Nebahat

De idiote preoccupatie met afkomst die de Nederlander in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, is in volle hevigheid losgebarsten nadat de kandidatuur van Nebahat Albayrak voor het partijleiderschap van de PvdA bekend is geworden. Mensen die nooit (meer) PvdA zouden stemmen, beginnen al te schuimbekken bij de gedachte aan een allochtoon als partijleider.

De Reactiegraaf verzamelde de ergste. “Wat doet deze vrouw in mijn geboorteland met haar dubbele nationaliteit?” “A.U.B. alleen Nederlanders aan het hoofd van een partij.” “Albayrak de eerste Turkse minister president van Nederland. Hoe ver kunnen we zinken?” “Straks moeten onze dochters ook met een hoofdoek om lopen.”

Wie heeft jullie toch aangepraat – oh wacht, ik weet al wie. Waarom hebben jullie je laten aanpraten dat afkomst bepalend is voor iemands functioneren? Kan iemand me dat uitleggen? Is daar eh… statistiek over? En wat hebben hoofddoekjes met Albayrak te maken? Ik heb haar nooit met zo’n ding gezien. Een oppervlakkige beschouwer van het Nederlandse politieke toneel zou zomaar kunnen denken dat ons land ten prooi is gevallen aan een collectieve gekte.

Massale angstpsychose is misschien een betere term. De Nederlander blijkt vooral een bang baasje te zijn. Hij wentelt zich in zijn angst als was het een sleetse jas die hij toch maar niet wegdoet omdat hij zo vertrouwd om de schouders valt. Elk verstandelijk argument wordt weggehoond, of niet geloofd, of binnen tien minuten vergeten. Dokter, het kan nou wel zo zijn dat die stemmen niet echt zijn, maar ik hoor ze nog steeds in mijn hoofd!

Dat is ook niet vreemd met een heel koor aan politici, journalisten en bloggers die maar door blijven toeteren over het vermeende belang van etniciteit en de gevaren voor de bange Nederlander, inclusief al die zogenaamd progressieve fellow travellers van de PVV die ons op het hart blijven drukken dat we respect moeten hebben voor PVV’ers, of dat rechtspopulisme nu eenmaal normaal is. Je vraagt je af of zo’n Andor Admiraal wel eens heeft durven opschrijven dat de PVV moet leren dat de islam een normaal onderdeel van de democratie is. Maar dat zal wel niet, want de echte fellow traveller wil de massale angstpsychose van de Nederlander helemaal niet aanpakken. In tegendeel – het barst wat dat betreft van de pro-ana-achtige commentatoren in ons land die het monster permanent voeden.

Daarom, beste PvdA-leden, moet u allemaal op Nebahat Albayrak stemmen. Het maakt mij geen donder uit wat zij met de partij wil en eerlijk gezegd heb ik geen idee van de verschillen tussen de kandidaten, maar laten we elkaar geen mietje noemen: het interesseert buiten de partij geen hond wat jullie met de PvdA doen. Een politieke partij bestaat niet omwille van zichzelf, maar omwille van het land. En de ziekte waaraan ons land lijdt, vraagt om een krachtig medicijn.

 1. 4

  @Rob: Beter de democratie afschaffen dan maar… Het is toch al zo’n illusie dat een democratisch genomen besluit ook meteen het best mogelijke besluit is…

 2. 5

  Ik heb het gezegd : Ik zie rechts Europa al trillen : moren aan de macht!

  Ik rol gillend van de lach over de grond. Ik hoop dat ze het wordt echt waar. Alleen al om rechts te pesten. Maar verder denk ik ook dat ze een goeie is. Daar zijn er dan wel meer van maar die zinken allemaal weg in het moeras omdat ze Nederlander en blank zijn. En dat is goed fout tegenwoordig. Een Turk weet tenminste waar die tegen moet vechten, een roomblanke Hollandse schijt peuken alleen al omdat ze veracht gaat worden door de brulapen.

