Over vijftig jaar zijn alle drugs legaal

OPINIE - Niet drugs maar drugsverboden zorgen voor criminaliteit, gezondheidsproblemen en geldverspilling. Drugs in Debat organiseert komend weekend twee debatmiddagen om te discussiëren over de legalisering van drugs en het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

Velen zijn het al lang vergeten, maar er is een tijd geweest dat stoffen als heroïne, cocaïne, opium en cannabis legaal verkrijgbaar waren, en zowel als medicijn als voor recreatie werden gebruikt. Nederland had bijvoorbeeld grote belangen in de opium- en cocaïneproductie en –handel.

Nog steeds gebruikt vrijwel iedereen drugs. Het kan om een glaasje alcohol, een sigaretje, een kopje koffie of een stukje chocola gaan. In de loop van de vorige eeuw is echter vooral vanuit de Verenigde Staten een oorlog tegen bepaalde geestverruimende middelen op gang gekomen. Maar die verboden zijn niet op schadelijkheid gebaseerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat legale drugs als alcohol en tabak schadelijker zijn dan veel illegale drugs. Zelfs ‘normale’ activiteiten als paardrijden zijn schadelijker dan het gebruik van bijvoorbeeld XTC.

Discriminatie van recreatief drugsgebruikers

Verreweg het meeste drugsgebruik is recreatief. Drugsgebruik is verbonden met een bepaalde levensstijl, en het is deze levensstijl die door het verbod op drugs onder vuur wordt genomen. Voor de meeste gebruikers van drugs als cocaïne of cannabis is het gebruik een prettige aanvulling op een avond praten, dansen, seks of ander tijdverdrijf, zoals een glas wijn een maaltijd opluistert. Voor sommigen vormt gebruik van stoffen als lsd of xtc zelfs een waardevolle emotionele, spirituele of religieuze beleving. Drugs zijn geen maatschappelijk kwaad, maar een risicovol maatschappelijk goed, te vergelijken met sporten zoals bergbeklimmen of motorracen.

Mensen die drugs gebruiken en geen vlieg kwaad doen, ervaren de handhaving van drugsverboden als een aantasting en fundamentele schending van hun zelfbeschikkingsrecht, terwijl drugsgebruik andermans recht niet aantast. Vrije keuze van roesmiddelen is een grondrecht van dezelfde betekenis als bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting. Aangezien drugsgebruik een kwestie van individuele consumptie is, betekent het bestrijden ervan automatisch een indringen in de private levenssfeer. Het verbod op drugs is een vreemd element in de rechtsstaat, waar mensen die drugs gebruiken machteloos tegenover staan, en kan leiden tot apathie en afkeer van de maatschappij..

Waarom zo’n negatief beeld?

Veel mensen hebben een negatief beeld van drugs, omdat de media er eigenlijk alleen over berichten als er incidenten zijn. Dit is een volkomen eenzijdig en sensationeel beeld. De heroïneverslaafden vormen slechts een fractie van de zogenaamde “harddrugsgebruikers” Positieve gevolgen die drugs kunnen hebben voor de maatschappij, zoals medicinale en therapeutische werkingen, worden vaak over het hoofd gezien. De intuïtieve reactie vaak dat drugs slecht zijn en verboden moeten worden.

Deze mensen weten vaak niet dat het verbieden van drugs helemaal geen invloed heeft op de mate van gebruik. Sterker nog, sinds drugs verboden zijn is het gebruik ervan alleen maar gestegen, terwijl het gebruik – en dan vooral het misbruik – juist daalt wanneer drugsbeleid minder streng wordt gemaakt.

Drugsverboden veroorzaken criminaliteit

Daarnaast werken drugsverboden criminaliteit in de hand, omdat drugsverboden van de productie van en handel in drugs een grote melkkoe voor criminele organisaties maken. Drugsverboden zijn de voedingsbodem geweest voor een historisch ongekende groei van de  internationale maffia. De kosten van de drugsbestrijding zijn inmiddels tot astronomische omvang gegroeid. En ondertussen wordt de maatschappelijke overlast die drugs met zich meebrengen grotendeels door het verbod zelf veroorzaakt. Criminelen houden lang niet altijd rekening met de kwaliteit van hun product, laat staan met het milieu. Ze verkopen soms drugs aan kinderen of aan probleemgebruikers. Met een gereguleerde markt kan dat aan banden gelegd worden. Legalisering zou de maffia een reusachtige slag toebrengen en de overlast die burgers soms ondervinden van andermans drugsgebruik drastisch verminderen.

Drugsverboden kosten geld

De handhaving van drugsverboden kost ons jaarlijks miljarden. Politie en justitie besteden 50 procent van hun tijd aan drugs en voor rechercheurs is dat zelfs 75 procent. Bij legalisering en regulering zoals dat nu met alcohol en medicijnen gebeurt, zouden ze hun tijd kunnen besteden aan dieven en verkrachters. Bovendien verdwijnt dan een groot gedeelte van de criminaliteit. Toen het alcoholverbod in de jaren ’20 in de VS werd opgeheven werd deze georganiseerde criminaliteit met tweederde verminderd.

