Peak Oil vs Global Warming – the battle

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (17)

#1 Bismarck

Of ook peak oil de redding van het klimaat! Aangezien we zelf toch nooit tot vrijwillige reducties komen (ik denk dat we zelfs op nationaal nivo de laatste pakweg 20 jaar dat wel bewezen hebben), is het maar goed dat bijna alle fossiele brandstoffen op zijn om verdergaande klimaatwijziging te stoppen.

Vraag ik me wel af:
-Wat is er waar van de beweringen dat de gemiddelde wereldtemperatuur ooit veel hoger is geweest?
-Hoe kan dat dan, als er niet (veel) meer CO2 in de atmosfeer geweest kan zijn? (stand der continenten/aardas misschien?)

 • Volgende discussie
#2 Oplawaai

@ Bismarck: Ik heb geen tijd gehad de verhalen uit deze link te lezen, dus misschien staat het daar in, maar waarom zou er niet veel meer CO2 in de atmosfeer geweest kunnen zijn? Als ik het goed heb heeft alle of vrijwel alle koolstof die nu vastligt in levende organismen en de resten daarvan (dus in steenkool, veen, aardolie etc.) ooit in de vorm van CO2 in de lucht gezeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Volgens de link is alles wat er aan “resten” is (fossiele brandstoffen) bijna op. Dus hou je alleen over wat er aan levende organismen rondloopt. Dat is relatief niet zo veel met die ontbossing en verwoestijning.

NB. Ik denk even doem mee in de trand van het artikel, dat stelt dat er momenteel niet genoeg koolstof meer gebonden is om de concentraties CO2 mee te bereiken die volgens sommige IPCC scenario’s voorspeld worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lisette

Misschien heb je aan de link hierbij nog wat voor het antwoord op je vragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Peter Polder

De vraag is vooral wat we gaan doen na de energiepiek. Als we laagwaardige fossiele brandstoffen gaan stoken, moeten we meer verbranden voor dezelfde hoeveelheid energie, en in dat geval gaan we meer CO2 uitstoten. Tenzij natuurlijk de hele economie in een dip raakt en we net als de Sovjets in de jaren ’90 fors minder gaan uitstoten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 phonkee

Het grootste deel van de CO2 uit de oeratmosfeer werd vastgelegd als carbonaat, niet als fossiele brandstoffen. Daar loop je nu overheen. Wat wat betreft de temperatuur op aarde, zie dit plaatje van de Paleomap website:
[img]http://www.scotese.com/images/globaltemp.jpg[/img]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 phonkee

Conform de geologische definitie zitten we nu in een ijstijd, want er zijn continenten bedekt met ijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Das dan nogal een vage defenitie. Wat als er zich op de polen geen continent bevindt? (scheelt niet zo veel met de huidge situatie, als de zuidpool wat zou kantelen de stille oceaan in, kan de noordpool de atlantische oceaan in, of andersom).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@6: Maf, die kou in het precambrium. Je zou verwachten dat er nog geen Koolstof was vastgelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: Of misschien staat alleen het allerlaatste stukje van het precambrium in het tekeningetje, aangezien het precambrium ongeveer 8 keer zoveel tijd in beslag nam als alle andere periodes bij elkaar. In het begin moet het ver boven deze schaal warm zijn geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Oplawaai

Inderdaad, dat carbonaat had ik in mijn #2 even over het hoofd gezien. Je zou dat kunnen zien als in water opgelost CO2, als ik het goed heb. En bij hoge temperaturen lost het minder goed op dan bij lage temperaturen. Ofwel: als de oceanen warmer worden komt er meer CO2 vrij in de atmosfeer, waardoor het nog warmer wordt. Dat verklaart misschien waarom er in het plaatje van #6 twee min of meer stabiele evenwichtstoestanden lijken te zijn: één bij een temperatuur van 22 graden en één bij een temperatuur van 12 graden.

Al is CO2 natuurlijk niet de enige, allesbepalende factor in het klimaat. IJskappen schijnen ook een rol te spelen in zo’n zelfversterkend effect. IJs reflecteert een groot deel van het zonlicht, als dat ijs verdwijnt wordt er meer warmte geabsorbeerd door de aarde. Waardoor het warmer wordt en er nog meer ijs verdwijnt. En waterdamp zou ook wel eens een rol kunnen spelen, want dat is ook een broeikasgas. Hoe warmer, hoe meer water er verdampt. Al ligt dat misschien wat ingewikkelder, want dat zou ook weer tot de vorming van meer wolken kunnen leiden. Ik weet eigenlijk niet of de wetenschap daar al uit is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Inderdaad, dat carbonaat had ik in mijn #2 even over het hoofd gezien. Je zou dat kunnen zien als in water opgelost CO2, als ik het goed heb.

Carbonaat als in calciumcarbonaat, volgens mij. Kalk in mineraalvorm dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Chinaman

@oplawaai
Helaas, bijna goed.
Carbonaat (C03 als ik het goed heb) lost beter op in water als de temperatuur stijgt.
Zie ook:
http://www.lenntech.com/Luchtzuivering/oplosbaarheid-in-water.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@13: Daarmee blijft de essentie van het verhaal van Oplawaai wel staan. Als het warmer wordt, lost er meer carbonaat op in de oceanen. Daarvan gaat een gedeelte over in CO2 (evenwichtsreactie), dat dan weer overgaat in gas dat uit de zee ontsnapt. In warmere tijden zouden de oceanen dus eerder CO2 afgeven, terwijl in koudere tijden het evenwicht naar de andere kant verschuift (er wordt meer CO2 als carbonaat vastgelegd, dus nemen de oceanen meer CO2 op).

Overigens komt het verhaal in de gegeven link daarmee op losse schroeven te staan, want als we de carbonaat aan het oplossen krijgen, kan de CO2 concentratie nog heel erg ver omhoog en kan de planeet er heel warmpjes bij komen te zitten. Vraag is natuurlijk in hoeverre onze invloed op de temperatuur daartoe in staat is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 phonkee

@11 t/m 14: Zucht… Hoe hoger de temperatuur van het zeewater, hoe LAGER de oplosbaarheid van kalk. Waterstofcarbonaat (wat in evenwicht staat met de CO2 in de lucht) slaat neer als calciumcarbonaat of magnesiumcarbonaat. Kooldioxide wordt hiermee onttrokken aan de atmosferische kringloop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@15: Hmmm das vreemd, voor de meeste verbindingen geldt dat een hogere temperatuur juist een hogere oplosbaarheid betekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 phonkee

@16: Middelbare school scheikunde.

 • Vorige discussie