Moderne volksvertegenwoordiging? Brr..

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Hieronder een stuk van Huub Bellemakers dat eerder hier verscheen.

Een powerpoint over powerpoint (Foto: Flickr/garethjmsaunders)

Een goede vraag opgeworpen door een Vlaamse. Groen!- leider Mieke Vogels merkte in het Vlaamse tv-programma “Voor eens & voor altijd” op hoe archaïsch parlementen eigenlijk werken. En gelijk had ze. Waarom geen video, powerpoints, infographics of andere soort poespas in de volksvertegenwoordiging?

Er zijn eigenlijk geen parlementen waar ze iets anders doen dan praten. Soms schreeuwen ze wel erbij, soms vechten ze nog, maar het idee is altijd: parler. Daar is niet zoveel mis mee, ware het niet dat parlementen er ook zijn voor de burger. Zeker tegenwoordig, waar alle debatten live worden uitgezonden via internet. Het is is een raadsel waarom het geachte parlement alleen maar praat over stukken zonder iets inzichtelijk te maken. Overal ter wereld, in bedrijven, op opleidingen is het normaal gesproken woord toe te lichten met beeld. Maar niet in de politiek.

Nou is een zekere terughoudendheid niet verkeerd. Hoeveel mensen ervaren niet de last slechte presentaties te moeten bijwonen, of de verplichting powerpoints te maken terwijl het niets toevoegt. Maar iets toevoegen kan het zeker. Stelt u zich het eens voor: een begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De minister van Financiën laat de hoofdlijnen van de begroting zien in duidelijke diagrammen. De oppositie laat zien op welke manier een begroting omgebogen kan worden. Op een mooi scherm, goed zichtbaar voor kamerleden, pers en publiek. Zou dan niet het werk een stuk inzichtelijker worden en een begrotingsbehandeling zinvoller? Of kamervragen waar niet wordt verwezen naar een NOVA-uitzending, maar met daadwerkelijk een heus stukje video in de Tweede Kamer? Wel heel erg top-notch technisch, maar het is mogelijk.

De Tweede Kamer kan nog wel meer verbeteringen toevoegen. Dat vinden ze zelf overigens ook, mits niet ingegeven door de waan van de dag. Duidelijkheid over hoe de partijen stemmen bijvoorbeeld. Maar zo’n kleine verandering in het orde reglement zou toch snel mogelijk moeten zijn. Goed voor de zogenaamde kloof met de burger, en goed voor de partijen zelf. Want goed in beeld komen bij de kiezer, dat willen ze allemaal.

 1. 3

  @1: Kon je burgemeester ook vertellen waarom de waardigheid van de raad belangrijker was dan een heldere en overzichtelijke onderbouwing van standpunten?

 2. 5

  Ik heb liever capabele volksvertegenwoordigers, die zich goed op hun debatten voorbereiden, dan volksvertegenwoordigers, die op basis van een enkele Powerpoint presentatie in de Tweede Kamer voor een standpunt laten overtuigen. In PP-presentaties worden immers altijd alleen maar die kanten belicht, die mensen willen belichten en wordt zelden met het totaalplaatje rekening gehouden. PP-presentaties in de Tweede Kamer leiden dus alleen maar tot de introductie van nog meer populisme in de Tweede Kamer. De hh politici zijn zich immers goed bewust van de camera´s en zullen dus niet te beroerd zijn alleen de grafiekjes te laten zien, het bij het tv publiek goed doen.

  PS: als de collega raadsleden niet begrijpen, wat er in de raad besproken wordt, niet om verduidelijking kunnen of willen vragen, en niet doorhebben, wanneer ze bedonderd worden, horen ze niet in de raad thuis. Dan helpt een PP-presentatie ook niet meer.

 3. 6

  @5: Ook als ze praten, noemen ze alleen de welgevallige cijfers en argumenten, dus dat is niet eigen aan een PP. Voordeel is wel dat de cijfers op papier staan (altijd handouts eisen van een presentatie), hetgeen het weer veel makkelijker maakt om ze onderuit te halen (je hebt wat meer tijd om erover na te denken, want je hoeft niet tegelijk alle genoemde getallen te onthouden plus wat er verder nog wordt gezegd).

  Wat mij betreft is er zoveel mogelijk informatie beschikbaar op de vergadering zelf, zodat de kans op in de luren gelegd worden (of voorgelogen) kleiner wordt. Dus niet alleen powerpoints, maar ook iedereen een laptop met wifi, zodat de cijfertjes meteen gecheckt en in context gelegd kunnen worden. Hebben de backbenchers meteen ook wat meer te doen dan alleen maar de handjes op te steken (kan stemmen per knop niet meteen ook ingevoerd worden) als het op de stemming aan komt.

 4. 7

  @6: dat bedoel ik met goed voorbereid zijn. Ik ben ook niet per se tegen PP presentaties, maar in openbare vergaderingen in de Tweede kamer gaan die niet gebruikt worden om elkaar dingen duidelijker te maken, maar puur en alleen om propaganda richting het tv publiek te bedrijven, dat niet over alle informatie en cijfertjes beschikt. Dan wordt het daar nog meer een poppenkast dan het nu al is. De gemiddelde PVV of SP stemmer wordt niet overtuigd door het noemen van cijfertjes, maar als je een grafiekje laat zien met op de X-as criminaliteit/racisme en op de Y-as Marokkanen/PVV en die kiezer ziet meteen zijn ‘eigen’ gedachten bevestigd, ongeacht de loop of de waarheid van de grafiek.

  En natuurlijk worden nu ook (vooral) alleen de welgevallige cijfers genoemd, maar dat heeft minder invloed op het tv kijkende publiek.

 5. 8

  duidelijkheid over hoe de partijen stemmen bijvoorbeeld

  Dat is geen verbetering, want die duidelijkheid bestaat al. Het is alleen de hoeveelheid stemmingen (wetsvoorstellen, moties, enz), die maken, dat we denken, dat daar onduidelijkheid over bestaat.

 6. 9

  Powerpoint is een uitstekend middel om iets uit te leggen. Echter, in parlementen wordt weinig uitgelegd en veel gedebateerd.

  Waar ik mij persoonlijk aan stoor is dat PVV en Verdonk vaak niet mee-debateren, maar tijdens het debat alleen hun soundbites afgeven. Tijdens high-profile debatten over algemene zaken doen de meeste partijen dat. De reactie op de begroting is vaak een grote soundbite ronde. Dit is geen echt debat, en dat is jammer.

  Ik ben het er wel mee eens dat commentatoren meer met visuals kunnen doen om beter de inhoud uit te kunnen leggen.

 7. 10

  @pedro (beetje laat, ik weet het): Probeer voor de gein eens uit te zoeken hoe het CDA vorig jaar gestemd heeft op alle voorstellen van het Verkeer en Waterstaat ministerie. Dan begrijp je wat bedoeld wordt.
  Ja, daags na een stemming kan je het misschien zien (als je weet hoe je moet lezen). Maar daarna verdwijnt het moeilijk toegankelijk in de archieven.

 8. 12

  @10: beetje moeilijk toegankelijk? Ja, en? Wat wil je dan? Er worden duizenden stemmingen per jaar gehouden. Daar is geen gemakkelijk toegankelijke weg voor te vinden. Als je daar iets over uit wil vinden, kost je dat bloed, zweet en tranen. Niet iedereen heeft daar zin in, zelfs als iedereen precies zou begrijpen, wat er eigenlijk voorgesteld wordt. Dat is de reden, dat we een vertegenwoordigende democratie hebben. De voorstelling van zaken, dat we daar allemaal over mee kunnen praten is een waanidee.

  Uitzoeken hoe het CDA gestemd heeft op alle voorstellen van V&W kan ook niet op een andere manier gevonden worden, want daarbij zijn niet alleen de voorstellen van V&W van belang, maar ook alle kamervragen, moties en voorstellen vanuit het parlement zelf. Alleen naar de voorstellen van V&W kijken, geeft je maar een zeer beperkt beeld.

  Tip: met parlando kun over een bepaalde periode alle stukken zoeken, waarin bepaalde termen voorkomen, of je kunt via Google opgeven, dat alle stukken met bepaalde woorden en datums op één specifieke site op moeten worden gezocht.

  Tip 2: ga bij je volksvertegenwoordiger pleiten voor een aantal extra ambtenaren, omdat je de beschikbaar gestelde informatie niet toegankelijk genoeg vind, die dan eens systeem op gaan zetten, waarbij iedere burger zelf aan kan geven op welke manier hij door de informatie wil zoeken.

 9. 13

  @12

  Absoluut met je oneens. Ja, je kan uiteindelijk alles vinden, maar dat is een monnikenwerk. In andere landen is het veel duidelijker hoe parlementariers stemmen en dat is een goede zaak.

  Democratie hoeft niet makkelijk te zijn, maar om nou tijd te gaan verspillen omdat ik graag wil weten of ik goed vertegenwoordigd word vind ik het andere uiterste. Maak dat nou makkelijk, zodat mensen hun bloed, zweet en tranen kunnen inzetten voor democratische activiteiten die verschil kunnen maken.
  En de transparantie van het individuele stemgedrag draagt wellicht bij aan het verkleinen van de frctiediscipline en het versterken van de positie van het individuele kamerlid en zijn band met de kiezer.

  Oh, en die ambtenaren zijn niet nodig. Pak de specificaties van systemen in andere landen en besteed het aan, zonder zelf weer 30 wensen toe te voegen. Voor je het weet is er een stuurgroep aan de gang en zijn we weer 3 jaar verder.

 10. 14

  @13: geef eens een voorbeeld dan, waar kan ik gemakkelijk informatie over het stemgedrag van de liberale fractie in het Hogerhuis over het Engelse ministerie van V&W vinden dan? Als ik daar naar zoek, vind ik snel en gemakkelijk ook alleen een soortgelijke pagina.

  Canada lijkt nog het verst te gaan, maar ook daar lijkt de gestelde vraag niet of niet eenvoudig te beantwoorden. Je kan daar van ieder individu vinden hoe ze gestemd hebben, maar het blijft monnikenwerk.

  Ik houd me wel aanbevolen voor voorbeelden hoe het veel beter en eenvoudiger kan, terwijl dat ook nog betaalbaar blijft. Maar ondanks het feit, dat ik redelijk wat weet van BI, kan ik me daar toch weinig bij voorstellen, behalve het aanstellen van een volledig nieuwe tak in de ambtenarij, die voor iedere burger gaat inventariseren, hoe die bepaalde informatie wil kunnen raadplegen, om dat vervolgens (via een webinterface?) vanuit één of meerdere databases aan iedere individuele burger beschikbaar te stellen, zonder dat daarmee de privacy van de individuele kamerleden wordt aangetast, of dat daarbij informatie uit vertrouwelijke (of hoger geclassificeerde) documenten bij onbevoegden terecht komt. En dat wordt dus heel duur….