Post-atheïst | Zionistische archeologie

Foto: Post-Atheïst

COLUMN - Het berichtje was even onopvallend als curieus: de grafkamer van de Joodse koning Herodes, waarvan Israëlische archeologen vijf jaar geleden met veel bombarie de ontdekking aankondigden, bleek bij nader inzien geen graf te zijn. Het gebeurt niet vaak dat men in Israël een archeologische vergissing erkent.

Er is daar namelijk iets vreemds aan de hand met de archeologie. Neem de huidige opgraving in Khirbet Qeiyafa, een heuvelfort uit de Vroege IJzertijd dat uitziet over de Vallei van Elah: de plaats waar David zou hebben gestreden met Goliath. Ik schrijf ‘zou hebben gestreden’, want de heldendaad wordt in de Bijbel ook toegeschreven aan een zekere Elhanan (2 Samuël 21.19). Aangezien men in de Oudheid de neiging had bijzondere daden toe te schrijven aan beroemde mensen, is het aannemelijker dat Elhanan dan David de eigenlijke held geweest. Dat weet elke oudheidkundige, dus ook de opgravers van Khirbet Qeiyafa.

Het onderzoek bracht een monumentalere nederzetting aan het licht dan was verwacht. Je kunt hier de mensen prachtig uitleggen hoe de archeologische puzzel werkt, maar dat is niet hoe de opgravers het presenteren: ze brengen het als een fort dat door koning David is gebouwd – hoewel dus onbewezen is dat hij hier ooit is geweest.

Zulke overdrijvingen zijn gangbaar. In Jeruzalem wordt een monumentaal gebouw gepresenteerd als het paleis van koning Salomo, hoewel er zelfs geen kleitabletje is gevonden met zijn naam erop, terwijl ook de datering zeer discutabel is. Een huis waar een zekere Elisa heeft gewoond, werd gepresenteerd als het huis van de profeet met die naam. Elke vondst wordt in Israël gepresenteerd als bewijs dat het bijbelse verhaal betrouwbaar is.

De verklaring is niet moeilijk te raden. Israëls claim op het land is bepaald niet onomstreden. Elk middel wordt aangewend om te bewijzen dat de Joden hier mogen wonen en dat betekent in de praktijk dat archeologische vondsten worden geïnterpreteerd op zo’n manier dat ze geschreven teksten bevestigen.

Daarmee worden twee wetenschappelijke doodzondes begaan. De eerste is dat er onvoldoende rekening mee wordt gehouden dat archeologische informatie kan conflicteren met geschreven informatie. In feite zeg je dat geschreven bewijsmateriaal onfeilbaar is en maak je de archeologie daaraan ondergeschikt. Dit is een erfenis uit de tijd dat de archeologie vooral resultaten moest leveren die het gelijk van de Bijbel bewezen. De tweede vergissing is de aanname dat landbezit in het verleden landbezit in het heden zou rechtvaardigen, alsof Nederland het Duitse Hessen opeist omdat de Bataven daarvandaan komen.

Inmiddels begint de zionistische archeologie contraproductief te zijn. De fouten worden zelden toegegeven, maar elke oudheidkundige weet dat in Megiddo de stallen van Salomo niet zijn gevonden, dat Hazor niet kan zijn verwoest door Jozua en dat de ingestorte muren in Jericho te oud zijn om het gelijk van de Bijbel te bevestigen. Ik mocht onlangs bij de Evangelische Omroep, waar men graag zou willen dat het heilige boek letterlijk waar is, uitleggen hoe weinig we van de claims over Khirbet Qeiyafa mogen geloven.

En nu geeft Israël ineens een fout toe. Weliswaar op een klein punt zonder belang voor het historisch gelijk van de Bijbel, maar toch: het lijkt erop dat men zich realiseert hoezeer men zich in de voet aan het schieten is. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat, want de archeologie van Israël is, ongeachte de zionistische claim op het land, de interessantste ter wereld.
 
 
Wilt u Sargasso financieel steunen en helpen haar toekomstdromen waar te maken? Doe dan mee en investeer in inhoud, investeer in Sargasso.

Reacties (57)

#1 Andy Cap

“de archeologie van Israël is, (…) de interessantste ter wereld.”

Dat blijkt niet uit het stukje; hoogstens dat een stel ideologen daar staan te graven als gekken.