Drugsverboden schaden de volksgezondheid

Omdat drugs verboden zijn, is er geen gereguleerde, maar een illegale, zwarte markt voor. De verkoop aan de gebruiker gebeurt veelal door jongeren. En daar zitten risico’s aan vast: ze overtreden de wet, waardoor ze het risico lopen een strafblad te krijgen en uiteindelijk in de criminaliteit te verdwijnen. Bovendien wisselt door de ongecontroleerde zwarte markt de sterkte van de drugs, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. De heersende taboesfeer maakt het relatief lastig om mensen met goede voorlichting te bereiken.

Voor alle drugs, -lsd of alcohol, tabak of heroïne, cannabis of xtc – geldt dat aan het gebruik serieuze lichamelijke of geestelijke gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Onder elk systeem zullen mensen slachtoffer van eigen drugsgebruik worden. Wij zijn de laatsten om deze risico’s te ontkennen. Maar voor alle drugs geldt evenzeer dat bij verstandig en matig gebruik de risico’s beperkt zijn. En in een legale situatie zou het gedeelte van de gebruikers dat verstandig gebruikt, stijgen. Drugs zouden een bijsluiter moeten krijgen met informatie over effecten, dosering, bijwerkingen, en een waarschuwing voor wie niet moet gebruiken. De productie zou onder kwaliteitscontrole van de overheid staan. Wanneer de drugsmarkt gereguleerd zou zijn, zouden vrijwel alle overdoses voorkomen kunnen worden.

Verslaafden zouden een normaal menswaardig bestaan kunnen leiden, zoals ook verslaafden aan tabak of tranquillizers dat meestal kunnen. De kleine minderheid die door drugsgebruik in de problemen raakt is niet gebaat bij een gevangenisstraf of geldboete. Deze mensen hebben hulp nodig van de verslavingszorg, geen straf.

Volg goede voorbeelden uit het buitenland

De internationale war on drugs lijkt  nu over het hoogtepunt heen te zijn. Nu zelfs Obama toegeeft dat de strijd verloren is, wordt het tijd om een nieuw beleid op te zetten. Hoewel wereldwijd een duidelijke beweging richting decriminalisering en legalisering merkbaar is, lijkt het beeld in Nederland juist te verstrakken. In plaats van het drugsbeleid aan te passen aan de nieuwe inzichten, worden juist strengere maatregelen zoals de wietpas ingevoerd. De legalisering van cannabis in Colorado en Washington, de roep om te stoppen met de war on drugs vanuit Latijns-Amerika en de decriminalisering van alle drugs in Portugal laten zien dat dit anders en beter kan. Over vijftig jaar zullen mensen niet snappen dat we ooit drugs hebben verboden, net zoals we het nu nauwelijks meer snappen dat homo’s vroeger geen seks mochten hebben en niet mochten stemmen.

Om dit proces te versnellen willen wij, Drugs in Debat, het probleem bespreekbaar maken om het taboe te doorbreken. Hierdoor wordt het onderwerp recreatief drugsgebruik voor iedereen behandelbaar en gangbaar. Praat met je vrienden; praat met je kinderen; praat met je ouders en haal drugsbeleid en recreatief drugsgebruik uit de taboesfeer. Als eerste aanzet gaan we dit weekend ‘on tour’. We organiseren op zaterdag 15 juni 14.00-22.00 en maandag 17 juni 20.00-01.00 twee debat-evenementen over drugsbeleid en recreatief drugsgebruik die zullen uitmonden in een filmavond; gratis en voor niets. Ook staan we zondag 16 juni op het jaarlijkse cannabis bevrijdingsdag en kun je bij onze stand je kennis over drugsbeleid testen en met ons in debat. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Drugs in Debat en nieuws over drugs? Like ons dan op Facebook en volg ons op Twitter.

 1. 2

  Tja, ik weet het niet, ik verbaas me er over hoe we van ooit een progressief zijn veranderd in een conservatief navelstaar land. Terwijl in veel andere landen het beleid steeds vrijer wordt ten aanzien van (soft-) drugs gaan wij coffeeshops sluiten.

  De laatste 10, 15 jaar is Nederland echt veranderd, die hele Fortuijn revolte had van mji allemaal niet gehoeven, maar klaarblijkelijk was er een grote conservatieve zwijgende meerderheid in dit land die eindelijk haar zegje mocht doen.

  Ook in mijn direct omgeving zag ik individuen “uit de kast komen”, jarenlang kende ik ze als hoog opgeleid en gematigd progressief, die plots heel erg conservatief bleken te zijn en links van alles gingen beschuldigen, wederom over langharig werkschuw tuig begonnen te praten, stakers maar luie flikkers vonden, vakbonden moesten maar worden afgeschaft, werkelozen en bijstandtrekkers moesten verplicht in de kassen werken, coffeeshops gesloten worden etcetcetc en dat allemaal aan de BBQ waarbij pilsje numero 8 erin ging.

  Wellicht was dat open, tolerante, progressieve gidsland idee alleen maar een illusie, een dun laagje chroom om met Henk W. te spreken?

 2. 3

  Helaas moeten we het opnemen tegen redenaties als deze:

  – Verboden drugs zijn gewoon slecht, anders waren ze toch niet verboden.
  – Mensen die zich verboden dingen bezighouden zijn criminelen, die moet je keihard aanpakken. Dan houden ze wel op.
  – Als ze toch niet ophouden, dan gewoon hogere/langere straffen geven.
  – Als we dit maar stevig en consequent volhouden, dan gaat het vanzelf wel over.

