Politiek Kwartier | Opstelten: domheid of kwade trouw

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Er zijn maar twee verklaringen mogelijk voor het beleid van Opstelten ten opzichte van marihuana: domheid of kwaadaardigheid.

Zes maanden nadat de Staat Colorado in de VS de teelt van marihuana legaliseerde liegen de resultaten van dit ‘experiment’ er niet om: grote meevallers door BTW en accijns op marihuana, veel extra banen in de sector, en tevens een spectaculaire achteruitgang van criminaliteit. Dit laatste niet alleen doordat drugsgerelateerde criminaliteit door de legale concurrentie domweg niet meer loont, maar ook omdat met de gelijkgebleven politiemacht de overgebleven criminaliteit veel beter kan worden aangepakt. Het gebruik van drugs is bovendien niet toegenomen. De samenstelling van de drugs kan daarbij worden gecontroleerd.

Het is weer bevestigd. Het heldere denken over een beter drugsbeleid kan de criminaliteit sterk beperken, de staat veel geld opleveren en last but not least een sterke verbetering van de volksgezondheid betekenen.

Ondertussen weigert Opstelten hier in den lande nog altijd hardnekkig gehoor te geven aan de oproep van de PvdA en 54 burgemeesters om proeven te nemen met legaliseren. Waarom?

Officieel klampt Opstelten zich vast aan een onderzoek van de Radboud Universiteit dat uit zou wijzen dat legaliseren ‘juridisch onmogelijk’ zou zijn. Spong en andere juristen maken gehakt van dat onderzoek maar het mag niet baten: Opstelten kraait victorie, helemaal negerend dat het juist de taak van politici is om wetten die niet deugen aan te kaarten.

Ondertussen is de meerderheid van de Nederlandse bevolking al lang klaar voor legalisering. Allemaal linkse hippies zeker? Welnee. Vooral binnen Opsteltens eigen partij blijken de voorstanders sterk vertegenwoordigd. Niet alleen de JOVD pleit dan ook al jaren voor legalisering, ook een mastodont als Frits Bolkestein neemt dit standpunt in, en beide gaan daarin zelfs nog veel verder. Niet omdat ze blowen zo leuk vinden (hoewel ze zich daar wat mij betreft niet voor zouden hoeven schamen), maar omdat ze inzien dat het huidige beleid met name gunstig is voor zware criminelen, de belastingbetaler veel geld kost, en extra gevaren oplevert voor de mensen die roken.

Opstelten volhardt echter in zijn strategie van het steeds harder aanpakken van wietplantages. Wat is de reden van de voortzetting van dit oliedomme beleid? Is het werkelijk zo dat hij denkt dat hij de wietteelt uit kan roeien in Nederland? Het valt nauwelijks te geloven. Zelfs Opstelten kan toch wel verzinnen dat de coffeeshops hun voorraden ergens vandaan moeten halen?

Het is alsof de minister er alles aan doet criminelen een dikke boterham te laten verdienen met illegale drugsteelt. Door zwaar in te zetten op vervolging draait hij het uitvoerend volk en de kleine telers de nek om, ten gunste van de grote drugsbaronnen die gillend rijk worden en hun zwarte winsten direct de onderwereld insluizen. Dat de illegaliteit hard cash is wordt door ‘de branche’ dan ook zelf toegegeven. Ondertussen lijkt de poging om door middel van de wietpas de coffeeshops de nek om te draaien ten gunste van straatdealers gelukkig mislukt.

Waarom dwingt Opstelten mensen die willen roken tot het financieren van de criminaliteit? Omdat hij er als crimefighter dan weer zo lekker achteraan kan gaan? Of heeft de man soms een lijntje met de criminele top, en voert hij dit beleid om de zakken van zijn vriendjes gevuld te houden? Je zou het bijna gaan geloven. Een andere rationele verklaring is er niet.

Reacties (60)

#1 Henk van S tot S

1 punt van kritiek op dit stuk:
Je hebt niet aan domme kwaadaardigheid gedacht ;-)

 • Volgende discussie
#2 Mario

Ondertussen weigert Opstelten hier in den lande nog altijd hardnekkig om gehoor te geven aan de PvdA en 54 burgemeesters om proeven te nemen met legaliseren. Waarom?

Omdat deze nepliberaal niet de geschiedenis in wenst te gaan, als de persoon die legalisatie mogelijk heeft gemaakt, volgens zijn eigen woorden. Zijn ego laat daar geen ruimte toe.

Het is vandaag de dag al zover dat het leger de politie bijstaat, met acties tegen coffeeshops. Nu, vandaag, in Brabant, bij coffeeshopketen Grass Company.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Stronkel

Goed stuk. Hopen dat veel VVD’ers die stuk lezen en Opastelten dwingen om zijn beleid 180 graden te wijzigen. Maar zijn uitspraak dat hij niet de geschiedenis in wil gaan als de minister die verantwoordelijk was voor de legalisering van marihuana, doet vermoeden dat zijn ego dermate groot is dat feiten per definitie ondergeschikt zijn aan zijn wensdenken.

[edit]Wat @2 zegt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 willem visser

De ijdelheid zelve en een gigantisch opgeblazen ego; ziedaar de persoon en politicus Ivo Opstelten ten voeten uit. Verder zorgt hij ervoor tot in het oneindige een stevige vinger in de politiek te houden; dit soort mastodonten zijn niet van hun plek te krijgen. Datzelfde geldt voor hun standpunten: niet gehinderd door inzichten, visie of argumenten gaan zij maar door en door en door…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Klokwerk

In dat geval zal hij hopelijk de geschiedenis ingaan als de laatste idioot die zich leende als beste maatje voor de georganiseerde criminaliteit. Meer in den brede draait verdomme niet alleen de hele internationale criminaliteit maar zelfs het internationale terrorisme volledig op drugsgeld.

