1. 2

  Opmerkelijk is ook dat in het stuk van het CBS een aantal moslims van 825.000 wordt genoemd.
  In een vorig stuk van het CBS van nog geen twee jaar geleden waren er ruim 850.000 moslims.

  Het aantal moslims daalt dus, maar ik wil niet uitsluiten dat dit niet juist is.
  Het aantal Marokkaanse islamieten is gestegen, maar bij Turken gedaald. Is hier spraken van sterke securalisatie onder Turken? Foutje?

 2. 8

  @vandyke: Dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 4 van het volledige rapport. Er is een nieuwe rekenmethode gekomen die meer leunt op werkelijke waarnemingen ipv aannames (zoals het gebruik van, jawel, het CIA factbook).

  Conclusie is wel dat het procentueel gezien min of meer gelijk gebleven is.

 3. 9

  @insistor: De conclusie van spits is ook correct. Alleen nemen ze voor het moskeebezoek het absolute aantal en voor het aandeel moslims het percentage.
  Door migratie is het absolute aantal gestegen in 10 jaar (+25%). Maar de moslims bezoeken minder vaak een moskee (-20% ongeveer).

 4. 10

  Is dat zo Steeph? In het stuk van het cbs blz 36/37 wordt inderdaad gesproken van een nieuwe berekeningsmethode maar die werd in 2007 ook al toegepast.
  De vergelijking die gemaakt word was met 1995.
  Het wordt dus opnieuw uitgelegd maar dat was in 2007 ook al gebeurd. Tikje verwarrend wel.

  Citaat blz 37:
  Met het nieuwe weegmodel kwam uit de POLS-enquête 2005/2006 een totaal van
  857 duizend islamieten. Dat komt overeen met zo’n 5 procent van de bevolking. De
  recente cijfers, op basis van de jaren 2007/2008, geven aan er 825 duizend islamieten
  zijn. Opgemerkt dient te worden dat deze daling met 32 duizend Islamieten niet
  statistisch significant is. De laatste vier jaar is het percentage islamieten in ons land
  gelijk gebleven.

 5. 16

  Ontmoskeeën?

  Maar bidden ze dan ook buiten de moskee minder? Is het ook een ontislamisering of alleen een ontlocalisering? Als ze hun matjes elders uitrollen is er vanh ontmatting nog lang geen sprake.

 6. 17

  Opmerkelijk, in een eerder onderzoek werd geloof als zeer belangrijk gezien door islamieten, of zou moskeebezoek geen strikte voorwaarde zijn?

  Nederland Deugt Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid
  Gedeelde waarden / deugdenanalyse door de RUG.
  Een empirische deugdenanalyse

  Wat mij het meest opvalt is figuur 4 blz 18, geloof hoe belangrijk is dat voor je op schaal 1 = minst belangrijk; 5 = meest belangrijk
  Islam afgerond 5.
  RK onder de 2..
  http://www.rug.nl/kennisdebat/onderwerpen/islam/Nederlanddeugt.pdf

 7. 18

  @17 Die tabel gaat over leraren. Islamitische leraren vinden geloof dus heel belangrijk.

  Figuur 9 op bladzijde 25 gaat over raadsleden en daar zie je dat islamitische raadsleden op dezelfde schaal 2 scoren en protestanten 2,5.

  Misschien dat die laatste tabel de ontmoskeeing meer verklaart.

  Belangrijk zijn de conclusies van de onderzoekers. Blz 20:
  Geestelijke leiders en leerkrachten dragen, ongeacht hun religie, vrijwel dezelfde
  deugden uit.

 8. 21

  Here a multiple-choice question for the left wing philosophers. How manny muslims are needed for a population to lose its freedom of speech?
  A.75%
  B.40%
  C.20
  D.5%
  What do you think? Here a hint. In Holland islam-criticism means to be threatened or killed. We have 5% moslims. What do you think, A, B, D of D? Difficult question. Who knows the answer?
  P.Pardon
  Multicul.nl

 9. 23

  De quantiteit jazeker @Steeph, wat je zegt (stelt)

  In die “kringen” is helaas de minderheid onderstroom veelal de verstoorder die de aganda bepaald.

  Je staat op het strand op de rand van de golven. De golf trekt zich terug over je blote voeten en je verbaasd je over de kracht van de onderstroom.