  E.e.a. op te tekenen uit de monden van volksvertegenwoordigers en bestuurders op diverse niveau’s in Nederland. En die weten het vast beter dan wat hippies op een weblog.

 3. 5

  De vergelijkingen zijn weer eens lachwekkend.

  Maar alcohol is natuurlijk alleen maar schadelijker omdat het veel, veel en veel meer gebruikt wordt dan waarmee het vergeleken wordt. Hoeveel mensen gebruiken Qat in Nederland? Een paar duizend? Hoeveel alcohol? Twaalf miljoen? Toch is alcohol maar 7 keer schadelijker. En voor metamphetamine is de verhouding nog veel ongunstiger. Alle reden dus om het niet te legaliseren.

  En niet beginnen dat je die scores niet met elkaar kunt vergelijken, want de schaal is natuurlijk volledig onduidelijk. Het idee dat je daarop gevolgen van legalisatie kunt vergelijken is absurd.

  Enfin, wel een goede reden om het paardrijden eens te verbieden, dat wel.

 4. 6

  @3: das het bizarre ja, normaliter kan de overheid/staat niks goed doen en weten ze het allemaal niet daar in Den Haag, maar in dit geval heerst er inderdaad een berusting als Den Haag zegt dat drugs slecht zijn dan is dat zo….en drugs is natuurlijk iets van linkse elite intellectueleuh….echte mannen drinken bier en whiskey.

 5. 7

  Dat een drugverbod niet effektief is betekent niet dat:
  @ “Drugs zijn geen maatschappelijk kwaad, maar een risicovol maatschappelijk goed, zoals bergbeklimmen of motorracen”
  Goed?? Alkohol en vooral tabak zijn aantoonbaar gezondheids-schadelijk, daar zou het beleid op afgestemd moeten zijn. Het tabak ontmoedigingsbeleid is een goede stap, nu alkohol nog.

  Maatschappelijk is alkohol schadelijker dan tabak. Dat alleen al is voldoende voor ontmoediging met meer dan alleen een hoge prijs. Terecht worden motorracen ontmoedigd of zelfs verboden. De huidige motoren kennen te slappe eisen voor luchtvervuiling, geluidsoverlast e.d. Beperk ook de max snelheid en versnelling.

 6. 8

  @5:

  Als het verbieden van een genotmiddel aantoonbaar niet leidt tot minder gebruik van dat middel, wat is dan de reden om het te verbieden?

 7. 10

  @5:

  Maar alcohol is natuurlijk alleen maar schadelijker omdat het veel, veel en veel meer gebruikt wordt dan waarmee het vergeleken wordt.

  Wat een bullshit. Er zijn zat onderzoeken die stellen dat het gebruik van alcohol niet alleen voor de samenleving, maar ook voor het individu ook schadelijker is dan vele andere drugs. Een mooi startpunt zouden *kuch* de links in het artikel zijn.

 8. 12

  @5: Hoeveel mensen gebruiken Qat in Nederland? Een paar duizend? Hoeveel alcohol? Twaalf miljoen? Toch is alcohol maar 7 keer schadelijker.

  Ik ben even benieuwd waar je de cijfers vandaan haalt.

 9. 13

  Gezien het grote belang dat de drugsmaffia heeft bij een verbod van drugs, zou het niet kunnen zijn dat juist vanuit deze hoek de legalisering onderhuids wordt tegengewerkt? Er is al langer sprake van banden tussen de onder- en bovemwereld. Het lijkt me zinnig om eens grondig onderzoek te doen naar de verborgen steun van drugsbazen voor de war on drugs.

 10. 14

  @11: Er zijn sinds roken in openbare ruimtes (min of meer) verboden is wel aanzienlijk minder meerokers dan “meedrinkers” (mensen die in aanraking komen met mensen onder de invloed van alcohol). Daar staat tegenover dat maatschappelijke problemen “veroorzaakt door alcohol” zelden alleen door alcohol worden veroorzaakt (denk bv. aan rijden, geweld en vandalisme onder invloed, waar bij lange na niet iedereen die alcohol drinkt zich mee inlaat).

 11. 15

  @11: @Joost, met de doorgevoerde rookverboden is het meeroken mininaal, vooral hinderlijk bij publieksingangen.
  Ook van agressie/ongevallen door alkohol gehoord?

 12. 16

  Ik heb Ben Dronkers ooit horen beweren dat je van blowen intelligenter wordt…..

  En verdomd, als je die commentaren leest, dan zou je het nog gaan geloven ook.

 13. 17

  @15: Natuurlijk heb ik daarvan gehoord. Wat ik vooral bedoel te zeggen is dat het niet zo makkelijk te zeggen is wat er meer schade veroorzaakt. Ik heb bv geen idee hoeveel kinderen blootgesteld worden aan rokende ouders, en hoe slecht dat is.