Ik kan me interessantere gebieden voorstellen,
om te beginnen: China (is groot).

 • Volgende discussie
#2 T

1 Kronieken 20: “5 Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen werd Lachmi, de broer van Goliat uit Gat, gedood door Elchanan, de zoon van Jaïr. De schacht van Lachmi’s speer was zo dik als de boom van een weefgetouw.”

http://carm.org/bible-difficulties/joshua-esther/who-killed-goliath-david-or-elhanan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@1: Nou uit het stukje blijkt anders dat er veel onder de grond ligt en dat er zelfs onverwachte vondsten worden gedaan (“Het onderzoek bracht een monumentalere nederzetting aan het licht dan was verwacht”). Maar goed, dat de bodem daar razend interessant is, was denk ik ook niet het hoofdpunt dat Jona wilde maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Guido van Leemput

Graag wijs ik op de Israëlische organisatie Emek Shaveh die zich volledig bewust is van het geschetste probleem, zie http://www.alt-arch.org/ en een recente film over hun werk i.s.m. met Palestijnse bewoners van Silwan, zie http://www.youtube.com/watch?v=PtfAIYcsXD0.

Guido van Leemput

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

Zionistische archeologie is vooral politiek, lees ik er uit. Dit hoort dus in het rijtje: bezetting, overtreding van internationaal recht, militaire acties, kolonisten, illegale nederzettingen, roadblocks, de muur, vernieling van huizen, onttrekking van water, en dan ben ik vast nog wel wat vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bolke

De archeologen hebben het goed, de bijbel heeft het fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 houtman

Er is niets vreemds aan Israëlische archeologie.
Wij in W Europa geloofden ook de propaganda van Romeinse politici, tot opgravingen aantoonden dat hun verhalen over barbaren nergens op sloegen.
Wie wil zien wat die barbaren waren kan naar Alesia, Frankrijk gaan, of naar het Kelten Museum in Halle, Oostenrijk.
De zionisten geloofden, geloven nog, de verhaaltjes in het oude testament, de eerste vijf boeken daarvan zijn het joodse heilige boek, de Torah.
Het is als met Katyn, of de Armeense genocide, de bodem liegt niet.
Wie vertelt wat die bodem heeft vastgelegd, wat in strijd is met allerlei ‘waarheden’, die wordt met de dood bedreigd, dat overkwam Thomas L Thompson.
De schrijfster van het tweede genoemde boek werd al niet meer bedreigd.
Thomas L Thompson, ‘The mythic past, Biblical archaeology and the myth of Israel’, London 1999
Amy Dockser Marcus, ‘The view from Nebo, How archeology is rewriting the bible and reshaping the Middle East’, Boston, 2000

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 houtman

@5:
Zionistische archeologie is vooral politiek, lees ik er uit.

Schopenhauer had al een wat uitgebreidere visie: ‘geschiedenis is de hoer van de politiek’.
Wie er oog voor heeft kan dat dagelijks bevestigd zien in het nieuws, dat is korte termijn geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Folkward

@0 Of dit nou echt zionistische archeologie is, kan ik hieruit niet opmaken. Dat het amateuristisch overkomt wel. De meeste archeologen gaan al niet meer met deze mindset op zoek naar bodemschatten, en als ze dat wel doen, dan zullen ze niet in elke houtsplinter het kruis van Jezus zien. Het blijft natuurlijk wel zo dat deze antieke verhalen mensen toch blijven inspireren..

Ik hoef maar naar Heinrich Schliemann te wijzen om te stellen dat zulk soort amateuristisch onderzoek ook al eerder voorkwam. Hoewel hij correct was in zijn meest boude bewering -dat hij wist waar Troje lag en het kon ontaarden-, stelde hij ook ‘de schat van Agamemnon’ te hebben gevonden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Likoed Nederland

Het zou toch verschrikkelijk zijn als die Joden konden aantonen dat ze er al 2.000 jaar voor de Arabische kolonisten woonden?
Toch is het zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 cerridwen

@10:

Toch is het zo.

Je doet het expres he? Hoe krijg ik met zo weinig mogelijk tekens zo veel mogelijk minnetjes.