Daar wil je toch niet mede-verantwoordelijk voor zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lunarts

Meer van dit soort analyses graag, het geeft aan dat de bewindslieden of irrationeel of dom of corrupt zijn en misschien wel alle drie. Hulde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lord Flash

Colorado verwacht 1 miljard aan wietverkopen volgend jaar en dus 134 miljoen extra belastinginkomsten.
Doe dat maal 3 en plus 50% omdat we hogere belastingen hebben en dan komt er toch een aardige extra inkomstenbron van zo’n 600 miljoen voor de overheid uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mario

@5
als beste maatje voor de georganiseerde criminaliteit

Dit speelt al decennia, zoals je wellicht weet. Tot op de dag van vandaag heeft geen enkel kabinet stappen ondernomen om het faciliteren van criminaliteit tegen te gaan. Sterker nog, deze hebben de burgers decennialang willens en wetens in gevaar gebracht door het niet vrijgeven van de kweek van Cannabis – en dus de welbekende en problematische ‘achterdeur’.

Ook al heeft de Belastingdienst eerder al een proef ondernomen met een aantal geselecteerde kwekers, die bijvoorbeeld dus geen elektriciteit van het net stelen. Kwekerijen die aan allerlei technische voorwaarden voldeden, om bijvoorbeeld brandgevaar te voorkomen. Alles verdere opbrengsten van kweek zo in ‘de schatkist’ laten vloeiende.

Nee, liever dat de kwekerij oprollende hulpdiensten opleidingen kregen om allerlei boobytraps en andere gevaarlijke zooi te herkennen.

Opstelten met zijn opgeblazen ego is geen ‘crimefighter’ maar een politieke charlatan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

Het is waarschijnlijk domheid, veroorzaakt door kwade trouw.

De kwade trouw was er eerst. Hij is en was gewoon bevooroordeeld. Daardoor komt het, dat hij zich niet verder in de materie verdiept, en daardoor blijft hij dom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Klokwerk

Dat zou ik graag geloven maar dat pik ik niet meer. Het kan niet zo zijn dat iemand die op een ministerspost en dus in het brandpunt van de discussie zit onbekend is met de feiten. Dat is gewoon ongeloofwaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 McLovin

waar valt vooringenomenheid/vastgeroeste overtuigingen (weed=drugs=slecht) onder?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mario

@11

Achterlijkheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klokwerk

Maar daarmee ben je er nog niet. Ook als je vindt dat drugs/wiet sowieso slecht is, dan dien je te snappen dat je het niet effectief bestrijdt op deze manier, en de ellende alleen maar vergroot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mario

Dit is het “beleid” van Opstelten (VVD) in de praktijk.

http://www.voc-nederland.org/2014/07/crowdfunding-voor-biologische-wietteler-doede-de-jong-via-anker-anker/

Even de achtergrond lezen over deze door Opstelten veroorzaakte farce. Los van evt. donaties, uiteraard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Cerridwen

Ik vind het nogal ver gaan dat je Opstelten min of meer beticht van contacten met criminelen. Natuurlijk moet cannabis gelegaliseerd worden, maar dat hangt niet aan de persoon Opstelten.

Helaas is er namelijk nog steeds geen kamermeerderheid voor legalisering. Opstelten staat zeker niet alleen in zijn partij als het gaat om weerstand tegen legalisatie. Ook het CDA, de PVV en CU/SGP moeten er voorlopig niets van hebben. Ik snap dat binnen dit krachtenveld de persoon van de minister het punt van de minste weerstand is, maar verwachten dat Opstelten wel even jarenlange partijstandpunten ter zijde schuift na een voorzichtige kentering elders in de wereld, is echt te veel gevraagd van deze minister.

Het tij is aan het keren, houdt de campagne dus vol, maar volgens mij kan dat ook zonder de integriteit van de persoon Opstelten in twijfel te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mario

@15
maar verwachten dat Opstelten wel even jarenlange partijstandpunten ter zijde schuift na een voorzichtige kentering elders in de wereld

Neen, Opstelten heeft eerder overduidelijk aangegeven, dat hij niet de geschiedenisboeken in wenst te gaan als politicus die legalisatie mogelijk heeft gemaakt.

Dat is waar het hier om draait. Het ego van een politieke charlatan. Opstelten hoort niet in de politiek.

Het is geen ‘politiek architect’ die Nederland wil verbeteren. Gelijk vele van die VVD nepliberalen zitten ze niet op het pluche, om Nederland sterker te maken. Integendeel zelfs, zoals de praktijk voor velen dagelijks uitwijst. (ok, da’s een geheel andere discussie)

Maffiamaatje Opstelten laat geen vooruitgang toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inca

@15, er komt een punt dat te goeder trouw niet meer kan worden volgehouden. Dat punt heeft Opstelten ruimschoots bereikt: niet alleen doet hij niets om de legalisatie mogelijk te maken (zelfs al is dat ongeveer de enige zinnige weg van zowel zijn taak als minister als zijn achtergrond in een liberale partij), hij doet er actief juist alles aan om dergelijke zaken te torpederen. Hij doet meer schade dan op grond van onwetendheid verwacht zou worden.

En dit is niet een klein onderdeeltje wat opgeofferd wordt aan een groter geheel – het gaat hier om zaken die behoorlijk essentieel zijn als je je hele kabinetsgebeuren opbouwt op ‘bezuinigen’ en ‘veiligheid’.