  Nee, ik geef Nebahat Albayrak een goede kans.
  Ik ga vast oefenen haar naam goed uit te spreken.

 3. 9

  Het zit in de mens zijn genen rascistisch zijn. Geef ze de kans dat het normaal is en ze grijpen het met beide handen aan.
  Het is ook niet verwonderlijk als je door bewindslieden als Leers, Kamp en Rutte het ‘goede’ voorbeeld krijgt.

 4. 10

  Sinds Internet is het veel makkelijker geworden je dood te ergeren aan anderen, of dat een vooruitgang is weet ik niet.
  Alles waar je aandacht aan schenkt, groeit. Ik probeer mijn aandacht dus op positieve zaken te richten.

  Mevrouw Albayrak is naar mijn mening een vrij rechtse politica. Ik zie de PvdA als een doorbraakpartij waar voor iedereen links van het midden plaats is, of zij het juiste boegbeeld is betwijfel ik, hoe oneens ik het ook ben met de Telegraaflezertjes.

 5. 12

  een soort inburgeringsexamen – of je überhaupt wel kennis hebt van een aantal grondslagen van democratie, geschiedenis, wetten en rechten. Die dingen.
  En een Eerste Kamer die bestaat uit wijze gasten. Niet als ‘the House of Lords’ gebaseerd op afkomst, maar op wat ze gepresteerd en betekend hebben.

 6. 15

  Ja, er is smerig racistisch vuil in Nederland. En ja, algemeen stemrecht is een vergissing. Maar, was het is niet het pvda-electoraat dat kiest? Mevrouw wint dit omdat die andere drie mannen eikels zijn. Kat in ’t bakkie.

 7. 19

  Indien Mvr. Albayrak over een dubbele nationaliteit beschikt, kan zij in haar geval van NL kamerlid noch regeringspersoon zijn*. Zij zal moeten kiezen, en natuurlijk geen taqqiya-kitman spelletje spelen. Verder is er de Armeense kwestie. Haar reacties daarop zijn tot op heden onbevredigend. Bedenkelijk, zelfs onheilspellend!
  In dien de PvdA zich nog verder van het volk wil afwenden, kieze zij Mvr. Roodvlag als fractievoorzitter

  Verder blijkt uit veel reacties op deze ‘Posting’ een intense afkeer voor het (Nederlandse) volk. Het Romeinse, onwrikbare principe ‘vox populi vox dei’ wordt er en passant verkracht. Alleen maar vanwege die Albayrak! Wat zijn dat voor lui die dat doen?

  De Franse filosoof Finkelkraut heeft zoiets ook in Frankrijk opgemerkt. Hij schrijft:
  In een zaak als het vreemdelingenbeleid denkt het volk rationeel: je kunt de toevloed van vreemdelingen niet zomaar op zijn beloop laten. De elite, in dit geval intellectuelen, zweven daarentegen ergens boven de aarde. Er is een tijd geweest in de geschiedenis, dat de elite van dit land het volk verachtte omdat het revolutionair was. Nu is het andersom: de elite is revolutionair en veracht het volk omdat het reactionair zou zijn”

  *Is volgens mij een Bestuurlijk principe. Is Bestuurkunde geen wetenschappelijke opleiding in NL?

 8. 22

  @19: Verder blijkt uit veel reacties op deze ‘Posting’ een intense afkeer voor het (Nederlandse) volk.

  Volgens mij zijn de mensen hier en Albayrak net zo goed onderdeel van het (Nederlandse) volk als de xenofoben bij de Telegraaf. Als er sprake is van afkeer, dan toch slecht jegens individuele personen en op basis van hun denkbeelden en de wijze waarop ze die verwoorden. Dat vind ik toch een stuk gezonder dan afkeer om afkomst.

 9. 24

  Op een persoon stemmen omdat ze allochtoon is lijkt me net zo’n slechte reden als op iemand stemmen omdat ze autochtoon is. Mijn stem gaat naar degene die de meeste kans maakt om in deze mediacratie de PvdA weer een eigen identiteit te geven. Vooralsnog lijken dat Samsom en Plasterk te zijn.

 10. 25

  @ 21 e.a.
  Met de aanstelling van MLLE Veldhuizen etc. was ik het in de gegeven omstandigheden dan ook niet eens. Ze had minstens formeel haar Zweedse paspoort (tijdelijk) moeten inleveren. Een oud-Minister van BiZa mocht vanwege mogelijke belangenverstrengeling niet eens lid van een jeneverclub zijn!

  Ik heb het een treiterei van Rutte gevonden, gericht tegen GW. Maar die mocht al blij zijn als gedoogpartner te zijn geaccepteerd en kon de Goede Zaak niet van die Veldhuizen laten afhangen. En dat zal Rutte geweten hebben.

  Jammer dat op Sargasso of elders sociologen en bestuurskundigen zich ook nu weer niet DESKUNDUG over die dubbele nationaliteits kwestie uitlaten. Maar ik zal iets gemist hebben; of niet?

 11. 29

  Het kan niet de reden zijn, maar wel een argument. Vooral omdat haar afkomst ook een wapen zou kunnen zijn in het bestrijden van die blonde die niet meer bij de VVD zit en een mogelijkheid om aan te tonen dat ook Turken een belangrijke positie in onze samenleving kunnen en mogen innemen.

  Daarnaast denk ik dat Albayrak zwaar te kort wordt gedaan als ze alleen op haar afkomst wordt beoordeeld. Van de kandidaten heeft ze de meeste politieke ervaring en op zwakke media-optredens heb ik haar ook nog niet vaak kunnen betrappen.

  Ik kan me in dit tolerante, multiculturele Nederland trouwens niet één fractieleider herinneren met duidelijk buitenlandse wortels*. Dat is wel tekenend voor de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid, waar het onze tolerantie betreft. We lijken trouwens ook het laatste land in de wereld te gaan worden met een vrouwelijke premier, maar dat is een andere discussie.

  * alleen Rabbae, maar die mocht niet in zijn eentje. Onze blonde Indo is volgens mij de allochtoonste fractieleider ooit.

 12. 30

  Met je opmerking dat beoordelen op afkomst Albayrak tekort doet, ben ik het volledig eens. Jij lijkt echter over te gaan op positieve discriminatie, en daar heb ik een broertje dood aan. Het kweekt racisme als je mensen naar voren schuift omdat ze tot een bepaalde minderheid behoren. Het is bovendien kleinerend als je niet iemand puur op zijn kwaliteiten beoordeeld. Het beeld zal blijven hangen dat ze daar zit omdat….

  Je merkt op dat ze tot nog toe nog geen zwakke media optredens zijn geweest. Ook dat is in mijn ogen een slecht argument. Je promoveert geen mensen omdat ze nooit zwakke prestaties hebben geleverd. Je promoveert mensen omdat ze uitstekende prestaties hebben laten zien. Ik denk dat de meeste mensen Plasterk en Samsom uit media optredens kennen. Zij blijven hangen en zijn in staat een boodschap over te dragen. Laat juist dat zijn wat de PvdA nu nodig heeft.

  Niets negatiefs over Albayrak overigens, ze komt over als een zeer capabel Kamerlid en bestuurder. Ik denk alleen niet dat zij op dit moment leider zou moeten worden.

 13. 31

  Wat men nu kiest zou toch maar een tussenpaus zijn? Een tijdelijke fractievoorzitter tot ze weer met een nieuwe lijst de verkiezingen ingaan? Dan lijkt het me juist niet bezwaarlijk nu een degelijke volksvertegenwoordigster en bestuurster tot voorzitter te maken. Eén die de fractie in het gareel brengt en ervoor zorgt dat ze weer aan oppositie gaan doen. Mocht dat haar lukken dan geef je haar ook nog de kans om te laten zien of ze misschien tot méér in staat is.

  Ik denk het wel. En ik denk ook dat ze moeilijk te bestrijden is door Wilders c.s. Een deel van zijn aanhang zal het namelijk niet waarderen als hij een vrouw keihard gaat afzeiken.

 14. 32

  Haar afkomst is een onderdeel van haar en dus een onderdeel van de afweging. Van Dam is jong, Plasterk wetenschapper, Samson Greenpeace-activist. Ook allemaal geen reden om voor ze te kiezen, maar wel een factor. Met positieve discriminatie heeft dat niks te maken. Dat is het pas als je Albayrak eigenlijk slechter vindt, maar graag een allochtoon kiest.

  Mijn opmerking over haar media-optredens blijkt niet duidelijk. Ik denk dat ze in dat opzicht niet onder doet voor haar concurrentie.

 15. 33

  Critiek op de aspiraties van Albayrak wordt o.m. afgewezen als zijnde gebaseerd op haar afkomst. ‘Afkomst’ proeft racistisch en vandaar zal wel zijn tendentieus gebruik. Als racistische intimidatie! Vergeet nooit dat antiracisme tot het begaan van racisme veroordeelt!

  Maar waar het in dit geval om gaat zijn nationale rollen en culturen. In M. Banton’s: ‘Roles, an introduction to the study of social relations’Tavistock, London, 1965, is ‘The compatibility of Roles’ een hoofdstuk. Daarin maakt hij duidelijk dat soms het bezit van de ene rol het bekleden van een ander verbiedt. Dat voorkomt voorzienbare conflicten in de toekomst.

  Vanwege die voorzienbaarheid is het dan het beste dat vooraf regels worden opgesteld, een etikette, welke rollen niet bij elkaar horen en waarvan je dan bij voorbaat moet afzien, van de ene of de andere. Dat voorkomt gekwetstheden, corruptie en verontwaardigd doen over je integriteit die zou zijn aangetast. Zo van ‘Hoe durf je aan mijn eerlijkheid te twijfelen’ en dat soort opgeschroefde leugentaal.

  Je houden aan de goede manieren – ook op rolgebied – kan je persoonlijk of kan een land een katastrofe besparen. Neem Lakeman’s ‘Binnen zonder Kloppen’. We hebben het laten waaien en betalen een immense prijs.

  PS en NB Mvr. Albayrak is ook werkzaam geweest bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Wie heeft ze bestreden?

 16. 35

  Goed punt. Vertel me eens, is de rol van Wilders als zionist ook tegenstrijdig met zijn rol als Nederlandse parlementariër?

  Voor zover ik weet heeft Albayrak geen andere belangen vanuit haar rol als parlementariër. Of heb jij bewijs van het tegendeel?

 17. 36

  ”De idiote preoccupatie met afkomst die de Nederlander in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, is in volle hevigheid losgebarsten nadat de kandidatuur van Nebahat Albayrak voor het partijleiderschap van de PvdA bekend is geworden.”

  Fout! DIe was al losgebarsten, sinds Rosenthal minister van buitenlandse zaken is.Kijk maar eens naar de vuiligheid, die bv. op sites als NuJij.nl wordt geuit over Rosenthal, en zijn Joods zijn.

  Geen Telegraaf-lezer die tegen die viezerikken van NuJij op kan!

 18. 37

  Ik ook.
  Toen er eerst nog werd gemeld dat ze geen zin in het lijsttrekkersschap zou hebben baalde ik nog.
  Nu hoop ik dat ze het gaat halen. Ik ga in ieder geval flink in praten op de PVDA´ers in mijn kring.

 19. 38

  @035

  Bij eerste aanblik oogt Wilder’s rol van zionist – áls hij dit is – zich verdraagzaam met zijn rol van NL-parlementariër. Zoals ik cultureel gesproken francofiel kan zijn, zonder daarmede mijn vaderland in gevaar behoeven te brengen.