 14. 18

  aan de andere kant worden er steeds meer medicijnen voorgeschreven zodat mensen weer ‘normaal’ (efficient, hanteerbaar op kantoor of in de klas) gedrag vertonen. Volgens mij is het drugsverbod de andere kant van het spectrum waarbij voorkomen wordt dat mensen zich afwijkend gedragen. Het is ook zinloos om in discussie te gaan met bijv. CDA’s over gezondsheidsrisico’s aangezien het een morele discussie is verpakt als volksgezondheidsvraagstuk.

 15. 19

  Ik snap niet waar mensen het idee vandaan halen dat legale drugs van betere kwaliteit zijn, wiet is bij de teler beter dan bij de coffeeshop.

 16. 21

  Allemaal leuk en aardig!
  Iedereen met gezond verstand zal beamen dat een verbod meer goed dan kwaad doet.
  Helaas worden veel regeringen gevormd door mensen met een gebrek aan gezond verstand ;-)

 17. 22

  @12: Qat wordt alleen gebruikt door werkloze Somaliërs. Hoeveel kunnen dat er nou helemaal zijn? Alcohol wordt genuttigd door een enorm groot deel van de bevolking: volgens een of andere EU-barometer zelfs door 88%.

 18. 23

  @10: heb jij de links in het artikel wel gelezen? Heb je wel gelezen hoe al die vergelijkingen tot stand zijn gekomen? Want dat is dus het probleem. Die zijn gewoon niet geschikt als basis voor rationele besluitvorming. Ze gooien schade aan persoon en maatschappij op een hoop door ze met een paar willekeurige getalletjes te wegen. Dat is geen wetenschap, dat is vooroordelen kwantificeren. En waar de schade aan de persoon misschien nog wel te generaliseren valt, geldt dat niet voor de maatschappelijke gevolgen, en laat nu die studie uit The Economist betrekking hebben op de UK…

 19. 25

  @23:

  Die zijn gewoon niet geschikt als basis voor rationele besluitvorming.

  Waarom moet een bemoeizuchtige politicus “rationeel” beslissen welke stoffen ik tot mij mag nemen? Beschik ik soms niet over mijn eigen lichaam?

  En waar de schade aan de persoon misschien nog wel te generaliseren valt, geldt dat niet voor de maatschappelijke gevolgen…

  Ik hoop dat ik je toch niet hoef te gaan uitleggen wat de enorme (negatieve) maatschappelijke gevolgen zijn van een verbod? En dat een verbod geen enkel maatschappelijk voordeel heeft?

 20. 28

  Ik ben eigenlijk wel blij met het verbod van cannabis. Het is een geweldig aanknopingspunt bij de opvoeding om je kinderen duidelijk te maken dat de politie NIET je beste kameraad is en de staat een machtsconstructie die je altijd en ten allen tijde met het grootst mogelijke wantrouwen moet benaderen.

 21. 31

  Drugsgebruikers mogen zich eens achter de oren krabben en bedenken wat voor crimineel circuit ze met hun consumptie financieren.

  Drugsgebruik wordt gedoogd (gedoogbeleid), maar de samenleving si er niet blij mee.

  Ik denk dat drugsconsumptie lang niet hard genoeg aangepakt wordt als je het vergelijkt met teelt/handel.

 22. 32

  @31: Gezien de hoeveelheid drugs die deze samenleving consumeert kan ze helemaal niet zonder. We moeten alleen naar wegen zoeken om de multinationals buitenspel te zetten.

  turn on, tune in, drop out

 23. 33

  @Andy Cap: dat “het niet zonder kunnen” is niet waar. Men denkt misschien dat men er niet zonder kan, maar dat zit gewoon tussen de oren.

  Gebruikers van drugs hebben weinig respect van een groot deel van de rest van de samenleving (vanwege hun financiering van de drugscriminaliteit).

  Wie snelle legalisering wil, moet eerst werken aan een betere reputatie van de drugsgebruiker.

  Ik denk dat drugs-legalisering net zo iets is als kernfusie. Vijftig jaar van ons verwijderd, zoals het ook was in de jaren ’80 van de vorige eeuw, toen was het ook vijftig jaar van ons verwijderd.

 24. 34

  @23: Uit een studie waarbij het RIVM betrokken was, uitgevoerd door o.a. Wim van den Brink en Jan van Amsterdam, kwamen vergelijkbare cijfers. Alcohol stond hier geloof ik op #3 en tabak op #4, na crack en heroine.

  Scores voor het individu en voor de samenleving zijn beide gegeven. Ook op risico’s voor het individu scoren alcohol en tabak erg hoog.
  http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.pdf

  Volgens mij doe je rationele besluitvorming op basis van een risico-analyse en dat is precies wat de studies van David Nutt en van het RIVM zijn.

  @31: Uit onderzoek blijkt dat repressie op gebruik geen effect heeft op de mate waarin dat gebeurt, maar wel op de manier waarop dat gebeurt. Oftewel: drugsgebruik aanpakken leidt niet tot minder gebruik, maar wel tot schadelijkere vormen van gebruik.

