Angst voor islamisering

ANALYSE - Islamisering is veruit het beste te bestrijden met een linkse agenda.

Ervaring met de islam

Mijn laatste artikel begon ik met een omschrijving van de woede van veel kiezers. Van sommige lezers kreeg ik de reactie: je bent in je omschrijving de angst voor de Islam vergeten. Dat was echter niet het geval. Ik wilde simpelweg omschrijven waar zowel linkse als rechtse kiezers zich het meest zorgen om maken. En dat is nu eenmaal niet de Islam.

Sommige lezers hebben mij toen, en ook eerder wel, toegebeten ‘een blinde vlek’ voor de problemen met de Islam te hebben. Dat verwijt werp ik verre van mij, en de mensen die mij kennen zullen weten waarom. In een opiniestuk in Trouw schrijft Jannah Loontjens:

“Sommigen zijn van mening dat linkse idealisten de problemen in migrantenwijken relativeren, omdat zijzelf toch nooit in die buurten komen. Maar ik heb de ervaring dat het omgekeerde waar is. Mensen die vreemdelingen vrezen, hebben vaak amper met immigranten te maken.”

Dit strookt ook vaak met mijn ervaring. Ik hang uit nieuwsgierigheid nogal vaak op PVV fora rond, daar krijg ik dan vaak te horen: je moet maar eens in Amsterdam West gaan kijken. Ik kan dan terugzeggen dat ik in de jaren 90 vijf jaar lang in Bos en Lommer gewoond, en tien jaar lang in de weekenden gewerkt heb tussen de gastarbeiders. Mijn discussiegenoten blijken dan vaak in een wit dorp te wonen, hun hele leven al.

Nu is het natuurlijk niet zo dat alle PVV stemmers nog nooit een Marokkaan gezien hebben. Er zijn wel degelijk veel mensen die PVV stemmen omdat ze inderdaad midden tussen de allochtonen wonen, en zich daar niet prettig bij voelen. Het ongemak van vooral vrouwen die zich niet veilig voelen in die wijken is reëel. Ik kom daar later op terug. Maar de meeste van de PVV stemmers, 4 van de 5 om precies te zijn, woont in buurten waar minder dan 15% van de inwoners een niet-westerse achtergrond heeft. Wat is hun angst?

De Islam groeit nauwelijks in Nederland

We hoeven denk ik niet ver te zoeken. In een samenleving waarin door vele politici en opiniemakers continu gewaarschuwd wordt voor stromen vluchtelingen die ons ‘overspoelen’, en een dreigende Islamisering die gepaard gaat met het verlies van onze ‘cultuur en waarden’, is het niet zo gek dat mensen zich ongemakkelijk gaan voelen. Zeker als hun kennis van de Islam ook nog eens slechts gevoed wordt door de meest radicale organisaties en extreemrechtse bronnen, die met elkaar gemeen hebben dat ze de meest gruwelijke interpretatie van de Islam als de enige ware beschouwen.

In praktijk is die Islamisering in Nederland echter al lang een halt toegeroepen. Het aantal moslims in ons land stijgt nauwelijks. In Amsterdam blijft het aantal moslims al tien jaar lang stabiel op ongeveer 12%. In ons gehele land gaat het om ongeveer zes procent, en het worden er nauwelijks meer. En daarbij hangen veel moslims hier een zeer liberale interpretatie van de Islam aan, die met de interpretatie van Wilders en IS niet veel gemeen heeft, en de radicale Islam over het algemeen scherp veroordeelt.

De islam groeit ook niet door de vluchtelingenstroom

Groeit de Islam met de vluchtelingenstroom? Nauwelijks. Rutte tamboereert met veel bravoure dat hij met zijn collega’s met de Turkijedeal de instroom van vluchtelingen beperkt heeft. Maar dat is een leugen. In praktijk nam het aantal vluchtelingen voordat die deal gesloten werd al dramatisch af.

Wat in 2015 is gebeurd is, is dat een grote prop vluchtelingen die al die tijd al aan de grenzen stond plotseling massaal de grens overstak, omdat de druk inmiddels teveel was opgebouwd. Op het loskomen van die ‘prop’ reageerden de Europese politici, Rutte incluis, met niets anders dan blinde paniek. Dat heeft de kiezers ongerust gemaakt. De daling na die ‘prop’ is echter geen gevolg van de Turkijedeal, maar een natuurlijk gegeven.

Kijken we naar het aantal asielzoekers, dan is een aantal van 50.000 op het totaal aantal moslims van 700.000 die er al waren, al niet veel. En een aantal van tienduizend, waar we aan moeten denken als het gaat om meerjaarlijkse gemiddelden, is al helemaal niet veel. Te meer daar er ook een forse remigratie tegenover staat. Daar komt nog bij dat de vluchtelingen die in Europa aankwamen vaker Christenen dan moslims zijn.

Verder blijkt dat mensen vooral bang zijn voor een asielzoekerscentrum-om-de-hoek als dit centrum er nog niet is. Mensen die dichtbij zo’n centrum wonen blijken hier juist een stuk positiever tegenover te staan dan mensen die deze ervaring nog niet hebben. Dat komt doordat de overlast die ervaren wordt uiteindelijk heel erg mee blijkt te vallen, maar ook doordat die centra een impuls vormen voor de lokale economie. Die mensen moeten immers ook allemaal brood eten, en dat kopen ze net zoals wij gewoon bij de lokale bakker – die daar vervolgens wel brood in ziet.

Zorgen over integratie

Bah, wat een links wegkijkstuk weer. Maakt die Alders zich dan helemaal geen zorgen over de integratie? Het antwoord is dat ik mij juist heel erg veel zorgen over de integratie. De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn niet te ontkennen. Al het bovenstaande is waar, maar dat neemt niet weg dat er in onze samenleving veel misstanden zijn in allochtone kringen. Bovendien neemt de spanning duidelijk toe.

Even wat ‘marokkanenstatistiek’: Mensen met een niet-westerse achtergrond komen in Nederland drie keer zo vaak in aanraking met justitie als anderen. Ze zitten ook ongeveer drie keer zo vaak in een uitkeringssituatie, verlaten drie keer zo vaak voortijdig school, hebben vier keer zo vaak niet meer dan lagere school, en leven drie keer zo vaak onder de armoedegrens.

Dat is allemaal nogal wat. Daarbij is de islamitische omgeving zeker in Westerse ogen nu eenmaal niet de meest vrouwvriendelijke en homovriendelijke omgeving. De Blijf-van-mijn-lijfhuizen zitten voor een groot gedeelte vol met vrouwen met een Islamitische achtergrond. Dat is gewoon een feit. En dan zijn er ook veel vrouwen met die achtergrond die deze opvanghuizen niet weten te vinden, maar wel in hun huwelijk of gezin onderdrukt worden.

Deze problemen kunnen wat mij betreft niet serieus genoeg genomen worden, en daarom dient er naar mijn mening een deltaplan te komen voor de integratie. Alleen, hoe pakken we zoiets aan?

Vol inzetten op integratie

Uit het bovenstaande mag blijken dat het dichtgooien van de grenzen echt helemaal niets hieraan gaat helpen. De problemen stromen hier namelijk niet binnen: ze zijn hier al lang. Ze groeien niet of nauwelijks van immigratie. Een focus op immigratie is dus een focus op het verkeerde probleem. Los daarvan, de strategie van de dichte grenzen is het beleid dat hier al sinds de jaren 90 gevoerd is: we nemen sinds die tijd al niet meer mensen op dan volgens de internationale verdragen verplicht is.

Maar natuurlijk is iedere mislukte asielzoeker er één, en alleen al daarom moet de opvang wel goed zijn. En daar kan nog heel veel verbeterd worden. Mensen die hier binnenkomen zou zo snel mogelijk geleerd moeten worden wat hier de normen en waarden zijn, en hoe ze een weg kunnen vinden naar zelfstandigheid. Meteen bij aankomst beoordelen, en dan tijdens die beoordeling al een taalcursus en het recht om te werken. Het spijt mij, rechtsmensen, het is de enige manier om immigratie in goede banen te leiden, en we vinden dat soort voorstellen alleen bij D66 en partijen links daarvan.

Inzetten op emancipatie

Maar met de opvang van nieuwkomers hebben we nog niets gedaan aan het probleem dat hier dus al lang was: het probleem met de tweede generatie in de achterstandswijken. Hoe pakken we dat aan? U zult er al moe van worden, waarde PVV’er, maar het spijt me, ook hier werkt alleen maar een links verhaal. Daar komt het:

Allereerst moeten we vol inzetten op de emancipatie van vrouwen door versterking van de tegenwoordig zo genoemde Blijf-huizen. De politie moet daarbij veel meer toegerust zijn op het opvangen van vrouwen die in eigen omgeving onderdrukt worden. Laten we er ook voor zorgen dat deze vrouwen bij de moskee iemand tegenkomen die ze een folder in eigen taal geeft waarin ze gewezen worden op hun rechten, in plaats van een ronselaar van IS.

Verder mag er op scholen een campagne komen met als titel: “ik draag alleen een hoofddoek omdat ik dat zelf wil” of iets van die strekking. Een positieve insteek die erop gericht is meisjes te helpen hun eigen keuze te maken, in plaats van ze de grond in te trappen met pipo-de-clownvoorstellen als een kopvoddentaks of een symbolisch burkaverbod.

Discriminatie serieus nemen

Ondertussen moeten jongeren met een moslimachtergrond niet alleen maar te horen krijgen wat ze fout doen, maar ook het gevoel krijgen dat als zij hun best doen, zij ook daadwerkelijk vol kunnen meedraaien in onze samenleving.

