Méér méér méér islamisering!

ANALYSE, COLUMN - De huidige wetgeving en verslaggeving en militaire acties tegen islamisering, wakkeren de islamisering juist aan.

Een aanval op de hele moslimgemeenschap

In moslimkringen op de sociale media circuleert een persverkaring van Hizb Ut Tahrir Nederland, oftewel de Partij van de Bevrijding. Ik had nog nooit van die beweging gehoord, maar zo te lezen in een oud artikel is het alles behalve een frisse beweging – ook moslims die wat meer vrijheden waarderen, voornamelijk ook in hun geloofsbeleving, zouden ervoor op hun hoede mogen zijn.

De titel van het stuk luidt echter: “De aanval op de niqab treft de hele moslimgemeenschap”. In het kort wordt betoogd dat moslims solidair moeten zijn tegen het burkaverbod, dat binnenkort in de eerste kamer wordt besproken, omdat de aanval op de vrijheid van de vrouw een niqab te dragen in het licht moet worden gezien van de algemene campagne die gevoerd wordt tegen moslims. En deze stelling blijkt gezien de verspreiding van het stuk goed aan te sluiten bij het gevoel van veel moslims die we ‘gematigd’ zouden noemen.

Je ziet aan deze oproep heel goed hoe zo’n burkaverbod bij moslims het vluchten in het geloof aanwakkert. Vooral daarom zouden mensen die zich druk maken om ‘islamisering’ juist het meest fel tegen zo’n verbod moeten zijn. Wie zich zorgen maakt over radicalisering en de uitbreiding van het islamitische geloof in het algemeen, keert zich juist af van het moslimbashen dat continu door rechtspopulistische politici en journalisten als Baudet, Wilders, Weird Duk en Ebru Umar, en over wordt genomen door partijen als de VVD, het CDA en zelfs de PvdA. Zij wakkeren het vuur van de Islam in Nederland alleen maar aan.

Verschillende belangen

Wellicht zijn deze mensen zich er niet bewust van, en zijn zij de nuttige idioten van bewegingen als bovengenoemd, en van IS, Al Q’Aida en het Saoudische koningshuis. Of wellicht kan het hen niets schelen dat zij dit zijn, want de angst voor die partijen vormt ook de basis van hun eigen roem, hun verdienmodel. Duk en Umar eten een vet belegde boterham van de Islam-angst. En zonder de islam geen Wilders en Baudet, terwijl de ‘gematigde partijen’ loeren op hun kiezers.

Ook komt het een klein aantal mensen goed uit, die ten koste van de staat en de belastingbetaler steeds meer kapitaal verzamelen aan de top, en daarvoor de collectieve sector leeggraaien en de aarde opstoken voor eigen gewin. Voor hen is het buitengewoon gunstig dat het volk over niets anders spreekt dan over Marokkanen, vluchtelingen, en de zogenaamde eigen cultuur, die in gevaar zou zijn. De staat Israël tenslotte oogst met de angst voor de islam een groot deel van de support voor haar bestaansrecht.

De gewone burger zit echter met de brokken: zowel met de steeds groter wordende kloof in de samenleving, als met een steeds verder uitgeklede verzorgingsstaat. En dat terwijl in de moslimgemeenschap wel degelijk veel problemen zijn, en zo extra hardnekkig blijken te zijn.

Zuurstof voor het vuur

De rechtse agenda is inzake de islamisering totaal contraproductief gebleken. Dat de radicale islam de westerse cultuur over zou kunnen nemen, ook maar in de verte, is een paranoïde waan, een rare fabel waar niemand die zich werkelijk verdiept in de feiten in kan geloven. Maar de radicale islam vormt wel een zeer gevaarlijke onderstroom, die we maar beter niet kunnen laten groeien. Als dat laten groeien van de radicale islam het doel zou zijn, dan is de rechtse obsessie voor de Islam en het beleid van repressieve maatregelen in het binnenland en agressieve maatregelen in het buitenland de allerbeste strategie denkbaar. Hier is door zogenaamd linkse en liberale denkers al veel eerder voor gewaarschuwd, maar het bewijs is inmiddels manifest.

De war on terror is mislukt. De invallen in verre vreemde landen, toegejuicht door de rechtse en christelijke partijen, hebben alleen maar veel vluchtelingen en meer terroristische aanslagen opgeleverd. Het dubbele buitenlandbeleid van ‘het Westen’ ten aanzien van de mensenrechten in Israël en Saudi-Arabië enerzijds, en Iran en Syrië anderzijds, wekt bij moslims alleen maar weerstand op, en doet jonge moslims zich keren tot bewegingen die dankbaar parasiteren op deze hypocrisie.

Nederland, de EU en de VS voeren sinds 2001 bijna onafgebroken een rechtse agenda van meer repressie, en een continue, niet aflatende aandacht voor de Islam. Het is de Islam die de klok slaat in iedere discussie, de moderne Godwin: iedere discussie op internet eindigt in een debat over de Islam. Dit is de olie op het vuur dat de radicale islamitische bewegingen graag brandende houden. Dankbaar zijn ze voor Bush en Trump, voor Israël en Wilders: zij zijn het zuurstof van hun vuur.

Een andere strategie

Wie zich werkelijk zorgen maakt over islamisering, pleit voor een andere agenda: een agenda die draait om het veel scherper tegengaan van discriminatie, het actief bevorderen van gelijke kansen, een consequenter buitenlandbeleid ten aanzien van de mensenrechten, en het versneld onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen (ja, ook de rechtse klimaatscepsis helpt contraproductief ten aanzien van de-islamisering, omdat het ons afhankelijk houdt van onder andere de oliesjeiks in het Midden Oosten).

Maar vooral pleit iemand die de islamisering werkelijk wil tegengaan voor een politiek debat waarin de aandacht verlegd wordt weg van moslims, naar de positie van vrouwen, van jongeren, van homoseksuelen, en weg van de moskee, naar mensen zonder werk, naar mensen die geen huis kunnen vinden. Die pleit kortom voor een verschuiving in het debat weg van het geloof en instituten, en terug naar de mensen.

Wie zich zorgen maakt over de radicale Islam ziet mensen als Wilders, Baudet, Duk en Umar, en symboolmaatregelen als het burkaverbod, daarom nooit als bondgenoten, maar als de wolven in schaapskleren die zij in werkelijkheid zijn.

Reacties (86)

#1 JP Blakendennen

Ik hecht toch net iets meer waarde aan de adviezen hieromtrent van voormalig Hizb Ut Tahrir-activist, nu libdem politicus, Maajid Nawaz:
“It is not racist or Islamophobic to ask someone to show their face. To campaign against the rule on these grounds does a disservice to anti-racism and anti-Islamophobia struggles. First, Islam: only a minority of Muslim women believe that covering the face is a religious duty. The issue is the cause of some sharp divisions among Muslims, with opinions ranging from the Taliban-style view that the full face must be covered, to those Muslims who do not believe that covering the hair — let alone the face — is a religious duty at all. (..)Being unable to identify people in identity-sensitive environments is not acceptable for a secular state in the name of security. It also relates to the integrity of the institution at hand.(..) should Sikhs be permitted to carry short swords — the kirpan — into colleges, banks or airports because their religion stipulates these as one of the five Ks that make up the pillars of their own faith? What happens to interfaith harmony if exceptions are made for Muslims on religious grounds, but not Sikhs? ”

https://www.quilliaminternational.com/quilliam-chairman-maajid-nawaz-comments-on-the-veil-debate-sparked-by-birmingham-metropolitan-colleges-decision/

 • Volgende discussie
#2 Koos Swart

Misschien even een exodus-film kijken. Eerst ‘magnificent’ van U2. Dan die film.
Even wachten. Ik heb nu wel vaak genoeg gewaarschuwd, jullie zijn gewoon te dom.
Elke discussie over de islam is tijdverspilling. Ik heb de koran ontcijferd, er valt niks te discussiëren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JANC

@2: Hubert Both is actief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Michiel de Pooter

“het versneld onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen”

Je leeft in een Hollywoodrealiteit. “When you wish upon a star, your dreams come true”.

De realiteit is anders. Volgens de nieuwe BP Statistical Review of World Energy, werd in 2017 85% van de primaire energie geleverd door fossiel. Slechts 3% door de darlings solar en wind. Lekker irrelevant dus allemaal.

Trouwens meer dan de helft van aardolie komt helemaal niet uit moslimlanden met oliesjeiks, maar uit Rusland, Noorwegen en het VK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JANC

@4: Je kan niet lezen.

Er staat niet dat wij meer onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, maar “Wie zich werkelijk zorgen maakt over islamisering, pleit voor een andere agenda: (…) het versneld onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen” – kortom er staat dat je voor het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen moet worden.

Ook jouw opmerking over waar olie vandaan komt is een goed voorbeeld van niet lezen. Er staat “onder andere”, dus niet dat alles uit moslimlanden komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 analist

Klokwerk is opeens islam expert. Oh well.