  We vinden het leuk dat dit stuk hier tot zoveel discussie oproept. We hopen dat jullie dit ook a.s. zaterdag en maandag bij onze debat-evenementen in Amsterdam willen doen! Zie voor meer info:
  https://www.facebook.com/events/183685878458076/?ref=ts&fref=ts
  https://www.facebook.com/events/528298450565460/?ref=ts&fref=ts

 25. 35

  @Matthijs “Oftewel: drugsgebruik aanpakken leidt niet tot minder gebruik”
  Het gaat natuurlijk wat ver om de doodstraf te gaan invoeren op drugsgebruik, om zo het drugsgebruik te verminderen…

  …maar doen alsof er niks tegen drugsgebruik te doen is, is een mythe.

 26. 36

  @35 Klopt! Drugsgebruik ‘aanpakken’ met repressie heeft geen zin, maar goede voorlichting en goede hulpverlening kunnen wel degelijk drugsmisbruik voorkomen!
  In Portugal is, sinds het gebruik van alle drugs niet meer met repressie aangepakt wordt en meer nadruk is komen te liggen op de hulpverlening, het probleemgebruik gehalveerd, het aantal drugsdoden met 1/3 afgenomen en het drugsgebruik onder jongeren gedaald.

 27. 38

  @31:

  Drugsgebruikers mogen zich eens achter de oren krabben en bedenken wat voor crimineel circuit ze met hun consumptie financieren.

  Juist als gevolg van het verbod bedraagt deze financiering een veelvoud van de werkelijke waarde van de drugs. Zonder verbod zou een crackverslaafde makkelijk zijn hobby kunnen betalen van een normale baan, net zoals een nicotineverslaafde zijn middel kan kopen zonder hiervoor te moeten inbreken in andermans auto’s en huizen.

  Het zijn dus de verbieders van drugs die het criminele circuit financieren, niet de gebruikers. Maar dat had je ook al in het artikel kunnen lezen.

 28. 39

  @Matthijs: één Portugal maakt nog geen zomer. Dat voorbeeld heb ik al veel vaker voorbij zien komen.

  Er deugde toch er weinig aan die repressie van Portugal dat is duidelijk. Maar wat is er repressief aan als jongeren gewoon door blijven gaan met drugsgebruiken?

 29. 40

  @Mo: de gebruiker houdt een eigen verantwoordelijkheid. We hebben nu eenmaal een rechtstelsel waardoor huidig gebruik criminaliteit elders in de hand werkt.

  Als het beleid van de huidige overheid ten aanzien van drugsbeleid je niet bevalt, is dat een reden om dan maar maffia-achtige bendes te gaan financieren?

  Nee, druggebruikers kunnen het beste politiek lobbyen voor legalisering en tot die tijd zich onthouden van gebruik.

 30. 41

  @27: Ja, en toch staat het er, lees de “special eurobarometer: EU citizens’ attitudes towards alcohol 2010” er maar op na. Ik geloof het ook niet, hoor, maar zo zie je maar weer hoe flexibel cijfers zijn. De cijfers slaan overigens op de groep 15 jaar en ouder. Als we 88% met 83% (15 jaar en ouder) met 17 miljoen vermenigvuldigen, komen we op 12.4 miljoen drinkende Nederlanders.

  @24: alcohol heeft een score van ongeveer 72 in de grafiek in The Economist, Qat net iets onder de 10. Laat het een factor 8 zijn.

  Overigens scoren crack en heroïne bij The Economist/The Lancet 54 en 55 (tov. alcohol 72), terwijl alcohol bij het RIVM 2.1 scoort, versus 2.6 en 2.5 voor crack en heroïne. Nogal anders, en gewoon omdat ze een paar gewichtjes anders zetten.

 31. 42

  @33: Alt Johan leg dat maar aan de dokter uit dan: Als je de consumptie van legale drugs afzet tegen de consumptie van de illegale drugs, dan kom je gauw genoeg tot de conclusie dat de medische stand en de farmaceutisch industrie, naast alcohol en tabak, het grootste probleem zijn (en zeker niet de oplossing)

  Jij wilt iedereen gewoon verslaafd houden aan de bestaande orde. Rook eens een joint beste vriend, dan gaan je ogen vanzelf open.

 32. 43

  @AndyCap: in een jongerengroepje met enige sociale druk heb ik me ooit een laten verleiden tot een paar trekjes. Wat dat opleverde was een flinke hoestbui, voor de rest voelde ik niets.

 33. 44

  @40: “Als het beleid van de huidige overheid ten aanzien van drugsbeleid je niet bevalt, is dat een reden om dan maar maffia-achtige bendes te gaan financieren?”

  Nou, zeker in aanmerking genomen dat er nog wel meer is dat ik aan te merken heb op de huidige machtsstructuur, JA,

  waarom niet eigenlijk?

  Voor mij is de vrijheid om cannabis te gebruiken, paddestoelen en LSD, net zo belangrijk als voor jou de vrijheid van meningsuiting.

  Waar recht onrecht is, is verzet een plicht

 34. 46

  @39: Wil je nog een voorbeeld? De drooglegging in de VS. Tijdens dit alcoholverbod was er een opkomst van de maffia en een stijging van alcoholgebruik.