Daar hoort bij dat we eindelijk het gevecht tegen discriminatie serieus gaan nemen. Voor mensen die nu al tegen het plafond gaan omdat ik zou zeggen dat Nederland racistisch zou zijn: dat zeg ik niet, maar Nederland is wel blind voor onbewuste mechanismen die in praktijk discriminatie in de hand werken. En daar kunnen we wat aan doen. Drie maatregelen zijn hier effectief:

Het witte-mannenquotum

Ten eerste de zwaarste: het stellen van quota voor overheidsfuncties en voor grotere bedrijven. Stella Bergsma legt het in haar hilarische column in HP de Tijd nog eens prima uit: wie vindt dat quota niet deugen omdat ‘de beste’ de baan zou moeten krijgen, die maakt een denkfout. In onze samenleving is er door onbewuste mechanismen namelijk al lang een quotum: een witte-mannen-quotum. De onbewuste menselijke neiging het liefst iemand te kiezen die op zichzelf lijkt, zorgt ervoor dat witte mannen, ook bij gelijke of zelfs mindere geschiktheid, bijna altijd meer kans hebben op de banen die er zijn, en dat ze bovendien beter betaald worden.

Hier helpt beter-je-best-doen noch anoniem solliciteren tegen. Dit is iets wat gecompenseerd moet worden, door quota voor allochtonen en vrouwen in alle bedrijven met zeg meer dan 50 werknemers. Alleen op die manier maken we een kans ooit in de toekomst van dat witte-mannen-quotum af te komen, en zullen die tegenquota niet meer nodig zijn.

Doen we dat niet, dan zetten we niet alleen categorisch vrouwen en allochtonen op achterstand, we verspillen ook nog eens hun talenten, omdat we niet de beste mensen op de goede posities hebben zitten.

Discriminatie door de politie en in de media

Ten tweede de politie. Het is vreselijk contraproductief dat mensen met een kleurtje zo vaak onterecht worden aangehouden op straat. Dat vervreemdt mensen ook van onze samenleving. Daarom moeten niet alleen de zogenaamde STOP-formulieren worden ingevoerd, ook agenten die zich naar collega’s of naar mensen op straat tijdens hun werk racistisch uitlaten moeten de wacht worden aangezegd. Zeker omdat er zoveel misstanden zijn in allochtone kringen, is een bevooroordeelde politie het laatste dat we kunnen gebruiken.

Ten derde het beledigen van bevolkingsgroepen, vooral op de sociale media. Te vaak krijg ik te lezen dat iemand niet zou deugen, omdat hij of zij een Marokkaan is, of dat alle Marokkanen maar in een gaskamer zouden moeten worden gezet. Dat soort uitlatingen moeten we niet tolereren. Als wij willen dat mensen met een niet-westerse achtergrond gaan integreren, dan is hen van onze samenleving afstoten het domste wat we kunnen doen.

Want wat je geeft krijg je terug: ik ben heel erg bang dat wij met een anti-islamcampagne van de afgelopen 15 jaar een generatie gekweekt hebben van jongetjes en meisjes die van onze samenleving niet verwachten dat zij beloond worden als zij hun best ervoor doen. Een deel van deze mensen zal zich daarom liever afzetten. Dat moet gestopt worden.

Ik hou niet van die cultuur

Deze drie maatregelen dus, tegelijk met de hele rambam aan armoedebestrijding en onderwijs. Want veel van de problemen zijn niet zozeer specifieke Marokkanenproblemen, maar gewoon onderklasseproblemen. En als armoede goed bestreden wordt, nemen die problemen daarmee af. En dat is, sorry, nog altijd een links verhaal.

Heb ik daarmee al de onvrede opgelost? Neen. Ik snap heel goed dat er mensen zijn die dit bovenstaande gelezen hebben, en de redelijkheid er wel van inzien, maar zich toch niet prettig voelen in een buurt met 40% allochtonen, zeker zolang al die maatregelen niet genomen zijn. Mensen die ook als er geen criminaliteit, werkeloosheid en vrouwendiscriminatie van die groepen uitgaat, er toch niet graag tussen willen wonen.

Ik zelf heb die ervaring met allochtonen en allochtonenwijken niet. Ik haal mijn olijven graag op Plein 40-45, en Halal Fried Chicken doet absoluut niet onder voor zijn Amerikaanse broertje. Zeker, de meeste allochtonen, in ieder geval de allochtonen die in die wijken in hun eigen gemeenschap leven, verschillen in waarden heel erg met mij. Zij denken anders dan ik over zaken als het huwelijk, emancipatie, abortus, euthanasie, alcoholconsumptie, opvoeding en vast nog veel meer dingen. Dat speelt echter bij de aanschaf van mijn wekelijkse portie olijven geen rol. Ik kom dan vooral erg lieve mensen tegen die de Nederlandse taal een stuk minder goed spreken dan ik, maar verder vooral gewoon een winkel hebben. Tegelijkertijd worden groepjes rondhangende allochtone jongeren zeker voor een man een stuk minder bedreigend als je ze bij het passeren gewoon vriendelijk groet. Ik zou zeggen, probeer het eens.

Maar niet iedereen wil dat, en dat snap ik. Het is ook gewoon een kwestie van smaak. Maar daarvoor is er een escape. In slechts 1 op de 6 buurten van Nederland is het aantal allochtonen hoger dan 15%. En het ziet er echt niet naar uit dat dit snel gaat veranderen. De Islam is here to stay. Wen daar maar aan. Maar het is plaatselijk, het groeit niet, en je hoeft er echt niet tussen te wonen, lieve PVV’er. Mijd die buurten gewoon als het jouw ding niet is, en je hebt werkelijk nergens last van.

Terrorisme

Tenslotte het terrorisme. Om het terrorisme verder te bestrijden is het goed te bedenken waarom terroristen ons haten.

Het CDA en de VVD stonden te juichen toen George W Bush Irak binnenviel: we weten inmiddels wat dit heeft opgeleverd. De mensen die voor de inval hiertegen stonden te demonstreren hebben helaas gelijk gekregen in hun vrees dat die inval alleen maar puinhoop op zou leveren. Wie graag gewapend landen binnenvalt moet niet gek staan te kijken dat er vroeger of later mensen zijn die ook iets vervelends terug willen doen. En dat er mensen zijn die uit die contreien wegvluchten bovendien.

Ook de westerse aanwezigheid in Saoudi Arabië en de vriendschappelijke banden met het onderdrukkende regime daar wakkert terrorisme aan, terwijl het regime nota bene de radicale Islam over de grens actief financiert. Voorstellen om de banden met deze regering te verbreken komen niet van rechts, maar van links-progressieve partijen als de SP en D66, waar de VVD en het CDA zich er juist tegen verzetten. Handig in de strijd tegen het terrorisme? Het lijkt mij van niet.

Moslims worden ook kwaad op het Westen door de steun voor Israël, dat alle internationale verdragen aan zijn laars lapt. In ons land maken alleen linkse partijen zich daar zorgen over, waar rechtse partijen de banden met Israël graag aanhalen. Het westen krijgt daarop het terechte verwijt te meten met twee maten als het gaat om mensenrechten en internationaal recht.

Daarbij wordt onze aanwezigheid in het Midden Oosten met name gedicteerd door onze olieverslaving. Een verslaving waar de rechterflank van het politieke spectrum zich als een junk aan vast blijft kampen, terwijl de schreeuw om vergroening en daarmee het onafhankelijk worden van oliedictators alleen van links komt.

Natuurlijk, Islamitisch terrorisme is niet door rechts geschapen, maar het wordt wel door rechts beleid verder aangewakkerd. En reken maar dat Nederland met Wilders als premier een nog geliefder doelwit van terroristen zal worden.

Links is beter tegen islamisering dan rechts

Alles bij elkaar genomen bent u voor een bijdrage aan de afname van islamitische gevaar kortom alleen bij de linkse partijen aan het goede adres. Het rechterkamp is continu aan het paniek zaaien, overdrijft de instroom, weigert om er goede maatregelen voor te geven, bezuinigt op emancipatietools en vervangt ze door symboolmaatregelen, weigert maatregelen te nemen tegen discriminatie en voert een onzuivere buitenlandagenda. Hierdoor neemt de haat tegen het westen alleen maar toe, het aantal vluchtelingen neemt toe, het aantal misstanden neemt toe.

Om de angst daarvoor te overschreeuwen komt men met recepten als allemaal staand het volkslied gaan zingen. Dat is het rechtse antwoord op de islamisering. Mijn vraag aan u: waar kiest u voor, als u zich werkelijk zorgen maakt over de Islam?

Reacties (59)

#1 joostdev

Potentiele PVV kiezers haten linkse partijen en stemmen dan nog liever tegen het eigenbelang.

Ze hebben altijd jaren tegen hun belang op partijen als VVD en het CDA gestemd en uit onvrede kiezen ze nu Wilders.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

@1: ik denk dat PVV-CDA-VVD etc. stemmers primair voor hun eigen belang kiezen: het behoud van de verworven welvaart en de angst dat die verloren gaat door de komst van nieuwe landgenoten. De angst voor de islam is volgens mij bij de meeste rechtse stemmers ondergeschikt. Hard core islamofoben vormen een heel kleine minderheid. Het echte probleem is de groeiende ongelijkheid en de jarenlange bezuinigingen en achteruitgang in de lonen en de werkgelegenheid die de angst oproept dat moeizaam verworven posities verloren gaan. De islam als zondebok dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arduenn

@1: ‘Repeal and replace de linkse partijen.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: Het helpt natuurlijk ook niet dat veel mensen, ondanks alle cijfers die het tegendeel bewijzen, menen dat de meeste immigranten moslims zijn. Deze mensen worden uiteindelijk ook bedrogen als er zoiets als een moslimstop zou komen en de immigratie desondanks doorgaat, inclusief “buitenlanders die onze banen overnemen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

@2: Als ik de Associated Press moet geloven—en ze niet aan het cherry picken zijn geslagen in hun verslaggeving, is die islamofobie toch niet beperkt tot de hard core: https://www.apnews.com/0f603285c23b47b3b82359266a462844/In-Dutch-election,-immigration-fears-drive-populist-vote

@4: Voor het Kabinet Wilders II zijn er nog altijd de Polen om campagne tegen te voeren. Dat discussiepunt is nu wijselijk in de koelkast gehouden i.v.m., zo vermoed ik, de (vermeende) beperkte aandachtsspanne van de doelgroep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 lmgikke
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Le Redoutable

@1 En hoe kan het dan dat de VVD in de peilingen de grootste partij van Nederland is en de SP en de PvdA in zetelaantal gekelderd is wat de PVV gestegen is? Heb je wel eens de PVV reacties op Geenstijl of de Telegraaf over Rutte en de VVD gelezen?

