Malta, Italie en Wilders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

wachten in lampedusaGisteren hebben inwoners van Lampedusa, het piepkleine eilandje ten zuiden van Italië waar zo’n beetje alle op de Middellandse Zee onderschepte vluchtelingen uit Noord-Afrika naartoe worden gebracht, met succes voorkomen dat een boot van de Italiaanse kustwacht vol Tunesiërs aanlegde in de kleine haven van het eilandje. Onder applaus van de reeds aanwezige vluchtelingen die als geen ander weten wat vol = vol betekent. Velen van hen slapen inmiddels buiten onder plastic zeilen.

Lampedusa is een eiland van 20 km² (Schiermonnikoog is 2x zo groot) met 6000 inwoners dat vooral van het toerisme leeft, maar dit jaar is het seizoen al afgelopen voordat het begonnen is. Er zijn nu 4000 vluchtelingen op het eiland en dat aantal groeit dagelijks. De afgelopen nacht nog zijn er weer zo’n 400 aan land gebracht en nu de vluchtelingenakkoorden tussen Italië en Libië niet meer geldig zijn en de kolonel zijn land en zijn burgers aan het beschieten is, zal die toevloed voorlopig niet afnemen.

Het probleem van Lampedusa is vooral een Italiaans probleem.

Vluchtelingen worden zo veel mogelijk bij het vasteland vandaan gehouden om te voorkomen dat ze in de illegaliteit verdwijnen. Op een piepklein eiland dat dichter bij Tunesië ligt dan bij Sicilië kan dat nooit lang goed gaan. De inwoners begrijpen maar al te goed waar de schoen wringt: spandoeken genoeg waarop wordt opgeroepen om tentenkampen te bouwen in Padania, het fictieve droomland van de xenofobe regeringspartij Lega Nord, in plaats van op hun eilandje.

Malta zit met een veel groter probleem. Het eiland heeft geen vasteland om op terug te vallen en Europa staat niet te springen om een handje te helpen. Wilders stelt, met de typische kromdenkerij waar hij patent op heeft, dat het onmogelijk is voor West-Europa om die stroom van vluchtelingen op te vangen. Dus moet dat in Italië of Malta gebeuren – een deel van West-Europa moet dus wel kunnen wat het geheel niet kan? Als hij nu ook even op de kaart wil aanwijzen waar op Malta kampen kunnen worden gebouwd, dan kunnen we vast de handen uit de mouwen steken om de vooral op toerisme drijvende economie van het eiland grondig om zeep te helpen. Dat zal de waarde van onze gemeenschappelijke munt ook veel goed doen.

De vluchtelingenstroom is niet het probleem van het piepkleine Malta of van Italië. Mijnheer Wilders zou er goed aan doen om te beseffen dat er geen grenscontroles zijn tussen Italië en Nederland en dat in de illegaliteit verdwenen Tunesiërs van hier uit binnen een paar dagen zijn geliefde Venlo kunnen bereiken. Dat is de prijs die je betaalt als je weigert je Europese bondgenoten te helpen met deze noodsituatie. De prijs van kortzichtige populistenpraat die lekker bekt maar uiteindelijk niets oplost.

Meer bij Edge of Europe.

Reacties (10)

#1 Cracken

Niet alle interpretaties van West Europa bevat Italië. Vaak gaat het om VK, Ierland, Benelux en Frankrijk. Met soms Duitsland en Zwitserland erbij. Italië is meestal Zuid-Europa.

 • Volgende discussie
#2 Anton

Waarom vluchten die Tunesiers? Worden ze vervolgd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 kolly

Omdat er in Tunesië voor de meeste jongeren geen werk te vinden is? Zoals in veel andere Afrikaanse/Arabische landen?

Dan lokt het rijke EU wel, waarvan men denkt dat er voor iedereen werk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

waarvan men denkt dat er voor iedereen werk is.

Wat in zekere zin geen leugen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kolly

Nou ja, hier in Nederland hebben we volgens mij werk genoeg, maar in Zuid Europa is de situatie ietsje anders toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

Daarom blijven ze er niet ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Anton

Gelukzoekers dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Henk

@ 7 Anton
heb je ook een 2e voornaam en is die toevallig Adriaan ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HANS WILLEMS

LOGBOEK VAN EEN ASIELZOEK

Sinds de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van Holland per 02 maart 2011 ben ik (op één zetel na) genoodzaakt de verklaring in ondervermelde onderbouwing bij te stellen: Er zijn rechtsstatelijkheidsfascistische landen.

Staatskolonie Curaçao KdN, gesloten inrichting het Lagunisol Resort, donderdag 02 maart 2011