Je bent verder heen dan ik dacht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Wow. Ik maar denken dat @Likoed hier niet langs zou komen. Blijkt ie ook nog verstand te hebben van archeologie!

En hij wordt waarschijnlijk betaald per woord ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Folkward

Altijd spannend, met een ‘zionist…’ of ‘Israel’ in de titel of Likoed langs komt, oh en overigens:

“Het zou toch verschrikkelijk zijn als die Joden joden konden aantonen dat ze er al ook 2.000 jaar voor de Arabische kolonisten woonden?
Toch is het zo.”

En zelf in andere gelegenheden maar ‘antisemiet’ roepen, terwijl je zelf willens en wetens het ’volk' der Joden (met hoofdletter!} aanhaalt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Olav

@13:

Altijd spannend, met een ‘zionist…’ of ‘Israel’ in de titel of Likoed langs komt, oh en overigens:

Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Die heeft ongetwijfeld een handige RSS-reader met filter- en alerteringsmogelijkheden op sleutelwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Andy Cap

Ik stam trouwens van de Batavieren af. Ik vraag me af waarom ze daar niet eens wat meer onderzoek naar doen. Wie weet wat voor onvermoedde rechten ik nog heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inkwith Barubador

Als ieder volk grond claimt op basis van wie daar 2000 jaar geleden woonde, krijgen we een heel rare wereldkaart en een hoop ruzie.

Overigens is de term “bijbel” hier wel een beetje jammer. Zou natuurlijk “Torah” moeten zijn. Of denk je dat de joden er om zitten te springen om Jezus’ bestaan te bewijzen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Mister P

@11:

Europe. A cultural history , een boek dat op zat universiteiten wordt gebruikt claimt percies hetzelfde. Dat de Joden het oudste volk zijn en zich permanent vestigden waar nu Israel ligt.

Maar blijkbaar mag dat niet gezegd worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 houtman

@17:
Is dit sarcasme ?
Zo’n 1800 jaar, tot 1850 ongeveer, woonden er vrijwel geen joden in Palestina.
En oudste volk, lachen.
De oudste stad ter wereld lag vlak bij Konya in het huidige Turkije, Catal Húyuk.
Verder kun je eens kijken bij Barnenez in Bretagne, en je afvragen welk volk dit gigantische bouwwerk bouwde, lang voor er piramiden waren.
Stonehenge is ook een aanrader.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 L.Brusselman

@17
Gezegd mag het worden zoals wel meer nonsens gewoon verkondigd mogen worden.Maar claims baseren op dit soort verzinsels of aannames zonder bewijs niet.
En ook al zou kunnen worden bewezen dat er ergens een paar duizend jaar geleden wat voorouders van je hebben rondgezworven kun je daarop geen landaanspraken baseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mister P

@18:

Nee, geen sarcasme. Gewoon wetenschappers die dat vaststellen. Blijkbaar val jij over de term volk. Daarvoor zijn verschillende definities. Maar niet elke groep mensen zijn een volk natuurlijk.

Niet dat voor mij dat een doorslaggevend argument is voor de discussie die jij graag wilt voeren, maar men moet ook geen onzin gaan verkondigen. Die bron geeft in elk geval wel wat legitimiteit aan de claim van Likoed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 houtman

@19:
Gezegd mag het worden

Dat hangt er maar vanaf wat het is.
Ondanks dat hij het boek nooit heeft gelezen, kondigde een joodse meneer bij Wittepauw aan dat hij aangifte ging doen over de verkoop van Mein Kampf, een boek geschreven rond 1924.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mister P

@19:

“Maar claims baseren op dit soort verzinsels of aannames zonder bewijs niet”

Hoofdstuk 1 van het genoemde boek. Veel leesplezier!

@ Houtman

Het hier wel om nog bestaande volken….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 L.Brusselman

@21: Wat er officieel wordt toegestaan in onze “Vrije Wereld ” is helaas wat anders dan het zou moeten zijn,nmlk volledige vrijheid van meningsuiting ,in woord en geschrift.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 L.Brusselman

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 houtman

@22:
Shlomo Sand, ‘The Invention of the Jewish People’, London, New York, 2009, 2010 (Tel Aviv, 2008, hebrew)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 euro

@17 en @20

De bewering dat een en hetzelfde volk zo’n 3000 jaar heeft bestaan, dus dat de huidige joden hetzelfde volk zijn als de Israëlieten van voor de jaartelling, kan geen wetenschap zijn. Ook al staat het in dat boek van jou.