De PVV kiezers zijn juist afkomstig van de PvdA en zijn via de SP naar de PVV verhuist. Juist vanwege het feit dat de PvdA hun in de steek hebben gelaten op het vlak van immigratie en integratie. De PvdA politici zitten zelf lekker in een blanke buurt en bakfietsen allen naar een allochtonenbuurt om olijven en Halal kip te kopen, terwijl een goedkope Pool de badkamer verbouwd.

@4 Het kabinet Wilders 1 is er nooit geweest, het kabinet Wilders 1, laat staan 2 gaat er niet komen, tenzij ze met de SP (die van het eerste Polen meldpunt, en mede Oekraïne haters) een algehele meerderheid kunnen vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 [email protected]

Mijd die buurten gewoon als het jouw ding niet is, en je hebt werkelijk nergens last van.

Volgens mij is dat precies het uitgangspunt van veel PVV’ers: segregatie. Met het verschil dat zij zich druk maken over de buurt die naar hun toekomt (zodat deze niet te mijden is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 [email protected]

Los daarvan, de strategie van de dichte grenzen is het beleid dat hier al sinds de jaren 90 gevoerd is: we nemen sinds die tijd al niet meer mensen op dan volgens de internationale verdragen verplicht is.

Nou het is onzin. Ken je het liedje “15 miljoen mensen” nog? Hoeveel hebben we er nu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Arduenn

@7: Ik blijf tot 16 maart ‘kabinet Wilders I’ en ‘-II’ roepen, net zoals ik vorig jaar bleef roepen dat Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen keihard op z’n bek zou gaan, in de hoop dat ik er dan helemaal naast zit. Het is tevens een angstbeeld dat ik wil oproepen bij de zwevende, fladderende, dobberende en anderzijds twijfelende kiezers.

(Als de SP met de PVV in zee gaat, dan eet ik mijn telefoon op.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Klokwerk

@Joostdev: Daar ben ik ook bang voor, en dat moeten ze dan maar doen. Ik wilde echter met dit stuk geen klassieke PVV-stemmers overtuigen want die lezen dit soort stukken toch niet. Maar misschien kan ik mensen helpen een weerwoord te geven op die eeuwige rant tegen links als zou die de Islamisering steunen – want het tegendeel is het geval.

@Jos: Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Hoewel er ook veel mensen zijn die zich niet prettig voelen bij alles dat naar Arabisch lijkt. Het is van beide wat denk ik, en het versterkt elkaar. Maar inderdaad, er zit een grote niet-willen-delencomponent bij, met een grove overschatting van de impact van immigratie: want die is zoals gesteld helemaal niet zo groot.

@Arduenn/5: Haha, dat zou zomaar eens kunnen! :0

@Le Redoutable: Volgens mij hebben jullie beide gelijk. De PVV kiezer is ofwel van CDA ofwel van PvdA afkomstig. Omweg SP voor de laatste: eventueel. De VVD heeft van de PVV ook wel wat concurrentie te verwachten (vandaar ook dat de VVD ook steeds meer richting PVV schuift). Maar voor de meesten geldt dat angst, kortzichtigheid en egoïsme meespelen.

SP gaat niet met PVV regeren. Ze weten heel goed dat ze daarmee hun partij om zeep zouden helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Folkward

@6
Waarom is die column interessant? De link naar de Politicologica-aflevering daarin is wel interessant, maar het artikel zelf?

Hij schrijft het artikel naar aanleiding van een boek dat net uitgekomen is (“Roderick presenteert op RTL Z en verbaast zich over wat er zich in het nieuws afspeelt”). Zijn artikel gaat over laffe politici, schaamte en -daarmee- de algemene onwil om te doen wat nodig is. (“De vrees voor reputatieschade belemmert hen de maatregelen te nemen, die zij eigenlijk noodzakelijk achten.”) Maar dan gaat het over naar een aflevering van een maand geleden over de PvdA, en met dat bruggetje over de politici van de PvdA. Gaandeweg wordt het duidelijker dat het niet over schaamte in het algemeen gaat, maar alleen over schaamte over de behandeling van nieuwkomers (en geen andere schaamte). Wat een mooi stuk had kunnen zijn over lafheid in en van alle partijen, over ‘het eigen straatje schoonvegen’ van politici, verwordt tot PvdA-bashing:

Ontdaan van durf, dadendrang en achterban is de relevantie van die partij [de PvdA] na 15 maart een raadsel.

En dan hebben we het over een serie gebeurtenissen die 10, 15 jaar geleden plaatsvonden. Dáár zou het aankomende verlies van 15 maart in gelegen zijn, niet in de kabinetsdeelname in de afgelopen 4 jaar, niet in het beeld dat de PvdA gepiepeld is door beloftes van de VVD, die de VVD nooit heeft waargemaakt.

Ik zal die lafheid van die PvdA-politici niet ontkennen, dat geven ze ook zelf toe. Maar die lafheid, is dat ook niet de lafheid van de PVV, die bij het begrotingsakkoord van 2012 wegliep? Belemmerde de vrees voor reputatieschade Wilders dan niet om maatregelen te nemen die noodzakelijk werden geacht? En het schone handen politiek, is dat niet onwetendheid veinzen over ‘verloren’ bonnetjes door top-VVD’ers?

Natuurlijk, Roderick Veelo kan de PvdA enkel als voorbeeld nemen, zonder het uit te zonderen. Maar het gebrek aan verwijzingen naar andere politici en het onnodig uitdiepen van problemen van de PvdA doen toch anders vermoeden.

Dus, in alle eerlijkheid: waarom is die column zo interessant?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Klokwerk

@Analist: En jij denkt dat die bevolkingsgroei te wijten is aan de instroom van moslim-immigranten? Dan moet je nog maar eens goed naar die cijfers kijken en niet alleen maar liedjes luisteren. De bevolking groeit ook door geboortes, en immigranten zijn niet allemaal moslims: sterker nog, dat is een minderheid. Het percentage moslims groeit bijna niet.

De buurten met allochtonen komen niet naar de PVV’ers toe. Wilders wil dat graag laten geloven ja, maar zullen we ons hier niet op alternative facts, maar op de echte feiten baseren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Micowoco

Wie van de reageerders woont in zo’n migrantenbuurt? (ik wel, maar kijk geen tv, heel rustgevend)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Gilgamesh

Even over dat witte mannen quotum. Daar wordt ik dus echt heel moe van. Ik zou ontzettend graag vrouwelijke werknemers in dienst nemen in mijn bedrijf, nog liever dan mannen omdat ik denk dat dat goed voor de chemie en de sfeer zou zijn. Echter, vrouwen zijn in mijn zwaar overvraagde IT specialisatie totaal niet te vinden. En hoe technischer en gewenster de skills, hoe minder vrouwen er mee werken. Maar als ik een of andere slap gelul functie heb dan zijn er daar massa’s voor beschikbaar. Laat ze eens een echt vak gaan doen in plaats van communicatie advies of mental coach en ze zijn bij mij als eerste welkom!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@5: AP bezoekt Duindorp en Urk. Interessante selectie. Volendam en Staphorst ontbreken nog in dit ‘representatieve’ beeld van de stemming in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Klokwerk

@Gilgamesh: Daarom zeg ik ook bedrijven met meer dan 50 werknemers. En dan gaat het mij voornamelijk om het managementteam. In een klein nichebedrijf gaat zo’n quotum niet werken. Het is ook onnodig want in het MKB zijn nu juist veel bedrijven ook met een oververtegenwoordiging aan vrouwen of allochtonen, waarmee eea elkaar compenseert. Het probleem zit hem echt in het plafond bij de grote bedrijven, waar het management zeer eenzijdig is vertegenwoordigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 SG

Het is gezwets dat terroristen ons voornamelijk haten om de “Westerse” bemoeienis. De inval in Irak en Afghanistan was na de Terroristische aanvallen op 11 september 2001. IS is meer bezig met het uitroeien van sjiietische moslims, en die hebben niks met Westerse bemoeienis te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Klokwerk

De belangrijkste eis van Osama Bin Laden is altijd geweest dat de VS zich moest terugtrekken van het grondgebied van Saudi-Arabië, dus hoever wil je gaan in het ontkennen?

Uit een verklaring van IS:

“Wij haten jullie voor jullie misdaden tegen de moslims. Jullie drones en straaljagers bombarderen, doden en verminken onze mensen over de hele wereld. Jullie marionetten in de door jullie toegeëigende landen van de moslims onderdrukken, martelen en voeren oorlog tegen iedereen die de waarheid spreekt.”

“Wij haten jullie voor het binnenvallen van onze landen, en vechten tegen jullie om jullie te verdrijven. Zolang er ook maar een piepklein gebied is dat we moeten terugwinnen, zal de jihad een persoonlijke verplichting zijn voor iedere moslim.”