  Een recenter voorbeeld graag? Natuurlijk! Uit deze meta-analyse van het Trimbos blijkt dat repressief drugsbeleid in verschillende landen veel geld kost maar niks oplevert. Het enige wat werkt is harm reduction (zorgen dat *als* mensen gebruiken, ze hiervan de risico’s kunnen beperken)
  http://mgv.boomtijdschriften.nl/artikelen/GV-67-7-2_De%20effecten%20van%20drugsbestrijding%20%20Een%20in.html

  @41: Natuurlijk zijn er verschillen tussen verschillende experts en verschillende wegingen. Maar *toch* scoren alcohol en tabak consistent erg hoog en veel hoger dan veel drugs die nu illegaal zijn. Daar bestaat gewoon een duidelijke consensus over in de wetenschap.

 35. 47

  @AndyCap: Uiteindelijk wordt er getoetst aan de wet of iets recht of onrecht is.

  De wetboek is niet iets waar je maar selectief in kunt winkelen, zo van “die wet bevalt me niet, dus daar houdt ik me niet aan”

 36. 48

  @47: Wat volgens de wet is toegestaan en wat ethisch juist is, is niet per se hetzelfde. Volgens je redenatie was het een tijdje geleden goed dat vrouwen geen stemrecht hadden, homo’s niet mochten trouwen en indianen en aboriginals geen rechten hadden omdat ze tot het dierenrijk behoorden..

 37. 49

  @40:

  Als het beleid van de huidige overheid ten aanzien van drugsbeleid je niet bevalt, is dat een reden om dan maar maffia-achtige bendes te gaan financieren?

  Je snapt het nog steeds niet: die maffia bendes zijn het rechtstreekse gevolg van het verbod. Zonder verbod zijn er geen maffia bendes meer. En geen criminaliteit door junks.

  Heb je je ooit wel eens afgevraagd waarom een grammetje coke minstens 1000 X zo veel kost als een aspirientje?

  Als jij pleit voor (hogere) straffen voor drugshandelaren, dan pleit jij (waarschijnlijk onbedoeld) voor een hogere risicopremie op hun werk, wat resulteert in een hogere vraagprijs van het product, wat weer resulteert in meer criminaliteit begaan door junks.

  Alle miljarden schade aangericht door junks, alle gebroken families omdat zoon/dochter/vader/moeder de huishoudpot leegrooft en de inboedel aan de dealer heeft verpatst, al deze ellende wordt veroorzaakt door het verbod en is te danken aan fatsoensrakkers.

 38. 50

  @Matthijs: nee, repressie moet overtuigend zijn waardoor gebruikers beseffen dat het menens is.

  Ik denk dat overal waar dat gefaald heeft, dat er een halfslachtige component in dat beleid terug te vinden is.

  En het is al helemaal niet zo dat drugsgebruikers boven de wet staan.

 39. 51

  @Mo: De reden waarom ik geen drugs gebruik is omdat ik geen criminele bendes wens te financieren. Wat snap jij daar niet aan?

  Ik wacht met experimenteren met drugs totdat de legalisering in voldoende mate in de volledige keten is voltooid.

 40. 52

  @50: In bepaalde staten in de VS krijg je absurd hoge staffen voor kleine drugs. Laatst toevallig de documentaire ‘The House I Live In’ op TV gekeken? Daar komen een aantal goede voorbeelden naar voren:
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1347840

  Waar komt je dogmatische geloof vandaan dat met repressie alles op te lossen valt? Er is juist veel evidentie dat repressie voor veel mensen niet werkt en in sommige gevallen (zoals drugsbeleid) zelfs averechts kan werken. Zie bijvoorbeeld ook:
  http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/04/17/vervang-repressie-door-alternatieven-die-wel-werken/

 41. 54

  Feit: verbieden werkt niet (=niet minder gebruik & =meer (georganiseerde) misdaad).

  Feit: Alcohol is schadelijker dan de meeste andere drugs. Eigenlijk alleen uitgezonderd heroïne en crack (en eventueel (crystal) meth maar dat wordt hier nauwelijks gebruikt). Twee drugs waar iedere niet-junk zich dan ook vanzelfsprekend verre van houdt.

  De logische conclusie is dat het huidige beleid gewoonweg niet logisch is. Er is geen wetenschappelijke basis voor, noch een pragmatische. De oplossing is even simpel als logisch, uit het criminele verband halen en goede voorlichting. Mensen gebruiken nou eenmaal geestverruimende middelen, al sinds het begin der tijden (in ieder geval zo lang als er geschreven geschiedenis is). De enige werkbare manier om er mee om te gaan is om het zo verstandig mogelijk te doen. Daarvoor moeten mensen zich bewust zijn van de risico’s, maar moet het liefst ook duidelijk zijn wat mensen precies gebruiken. Zoals dat bij alcohol duidelijk is voor plumber Joe. En nee, dat betekent niet dat iedereen er verstandig mee om zal of kan gaan, maar beleid moet gericht zijn op de werkelijkheid en niet op een gewenste werkelijkheid.

  Verder: in tegenstelling tot een eerdere discussie ben ik het roerend eens met Mo. Het behoort tot de persoonlijke levenssfeer en dus tot de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens.

 42. 55

  Waar komt je dogmatische geloof vandaan dat met repressie alles op te lossen valt?
  Mijn onderbuik zegt repressie.

  Velen in de maatschappij zich gechanteerd voelen door de drugsgebruikers. Het Portugal-voorbeeld is eigenlijk te gek voor woorden, de omgekeerde wereld.

