Malaise in de marktwerking

Foto: cc commons.wikimedia.org. Auteur Arch File Slotervaart ziekenhuis Amsterdam 6

COLUMN - Het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen zijn al jarenlang zorgenkindjes. Paar keer bijna failliet gegaan, fiks gedonder gehad met eigenaars of bestuursleden, en ze zaten geregeld diep in de rode cijfers. De IJsselmeerziekenhuizen waren inmiddels onder verscherpt toezicht gesteld, het Slotervaart bleek na de zomer 4,6 miljoen in het krijt te staan en presteerde al jaren slecht. De ziekenhuizen bedelden bij de bank en bij zorgverzekeraars om uitstel van terugbetaling van leningen – een veeg teken. Bovendien hadden de specialisten in het Slotervaart het vertrouwen in een van de bestuurders al voor de zomer opgezegd. Ook de Inspectie had haar zorgen uitgesproken.

Dat de zorgverzekeraars niet langer voor het kennelijk onverantwoorde bestuur en beheer van deze ziekenhuizen wilden opdraaien, vind ik dan niet zo heel vreemd. Ook dat hoort bij de zo bejubelde marktwerking in de zorg. Sterker: dat lijkt me een van de weinige verstandige gevolgen van zo’n aanpak. Zorgverzekeraars zijn er immers niet om de kassen van kennelijk onbekwame bestuurders te spekken. Dat de schuldeisers de ziekenhuizen zo snel ontruimden, lijkt me daarenboven een teken dat er meer aan de hand is: de gedachte aan malversaties dringt zich onwillekeurig op.

Dat laat onverlet dat de ontruiming bepaald chiquer had gekund. Op z’n minst hadden alle opgenomen patiënten eerst volgens afspraak behandeld moeten worden, en naar andere locaties overgebracht zodra ze daarna weer enigszins op de been waren. Mensen een paar uur voor hun operatie naar huis sturen is ronduit smakeloos – je wilt nooit en te nimmer dat een zorgverzekeraar zoiets veroorzaakt, of faciliteert.

Juist over dit aspect, insolvabele ziekenhuizen en incapabele bestuurders de nek omdraaien – wat een van de weinige nuttige effecten is van marktwerking in de zorg – wordt nu allerwegen geweeklaagd.

Net zoals ineens de zorgverleners die voor zichzelf zijn begonnen, de schuld van de malaise kregen. Het Slotervaart wees expliciet op de gestegen arbeidskosten als oorzaak: al die verduvelde verpleegkundigen die ontslag hadden genomen, zzp’er waren geworden, en zich vervolgens voor een hoger bedrag weer lieten inhuren: het kwam door hen, het was een schande!

Ik kon alleen maar denken: good for them. De zorg betaalt verpleegkundigen al decennia te weinig, zadelt ze op met een gigantische berg administratie, en biedt amper ruimte voor soepele roosters. Wanneer je als zzp’er zowel meer verdient, betere zorg kunt leveren, minder onnut papierwerk op je dak krijgt en bovendien zelf kunt bepalen dat je graag alleen nacht- of weekenddiensten draait, is dat je recht.

Zorgverleners die ontslag nemen en voor zichzelf beginnen omdat ze zo betere zorg kunnen leveren dan ze als werknemer mogen: ook dat is marktwerking. Marktwerking van het goede soort, bovendien.

Het wachten is op het eerste ziekenhuis dat als coöperatie wordt gedreven.


Deze column van Karin Spaink verscheen eerder in Het Parool
.

Reacties (59)

#1 Le Redoutable

Een regeling die bij een faillissement een vloeiendere overgang naar een ander ziekenhuis regelt zou inderdaad een goed idee zijn. Ook zou het geen kwaad kunnen als er net als bij de banken een financieel toezicht komt zodat men dit soort problemen ruim van te voren ziet aankomen.

 • Volgende discussie
#2 analist

Dat de schuldeisers de ziekenhuizen zo snel ontruimden, lijkt me daarenboven een teken dat er meer aan de hand is: de gedachte aan malversaties dringt zich onwillekeurig op.

Bij Nieuwsuur werd er gezegd dat de schuldeisers (in feite zelfstandig personeel en leveranciers) al langer niet zijn betaald. “zo snel” lijkt mij in dat licht een tikje misleidend. Als jij voor je laatste drie columns niet betaald wordt door Parool, schrijf je ook geen vierde.