Een groep mensen kan zich in een gegeven tijdperk als “volk” identificeren. Dat is volstrekt legitiem. Maar stellen dat mensen van 3000 jaar geleden hetzelfde volk zijn is 19e-eeuwse onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 houtman

@26:
Sand toont aan dat de O Europese joden, asjkenazi joden, afstammelingen zijn van de Aziatische Khazars, die in de 8e eeuw of zo hun heidense goden inruilden voor Jahweh.
Deze afstammelingen van de Khazars verdreven in 1948 de afstammelingen van de echte joden uit Palestina.

Arthur Koestler, in z’n boek The Thirteenth Tribe, probeerde het voorgaande ook al aan te tonen, maar hij was niet echt overtuigend.
Sand maakt gebruik van veel kennis waar Koestler nog niet over kon beschikken.

Thomas L Thompson legt ook uit dat vermoedelijk Palestijnen afstammelingen van de echte joden zijn.
Palestina werd in de 3e eeuw christelijk, in de 8e of zo Islamitisch, gewone mensen bleven gewoon wonen, en pasten zich aan.

Thomas L Thompson, ‘The mythic past, Biblical archaeology and the myth of Israel’, London 1999

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Mister P

@27:

Heb de reviwes gelezen, uiterst omstreden boek die zat kritiek heeft gekregen van vele andere historici. Sand houdt ook eerder een redenatielijn vast, dan dat hij daadwerkelijk feiten presenteert. Z’n boek is namelijk gestoeld op het gebrek/afwezigheid van geschriften. Wel vermakelijk, deed een poosje veel stof opwaaien, maar we moeten niet doen alsof Sand de toonaangevende is in dit opzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 houtman

@28:
Kennelijk weet je niet dat de meeste reviews worden geschreven door lieden die hoogstens het boek in een boekhandel hebben zien liggen.
Jij las het ook niet.
Ik wel, het staat bol van de verwijzingen.
Daarom overtuigt het wel, in tegenstelling tot The Thirteenth Tribe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 houtman

@20:
Lees eens: Edward W. Said, ‘Culture and imperialism’, 1993, London, over ‘objectieve’ wetenschappers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mister P

@30:

Edward W SAid ken ik nog wel m’n studietijd. Schreef veel over Orientalisme en dergelijke onzinnige fenomenen. Niet echt van onder de indruk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 euro

@31:

Edward Said is ook veel te moeilijk voor jou. Hoe jij het maar bij boekjes die zeggen dat “de Joden” het oudste volk zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 houtman

@31:
Orientalisme en dergelijke onzinnige fenomenen

Toch iets van opgestoken kennelijk, Said legt inderdaad uit hoe onzinnig Oriëntalisme was, of nog is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Amateur Commenter

@1: Ik denk dat de joden eerder richting Iran gaan zoeken, waar het Zoroastrianism ooit regeerde. Er zijn flink veel aanwijzingen dat het Jodendom uit deze religie heeft mogen voortvloeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Hal Incandenza

De Ashkenazi zijn voornamelijk van Europese afkomst (en woonden dus niet in Judea een paar duizend jaar geleden). Of dat zegt het meest recente onderzoek naar mitochondriaal DNA:

http://www.nature.com/ncomms/2013/131008/ncomms3543/full/ncomms3543.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 pedro

@26: als het gaat om de daden gedaan door het Nederlandse volk in het verleden blijkt de band met dat volk voor vele ineens veel minder sterk te zijn. Ik heb de indruk dat dat ook en met name geldt voor de mensen die in het Israëlische volk van 3000 jaar geleden hetzelfde volk als nu zien, maar die niet willen weten van de redenatie, dat het Nederlandse volk schuldig is aan de misdaden tijdens de politionele acties, of als we het over het slavernijverleden van het Nederlandse volk hebben.