Daarnaast zou ik werkelijk niet weten waarom je niet na mag denken over integriteit? Ik zou zeggen dat het duidelijk genoeg is dat het belang van ministers echt niet altijd in eerste instantie een betere wereld voor alle bewoners is, en dat er aan alle kanten heel wat gerotzooid, gelobby’d en beinvloed wordt. Degenen die baat hebben bij dit beleid zijn eerst en vooral de georganiseerde criminaliteit, en daarnaast iedereen die zijn geld verdient met de opsporing en berechting. Daar gaat veel geld in om, het gaat ook om veel macht – iedereen die zich afsluit voor de mogelijkheid dat er vuile spelletjes gespeeld worden is zelf ook dom of te kwader trouw. Dat standpunt is in de huidige wereld gewoon echt niet vol te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Klokwerk

@Cerridwen: Ik beticht hem er niet van maar ik houd de optie bewust open.

Over dat partijstandpunt: de VVD is hier zeer verdeeld over maar de stemmen voor zijn zeer sterk. Het strookt ook met de liberale ideologie (voor zover de VVD daar iets mee heeft overigens). Daarbij is de PvdA, de coalitiepartner, een heel andere mening toegedaan. D66, GroenLinks en de SP zijn ook al jaren voor legalisatie. Er is dus in principe een ruime meerderheid in het parlement voor legalisatie, net als in de samenleving.

Daarbij mogen we vooral eens een keer benoemen welke enorme belangen bij het in stand houden van het verbod gebaat zijn. Door het gedogen van de coffeeshops heeft Nederland niet alleen een veilige afzetmarkt gekregen maar ook een zeer sterke positie als exportland van wiet. En over dat spul worden door het risico dat ermee gepaard gaat marges gemaakt waar iemand met een legaal beroep alleen maar van kan dromen. Dat spotgoedkope lullige plantje is omdat het verborgen moet groeien goed voor miljardenwinsten. We mogen niet zomaar naïef gaan doen en onze ogen sluiten voor die belangen.

Nee, ik beschuldig Opstelten niet, maar ik houd de optie van corruptie wel degelijk open en stip deze ook graag aan. Ik ben namelijk niet gek.

Eh kortom, precies wat Inca zeg dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Cerridwen

@17: Je gaat volledig voorbij aan mijn punt: de ontbrekende meerderheid in de Tweede Kamer.

Het is dus niet alleen de minister die tegen legalisering is

Als mensen andere politieke ideeën hebben dan ik maakt ze dat nog niet perse dom of niet integer.

Opstelten is duidelijk geen voorstander van legalisering, en hij is daar zeker niet uniek in. Het heeft geen enkele zin om hem persoonlijk af te gaan branden; probeer liever ervoor te zorgen dat hij geen andere keus heeft dan zijn beleid omgooien. Het is uiteindelijk de tweede kamer die dat bepaalt, niet de minister.

Zolang Opstelten de meerderheid van de tweede kamer achter zich heeft, zijn dit soort persoonlijke aanvallen rancuneus gebrabbel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cerridwen

@18:

Ik beticht hem er niet van maar ik houd de optie bewust open.

Slap. Je hebt geen enkel bewijs, zelfs geen aanwijzing. Maar je benoemt de mogelijkheid wel expliciet. Ik vind dat stijlloos.

Er is dus in principe een ruime meerderheid in het parlement voor legalisatie, net als in de samenleving.

Sorry hoor, maar dat is echt wishful thinking. Een paar VVD’ers die zich uitspreken maakt nog geen zomer. Zolang de VVD tegen verdere legalisering is, is de meerderheid er gewoon niet. Einde discussie.

En zelfs als de VVD omgaat, ben je er nog niet. Het meest logische punt voor de VVD om dat te doen zijn richting de volgende verkiezingen. Maar hoeveel zetels houdt de VVD eigenlijk over? Zolang het dominante standpunt op rechts ‘verbieden!’ is, zal de VVD niet makkelijk om gaan.

Gelukkig snappen de meeste activisten op dit dossier wel dat het een strijd van de lange adem is, waarbij je meer hebt aan het overtuigen van de VVD dan aan schelden op Opstelten, die luistert toch niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Klokwerk

@Mario: Ik heb het filmpje van Doede de Jong bekeken en ik was oprecht ontroerd. Wat goed dat ze hem bij Eva Jinek een podium hebben gegeven! Ik heb mijn plicht dan ook gedaan met een bescheiden donatie en roep anderen hier graag op dat ook te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mario

Het is dus niet alleen de minister die tegen legalisering is

Kan je even vertellen waar ik dat zeg?

Als mensen andere politieke ideeën hebben dan ik maakt ze dat nog niet perse dom of niet integer.

Kan je even vertellen waar ik dat zeg?

probeer liever…

Ah, je tracht mijn agenda vol te kladden?

Het is uiteindelijk de tweede kamer die dat bepaalt, niet de minister.

Koddig.

Dag, Cerridwen. Back on ignore.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Klokwerk

@Cerridwen: Gaan we nu uit politieke correctheid een beetje naïefje zitten spelen? Het mag best wel eens bekend worden hoe groot de belangen zijn achter het verbod op drugs. Jij zal zeker ook zeggen dat je nooit mag beweren dat Wilders regelrecht gesponsord wordt door Israël. Dream on.

Dit is een dossier van een lange adem? Nou, hoe lang wilde je nog wachten? Het gedoogbeleid is al decennia oud. Daarna geen stap meer verder. We hebben daarmee een groot probleem gecreëerd. De Nederlandse wietindustrie is de grootste ter wereld geworden. Zolang mensen niet beseffen wat de belangen zijn achter voortzetting van het drugsverbod, zullen mensen die nu niet zoveel met die rotzooi hebben ook niet overtuigd worden.

En dan de dubieuze rol van de VVD. Het is echt niet zomaar dat ‘maar wat losse VVD’ers’ voor legalisering pleiten, het gaat om vele VVD burgemeesters, feitelijk alle lokale afdelingen, de JOVD en de mastodonten. En dan is ook nog eens een ruime meerderheid onder de eigen achterban voorstander van legalisering. Tijdens de verkiezingen worden de standpunten van de VVD in deze vaak ook een stuk milder, en zodra er weer een kabinet gevormd wordt zitten er plots plop plop weer twee hardliners als Opstelten en Teeven.

Het lijkt me niet gek dat toch een keer aan te stippen, dat dit op zijn zachtst gezegd een beetje raar is. Ja, het kan domheid zijn, die mogelijkheid houd ik ook open. Fair is fair. Maar het zou ongelooflijk dom zijn je ogen moedwillig dicht te houden voor mogelijke andere redenen, zeker waar zulke enorme belangen in het spel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mario

@21

Dank! En het is inderdaad een grof schandaal wat Opstelten met dit gezin flikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Klokwerk

“probeer liever ervoor te zorgen dat hij geen andere keus heeft dan zijn beleid omgooien”

En dat zal een stuk makkelijker gaan als mensen beseffen wat voor belangen er achter continuering van het verbod steken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Inca

@19/20, je gaat ook volkomen voorbij aan het punt van Klokwerk, want zelfs al zet je het in dikgedrukte letters, dat argument is volstrekt niet relevant voor wat Klokwerk betoogt.

Daarnaast: inderdaad. Andere politieke standpunten maken iemand niet per definitie niet integer, het wordt dan ook vrij duidelijk gemaakt waarom het in deze specifieke situatie een hele reele optie is.

Maar goed, ik wil dan ook van harte duidelijk maken dat ik jouw manier van reageren ook verwerp. De aanname dat het om een algemene diskwalificatie en scheldpartij richting mensen met een andere politieke opvatting gaat is namelijk precies zo erg als jij Klokwerk (en mij) verwijt. Er wordt een heel helder onderbouwd standpunt gegeven, maar jij doet dat zonder meer af als ongenuanceerd gescheld. Daarmee sla jij de discussie dood. Verstopt in zogenaamde nuance, maar net zo diskwalificerend als je anderen verwijt. En omdat je hier al heel vaak op gewezen bent, geldt ook daar de ’te goeder trouw’ allang niet meer: jij bent zeer actief bezig om te ondermijnen dat mensen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid als mens en uit hoofde van hun functie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Olav

@19:

Het is dus niet alleen de minister die tegen legalisering is

Nee, maar in ons systeem werkt het vaak zo dat de Tweede Kamer achter een minister aanholt i.p.v. andersom. Fractiediscipline noemen ze dat. Opstelten zou persoonlijk het hele beleid op een middag kunnen omgooien door aan te kondigen dat we drugs gaan legaliseren & reguleren, een motie van wantrouwen van de PVV te overleven en een reeks wetsvoorstellen in te dienen.

Als mensen andere politieke ideeën hebben dan ik maakt ze dat nog niet perse dom of niet integer.

Hoe noem je het dan, als een politicus koppig de verkeerde dingen wil blijven doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

Het gaat erom dat dit beleid mijns inziens aantoonbaar de belastingbetaler geld scheelt, de gezondheid van rokers in gevaar brengt, en de criminele sector spekt.

Continuering van dit beleid acht ik in dit licht verkeerd, en betitel ik daarom als óf dom óf kwaadaardig. Mocht je dus willen bepleiten dat het noch dom noch kwaadaardig is, dan zal je op zijn minst moeten komen met argumenten waarom het nog helemaal niet zo duidelijk is wat ik boven stel. En gegeven de feiten geef ik het je te doen.

Verder laat ik heel bewust beide opties (dom of kwaadaardig) open en ga ik niet uit een misplaatste politieke correctheid de laatste optie uitsluiten. Want dat is gewoon naïef. Dat wordt al veel te lang gedaan. In een artikel dat ik aanlink zeggen coffeeshopeigenaars nota bene zelf dat ze niet zoveel voelen voor legalisatie omdat dan de marges voor hem teveel omlaag gaan. En dan hebben we de mening van de bazen van de illegale kwekerijen nog niet eens gehoord. Ik kan hun mening wel raden. Denk je dat die gasten al decennia met hun armen over elkaar blijven afwachten hoe de politiek over hun lot beschikt? Dat zou buitengewoon naïef zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Mario

-En dan hebben we de mening van de bazen van de illegale kwekerijen nog niet eens gehoord.-

“Ik plaats gewoon nog een kwekerijtje in een woonwijk, waar ik het stroom aftap, en lampen etc. met veel te dunne kabels aansluit. Fuck brandgevaar, enzo! Opstelten (zijn ego) laat het immers toe! ‘Tuurlijk géén legalisatie!”

Zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 L.Brusselman

@29: Jij gaat ook mee in stigmatisering van thuiskwekers?
Dus zover ben je al gemanipuleerd door desinformatie van de overheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AltJohan

@Klokwerk: “.. geld scheelt, de gezondheid van rokers in gevaar brengt, en de criminele sector spekt.”
Het zijn de drug-gebruikers die criminele netwerken spekken. Via hun aankopen. Ook in de koffieshop geldt dat de aanvoer niet goed geregeld is en het gebruik zou daarom taboe moeten zijn.

Veel rechts-conservatieve mensen zijn teleurgesteld in dat gebruikers de criminelen door blijven financieren. Van die teleurstelling lijkt men zich niet bewust te zijn,

Linkse mensen, koop geen drugs, maar liever zonnepanelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Ik heb het idee dat Mario met die opmerking en die minnetjes wat verkeerd begrepen wordt. Juist door het beleid van Opstelten komt de vrolijke eerlijke thuisteler in het gedrang. Hij moet wel overgaan tot aftappen om niet in de kijker te lopen. En juist de mensen die nu een thuiskwekerij hebben, worden vaak uitgezogen door een baas boven hem. De rest kan door middel van een tip aan de politie makkelijk verraden worden. Scheelt weer concurrentie. Het standpunt van de politie ten opzichte van legalisatie ook! Legaliseren? Nee hoor, doe maar niet, anders gaan de criminelen de kwekerijen binnenvallen en moeten wij ze bewaken! Laat dat binnenvallen maar aan ons over, vinden wij veel leuker, hoeven wij de grote jongens ook niet voor het hoofd te stoten! Ongelooflijk. En dat moet dan hier de brave burgers bewaken. Weet je wat? Laten we ook maar de pinapparaten verbieden. Die worden tenslotte ook overvallen. Dan hebben we het als politie maar wat gemakkelijk: wij hoeven alleen maar op te treden als we weer zo een pinapparaat zien staan, en ze niet te bewaken! De profit recht de onderwereld in en de politie hoeft alleen maar voor de vorm op pinapparatenjacht – en burgers geloven daarmee dat je voor ze opkomt. Tel uit je winst!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Klokwerk

@AJ: Nou als je denkt dat met name linkse mensen drugs kopen dan heb je het volgens mij goed mis. Grootste drugsbolwerk voor de jeugd is Volendam en daar stemt men toch echt massaal PVV. Ja, wie wiet koopt financiert de criminele sector ja. Dat is helemaal waar. Maar dat zou zeker niet hóeven, als het maar goed gereguleerd zou zijn.

En wie denkt dat gewoon massaal stoppen met drugs haalbaar is, die loopt pas echt met zijn hoofd in de roze wolken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Henk van S tot S

@33:
Die zonnepanelen voor wietkweek is wel milieuvriendelijk ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 L.Brusselman

Bij de overheid die desinformatie verspreidt behoort natuurlijk ook de kit,de meeste politieagenten zijn rechtse gristenen.En christelijk rechts is zowiezo tegen legalisering,het enige waar je “high” van mag worden is de Heilige Geest,en wijn natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Mario

@30

Zoals @32 zei.

Ik pleit VOOR legalisatie (van alle drugs, trouwens. Maar wel leeftijdgebonden – Cannabis mag van mij, bijvoorbeeld, gerust naar 20/ 22 jaar als drempel en ter protectie).

Sarcasme (poging tot) was de ondertoon @29 …dat doordrenkt met een fikse dosis realiteit m.b.t. brandgevaar van kwekerijen. Ik heb al vaker gezegd, dat de Nederlandse overheid willens en wetens de burgers in gevaar brengt door het (nog steeds) niet regelen van die ‘achterdeur’.

Overigens baseer ik mij nimmer op informatie door de overheid verstrekt. Ik ga liever direct naar de bronnen toe.

Daarom moest ik ook zo hard lachen/ huilen toen Madeleine van Toorenburg (CDA) op Pavloviaanse wijze begon te kwijlen n.a.v. een mediabericht over dat ‘blowen dom zou maken’.

Keihard lachen deed ik toen ik het antwoord op haar Kamervragen las. “Trut, lees dat rapport eerst eens voor je ons lastig valt.” (niet letterlijk, uiteraard).

Oh, volgens mij had ik dat toen hier op Sargasso al kenbaar gemaakt dat de berichtgeving helemaal niet klopte. Incl. de desbetreffende passages. Maar goed..terzijde.

@31

Veel rechts-conservatieve mensen zijn teleurgesteld in dat gebruikers de criminelen door blijven financieren.

Ah, dus daarom zijn er inmiddels meerdere VVD’ers (ja, incl. lokale politici) opgepakt vanwege drugshandel. Omdat men er zo tegen is.

Zal ik maar even niet beginnen over de vele Cokeschuivers, die ik ontmoet heb via ‘een kennisje’ van me. @33 geeft tevens een “mooi voorbeeld” welke je stelling volledig ontkracht.

Los daarvan, geef ik je ook maar even een linkje welke al decennia lang terecht als argument wordt opgevoerd.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States

Het is een illusie om te denken dat er ooit een ‘drugsvrije wereld’ komt. Hoe graag enkele (soms ook zelf drugsgebruikende) zeloten dat ook graag willen.

Neem nog een kop koffie of een alcoholische versnapering evt. met een peukje, AltJohan. De kas moet gespekt worden, nota bene.

Oh, en wat “minnetjes” geven aangaat. Not impressed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 AltJohan

@Klokwerk: “En wie denkt dat gewoon massaal stoppen met drugs haalbaar is, die loopt pas echt met zijn hoofd in de roze wolken.”
Mensen kunnen ook gewoon verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. Links heeft veel te veel een roze-wolk gedachte bij druggebruik en men lijkt niet na te denken over de financiering van criminele organisaties die dat bewerkstelligd.

“Grootste drugsbolwerk voor de jeugd is Volendam ….PVV”
Rechts stemmen kan je niet gebruiken als excuus. Ook als je rechts stemt heb je verantwoordelijkheid om te beseffen van je financiert met je gebruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gronk

@37: als drugs legaal zouden zijn, worden d’r ook geen criminele organisaties gefinancieerd. Bij definitie namelijk niet.

Rechts denkt veel te veel te geloven in een maakbare samenleving. Waarin je dingen moet verbieden omdat mensen anders maar misbruik gaan maken, terwijl dat in de praktijk reuze meevalt, en dat verbieden juist allerlei onveilige situaties in de hand werkt (zoals je dat bv. ziet met pillen die niet getest mogen worden omdat dat teveel in de gedoogsfeer zit).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 AltJohan

@38: “als drugs legaal zouden zijn, worden d’r ook geen criminele organisaties gefinancierd… “
Wordt het gelegaliseerd, dan zijn er wel weer andere criminele activiteiten die gefinancierd kunnen worden.