Verder: tegenstrijdig stuk illustreert de spagaat waar verzekerde/patient, ziekenhuis/zorgverlener, verzekeraar en overheid in zitten. Zorg mag alles kosten, maar mij zo min mogelijk. In de ene alinea mag de ZZP’er zich niet als ondernemer gedragen (namelijk: moet blijkbaar blijven leveren als er niet betaald is), in de volgende alinea is het “good for them”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Het zegt natuurlijk wel wat over het idee van marktwerking als middel om de kosten te verlagen. Maar goed, het wachten is op de import van buitenlands zorgpersoneel dat hetzelfde werk voor de helft van de prijs wil doen en daarbij niet maalt om op afroep 24 uursdiensten te draaien (of in rustige periodes 2 uursdiensten) als dat voor het management handiger uitkomt. Of anders iets met verplichte omscholing en zorgwerk tegen behoud van uitkering voor mensen in de bijstand? Dat trucje heeft immers in andere branches ook gewerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 analist

@3: Het zegt natuurlijk wel wat over het idee van marktwerking als middel om de kosten te verlagen.

eens hoor, marktwerking in de zorg verlaagt ook de kosten niet – zie de V.S. als meest extreme voorbeeld. maar ik bedoelde meer dat een Karin hierboven tegelijkertijd *voor* en *tegen* marktwerking in de zorg is. dat draagt niet bij aan de inhoudelijke discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lutine

Zorgverleners die ontslag nemen en voor zichzelf beginnen omdat ze zo betere zorg kunnen leveren dan ze als werknemer mogen: ook dat is marktwerking. Marktwerking van het goede soort, bovendien.

Dat is een interessante insteek. Er is goede en er is slechte marktwerking. Karin Spaink lijkt op haar oude dag wel nuance te zien!

Enfin, de marktwerking heeft een einde gemaakt aan een niet functionerend ziekenhuis. Ja, dat had wel wat chiquer gekund. Anderzijds is het goed als er een ‘shock’ door het land gaat. Aanrommelende ziekenhuizen kunnen we niet hebben. Ik als aspirant patiënt dien mij er van te vergewissen met wat voor ziekenhuis ik van doen heb. Dat is de les uit dit hele gebeuren voor wie hem leren wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: “Ik als aspirant patiënt dien mij er van te vergewissen met wat voor ziekenhuis ik van doen heb. Dat is de les uit dit hele gebeuren voor wie hem leren wil.”
Moet je wel eerst je vergewissen met wat voor verzekeraar je van doen hebt. Anders kan het wel eens heel goed zijn dat je geen keuze hebt uit ziekenhuizen. Ook dat is marktwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lutine

@3

Andere branches hebben geleerd dat als je niet mee gaat met de rest, dat je dan failliet gaat of verdwijnt. Er zijn dus twee mogelijkheden: verhuizen naar een lagelonenland of importeren van goedkope(re) en/of werkwillige arbeidskrachten.

Nu zorgverleners voor de ZZP route kiezen ligt het voor de hand dat er concurrentie komt uit landen waar een over-aanbod is van gekwalificeerde zorgverleners. Of dat patiënten kiezen voor een lage lonen land.

Of -wat ook al gebeurd- is dat ziekenhuisbehandelingen thuis door een verpleegkundige wordt uitgevoerd. Dat is win-win voor zowel de kosten als de belangen van de patiënt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 beugwant

@3: “”Of anders iets met verplichte omscholing en zorgwerk tegen behoud van uitkering voor mensen in de bijstand? Dat trucje heeft immers in andere branches ook gewerkt.”

Liefdeloos een postzak in een bus kwakken is toch wat anders dan van een doorgelegen patiënt de billetjes schoon kärcheren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Te hard kärcheren = een negatieve beoordeling door het ziekenhuis = korten op de bijstand. Als er voor het karretje van de marktwerking gespannen moet worden, vindt de VVD-overheid wel een weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lutine

@6

Dat hangt van de gekozen polis af en die kies ik zelf. Mocht mij dus iets gebeuren waardoor ik langdurig hulp van een ziekenhuis nodig heb, dan kies ik voor het meest solide ziekenhuis. Daar ik er uit twee kan kiezen qua afstand (Eventueel meer als ik verder ga shoppen) is het dus mijn persoonlijk belang om mij steeds te informeren over deze twee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 beugwant

@10: Toch wel comfortabel dat je voor zo’n dagtaak de tijd vrij kunt maken, vooral gelet op de korte tijdspanne die de verzekeraars je geven om hun polissen met die van anderen te vergelijken in de voor gezinnen doorgaans drukste tijd van het jaar.