Overigens kunnen de joden natuurlijk nooit van zijn leven het oudste volk zijn, of beter gezegd: de joden zijn alleen het oudste volk, als je in je definitie van een volk vast legt, dat het eerste volk de joden waren. Volgens mij waren er al volkeren voordat er überhaupt sprake van enige vorm van georganiseerde religie was. Beter gezegd: volkeren hebben geen religie nodig om als volk gezien te worden. Net zo min als een kudde schapen religie nodig heeft om een kudde te vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 houtman

@36:
niet willen weten van de redenatie, dat het Nederlandse volk schuldig is aan de misdaden tijdens de politionele acties, of als we het over het slavernijverleden van het Nederlandse volk hebben.

Klopt, de Israelische vredesactivist Uri Avnery betoogt dat het zionisme twee honderd jaar te laat kwam, toen kon dit soort koloniale terreur nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 DrBanner

Met knoflooksaus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mister P

@36:

Maar een volk moet nog wel bestaan om een volk te kunnen zijn. Anders waren (verleden tijd) ze het oudste volk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Joop

Dan blijft natuurlijk de vraag waar al die ‘volkeren’: groepen van nog geen duizend mensen zijn gebleven zoals die genoemd worden in het Oude Testament, met als uitschieter de Filistijnen.

Ik denk dat je het kan vergelijken met de Friezen, die ooit van Denemarken tot Frankrijk de macht hadden. Waren het allemaal Friezen, nee. Want als er een nederzetting zich ondergeschikt had gemaakt aan het Fries recht, dan werden ze al behorend tot het Friese volk genoemd. De ene groep absorbeert de andere groep.

Dat zal bij het Joodse volk en de haar omringende volkeren ook gebeurd zijn. Blijven nog steeds vraagtekens die denk ik nooit opgelost kunnen worden over hoe en wat de afstamming.

Zeker in de archeologie is dat zeer omstreden, je kunt uit veel opgravingen weinig afleiden, hoogstens en dat is in deze het geval: een bevestiging van een vermoeden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@39: Het gebeurt wel vaker dat een volk zich bepaalde voorouders toe-eigent (waar ze in werkelijkheid maar een beperkte genetische band mee hebben, denk bv. ook aan de Bataafse mythe). Uit #35 blijkt dat dat ook voor het Joodse volk geldt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joop

http://www.statenvertaling.net/concordantie/v/538-1.html

Hier staan de plaatsen in het Oude Testament met het woord ‘volk’. Een hoop uitmoorden, vrouwen en kinderen roven, oorlogen en andere ellende. Er is nog niets veranderd.

Lees vooral hoe het Joodse volk boven andere volkeren wordt gezet, dat zit er bijvoorbeeld bij Likoed nog steeds sterk in.

Overigens deden de Grieken dat al, door het onderscheid aan te brengen tussen hen en de ‘barbaren’. Zoals het Joodse volk met de ‘heidenen’. Het creëren van een ‘vijandsbeeld’ is essentieel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 houtman

@42:
Overigens deden de Grieken dat al, door het onderscheid aan te brengen tussen hen en de ‘barbaren’.

Het woord barbaar komt van een Grieks woord dat alleen maar ‘onverstaanbaar’ betekent, of betekende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 pedro

Altijd lastig, discussies met nationalisten over ‘volk’. Zij zien daar een duidelijk afgebakende eenheid in en op hoe veel manieren je ook aan toont, dat die eenheid in de tijd en zelfs op een bepaald moment niet kan bestaan, ze houden toch aan het puur theoretische concept vast, want als er geen eigen volk is, dat tegenover de anderen geplaatst kan worden, valt iedere basis onder de nationalistische leer weg.

Het leidt altijd wel tot vermakelijke constateringen: kijken we naar de ‘vaderlandse geschiedenis’, dan identificeren zij zich graag met de in de geschiedenisboekjes zeer succesvolle mensen uit het verleden, die zij tot hun volk rekenen, maar als het over de slavernij of de politionele acties gaat, moeten we dat vooral niet doen, want dat is allemaal verleden en dat kunnen we ons huidige volk niet aan rekenen.