Nogmaals, ik wil benadrukken dat het Westen of rechts niet de reden is dat de radicale Islam bestaat. Staat ook in het artikel. Maar dat we zelf een voedingsbodem verstevigen kan niemand ontkennen, tenzij met ogen en oren stijf dichtgedrukt en verstand op nul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 analist

@13: En jij denkt dat die bevolkingsgroei te wijten is aan de instroom van moslim-immigranten?

eh nee? zeg ik toch niet wijsneus. zal vast ook veel immigratie uit Oost Europa zitten. gaat mij erom dat wat je zegt op bepaalde punten niet helemaal waar is.. dat ondermijnt je overtuigingskracht.

De buurten met allochtonen komen niet naar de PVV’ers toe.

nou toch wel. omdat het allochtone aandeel van de bevolking groeit zullen meer buurten van samenstelling veranderen. daar is in principe niks mis mee (vind ik) maar het is ook geen proces waarvan je kan zeggen “als je het niet leuk vindt, dan vermijd je het maar”. oud- en nieuwkomers zullen er toch samen uit moeten komen zonder dat een groep maar vertrekt. dat is de Wilders “oplossing”

Wilders wil dat graag laten geloven ja, maar zullen we ons hier niet op alternative facts, maar op de echte feiten baseren?

kan je die pedante keutel ff intrekken? het enige wat ik zeg is dat de feitelijke uitspraak die je doet over immigratie onjuist is. heeft niks met “alternatieve feiten van Wilders” te maken, meer met een beetje proberen te begrijpen waar het probleem van de ander (rechtse stemmers maar ook veel SP’ers) zit. Of wil je geen groter bereik dan de Groenlinkse echokamer? Plaats het dan maar meteen op Joop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Klokwerk

God god, wie is hier nu de wijsneus? Waar zeg ik dat de bevolking niet gegroeid zou zijn? Staat er niet he?

“omdat het allochtone aandeel van de bevolking groeit”

Ga eens even opnieuw lezen. Ik heb er nota bene wat aan links ingezet met cijfermateriaal. Het allochtone aandeel van de bevolking groeit niet of nauwelijks. Het is nu zes of zeven procent en volgens de prognoses gaat het in dertig jaar naar hooguit negen procent. Dat is echt niet veel. En ook die cijfers daar valt wat aan af te doen. In praktijk blijft het aantal moslims in ons land al jaren stabiel.

Daar gaat het nu juist om. Die dingen een keer onder de aandacht te brengen. Maar het gaat er kennelijk niet in. De ‘alternatieve waarheid’ is kennelijk heel erg hardnekking. Want we werden overspoeld, toch?

Enfin, als je toch wilt vertellen dat ik ongelijk hebt dan zal je op zijn minst met betere argumenten komen dan een liedje, en het liefst ook zeggen waarom het cijfermateriaal waarop ik mij baseer niet klopt. En bewaar bewoordingen als ‘pedante keutel’ verder maar voor de spiegel als je je zo wilt uit blijven drukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hemaworstje

Tegelijkertijd worden groepjes rondhangende allochtone jongeren zeker voor een man een stuk minder bedreigend als je ze bij het passeren gewoon vriendelijk groet. Ik zou zeggen, probeer het eens..
Waarom?,doe ik bij een groepje rondhangende “nederlanders”
ook niet.
Nee ik woon zeer zeker niet in een volkswijk en ik heb nog nooit gestemd, de enige buitenlander hier is de chinees, wie hier wil wonen moet familie of werk in het dorp hebben.
We build that wall.
Mooi links plan, mooie balk voor de kop ook maar goed beetje causaal verband omheen wikkelen en de pijn trekt wel weg.
Hun cultuur is niet mijn smaak,maar goed dat gevoel heb ik ook bij een amerikaan of amsterdammer.
Islam, jehova jood of spaghettimonster het zal me jeuken.
Details.mafklapperij.
Mijn Poolse medewerkers stemmen allemaal PVV als ze zouden mogen ook al zou dat eventueel ten koste gaan van zichzelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 beugwant

@22: Blijf dan maar weg uit mijn dorp, want daar hebben we nog een pré-Napoleontische groetplicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Klokwerk

@Hemaworst: Dat is toch precies wat ik zeg? Blijf lekker in je dorp en laat je niet gek maken door mensen die zeggen dat het jouw kant op komt, want dat komt het niet. Iedereen blij.

Verder leuk dat je op lollige manier probeert te zeggen dat ik een balk voor mijn hoofd hebt, maar de inhoudelijke discussie vaart er wel bij als je erbij zegt waarom dan volgens jou precies.

Als de mensen bij jou op straat elkaar niet groeten woon je volgens mij niet echt in een dorp. Ik vind je medemens groeten ondanks dat ik in Amsterdam woon bijzonder normaal, en het maakt het leven er ook voor jezelf over het algemeen een stuk aangenamer op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 analist

@21: grom. meestal zeg je zinnige dingen klokwerk maar hier doe je toch erg je best om de ander niet te begrijpen. wat minder lang van stof zijn en wat strakker op de bal zitten graag. terug naar de kern:

je zegt
Los daarvan, de strategie van de dichte grenzen is het beleid dat hier al sinds de jaren 90 gevoerd is: we nemen sinds die tijd al niet meer mensen op dan volgens de internationale verdragen verplicht is.

is gewoon *niet waar*. er zijn in 20 jaar 2 miljoen mensen bijgekomen – vandaar de verwijzing naar “15 miljoen mensen”. een groot deel van die groei is gedreven door immigratie.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/31/hogere-bevolkingsgroei-door-migratie

check het figuur 3: op het oog is ongeveer 1/3 van groei door het migratiesaldo. De bewering “dichte grenzen” (die jij hierboven doet) – ongeacht of dit haalbaar of wenselijk is – strookt niet met de cijfers en ook niet met de ervaring. In een discussie over immigratie, etc moet er wel overeenstemming zijn over de feiten, anders heeft het discussieren geen zin natuurlijk. Wat jij zegt op sommige punten is niet feitelijk.

Het allochtone aandeel van de bevolking groeit niet of nauwelijks. Het is nu zes of zeven procent en volgens de prognoses gaat het in dertig jaar naar hooguit negen procent.

een toename van vijftig procent (!). 50% meer “Halal Fried Chicken” denkt bakfietsmoeder Klokwerk, 50% meer Mohammed B. denkt Hemaworstje allicht.

In praktijk blijft het aantal moslims in ons land al jaren stabiel.

niet iedere allochtoon of migrant is een moslim. zou jij toch moeten weten. wederom wat strakker formulieren mag best.

En bewaar bewoordingen als ‘pedante keutel’ verder maar voor de spiegel als je je zo wilt uit blijven drukken.

niet zo snel op je pik getrapt zijn man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 analist

nog even gegoogled Klokwerk, want je houdt zoveel van cijfers blijkbaar. lees iets van het CBS (uit 2008 dus wel gedateerd):

Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in
2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer
dan op dit moment. Niet-westerse allochtonen nemen het
grootste deel van de toekomstige bevolkingsgroei voor hun
rekening. In 2050 zal hun aantal 3,0 miljoen bedragen,
tegen 1,8 miljoen in 2009. Het aandeel van de nietwesterse
allochtonen in de totale bevolking groeit daarmee
van 10,8 naar 17,2 procent.

https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2397CD68-7E21-4F38-B971-ED09817635A3/0/2009k2b15p14art.pdf

tsja. veel alternatieve feiten daar bij het CBS he?

mijn bescheiden mening: een toename van 11 naar 17 procent lijkt mij aanzienlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

Pardon Analist, maar voordat je een ander de maat neemt mag je zelf eerst beginnen met je zorgvuldiger uit te drukken. OK, in twintig jaar zijn er twee miljoen mensen bijgekomen, maar dus één derde daarvan door migratie. Dat is al een heel ander perspectief. Daarbij kan ik de stelling dat we niet meer mensen opnemen dan via de internationale verdragen verplicht is vrij makkelijk volhouden, tenminste zover het om vluchtelingen/asielzoekers gaat (en dat wordt door de tekst om mijn citaat heen wel duidelijk mag ik hopen). En wat ik zeg is wel degelijk feitelijk. Sinds de Cohenwet in de jaren 90 sturen we feitelijk iedereen die volgens de internationale wetten geen recht heeft op asiel weg, althans, dat proberen we. Dat is het idee achter die wet.

Daarnaast is er natuurlijk huwelijksmigratie en arbeidsmigratie, maar daar ging het hier niet over. Te meer daar huwelijksmigratie en arbeidsmigratie al helemaal niet in de meerderheid om moslims gaat. Overigens, zoals de tekst zegt waren ook de meeste vluchtelingen van de afgelopen twintig jaar ook al geen moslims.

Je ziet dat zo even de pijnpunten en de details aanstippend dat er van jouw claim dat er twee miljoen mensen bijgekomen zijn en dat dit dan wel voor een heel groot deel moslims zouden moeten zijn (?)niet veel overblijft.

Verder is een toename in dertig jaar van 6 naar 9 procent inderdaad 50%, maar dat is jaarlijks dus niet meer dan 2% moslims erbij. Dat is geen explosieve groei. En dat het totale aantal onder de tien procent blijft houdt ook in: dit gaat geen enorme verschuivingen op de Nederlandse cultuurkaart betekenen. Dat kan zelfs een PVV’er begrijpen als hij zijn hersens gebruikt.

Ik vind het allemaal wel leuk hoor, dit weerleggen, maar waar ik nu zo moe van wordt is dat mensen kennelijk gewoon niet WILLEN geloven dat er echt geen Tsunami van moslims over Europa en Nederland spoelt. Waarom zou dat zo zijn? Het is toch alleszins prettig nieuws? Waarom per se paniek, ook als dat niet gerechtvaardigd blijkt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Klokwerk

@27: En je zal de eerste niet zijn die niet-westers met moslims verwart. Niet-westers zijn ook mensen uit Aziatische landen minus Japan, uit Australië, Zuid-Amerika en veel Afrikaanse landen. Allemaal geen moslims. En dat is het verschil tussen die 6 en 9 procent van mij en 11 en 17 procent van jou, mocht je geïnteresseerd zijn. De toename is procentueel overigens hetzelfde. En ook 17% lijkt mij nou niet echt genoeg om een cultur ‘weg te vagen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Klokwerk

“want je houdt zoveel van cijfers blijkbaar”
“tsja. veel alternatieve feiten daar bij het CBS he?”

