Pavlov moet zich beheersen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een bijzonder zinnige bijdrage van Sophie in ’t Veld, europarlementariër van D66.

Enkele dagen na de aanslagen in Oslo kwamen de terrorisme experts van de lidstaten bijeen in Brussel. Zoals na elke aanslag is er een sterke reflex om nieuwe maatregelen te nemen. Dat is begrijpelijk, want na zo’n schok willen we graag gerustgesteld worden door een daadkrachtige regering die maatregelen neemt waarmee zoiets verschrikkelijks nooit meer kan gebeuren.

Begrijpelijk, maar niet verstandig. In de laatste jaren werd na elke aanslag in grote haast een nieuw pakket maatregelen doorgedrukt. New York, Madrid, Londen gaven steeds weer de aanzet voor een nieuwe ronde maatregelen waarmee terroristen met snode plannen in een vroeg stadium ontdekt zouden worden. De maatregelen bestaan voor een groot deel uit het inzamelen van zoveel mogelijk informatie over zoveel mogelijk burgers, vanuit de gedachte dat bij een visexpeditie met zo’n “sleepnet” die éne potentiële terrorist er ook bij zit.

Dat is echter veel minder logisch dan het lijkt.

Bij vrijwel alle belangrijke aanslagen van de laatste jaren bleek achteraf dat politie en inlichtingendiensten de daders al lang in het vizier hadden, en dat ze heel veel essentiële informatie al hadden. De bevoegdheden om aan die informatie te komen waren dus al voorhanden. Echter, die informatie werd niet of onvoldoende uitgewisseld tussen de verantwoordelijke diensten en tussen landen. En in sommige gevallen was de risico-inschatting verkeerd. Het “gat” zat dus vooral in het gebrek aan samenwerking en uitwisseling, en minder in een gebrek aan informatie en bevoegdheden.

En toch kregen politie, justitie en inlichtingendiensten sinds 9/11 vergaande bevoegdheden voor de grootschalige opslag van gegevens, grotendeels van volstrekt onschuldige mensen en zonder enige toetsing van de rechter. Met andere woorden: we zijn op zoek naar een speld, maar we maken de hooiberg steeds groter. Daarnaast vindt sluipenderwijs een uitbreiding van de bevoegdheden plaats naar doelen buiten terreurbestrijding (“function creep”). Want als gegevensbestanden er eenmaal zijn, is de verleiding groot met al die gegevens ook allerlei andere dingen te doen.

Intussen is “Human Intelligence”, ofwel het vergaren van informatie door direct contact met personen, steeds meer naar de achtergrond geraakt als instrument voor het opsporen van (potentiële) terroristen. Onterecht, dit zou wel eens veel betrouwbaarder informatie kunnen opleveren dan technologie en geautomatiseerde zoektochten.

Het toverwoord is “preventie” geworden. Maar de niet aflatende stroom maatregelen is altijd gericht op de vorige aanslag, achter de feiten aan. Bovendien was er de laatste jaren een bijna obsessieve focus op terreur door moslimfundamentalisten. Het leeuwendeel van de middelen was daarop gericht, terwijl duidelijk was dat ook uit andere hoek de dreiging substantieel was (zoals nu ook is gebleken).

De effectiviteit van de zich opstapelende antiterreurmaatregelen is nooit echt getoetst. Alleen Nederland en Groot-Brittannië hebben een aanzet gegeven tot een evaluatie. In september stemt het Europees Parlement over een rapport van mijn hand, waarin wordt opgeroepen tot een grondige en nuchtere evaluatie van alle Europese antiterreurmaatregelen tot nu toe.

De Europese Commissie en de Raad lijken na Oslo weer nieuwe maatregelen in het leven te willen roepen om internetgebruikers in de gaten te houden. Commissie en Raad zouden er goed aan doen even te wachten met nieuwe maatregelen, en eerst grondig te evalueren wat we al hebben, hoe effectief dat is, en waar bestaande bevoegdheden aantoonbaar tekortschieten.

Pavlov moet zich even beheersen.

Reacties (8)

#1 AB

Helder betoog, zinnig voorstel. Geen speld tussen te krijgen.

ps. Om toch wat te kunnen zeuren: terrorisme experts is één woord.

 • Volgende discussie
#2 avanaa

Sophie toch: uitwisseling van gegevens is ook een bevoegdheid. En eentje waar D66 keer op keer een stokje voor steekt.

Ik draai ‘m toch liever om: er is een pavlov-reactie ten aanzien van privacy. De overheid wil iets – o jee, dat tast mogelijkerwijs de privacy aan. Niet doen dus! Vb: de bewaarplicht van telecomproviders. De lengte van de bewaartermijn lijkt mij niet van invloed op de inbreuk op de privacy – er zijn immers goede regels over het gebruik van die data.

Wees gewoon ferm tegen function creep!

En, hoe kom je erbij dat human intelligence naar de achtergrond is geraakt? Heb je daar een betrouwbare (menselijke?) bron voor?

Na “Madrid” zijn er overigens allerlei voorstellen gedaan, maar die hebben het niet (allemaal) gehaald. Dat weet jij hopelijk toch ook wel?

Ik ben overigens zeer wel voor een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen. Wie gaat dat onderzoek dan doen eigenlijk? En waarom stellen jullie als D66 niet eens voor dat er niet alleen een rechtmatigheidstoets wordt gedaan, maar ook een effectiviteitstoets naar de Nederlandse maatregelen en organisaties?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Spuyt12

@2: Je kan niet tegen functioncreep zijn, aangezien dat vaak zo wordt verpakt zodat je er wel akkoord mee moet gaan. Zoals de strijd tegen kinderporno.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

D 666 ??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 tigger

Je hebt groot gelijk in je betoog, de oproep om bezinning in plaats van reageren met het onderbuikgevoel is zeker de juiste. Zeker met het oog op het doel van deze terroristische actie. Immers deze walgelijke daad was gericht op het creëren van meer repressie, hoe kunnen we beter op dit soort aanslagen reageren door het tegenovergestelde te gaan doen. Meer vrijheid en meer respect voor elkaars verschillen en meningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 appelflap

Zozo, wat een drukte op dit forum. Dat gaat dan wel vooral over Noorwegen en dergelijke. Een degelijke discussie over het onderwerp wat Sophie aansnijdt is echter matig bezocht.

Jammer, en tekenend voor hoe belangrijk het onderwerp wordt geacht.

Sophie heeft een punt. Bezinning is altijd beter dan onderbuikgevoel en pavlov.

Avanaa heeft echter ook een punt. Niet alle maatregelen die een overheid voorstelt perken de vrijheid in of zorgen voor meer repressie (repressie…in Nederland?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Bezinning is aardig. Bezinken is nog beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de uitkomsten van de “aanzet” van evaluaties van het effect van terreurbestrijding in Nederland en Engeland. Anyone een idee waar Sophie in t Veld zou kunnen doelen?
Verder is misschien de belangrijkste oplossing dat we moeten leren omgaan met het feit dat we niet alle terroristen kunnen spotten. Anders Breivik was weliswaar gespot maar ik kan nu niet zien hoe hij ooit in de categorie grootste potentiële terroristen had kunnen vallen. Het zou best kunnen zijn dat om mensen als hem vroegtijdig te kunnen spotten alle rechten van iedereen heel zodanig ernstig worden aangetast dat het gewoon beter is je niet de illusie te maken dat je alle would-be’s tegen kan gaan.

 • Vorige discussie