Nog een mooi voorbeeld vind ik altijd ook Helmut Kohl, die de slogan van de eerste demonstranten in Oost Duitsland (Wir sind das Volk) heel slim wist te framen tot ‘Wir sind ein Volk’. Waar de demonstranten aanvankelijk heel duidelijk tegen de communistische machthebbers riepen, dat zij niet namens het volk spraken, wist Helmut daar een mooie nationalistische slogan van te maken, alsof die demonstranten voor aansluiting met het westen demonstreerden. Dat Helmut daarna zo gauw mogelijk het Oost Duitse volk weer vergat, en dat er nog steeds grote animositeit tussen ossies en wessies bestaat, en dat er dus niet echt van ‘ein Volk’ gesproken kan worden, dat is voor nationalisten maar bijzaak. Zo lang het theoretische concept maar overeind blijft en tegen alles wat vreemd is gebruikt kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 houtman

@44:

Altijd lastig, discussies met nationalisten over ‘volk’. Zij zien daar een duidelijk afgebakende eenheid in

Ik niet.
Tegelijkertijd meen ik dat volkeren wel degelijk bestaan.
Het verhaal over het O Duitse volk slaat natuurlijk nergens op.
De DDR bestond veel te kort om een aparte cultuur te laten ontstaan.
Vandaar de Muur, die was er om te voorkomen dat men vertrok.
Vraag eens aan mensen die zaken doen in verschillende landen naar de culturele verschillen, zij leggen die zo uit.
Dat betekent natuurlijk niet dat b.v. alle Fransen gelijk zijn, of alle Britten.
Toch zie je duidelijke verschillen, maar die gelden niet voor iedereen in dezelfde mate.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 pedro

@45: die mensen vertrokken vanwege het geld, niet vanwege de cultuur. De cultuur was oost en west nagenoeg gelijk.

Verder hoop ik eigenlijk niet dat je met je bijdrage aanstuurt op een Anschluss van Oostenrijk, of een annexatie van het Sudetenland, waar ook dezelfde cultuur bestaat. Die ‘ene’ cultuur van Saksen, Schwaben, Friesen, enz… Allemaal volken? Of allemaal één volk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Cerridwen

@35: Dit gaat dus wel over de afkomst van de Askhenazische vrouwen (80% europese afkomst), het artikel stelt ook dat voor de mannelijke lijn wel bewijs is voor afkomst uit het Midden Oosten, maar behandelt dit verder niet.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de Palestijnen de genetische herkomst wel herleiden tot de Levant, waarmee mensen als Likoed nog moeten oppassen dat dit soort redeneringen (wij woonden hier 2000 jaar geleden al!) niet tegen hen gaat werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 gbh

Leuk zo’n discussie over genetische afkomst, krijg weer zo’n good old jaren ’40 gevoel.

Sinds wanneer wordt of je een volk bent bepaald door genetische afkomst? Zou betekenen dat Turken, Marokkanen, Surinamers en noem maar op geen Nederlander kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Joop

@43.

Net zoals het woord ‘heiden’ komt van ‘bewoner van de heide, het platteland’.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heiden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 houtman

@48:
Als het zo zou zijn dat de asjkenazi joden niet afstammen van joden die ooit in Palestina gewoond hebben, en Palestijnen wel, dan wordt het ’terug naar Israel’ toch wat merkwaardig.
Verder, het was Thomas L Friedman die al schreef dat je niet naar Israel moest gaan om er achter te komen wat een jood was of is.
De tegenstellingen tussen de joden in Israel zijn zodanig dat je nauwelijks kunt zeggen dat die een volk zijn, behalve dat ze jood zijn.
Wat dat jood zijn dan betekent, dat vraag je je af.
De atheïstische joden omschrijven dat als iets van ‘gevoel dat je tot de joodse cultuur behoort’.
Vandaar dat Shlomo Sand een boek schreef over hoe het joodse volk was uitgevonden.

@46
In 1919 Versailles probeerden de afgevaardigden van wat nu Oostenrijk is tevergeefs te voorkomen dat hun gebied een apart land zou worden.
In 1931 of zo verhinderden Fransen een Duits Oostenrijkse douane unie, het gevolg was het faillissement van een grote Oostenrijkse bank.
Vandaar dat Hitler in 1938 luid werd toegejuicht.

Na 1945 zijn de Duitsers uit Sudetenland verdreven, ook uit andere gebieden:

´Als die Deutschen weg waren, Was nach der Vertreibung geschah: Ostpreussen, Schlesien, Sudetenland’, 2005, 2007, Reinbek, Adrian von Arburg, Wlodzimierz Borodziej, Jurij Kostjaschow, Ulla Lachauer, Hand-Dieter Rutsch, Beate Schlanstein, Christian Schulz

@49
Ik dacht van heathen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Joop

@50.

