Nederland: democratie of bananenrepubliek?

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag een bijdrage van Catharina Bethlehem die eerder verscheen op haar log ‘Kletskous‘.

Microsoft T-shirt (Foto: Flickr/Strangeless)Officieel hebben we in Nederland een democratie. Die is gebaseerd op het uitgangspunt dat de volksvertegenwoordiging het uiteindelijk voor het zeggen heeft.

Dan de praktijk:

In 2002 heeft de Tweede Kamer de motie Vendrik aangenomen over open source software en open standaarden. De motie droeg de regering op om ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden moest voldoen en ambitieuze doelstellingen te formuleren voor het stimuleren van open source software in de publieke sector. De regering kan zo?n motie naast zich neerleggen maar dat hebben ze met de motie Vendrik niet gedaan.

In 2004 onstond er vervolgens commotie toen de overheid een exclusieve overeenkomst ter waarde van 147 miljoen euro wilde sluiten met Microsoft. Er was kritiek op het feit dat er geen aanbesteding werd gehouden en er geen aandacht was voor de motie Vendrik. Ondanks de stevige kritiek, is de overeenkomst in wat aangepaste vorm toch gesloten.

Eind 2007 verscheen dan eindelijk het actieplan Nederland Open in Verbinding. Hierbij werd onder andere vastgelegd dat het Rijk vanaf april 2008 open standaarden moest toepassen en bij gelijke geschiktheid voorrang moest geven aan open source software.

Twee jaar te laat, maar toch.. Vanmiddag is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de aanbesteding ‘GOUD’. In deze aanbesteding wordt feitelijk geen ruimte gelaten voor andere software dan die van Microsoft en worden de open standaarden weer op de lange baan geschoven.

Het parlement wordt hiermee voor de tweede keer voor schut gezet en je zou verwachten dat ze nu eens een keer op haar strepen gaat staan. Zo niet dan is er eigenlijk weinig verschil tussen onze parlementaire democratie en een bananenrepubliek. Eén troost: we bevinden ons in ?goed gezelschap?.

Tip: Het spoeddebat was hier te volgen.

Update: Het debat is net begonnen en alweer geschorst. Er bleek dat het aanbestedingsdocument van zo?n 300 vertrouwelijke pagina?s ter inzage was gelegd voor de kamerleden. Echter, pas een kwartier voor aanvang van het debat.. De vraag is nu of het debat straks verder zal gaan of wordt uitgesteld.

  1. 1

    Het debat is net begonnen en alweer geschorst. Er bleek dat het aanbestedingsdocument van zo?n 300 vertrouwelijke pagina?s ter inzage was gelegd voor de kamerleden.

    Je zou haast denken dat ze stiekem hopen dat het nieuwe debatje ondersneeuwd onder een ander spoed debatje… lutsers!

  2. 3

    Bananenrepubliek of democratie? Dat is de verkeerde vraag. We leven in een bananendemocratie. We mogen over alles wat we willen zelf beslissen, zo lang het niet botst met ´hogere´ ´economische´ belangen, i.e. de portemonnee van onze ´captains of industry´ (goede uitzonderingen op die regel uitgesloten).