  Men misdraagt zich en vertoont onverantwoord gedrag (financiering criminelen) en als antwoord moet de maatschappij zorg en hulp aanbieden?

  Het belonen van slecht gedrag geeft verkeerde incentives en daarom kiest de maatschappij vaak liever voor de repressie-aanpak.

 43. 56

  @55: Of: wanneer men anderen niet tot last is wordt men niet gestraft. En wanneer men leidt aan de hersenziekte verslaving is straf hiertegen niet de beste oplossing, maar hulp en zorg wel.

  Oftewel: straf wanneer dat werkt, maar wanneer dit niet werkt, zoals bij drugsproblematiek, kom dan met een oplossing die wel werkt.

 44. 57

  @26:
  Betreffende deze materie herhaal ik, wat ik eerder onder @49 van
  https://sargasso.nl/politiek-kwartier-achterdeurbeleidsmakers/
  schreef en dat is:
  “In de (drugs)economie geld dat schaarse goederen duurder worden.
  Dit is interessant voor producenten en vervelend voor gebruikers.
  Het vervolgen/belemmeren van wiet en andere drugs maakt het dus alleen maar interessanter voor de maffia e.d.
  Gevolg de harde misdaad neemt toe en omdat de prijzen stijgen gaan ook steeds meer gebruikers een scheve schaats rijden.
  Goed voorbeeld hiervoor:
  “Drooglegging V.S.”
  De beste manier om welke drugs dan ook te bestrijden is ze niet te bestrijden, maar pakweg 25% van het budget te gebruiken voor hulp aan verslaafden.
  Dit zou iedereen moeten kunnen snappen.

  Nou ja iedereen behalve Don Quichot dela Mancha, pardon Donkey-Shot Opstelten”

  Dit moet in zoverre gecorrigeerd worden, dat niet alleen Opstelten dit niet in de gaten heeft, maar de meerderheid der van de politiek.

 45. 59

  @Matthijs: Niemand tot last? Dat kan alleen maar gezegd worden als er sprake is van eigen teelt, of desnoods van teelt in zeer kleine kring.

  In andere gevallen is er in de huidige maatschappelijke ordening bijna altijd sprake van financiering van een crimineel circuit.

  Bij ziekte (zijn drugsgebruikers automatisch ziek? ) is er wel recht op zorg. Mensen met drugsgerelateerde ziekten zijn daar niet van uitgezonderd.

 46. 60

  @56: strenge straffen helpen niet zeg je?

  De ultieme strenge straf is de doodstraf, als die één keer uitgevoerd is dan weet je één ding zeker. Dat doet diegene nooit weer.

  Iemand die echt committed is om de recidivecijfers spectaculair terug te brengen, die kan de doodstraf eigenlijk niet links laten liggen.

 47. 61

  @59: Ik snap punt, maar ik denk in oplossingen. De praktijk leert dat dit probleem slechts op te lossen is door de maatschappelijke ordening aan te passen. Je kunt wel willen dat drugsgebruik stopt zolang het illegaal is, maar in de praktijk werkt het gewoon niet zo (en is het in mijn ogen niet het probleem bij de wortel aanpakken)

  Drugsgebruikers zijn niet ziek. Vrijwel iedereen gebruikt drugs (zoals koffie, alcohol, tabak of chocola). Bij mensen systematisch drugs misbruiken en dus verslaafd zijn is dit wel het geval. Deze mensen zouden niet meer voor hun ziekte gestraft moeten worden. Hiermee wordt de deur naar zorg, die ze nu vaak niet ontvangen, geopend.

 48. 63

  @60:

  @56: strenge straffen helpen niet zeg je?

  Inderdaad, die helpen niet. Mensen laten zich haast nooit weerhouden van iets door een eventuele straf. Dit is echt primitief denken wat je hier doet.

  De ultieme strenge straf is de doodstraf, als die één keer uitgevoerd is dan weet je één ding zeker. Dat doet diegene nooit weer.

  Dat lijkt je wel een goede oplossing voor overtreders van de Opiumwet, begrijp ik?

  Iemand die echt committed is om de recidivecijfers spectaculair terug te brengen, die kan de doodstraf eigenlijk niet links laten liggen.

  Je bent niet goed wijs. Maar dat wisten we al.

 49. 64

  @Matthijs: “doodmaken serieus een optie?”
  Op een gegeven moment zijn mensen het argument van “strenger helpt niet” zo zat dat de doodstraf een aantrekkelijke optie wordt.

 50. 67

  Voor je lichaam is heroine inderdaad niet schadelijk.
  Heroine is inderdaad wel erg verslavend. Bijna net zo erg als roken!
  Wanneer het gereguleerd was zouden vrijwel alle overdossisen voorkomen kunnen worden.

 51. 68

  @L.Brusselman: Heroïne fuckt serieus met je beloningscentrum van de hersenen.

  Bij een verslaving is er wel degelijk lichamelijk vanalles aan de hand omdat dat beloningscentrum zo belangrijk is voor het goed functioneren van het organisme.

 52. 69

  @66:

  @54: Heroine van goede kwaliteit is heel wat minder schadelijk dan alcohol, het vervelende is dat het zo verslavend is,maar niet echt slecht voor je lichaam.

  Dat is correct, maar de verslaving zorgt er wel voor dat gebruikers hun gezondheid verwaarlozen. Bijvoorbeeld: als je kiespijn hebt ga je niet naar de tandarts maar neem je nog een hit, want dan heb je er ook geen last van. Dat gaat na enige tijd natuurlijk wel zijn tol eisen van je lichaam.

  Juist daarom is het bij zwaar verslaafde gebruikers vaak verstandiger om onder medische begeleiding te gebruiken dan om te proberen af te kicken. Die begeleiding is er dan op gericht het leven van de gebruker weer enigszins op de rails te krijgen.

 53. 70

  @65:
  Je hebt allergruwelijkst gelijk :-)

  Onder @ 26 had ik inderdaad meer “kwaad dan goed goed” willen schrijven.

  Ik geloof dat ik moet stoppen met tegelijk naar het nieuws te luisteren/kijken en te tikken.
  Multitasken is op mijn leeftijd blijkbaar niet meer verantwoord.
  Ik moet toch eens gaan nadenken over Drion en een “NVVE-briefje” voordat het te laat is ;-)

 54. 71

  @68: Gezien jouw commentaren is de vraag eerder gewettigd wat er zo verschrikkelijk serieus gefuckt heeft met het beloningscentrum in jouw hersens:

  jij bent heel wat gevaarlijker voor de gemeenschap dan iemand die verslaafd is aan heroine.

 55. 72

  @68: Het beloningscentrum is onderdeel van de hersenen. Als je dat onderdeel van het lichaam noemt is het zinloos om een onderscheid te maken tussen geest en lichaam.

  Verder klopt het wat je zegt hoor, ik zou daarom ook niemand heroine (of tabak) aanraden.

 56. 74

  @73: Dat klopt niet. Door verslaving worden de hersenen aangepast en blijft altijd een zekere kwetsbaarheid bestaan. Daardoor vallen rokers bijvoorbeeld ook zo vaak terug als ze gestopt zijn.

  Dit is trouwens een interessante strip waarin onderzoek wordt uitgelegd naar waarom mensen verslaafd worden aan drugs als heroine en hoe dit voorkomen kan worden.
  http://www.stuartmcmillen.com/comics_en/rat-park/

 57. 75

  @Matthijs: in mijn opleiding had men het over lichamelijke en geestelijke verslaving. Ik heb dat onderscheid eigenlijk nooit goed begrepen.

 58. 77

  @61
  Dat zijn geen drugs, net als een proppenschieter geen vuurwapen is. Ik vraag me echt af hoe veel ervaring jij met drugs hebt. De dingen jij noemt staan totaal niet in vergelijking met het effect van drugs op het bewustzijn.

  @66
  Dan zou 80% van de Nederlanders er dus erger aan toe moeten zijn dan een heroïne junk.

 59. 78

  @77: Met dat soort opmerkingen kan je je mischien populair maken in jouw kringen, maar in het gezelschap van intelligente (ex-)gebruikers sla je slechts een modderfiguur.

 60. 81

  Zelfs wijlen mijn oude Franse oma zei 20 jaar geleden al: “Dat verbieden van die drugs leidt alleen maar tot problemen. Legaliseer die hele boel maar.” Als zelfs zij dat in kon zien, hoe moeilijk is het?

 61. 82

  @81:

  Hoe moeilijk? Wel, als er grote belangen gemoeid zijn bij instandhouding van het (drugs-)probleem, oneindig moeilijk.

  OT: dit geldt natuurlijk ook voor andere “maatschappelijke problemen” zoals terrorisme, armoede, etc. etc.

 62. 84

  @5:
  Antwoord @5: heeft zijn informatie waarop hij beslist niet op orde:
  Taken together we estimate that alcohol is at least twice as harmful to users than cannabis and 5 times more harmful to society. The obvious conclusion is that the current legislation criminalising cannabis users is illogical as well as inhumane and may be causing much more harm than it does good. Time for a rational intervention Mr Cameron?

  The full paper can be found in the Journal of Psychopharmacology http://jop.sagepub.com/content/early/2011/09/03/0269881111414751

  PER GEBRUIKER

 63. 85

  @23:
  Taken together we estimate that alcohol is at least twice as harmful to users than cannabis and 5 times more harmful to society. The obvious conclusion is that the current legislation criminalising cannabis users is illogical as well as inhumane and may be causing much more harm than it does good. Time for a rational intervention …. ?
  PER GEBRUIKER DUS
  The full paper can be found in the Journal of Psychopharmacology http://jop.sagepub.com/content/early/2011/09/03/0269881111414751

  tevens: Zie: http://tinyurl.com/drugsschade

  en meer repressie is ook geen antwoord

 64. 87

  @80: Dat klopt.

  @86: Ook de farmaceutische industrie, alcohol-industrie, wapen-industrie en geprivatiseerde handhavingsinstanties de campagne om drugs illegaal te houden. In de VS zijn dit soort lobbygelden gewoon openbaar.

 65. 88

  @3: Een arts en of psychiater schrijft nu al veelal legaal nog veel zwaarder verslavende chemische middelen voor aan patiënten dan sommige van de niet chemische middellen die veel minder verslavend zijn ,maar wel op dezelfde verboden lijst staan .