PvdA: Deelbelang moet wijken voor behoud landschap

PvdA: Deelbelang moet wijken voor behoud landschap

Volgens Adri Duivesteijn, PvdA-wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in
Almere, is onze ruimtelijke ordening ingehaald door een veelvoud van sectorale
wetten en regels. Om een einde te maken aan de verrommeling van onze ruimte,
moet allereerst een einde komen aan de verrommeling van de wet- en regelgeving,
die een integrale ordening van die ruimte in de weg staat. In een opiniestuk in
de Volkskrant pleit hij daarom voor een Wet op de Leefomgeving waarin het geheel
belangrijker is dan afzonderlijke en tegenstrijdige deelbelangen. Klik op lees
verder om het volledige artikel te lezen.

  1. 1

    Ik ben het helemaal met Duivesteijn eens dat het goed zou zijn de verrommeling van de wet- en regelgeving op dit terrein ’s aan te pakken, en dat de huidige situatie alleen maar kan leiden tot meer verrommeling van de ruimte. Maar dan noemt hij de krisis- en herstelwet als voorbeeld van hoe dit aan te pakken.

    Wat een gotspe. De krisis- en herstelwet is er om projekten uit te kunnen voeren zonder lastige diskussies en procedures. Ze is zeker niet bedoeld om ’t landschap (of historische stads- of dorpsgezichten of de natuur) te behoeden voor overijverige verkeersministers, overenthousiaste wethouders (zou Duivesteijns visie op Almere in ’t water hier misschien meespelen?), overinhalige projektontwikkelaars enz. Eerder omgekeerd.
    Als Duivesteijn werkelijk meent ook de medezeggenschap en rechtszekerheid te vergroten met zo’n gebiedsontwikkelingsplan, laat ‘m dan ook ’s een voorbeeld noemen van hoe hij dat denkt te bereiken.

    Ik heb veel waardering voor de zinnige dingen die Duivesteijn vaak zegt over leefbare stedenbouw, maar hier probeert hij me blij te maken met een dooie mus.