  Met de Bijbel in de hand die Nederland eeuwenlang hebben opgevoed, is geen andere conclusie mogelijk. Zelfs ben ik geneigd het zionisme van NL-parlementariërs als hun rol bevestigend te zien, hun eventuele anti-zionisme als een soort landverraad.

  Zionisme is nog niet de Staat Israël. Zoals ik het nu zie, kan GW zich als NL-parlementariër niet permitteren formele banden met die Staat te hébben (zoals nolens volens die Albayrak), of die aan te gaan en te onderhouden.

  Wel kan hij zich als geallieerde van Israël opstellen* en in de rol van NL-parlementariër willen bevorderen dat Nederland zich solidair met Israël en de Joden opstelt. Onze ‘afkomst’ verplicht daartoe, onze toekomst trouwens ook.
  * Geen staat zonder geallieerden.

 20. 40

  HPax heeft de omkering van de werkelijkheid tot kunst verheven: zonder het zionisme zouden er waarschijnlijk wel joden in Palestina leven, maar dat zou bij lange na niet dezelfde problemen opleveren als dat zionistisch staatsgedrocht dat ze Israel noemen.

  Natuurlijk kan GW zich als NL-parlementariër niet permitteren formele banden met de staat Israel te hebben te hébben, maar het zal niemand verbazen als hij door joods/zionistisch kapitaal wordt gefinancierd.

  Er bestaat daarentegen geen enkele verdenking dat Albayrak niet loyaal zou zijn aan de Nederlandse staat of dat andere (turks-financiele) belangen haar rol als parlementariër zouden beinvloeden, maar daar gaat HPax wijselijk niet op in.

 21. 42

  Alleen al om die sneue racisten, die zo overtrokken reageren op haar kandidatuur, nog verder over de zeik te krijgen hoop ik dat ze het wordt. Maar ik vind het ook gewoon een leuke vrouw en goede politica.

  Ik denk ook eigenlijk dat dit een goeie weerstand voor de pvv is. Het is makkelijk om tegen andere blanke mannen van middelbare leeftijd te roepen dat moslims eng zijn, maar wat als er in eens eentje voor je staat en je moet aan haar uit gaan leggen dat ze eng is. Succes.

 22. 43

  Censuskiesrecht. Put your money where your mouth is. Houdt dat vrijblijvend geleuter meteen op.
  Bovendien: “Wie betaalt bepaalt’, nietwaar? Daar geilen al die ‘Hardwerkende Hollanders’ toch op?

 23. 44

  Plato merkte al op dat democratie enkel een echte democratie kan zijn indien de burgers voldoende voorbereid zijn voor hun rol als aandeelhouder in de staat. Terwijl de gemiddelde mens over de loop van de tijd steeds meer kennis bezit neemt de complexiteit van de samenleving zo ongeveer evenredig toe. Arme politici. Al zouden ze het allemaal willen uitleggen: het gaat gewoon niet meer.

  Fuck de democratie. Leve de sofos.

 24. 45

  Ben ik de enige die denkt dat niet de afkomst van Nebahat Albayrak, maar dat het haar nicht is die haar de das om doet? De naam Albayrak is bij het grote publiek besmet en daar kan denk ik helaas niets meer aan gedaan worden. Het feit dat ze dan Albayrak heet in plaat van Jansen speelt dan misschien wel weer mee.

 25. 47

  Ik hoop dat ze nooit premier wordt van dit land. Zolang ze niet ronduit de armeense genocide erkent, zie je dat ze met haar dubbele loyaliteit worstelt. Dat kan natuurlijk nooit als premier.

  Het gaat me niet om het dubbele paspoort, maar wel dat ze nog denkt met de turkse belangen in het achterhoofd. Lijkt me niet gezond aan het hoofd van ons land.