Wat betreft islamisering: die is minder is een Frankrijk (repressief beleid) dan in een VK (liberaal, multiculturalistisch). Nederland zit in repressie tussen die twee uitersten – moskeeen worden hier wel gebouwd met overheidssubsidie, in Frankrijk ondenkbaar – maar lijkt weinig verband te hebben met de mate van islamisering/moslimextremisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Michiel de Pooter

@5: Ja kan wel zijn, er staat zelfs “versneld” onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Uit recente statistieken blijkt het tegenovergestelde. Cijfers zijn meestal weergaves van feiten uit de werkelijkheid. Daar moeten we het mee doen. Leuker kan ik het niet maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Le Redoutable

“En deze stelling blijkt gezien de verspreiding van het stuk goed aan te sluiten bij het gevoel van veel moslims die we ‘gematigd’ zouden noemen.” Je zou toch verwachten dat “gematigde” moslims er ook tegen zijn dat vrouwen door hun religieuze omgeving verplicht worden een niqab aan te trekken.

“De war on terror is mislukt.” Na het verslaan van Al Quaida, zijn er geen Boeings meer in gebouwen gevlogen en na het verslaan van ISIS is het aantal aanslagen in Europa drastisch gedaald. Ook het lokale geweld tegen de eigen bevolking is fors verminderd. Het blijft dweilen me de kraan open zo lang de Islam zichzelf niet matigt, maar dat het mislukt is, is gewoon niet waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anno Niem

” In het kort wordt betoogd dat moslims solidair moeten zijn tegen het burkaverbod, dat binnenkort in de eerste kamer wordt besproken, omdat de aanval op de vrijheid van de vrouw een niqab te dragen in het licht moet worden gezien van de algemene campagne die gevoerd wordt tegen moslims”

Hoe vrij is een moslim vrouw nu werkelijk om een niqab te dragen? En dan heb ik niet over de vrijgevochten vrouwen. Wordt dit niet gewoon opgelegd? Zo ja, dan is de aanval hierop een aanval op de wet die dit oplegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jos van Dijk

Stel: katholieke nonnen kiezen voor gezichtsbedekkende kleding. Hoeveel ophef zou dat geven? O, kun je je dat niet voorstellen? Misschien moet je daar dan eens over nadenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michiel de Pooter

Het belangrijkste met moslims is, dat ze evolueren naar maatschappijinrichtingen, die meer recht doen aan Verlichtingsideeen, waarbij de mens centraal staat, scheiding van de machten en waarbij Allah achter de voordeur blijft. Ik zie voorlopig veel import van het tegengestelde. Die component is in het verhaal van Klokwerk erg afwezig. Juist die anti Verlichtings tendensen, zijn redenen om je ongerust over te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Henk van S tot S

@10:

En:

Met een minirok in biblebelt-families rondlopen wordt ook niet op prijs gesteld en in bijv. de St. Pieter gelden kledingvoorschriften.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@8: “Je zou toch verwachten dat “gematigde” moslims er ook tegen zijn dat vrouwen door hun religieuze omgeving verplicht worden een niqab aan te trekken.”
Je zou verwachten dat liberalen (net als gematigde moslims) er ook tegen zouden zijn om een kledingverbod uit te vaardigen.

“Hoe vrij is een moslim vrouw nu werkelijk om een niqab te dragen?”
Op dit moment in ieder geval vrijer dan na de invoering van het verbod.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JANC

@7: Ja, hij wil dus dat er meer op wordt ingezet. Nogmaals, je kan niet lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Klokwerk: extremisten en terroristen zijn verantwoordelijk voor hun eigen extremisme/terrorisme. Anders wordt TvG (vzmh) verantwoordelijk voor zijn eigen dood (had ie maar wat minder uitgesproken moeten zijn).

Met appeasementpolitiek richting moslims redden we het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@15

extremisten en terroristen zijn verantwoordelijk voor hun eigen extremisme/terrorisme.

Niemand beweert het tegendeel. Maar het gaat hier over iets anders, namelijk de vraag hoe je als maatschappij dit probleem het beste aanpakt. Volgens #0 los je het niet op met alleen repressie. Maar moet je ook proberen iets te doen aan de maatschappelijke context waarin terrorisme en extremisme ontstaan.

Daar ben ik het mee eens. Zonder dat ik daarmee zeg dat terroristen en extremisten niet zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Of dat ze slachtoffers zijn. Dat zijn versimpelingen die alleen worden gebruikt om het echte debat hierover uit de weg te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Manfred

@0 “En deze stelling blijkt gezien de verspreiding van het stuk goed aan te sluiten bij het gevoel van veel moslims die we ‘gematigd’ zouden noemen. Je ziet aan deze oproep heel goed hoe zo’n burkaverbod bij moslims het vluchten in het geloof aanwakkert.”

Nee, aan deze oproep zie je het tegenovergestelde. Als ik googel op de titel van het stuk vind ik uitsluitend resultaten van Hizb Ut Tahrir zelf en van jou op Joop. Blijkbaar ben jijzelf dan die ‘veel gematigde moslims’. En van een toch al fundamentalistische groepering is het raar om te zeggen dat ze nog meer in hun eigen geloof vluchten naar aanleiding van hun eigen opstel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 KJH

De invallen in verre vreemde landen, toegejuicht door de rechtse en christelijke partijen,

Zoals Libië, waar Yolande Sap zo’n voorstander van was? Volgens mij heb ik, sinds de ‘Arabische Lente’ begon, de linkerkant van het politiek spectrum nog nooit zo bloeddorstig gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJH

In het algemeen, @0, en als we toch bezig zijn met soft power: een burka-verbod zal het Islamitisch smaldeel van de Nederlandse bevolking, dat *daadwerkelijk* gematigd is (maw niet het stuk dat zich alleen maar ‘gematigd’ *noemt*, en dat helemaal geen kledingvoorschriften wenst), toestaan om veel vrijer en zonder groepsdwang door het leven te gaan dan nu. En dat lijkt me nog wel het meeste waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJH

Nog zo’n hysterische, hyper-intelligente giller:

ja, ook de rechtse klimaatscepsis helpt contraproductief ten aanzien van de-islamisering, omdat het ons afhankelijk houdt van onder andere de oliesjeiks in het Midden Oosten

O, ik kom niet meer bij. Want linkse mensen rijden geen auto, ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

Viel me op dat in groene stond over politie in amsterdam-west. Mocro had verlof gevangenis, niet bij verloofde slapen. Maar sliep bij Turkse familie. Want moslims onder elkaar. Dus nationaliteit afkomst staat al onder religie. Zorgwekkend. Dat zei Abrams de Swaan tien jaar geleden. Als land van afkomst niet meer uitmaakt, maar allebei islamitisch, dat zou niet goed zijn. Gebeurt dus al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Stoic

Waarom stemmen Turken in Turkije op Erdogan? “Hij helpt mij*”. En de Turken in Duitsland? “Deze politici helpen mij* minder, E is de man.”
Waarom stemmen de Polen of de Ieren op katholieke partijen? Het is traditie van de oudere mensen en “deze politici helpen* mij nog altijd, de perversiteiten negeert ik even”. Het houdt de natie bijeen.
Waarom ging het katholicisme in 1970 in NL achteruit? Het geloof werd doorzien, de economie verbeterde sprongsgewijs, hulp* vanuit de kerk verwaterde.
*De meerderheid van de mensen is niet zozeer geïnteresseerd in noch vindt veel profijt in waarheid of mogelijke ideeën, maar is veel meer geïnteresseerd in plezierige illusies en profijtelijke leugens.
En de meerderheid weet dit zeer goed van zichzelf, ofschoon zij het zelden publiekelijk zullen toegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@21

Waar je het feitelijk over hebt is twee vormen van identiteit.
Religie, islamitisch in dit geval. En nationaliteit, Marokkaans of Turks.

Maar om een of andere geheimzinnige reden is de éne vorm van identiteit te verkiezen boven de andere. Terwijl je geen raketgeleerde hoeft te zijn om te zien dat identiteit de oorzaak is van oorlog en geweld. (de ene nationaliteit tegen de andere of de ene religie tegen de andere)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Igor

@20: Ik snap ook niet zo goed wat ‘rechts’ er mee te maken heeft (klimaatscepsis is zwakzinnig, meer niet per se ‘rechts’), maar het is natuurlijk wel zo dat twijfels over de noodzaak van een snelle omschakeling een steuntje in de rug zijn voor oliesjeiks…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

@22

Veel Nederlanders stemmen ook op *Hij helpt mij partijen*

Als wantrouwige oudere stem je 50 plus.
Als moslimhater stem je PVV.
Als je je uitkering in gevaar acht dan stem je SP.
Als huizenbezitter stem je VVD.
Als Turk stem je Denk.