Als ik de tijd die ik daaraan kwijt zou zijn tegen mijn gebruikelijke uurloon doorreken (het is tenslotte geen recreatieve bezigheid) dan zit ik al snel aan een eigen bijdragebedrag.
Dan kies ik al snel voor mijn voormalige ziekenfonds, te meer omdat dat met vrijwel alle zorgverleners in de regio contracten heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

@11

Dat is nu juist het verschil tussen jou en mij denk ik. Mijn uurloon is zo laag dat ik het me gemakkelijk kan permitteren om er tijd aan te besteden. Door goed na te denken en te kiezen ben ik beter uit dan vroeger met het ziekenfonds. En over de kwaliteit van de zorg ben ik ook nog eens tevreden. Voor jou ligt dat anders met een hoog uurloon. Je krijgt weinig zorgtoeslag (of misschien wel niets) en je hebt er alleen maar werk van al dat kiezen. Nivelleren is nu eenmaal alleen een feest voor de lage inkomens.

Daarom is iedere uitspraak over de zorg, de marktwerking enzovoorts subjectief, de beroepsverontwaardigden Marijnissen en Agema ten spijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk van S tot S

@11:
Dat hele geprivatiseerde zorgsysteem is inderdaad gewoon een walgelijk asociaal gedrocht.
Het oude ziekenfonds kon misschien best wat verbeteringen gebruiken, maar is verre te prefereren boven de huidige toestand.
De zorgverleners moeten zeer veel tijd verdoen, met het invullen van meestal overbodige lijstjes en deze inleveren mij eveneens meest overbodige managers, die ook nog eens zwaar over betaald worden.
De huidige directies van de ziekenhuizen hebben ook nog eens totaal geen verstand van medische zaken; tel uit je “gezondheidswinst”

Gewoon het oude ziekenfonds, maar dan met een volledige inkomensafhankelijke premie (= dus zonder bovengrens).
De meeste modalen +++ zullen wel problemen hebben met deze vorm van solidariteit.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 analist

@11: vooral gelet op de korte tijdspanne die de verzekeraars je geven om hun polissen met die van anderen te vergelijken in de voor gezinnen doorgaans drukste tijd van het jaar.

Onzin, je kan het hele jaar doorvergelijken en de nieuwe tarieven zijn uiterlijk begin november bekend.

Het oude ziekenfonds kon misschien best wat verbeteringen gebruiken, maar is verre te prefereren boven de huidige toestand.

Ehm.. wachtlijsten waren vroeger wel echt een groter probleem hoor.

Gewoon het oude ziekenfonds, maar dan met een volledige inkomensafhankelijke premie (= dus zonder bovengrens).

dat leidde tot de situatie dat mensen uit het ziekenfonds stapten, zeker de hogere inkomens en de jongeren. onthou, itt de huidige basisverzekering was het ziekenfonds niet (geheel) verplicht.

Het stelsel van verplichte en vrijwillige ziekenfondsverzekering en de bejaardenverzekering functioneerde tot aan het begin van de jaren zeventig zonder veel problemen. in 1968 werd het takenpakket van de ziekenfondsen uitgebreid met de uitvoering van de AWBZ. Aan het begin van de jaren zeventig begonnen zich echter de eerste barsten in het systeem te openbaren. Steeds meer jonge verzekerden verlieten het vrijwillige ziekenfonds en namen een goedkopere particuliere ziektekostenverzekering, waardoor de premie in het vrijwillige ziekenfonds (ruim 1,5 miljoen verzekerden) omhoog moest. Dit leidde tot een fatale premiespiraal die eind jaren zeventig haar hoogtepunt bereikte.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_(Nederland)#Ziekenfondsen_en_de_Kleine_Stelselwijziging_%E2%80%9886

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lutine

@13

Gewoon het oude ziekenfonds, maar dan met een volledige inkomensafhankelijke premie

Sorry Henk, je klets maar wat. De premie is nu ook al inkomensafhankelijk:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/

U of uw werkgever/uitkeringsinstantie betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Deze bijdrage is een bijdrage die u of uw werkgever/uitkeringsinstantie – naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar – betaalt voor de zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage.

Voor de premie aan de ziektenkostenverzekeraar is er zorgtoeslag. Hoe inkomensafhankelijk wil je het nog meer hebben?