Maar je had kennelijk nog wat pedante keutels rond te strooien? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hemaworstje

Nou nee Klokwerk, ik ben nu pas boer ( nou ja pachter) en ben bewust de stad ontvlucht vanweg de veranderende maatschappij aldaar.
Ik leef hier zoals in de 80 er jaren , touwtje brievenbus je kent het wel.
Ik ken de grote bedrijven, de stad en wereld en zijn culturen en religies.
Een chinees of vietnamees moet je nog tegenkomen bij de Sociale dienst, is cultuur.
Maar ik kom nog dagelijks in een zeer divers multiculturele omgeving en ik besef dat de enige oplossing is dat dit nog wel een generatie gaat duren en het willen versnellen of verlagen van het proces dan tevens de wrijving toeneemt.
Verspilde moeite dus, leuk idee en je hebt erover nagedacht maar je hebt geen smeerolie.
Je vecht hier niet voor vrouwenrechten, tegen kernwapens of voor de pil maar voor acceptatie van bv de hoofddoek.. is dat links?
Begrip vragen voor een nieuwe dominante religie nadat we het katholieke juk hebben afgeworpen is niet iets waar we op zitten te wachten.
En ja we groeten hier iedereen in het dorp ( het is toch familie hé) maar waarom zou ik een mij niet bekend groepje in een stad groeten?

Om te constateren dat men a) niet agressief is b) niet iedereen een dealertje is? c) men wel zich wel islam of refo noemt maar de letter van die wetten wel erg ruim nemen? d) dat een kleurtje niet eng is?
Dergelijke congitieve therapie werkt niet.
Wat de boer niet kent dat vret hij niet, het gemiddelde AGF gezin denkt er anders over en dat is de massa.
Bang te zijn voor groepjes is juist het teken van den Nederlander, dat is geen tolerantie maar gewoonweg angst, lafheid?
We noemen dat dan beschaafd om weg te lopen, geweld te ontlopen, weerwoord te geven.Lekker pacifistisch.
Idealisme a la jesse james Klaver, de Volvo inruilen voor een electrische was hem te duur , zijn dak te klein voor zonnepanelen etc. Is dat links?
Olijven? seizoensgebonden lokaal geproduceerd?

Als een pvv’er uit zijn plaat gaat door het links gezeur over moslims
en iemand doodschiet of steekt of een linkse malloot die gek wordt van rechts en besluit eigen rechter te spelen, dat is het terrorisme waar je bang voor kunt zijn , een bomaanslag van een fundi moslim
kleine kans.
Ik heb de IRA , rara ,treinkapingen, RAF, ETA PLO Bevrijdingsfront voor tuinbonen etc overleefd, so what.
Denk je dat de burger ook maar 1 nacht wakker lig van een El qaida of Isismafkees?
Als er een aanslag komt is het toch media, ergo Randstad.
Die andere 11 miljoen mensen don’t care.
1 scheef huis door een metro aanleg en de halve krant staat vol en maandenlange media aandacht maar Groningen? Goh , elite?

Dat ik niet verder inga op de naar mijn ogen balk voor je hoofd in combinatie met mijn ooglappen/ cq medicatie is dat het altijd uitloopt hier op wikipediageleuter tussen mensen die meer weten over de olie export van Tjikistanië en de rectale klimaatstijging van de Xhosa’s dan dorpelingen een paar honderd kilometer verderop.
eelt op de handen en een fluwelen handschoen , we will never shake hands..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Kacebee

maar ook doordat die centra een impuls vormen voor de lokale economie. Die mensen moeten immers ook allemaal brood eten

Ken je de Parable of the broken window? Je hebt gelijk dat de bakker om de hoek profiteert, dat is een zichtbaar positief effect, maar die asielzoekers moeten het geld voor die bakker wel eerst krijgen, en daar draait de belastingbetaler voor op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 analist

Daarbij kan ik de stelling dat we niet meer mensen opnemen dan via de internationale verdragen verplicht is vrij makkelijk volhouden, tenminste zover het om vluchtelingen/asielzoekers gaat

dat is de kleinste groep immigranten (!)

er van jouw claim dat er twee miljoen mensen bijgekomen zijn en dat dit dan wel voor een heel groot deel moslims zouden moeten zijn (?)

waar zeg ik dat? ik heb het uitdrukkelijk over Oost-Europeanen in @20. lees je alleen maar jezelf ofzo?

Verder is een toename in dertig jaar van 6 naar 9 procent inderdaad 50%, maar dat is jaarlijks dus niet meer dan 2% moslims erbij. Dat is geen explosieve groei.

dat was op basis van jouw natte vingerwerk cijfers. ging er om dat je googchelt met cijfers: in procentpunt is het idd niet veel (2 a 3) in procent is het wel veel (50%). beide cijfers zijn “waar”, wat ik daarmee zeg is dat je met meer moet komen dan met het kiezen van cijfers die jouw stelling onderbouwen.

daarnaast kloppen jouw cijfers niet: zie #27

dit gaat geen enorme verschuivingen op de Nederlandse cultuurkaart betekenen.

alsof die 50% extra gelijkmatig verdeeld wordt over het land. maar dat is niet waarschijnlijk (gezien het verleden). dus de samenstelling in bepaalde wijken en regio’s zal (aanzienlijk) veranderen. dat lijkt me wel een feit. lokaal zal zeker de cultuur (of op zn minst het stadsbeeld) verder veranderen. kijk eens voor de lol naar foto’s van Bos-en-Lommer in de jaren ’60 en vergelijk het eens met nu. de wijk is vrij dramatisch veranderd.

Ik vind het allemaal wel leuk hoor, dit weerleggen

ohja? wanneer ga je beginnen met weerleggen dan?

En je zal de eerste niet zijn die niet-westers met moslims verwart. (…)Allemaal geen moslims. En dat is het verschil tussen die 6 en 9 procent van mij en 11 en 17 procent van jou, mocht je geïnteresseerd zijn.

ik heb het toch niet over moslims (!) waarom blijf je dat roepen?
oh ik begrijp het al: je haalt zelf moslim en niet-westers allochtoon door elkaar en denkt dat ik dat doe.

want in #21 zeg jij duidelijk
Ga eens even opnieuw lezen. Ik heb er nota bene wat aan links ingezet met cijfermateriaal. Het allochtone aandeel van de bevolking groeit niet of nauwelijks. Het is nu zes of zeven procent en volgens de prognoses gaat het in dertig jaar naar hooguit negen procent.

nee het is dus nu 11% en gaat naar 17%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 zmooooc

In Amsterdam blijft het aantal moslims al tien jaar lang stabiel op ongeveer 12%.

Ik groeide op in de jaren ’80. Mijn grootouders waren nog actief religieus. Tegen de tijd dat we er achter kwamen dat mijn broertje homoseksueel was en hoe die religieuze familieleden (allen inmiddels onterft door mijn inmiddels stinkend rijke maar ietwat arrogante broertje:p) daarmee om gingen heb ik voor mezelf bepaald dat ik bijzonder blij was met de snelle afname van dit type mens. Een Islam stabiel op 12% maakt een vrij lomp einde aan die trend. Nou zal ik nooit iets PVV-achtigs stemmen, ik woon in een achterstandswijk en mijn kinderen gaan naar een “zwarte” school en ik word doodmoe en schijtziek van het voortdurend bagatelliseren van deze trend. Het is buitengewoon ernstig dat we zo’n grote groep mensen hebben die dergelijk intolerant gedachtengoed in stand houden, warm houden als een soort tikkende tijdbom voor hun nageslacht.

(…) wie vindt dat quota niet deugen omdat ‘de beste’ de baan zou moeten krijgen, die maakt een denkfout (…)

Nog zoiets waar ik doodmoe van word. Ik ben manager van een afdeling in een IT-bedrijf. Het type afdeling waar ons soort “topmanagers” uit voortkomt. Er werken zo’n 20 man. Ik heb zo’n 100 sollicitatiegesprekken achter de rug. En welgeteld 1 daarvan betrof een vrouw (die ik heb aangenomen). Ik voel mij dus aangesproken door de wereldvreemde vrouwenquotumdenkers. En ben van mening dat ze waarschijnlijk in een paralelle werkelijkheid verblijven, een werkelijkheid waar 50% van de HBO-v studenten man is, 50% van de beta-studenten vrouw, het merendeel van de mannelijke verloskundigen niet homoseksueel is en je op een kinderdagverblijf meer dan 1% mannelijke medewerkers aantreft. Voor deze mensen heb ik een vraag: #hoedan?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Klokwerk

@Hemaw: “Je vecht hier niet voor vrouwenrechten, tegen kernwapens of voor de pil maar voor acceptatie van bv de hoofddoek.. is dat links?”

Nou, deze uitspraak bewijst wel dat je het artikel niet goed hebt gelezen want dan had je gezien dat vrouwenrechten juist bij uitstek dat is waar ik hier voor vecht. Het recht te dragen wat je wilt, ongeacht de wil van de samenleving maar ook de wil van je vader, je broers, je man. Er staat ook nota bene heel groot “Inzetten op emancipatie” boven dat stukje tekst: hoe kan het je ontgaan zijn? Dus graag opnieuw lezen, daarna pas weer reageren.