(Of een Turk ook Nederlander is, is dubieus)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JANC

@24: Rechts houdt volgens de auteur* de transitie tegen. Dat zie je ook direct in de reactie van De Pooter. Dat houdt de sjeiks aan de macht.
* (of beter: mijn interpretatie van wat de auteur schrijft).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joop

@23.

Meer, meer islamisering is als Mocros en Turken zich meer islamtisch beginnen te voelen. Kan je ook zien in onderzoek scp zoals opgetekend in Elsevier. Voor Turken het minst, maar mocros en Somaliërs boven 90 procent moslim gevoel. En dan hoef je geen islamhater te zijn om dat zorgwekkend te vinden, want betekent dat er minder verdeeldheid is. Over het algemeen hoort daar een gemeenschappelijke vijand bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Michiel de Pooter

@26: “Rechts houdt volgens de auteur* de transitie tegen”.

Ik zag vorige week zelfs een minister uit het groenste kabinet ooit, uit zo’n walmende dieselbak stappen. Getver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JANC

@28: Ik gok dat de meeste een lease-diesel hebben, ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Michiel de Pooter

@29: Practice what you preach, baby.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Michiel de Pooter

@29: Ik las 40 jaar geleden al Animal Farm van George Orwell.

“All animals are equal, but some animals are more equal than others”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JANC

@30: Wellicht zijn dat nog oude contracten. Noem eens de minister die je zag?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 analist

@32: ze kunnen wel voor 14k naar Berlijn vliegen maar geen lopend lease contract afkopen? rite…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bookie

Dus je hebt een wereldwijde trend van het orthodoxer worden van de moslimpopulatie die ver voor het einde van de 20e eeuw is begonnen en daar zijn dan 21e eeuwse politici verantwoordelijk voor. Iets zegt me dat oorzaak en gevolg omgedraaid worden.

Dit alles naar aanleiding van commentaar van Hizb ut Tahrir, de de islam omschrijft als een politieke ideologie gebaseerd op een religie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 AltJohan

Trump was in de campagne het meest fel tegen de Bush-legacy. “Did cost us billions of dollars and we didn’t even get the oil” over Irak. Bad deal. Trump had gewoon een deal gesloten met Saddam (net als.met little rocket-man) en dat had vele doden gescheeld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 beugwant

@28: Ik heb ook liever dat ze ‘van mijn belastingcenten’ eerst de oude auto oprijden eer er een nieuwe wordt aangeschaft. Wan mede dankzij die belastingcenten heb ik ook niet elke drie jaar een nieuwe, hoe graag de industrie dat ook zou willen.
En zolang dat werkpaard uit de vorige eeuw wel rijdt als de treinen dat niet doen, ben ik er blij mee.

@35: Trump heeft dan ook een andere relatie met paps.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JANC

@33: je zult versteld staan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Lutine

@27

Minder verdeeldheid lijkt mij juist een goede zaak. Ik zie niet in waarom ik een vijand zou zijn van zo’n verenigde islamitische zuil. Ik voel me eigenlijk van niemand een vijand.

Ook een islamitische zuil moet zich houden aan de regels van de rechtstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Kacebee

de hele moslimgemeenschap

Volgens de definitie van de Runnymede Trust is deze benadering een kenmerk van islamofobie. Nu is islamofobie een niet-bestaande kwaal en de Runnymede Trust een nutteloze club, maar je begrijpt waar ik heen wil: ofwel er is werkelijk een oemma van moslims die, als het erop aan komt, voor elkaar kiest en tegen de rest, of de vrees voor samenspannende moslims is onterecht, maar niet allebei.

Nu doet het merkwaardige verschijnsel zich voor dat in bepaalde islamitische landen de (alles bedekkende) hoofddoek niet wordt geaccepteerd, niet omdat men moslims te grazen wil nemen maar juist om de meest conservatieven onder hen te beteugelen. Zijn ze daar gek, of zouden ze het daar juist goed zien? Tenslotte hebben zij er meer verstand van dan wij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Joop

@38.

Nou, dat vind ik dus naïef. Zeker als je bedenkt dat als ze verenigd zijn en bijvoorbeeld met alle geweld de sharia voor hun gemeenschap hier willen doorvoeren. Niets geen liberale rechtstaat.

Nee, we hebben altijd in Nederland een sterk verdeeld land gehad met de zuilen, maar wel pragmatisch ingesteld, zodat er de dingen gedaan werden die moesten. Ik vraag me af of dat met een islamitische zuil zo gaat werken.

Je creëert er alleen een parallelle minicultuur mee, met mensen die zich geen Nederlander voelen, eigen gebruiken, gewoonten en wetten handhaven, en niet of nauwelijks integreren , en dat is mijn ogen de belangrijkste voorwaarde, op de arbeidsmarkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Joop

@39.

De link met die hoofddoek klopt niet helemaal. Het is bij politie, bankwezen, etc. Suggestief. Neemt niet weg dat gebruik van de hoofddoek enorm is toegenomen de laatste decennia. En geen goed teken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 JANC

@41: bron?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joop

@42.

Wat bron? Gewoon uit de link van Kacebee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Kacebee

@40: De arbeidsmarkt is een ding, maar de segregatie is een symptoom van iets ernstigers: Nederlanders willen niet bij moslims wonen en omgekeerd. Ondertussen zijn ze wel onderworpen aan dezelfde wetten en genieten ze dezelfde rechten, een situatie die wederzijds tot scheve ogen leidt. Een groot deel van de moslims wil graag onder de sharia leven en in Engeland zie je dat die wens in bepaalde wijken in vervulling gaat.

De gewone burger zit echter met de brokken: zowel met de steeds groter wordende kloof in de samenleving, als met een steeds verder uitgeklede verzorgingsstaat.

Die mohammedaanse hobby’s zijn blijkbaar niet zo best voor de productiviteit, of het ligt ergens anders aan (taboe-onderwerp), maar het gevolg is hoe dan ook een netto geldstroom van gewone Nederlanders naar mohammedanen, die wordt beantwoord met buitensporige criminaliteit.

“Een aanval op de hele moslimgemeenschap”? Maak er maar van: een aanval op de Nederlandse gemeenschap. Dat mag minder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Folkward

@44

Nederlanders willen niet bij moslims wonen en omgekeerd.

Nederlanders willen vooral niet samenwonen bij niet-gelijkgestemden, of ze moslim zijn of niet maakt dan niet uit. Aldus Jan Latten, voormalig hoofddemograaf van het CBS. (Overigens beweert hij dat er over van alles en nog wat een taboe heerst, dat er niet over gesproken wordt. Dan woont hij kennelijk in een medialoze wereld.)

”Een vaste partner moet bij je passen, en daarna kies je je buren: die mogen bij voorkeur ook niet te extreem verschillen. Mensen die meer of minder verdienen dan gemiddeld vertrekken als eerste, om in een buurt te gaan wonen die beter op hun inkomen aansluit. Hetzelfde zie je bij leefstijlen. In buurten met traditionele gezinnen, met mannen vooral aan het werk en de vrouwen vooral thuis, zie je de koppels die evenveel dagen werken als eerste verhuizen.” Mensen ontmixen, noemt Latten dat. Ze zoeken naar gelijken.

Fijn dat je bijdraagt aan die ontmixte samenleving, Kacebee: ‘het is allemaal de schuld van hullie!’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Kacebee

@45:

Fijn dat je bijdraagt aan die ontmixte samenleving, Kacebee

Je zou dat mogen beweren als je wist dat ik ook in een straat met mijn gelijken ben gaan wonen, maar dat weet je helemaal niet.

Verder zal Jan Latten vast gelijk hebben. Hij signaleert gewoon de feiten. Draagt hij daarom ook bij aan de ontmixte samenleving, Folkward?

Wat wél bijdraagt aan segregatie is het toelaten van grote hoeveelheden mensen met een radikaal andere cultuur. Ik vermoed dat ook jij zo langzamerhand wel door zal hebben dat daar heel vervelende kantjes aan zitten en bijzonder weinig prettige. Wat daar een uiterst negatieve rol in speelt is de islam, een maatschappij-opvatting die de wereld verdeelt in moslms en niet-moslims en voor laatstgenoemde groep een ondergeschikte positie wil. Het aanhangen van zulke denkbeelden werkt zelfuitsluiting in de hand, en zodra deze groep dominant wordt: onderdrukking van de rest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 JANC

@43: “hoofddoek is toegenomen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 analist

@47: Was een paar weken geleden een gedoetje over op het landelijke nieuws, iets over een SCP rapport mbt toegenomen islambeleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Prediker

Maarten Zeegers heeft er al op gewezen dat moslims niet alleen in Europa orthodoxer zijn dan in de jaren zeventig en tachtig; maar dat dit een wereldwijde trend is.

Ook in Indonesië is er bijv. een tendens naar orthodoxisering en islamisering van de maatschappij. Ligt dat ook aan de onderdrukking van moslims?