(Populisme maakt meer kapot dan ons lief is. Deze informatie is niet nieuw, maar al meer dan 10 jaar oud)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

https://nieuws.nl/algemeen/20181031/pvv-en-sp-zeggen-vertrouwen-in-bruins-op/

PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Forum voor Democratie hebben geen vertrouwen meer in minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Zie hier hoe het spelletje werkt. De populistische oppositie dient een kansloze motie in en staan oeverloos uit hun nek te kletsen. En ga daarna maar de reacties lezen in de pulpmedia. (Telegraaf bijvoorbeeld) Dan komen de reaguurders roeptoeteren “dat we ons scheel betalen aan zorgpremie”)

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2749113/we-betalen-ons-scheel-aan-zorgpremie

PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Forum voor Democratie is een populistisch kartel. (Om in stijl te blijven)

Denk niet dat de populistische oppositie er is voor de kleine man. Stemming maken, verder komen ze niet. Telegraaf doet de rest wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joop

@16.

Populistisch kartel? Wordt je betaald door de regering ofzo? Dat is democratie. En dan mag gelukkig alles gezegd worden over het regeringsbeleid.

De premie is voor een hoop mensen nauwelijks betaalbaar, kijk naar de basis is mooi hoor, maar dan heb je tandheelkundige hulp, etc. niet meegerekend. Zelfs met zorgtoeslag.

En al die mensen maar roeptoeteren, tja, genoeg mensen hier in ons land die elke euro moeten omdraaien voor ze hem uitgeven.

Eerlijk gezegd vind ik dit persoonlijk nog wel meevallen, maar die afschaffing dividendbelasting was natuurlijk niets, en dat populistisch noemen als je tegen die afschaffing was … Le Redoutable deed dat geloof ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@14: Ik had moeten vermelden dat ik verplichte deelname bedoelde; uitstappen niet mogelijk.

************************************************

@15:
Je bent vergeten om in ”jouw verwijzing” de onderliggende links te bekijken, anders zou je het onderstaande gezien hebben:

Vanaf 2018 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,90% (was 6,65% in 2017).
Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,65 (was 5,4% in 2017).
Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,65 (was 5,4% in 2017).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2018 is € 54.614 (was € 53.701 in 2017).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 analist

De premie is voor een hoop mensen nauwelijks betaalbaar, kijk naar de basis is mooi hoor, maar dan heb je tandheelkundige hulp, etc. niet meegerekend. Zelfs met zorgtoeslag.

Dan ga je naar een premie van 200 a 220 euro pm. Of vind je dat het verschil moet worden bijbetaald via de algemene middelen?

@18:Het maximumbijdrage-inkomen in 2018 is € 54.614 (was € 53.701 in 2017).

de reden daarvoor is dat rond dat inkomen ook andere fiscale regelingen voor een hoger (impliciet) belastingtarief zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lutine

@17

Het populistisch kartel maakt ons land kapot. Ik ga op de feiten af: ik krijg prima zorg voor bijna nop. Vergelijk dat eens met het buitenland. (Ga eens met een paar Britten praten)

Het is modaal en modaal plus die in de kaart wordt gespeeld door het populistisch kartel.

@18

Je draait er om heen, Henk. Het huidige systeem is al inkomensafhankelijk. Uiteraard ben ik bekend met waar je naar verwijst. De gemiddelde Nederlander gebruikt voor ca 5K aan zorg, met een laag inkomen kom je daar bij lange na niet aan. We zitten al met een goed werkend en sociaal systeem, maar dat willen ze niet horen bij het populistisch kartel. Hun core business is ontevredenheid. Als je kiezers maar bang en ontevreden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

@20.

Weer omdraaien. Ik heb het over mensen die nauwelijks geld te besteden hebben. Niet over dat het jou zo weinig kost. Weet je nog dat de minima meestal ongezond leeft. Of juist minima is vanwege de slechte gezondheid. Daar heb je het niet over.

Kom eens met voorbeelden hoe ‘ons land’ kapot wordt gemaakt. Dat klinkt namelijk erg populistisch. In de goede zin van het woord, niet zoals wat jij doet.

Jij gaat niet op feiten af, jij hebt je eigen ideologie opgebouwd door de jaren heen. Daar laat je je door leiden. En dan haal je hier en daar wat er bij om dat te onderbouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

@19.

Heel veel mensen zitten al op een premie van heb ik jou daar, als je alles er bij wilt. Dus irrelevant wat je zegt. Jij snapt dat waarschijnlijk niet hoe de mensen die elke euro die ze uitgeven moeten omdraaien leven. Net zoals tegen Lutine gezegd, die hebben vaak meer gezondheidszorg nodig. Etcetera. Je krijgt niet alles meer vergoed tegenwoordig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Henk van S tot S

@20:
Ik draai nergens omheen?