Toen ik uiteindelijk was uitgeweken naar het vluchtelingenconcentratiekamp Kreuzlingen in Zwitserland (alwaar men vluchtelingen liever in een diep ravijn afstort en de minaretten daarbij) diende ik mijn asiel-aanvrage te verdedigen bij de Management (toch Engels!) boven de dienstruimten van de $$ecurita$$. Mij werd al eerder meegedeeld, dat ik geen Hollandse tolk toegewezen zou krijgen. Dit is o.a. in strijd met het EVRM (eerlijke rechtsbehandeling etc.). Een Hollandse $$ecurita$$-beambte had mij er op gewezen, dat ik een Hollandse tolk kon eisen, ook bij de vertegenwoordigster (Cathrine of Catherine, een polyglot) van de ‘Vluchtelingencommissie van de VN’ te Genève. Het mocht niet baten. Mijn uitwijzing stond toen reeds vast. Er werd kennelijk een draaiboek afgewerkt, vanuit Holland geïnspireerd door de enigste kankerjood ooit Ernst Hirsch Stallin en zijn collaborateurs. In 2 interviews (Engels!) werden mijn geloofsbrieven voor asiel-aanvraag behandeld door vertegenwoordigers van het Bundesambt für Migration uit Bern met toch een Zwitsers~Engelse tolk.
Een belangrijk factisch aspect, dat ik naar voren bracht is het rechtsstatelijkheidsfascisme. Telkenmaal benadrukte ik, dat er geen fascistische staten of landen mee bedoeld worden, maar dat er in staten rechtsstatelijkheidsfascisten actief zijn, vooral bij justitie e.o. Die werkers vertegenwoordigen een nieuwe vorm van fascisme, dat reeds als primaat in de Romeinse tijd bestond onder magistraten (Magistratus). Het kwam verschillende keren, vanuit verscheidene gezichtspunten ter sprake. Maar, toen ik mij diende te verwijderen, omdat de heren het interview-‘verslag’ wilden redigeren zonder mijn aanwezigheid, laat staat inbreng en correcties, werd toch het ondeelbare begrip rechtsstatelijkheidsfascisme opgesplitst in het uiteindelijk voor hun eigen gerief gemodificeerde verslag van de twee interviewzittingen. Ik maakte zeer grote bezwaren hiertegen, maar kon toch met pen en paraaf een correctie aanbrengen in het eindconcept van het verlag, dat echter verre van een transcriptie was…
De rest van het verslag was ver bezijden de waarheid; feiten werden omgedraaid, chronologisch klopte er geen ene fuk van en de nadruk werd gelegd op details, die mijn afwijzing, resp. deportatie door hen uit ‘Frankenstein’ zouden bewerkstelligen. Het stond allemaal reeds vast, door de ‘sich selbst zu belegen Satz’, ofwel, wishful thinking (wensdenken) durch die Beamter Richtung BFM Bern.
Wat ook meetelt is, dat de door mij tijdens het 2de interview aangereikte zakelijke gegevens (waaronder het digitale onderzoeksdossier Lagunisol-Gate, dus het blijvende werkdossier van EHRH in Strasbourg, ICC in Den Haag (en inmiddels de ‘Vn-commissie voor Vluchtelingen’ in Genève en het EU-hof v. Justitie in Luxemburg) met privégegevens uit het 1ste interview vermengd werden en andersom. Het eerste interview was meer voor mijn persoonsgegevens en het tweede was bedoeld (…) om mijn asielaanvrage hard te maken. Over de tekortkomingen heb ik later de Bundesregierung en het Gericht beiden in Bern aangeschreven.
N.B.: In mijn boek ‘Logboek van een Vluchteling’ zal ik meerdere details vrijgeven.

Na het laatste interview is de wachttijd op de uitspraak door BFM in Bern zeer onbepaald, maar overwegend lang. Echter, reeds na ruim 2 weken ontving ik schriftelijk de afwijzing en de mededeling dat ik onmiddellijk zou worden uitgewezen. Ook mocht ik niet in hoger beroep (dit is o.a. discriminatie, in strijd met EVRM).
De magistraten in Bern bij BFM gingen niet in op mijn aangevoerde grondmotivaties met aangeleverd materiaal ter zake mijn asielaanvrage. Sterker, die Hooghe Heeren aldaar kwamen met hun visie over Nederland; Holland zou een vredelievend land zijn, waar mensenrechten e.d. gerespecteerd worden, aldus een bijgeleverd citaat uit een document van 1966!!! Jawel, u leest het goed, uit de woelige jaren 60, toen er een gezagsrevolutie in Holland en omstreken plaatsvond, o.a. naar aanleiding van de calvinistische jaren 50 en de niet juist verwerkte 2de Wereldoorlog (-ervaringen).
Het ondeelbare begrip rechtsstatelijkheidsfascisme was ook in de beslissing door Bern uiteen getrokken door BFM.

Ik kon ongeveer berekenen wanneer ik gedeporteerd zou worden a.d.h.v. de tijdstippen van uitlevering van reeds eerder afgewezen vluchtelingen, de ±10%, die werkelijk een probleem hadden met regimes, maar toch een negatieve beslissing kregen. De meeste mochten in (hoger) beroep (Kanton). Ik niet dus..
De ±90% féque asielaanvragers, waren criminelen, van witwassers (buiten de reguliere witwasserij, zoals de Offshore om), tot en met groepsverkrachters en kindsoldatencommandanten uit Congo.

In de 2de week van augustus 2010 heb ik, na juridisch overleg elders, gebruik gemaakt van ‘Het Vluchtelingen Recht’ overeenkomstig het verdrag van de VN en vluchtte (uiteraard op slinkse wijze) naar Straatsburg in Frankrijk.

SAMENVATTING:
Er bestonden en bestaan geen rechtsstatelijkheidsfascistische landen of staten, echter wèl personen (overwegend magistraten, hun collaborateurs en uitvoerende donwline (het justitiële organisme en haar $$ecurita$$, die deze nieuwe vorm van fascisme aanhingen en aanhangen, en nog steeds uitvoeren.

Sinds de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van Holland per 02 maart 2011 ben ik (op één zetel na) genoodzaakt de verklaring in hiervoor vermelde samenvatting bij te stellen:
*ER ZIJN RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISTISCHE LANDEN*
æ
Hans Willems,
tweederangsburger bij wet [email protected] http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Siquo

@9 iemand die zo slecht schrijft mag van mij ook wel weg.

 • Vorige discussie