Politieke frustratie in de maak

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-10-2022

De poging van SP en PVV om wetgeving te filibusteren is spaak gelopen. Van de PVV viel zo’n actie te verwachten. Maar wat denkt de SP te bereiken met het opvoeren van politieke frustratie aan de vooravond van een kabinet waar ze zelf deel vanuit wil maken?

Dat gaat een fraaie vertoning worden aanstaande maandag: acht SP’ers die urenlang van hun website voorlezen aan Martin Bosma, die Gérard de Villiers zit te lezen. Of andere partijen de moeite nemen langs te komen, valt nog te bezien. De twee partijen krijgen wat ze verdienen: een klucht die ze zelf mogen opvoeren.

Dat de PVV het politieke proces probeert te frustreren, is inmiddels usance. Dat is ook haar mandaat: ze vertegenwoordigt kiezers die politiek belletje trekken waarderen. De SP echter zit in de politiek om daadwerkelijk stukjes Nederland ten goede te keren. Met filibusteren maak je geen vrienden, maakt ook de beslissing duidelijk om SP en PVV op een maandag in hun sop gaar te laten koken. Hetgeen de SP er niet van weerhoudt om voor een volgend debat doodleuk twaalf uur spreektijd aan te vragen.

De vraag is welke precedent de SP hier denkt te scheppen. Ze poseert openlijk als regeringspartij, maar gooit met evenveel gemak extra zand in de democratische raderen. Toekomstige SP-ministers hebben weinig grond om te klagen, wanneer ze om de haverklap urenlang moeten luisteren naar Martin Bosma die voorleest uit de reactiekolommen van de Telegraaf.

Foto: Alex Brown

Reacties (17)

#1 Bismarck

Leuk voor Gerdi Verbeet, want die zal wel het hele theater moeten uitzitten. Verder neem ik aan dat er van elke partij wel iemand aanwezig moet zijn voor de vorm en om de SP en PVV voor paal te zetten als ze echt onzin beginnen uit te kramen. Maar goed, die kunnen natuurlijk afwisselen.

 • Volgende discussie
#3 Lenin Strawskim

Op het eerste gezicht is dit inderdaad een slechte ontwikkeling. Al vind ik ‘zand in de democratische raderen’ een groot woord voor een eenmalige plaagstoot die hoogstens zou kunnen werken omdat we zo kort voor het reces en voor de verkiezingen zitten. Op andere momenten is dit middel al helemaal zinloos.
Daar staat tegenover dat deze filibuster een reactie is op een minstens zo ernstige verstoring van de manier waarop ons parlement werkt. Het erdoor jassen van een omstreden wetsontwerp waarvan je weet dat het na de verkiezingen een grote kans heeft om te sneuvelen, is een schending van de ongeschreven regels. Bovendien geeft het blijk van minstens zo veel minachting voor democratische uitgangspunten, als een filibuster-plaagstootje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 cerridwen - Reactie op #3

“Het erdoor jassen van een omstreden wetsontwerp waarvan je weet dat het na de verkiezingen een grote kans heeft om te sneuvelen, is een schending van de ongeschreven regels. Bovendien geeft het blijk van minstens zo veel minachting voor democratische uitgangspunten..”

Volgens mij heb je het niet meer helemaal op een rijtje. Wetsontwerpen aannemen met een meerderheid van het parlement is zo’n beetje de taak van de tweede kamer. Dat jij het er niet meer eens bent wil nog niet zeggen dat de regels niet gevolgd worden. Het zou wat moois zijn, dat het parlement altijd zou doen wat jij wil…

Als de meerderheid van het volk dit wetsvoorstel (waar het hier ook over gaat) pertinent niet wil, dan kan al op 12 september op de oppositie gestemd worden. Die kan het dan weer terugdraaien. Niks mis mee.

#3.2 troebel - Reactie op #3.1

hear, hear!

#4 Anton B

Dat het usance is dat de PVV het politieke proces probeert te frustreren is natuurlijk niet helemaal waar, de afgelopen periode als gedoogpartij hebben ze zich heel democratisch gedragen. De SP is daarintegen altijd al een tegen en anti partij geweest. De laatste tijd zijn ze wat meegaander geworden, omdat er een kans bestaat dat ze in een coalitie gaan komen, maar hiermee zijn ze weer helemaal in hun oude doen. Het blijft interessant dat de oppositie wordt geleidt door 2 populisten versus de traditionele partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kalief

De gedoogconstructie met de PVV was niet zo democratisch omdat daarin een partij wel min of meer meeregeerde maar daar niet op afgerekend kon worden.

Maar de PVV en de SP hebben elkaar nu wel gevonden in hun gezamenlijk afkeer van het democratische proces. Laat ze dan maar verder samen optrekken ook. De SPVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Micowoco

Nee, dan dat Kunduz akkoord. Lekker democratisch, jongens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Bismarck - Reactie op #6

Lekker is niet het goede bijvoeglijk naamwoord. Ik zou eerder zeggen bijzonder. Het Kunduz-akoord is waarschijnlijk onderdeel van het meest democratische proces dat Nederland in lange tijd gekend heeft. Zie #4 voor enige duiding.