Volgen mij is er bij een maximum grens geen sprake van inkomensafhankelijk.

Het is maar wat je inkomensafhankelijk noemt.

Ik denk dat veel graaiende mensen graag een dergelijk drempel in de inkomsten- en vermogensbelasting zouden zien.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@23.

Die graaiende mensen kosten toch maar 0,001 % van het landelijk budget zorg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 beugwant

(#10/ #11) @12: ik verdien ook de wereld niet, maar het is voor mij taaie, onbekende en daarmee zeer tijdrovende materie.

@14: Door de huidige verplichting zitten we ook in zo’n premiespiraal. Terwijl de verzekeraars intussen gigantische reserves hebben, die ze de mensen niet uitgelegd krijgen.

@15: En waaruit wordt die zorgkostentoeslag aan de privaat opererende verzekeraar betaald?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 analist

@25: Terwijl de verzekeraars intussen gigantische reserves hebben, die ze de mensen niet uitgelegd krijgen.

op die reserves wordt ingeteerd.

https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/reserves-zorgverzekeraars-uitgeput

dus….

En waaruit wordt die zorgkostentoeslag aan de privaat opererende verzekeraar betaald?

de algemene middelen? die inkomensafhankelijk worden opgebracht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

@21

Je kletst maar wat Joop, uitgerekend mensen die weinig te besteden hebben zijn het beste af met het huidige systeem. Het probleem wat zich voordoet is dat er mensen zijn die de zorgtoeslag niet aanwenden voor de zorgpremie. Dan zou je kunnen zeggen: dat gaan wij (de overheid) voor die mensen doen. Maar dan ben je bezig mensen onvolwassen te verklaren. En misschien is dat ook wel zo en leven er in ons land een paar honderdduizend mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die niet met geld kunnen omgaan enzovoorts enzovoorts. Maar daar kun je geen beleid op maken. Een volwassen Nederlander wordt geacht te begrijpen dat zorgtoeslag dient om zorgpremie te betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Lutine

@25

Sub1 Dat begrijp ik, dat het tijdrovende en lastige materie is. Maar het gaat hier wel over jouw (en je eventuele gezin) gezondheid. Span je je er voor in om de zaken te begrijpen dan doe je je er je voordeel mee. En anders rest er niks dan klagen dat alles zo slecht is in Nederland. En dat is onwaar. Ik (wij) zijn nu ook bezig om te kijken naar een andere zorgorganisatie welke vergoedt wordt door de wmo. Dat is óók marktwerking. De zorgorganisatie die nu zorg levert, daar hebben we kritiek op. Volgens het marktdenken kan je gewoon overstappen van zorgorganisatie zoals je ook van bakker verwisselt. En dat blijkt ook zo te zijn. Heus, dat populistische kartel weet nauwelijks waar ze het over hebben. Ze pikken zaken er uit die fout lopen en maken dat exemplarisch.

Sub3 De zorgtoeslag wordt betaald door de belastingdienst, dat weet je toch wel? En die wordt niet aan de privaat opererende verzekeraar betaald, maar aan mij. Het is voor mij een ondersteuning om de zorgpremie te betalen. Veel socialer kan het niet. Boven een bepaalde inkomensgrens krijg je het niet eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 beugwant

@28: sub3 niettemin voelt het als een sigaar uit eigen doos, en ik krijg er een HRA-gevoel bij (bankensubsidie). Ik wil geen zorgtoeslag, ik wil een betaalbare premie. Al dat geschuif met geld, straks is er weer zo’n bulgarengate.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lutine

@29

Dan zit je in een emotie. Jouw betaalbare premie is de premie die je betaald aan de verzekeringsmaatschappij minus de zorgtoeslag. Deze betaalbare premie is lager naarmate je inkomen lager is.

Mogelijk zit je op modaal of modaal plus, dan is het inderdaad een sigaar uit eigen doos. Nivelleren is dan ook bedoeld voor lage inkomens, niet voor hoge inkomens. Maar het populistisch kartel tast wel de betalingsbereidheid van modaal aan voor de wat minder fortuinlijke medemens.

We leven dan ook in een tijd van egoïsme, niets aan te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Henk van S tot S

@30:

Waarom reageer je niet op #23 waar in ik je wijs op de onjuiste interpretatie die in #20 je geeft aangaande mijn #18 enz.