Dat roept de vraag op in hoeverre de islamisering van moslimgemeenschappen in Europa niet een autonoom proces is, en of de afwijzende reactie op de steeds zichtbaarder manifestatie moslims en islam in de samenleving de voornaamste oorzaak is van meer praktisering en orthodoxie binnen die gemeenschappen, of dat het een randoorzaak is (er zijn overigens veel meer sociologische invloeden te noemen, maar die blijven doorgaans buiten beeld).

Ter vergelijking: vanaf het einde van de 18e eeuw krijgen Joden overal in Europa meer burgerrechten. Modern antisemitisme is daar een reactie op. Maar dat antisemitisme (dat nog veel sterker en feller was dan anti-moslimsentimenten vandaag) had niet tot gevolg dat Joden orthodoxer werden. Gedurende de periode van het modernisme zien we eerder dat er een liberaal Jodendom ontstaat, en dat de overgrote massa seculariseert, samen met de rest van de maatschappij.

Dat roept de vraag op: waarom werkte dat toen wel zo en zou dat nu met moslims ineens heel anders werken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Michiel de Pooter

@49: Geloof niet dat wij 50 jaar geleden een volledig en overzichtelijk beeld hadden, van de mate van orthodoxie van de islam. Zeker in de toen nog geisoleerde cultuurgemeenschappen.
Die laatste zijn de laatste jaren meegesleept in een ongekende moderniseringsgolf door globalisering en internet, met verlies van cultuur en identiteit. Alle extremisme en scherpe profileringen moet je daar nooit los van zien. De afloop is geheel afhankelijk van de evolutie naar meer persoonlijke welstand en persoonlijke vrijheid van dat soort culturen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Klokwerk

@All: Normaal neem ik altijd actief deel aan de discussie (en dit wordt door sommigen erg gewaardeerd) maar helaas had ik nu niet de tijd om dit én hier én op Joop.nl te doen, maar leuk eens te zien hoe de discussie zich ontwikkelt zonder mijn bemoeienissen ;). Ook grappig te zien dat de discussie hier en op Joop zich telkens heel anders ontwikkelt.

@2 & @6 (Koos en Analist): Als ik iets niet wil doen in dit artikel, is het een discussie over de Islam voeren. Ik voer hier een discussie over het politieke discours in ons land en in de wereld als reactie op de Islam.

Maar als je toch iets wil zeggen over de Islam, dan zou je moeten beginnen met te erkennen dat onder moslims al duizend jaar lang een actieve discussie is over de Islam. Hoe nu de laatste tien jaar rechtsmensen menen te stellen dat dit onmogelijk is getuigt nogal van blindheid daarvoor ;).

Rechtse repressie en haatcampagnes zijn zeker niet de enige oorzaken van islamisering en dat zeg ik ook niet, maar het helpt wel de verkeerde kant op.

@4 (Michiel): Dat we nog steeds in hoge mate afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen betekent niet dat het niet anders mogelijk zou zijn. Er is gewoon veel te weinig geïnvesteerd in alternatieven.

Verder stel ik zoals oa Janc (@5) terecht opmerkt inderdaad dat we ons met fossiele brandstoffen afhankelijk maken van onder meer oliesjeiks. Afhankelijkheid van Poetin vind ik ook niet wenselijk.

@11 (Michiel): De grootste zorg in dit stuk is nu juist de radicalisering en islamisering onder moslims – die is niet te ontkennen. En mijn stelling is dat de rechtse politiek en het rechtse discours dat eerder erger maken dan minder erg. Heel gek dan nu te stellen dat ik me er geen zorgen over zou maken.

@8 (Redoutable): Je moet wel een enorme glanzende roze bril op je neus hebben wil je de war on terror gelukt noemen. Je doet net alsof er voor 2001 om de haverklap vliegtuigen binnenvlogen in gebouwen: dat is gewoon niet waar. Het aantal terroristische aanslagen met een link naar IS is nog altijd niet gedaald, in 2018 waren er al twee, in 2017 legio. Sowieso is het een veel te korte tijd om statistiek op los te laten, maar sinds het begin van de War on Terror, in 2001, is het aantal aanslagen in Europa hand over hand toegenomen. En niet voor niets: zoals gezegd is het in Irak en Syrië van kwaad tot erger gegaan.

@9 en anderen: Ik ben zeer tegen de boerka, maar vind het een fundamentele vrijheid voor mensen zelf te kiezen wat ze dragen. Nu ben ik uiteraard ook tegen de zachte of harde dwang naar vrouwen zo’n ding te dragen, maar denk dat een boerkaverbod echt de allerslechtste manier is om dat aan te pakken. Dit soort dingen pak je aan door informatie, bewustwording stimuleren, en het geven van judirische hulp en onderdak. Het versterken van de Blijf-huizen (de vroegere blijf-van-mijn-lijfhuizen) zou hierbij helpen, maar vanuit rechts valt voor dit soort ‘linkse hobbies’ niet veel meer dan bezuinigingen te verwachten.

@15 (AJ): Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden, maar dat neemt niet weg dat we op alle daden zowel verstandig als onverstandig kunnen reageren. Enfin, wat Hans (@15) zegt dus. Ik pleit niet voor appeasement, ik pleit voor een andere aanpak van islamisering.

@17 (Manfred): Het is erg naïef te denken dat je met googelen een goed beeld kan krijgen van radicale propaganda. Wat wij zien door te googelen verschilt heel veel van wat moslims krijgen te zien als ze online gaan. De meeste radicale propaganda speelt zich of onder de radar. Ik neem dit voorbeeld, omdat dit toevallig iets is wat we kunnen zien.
@18 (KJH): Ook ik ben niet tegen ieder ingrijpen. Zeker omdat we onze verantwoordelijkheden hebben, is het onze plicht om mensen te beschermen. De manier waarop dit gebeurt is echter meestal improductief gebleken. Het is erg slap te zeggen dat links voor de inval in Lybië was, want dat was rechts ook, en rechts was voor veel meer invallen waar links zich niet mee kon verenigen.

Mensen moeten zichzelf bevrijden. We kunnen ze daarvoor de tools aangeven, maar als we mensen willen dwingen vrij te zijn, helpen we ze niet. Dat is slechts symptoombestrijding en een wapen in de handen van de onderdrukkers.

Ik rijd inderdaad geen auto maar gebruik uiteraard wel fossiele brandstoffen. Ik zou echter willen dat in onze maatschappij de afhankelijkheid daarvan veel kleiner was en dat heeft heel veel te maken met politieke keuzes uit het verleden. Ik vind het ook niet erg om voor die ontwikkeling meer te betalen, terwijl dat in principe niet eens hoeft.

@24: Niet alle rechtse mensen zijn klimaatscepticus maar veruit de meeste klimaatsceptici zijn rechts en ook veruit de meeste extreemrechtse politici omarmen klimaatscepsis.

@34 (Bookie): Zoals al eerder gezegd zeg ik niet dat de rechtse agenda islamisering veroorzaakt, enkel dat het het stimuleert.

@44 (Kacebee): Dat die ‘aanval’ er is, is duidelijk in de vorm van aanslagen. Verder is de aanval van mensen die meer crimineel zijn en minder werken en bijvoorbeeld slecht zijn voor emancipatie van vrouwen er impliciet ook wel degelijk. Het gaat mij er juist om dat we een zeer onverstandige agenda volgen om die zaken tegen te gaan.

@Algemeen: Over het een-eenheid-zijn denk ik dat het altijd het beste is als er veel discussie is binnen groepen. Ik ben dan ook nooit zo voor die oproepen voor ‘verenigd links’.

Over het algemeen denk ik dat de islamisering mondiaal gezien zeker is toegenomen, je ziet het in westerse landen, maar ook in landen als Indonesië, dat de populariteit van de hoofddoek bijvoorbeeld toeneemt. Ik vrees dat dit alles samenhangt met de war on terror die westerse regeringen en radicale moslimgroepen gezamenlijk opzetten, en zaken als de positie van Israël, de dubbele houding inzake mensenrechten van westerse landen tegenover verschillende regimes in het midden oosten, en het opkomende rechtse discours in westerse landen. Het westen heeft de radicale islam niet geschapen maar faciliteert haar onbewust wel.

@Prediker: Uit het onderzoek van het SCP naar het religieuzer worden van moslims blijkt dat moslims zelf aangeven dat ze zich gediscrimineerd voelen en dat de neatieve oordleen voerd e islam en moslims vanuit de Nederlandse samenleving het aanhalen van de banden binnen de herkomstgroep stimuleert. Een belangrijke oorzaak is ook dat de groepen niet mengen: moslims komen weinig in aanraking met andersgelovigen en veel met andere moslims. Ik denk dat in ons land segregatie, zwarte wijken en scholen, ook een groot probleem is.