Verder begrijp ik dat je de skills tot samenleven je niet wil eigen maken maar die mensen raad ik toch juist aan te doen wat jij deed? Jij wilt gewoon geen moslims tegenkomen en dat heeft te maken met persoonlijke smaak, prima, ga in je eigen dorp leven en laat je niet gek maken door mensen dat de moslims jouw kant op komen want dat is gewoon niet zo. Leef gewoon je eigen leven en stop met zeuren zou ik zeggen.

@Kacebee: Ja, iemand moet ervoor betalen maar ze zijn er nu eenmaal, linksom of rechtsom kost het toch geld. Dan heb ik liever dat dat geld wordt uitgegeven aan de lokale bakker dan aan de politie. Als die mensen snel meedraaien en kunnen werken gaan ze zelf ook belasting betalen en dat is win-win.

@Analist: Het stuk waar je op reageert ging juist over die paniek over de vluchtelingen. Inderdaad, dat is de kleinste groep immigranten ja, goed dat je het nog even onderstreept.

De verantwoording voor de cijfers die ik gebruik kan je lezen in de links die eronder zitten in de post en dat is alles behalve natte vingerwerk. Ik goochel niet, dat doe je zelf. Je komt met een liedje, een grafiekje waar je door je oogharen naar kijkt, gooit groepen door elkaar… ik wil het wel voor je blijven corrigeren hoor, maar ga dan niet lopen zeggen dat IK hier degene ben die goochelt met cijfers want dat ben je zelf.

Waarom jouw cijfers van @27 afwijken van die van mij kan je lezen in @29: jij hebt het over allochtonen van niet-westerse afkomst, ik heb het over moslims.

Deze hele discussie gaat over moslims. De centrale vraag is: islamiseert Nederland. Staat als kop boven het stuk.

Dan kan je het me toch niet met droge ogen gaan verwijten dat ik de cijfers erbij pak voor moslims, en niet die van niet-westerse allochtonen? Als je het graag wilt hebben over immigratie in het algemeen of over Oost Europeanen kan je vast wel een ander stuk vinden om op te reageren.

@Zmoooc: Het ging mij erom dat de islamisering gestopt is omdat de groep moslims al jaren niet of nauwelijks meer groeit. Nog dertig jaar om wat te groeien, en dan is de fut eruit. Daarbij zijn niet alle mensen die hier als moslim geregistreerd staan meteen homohaters. Overigens is volgens hetzelfde artikel dat ik aanlink het aantal christenen nog 50%, dat is een nog veel groter aandeel.

Het antwoord op je laatste vraag heb ik in @17 ook al gegeven: de door jou beschreven situatie is ook geen situatie waar ik een quotum op los zou willen laten. Het gaat mij voornamelijk om managementteams van bedrijven groter dan 50 werknemers. En in die omstandigheden heb ik dergelijke quota in ieder geval voor vrouwen heel goed zien werken. Dat is geen wereldvreemdheid maar gewoon ervaring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 zmooooc

@35 Maar wat betreft die Christenen hadden we de dalende lijn al ingezet.

En ik beschrijf een bedrijf met 100 werknemers. Een bedrijf wat volgens de meeste vrouwenquotumdenkers nou juist bij uitstek in aanmerking zou komen voor zo’n zinloze maatregel, maar waarbij managers bij voorkeur uit de operatie komen en serieuze inhoudelijke ervaring met IT hebben (zoals m.i. iedere manager van een medium tot groot bedrijf zou moeten hebben). Maar in de operatie stromen simpelweg niet tot nauwelijks vrouwen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 analist

Waarom jouw cijfers van @27 afwijken van die van mij kan je lezen in @29: jij hebt het over allochtonen van niet-westerse afkomst, ik heb het over moslims.

gast. in #27 zeg je letterlijk “het allochtone aandeel …”. daar moet ik blijkbaar automatisch “moslims” bij denken, ja hoor.

Ik goochel niet,

het is een trucje om een toename van 6% naar 9% uit te drukken in procentpunt zodat je kan zeggen “maar 3%”. het is een ander trucje om het uit te drukken in procent zodat iemand kan schreeuwen “wel 50%!”. beide getallen kloppen volgens mij – het gaat hier niet over alternatieve feiten zoals je graag roept maar over verschillende perspectieven.

dat bedoel ik met goochelen: de werkelijkheid en de ervaring veranderen daar niet mee. de werkelijkheid en de ervaring is dat het aandeel islamieten in Nederland toeneemt. afhankelijk van hoe “problematisch” je de groep vindt kan je dat veel of weinig noemen. voor iemand die het huidige percentage al “problematisch” vind (of: iemand die vind dat het huidige percentage problemen met zich mee brengt, zie #32) zal +50% veel zijn. voor iemand die graag olijven koopt in Slotervaart oid is +3 procentpunt weinig. maar, het kiezen van de meeteenheid die jou het beste uitkomt (want dat is het enige wat je hier doet), overtuigt de eerste persoon volgens mij niet.

anders gezegd: waarom druk je het aantal moslims in Nederland niet uit in 10-tallen miljoenen? dan is het helemaal niks.

verder nog:
want dan had je gezien dat vrouwenrechten juist bij uitstek dat is waar ik hier voor vecht.

serieuze vraag: hoe “vecht” jij precies? voor de duidelijkheid: vechten is iets anders dan je mening en gezicht kenbaar maken op het internet. ben benieuwd..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Klokwerk

Ach ach ach, in één reactie verspreek ik me en schrijf ik ‘het allochtone deel’ en gelijk is analist in de war en is hij helemaal vergeten dat het hier een stuk over de islam betreft.

Ik zeg verder nergens ‘maar drie procent’. Ik zeg zes en negen procent, en dat zijn geverifieerde cijfers, ze zijn precies, en ze gaan over mijn onderwerp, en daar is geen truc aan te pas gekomen.

Serieus, ik vind het heel leuk dat je hier probeert om kritisch over te komen, maar verder dan een stukje muggenziften met rammelende cijfers kom je niet. Kan je je niet gewoon op de strekking van het stuk concentreren?

Hoe ik vrouwen wil ondersteunen bij emancipatie kan je in het stuk onder het desbetreffende kopje lezen, plus in het kopje daaronder. Mocht je daar kritiek of andere ideeën bij hebben, dan hoor ik het wel, maar ik zet daar een heel aantal zeer concrete punten onder elkaar die ik naar mijn mening echt niet hoef te herhalen.

@Zmoooc: Ik snap wel wat je aankaart. Maar sorry, voor een bedrijf met 100 medewerkers ben ik streng. Die kunnen namelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zelf te scouten of dit te laten doen en te investeren in opleidingen. En als het nu niet lukt zou ik het bedrijf niet willen sluiten of zo, maar alleen een extra premie laten betalen die weer geïnvesteerd wordt in opleidingen en campagnes om mensen daarvoor te motiveren. Want het kan gewoon niet dat in een branche waar honderd mensen werken alleen maar witte mannen geschikt zijn en vrouwen en allochtonen een soort genetische achterstand hebben.

Ik begrijp meteen dat je het daar totaal niet mee eens zou zijn, maar dat is een politieke keuze die ik maak. En onrealistisch is het zeker niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 KJH

Tenslotte het terrorisme. Om het terrorisme verder te bestrijden is het goed te bedenken waarom terroristen ons haten.

Ik weet niet wat ik fout gedaan heb om 9/11 te veroorzaken, jij wel? Je begint handig met de inval van Irak. Laten we wel wezen: dat was zeker een fout, maar het is allemaal niet begonnen met de inval van Irak.

Ook de westerse aanwezigheid in Saoudi Arabië…

Oh fuck off. *Aanwezigheid*, really?

Moslims worden ook kwaad op het Westen door de steun voor Israël, dat alle internationale verdragen aan zijn laars lapt.

Moslims worden met name boos omdat media in hun landen van herkomst met nepnieuws Israel handig gebruiken om alle ellende op af te schuiven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Klokwerk

Ik zeg expliciet Niet dat het westen terrorisme uitgevonden heeft, ik zeg alleen dat we dingen doen waarbij we het terrorisme verder voeden.

Overigens was nummer 1 actiepunt van Al Quaida dat de VS weg zou moeten uit Saoudi Arabië. En laten we eerlijk zijn: om aan te tonen dat het westen inconsequent is tav mensenrechten hebben mensen met Israël een dankbaar voorbeeld, waarmee ze inderdaad succesvol de aandacht kunnen afleiden.

Dus ja, terrorisme ontstaat ook al uit zichzelf want die mensen daar voeren met name oorlog onderling. Maar in de strijd tegen het terrorisme blunderen er wel en hebben we beleid dat terrorisme vaak eerder stimuleert dan tegen gaat. Laten we daar niet blind voor zijn. Waarom wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 zmooooc

@Klokwerk Ik zie niet helemaal waar je die allochtonen en witten vandaan fantaseert? Die zijn in mijn vakgebied juist sterk oververtegenwoordigd; volgens mij is zo’n 35% geboren in het buitenland, daar mag je de tweede generatie dan nog bij optellen, maar aangezien die gewoon Nederlands spreken durf ik geen uitspraak te doen over de omvang van die groep.

Terug naar de vrouwen. Waar wilde je die precies vandaan toveren? ~5% van de informatica-studenten is vrouw. Ik bedenk me nu dat dat precies overeenkomt met de ene vrouw op mijn afdeling van 20 man. En we investeren al lange tijd fors in het in-house omscholen van mensen (met beta-opleiding) tot programmeur, maar dat verandert niets aan het aandeel vrouwen. En dan zien we ook nog eens dat een aanmerkelijk deel van de vrouwen die bij ons komen werken opvallend ondernemerig is (vergeleken met de mannen) en in no-time voor zichzelf begint en daarmee geen deel meer uitmaakt van welk personeelsbestand dan ook.