Of is het te moeilijk voor je om toe te geven dat er bij een maximumpremie geen sprake is van een echt inkomensafhankelijke premie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 analist

Of is het te moeilijk voor je om toe te geven dat er bij een maximumpremie geen sprake is van een echt inkomensafhankelijke premie?

de combinatie van 1. inkomensafhankelijke zorgtoeslag en 2. inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorg (werknemer en werkgever) maken de zorgkosten sterk inkomensafhankelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Co Stuifbergen

@1: Dat zou heel mooi zijn.
Maar ik denk dat onze huidige regering voor ziekenhuizen dezelfde oplossing kiest voor een oplossing als bij woningcorporaties:
Als 1 corporatie failliet gaat door wanbeheer en/of zelfverrijking, moeten gewoon de anderen dokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Co Stuifbergen

@5: Er bestaat ook slechte “marktwerking”.
Dat is de situatie waarin bestuurders niet gaan gokken met hun eigen geld, maar met geld dat door anderen vergaard is met een andere bestemming.

Een fraai voorbeeld was Vestia.
Natuurlijk was dit geen echte marktwerking, want de huurders konden niet naar een andere leverancier overstappen, maar de overheid vond dat dit moest kunnen voor de marktwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Co Stuifbergen

@20: het gaat er niet om dat het in het VK slechter is (en in Polen, of in Afrika). Het gaat erom of het Nederlandse systeem baat heeft bij de maatregelen.

M.b.t. de zorgtoeslag vind ik onzin dat die aan de burger uitgekeerd wordt. Juist mensen die al schulden hebben, komen zo in problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Co Stuifbergen

@10: mensen die weinig te besteden hebben, kiezen een natura-polis.
Dan kunnen ze niet meer veel kiezen.

En de wachtlijsten zijn ook terug: als een verzekeraar te weinig zorg ingekocht heeft, moeten de patiënten tot volgend jaar wachten.

En weet u welke verzekeraar te ruim of te krap ingekocht heeft bij het ziekenhuis in de buurt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Henk van S tot S

@32:
Het door jou te berde gebrachte “sterk” inkomensafhankelijk is wat anders dan geheel inkomensafhankelijk.
Kotom:
Slechte analyse ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joop

@27.

Je kletst maar wat Lutine, mensen kunnen niet met geld overweg? Je ontkent gewoon dat er armoede is , dat is wat je doet. Je eigen domme verhaaltjes vertellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hans Custers

@28

Ik (wij) zijn nu ook bezig om te kijken naar een andere zorgorganisatie welke vergoedt wordt door de wmo. Dat is óók marktwerking.

Dus je hebt, ondanks alle moeite die je ervoor doet (#10, #12) blijkbaar een keuze gemaakt die achteraf de verkeerde was? Dat doet wel wat af aan die eerdere pleidooien voor marktwerking, vind je niet.

Overigens is de marktwerking waar het nu over gaat helemaal niet synoniem met keuzevrijheid. Ook voordat “marktwerking” (tussen aanhalingstekens, omdat het allemaal maar bar weinig met echte marktwerking te maken heeft en veel meer met privatisering en deregulering) als wondermiddel werd geïntroduceerd kon je in Nederland al zelf je arts en ziekenhuis kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 analist

@35: M.b.t. de zorgtoeslag vind ik onzin dat die aan de burger uitgekeerd wordt. Juist mensen die al schulden hebben, komen zo in problemen.

hoe wil je het anders doen?

Het door jou te berde gebrachte “sterk” inkomensafhankelijk is wat anders dan geheel inkomensafhankelijk

definieer geheel inkomensafhankelijk. dat wat je betaalt voor ieder mogelijk inkomen verschilt? dat zou nodeloos ingewikkeld zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lutine

@31

Ik heb wat jou betreft mijn punt gemaakt en je ziet het nog steeds niet. Dan geef ik het op, ik ben Don Quichotte niet.

@34

Klopt, er is ook slechte marktwerking. Daar kan een regering eventueel op (bij)sturen.

@36

Ik héb een naturapolis en weinig te besteden. Toch mag ik kiezen, raar hè? Zou ik op een gegeven moment ontevreden zijn over mijn verzekeraar, dan zoek ik een andere. Of een andere polis, dat kan ook nog. En dat noemen we dan marktwerking.

Van wachtlijsten is mij niets bekend. Maar je moet ook eerst een ziekte hebben voordat je daar wat van kan zeggen. Daarnaast zijn er allerlei moderne mogelijkheden om contact te onderhouden. Internet of zo, wel eens van gehoord?

@39

Ik weet niet of jij weet wat een zorgorganisatie is, dat is een bedrijf. En ik ben daar klant. (cliënt in vaktermen) Zo’n organisatie moet je eerst leren kennen door er gebruik van te maken. En aan de hand daarvan beoordeel je de desbetreffende organisatie. Als het niet bevalt stap je over naar een andere organisatie.