Misschien is het verschil met de Joodse bevolking te verklaren uit wat je zelf zegt: het antisemitisme is een reactie op het krijgen van meer rechten. Die ontwikkeling is er voor de moslims niet (ze hebben dan wel meer rechten dan de joden toen, maar ze ervaren niet dat er verbetering is). Ook betekent dat moslims gemiddeld religieuzer worden natuurlijk niet dat er binnen die groep geen juist meer liberale groepen kunnen ontstaan. Volgens mij zijn die er ook gewoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 analist

Als ik iets niet wil doen in dit artikel, is het een discussie over de Islam voeren. Ik voer hier een discussie over het politieke discours in ons land en in de wereld als reactie op de Islam.

Ik ook niet hoor, maar jouw redenering “rechts zegt vervelende dingen over de islam” -> “moslims radicaliseren/worden orthodoxer” lijkt niet gestaafd te worden door bewijs. Want in het buitenland, etc. Zie ook #49.

Lijkt vooral een aanname van jouw kant: dat de mens intrinsiek neigt naar vrijzinnigheid ware het niet voor politiek rechts/de media.

Rechtse repressie en haatcampagnes zijn zeker niet de enige oorzaken van islamisering en dat zeg ik ook niet, maar het helpt wel de verkeerde kant op.

allicht, maar gezien de variatie in “rechtse repressie” (afwezig in het VK, dominant in Frankrijk) en de consistentie onder europese moslims lijkt mij het eventuele effect zo klein dat het weinig zin heeft om het in deze context (tegenaan van radicalisering) over te hebben.

verder:
Uit het onderzoek van het SCP naar het religieuzer worden van moslims blijkt dat moslims zelf aangeven dat ze zich gediscrimineerd voelen en dat de neatieve oordleen voerd e islam en moslims vanuit de Nederlandse samenleving het aanhalen van de banden binnen de herkomstgroep stimuleert.

dat is volgens mij niet de hoofdconclusie van dat onderzoek. volgens mij was er geen verband tussen de mate van islamisering en “niet thuis voelen”. Als in: seculiere moslims voelen zich in vergelijkbare mate gediscrimineerd, aldus het SCP.

Een belangrijke oorzaak is ook dat de groepen niet mengen: moslims komen weinig in aanraking met andersgelovigen en veel met andere moslims. Ik denk dat in ons land segregatie, zwarte wijken en scholen, ook een groot probleem is.

wat is weinig? als niet-moslim in de Randstad kom ik elke dag meerdere malen in aanraking met moslims – als collega, als klant , als buurman en zelfs als vriend. Ik denk dat je overdrijft. In een Bos en Lommer wonen en leven de hipstersnorren en bakfietsen tussen de hoofddoekjes en boerka’s. Toch zijn er tientallen jongeren uit de buurt afgereisd naar Syrie.

Rechtse politiek/anti-religieuze media/segregatie/etc en islamisering zijn volgens mij twee verschillende grootheden. Ze zijn onder linkse en rechtse pundits het gesprek van de dag maar daar is alles mee gezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Hans Custers

@49

Ik zou niet weten waarom (een gevoel van) uitsluiting of onderdrukking per definitie tot orthodoxie zou moeten leiden. De reactie daarop lijkt me eerst en vooral een kwestie van identiteit en dus niet noodzakelijk van religie. Als mensen zich afgewezen voelen door de maatschappij en dus elders een identiteit zoeken is religie een van de opties. Maar niet de enige. Dat orthodoxie niet altijd de reactie is, wil dus helemaal niet zeggen dat dat nooit zo is.

Volgens mij kun je er niet omheen dat fanatiek islamistische clubjes en predikers de islam proberen te verkopen als de religie van de underdog. En dat ze daar succes mee hebben. Op allerlei plekken op de wereld. De underdog-rol wordt naar gelang de omstandigheden verschillend ingevuld, maar er zit meestal wel een of ander anti-westers sentiment in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Joop

@53.

En veel Arabisch oliegeld. Overal ter wereld moskeeën met bijbehorende orthodoxe imam. Met nodige instrumenten.

Plus antiwesters is niet zo raar, overal buiten het westen zijn er wel vooral traditionele sentimenten die tegen westerse invloeden zijn op cultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Klokwerk

@52 (Analist): Stop die vingers maar diep in je oren en sluit je ogen maar stijf dicht. Doe maar net alsof Nederland het enige land is waarin de Islam jaar in jaar uit negatief wordt besproken, alsof er geen Le Pen, Dewinter, Orbán en Trump bestaan. Ontken de dubbele maat waarmee het westen in het midden oosten meet maar lekker: dat terroristische organisaties met gematigde moslims gemeen hebben dat ze niets snappen van dat Soudi Arabië het knuffeltje is van het westen, Iran niet, en dat Israël ongestraft de ene overtreding van het internationaal recht na de andere mag begaan. We weten allemaal wat Bin Laden als motief gaf voor de aanslagen in 2001 maar we doen alsof we het niet gehoord hebben.

Het is schrijnend naïef om te denken dat dit niet koren op de molen van de ronselaars is, het komt in vele artikelen en onderzoeken tot uiting, maar kennelijk wil je het niet weten. Dan valt daar verder niet veel over de discussiëren.

Normaal hoor ik altijd van rechts dat ik ‘een blinde vlek voor islamisering’ zou hebben, alsof ik het niet serieus genoeg neem, maar nu overdrijf ik? Komop zeg. Ik vind het een rare paranoïde waan te denken dat moslims hier ooit de dienst zouden kunnen uitmaken, maar dat vandaag de dag meer moslims radicaliseren dan twintig jaar geleden, dat hoofddoekjes en niqabs in westerse én oosterse landen eerder toe- dan afnemen en er meer aanslagen zijn dan twintig jaar terug, kan niemand ontkennen.

Dat is niet wat je zou moeten willen en aangezien dit ook het omgekeerde is dan wat de bedoeling is van het beleid, moet je echt ook een keer kunnen durven concluderen dat dit beleid kennelijk faliekant mislukt is. Zeker gezien er altijd al voor dit soort averechtse effecten gewaarschuwd is. Wat dat betreft blijkt de rechtse kerk een stuk blinder dan de linkse.

Als de moslim gemiddeld radicaliseert, dan noem ik de groep die dat gemiddelde de andere kant optrekt overigens ‘weinig’, want ze kunnen het gemiddelde niet hun kant optrekken.

En volgens mij was ik juist degene in de laatste reacties die er steeds op wees dat er op het gemiddelde natuurlijk ook duidelijke uitzonderingen zijn aan te wijzen.

@53 (Hans): Precies, de reacties zijn verschillend, en zeker reageert niet iedereen hetzelfde. De een wordt overachiever, de ander remigreert, de volgende wordt ‘vrome moslim’, en weer de volgende wordt jihadist. Dat zijn allemaal verschillende reacties, en de een na laatste en laatste zijn al zeker niet hetzelfde (maar worden wel vaak over één kam geschoren): we hebben het over de laatste twee en dan met name over de laatste. Het bestaan van de eerste groepen spreekt het bestaan van die laatsten niet tegen. Ook al zouden die in de minderheid zijn, dan waren ze er nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 analist

@#55:
Stop die vingers maar diep in je oren en sluit je ogen maar stijf dicht. Doe maar net alsof Nederland het enige land is waarin de Islam jaar in jaar uit negatief wordt besproken, alsof er geen Le Pen, Dewinter, Orbán en Trump bestaan.

jaja, hoeveel moslims wonen er in Hongarije? Ik heb al aan het begin mijn voorbeelden genoemd. zou je sieren om daar op in te gaan. in tegenstelling tot wat jij beweert is het islamofobe rechtspopulisme in west europa niet in gelijke mate vertegenwoordigd. daarnaast verschillen de west europese landen nogal wat betreft scheiding kerk/staat en de rol van het christendom als staatsgodsdienst.

in west europa (even Orban en Trump buiten beschouwing) zijn er volgens mij drie regimes wat betreft tolerantie/repressie islam:
1. multicultureel -> VK, Sweden, Ierland. hier zijn geen restricties vanuit de overheid op de islam, noch zijn er grote islamofobische partijen, noch zijn er belangrijke anti-islamitische media. meest tolerant.
2. “gedogen” -> Nederland, Belgie, Duitsland. vanuit de staat tolerant (geen grote restricties op het uitoefenen van het geloof), maar sterke anti-islamitische politieke bewegingen. middencategorie
3. repressief -> Frankrijk, Denemarken, recenter Zwitserland, Oostenrijk. de staat werkt islamisten actief tegen, brede politieke consensus over de onwenselijkheid van de (orthodoxe) islam. repressief.

volgens jouw “theorie” zouden moslims het meest gefrustreerd (en dus het radicaals/orthodox) zijn in een Frankrijk, “neutraal” in Duitsland en voelen ze zich prima thuis in het VK. de werkelijkheid is dat de spanningen in al deze landen vergelijkbaar zijn. ik durf zelfs te beweren dat de integratie in Frankrijk verder is dan in het VK (gezien de participatie van islamieten/burgers van arabische resp aziatische afkomst).

Het is schrijnend naïef om te denken dat dit niet koren op de molen van de ronselaars is, het komt in vele artikelen en onderzoeken tot uiting,

welke dan??? en als jouw mening zo wetenschappelijk onderbouwd is, had je dan niet met die onderzoeken en artikelen kunnen beginnen? scheelt mij en jou weer wat typwerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 AltJohan

@Klokwerk: de moslim-groep blijft hoe dan ook verantwoordelijk voor hun eigen moslim-terreur.

En ik denk dat wij nog veel te soft zijn. Kijk naar Orban voor een minder softe benadering.

Heel veel burgerrechten zijn mij niet eens heilig. Kom er niet mee dat ik niet effectief zou kunnen optreden tegen de islamisering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Hans Custers

@56

Blijkbaar heb je wat moeite met het onderscheid tussen “repressie en intolerantie zijn een factor” en “er is altijd en overal een één op één relatie met repressie en tolerantie”. Ik geloof niet dat iemand hier heeft beweerd dat repressie en tolerantie de enige en volledige verklaring zijn.

Overigens, als jij durft te beweren dat moslims in Frankrijk beter geïntegreerd zijn dan in het VK is dat nog niet meteen waar. Mijn indruk is dat het omgekeerde het geval is.

@57

Zie #16.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 analist

@58: Blijkbaar heb je wat moeite met het onderscheid tussen “repressie en intolerantie zijn een factor” en “er is altijd en overal een één op één relatie met repressie en tolerantie”.

Och moeite. Als repressie/tolerantie erg verschilt tussen de landen maar de mate van islamisering niet, dan lijkt het mij niet logisch om de verklaring van islamisering in repressie/tolerantie te zoeken.

Overigens, als jij durft te beweren dat moslims in Frankrijk beter geïntegreerd zijn dan in het VK is dat nog niet meteen waar. Mijn indruk is dat het omgekeerde het geval is

toon jij maar eens aan dat moslims in Frankrijk slechter geïntegreerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Hans Custers

Als repressie/tolerantie erg verschilt tussen de landen maar de mate van islamisering niet, dan lijkt het mij niet logisch om de verklaring van islamisering in repressie/tolerantie te zoeken.

Precies wat ik zeg, dus. Je snapt het verschil niet tussen “het is een factor” en “het is de enige oorzaak”.

toon jij maar eens aan dat moslims in Frankrijk slechter geïntegreerd zijn.

Ik heb nergens beweerd dat ik dat aan kan tonen. Ik heb gezegd dat het mijn indruk is. En dat is net zoveel waard als jouw “ik durf te beweren”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 analist

@60: Precies wat ik zeg, dus. Je snapt het verschil niet tussen “het is een factor” en “het is de enige oorzaak”.

waarop is “het is een factor” gebaseerd? daar zou toch enig empirisch bewijs voor moeten zijn. ik doe een aanzet – de mate van repressie/tolerantie tussen vergelijkbare landen – en zie geen verband. waar baseer jij je dan op? alleen maar “logisch redeneren” a la Klokwerk?

maar goed, eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat jij, ik of Klokwerk vinden: geen van ons hebben enige sociaal-wetenschappelijke deskundigheid op dit vlak. ik wacht de “vele onderzoeken en artikelen” af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Hans Custers

@61

waarop is “het is een factor” gebaseerd?

Je verplaatst de doelpalen. Ik probeer je duidelijk te maken dat je in #56 in elk geval absoluut niet aantoont dat het geen factor is. En met je daaropvolgende reacties net zo min.

Zie verder #53, waarin ik (kort) duidelijk probeer te maken dat het complexe materie is. Veel te complex om te verwachten dat je de discussie wel even kunt beslechten met “empirisch bewijs”. Dat lukt zeker niet als er achter dat “empirisch bewijs” een drogreden blijkt de zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Analist

@62: ik denk “misschien heeft hij een ander idee” maar uiteindelijk blijkt het getrol te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 JANC

@63: het getrol is niet bij Hans Custers te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Klokwerk

@ Hans: “Je snapt het verschil niet tussen “het is een factor” en “het is de enige oorzaak”.

Daar hebben meer ‘rechtse’ mensen in de ontkenningsmodus last van.

@65, Analist: ‘volgens jouw “theorie” zouden moslims het meest gefrustreerd (en dus het radicaals/orthodox) zijn in een Frankrijk, “neutraal” in Duitsland en voelen ze zich prima thuis in het VK. de werkelijkheid is dat de spanningen in al deze landen vergelijkbaar zijn’

Nou, nee.

Ten eerste zijn de spanningen in al deze landen helemaal niet vergelijkbaar: in Frankrijk is de terreurdreiging veel groter en zijn ook daadwerkelijk veel meer aanslagen gepleegd dan in het VK.

Maar ten tweede is dat niet wat ik zou voorspellen, omdat ik de mondiale bewegingen minstens zo belangrijk vindt als de lokale bewegingen.

Ik baseer mij daarbij niet alleen op logisch redeneren, ik kijk ook naar de verschillen tussen landen, en vooral naar de getuigenissen van moslims zelf. Als in een onderzoek geschreven staat dat moslims zelf zeggen dat ze zich door discriminatie meer tot de orthodoxie richten dan neem ik dat serieus, in plaats van te zeggen dat dit ‘niet de belangrijkste conclusie was van het onderzoek’ en meer van dat soort geblaat. Als Bin Laden zegt dat de aanslagen van 9/11 een actie waren tegen de aanwezigheid van de VS in Saoudi Arabië dan neem ik dat ter kennisgeving aan, in plaats van dat ik het zoals jij tot drie keer toe negeer. Als ik op allerlei moslimforums keer op keer lees dat ‘het westen’ als ‘hypocriet’ en ‘anti-islam’ wordt afgeserveerd wegens Israël, dan neem ik ook dat ter kennisgeving aan (en daarvoor hoef ik het er niet eens mee eens te zijn). Als ik zie dat in een artikel het boerkaverbod aangegrepen wordt om aan te tonen dat het gaat om moslims-pesten, dan gaan bij mij alarmbellen af, in plaats van dat ik mijn kop in het zand steek.

Is er een correlatie tussen werkloosheid en criminaliteit? Ja, di is telkens aangetoond. Is er een causale oorzaak aangetoond? Nee, die is er zelfs niet, omdat zeker niet iedereen die geen baan vindt crimineel wordt. Maar is het daarom slim dat eerste te negeren, dat die correlatie er wel is?

En nee, ik ga mij niet uitputten in het aanslepen van nog meer linkjes en feiten als jij ze zo behandelt als boven beschreven. Dat heeft immers geen zin: je neemt het toch niet serieus omdat je:

A. In je wijsneus-modus niets wilt toegeven omdat je je graag wilt voorstaan als beter en wijzer en slimmer dan Sargasso en dit wilt uitventen, want je vindt jezelf zo’n kritische geest…

of

B. Gewoon niet wilt dat mijn stelling enig hout snijdt, omdat dit je politieke affiniteiten niet streelt, want je bent fan van Duk, Wildes, Baudet en vooral George W Bush en wilt niet graag inzien dat wat ze doen hen verder brengt van de doelen die ze zeiden na te streven

Of natuurlijk c, een combinatie van beide.
Ik denk overigens dat a dichter bij de waarheid zit dan b.

Dat jij hier om meer linkjes naar onderzoek zit te schreeuwen is natuurlijk leuk, maar daarmee heb je de zaken die ik hierboven noem en die je bagatelliseerde of negeerde echter nog niet weggeredeneerd.

@57, AJ: De benadering van Orban zou in ons land rampzalig zijn. Dat de moslimgroep verantwoordelijk is voor moslim-terreur spreek ik tegen, want niet iedere moslim pleegt terreur of is daar voor. Wel is het zo dat iedere moslim die terreur pleegt daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor is, maar dat had ik al gezegd, dus als dat is wat je bedoelt dan is dat niets nieuws in de discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Kacebee

@65:

Is er een correlatie tussen werkloosheid en criminaliteit? Ja, di is telkens aangetoond. Is er een causale oorzaak aangetoond? Nee

Uiteraard is die er wel. Alleen is het niet het één dat het ander veroorzaakt, maar een derde factor, of eigenlijk een stelsel van factoren die beide veroorzaakt. Dat verhaal is echter taboe, en daarom weten we het zogenaamd niet. Moslims leren van hun religie dat ze ‘ongelovigen’ niet hoeven te behandelen als geloofsgenoten, maar als minderwaardig, en bedrijven merken dat. De mohammedaanse idee dat de wetten van het land eigenlijk niet gelden geeft ruimte aan criminaliteit. Daarnaast zijn moslims door hun afkomst vaak niet al te slim. In een wereld waar (theoretisch) opleidingsniveau belangrijk is, heeft dat negatieve consequenties voor de kans op werk (en op zichzelf ook een grotere kans op crimineel gedrag). Mooier kunnen we het niet maken en verhelpen kunnen we het ook niet.

Nou ja, dat laatste is niet helemaal waar: we kunnen proberen die mensen van de islam af te helpen. Maar sinds de motie-Halsema weten we dat onze elite daar nog niet aan toe is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Anno Niem

@54: “En veel Arabisch oliegeld. Overal ter wereld moskeeën met bijbehorende orthodoxe imam. Met nodige instrumenten.”
Juist! Want zij hebben een directe invloed. Jarenlang konden ze ongestoord hun gang gaan. Voeg daarbij de vele schotel antennes, al sinds de jaren 90.
Dit is precies wat er in het verhaal van Klokwerk ontbreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 JANC

@66: Vandaar dat ALLE moslims crimineel zijn. Zonder uitzondering. Want dat wordt hun aangeleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 JANC

@67: Het staat notabene in #0;

Wie zich werkelijk zorgen maakt over islamisering, pleit voor een andere agenda: (…)versneld onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen (…) omdat het ons afhankelijk houdt van onder andere de oliesjeiks in het Midden Oosten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Anno Niem

@69: je doet nu net alsof er zonder dat geld geen orthodoxe imams zouden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Klokwerk

@66, Kacebee:
Wie nu anno 2018 nog zegt dat de islam overal de schuld van geven taboe is, heeft een enorme plaat voor zijn kop. Komop zeg: je bent geen held, je bent niet origineel en ook niet controversieel, je bent een schaap die de anti-islamcampagne die sinds 2001 continu het nationale debat domineert aan het nablaten is. Overigens onderdeel van de islamcampagne die Bin Laden in 2001 succesvol nieuw leven heeft ingeblazen. Petje af, briljant strateeg.

Maar goed, het anti-islamverhaal dus: heel geruststellend, want dan hoeven we niet meer naar andere factoren te kijken. Zij zijn intrinsiek slecht immers. Niets aan de doen.

Oeps, foutje: criminaliteit komt ook vaker voor bij niet-moslims met een lage opleiding en zonder werk…

Zou het dan toch wat ingewikkelder zijn?

En eigenlijk leren alle geloven dat hun God boven de wet staat. Maar als je denkt dat dit uitnodigt tot criminaliteit dan heb je niet goed opgelet, want stelen is bijvoorbeeld in de islam iets dat absoluut niet mag. Dus daar ga je met je theorie dat de islam criminaliteit aan zou moedigen.

Straatcriminaliteit is een probleem dat inderdaad veel vaker voorkomt onder jongeren van allochtone afkomst, maar juist hier schiet de ‘islam’ als verklaring tekort. Die straatcriminelen zijn meestal ook niet de meest orthodoxe gelovigen.

Ondertussen houdt bij jou bij het woord ‘islam’ het denken duidelijk op. Terwijl mijn artikel nu juist uitnodigt na te denken waarom de islam een groeiende aantrekkingskracht blijkt te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Klokwerk

@67, Anno Niem:
Als je denkt dat het oliegeld en zijn invloed in het verhaal van Klokwerk ontbreekt heb je niet goed gelezen.
(@Janc: dank)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 JANC

@70: Als ik jouw eerdere reactie #67 zie, zou logisch het volgende moeten volgen: Er komt minder geld van oliesjeiks voor orthodoxe imams, dus zal de invloed van hun minder zijn. Maar goed, we gaan dus weer lekker doelpalen verzetten en woorden in de mond leggen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 analist

@65: zucht. “ik vind, ik lees, ik zie, ik blah” wat een niveautje weer. ik heb even je bovenstaande artikel weer gescand maar je verwijst (volgens mij) alleen naar opiniestukken uit de bekende bronnen (trouw, republiekallochtonie, uiteraard sargasso).

terwijl je in #55 toch iets zegt wat interessant lijkt

Het is schrijnend naïef om te denken dat dit niet koren op de molen van de ronselaars is, het komt in vele artikelen en onderzoeken tot uiting,

welke onderzoeken dan? het is een kleine moeite deze vraag te beantwoorden, iig minder moeite dan een langdradige rant a la #65.
(TL;DR trouwens)

voor iemand die zo slim is ga je niet efficient met je tijd om

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Anno Niem

@73: het afsnijden van gelstromen maakt het alleen moeilijker de orthodoxe boodschap door te geven. Dat wil niet zeggen dat het niet alsnog zal gebeuren. Ik wees ook op de vele satelliet schotels onder moslims.

@72: te vroeg gejuicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Prediker

Uit het onderzoek van het SCP naar het religieuzer worden van moslims blijkt dat moslims zelf aangeven dat ze zich gediscrimineerd voelen en dat de negatieve oordelen over de islam en moslims vanuit de Nederlandse samenleving het aanhalen van de banden binnen de herkomstgroep stimuleert.

@51 Ja, ik heb ook wel eens van een geseculariseerde Marokkaanse vernomen dat ze zich meer was gaan verdiepen in het geloof, juist omdat er in Nederland al sinds 9/11 fel wordt afgegeven op de islam. Daarvóór stelden Bolkestein en Fortuyn de islam al ter discussie als een ons wezensvreemde cultuur die de Verlichtingswaarden op spanning zet, en dan had je begin 2000 de sociaal-democraat Paul Scheffer die de discussie over ‘Het Multiculturele Drama‘ op de nationale agenda plaatste.

Vraag is dan wel of er nu zo’n trendbreuk was in de religieuze ontwikkeling van moslimminderheden tussen 1970 en 2000 enerzijds en 2000 tot 2017 anderzijds.

Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen: als je oude foto’s bekijkt van Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen, dan valt op dat ze steevast geen hoofddoek hebben. Ergens in de jaren tachtig, negentig is er een omslag gekomen, want hoofddoekjes waren al gemeengoed in de jaren negentig. Dat is één van de redenen waarom Pim Fortuyn in 1997 het boek ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’ publiceerde, waarin ‘ie zijn zorgen uitte over de taaiheid van de tribale, patriarchale mindset onder moslimgemeenschappen in Nederland.

Fatima Elatik verzuchtte midden jaren negentig al tegenover Cees Grimbergen in een Rondom 10-achtig discussieprogramma dat ze helemaal klaar was zich te moeten verantwoorden.

Ik heb wel eens gelezen dat die orthodoxisering mede zijn oorzaak had in de ontslaggolf van de jaren tachtig, toen laaggeschoolde, allochtone arbeiders massaal in de WW en WAO werden afgeschoven door de wegtrekkende industrie; die vaders hadden jarenlang hun trots gehaald uit het feit dat ze zorgden voor eten op tafel, en nu waren ze ineens niemand meer; ze hadden het gevoel het respect te verliezen. Zeeën van tijd, geen zingeving ook; dus men richtte zich op het geloof. Door religieus te zijn kon men dat zelfrespect en aanzien in de gemeenschap weer herwinnen.

Alweer, het zal als oorzaak hebben bijgedragen aan het omarmen van een meer orthodoxe beleving van islam; en we kunnen meer sociologische oorzaken noemen – als je met een gezin migreert ben je sterker geneigd je vast te houden aan zeden en waarden uit het herkomst land bijvoorbeeld, nog ijveriger dan de mensen die thuis zijn gebleven.

Maar dat laat onverlet dat dit ontwikkelingen zijn die in de pas lopen met ontwikkelingen in de moslimwereld wereldwijd. Over de hele wereld ze je ontwikkeling dat de moslimwereld (en met name de rijke elite) zich in de eerste helft van de twintigste eeuw nog sterk op het Westen richt; dat seculiere dictators zich er in de loop van de twintigste eeuw scherp verzetten tegen de islamisering van de emanciperende arbeiders en middenklasse; en dat de orthodoxe islam zich in de tweede helft van de 20e eeuw manifesteert als revolutionair politiek alternatief en in de 21e eeuw als democratisch alternatief (Turkije, Indonesië, Egypte etc.).

Volgens mij zijn dat soort langlopende en wereldwijde trends veel wezenlijker en doorslaggevender dan een sociale deeloorzaak hier of daar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Hans Custers

@76

Volgens mij zijn dat soort langlopende en wereldwijde trends veel wezenlijker en doorslaggevender dan een sociale deeloorzaak hier of daar.

Zou kunnen, maar het lijkt me onmogelijk aan te tonen. Belangrijker lijkt het me om te constateren dat mensen door zowel lokale ontwikkelingen als door mondiale trends dezelfde kant op kunnen gaan: afwijzing van de westerse samenleving en/of cultuur.

Ik denk overigens dat mensen altijd het meest beïnvloed worden door wat er in hun directe omgeving gebeurt. En dat je om “langlopende en wereldwijde trends” echt te begrijpen juist in moet zoomen op wat er op lokale schaal gebeurt. Volgens mij is de conclusie dan dat er veel verschillen zijn in tijd en plaats, maar dat een belangrijke overeenkomst tussen veel lokale ontwikkelingen is dat die aangegrepen kunnen worden voor islamitische en islamistische groepen en predikers om de islam te verkopen als religie van de underdog.

En nog iets: als je na zou willen denken over hoe je een ontwikkeling zou kunnen stoppen (of afremmen) lijkt het me verstandig vooral naar lokale factoren te kijken. Daar is immers het makkelijkst wat aan te veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Klokwerk

@74, Analist:
Als ik efficiënt met mijn tijd om zou gaan, zou ik niet op Sargasso schrijven, en al helemaal niet reageren op de opmerkingen zoals die van jou.

Verder dacht ik dat het duidelijk was wat ik zei: het heeft geen zin om links aan te dragen tegenover mensen die de realiteit ontkennen en het vragen om onderzoeken en links alleen maar doen om slim over te komen, en de inhoud altijd weer zullen ontkennen.

Er zijn in het stuk, in de links naar de andere stukken en in de links waar die artikelen weer naar verwijzen, alsmede in de discussie, genoeg concretere feiten aan te wijzen waarop je je vast zou kunnen bijten.

@73, Annoniem:
Je denkt dat het hinderen van het verspreiden van de boodschap niet zal helpen of zo?

@76: Ik denk dat de ontwikkeling van de radicale islam een continuüm is zonder duidelijke breuk in 2001. Mij gaat het er vooral om dat het politieke antwoord op die radicale islam er totaal niet in geslaagd is de groei daarvan te keren, sterker nog, het eerder lijkt te verergeren.

Het blijkt maar moeilijk om mensen zich te laten realiseren dat ik hiermee geenszins beweer dat de rechtse agenda de oorzaak of de belangrijkste mede-oorzaak zou zijn van ‘islamisering’.

Ik denk alleen dat we het veel beter moeten kunnen doen, en ik zie daar ook wel een noodzaak toe. Ik focus mij daarin niet alleen op lokale factoren, maar zoals uit zowel het stuk als de discussie mag blijken óók op mondiale politieke ontwikkelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 børkbørkbørk

@0: “Je ziet aan deze oproep heel goed hoe zo’n burkaverbod bij moslims het vluchten in het geloof aanwakkert. Vooral daarom zouden mensen die zich druk maken om ‘islamisering’ juist het meest fel tegen zo’n verbod moeten zijn.”

Zal ik dat eens even parafraseren?

Je ziet aan deze oproep heel goed hoe zo’n bouwvergunning voor moskees bij rechts het vluchten in nationalisme aanwakkert. Vooral daarom zouden mensen die zich druk maken om ‘alt-right’ juist het meest fel tegen zo’n vergunning moeten zijn.

Dat is overigens niet ter vergoeilijking van Wilders cs, maar het is gewoon geen basis voor een oordeel over dat verbod.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 analist

@78: Het blijkt maar moeilijk om mensen zich te laten realiseren dat ik hiermee geenszins beweer dat de rechtse agenda de oorzaak of de belangrijkste mede-oorzaak zou zijn van ‘islamisering’.

volgens mij is prediker niet zo rechts. en als je zo slecht begrepen wordt misschien ligt de oorzaak van de miscommunicatie bij jou? door je ellelange en vaak drammerige tekst over dit ene onderwerp (“repressie van de islam”) wek je wel sterk de indruk dat dit voor jou de belangrijkse (mede)oorzaak is van de islamisering.

Ik denk alleen dat we het veel beter moeten kunnen doen,

“we” in je eentje gezien de reacties

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Klokwerk

Jouw oordelen over mijn persoon kan ik missen als kiespijn, Analist.

Nee, Prediker is zeker niet zo rechts, en zo zie je maar weer dat je ook van mening kan verschillen over links en rechts als je beide vrij linksig bent.

En volgens mij word ik hier genoeg begrepen om mij geen zorgen te maken. Edit: ook op Joop.nl is juist dit stuk grif gedeeld en kreeg ik veel meer bijval en veel minder kritiek dan ik zelf vooraf gedacht had. Hoeveel bijval krijg jij normaal op je bijdragen hier? Misschien moet je je daarom eens zorgen gaan maken.

Gefeliciteerd trouwens met het posten van een post met alleen maar persoonlijke flares en zonder enige inhoudelijke toegevoegde waarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Klokwerk

@79, Bork: Het boerkaverbod treft de islamitische gemeenschap, en de bouw van de moskee treft de rechtse gemeenschap niet. Dat is het verschil. Beide maatregelen betreffen de islamitische gemeenschap.

Als het boerkaverbod zou helpen tegen vrouwenonderdrukking en voor de veiligheid nam ik trouwens die weerstand in moslimkringen er graag voor lief bij. Maar daar zie ik voor deze wet helaas geen enkel winstpunt in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Hans Custers

@79

Vul voor “bouwvergunning voor moskees” eens “ver doorgeschoten politieke correctheid in de 2e helft van de 20e eeuw” in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Prediker

Ik denk overigens dat mensen altijd het meest beïnvloed worden door wat er in hun directe omgeving gebeurt. En dat je om “langlopende en wereldwijde trends” echt te begrijpen juist in moet zoomen op wat er op lokale schaal gebeurt.

@77 Jaja, dus als we willen begrijpen waarom communisme in Europa, Rusland, China en Zuid-Amerika in verschillende perioden gedurende de 20e eeuw hele massa’s wist te begeesteren, moeten we kijken naar lokale invloeden, en niet naar het grotere, wereldwijde plaatje?

Ja, natuurlijk is het zo dat de boeren die worden uitgebuit door grootgrondbezitters en tussenhandelaren, en arbeiders die worden afgeranseld door knokploegen als ze zich organiseren in een vakbond, in de eerste plaats daardoor getriggerd worden om de onrechtvaardigheid van het systeem erachter te zien.

Maar dat systeem beperkt zich niet tot de lokale markt. Het wordt ook niet louter in stand gehouden door schurkachtige figuren ‘in de directe omgeving’.

En zo is het eveneens met die orthodoxisering en politisering van moslimgemeenschappen. Dat is niet louter een lokaal verschijnsel: het is een wereldwijd verschijnsel, waar globale krachten achter werkzaam zijn. De ideologie erachter wordt wereldwijd gepromoot.

Als je de opkomst van nationalistisch rechts wil begrijpen moet je ook niet enkel kijken naar factoren ‘in de directe omgeving’. Want je ziet hetzelfde verschijnsel in Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk, Groot-Britannië en de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Prediker

Het blijkt maar moeilijk om mensen zich te laten realiseren dat ik hiermee geenszins beweer dat de rechtse agenda de oorzaak of de belangrijkste mede-oorzaak zou zijn van ‘islamisering’.

@78 Zou dat dan echt enkel aan die lezers liggen; of toch ook een beetje aan je stuk.

Bijvoorbeeld omdat je daarin enkel de focus legt op externe oorzaken, en geen enkele interne oorzaak voor orthodoxisering en radicalisering noemt; omdat je in je er stuk keer op keer op hamert hoezeer vijandigheid tegen de islam moslims in de armen van het fundamentalisme jaagt (zelfs: “de allerbeste strategie denkbaar”) – zonder ook maar ergens het voorbehoud te maken dat je natuurlijk niet bedoelt te zeggen dat islamisering van moslimgemeenschappen komt door afwijzende reacties van de samenleving.

Ik noem zomaar twee dingen.

Duidelijker zou dan zijn geweest klip en klaar te stellen: islamisering van moslimgemeenschappen roept afwijzende reacties op van de buitenwereld, maar die afwijzende reacties en de daarmee gepaard gaande greep naar repressieve maatregelen werken vervolgens zelf ook weer in de hand dat moslims zich meer naar binnen keren en zich nog meer pantseren in hun (orthodoxe) islamitische identiteit.

Het expliciteren van je vertrekpunt wil nog wel eens helpen.

Eventueel aangevuld met een voorbeeld: als je wilt dat mensen ophouden met gangsterrap of heavvy metal, moet je dat ook niet het rebelse imago ervan versterken door er als vertegenwoordigers van de status quo tegen te ageren, laat staan dat je waarschuwingsstickers verplicht stelt. Da’s allemaal gratis reclame, het wijst rebelse tieners nauwkeurig aan wat ‘het coole spul’ is; kortom, het pakt precies averechts uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Kacebee

@85:

moet je dat ook niet het rebelse imago ervan versterken door er als vertegenwoordigers van de status quo tegen te ageren

Wie zijn eigenlijk die “vertegenwoordigers van de status quo” in dit geval? En wat stellen zij verplicht?

 • Vorige discussie