Ik geloof ook niet in nog meer investeren in meisjes-in-de-techniek- campagnes; daar worden ze al decennia lang mee doodgegooid en er verandert helemaal niets. Dit soort initiatieven benadrukt juist dat meisjes-in-de-techniek iets “raars” zijn en werkt derhalve mogelijk zelfs averechts. Het ontbreken van vergelijkbare campagnes gericht op mannen in bijvoorbeeld de zorg en het ontbreken van enige vorm van verontwaardiging over mannendiscriminatie in de kinderopvang (na Robert M) versterkt dat nog eens.

(…) het kan gewoon niet dat in een branche waar honderd mensen werken alleen maar witte mannen geschikt zijn en vrouwen en allochtonen een soort genetische achterstand hebben (…)

Nogmaals: jij kunt wel van mening zijn dat dat niet kan, maar het is gewoon een feit; 5% van de informatica-studenten is vrouw en dat is al heel erg lang zo. Waarom zou je daar het bedrijfsleven voor straffen?

En ik neem aan dat je dan ook in de zorg en kinderopvang zinloze boetes wil gaan uitdelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Klokwerk

Volgens mij zijn in de zorg en in de kinderopvang de managementlagen en directies nou niet direct een afspiegeling van het personeelsbestand qua man-vrouwverdeling, en dat is nu juist het pijnpunt. En zoals gezegd, het gaat mij met name om het management.

Ja, misschien is inderdaad mijn stelling voor nichebedrijven niet houdbaar. Ik denk dan ook vooral te beginnen aan een branche als de politie. Ook daar heet het dat er altijd meer witte mannen solliciteren, en vrouwen en allochtonen minder, en dat die laatsten ook eerder weg zijn. Dit laatste komt bijna zeker door de cultuur bij de politie zelf. Dat te doorbreken, daar gaat het mij om. Dat doe je alleen door het personeelsbestand van boven af een afspiegeling te laten zijn van wat je wil, en dat is inzake de politie zeker tot op zekere hoogte de samenleving zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Kacebee

de managementlagen en directies nou niet direct een afspiegeling van het personeelsbestand qua man-vrouwverdeling, en dat is nu juist het pijnpunt.

Waar doet het dan pijn als vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het management? Bij de feministen?

De pijn komt in elk geval bij de samenleving als geheel terecht als je een gelijke verdeling afdwingt terwijl het aanbod daar niet op aansluit. Zulke ideologisch gemotiveerde dwang leidt tot ongelukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

Zoals uitgelegd in het stuk: zolang een samenleving een oneerlijke afspiegeling heeft in het management kan je rekenen op effecten van onbewuste discriminatie. Dat is niets ideologisch om dat tegen te willen gaan, dat is puur pragmatisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 KJH

@40:

Ik zeg expliciet Niet dat het westen terrorisme uitgevonden heeft, ik zeg alleen dat we dingen doen waarbij we het terrorisme verder voeden.

Typisch links, postchristelijk geleuter. Mensen zijn verantwoordelijk voor wat ze zelf doen. Je kunt terrorisme niet ‘voeden’. Sluit overigens wonderwel aan op…

Overigens was nummer 1 actiepunt van Al Quaida dat de VS weg zou moeten uit Saoudi Arabië.

O! Onze aanwezigheid is het probleem! En wat is de volgende eigenschap van ons goddeloze westerlingen die de nobele wahabisten tegen de borst stuit? Dat we ademen? By all means then, laten we daar ook vooral mee ophouden! Straks ‘voeden we het terrorisme’ nog met ons goddeloze ge-adem!

En laten we eerlijk zijn: om aan te tonen dat het westen inconsequent is tav mensenrechten hebben mensen met Israël een dankbaar voorbeeld, waarmee ze inderdaad succesvol de aandacht kunnen afleiden.

Vage inferentie is vaag. Ik heb geen idee waar je ’t over hebt. Het feit dat Israel land heeft teruggegeven aan de Palestijnen nadat de Israeli’s het rechtmatig hadden veroverd in een oorlog die zij zelf niet begonnen zijn? Vast niet.

Dus ja, terrorisme ontstaat ook al uit zichzelf want die mensen daar voeren met name oorlog onderling. Maar in de strijd tegen het terrorisme blunderen er wel en hebben we beleid dat terrorisme vaak eerder stimuleert dan tegen gaat. Laten we daar niet blind voor zijn. Waarom wel?

Ik ben het met je eens dat de inval van Irak een fout was. Daarnaast zou ik je er graag aan herinneren dat de ‘Twitter-revoluties’ door de linkerkant van het politieke spectrum hier uitbundig werden toegejuicht en dat Yolande Sap persoonlijk heeft ingestemd met inmenging in Libië. Laten we daar ook vooral niet blind voor zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Klokwerk

“Mensen zijn verantwoordelijk voor wat ze zelf doen. Je kunt terrorisme niet ‘voeden’. ”

Typisch kleinzielig, rechts, kortzichtig idealistisch geleuter: wij mogen fouten maken want zij zijn de slechten, dus het is hunnie schuld.

En nu we toch op dat niveau van discussiëren aangekomen zijn, laat ik het hierbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 zmooooc

@44 Maar dan nog, je kunt dat enkel volledig oplossen als de interesse om manager te worden bij vrouwen even groot is als bij mannen. En dat is een bijzonder onwaarschijnlijke aanname; er is immers vrijwel geen enkel vak waar mannen en vrouwen in gelijke mate in geinteresseerd zijn.

Nog even los van in hoeverre het daadwerkelijk zo is dat een management dat geen gelijkmatige (jij framed de boel hier door het oneerlijk te noemen!) afspiegeling van de samenleving is voor discriminatie zou zorgen.

Bedoel je daarmee trouwens ook dat je vindt dat een op de vijf managers uit de PVV-achterban zou moeten komen, een op de zes homos moet haten, 7,5% moslim moet zijn en 50,3% overgewicht moet hebben? Anders kun je natuurlijk rekenen op discriminatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Lutine

Ik heb niet alle reacties gelezen. En eerlijk gezegd kwam ik er met de opinie van Klokwerk ook al niet helemaal uit. Maar er schijnt een probleem te zijn met dat wat men islamisering noemt.

Ook volgens Klokwerk is dit een probleem getuige zijn uitspraak;

Alles bij elkaar genomen bent u voor een bijdrage aan de afname van islamitische gevaar kortom alleen bij de linkse partijen aan het goede adres.

Laten we eerst eens kijken wat islamisering nou eigenlijk is. Islamisering is het proces van de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving. (wiki)

Waar hebben we het in godsnaam over stelletje malloten! Meent links nu ook al te moeten mee gaan in dat PVV frame? Iets van 5% van de bevolking is moslim. Waarvan waarschijnlijk de helft amper een moskee van binnen ziet. En dat handjevol is serieus in staat om de liberale democratie omver te werpen? Zijn we al zo bleek om de neus geworden dat we hier ons echt druk om moeten maken?

Het échte probleem in Nederland is dat we ons door Wilders/PVV (dat is hetzelfde) op sleeptouw laten nemen in een niet-bestaand probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 KJH

@46: Wil mij geen woorden in de mond leggen ajb: ik zeg: men neemt verantwoordelijkheid voor wat men zelf fout doet, niet ook nog eens (en dat is wat jij lijkt te doen) voor wat anderen fout doen.

Er is terrorisme, dus hebben wij dat gedaan, zo lijkt het. De reden voor 9/11 was dat OBL vond dat er geen westerlingen in het Arabië mochten zijn, en hij verkondigde dat alsof het een logische, en niet een totale psychopate reden was. En verdomd als het niet waar is: jij gaat er gewoon in mee!

Als het anders is, moet je het maar zeggen, maar ik denk dat het een uitvloeisel is van een heersende post-christelijke gedachtestroming hier in het westen en die luidt: het ligt nooit aan de overtreder. Eerder zal een kemel door het oog van de naald, etc. We moeten altijd eerst kijken naar de omstandigheden. We slaapwandelen het tijdperk van volkomen afgewende verantwoordelijkheid in, als zelfs de terroristen van deze wereld eerst in hun beweegredenen stukgenuanceerd moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Klokwerk

@Zmoooooc:
Even terug naar het probleem zelf. Uit herhaaldelijk onderzoek door verschillende instituten blijkt telkens weer dat:

1. Twee exact identieke CV’s met een andere naam erboven (Kees en Mohammed) een groot verschil van kans maken op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek

2. Vrouwen gemiddeld veel minder verdienen dan mannen in dezelfde functies

Hier is dus expliciet gekeken naar gelijke gevallen met slechts één variabele verschil. Ik denk dat ik een sterk punt heb door dat oneerlijk te noemen. Waarom zou dat eerlijk zijn?

PVV’er zijn, homo zijn, homo’s haten en zelfs overgewicht blijken niet direct uit het CV en uitgezonderd dat overgewicht hoeft dat tijdens een sollicitatie niet bekend te worden of een rol te spelen. En bovendien zijn bevindingen op die gebieden als 1 en 2 niet duidelijk vastgesteld. Dus om die twee redenen: nee, ik wil daar geen maatregelen op nemen. Weet je gelijk ook waarom op allochtonen en vrouwen juist wel.

En nee, niet iedere functie heeft dezelfde interesse van beide geslachten, maar in een grotere organisatie zijn meestal meerdere functies. En zeker voor het management van grotere organisaties met een maatschappelijke functie (en die hebben grotere organisaties al snel) is het wenselijk een betere afspiegeling van de samenleving te geven in het personeelsbestand.

@Lutine:
Een ervaren probleem met Islamisering, en dat is niet alleen beperkt tot Wilders. Ik hoor het op fora heel veel, en ook gevestigde politici en talkshowhosts en gasten waarschuwen voor de hoge instroom van ‘vreemdelingen’, zover dat veel mensen menen dat we momenteel geen verkiezingen hebben voor een nieuwe tweede kamer en regering maar over de Nederlandse identiteit.