Dus, dat betekent niet dat iedere zorgorganisatie goed is. Als klant beoordeel je dat zelf. En wie weet het nou beter dan degenen die zorg afnemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Hans Custers

@41

En wat heeft dat allemaal te maken met wat ik in #39 schreef? Helemaal niks!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Lutine

@42

Weet je wat, Hans? Ga jij maar principieel tegen marktwerking zijn. En dan hoop ik voor je dat je nooit wat krijgt en gewoon dood gaat in bed. Onderwijl informeer ik mijzelf wel (leve internet) en kom ik beslagen ten ijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Hal Incandenza

@Lutine
Hoe Britten ook klagen over de zorg… de NHS haalt de beste resultaten (als in: beter dan hier dus ook) voor het minste geld (als in: voor 2/3 van de prijs hier). Dat blijkt iedere keer uit internationaal vergelijkend onderzoek. (Alleen op tijdigheid staan niet 1 of 2.) Zie bv WHO-onderzoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 analist

de NHS haalt de beste resultaten

wachtlijsten zijn daar wel een stukje langer dan hier.

https://www.theguardian.com/society/2018/jul/13/nhs-operation-waiting-lists-reach-10-year-high-at-43m-patients

verder wel eens: NHS is niet het slechtst denkbare systeem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hans Custers

@43

Ga jij maar principieel tegen marktwerking zijn.

Een stropop in plaats van een serieus antwoord. Dat is dan duidelijk: een zinnig reactie valt niet meer te verwachten.

Overigens, ik heb ook zo mijn ervaringen met de zorg. Je kunt je vooroordelen dus maar beter voor je houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joop

@46.

Niet te populistisch worden, kan Lutine niet tegen. ???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Lutine

@44

Wat ik van Britten zelf begrijp heeft NHS voor een tweedeling in de zorg gezorgd. Wie het betalen kan, die sluit een verzekering af voor wat er buiten valt of die betaald rechtstreeks betere zorg. Bedenk ook dat zorg een breed begrip is. WMO is ook zorg, waarbij men mensen in staat stelt om thuis te blijven wonen. En in sommige gevallen is dat gratis, afhankelijk van je inkomen. (Wat helaas veranderd met de komende jaarwisseling )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Joop

@48.

Inderdaad, dat is jammer dat ze om de haverklap nu veel afschaffen wat zorg betreft. Zeker nu WMO en andere zaken bij gemeente zijn getrokken. Die mogen keuzes maken waar bezuinigd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Lutine

@49

Er wordt niets afgeschaft, er wordt gedenivelleerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen €17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Wat hier staat is een stukje verslechtering wat Rutte3 doorvoert.
Maar zoals we weten wilde Roemer verleden jaar niet meeregeren. Je zal zoiets maar tegenhouden, daar scoor je niet mee bij de achterban! Nee, de SP is wel wijzer, die scoort liever met kansloze moties en gejank over dividendbelasting. En de kleine man mag dokken. Er blijft wel ruimte voor de gemeente voor wat barmhartigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 analist

@50: was het eerder niet duurder bij hoog verbruik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Joop

@50.

Jij kan geloof ik niet goed lezen. Gemeentes hebben taken moeten overnemen. En die schaffen uit noodzaak regelingen en vergoedingen af zeker als ze armlastige zijn .met Datj weer over rijk en Rutte begint. Die liever geld weggeeft aan buitenlandse investeerders en vroegere vriendjes bij Unilever.

Jij snapt denk ik ook niet het grapje waarom rijk zaken naar gemeentes heeft ook vergeheveld.

Maar goed ga jij maar lekker zeiken op de SP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Henk van S tot S

@50: Wat een spreker…… ben je toch ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Lutine

@51

Nee. Als je gebruik maakt van de WMO geef je een machtiging af aan de gemeente om bij de belastingdienst gegevens over je inkomen op te vragen. Aan de hand daarvan wordt dan bepaald wat je eigen bijdrage is. De miljonair kan nu eenmaal meer bijdragen dan de bijstandsontvanger.

Maar vanaf 1 januari gaat iedereen hetzelfde bedrag betalen.

Het staat verder buiten marktwerking, want die blijft gehandhaafd. In mijn beschouwingen over zorg kijk ik of marktwerking tot (positief) resultaat leidt en in welke mate de bekostiging volgens het principe „de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” in praktijk wordt gebracht. Dat dienen we natuurlijk wel gescheiden te beoordelen. En met VVD en CDA in de regering wekt het geen verbazing dat de welgestelden minder hoeven te betalen.