#7 basszje

Bovendien gaat het hier om een demissionaire regering die er van alles doorheen jast. Maar blijf maar lekker met oogkleppen op Kunduz stemmen, vanzelf komen ze ook jouw baan ‘liberaliseren’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Christian - Reactie op #7

Of de regering demissionair is, is irrelevant. Een meerderheid in de Tweede Kamer neemt altijd legitieme besluiten.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 about: - Reactie op #7.1

tenzij … (strijdig met de grondwet, onlogisch of inconsistent, procedurefouten, Brussel ertegen is, …). Denk ook aan minder democratische regimes. Juristen zeggen wel dat een legitime overheid liefst ook effectief moet zijn en elke effectieve overheid automatisch legitiem is. “Het recht komt uit de loop van een geweer”. Daar lijk jij het mee eens te zijn, Christian?

#7.3 cerridwen - Reactie op #7.2

Je maakt er direct weer een hyperbool van. De Nederlandse overheid wordt inderdaad ingeperkt door Brussel en de rechter, en dat is ook goed (niet door de grondwet en een vaag begrip als inconsistentie, dat is nu juist het punt). Zo’n Kunduz-akkoord valt daar dus juist niet onder, er is niets mis mee. Het is zelfs wenselijk dat partijen met elkaar afspraken maken over te nemen besluiten. De laatste verkiezingen zijn nog maar 2 jaar geleden.

Uiteindelijk is het meeste geklaag te herleiden tot mensen die ontevreden zijn over de inhoud van het besluit. Dus worden er argumenten gezocht waarom het besluit niet genomen zou mogen worden. Enige verantwoordelijkheid voor het alternatief (dat uiteraard politiek haalbaar moet zijn) wordt meestal niet genomen.

#7.4 cerridwen - Reactie op #7

Met deze instelling krijg jij de komende periode nog de nodige teleurstellingen te verwerken. Het is wellicht nieuws voor je, maar de Nederlandse bevolking heeft sterk uiteenlopende ideeën over wat er precies moet gebeuren met het land. De enige overeenkomst: iemand anders moet betalen voor de problemen (welke dat dan ook mogen zijn). Dat vertaalt zich logischerwijs in een tweede kamer met sterk uiteenlopende ideeën.

Toch moet het land bestuurd worden. Dat betekent aan de ene kant dat er compromissen gesloten moeten worden tussen partijen me soms uiteenlopende standpunten. Aan de andere kant betekent dat dat de werkelijkheid (het saldo van de overheidsfinancieën bijvoorbeeld) van tijd tot tijd keihard de eigen ideeën doorkruist. Als verantwoordelijke partij moet je dan zaken heroverwegen.

Het zou nuttig zijn als de kiezers enigszins meegaan in dit proces. Je hoeft het zeker niet overal mee eens te zijn, maar je zou kunnen proberen om ook compromissen te sluiten, en ook kijken of jouw ideeën nog wel stroken met de realiteit.

Overigens, strak opgelost van Verbeet dit potje tijdrekken van PVV en SP. Ze heeft gewoon een extra dag hiervoor uitgetrokken. De voorzitter? Plaatsvervangend voorzitter Martin Bosma…

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.5 irma - Reactie op #7

De termijn is te kort, discussie, vragen, verdieping, consulteren belangenverenigingen,etc onmogelijk. Dat is pas ondemocratisch.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4520/Commentaar/article/detail/3271887/2012/06/16/Een-parlementarier-mag-alle-middelen-gebruiken-mits-de-regels-hem-die-ruimte-geven.dhtml

Bovendien staan in verschillende verkiezingsprogramma’s al dat ze iets anders willen, waarom dan nog invoeren?
Kost dadelijk weer tijg, geld en moeite om terug te draaien.

 • Vorige reactie op #7
#8 Micowoco

Ja hoor, het land moet bestuurd worden. En we moeten het EK winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Let

Gaat het nog eigenlijk nog wel eens over de inhoudelijke intenties van de SP, of eigenlijk van de Nederlandse politiek als geheel? Is er alleen aandacht voor de krakende kar die Nederland is geworden, met als lading enkel nog ‘onze’ schulden aan de antisociale klasse? Willen we niet allemaal een fatsoenlijk leven, met woning, werk, gezondheid, milieu, recreatie et cetera, of gaat het er alleen nog om of we alles (straks) nog wel kunnen betalen, aan de investerende elite dus, die alles wat ons lief is tot hun asset maakt? Het ‘grote verhaal’ van tegenwoordig gaat niet verder dan het gezever over HRA, pensioenen, vergrijzing, gezondheidszorg, Europa, banken. Alleen maar gezeik over geld, dat overigens niet méér waarde heeft dan we er aan geven.

Het zou zo fijn zijn als politiek weer ergens over ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie