Politiek Kwartier | Hitler is onder ons

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Veel erger dan de vergelijking met Hitler maken, is deze tot taboe verklaren.

“Min-der! Min-der! Min-der!” scandeert de zaal in reactie op de vraag van de blonde leider.

Eerder had Geert Wilders aangekondigd dat hij iedereen die hem met Hitler vergelijkt voor de rechtbank zal dagen. Ook in ‘linkse kringen’ is deze vergelijking not done, taboe. Maar dan is er altijd nog het buitenland.

Moraal van het verhaal: wie niet graag met Hitler vergeleken wordt, moet beginnen zich anders dan Hitler te gedragen.

Te makkelijk, wordt dan gezegd.

Bovendien is er nu eenmaal veel overlast van Marokkanen, en dat moet je gewoon kunnen benoemen.

Maar… dit werd ook al lang voor de opkomst van Wilders door links en rechts erkend. De cijfers liegen niet. Misstanden als criminaliteit, werkloosheid, vrouwenonderdrukking en homohaat komen bij Marokkanen inderdaad veel vaker voor. Voor dat besef hebben we Wilders nooit nodig gehad. Het is een zorg voor links en rechts.

Maar tegelijkertijd blijft in Nederland de kans groter slachtoffer te worden van een criminele autochtoon dan van een Marokkaan, een islamiet, of willekeurig welke andere groep.

De problemen scherp benoemen is dan ook niet wat Wilders doet. Wilders verlegt juist de aandacht van de echte problemen naar niet ter zake doende kenmerken. Zoals afkomst en geloof. Dat is zijn werk.

Een rechtszaak gaat hiertegen niet helpen. Dat levert alleen maar Circus-Wilders 2.0 op. Nee, om te beginnen wordt het tijd dat de politiek eindelijk eens in actie komt, en vooral de VVD kleur bekent.

Verder moeten we niet zozeer de vraag stellen of Wilders op Hitler lijkt, maar in hoeverre de moderne Nederlandse kiezer eigenlijk lijkt op die van Duitsland in 1933.

Het gaat niet om één uitspraak. Wilders’ spookbeeld van de links-islamitische samenzwering lijkt sprekend op Hitlers haatcampagne tegen het joods-bolsjewistisch gevaar. Het onophoudelijk wijzen naar het buitenland als schuld van alle ellende evenzeer.

En daar wint Wilders anno 2014 vijftien procent van de stemmen mee.

Maar het gaat ook niet eens om Wilders. Discriminatie is breder gezaaid dan de PVV. Een Marokkaan met prima papieren die niets op zijn kerfstok heeft, heeft in het moderne Nederland 60% minder kans op een baan, en wordt continu aangehouden op straat door de politie.

De bewering dat een Marokkaan die braaf zijn werk doet dezelfde kansen en rechten heeft in onze samenleving is dus gewoon niet waar.

Een levensgroot probleem als we werkelijk willen dat mensen integreren. Want wat heeft het voor zin als Marokkaan je best te doen als het toch niet wordt beloond? Als ondertussen de haatcampagne tegen jouw groep onverminderd doorgaat en brede steun vindt?

In zo een atmosfeer is het niet gek dat meer en meer Marokkaanse jongeren zich tegen onze maatschappij gaan keren.

Helaas is in de menselijke geschiedenis discriminatie geen uitzonderlijk verschijnsel. Sterker nog, ondanks de Verlichting was tot 1945 onderdrukking naar aanleiding van afkomst, sekse of geaardheid gewoon de norm. Pas sinds 1950 staan gelijke rechten én plichten centraal als kernwaarden van onze moderne samenleving.

Wij hadden als mensheid kortom de extremiteit van de holocaust nodig om te beseffen hoe dom en absurd discriminatie is.

Hitler is daarmee geen raar uitzonderlijk geval, maar een moreel ijkpunt in onze geschiedenis. Veel erger dan de vergelijking met Hitler maken, is daarom die vergelijking tot taboe te verklaren. Want met discriminatie zijn wij nog lang niet klaar.

Reacties (71)

#1 AltJohan

Wilders’ spookbeeld van de links-islamitische samenzwering lijkt sprekend op Hitlers “
Dat links-islamische beeld komt niet van Wilders of Hitler. Pim Fortuyn en Theo van Gogh (vzmh) zeiden iets van gelijke strekking.

Men doet al meer dan 10 jaar alsof artikel 1 vd grondwet uit de hemel is komen vallen. Het is absoluut heilig verklaard. Zowel Pim Fortuyn als TvG (vzmh) hebben dat ter discussie gesteld en in beide gevallen vonden “verzetsmensen” het nodig om beide uit te schakelen.

 • Volgende discussie
#2 gronk

Maar tegelijkertijd blijft in Nederland de kans groter slachtoffer te worden van een criminele autochtoon

Volgens mij is iedere nederlandse huizenbezitter door de bankmaffia tienduizenden euro’s kwijt. Maar daar hoor je Geert dan weer niet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 AltJohan

@gronk: De Marokkanen scoren gewoon slecht op bepaalde criminaliteits-lijstjes. Dat zegt niet alleen de PVV, maar ook genoeg andere partijen (zelfs Samsom (PvdA!!!) heeft wel eens zulke uitingen gedaan)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Daan van der Keur

Ach is Samsom zoveel beter dan: http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/9/Samsom-Marokkanen-hebben-monopolie-op-overlast-ELSEVIER316636W/
Al die overtrokken reacties, ik hoor Rutte en Samsom totaal niet over de mokerslag die de kiezers uitgedeeld hebben. En ik hoor de media en dit kabinet ook niet over de afkeuring van dit desastreuze kabinetsbeleid door de kiezer. Laten ze zich liever druk maken om de lage opkomst, de totale desinteresse van de kiezer in de politiek, en ga zo maar door. Die blonde dolly is al die aandacht niet waard, het wordt door de politici alleen maar gebruikt als bliksemafleider. Geert heeft dit allemaal perfect gepland en perfect zo voorzien, alle aandacht gaat uit naar hem en dat was de bedoeling ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kevin

@1 Artikel 1 opheffen is discriminatie toestaan.

Geen wonder dat mensen dat niet zomaar laten gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 stoethaspel

“Voor dat besef hebben we Wilders nooit nodig gehad. Het is een zorg voor links en rechts.”

Mooi man. Dat revisionisme…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 AltJohan

@kevin: Er is niet alleen gewone negatieve discriminatie, maar ook positieve discriminatie. Dat kan echt helpen om achterstanden te helpen wegnemen.

Artikel 1 zit dan alleen maar in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

@7.

Als er iemand tegen positieve discriminatie is dan is het Wilders met zijn nazihonden. Want er stond jaren geleden iemand op de lijst die Marokkaans-Nederlandse vrouwen aan een baan wilde helpen, en dat ging te ver voor Wilders. Dus je lult maar wat. Jij bent gewoon voor discrimineren en overdreven benoemen hoe fout buitenlanders wel niet zijn, waardoor de problemen zogenaamd groter worden, maar er niets wordt opgelost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Amateur Commenter

Minder, minder, minder! aandacht voor de blonde poedel en de bef teckeltjes die zich zelf journalisten noemen. Mocht er ooit de pleuris uitbreken door dhr Wilders dan mag de MSM ook een hand in eigen boezem steken voor deze kul!

Het is ronduit stuitend om te zien hoe ‘journalisten’ zich iedere keer weer zo makkelijk laten bespelen om precies te doen wat Wilders begeert. Als een vuige crack-hoer op zoek naar een volgend shot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

Wat is er mis met mijn uitspraak op 8. Of krijg ik de minnetjes van de nazihonden die hier rondzwerven en vreemdelingenhaat propageren, dan wel toestaan en goedpraten.

Ik zag vlekjes in het gezicht van Wilders, hopelijk heeft hij huidkanker. Kunnen jullie daar tegen, nee he, was het gezegd over Roemer of een andere rooie, dan was het niet goed, maar werd er vanavond wel op gedronken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AltJohan

@Joop: het wordt misschien tijd om jezelf af te vragen of jouw posts nog binnen de huisregels van Sargasso passen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmmmmc

(…)Als er iemand tegen positieve discriminatie is dan is het Wilders met zijn nazihonden. Want er stond jaren geleden iemand op de lijst die Marokkaans-Nederlandse vrouwen aan een baan wilde helpen, en dat ging te ver voor Wilders. Dus je lult maar wat. Jij bent gewoon voor discrimineren (…)

Euh. Ik heb de rest van de discussie gemist. Maar je wekt hier toch de indruk dat je zelf voor discrimineren bent door tegenstanders van discriminatie nazihonden te noemen. Kan aan mij liggen, maar volgens mij niet.

Marokkaans-Nederlandse vrouwen zijn geen zielige incapabele mensjes die hulp nodig hebben. Wetgeving die dat impliceert – zoals de AWGB – is discriminerend en abject. Moet je je eens voorstellen dat je een Marokkaans-Nederlandse vrouw bent. Nooit zul je weten of je ergens op je eigen merites iets hebt bereikt of dat je gewoon omhooggediscrimineerd bent. Altijd zal het zweem om je heen hangen dat je misschien wel niet de meest geschikte kandidaat was, maar dat je gewoon omhooggediscrimineerd bent, of dat nou echt zo is of niet. Weg met (dit deel van) de AWGB!! Discriminatie is nooit positief. NOOIT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hanni Bal

“Voor dat besef hebben we Wilders nooit nodig gehad.”
Dat klopt. Niet voor het besef. Maar voor actie.
Na inmiddels een jaar of tien à 20 deprimerend schofterig gebrek aan ook maar enige actie tegen allochtoons tuig dat zich niet alleen niet de Nederlandse cultuur aanmeet maar daarop zelfs openlijk spuugt, snákt een groot deel van de Nederlanders naar actie!
Dát is wat we nodig hebben, en waarvoor we in Wilders (wat mij betreft trouwens helaas) de énige realistische kandidaat zien!
Klunzige verbale diarree zoals van de schrijver van dit werkje dóet niets voor dit land. Dat gedrag, het alleen maar kletsen en goedpraten, is waarom zoveel Nederlanders naar Wilders “vluchten”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Klokwerk

@13: Tsja, in de jaren 90 is de immigratie zwaar aan banden gelegd met de Cohenwet. De afgelopen jaren zijn er extra eisen gesteld aan immigratie en gezinshereniging. De straffen in Nederland zijn fors omhoog gegaan. Er wordt een participatiecontract ingevoerd. Een inburgeringscursus is verplicht gesteld. De Bosmanwet is in ontwerp. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld.

Allemaal maatregelen waar ik wel wat tegen heb in te brengen, en die in praktijk in ieder geval niet opleverden wat ze beoogden, maar wél precies de ACTIE waar de Wilders-achterban om vraagt… en ingevoerd door andere partijen dan die van Wilders.

Dat er NIETS gedaan wordt is dus gewoon klinkklare onzin.

De vraag naar wat Wilders nu eigenlijk voor dit land gedaan heeft is veel zinvoller.

En dan natuurlijk de vraag naar hoe je met zo een vertekend beeld van de werkelijkheid kan zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

@AJ: Ja, ik vind juist het verbod op discriminatie (overigens pas in onze grondwet gezet in de jaren 80) bijzonder belangrijk en wil daar ook graag met dit schrijfsel een lans voor breken. Precies omdat dit verbod mijns inziens ook het antwoord is op integratieproblemen. Als we mensen als groepslid blijven behandelen, gaan ze zich ook zo gedragen. Dat is ook de reden waarom ik tegen positieve discriminatie ben. Zmmmc verwoordt dat goed wat dat doet met degene die positief gediscrimineerd wordt, en daartegenover moet hij de scheve ogen van de mensen die door die positieve discriminatie negatief gediscrimineerd worden verduren. Dat schept dus alleen maar een kloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Klokwerk

@Amateur Commenter: Sorry. Volgende week gaat het wel weer gewoon over uitkeringen, de zorg of de VVD ;). Ik heb echter niet het idee dat mijn stukje hier aan de hoeveelheid lawaai zoveel bijdraagt. Het Nederlandse journaille kan je ook niets verwijten want de buitenlandse kranten stonden er vol van. Soms is nieuws gewoon nieuws. Ik probeer het hier wat breder te trekken. Onderwerp van deze column is dan ook niet zozeer Wilders, maar discriminatie, en de rol van Hitler in onze maatschappelijke discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Christian Jongeneel

@13 Specifiek beleid voor bijvoorbeeld Marokkaanse jongens is in Rotterdam halverwege de jaren negentig al ingevoerd door GroenLinks wethouder Herman Meijer. Dat beleid was er wel op gericht hen weer in het rechte spoor te krijgen. Voor Wilders geldt dat vermoedelijk niet als actie, omdat het die jongens niet op de trein naar elders zette.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 frankw

Klokwerk @14: “De vraag naar wat Wilders nu eigenlijk voor dit land gedaan heeft ….”

De onvolprezen Caviapolitie ingevoerd. Hoezo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Tom

dat Marokkanen het lastig hebben op de arbeidsmarkt kan ik wel beamen. Een hele tijd geleden een groot project voor een groot consultancy bureau gedaan. Daar stikte het van de donkere mensen, maar geen enkele Marokkaan.

En wat betreft die ge-emancipeerde Marokkaanse dames: zelden zo’n zelfoverschatte, discriminerende vrouwmensen tegengekomen. Maar op zich is dat prima; van mij mogen ze van zich afbijten. Leuk is anders, en dat merk je uiteindelijk ook weer in de acceptatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pierreduval

@18:
Wat Wilders doet is de dingen zeggen die heel veel mensen niet durven zeggen.
Het gekke is dat zowel Rutte als Diederik het met hem eens zijn, alleen in andere bewoordingen.
Ook al zou, wat niet zo is, Wilders niets bereiken, dan nog voelen velen zich gesteund door hem.
Ik ben niet in het minst een vriend van Wilders, helaas is het zo dat de ‘gevestigde’ politieke partijen Wilders hebben geschapen, door gewone mensen te veronachzamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rob van Marle

Wij lopen zo te hoop tegen Wilders maar wat dacht u van SamSamsom: Marokkanen hebben monopolie op overlast
door Jeroen Langelaar 15 sep 2011

Samsom: Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn
Samsom: Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn
Marokkaanse jongeren hebben een ‘etnisch monopolie’ gekregen op straatoverlast. Die conclusie trekt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom na een jaar in het geheim als straatcoach te hebben meegelopen in Amsterdam.

Share on nujij Share on facebook Share on twitter More Sharing Services 33
De PvdA’er spreekt donderdag in NRC Handelsblad over zijn ervaringen.

‘Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn,’ aldus Samsom. ‘Deze jongens hebben door een samenloop van omstandigheden een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.’

Bloedirritant
Hij zegt mede vanwege filmpjes op GeenStijl zich een jaar geleden te hebben aangemeld als straatcoach. ‘Dat bloedirritante gedrag. Ik wilde het gewoon meemaken.’

‘Nu weet ik het. Dat triomfalisme bij die jongens, de wetenschap dat ze zich onaantastbaar voelen, en dat ook zijn. Dat gaat door merg en been. Het tast het zelfvertrouwen van de politie aan, het zelfvertrouwen van Nederland.’

Islam
Volgens Samsom heeft de overlast van het straattuig niets te maken met de islam. ‘Hoe geloviger, hoe minder last je van ze hebt.’

De PvdA’er erkent dat de aanpak van de Marokkanenproblematiek ‘een enorm zwakke plek’ is van zijn partij. Naar aanleiding van zijn ervaringen in Amsterdam pleit Samsom voor een hardere, duidelijkere en eerdere aanpak van overlastgevers.

Draai om de oren
Wat hem betreft worden de jongeren zichtbaar voor de buurt op hun plaats gezet. Daarbij moet een ‘lichamelijke draai om de oren’ niet worden uitgesloten, niet door ouders of agenten, maar ook door andere volwassenen in de wijk.

‘Ik zal niet zo snel meer denken, dat valt vast mee, als mensen klagen over overlast,’ besluit hij.

‘Aboutalebs burgemeesterschap markeert belangrijke stap in integratieproces.’

Aboutaleb goed voorbeeld voor Marokkanen
son toen was er niet zoveel ophef:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Tom

@20: Ontzettend eens. En nu graag de boel kapotspelen bij de pvv; en dan even doorbijten en aan een oplossing werken. Verzin iets om ze als groep in beweging te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Rob van Marle

de pers of wie dan ook als jounalist van een of andere krant ze hebben zo druk met Wilders dat het bericht van Knot ja de van 457.000, – euro per jaar zegt wij hadden in 2012 de euro vaarwel willen zeggen of wat doe de regering EMS ondertekenen en niet lezen de kleine letterjes niets zeggen tgen het publiek en hoe is de stand bij de euroladen zeer slecht behalve bij politci en bankiers met goede salarissen en bonussen. en de burgers mogen creperen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 frankw

Jemig is er een blik internetbotzonderinterpunctiealgoritmes opengetrokken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 larie

Gedoe in de marge in een periode dat er na decennia rustig mondiaal politiek vaarwater een nieuwe trend wordt ingezet op het grensvlak van de ongebreidele eu/nato expansie en een zich opnieuw uitvindend en geagiteerd Rusland. Dat en de niet bijzonder democratische rol van Europa verdiend aandacht niet dat geneuzel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 larie

min min min minE6..oh wacht..nog even wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 su

Van mij in ieder geval een plus. Fijn om je weer eens te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 vander F

Historicisme, geneuzel en hysterie.
bah

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 vander F

En Artikel 1 is een monsterlijke faux pas,
heeft niets in onze grondwet te zoeken.
Onze grondwet was reeds robuust genoeg, nu levert dit artikel vnml onduidelijkheid en onrust op.
Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Klokwerk

@Pierreduval: “(…) helaas is het zo dat de ‘gevestigde’ politieke partijen Wilders hebben geschapen, door gewone mensen te veronachtzamen”.

Volgens mij is het eerder zo dat zij Wilders hebben geschapen door de problemen met integratie niet met een toverstafje weg te toveren. Stom van ze.

@Larie: Ja, je kan zo ieder onderwerp wel afdoen met de boodschap dat er belangrijkere onderwerpen zijn. Ik vind de notie dat Marokkanen niet dezelfde kansen hebben in onze samenleving als andere burgers belangrijk genoeg om er in ieder geval één keer per jaar een stukje aan te wijden. Een volgende keer pak ik de EU en democratie weer, OK? Misschien voor jou met nog een stukje Rusland erbij ;).

@vanderF: Ik kon het niet minder minder minder met je eens zijn. Anti-discriminatie, ik probeer hierboven @0 uit te leggen waarom dit zo belangrijk is, zowel voor de mensen die het betreft als voor het tegengaan van misstanden. Naar mijn idee heeft het ook in ons land nooit echt een kans gekregen. Positieve discriminatie en Islamitische scholen enerzijds en etnisch profileren en negatieve discriminatie anderzijds sluiten mensen op in hun groep, stellen ze achter en zetten ze tegen elkaar op. Dat is mijns inziens de grootste fout die we, zowel links als rechts, continu maken.

Niet voor niets zeg ik dat we met discriminatie nog lang niet klaar zijn. Het zit nog tot in onze haarvaten. Maar het is wel gif.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AltJohan

@Klokwerk: … ik ….. verbod op discriminatie …. bijzonder belangrijk …. lans voor breken
Wat ik doe is vloeken in de kerk, vloeken in de politiek correcte kerk. Men doet alsof alles gebouwd is op het fundament van het verbod op discriminatie. Ooit was er chaos en oorlog na die oorlog riep men nooit weer. Schuldgevoel en schaamte maakte een groot deel van de emotie uit 35 jaar later, en als een soort ultieme bezweringsformule werd het anti-discriminatieartikel toegevoegd. Gastvrijheid naar andere culturen (officieel dan, officieus ging het nog steeds anders) werd de nieuwe norm, mensen die hier niet aan voldeden, die werden d.m.v sociale druk tot de orde geroepen. De kloof tussen de naar buiten gespeelde gastvrijheid en de van binnen beleefde gastvrijheid werd voor grote groepen autochtonen steeds groter. Toen kwam 9/11 en Pim Fortuyn en barstte de bom. De geest was uit de fles en zou tot op de dag van vandaag niet meer terugkeren. .

Ik die het populisme, het weglopen uit de politiek correcte kerk, als vergelijkbaar met de ketterij in de late middeleeuwen. Wat het anti-discriminatie doet is dat het bestuurders klem zet. Ze verkleinen de politieke oplossingsruimte op grond van een bijgeloof. Er is onmacht, want het electoraat loopt massaal weg van de traditionele partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Nou, als die kiezers vervolgens mij D66 uitkomen is er verder niet zoveel aan de hand.

Maar goed, mijn punt is dat anti-discriminatie feitelijk nooit is doorgevoerd. Onder het mom van anti-discriminatie is heel veel positieve discriminatie doorgevoerd, zeker in het verleden. Maar dat is hetzelfde gif.

Verder wil ik je graag toegeven dat onder de titel anti-discriminatie ook een hoop extra ellende onder het tapijt is geveegd. En dat is ook zeer kwalijk. Want anti-discriminatie heeft niets te maken met het oogluikend toestaan van vrouwenonderdrukking en straatterreur. Integendeel.

Mijn punt is kortom dat we anti-discriminatie nooit serieus genomen hebben voor wat het is. Helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 De Conservatief

En Artikel 1 is een monsterlijke faux pas,

De grondwet regelt alleen de verhouding tussen de overheid en de burger. Het beperkt dus niet de vrijheid van meningsuiting van individuen. Het enige wat artikel 1 zegt is dat voor de overheid er geen aanziens des persoons is. Artikel 1 mag wat mij betreft wat duidelijker geformuleerd worden, maar een monsterlijke faux pas zou ik het ook weer niet noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 HPax

@33:
Artikel 1 blijft onrust baren. De een ziet er een Wettelijk gesanctioneerde regel in, de ander zoiets als een gratuïte aanbeveling. Bepaalde politieke formaties maken van het artikel gebruik subs. misbruik om er hun foeilelijke doctrines aan een lichtgelovig publiek mee op te dringen. Derhalve: liquideer dat ene artikel. Nu! Of schrap meteen maar die hele GW. Het UK heeft ook geen grondwet en marcheert er niet minder om. Of misschien des te beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 De Conservatief

De een ziet er een Wettelijk gesanctioneerde regel in, de ander zoiets als een gratuïte aanbeveling.

Tja, het is hun probleem dat ze het slecht interpreteren.

Het UK heeft ook geen grondwet en marcheert er niet minder om. Of misschien des te beter.

Ze hebben geen officiële grondwet, maar zij hebben een continue politieke traditie vanaf de middeleeuwen die eigenlijk alleen tijdelijk onder de dictatuur van Cromwell is onderbroken. Verder zijn er historische akkoorden als de Magna Charta en de Settlement Act van 1701 die nog steeds doorwerken. In Nederland ontbreekt het grotendeels aan een continue politieke traditie, dus is het onmogelijk om op dit punt Nederland met Engeland te vergelijken.

Overigens denk ik wel dat als morgen de grondwet wordt afgeschaft alles doorgaat zoals het nu is. Alsof nu iemand zich ooit om de grondwet bekommert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Basszje

Ik vind het in elk geval een goed stuk, is dat ook maar gezegd. Chapeau.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hal Incandenza

Van mij ook een plusje voor larie. Niet geheel on topic, maar ben het eens met su. Al een oudgediende toen ik hier voor het eerst kwam en je leest dus nog wel. Goed om te zien, ook al meng je je minder in het commentgeneuzel. Ik mis de robbertjes verbaal vechten wel.

Daarnaast, echt hoor, whatever happened to mescaline?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pierreduval

@21:
Nu Wilders hetzelfde zegt in onparlementaire bewoordingen is de wereld te klein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 larie

@37 Hal : Mescaline schreef in een van zijn laatste ongeëvenaarde reacties dat het voor hem een kwestie van keuze maken was. Voor mij eigenlijk ook. Nadat ik hier had “gereageerd” moest ik op pad naar een overvolle diskotheek om te draaien (wat goed ging, nieuwe tafel met veel knopjes en nog meer vermogen :). Ik lees wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 HPax

@35:´Tja, het is hun probleem dat ze het slecht interpreteren´.

Maar is dat dan niet het probleem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Stoic

Discrimineren = onderscheid maken; iedereen doet het, men kan niet zonder, men moet, onder bepaalde omstandigheden, een onderscheid kunnen maken (tussen een stoel en een tafel bv.) Er zijn 3 soorten (misschien meer):
discrimineren op iemand’s zijn
discrimineren op iemand’s kunnen
discrimineren op iemand’s doen, gedaan
Bij een solicitatie discrimineert men op iemand’s kunnen.
Voor een gerechtelijke beslissing geldt (en zou moeten gelden) alleen discriminatie op iemand’s gedaan, in de wet vastgesteld en zo oordelen de rechters ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Henk van S tot S

Ach, Wilders heeft z’n portie aandacht weer gehad.
Dat is volgens mij eigenlijk het enige dat echt voor hem telt.
Zijn “uitleg/verklaring” van gisteren toont duidelijk zijn psychopatische persoonlijkheid aan.
Misschien dat een eigen bijdrage aan zijn beveiligingkosten hem tot wat redelijker gedrag kan brengen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Klokwerk

@Stoic: Onder discriminatie wordt in de volksmond onderscheid maken op basis van afkomst, levensovertuiging, sekse of geaardheid verstaan waar dat niet gerechtvaardigd is.

Het is jammer dat er niet een ander woord voor is, omdat vroeg of laat iedereen in de discussie altijd komt met definities die teruggaan op de oorsprong van dat woord. Racisme is in die zin duidelijker, maar is weer te beperkt. Daarom gebruik ik consequent het woord discriminatie en vermijd het woord racisme. We zullen het ermee moeten doen.

In jouw indeling is aangetoond dat bij sollicitatie bij gelijke “kunnen” en “gedaan” mensen in Nederland met een bepaalde buitenlandse achternaam of geboorteplaats 60% minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een gesprek om te beginnen. Dat blijkt niet uit één onderzoek maar telkens weer.

Waar geen cijfers van bekend zijn (want hoe meet je dat) is het verschijnsel waar oa Amnesty op wijst: dat de kans om als jongere terwijl je onschuldig bent aangehouden te worden door de politie vele malen hoger is (soms wordt gesproken van enkele malen per week – mij is dat eigenlijk nog nooit gebeurd toen ik jong was).

Ik snap niet waarom deze feiten niet veel breder bekend zijn en niet leidden tot grote publieke verontwaardiging. Dit is namelijk zo moordend voor de integratie. En dat mensen mee gaan doen, dat willen we allemaal toch?

Ik was gisteren op bezoek bij vrienden, zij Nederlands, hij Canadees, en een andere jongen kwam langslopen: academicus, goede baan als onderzoekend arts, blank, Duits klinkende achternaam, inmiddels vloeiend Nederlands, geboorteplaats: Willemsstad, Curaçao.

Om gelijke kansen te hebben vermeldt hij dit laatste feit nooit in het openbaar. Zijn analyse van de Nederlandse samenleving: veel meer dan in andere landen denkt men hier in groepen, wat versterkt wordt doordat de Nederlander dit van zichzelf glashard blijft ontkennen.

Of hij gelijk heeft laten we maar even in het midden, het was zijn ervaring, en dat zegt op zich natuurlijk al genoeg. Ondertussen liegen de cijfers niet: er is iets fundamenteel mis met onze ’tolerantie’. Mensen met een bepaalde achtergrond hebben in onze samenleving GEEN gelijke kansen. Laten we dat eerst eens erkennen. De eerste stap om er wat aan te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

@HPax: Eens dat discriminatie nogal wat discussie oplevert in onze samenleving, om te beginnen met het uitblijven van een passend woord zoals boven beschreven. En daarbij wordt het tegengaan van discriminatie zeker niet consequent toegepast. Maar beter dan de strijd helemaal opgeven lijkt me daar verbetering te zoeken.

Discriminatie is namelijk een enorme rem op de integratie, en dat is nadelig voor zowel de mensen die het betreft als de hele samenleving. Het staat haaks op het principe van een samenleving waarin iedereen op zijn individuele daden en kunnen wordt afgerekend, waardoor iedereen wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. En dát is juist de kracht van onze moderne liberale cultuur, dus dat geef ik niet graag op voor groepsdenken, dat ook zijn functie had in de ontwikkeling van de mensheid, maar nu in onze samenleving wel zo een beetje heeft afgedaan.

Het zal wel even duren voordat het bij de menselijke soort tussen de oren zit. Misschien duurt het wel net zolang als de neolithische revolutie om die evolutionaire stap te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hal Incandenza

@larie
Ik meende me al zoiets te herinneren. Ik lees ook een stuk meer dan dat ik participeer tegenwoordig. Als je ouder wordt dan denk je als mens gewoon af en toe nog even aan de good ol’ days. mescaline wordt node gemist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Joop

wilders is totaal fout met zijn abjecte walgelijke haatzaaierij. daarover discussiëren en zelfs mensen die vreemdelingenhaat propageren salonfähig maken, wat hier gebeurt, is afschuwelijik. Zo worden de bakens nog meer verzet in bedenkelijke richting. Jammer, Sargasso daardoor glijdt steeds meer af. Precies het doel van de prediker van de haat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joop

Je kan rustig zeggen dat “Hitler” onder ons is op dit weblog. Gisteren heb ik uitgelegd hoe het denken zit van die nazi\’s. Veel in volk praten, antropologie, wij-zij, discriminatie goedpraten op etnische gronden (ondertussen allerlei afwijkingen ook bestrijden zoals homo’s, alto’s , uitkeringstrekkers – onder het mom van ‘links’). Hem toelaten is een gevaarlijke verschuiving van het debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Klokwerk

Tsja, mocht je denken dat ik met dit blog probeer het denken van de nazi’s salonfähig te maken, dan is de boodschap vrees ik niet helemaal goed overgekomen: het is juist integendeel.

Als ik zo de reacties onder dit blog lees dan zie ik dat de meerderheid gelukkig wel doorheeft wat er mis is met discriminatie, dus met die teloorgang van dit blog valt het denk ik verder wel mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Joop

Tuurlijk, meerderheid. Dit blog wordt als platform gebruikt voor nazitaal. Dat is teloorgang, en dat valt niet mee. Slaap lekker verder. Je wordt hier constant door mensen lastig gevallen die vreemdelinghaat goed vinden en zelfs goedpraten. Het valt allemaal wel mee. Hitler was in zijn vrije tijd ook een leuke man in de omgang. En wist waarschijnlijk ook wel hoe hij zich netjes moest gedragen. Dat dacht Chamberlain in Munchen ook.

Als je ergens constant mee wordt geconfronteerd raak je er hoe dan ook door beïnvloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 frankw

@49 dat geldt ook voor een constante stroom van godwins die een verdere discussie verzieken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 nome

Wat ik steeds enorm mis, is een analyse van onze samenleving, die feitelijk op discriminatie gebaseerd is. Het begint met de voortdurende classificatie van goed/fout en dus onderscheid maken, c.q. discrimineren. Je leven neemt al een aanvang met de welstandsklasse waarin je geboren wordt, die sterk bepaalt hoe je kansen zijn op welke maatschappelijke positie. Vervolgens bepalen opleiding en werk of je al dan niet gerespecteerd burger bent, of gewoon anonieme loonslaaf/uitkeringstrekker/overig marginaal. Voor de rest is hier zo’n beetje alles aan gerelateerd. Of discriminatie nou negatief of positief is, het blijft een primaire reflex om voortdurend te oordelen.

Zelf zou ik ze voor hun botte kop willen slaan, maar eigenlijk kan ik de achterlijke achterban van Wilders c.s. alleen maar kwalijk nemen dat ze achter krankzinnige oordelen van anderen, over anderen aanhobbelen, terwijl ze domweg de geestelijke bagage niet hebben om tot een zinnig oordeel te komen. Wie die dreun wel verdienen, zijn zij die wel geleerd hebben kritisch te denken, maar dat ingeleverd hebben voor een makkelijk leventje als conformist/opportunist. Alleen in de ondiepte van die morele gezapigheid kon een kankergezwel als Wilders uitgroeien tot wat het is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Klokwerk

@Joop: Ik loop hier verdomme een lans te breken voor het bestrijden van discriminatie, dan is het nog niet goed.

Ja, er is veel discriminatie op NL en ja, er zijn ook mensen die het goedpraten. Dat is juist waar ik hiervoor waarschuw.

Mocht je dat schokkend vinden: het is nu eenmaal zo. We hebben ermee te dealen.

Nu, we zouden dat kunnen doen door alle mensen die onze mening niet delen van het forum te weren. Maar dat is geen discussie. In plaats van dat Sargasso zich dan in de maatschappelijke discussie werpt, zou ze zich er juist buiten plaatsen. Want echt, door als Sargasso die lui die er anders over denken te weren en zo de discussie níet te voeren, halen we echt discriminatie Nederland niet uit.

Ik denk dat uitleggen waarom het bestrijden van discriminatie zo belangrijk is veel beter is. En daarbij is een beetje tegenspraak alleen maar verdienstelijk. Het geeft je de kans je punt meer helder te maken.

Ja, het is heel vervelend als mensen niet allemaal dezelfde mening hebben als jij, maar als je denkt dat je sterk genoeg staat, moet je dat ook kunnen laten zien.

@Nome: Die analyse zou ik graag maken, maar dat lukt me niet in een column van 500 woorden. Wellicht komt het er de komende maanden in brokjes een beetje van. En in de comments/discussie zoals hierboven. Misschien komt er ooit nog een essay, wie weet. Maar het hoeft natuurlijk niet van mij te komen: je bent altijd uitgenodigd hier een gaststuk in te sturen, ik ben benieuwd.

Mijns inziens is discriminatie een zeer diep ingesleten menselijke gewoonte die ooit, toen we nog in kleine samenlevingen en stammen leefden, behoorlijk nuttig was. Maar in de huidige moderne samenleving waarin gescheiden stammen eigenlijk niet meer voorkomen en individuen hoog-mobiel door de hele wereld kunnen scheuren en dat ook doen, is het een verouderd mechanisme, dat we maar beter kunnen vervangen door individuele beoordeling.

En zoals boven betoogd zijn Nederlanders ook naar mijn mening veel minder tolerant dan ze zelf denken. Deze samenleving is gebouwd op ‘verzuiling’: de tolerantie gold tussen de zuiltjes omdat geen enkel zuiltje de kracht had de alleenheerschappij op te eisen – een soort wapenstilstand uit onmacht dus. Maar dat denken in zuilen werd er niet om opgegeven: juist integendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 pierreduval

@52:
Ik raad je aan je in Frankrijk te vestigen, dan kom je er achter hoe welkom buitenlanders, ook blanke kaaskoppen, daar zijn.
Was er ooit een land waar buitenlandse, een tautologie, dat begrijp ik, immigranten, met bloemen en wijn werden onthaald, en de beste banen gegeven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Rob van Marle

Partijen: Wilders maakt het alleen maar erger
http://www.telegraaf.nl

VVD, PvdA, CDA en D66 hebben nog altijd geen goed woord over voor PVV-leider Geert Wilders. De partijen vinden dat Wilders het met zijn hoe schijnheilig kun je zijn

Marokkaanse criminelen bestaan niet
journalistklomp.com
Rechtbankverslaggever Chris Klomp: “In Nederland leven Marokkanen. En criminelen. Sommige criminelen zijn van Marokkaanse afkomst. Maar wat hebben …

PvdA: 1 Oost-Europeaan per vierkante meter.
joostniemoller.nl

Het is voor elk mens met gezond verstand duidelijk dat Wilders niet een hele bevolkingsgroep heeft weggezet. De PvdA had het zelf over 1 …

Protestmars spandoek: Wilders hond van Israel (dit is pure racisme het mag is toegestaan en hier geen kritiek op, denk erom)

Stem nu!
Tijdens de protestmars tegen discriminatie liep een man met een spandoek met daarop hele grote letters: “Wilders Hond van Israel”

Wie is hier racistisch eigenlijk, vraag ik me af

Het antwoord weten we allemaal als het gaat om haat richting Israel en Joden.

Politiek 11 reacties 39 clicks
9
Stem nu!
PvdA-er Hans Spekman: ‘We moeten Marokkaanse jongeren vernederen’
http://www.vn.nl

PvdA-Kamerlid Hans Spekman, woordvoerder armoedebeleid en asielzaken, pleit voor een keiharde aanpak van Marokkaanse probleemjongeren. ‘De …

5 uur 19 minuten geleden door levittnoa

“Wilders draait deur op slot”
nos.nl

De fractieleiders in de Tweede Kamer reageren in stevige bewoordingen op de verklaring van Geert Wilders, na alle onrust rond zijn partij. De …

Zegt die Halve Zijlstra en uiteraard Samsom met zijn selectief geheugen en de Pechtholds niet te vergeten Buma ook natuurlijk zij wisten van niets zij lieten alles toe.

Trefwoorden
RSS feedHelp
Samsom: Het klopt dat het vooral marokkanen zijn.
http://www.nrc.nl
6
Stem nu!
Plaatje bij Samsom: Het klopt dat het vooral marokkanen zijn.

Marokkaanse jongeren hebben “een soort etnisch monopolie” op straatoverlast gekregen. Dat zegt PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, die in het geheim al bijna een jaar ook straatcoach is, in een interview met NRC Handelsblad.

Trefwoorden bij dit artikel:
Samsom:, Het, klopt, dat, het, vooral, marokkanen, zijn

Politiek 46 reacties 178 clicks
76
Stem nu!
Hier hoor je de erg hoge heren politici niet over zoals Buma of Samson of Spekman of Pechhoor of die Halve Zijlstra Dijsselbloem met een scheepslading boter op zijne hoofd en Ruttie die ondertekent toch alles wat hem voorgeschoteld wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Klokwerk

@53: Ah, daar hebben we het ergens-anders-is-het-erger argument.

Tsja, dat anderen dezelfde fout maken, maakt de zaak hier echt niet beter.

Tegelijkertijd krijg ik van veel migranten hier terug dat je in Nederland veel langer wordt aangekeken als immigrant dan in de VS of de Cariben. Gaan we dat nu glashard ontkennen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Stoic

@43 Laat dan tenminste de wetten goed zijn, dat de rechters oordelen op iemand’s daden zonder onderscheid des persoons.
En dat (lobbyisten) politici niet telkens wetten (laten) veranderen in het voordeel van zichzelf of een groep; dit soort idealisme kan ik missen als kiespijn. (Haha, “Kies”pijn). Waarom mogen ambtenaren niet staken, werk weigeren? Waarom mogen ze geen geweten hebben?

Wilders ís trouwens een racist. Dát is ook de reden waarom de Duitse journalisten hem vergelijken met Hitler, die andere racist, … om zijn racisme.
Conclusie @43: Je hoeft je helemaal niet in allerlei bochten te wringen het woord racisme te vermeiden, en te willen vervangen met het onduidelijke en multiïnterpreteerbare woord discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Klokwerk

Hitler vermoordde ook homo’s, en islamieten vormen een geloof, geen ras. Dus dan krijg je dat gezeul weer. Bovendien speelt de gelijke behandeling van man en vrouw ook in de immigratie-discussie. Zodoende spreek ik liever van discriminatie. En dat bedoel ik dan ook. De wetsartikelen die het betreft doen dat trouwens ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Klokwerk

Overigens is voor mij heel duidelijk wat ik onder discriminatie moet verstaan. Dat het soms moeilijk aan te tonen is, is lastig, maar soms is dat zelfs bij moord het geval, wat daar ook geen reden is tot legalisering ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 nome

@52: Had waarschijnlijk beter kunnen schrijven ‘… het begin van een analyse van onze samenleving …’.

Wilders is enkel een symptoom van een wereld die ongenadig is voor verliezers van het grote maatschappelijke discriminatiespel. De verliezers ervan ervaren het als geschopt te worden en vinden in Wilders iemand die door-schopt naar onderen. Voor hen, willen ze graag geloven. Zo werken die dingen kennelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 pierreduval

@58:
Discriminatie is er, in deze tijd van weg met ons, al als je meent dat je land, volk en cultuur, de moeite waard is behouden te worden.
En zo wordt een volk, cultuur, die al eeuwen bekend staat vanwege tolerantie en sociale zorg, intolerant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 nome

@60:

… in deze tijd van weg met ons …

Weet niet over welk “ons” je het precies hebt, maar ik ken eigenlijk alleen mensen die het begrip ons enkel in de winkel gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Klokwerk

Weg met ons is een uitdrukking voor mensen die de vooruitgang niet kunnen bijhouden.

Onder het mom van discriminatie misstanden goedpraten of onbespreekbaar maken is iets wat lang gedaan is, en nog steeds wel gebeurt. Ik heb dan ook net zo weinig met positieve als met negatieve discriminatie. Het is hetzelfde gif.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 pedro

@59:

En zo wordt een volk, cultuur, die al eeuwen bekend staat vanwege tolerantie en sociale zorg, intolerant

Jeetje wat erg. Over welk volk gaat dat? Dat is niet het volk dat achter de PVV aan loopt iig, dat minder minder staat te roepen bij de verkiezingsbijeenkomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 pierreduval

@62: Sommigen zien in weg met ons vooruitgang.
En inderdaad, als een cultuur in stand willen houden discriminatie wordt genoemd, dan stopt eigenlijk de discussie
Het is dan gewoon het ene standpunt tegenover het andere.
Die verharding zien we in meerdere W Europese landen.
Iets betitelen als gif draagt weinig bij.

@59
Kennelijk ben je geen Nederlander.
Mogelijk heb je de Nederlandse nationaliteit.
Een Nederlander voelt zich verbonden met de geschiedenis van z’n land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 pedro

@64:

als een cultuur in stand willen houden discriminatie wordt genoemd

Drogreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 pierreduval

@64:
@59 was fout, het moest zijn @ 63

@65.
Leg eens uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 pedro

@64: ik ben een rasechte Nederlander. Ik voel me verbonden met de NL geschiedenis, maar die staat helemaal niet al eeuwenlang bekend als tolerant. Behalve in ons eigen land, waar we het feit dat we elkaar als protestanten en katholieken met alle onderverdelingen niet voortdurend in de haren zijn gevlogen als tolerantie benoemen, maar dat is het soort tolerantie dat de VS en de Sovjet Unie tijdens de Koude Oorlog ook voor elkaar hadden. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw heeft Nederland een tolerante voortrekkersrol gespeeld in de geschiedenis, m.n. dankzij ons poldermodel, maar ook toen al was er steeds een intolerante groep onder ons. Verder zijn Nederlanders niet meer of minder tolerant dan andere mensen. We moeten ons zelf niet beter proberen voor te doen dan we werkelijk zijn.

@66: niemand noemt het in stand willen houden van een cultuur discriminatie. Bij discriminatie hebben we het over anderen, niet over ons zelf, of onze eigen cultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Sigi

@60
Ik heb dat “weg met ons” eigenlijk alleen maar gehoord uit de mond van PVV en soortgelijk. Terwijl het propaganderen van discriminatie en racisme veel meer “weg met ons” is dan het veroordelen daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 AltJohan

@pedro: .. discriminatie hebben we het over anderen, niet over ons zelf”
Zo”n model mist symmetrie en wederkerigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Klokwerk

Ik ken die uitroep wel: “weg met ons”. Wordt inderdaad vaak gebruikt door mensen die zich nationalisten noemen. Het valt me vaak op dat op pagina’s van dat soort nationalisme, zoals “Nederland mijn Vaderland” op facebook, onder de plaatjes van de vlaggen en de tulpen het meest op ons land gekankerd wordt. Niets is goed in “dit kutland” als je die nationalisten mag geloven. Raar soort nationalisme.

Wel snap ik de kritiek dat in het verleden veel misstanden zijn goedgepraat uit angst om als racist betiteld te worden. Het is natuurlijk niet racistisch om iemand die steelt of werkloos is, zijn vrouw onderdrukt en homo’s en joden discrimineert te bekritiseren of zelfs hard aan te pakken. Dat is in het verleden wel goedgepraat. Ook hoeven we niet gelijk iedere naaktfoto weg te halen omdat moslims er niet van gediend zijn. Kritiek op de Koran moet gewoon gegeven kunnen worden. Een cartoon over Mohammed tekenen ook. Ook mag je van mij best klagen over het veranderen van je wijk als er alleen nog maar mensen van een andere groep wonen dan je ooit gewend was. En als je op straat de taal niet meer spreekt. Ik ken dat van Bos en Lommer, waar ik jaren gewoond heb. Die klachten snap ik best.

Maar hey, het is een drogreden te zeggen dat Nederland Nederland niet meer is als er een moskee staat. En het is helemaal onzin om discriminatie toe te staan omdat het soms misbruikt wordt.

Individuele vrijheid en gelijke kansen en rechten en plichten, dat zijn nu juist onze moderne waarden. Wie dat met de voeten treedt, die zegt juist ‘weg met ons’. Die wil van NL een soort culturele dictatuur maken die het nooit geweest is. Een culturele dictatuur ook die in niets lijkt in Nederland, hooguit op het karikatuur dat reisbureaus van ons land willen maken.

De kracht van de Nederlandse cultuur is nu juist dat ondanks dat de tolerantie inderdaad overschat wordt, Nederland nu juist altijd heeft kunnen bloeien omdat in ons land mensen sinds 1500 relatief zeer grote vrijheden hebben gekend.

@Pedro: Hear hear.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Lethe

Ik heb in 1997 het boekje “Vooroordelen Vertekenen” aangeschaft. Met prachtige tekeningen van oa Jos Collignon, Hein de Kort, Len Munnik, Opland, Jaap Vegter, Stefan Verwey. Daardoor best luchtig en licht, maar toch zeker ook best informatief en leerzaam.
Niet voor niets gekocht, maar ben wel beetje bang dat degenen die zoiets kopen al grotendeels kennis hebben van de inhoud, maar oké, ik heb het boek indertijd meermalen aan anderen laten laten lezen of stukken eruit als argument gebruikt.

Realiseer mij nu, na wat jaren erg druk met andere dingen, kinderen en van dat soort dingen, dat het eigenlijk belachelijk actueel (op de cijfers na) is. En dat is iets om verdrietig van te worden.

Het is te leen, ik wil het alleen wel heel graag terug.

 • Vorige discussie