Het woord ‘heathen’ staat in de link, bij de Germaanse oorsprong.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Cerridwen

@48: Likoed is degene die hier de theorie aanhangt dat het Joodse volk van 2000 jaar geleden voor zover dat in het huidige Israel woont hetzelfde is als het huidige. De studie naar de genetische achtergrond van Ashkenazische vrouwen laat zien dat dit enige nuancering behoeft (voor zover je hier al enige waarde aan hechte)

Het Nederlanderschap is niet genetisch gedefinieerd, er is bovendien geen officiële definitie van het Nederlandse volk, omdat de Nederlandse staat dit niet als begrip hanteert. De mensen die wel op deze manier denken sluiten in de regel inderdaad recente immigranten uit, Nederlands paspoort of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hal Incandenza

@48
Het zal me echt aan mijn reet roesten, maar het is zoals @52 zegt. Die redenering wordt door Likoed c.s. nogal eens gebruikt.

@47
De vrouwelijke lijn is natuurlijk wel de belangrijke ;-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 pedro

@50: je bewijst wel mijn punt, dat het altijd lastig is om met nationalisten over het begrip volk te discussiëren. In #45 hang je de mening aan dat Oost en West Duitsland terecht een staat zijn geworden, vanwege het Duitse volk, maar je geeft daarna geen antwoord op de vraag, of we nu Oostenrijk, stukken van Zwitserland, Sudetenland, en Limburg maar aan de Duitsers moeten geven. ik snap wel, dat je die weinig populaire mening niet graag hardop verkondigt… En bovendien kan dat natuurlijk nog tot vele oorlogen en andere misstanden leiden. De Friezen kunnen onafhankelijkheid willen, en de Basken, de Ieren, de Saksen, enz enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 houtman

Noch Oostenrijkers, noch Zwitsers, die overigens drie, vier ?, talen spreken, noch Limburgers willen bij Duitsland.
In die gebieden zijn ook geen Duitsers verjaagd zonder enige schadevergoeding.
Tsjechië is al economisch geannexeerd door Duitsland, ondanks dat daar geen Duitsers meer wonen, Skoda is van VW.
Verder investeren Duitsers gigantisch in Polen, in bedrijven, maar kopen daar ook steeds meer grond in de gebieden waar ze ooit verjaagd zijn, Polen worden daardoor verward, ook al geen volbloed Europeanen.
De Friezen die onafhankelijkheid willen zijn een folkloristisch verschijnsel.
De Ieren willen alleen nog N Ierland er bij, dat zal ook nog wel een keer gebeuren, de fanatieke Orangisten moeten dan vluchten vrees ik, ze hebben het er naar gemaakt, is mijn idee.
De Basken zijn een geval apart, hun taal heeft geen relatie met enige andere taal.
Maar het gebied is gewoon te klein voor zelfstandigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Mister P

@54:

Wat je met name aantoont is dat jij meer vragen kan stellen dan dat eenieder kan beantwoorden, maar of daar nou echt iets mee bewezen wordt, dat betwijfel ik.

Zowel houtman als ik, ondanks dat we het oneens zijn, komen wel met literatuur en een mening die ergens op gebaseerd is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 houtman

@56:
Ik keek eens even waarover we het oneens zijn.
Said, zag ik.
M.i. toont Said aan hoe ‘wetenschappers’ handlangers zijn van de gevestigde orde.
Hoe die orde werkt zie je aan de drie jaar cel voor David Irving, b.v.
Er zijn meer voorbeelden, Hoggan, Bavendam, Harry Elmer Barnes, Norman Finkelstein, Ilian Pappe, als ik even nadenk borrelen er nog wel meer op.
Op dit moment lees ik Horne, How to lose a battle, over hoe Hitler in mei juni 1940 in drie weken Frankrijk versloeg.
Opvallend is, als je er wat van weet, hoezeer zo’n boek gebaseerd is op intenties, en intenties zijn niet waarneembaar.
Ik las ook de Duitse visie, in het boek geschreven door mw Von Ribbentrop, die is heel anders.
Dan is er het recente boek van Buchanan, die betoogt dat hele tweede wereldoorlog onzinnig was.
Dat is ook mijn idee.

 • Vorige discussie