Ja, het is idioot, maar mijn belangrijkste eerste statement van deze column is dat iedereen die meent dat we overspoeld worden daar gewoon domweg geen enkele grond voor kan vinden. Mocht er islamisering geweest zijn dan is die getalsmatig al lang gestopt.

Je zegt het wat agressiever in je voorlaatste alinea maar dat is wel precies het punt dat ik wilde maken.

Dit verhaal is helaas echter nog niet af voordat we kijken naar wat nu eigenlijk de problemen zijn die vooral (maar niet exclusief) optreden in de Islamitische gemeenschap, wat mensen zo’n angst aanjaagt (want de angst of afkeer zit hem niet alleen in getallen maar vooral ook in verschijnselen). En daarbij zeg ik dat een linkse agenda een betere remedie is dan die van Wilders, sterker nog, dat de onheilsprofetie van Wilders, Rutte en nu ook Buma alleen maar juist averechts werkt. Dat is toch niet zo slecht om een keer te benoemen?

@KJH:
“Er is terrorisme, dus hebben wij dat gedaan, zo lijkt het. “

Over dingen in de mond leggen gesproken zeg. Ik zeg in mijn stuk al expliciet dat terrorisme natuurlijk niet geschapen is door rechts of het westen (want ik zag dit verwijt natuurlijk al aankomen), en ik had het daarna ook nog een keer expliciet tegen jou gezegd dat dit niet mijn mening is. Hoe vaak moet ik dat herhalen voordat je mij dit onterechte verwijt niet meer maakt?

Het enige wat ik zeg is dat wij wel degelijk kunnen kijken naar welke strategie terrorisme de wind uit de zeilen neemt, en welke strategie terrorisme extra voedingsbodem en excuses biedt.

Wie dat principieel weigert te doen is een idioot. Je wilt tenslotte toch alles doen wat in je macht ligt om terroristische organisaties en lobbies te ondermijnen?

“Als het anders is, moet je het maar zeggen, maar ik denk dat het een uitvloeisel is van een heersende post-christelijke gedachtestroming hier in het westen en die luidt: het ligt nooit aan de overtreder.“

Volslagen onzin dus. Hoe kom je daarbij? Natuurlijk zijn terroristen zelf de enige schuldigen aan terreurdaden. Om die vraag gaat het echter helemaal niet.

Waar het hier om gaat is om puur pragmatisch te kijken wat werkt en wat niet. Zonder verhaaltjes over christelijke of anderszins idealistische concepten als schuld. Je focus daarop verraadt eerder dat je zelf nog niet helemaal los bent gekomen van de christelijke schuld-en-boete-fixatie.

Ik hoop overigens dat het naïviteit is dat je zo tegen het protest tegen de aanwezigheid van de VS in Saoudi Arabië aankijkt. Je doet namelijk net alsof het om een paar Amerikanen zou gaan die daar puur toevallig en volkomen onschuldig en onpartijdig daar in dat land zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. De VS houdt daar stevig de touwtjes in de handen door het in het zadel houden van een regime dat qua mensenrechten aan IS gewaagd is. Dat ondermijnt de geloofwaardigheid iedere keer dat we de mensenrechten elders op de kaart willen zetten. Ook vredelievende demonstranten nemen daar aanstoot aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Lutine

@Klokwerk

We zijn het niet zo zeer oneens op de inhoud. Het punt wat ik wil maken is -dat door te stellen dat er sprake is van een islamitisch gevaar en dat die beter kan worden opgelost in linkse handen- dat we daarmee het islamitisch gevaar juist bevestigen. Dat islamitisch gevaar is er helemaal niet!

Uitgerekend in Nederland hebben we onze rechtsstatelijke inrichting best redelijk voor elkaar. Dáár zou links zich op moeten richten en niet op een denkbeeldig islamitisch gevaar.

Heus, ik waardeer je poging wel. Maar hij is contraproductief. Wat je feitelijk doet is de strijd met rechts (en m.n. de PVV) aan gaan om het islamitische gevaar te keren. Bij de angstige boosmens ga je daar niet mee scoren. Bij Henk en Ingrid bevestig je alleen maar dat er een islamitisch gevaar is. En de linkse stemmers had je toch al aan je kant.

De rechtsstaat is zowel bescherming tegen het vermeende islamitische gevaar, maar óók tegen het reële gevaar van de PVV zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Klokwerk

Nou ja, in die zin dat ik dat islamitische gevaar in eerste instantie sowieso redelijk in perspectief hoop te plaatsen. Dat leek mij sowieso nodig.

Je punt is daarbij duidelijk, en naar mijn idee terecht.

Maar ik weet ondertussen ook wel dat ik het ongemak met de aanwezigheid van ‘moslims’ in onze samenleving daarmee nog niet wegneem. En daarom leek het mij goed daar wel op in te gaan. Ik heb niet de illusie dat ik het ongemak daarmee meer voed dan dat nu al gebeurt. Zo belangrijk ben ik helaas niet.

En daarbij vind ik daadwerkelijk dat wij veel beter zouden moeten reageren op misstanden die zich vooral (maar niet alleen beperkt daartoe) in islamitische kringen voordoen. Ik ben een groot fan van onze rechtsstaat, maar qua vluchtelingenopvang, emancipatie, gelijke behandeling, armoedebestrijding en buitenlandbeleid valt er naar mijn idee een hele hoop te verbeteren.

Ondanks dat ik in mijn stuk de PVV’er aanspreek, schreef ik het met name toch voor ‘links’ publiek. Wat ik slechts hoopte, is met dit stuk de linkse medemensch ten eerste ammunitie te geven tegen de claim dat onze samenleving zou ‘islamiseren’, en ten tweede hem te inspireren veel meer in te zetten op concepten die wél bijdragen aan het beter samenleven.

Misschien is die tweeledigheid teveel, en wil ik gewoon weer eens teveel zeggen in één keer, en verzakt de ene boodschap de andere. Maar goed, dat is dan met name de vorm.

De verschillende discussies onder zo’n stuk moeten dan meer duidelijkheid en scherpte geven aan een en ander. Waarvoor dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Max

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!…Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Dus,er kan geen vrede bestaan tussen het Islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. De Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied…

Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…Als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…

In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)….”God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.”(Koran 5:60.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…. Overspel wordt volgens de Sharia op veel plaatsen gestraft met steniging…En afvallige moslims moeten gedood worden….Brrrrrr!…

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd…Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.Maar,hoezo, zou de Islam in Europa wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel?…FEIT:Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan.Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd….Dus,wakker worden!…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 McLovin

@53: Dus: feit; stop onzin en ongefundeerde kletskoek en gecherry pickte borrelpraat uit te kramen.
Dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Zmmmmoooc

@klokwerk Wat heeft een vrouwenquotum van doen met allochtonendiscriminatie op de arbeidsmarkt en vrouwendiscriminatie qua salaris?! Hoe meer je erover zegt, hoe sterker mijn vermoeden dat je van alles door elkaar haalt…. je argumentatie gaat over van alles behalve hetgeen waar we het over hadden, het vrouwenquotum. En nu zeg je ook nog dat eventuele discriminatie die niet op basis van uit de sollicitatiebrief op te merken kenmerken geschiedt niet meetelt?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Klokwerk

@Max:
Kijk, dit is dus weer zo’n fraai staaltje extreemrechtse ideologie, dank voor je reactie. Het is namelijk niet minder ideologisch gekleurd dan ‘de Islam’ waartegen jij denkt te reageren.

Natuurlijk zijn er moslims die het helemaal met je lezing van wat de Islam is eens zullen zijn, en er precies zo over denken. Gelukkig geldt dat voor het overgrote deel van de moslims niet, en dan met name voor het overgrote deel van de moslims hier niet.

De groep die het met je eens is over wat de ware Islam zou zijn is gelukkig niet heel groot. In het Midden Oosten lopen er zeker wel een aantal van die gekken rond, maar zelfs de meeste regimes zijn al wat gematigder, en bemoeien zich met name met het eigen land. IS, die het meest lijkt op wat jij beschrijft is op zijn retour. Verder hebben moslims met name de neiging om onderling te gaan knokken over het Ware Geloof, die komen aan die ongelovige westerlingen niet toe.

Enfin, wat je beschrijft staat dus nogal ver van de werkelijkheid van veruit de meeste moslims hier, gelukkig. Natuurlijk is dat kleine groepje wat je beschrijft wel gevaarlijk. Maar daarvoor hebben we de AIVD, en de meeste moslimorganisaties hebben daar ook al lang afstand van genomen, die hebben zelfs een signaalfunctie.

Internationaal en nationaal kunnen we zoals je hebt kunnen lezen mijns inziens meer en betere dingen doen om radicalisering te voorkomen dan we nu doen. Wat vind je van mijn voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Klokwerk

@Zmoooooooc:
Nee, zaken die in het sollicitatieproces helemaal niet bekend hoeven zijn en waarvan geen discriminatie bij het sollicitatieproces is vastgesteld, hoef ik niet aan te pakken. Als er geen probleem is hoef ik er ook geen oplossing voor te vinden.

Ik neem hier vrouwen en allochtonen samen omdat de problemen waar zij tegenop lopen soortgelijk zijn en mijns inziens dezelfde oorzaak hebben. Voor vrouwen worden quota voorgesteld, volgens mij zou dat voor allochtonen ook kunnen helpen. We doen dat overigens wel al (schoorvoetend) met arbeidsgehandicapten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 analist

Ik neem hier vrouwen en allochtonen samen omdat de problemen waar zij tegenop lopen soortgelijk

ze moeten beide gered worden door klokwerk. hij “vecht” voor hun!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Klokwerk

Ach ach ach, het cynisme druipt er weer vanaf.

Zij hebben ongelijke kansen en ik pleit ervoor dat recht te trekken. Had je daar principiële bezwaren tegen? Dan weet ik weer waar je staat.

 • Vorige discussie