Als druggebruikers 10% van hun drugbudget hadden ingezet met een legale lobby voor legalisering dan was legalisering van wiet allang gelukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 gronk

Wat dat laatste betreft heb je natuurlijk absoluut een punt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Mario

@39

Kan je even een voorbeeld geven van een illegale lobby – bijvoorbeeld m.b.t. legalisatie van drugs?

Overigens zijn er meerdere personen internationaal actief ten bate van het legaliseren van Cannabis. Weet je waar men veelal tegenaan loopt?

Lui die compleet vastzitten in hun aantoonbare ongelijk, zoals deze eerder:
http://edition.cnn.com/2013/08/08/health/gupta-changed-mind-marijuana/index.html

Vergeet niet dat er jarenlang een propagandamachine tegen de (niet bestaande) “gevaren” van Cannabis is ingezet. Mensen zijn daardoor dom en onwetend gehouden. Michelle Bachman (godsdienstwaanzinnige “politicus” in de US) bijvoorbeeld zet vandaag de dag nog steeds het propagandamateriaal in, zoals we dat kennen uit de jaren ’50/ ’60 vorige eeuw. Even geen tijd/ zin om voorbeelden op een host te plaatsen. Kan later evt. wel.

Overigens zal je naast (al dan niet legaal) ‘middelengebruik’ inderdaad ook altijd ‘criminaliteit’ houden. En ja, er zal een verschuiving van inkomsten vanuit criminaliteit plaatsvinden, wanneer die ‘achterdeur’ eindelijk eens geregeld gaat worden. Ontkom je niet aan.

Maar daar hebben we ‘de pliessie’ voor. Boeven vangen i.p.v. zoals nu miljoenen Euro’s verspillen door thuiskwekers op te pakken, waarop deze later uit hun huis worden gezet. Kwekers die uiteindelijk enkel van hun plantjes genieten.

Kan jij je ook weer een beetje veiliger “voelen”. Win-win.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Mario

Kleine nuance:

tegen de (niet bestaande) “gevaren” van Cannabis

Dat had ik even anders moeten schrijven.

Het gebruiken, dan wel misbruiken (escapisme bijvoorbeeld), van Cannabis is zeker niet geheel zonder gevaren, zoals bijvoorbeeld voor mensen bij wie psychische stoornissen al dan niet latent aanwezig zijn. Het kan het e.e.a. ’triggeren’.

Maar ook ‘dempen’, onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat een aantal https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol een positief effect kan hebben.

Pardon. Bedtijd. ;-]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Klokwerk

Wat is dat toch voor gelul dat alle drugsgebruikers links zouden zijn of zelfs maar voor legalisering? De meeste jongeren die echt flink doorpaffen roken ten eerste in een maand meer dan ik in mijn hele leven, en het zal ze ten tweede aan hun reet roesten of het spul legaal is gekweekt of niet. Denk je nu echt dat ze onder de indruk zijn van mijn gejank over de belastingbetaler en de criminaliteit? Welnee man. Dat het illegaal is, dat vinden ze juist hartstikke stoer. Ga jij even aan die gasten vragen of ze tien procent van hun besteding willen geven aan ‘legalisering’, ze lachen je vierkant uit. Ja, ik zou hen ook aanraden in godsnaam een keer wat minder te blowen en een keer wat nuttigs te doen met hun leven, maar dat hebben ze al vaak genoeg gehoord en dat gaan ze echt niet doen als ik dat hier nog eens in een column zou schrijven. Qua nieuws lezen ze bovendien hooguit GeenStijl.

Ik wil juist dat mensen die helemaal niets of weinig gebruiken begrijpen dat we door het te verbieden de zaken alleen maar gevaarlijker en schadelijker maken. Gevaarlijk voor mensen die wiet roken, want dat spul wordt behandeld met haarlak en lood om het groter te laten lijken, en schadelijk voor de samenleving, want niet alleen besteden we goddomme de helft van de capaciteit van de politiemacht en het justitiële apparaat aan het oprollen van kwekerijen die nooit zullen verdwijnen, omdat ze iets kweken wat of je het leuk vindt of niet maatschappelijk al lang geaccepteerd is – capaciteit die we heel goed zouden kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het oplossen van inbraken en het vervolgen van vrouwenhandel – we geven er ook de georganiseerde criminaliteit in Nederland haar voornaamste bron van inkomsten mee.

Het gaat mij er helemaal niet om hier de drugs-moet-mogen goeroe uit te hangen Alt-Johan, het gaat mij erom dat het eindelijk eens tijd wordt de financiële kransslagaders van de georganiseerde criminaliteit door te hakken, want baten uit wiet vormen zeker in Nederland het leeuwendeel van haar inkomen. Is dat nu zo moeilijk te begrijpen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Henk van S tot S

@43 Laatste alinea:

Exact = hoe schaarser de middelen des te hoger de prijs!!

Redelijk off topic.
Waar het AJ betreft:
Toch zit er wel wat in “die linkse wietgebruikers”, zoals AJ beweerd:

De meeste mensen zijn rechtshandig en hoe moet tijdens het roken anders je mobieltje bedienen ;-)

Dat brengt me weer op het volgende:
Dat is dus een van de redenen, waarom Neonazi’s de telefoon altijd wat laat opnemen; druk met handje heffen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Mario

Nou ja, ik was dus echt moe…

Waar ik naar de Wiki link @ 42, had deze moeten staan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid

De eerder door mij gelinkte (42) is slechts één van de tientallen nu bekende Cannabinoïden.

Vanavond voor Sesamstraat aan naar bed, als ‘straf’.
/zelfkastijding ;-]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Willem

Met de belangen van de illegale wiethandel zijn inderdaad op jaarbasis tientallen miljarden euros gemoeid, die niet allemaal in het artikel aan bod zijn gekomen.

Ik zet ze hier graag nog even op een rijtje, in willekeurige volgorde:

1. De pharmaceutische industrie

Ongeveer 900,000 mensen in Nederland zitten aan de anti-depressiva. Pijnstillers voor kankerpatienten en MS patienten. Men is al druk bezig om cannabis pilletjes te patenteren.

2. De juridische branche

Advokaten en rechters hebben meer dan een dagtaak en een goed belegde boterham dankzij de criminalisering. Veel gevangenissen ook. Het voorland is de VS met geprivatiseerde gevangenissen en ruim twee miljoen gevangenen die als goedkope werkkrachten kunnen worden ingezet en waaraan dus flink verdiend kan worden.

Het zorgt voor een stukje werkgelegenheid in afgelegen gebieden en stelt conservatieven uitstekend in staat op een moreel hoog paard te gaan zitten.

3. Het politieapparaat

Als 50% van de mankracht op gaat aan de bestrijding zonder dat deze effectief is, kan bij voortduring de vraag naar meer fondsen en materieel gerechtvaardigd worden. Bij legalisering zal er sprake zijn van minder criminaliteit en dus een verminderde mate van rechtvaardiging van het erop na houden van teveel capaciteit. Bovendien rechtvaardigt criminalisering het bespioneren van vele honderduizenden burgers, van thuisteler tot gebruiker.

4. De regering en het overheidsapparaat, public governance

Alcoholgebruik leidt tot bewustzijnsvernauwing en gezondheidsklachten. Nicotinegebruik leidt tot verslaving en fysieke afhankelijkheid. Toch worden deze middelen op grote schaal middels vele honderduizenden verkooppunten verkocht. Hiermee is het argument voor het verbieden van cannabis vanwege de volksgezondheid onderuitgehaald. Bovendien zou de volksgezondheid gebaat zijn bij legalisering, omdat het produkt dan verplicht getest zou moeten worden op werkzame stoffen en ingredienten. Waarom wordt cannabis dan niet op deze gronden gelegaliseerd?

Het antwoord is gelegen in het feit dat cannabis een bewustzijnsverruimend middel is. Meer bewustzijn bij burgers leidt tot lastige vragen. Iedere machthebber heeft liever dat een bevolking bewustzijnsvernauwende middelen (alcohol) tot zich neemt, omdat deze makkelijker te sturen zijn.

5. Andere industrie, textiel, olie

Hennep is een uitstekende vezel, spotgoedkoop, om textiel van te maken. Het is een direkte concurrent voor zowel nylon als katoen. Ook kan er olie van gemaakt worden welke voor energieopwekking gebruikt kan worden.

6. Banken

Vaak is het enige beschikbare cash in bulk in tijden van economische crisis illegaal verkegen geld. Hiermee worden, zij het indirekt, uiteindelijk banken mee overeind gehouden.

7. Het zwart geld circuit

Er zullen heel wat mensen profiteren van het vele zwarte geld dat er met het achterdeurbeleid wordt verdiend. Mensen die buiten het zicht pakken met geld verdienen kunnen dat naar believen inzetten om zowel macht als invloed te kopen. Het is niet ondenkbaar dat dat tot op de hoogste niveaus plaatsvindt. In ieder geval is van Teeven bekend dat hij tenminste 1 deal met een crimineel heeft gemaakt om de verkregen winsten uit drugsgelden wit te wassen.

Onderzocht moet worden in hoeverre het zwarte geld, dat nu ook van de ECB bij het BNP mag worden opgeteld, van invloed is op de maatschappij.

Is dit alles onrechtvaardig? Onlogisch? Ongetwijfeld. Maar het is de huidige stand van zaken en wie daar verandering in wil brengen zal bereid moeten zijn daar keihard voor te knokken tegen zeer machtige en invloedrijke partijen.

Opstelten heeft goed gezien dat dat niet zo een makkelijk gevecht is als het lijkt. Het zal ongetwijfeld ook internationaal spelen, en machten en krachten losmaken die niet te beheersen zijn.

Mee eens dus dat de belangen in kaart gebracht moeten worden, om het hele plaatje te kunnen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Mario

Even een kleine aanvulling op mijn eerdere opmerking over het inzetten van propagandistisch materiaal in de US.

http://oi58.tinypic.com/jjqp3o.jpg

In Nederland hebben we Ard van der Steur (VVD), actief op twitter:
http://i50.tinypic.com/353b1ns.jpg

@46
Dank voor je uiteenzetting!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Joop

Opstelten is het toonbeeld van de conservatieve tijdsgeest die weer dominant is in Nederland. Zogenaamd omdat het in niet lijn is met regels in Brussel, daar kwam ouderling Donner ook al mee. Onzin natuurlijk. Grappig dat Onno Hoes (de man van) en burgemeester van Maastricht er ook al niet achter staat. Weer zo’n hypocriete liberaal die eerst keihard moest optreden, maar later er achter kwam dat dat eigenlijk helemaal niet liberaal is, dus maar weer anders ging lullen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Mario

Nog zo’n debiele…
http://www.bnr.nl/nieuws/apptalk/305223-1407/bnr-topic-nederlandse-wiet-moet-veel-minder-sterk-worden?s_cid=home:redactionelehighlights

staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil nu een maximum invoeren voor de hoeveelheid THC, de werkzame stof in cannabis.

Iedere “blower” kiest zijn/ haar wiet al op basis van de sterkte; exact daarom hebben de meeste shops dan ook een keuze aan verschillende soorten.

De een heeft liever een stimulerende ‘high’ terwijl de ander een meer ontspannend stoned effect prefereert. Daarbij opmerkende dat men naargelang de sterkte van het aangeschafte wiet, zelf de hoeveelheid wiet bepaalt welke men op een gegeven moment verkiest te gebruiken.

De dames/ heren politici verkwisten niet alleen weer onnodig belastinggeld door deze ridicule maatregel, maar ook tonen ze hier haarfijn mee aan dat men niet eens weet van hoe en wat.

Ik vraag me af hoeveel van hen ooit een bij coffeeshop of wat naar binnen zijn gegaan om te vragen hoe de gebruikers omgaan met hun genotsmiddel. Van één weet ik dat hij het onlangs heeft gedaan, en er een andere wereld voor hem open ging.

Verminderde in ieder geval z’n bias, een klein beetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Knorretje

@49:

Jaja, de overheid moet het wel legaliseren, maar niet reguleren. Dat is de redenatie van een overmatige gebruiker. Net zoals je voorbeeld bezopen is. Je loopt toch ook niet een kroeg binnen om beschonken mensen hun mening omtrent alcoholgebruik te vragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Henk van S tot S

@50:
Zie
http://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/alcohol-drugs/drugs/drugs-cijfers/hoeveel-mensen-zijn-verslaafd-en-hoeveel-zijn-er-in-behandeling/
70.000 cannabis misbruikers/verslaafden tegen over 477.000 alcohol misbruikers/verslaafden.
Kijk eens naar wat de regering doet tegen alcoholmisbruik (symboolwetje 18+) en voor de rest gewoon accijns incasseren.
Slechts een fractie gaat naar de verslavingszorg.
De beste bestrijding van de drugs is:
Niet vervolgen en geld steken in afkicken/voorkomen.
Maar goed, veel politici declareren vrolijk hun alcoholisch druggebruik en zijn tegen regulering van cannabis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Mario

@51
70.000 cannabis misbruikers/verslaafden

Daaraan toevoegende dat het ‘problematische ge-/ misbruik’ (van bijvoorbeeld Cannabis) voortkomt uit meerdere factoren, zoals iedere behandelaar/ therapeut/ psych. etc, zal kunnen bevestigen. Voor sommigen is het ‘een middel’ om de verdere bij hen heersende problematiek te “verzachten”.

Anderen ‘vluchten’ inderdaad weg in alcoholgebruik, of erger.

Deze mensen moeten een zo goed mogelijke en passende behandeling krijgen, zodat men verder met hun leven kan gaan. Handvatten om bijvoorbeeld om te gaan met een opeenstapeling van traumatische ervaringen in het leven opgedaan.

@50
Wat bazel je daar allemaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Klokwerk

Ha ja, dat is waar ook, want politici zijn er tegenwoordig van overtuigd dat wiet tegenwoordig zo zwaar is, dat het ‘net heroïne’ is. Alsof je iemand hoort zeggen: “deze koffie is zo sterk, dat het strorum is geworden”. Ondertussen moet de eerste persoon die gestorven is aan een overdosis THC nog gevonden worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Mario

Ach, Klokwerk…feiten en onze dames/ heren politici.

Trimbos instituut, bijvoorbeeld:
Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was lager dan vorig jaar (13,5% ten opzichte van 15,5%). Hetzelfde beeld was te zien bij de verondersteld sterkste (15,6% ten op zichte van 16,9%). [….]
Geïmporteerde wiet [hoezo Nederland exportland?] bevatte gemiddeld minder THC […] dan enige van de andere cannabisvarianten (5,1%) en Nederlandse hasj bevatte gemiddeld meer THC (29,0%) dan alle andere cannabisvarianten. Het gemiddeld THC-percentage in geïmporteerde hasj lag gelijk aan vorig jaar (16,8% ten opzichte van 16,1%).
Het gemiddeld THC-percentage in nederwiet steeg in de eerste jaren van dit onderzoek sterk van rond de 10% THC naar rond de 20% in 2004.

De jaren daarna is het THC-percentage weer geleidelijk afgenomen.

http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/af1221-thc-concentraties-2012-2013

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Klokwerk

Je moet ook niet eerst blowen en dan beleid maken natuurlijk, maar andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Mario

Ach, hoe zat het nog maar met bepaalde toiletten in het gebouw van de 2e kamer en restanten van o.a. cocaïne?

Zou er eigenlijk eens heen moeten gaan met een testset om te kijken wat voor witte poederresten er vandaag de dag nog liggen. Op de toiletten van alle partijen. Maar ja, geen journalist en helaas geen toegang tot..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Willem

Eigenlijk zou je, vanwege het nationaal belang van wetten, drugs- en alcoholtesten voor kamerleden verplicht moeten stellen, voornamelijk om bezopen wetgeving te voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Mario

En zo leerde ik ook weer wat.

“Zolang elke vorm van cannabisteelt verboden blijft, is het niets meer dan symboolpolitiek om enige wettelijke eis te stellen aan één of meer werkzame stoffen. Het is coffeeshops niet alleen verboden hun cannabis bij een erkend laboratorium aan te bieden, het is voor dat laboratorium ook verboden […] om deze cannabis te testen.
http://www.voc-nederland.org/2014/07/staatssecretaris-van-rijn-pvda-onzichtbaar-in-wietdebat

Hoe zei ik het eerder nog maar? Oh ja: ‘willens en wetens de gezondheid van de burgers in gevaar brengen…’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Willem

Het is niet alsof Nederland niet een hele lange traditie heeft op dit gebied: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Coca%C3%AFnefabriek

Het huidige beleid op hennep is hypocriet en onrechtvaardig. Als zoveel burgmeesters iets willen, is het schandalig dat de signalen uit de samenleving decennialang genegeerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Mario

@59

Opium uit de tijd van de VOC, is nog zo’n leuke ‘gouwe ouwe’.

Verdere info via https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company#Further_reading te verkrijgen (tevens online!)

 • Vorige discussie