Dat neemt niet weg dat in delen van de zorg de marktwerking prima werkt mijn inziens. Het vraagt wel een assertievere burger. Ik denk dat dat ook een beetje het probleem is, veel burgers klagen liever dan dat ze actie ondernemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joop

@54.

Oké, en hoe moeten burgers actie ondernemen?

En waar werkt de marktwerking in de zorg wel goed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Co Stuifbergen

@41: M.b.t. wachtlijsten:
Ik vermoed dat dit betrekkelijk weinig mensen betreft (ik weet niet hoeveel mensen een natura-polis hebben, en ik denk dat verzekeraars soms te veel en soms te weinig inkopen).

Met een natura-polis kunt u natuurlijk van verzekeraar wisselen, maar:
– sommige dingen vergoedt een verzekeraar niet als u pas kort klant bent
(dit geldt als u een aanvullende verzekering heeft)
– misschien wilt u al halverwege het jaar van behandelaar wisselen, en uw verzekering loopt t/m decemberr
en
– misschien is uw favoriete cardioloog bij verzekeraar A, en uw favoriete fysiotherapeut bij verzekeraar B.

Mijn indruk is dat verzekeraars met alle ziekenhuizen contracten hebben, maar ze kunnen wel bij ziekenhuis A meer ingekocht hebben dan bij ziekenhuis B.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Co Stuifbergen

Overigens begreep ik vandaag dat Zilveren Kruis de ziekenhuizen enkele miljoenen voorgeschoten had, die de ziekenhuizen al eerder terugbetalen moesten.

Een meer commerciële partij zou de ziekenhuizen eerder failliet hebben laten gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 analist

@54: dat is niet helemaal zuiver Lutine. onder het huidige regime was al bij een vrij laag inkomen (30k) de eigen bijdrage mogelijk veel hoger dan die 17,50 euro.

https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/Zakelijk/pdf/Tabel-maximale-periodebijdrage-2018.pdf

als de bijdrage wordt gemaximeerd hebben met name de grootverbruikers (lees: de zieken) er voordeel van. dat er mogelijk iemand met een erg hoog inkomen tussen zit (niet waarschijnlijk), a la.

het heeft niet veel “marktwerking” te maken, maar het is handig dat iedereen die over discussieert de juiste voorstelling van zaken heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Lutine

@55

Actie onderneem je door je te informeren, waardoor je een correct beeld krijgt van de situatie. Zodat je in geval van ziekte of ongeval juist weet te handelen. De materie is niet altijd eenvoudig, maar er wordt van jou wel verwacht dat je het begrijpt. Dat er -voorbeeldje- mensen zijn die geen zorgtoeslag aan vragen, dat gaat mijn begrip te boven. Een platform als dit kan je beter gebruiken om elkaar te informeren dan om elkaar vliegen af te vangen.

@56

Zoals gezegd, ik heb een naturapolis. En ik heb wel eens een arts na een eerste bezoek de wacht aangezegd. Dat was geen enkel probleem. Zou het dat wel zijn, dan zou ik een overstap naar een andere verzekeraar overwegen. Van een arts verwacht ik een duidelijke uitleg en geen folders en verwijzingen naar internet. (Dat was de reden van de afkeur van de desbetreffende arts.)

De marktwerking veranderd ook mijzelf. Vroeger was ik gedweeër tegenover een arts, nu verbeeld ik me dat ik wat te kiezen heb en dat blijkt ook zo. De keuze van verzekeraar maak je in mijn optiek aan de hand van de ervaringen met diezelfde verzekeraar.

@58

Ik vind het zuiver als degenen die het minst verdienen ontzien worden in de eigen bijdrage. Wat dat betreft ben ik linkser dan links. Iemand die een halve ton verdiend mag van mij best een paar honderd euro bijdragen. Mensen met een laag inkomen (<22K) hoeven wat mij betreft niks te betalen aan bijdrage WMO.

Door de bijdragen gelijk te trekken geeft de regering aan rijkere zieken een cadeautje. Ik misgun ze dat niet, maar ik vind het onnodig. De x aantal miljoenen hadden beter gebruikt kunnen worden om het ER voor chronisch zieken en gehandicapten te verlagen of af te schaffen. (Dan profiteren rijke zieken ook mee) Ik vind het van belang om mensen te steunen die het moeilijk hebben. Niemand vraagt om een ziekte of handicap.

 • Vorige discussie