Lotsverbondenheid, sleutel Midden-Oosten conflict

Sargasso staat open voor uiteenlopende meningen. Onlangs werd ons partijdigheid verweten in het conflict Israël-Palestijnen. Een pijlsnelle peiling wees echter uit dat een meerderheid van 48% Sargasso als een neutraal medium ervaart, evenals dat u uzelf als neutraal ervaart: 46%. Dat is goed nieuws voor de Nuance & Reden, maar neemt niet weg dat onze postbus open blijft staan voor sterk gekleurde meningen. Wie schrijft dat stevige pro-Israël stuk nu eens? Om onze neutraliteit te vieren plaatsen wij een zojuist binnengekomen metaneutrale gastbijdrage van Wouter Heide. Wie doorklikt en doorscrollt vindt ook de resultaten van de Sargasso peiling omtrent standpunten en berichtgeving over het conflict Israël-Palestijnen.

Lotsverbondenheid, sleutel Midden-Oosten conflict

Het is duidelijk dat in het conflict rond de Gazastrook geen van de partijen de absolute waarheid bezit, wat het conflict in feite onoplosbaar maakt. Deze onverteerbare realiteit moet echter doorbroken kunnen worden door het conflict boven de regio uit te tillen. Dus de oorlog niet te zien als een regionaal maar als een mondiaal probleem, dat vraagt om een mondiale oplossing gestoeld op een dito waarheid. Daarvoor leent zich het begrip lotsverbondenheid, omdat dit niet alleen geldt voor Palestijnen en Israëliers, maar voor ons allemaal wereldwijd. Als mensheid zijn wij lotgenoten in de strijd om het bestaan, wat inhoudt dat deze slechts effectief kan worden gevoerd in gezamenlijkheid. De maatschappelijke vertaling daarvan vraagt om een eendrachtig mondiaal beleid, voor de verwerkelijking waarvan de Verenigde Naties omgebouwd moet worden van een organisatie van regeringen die primair staan voor het eigen of nationaal belang, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat het algemeen belang, de wereldvrede, duurzaam weet waar te maken op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein.

Kortom, het antwoord op het Midden-Oosten conflict moet gezocht worden in de maatschappelijke vertaling van het alomvattende begrip lotsverbondenheid, wat neerkomt op de creatie van een adequaat wereldbeleid onder auspiciën van een tot wasdom gekomen VN.

Wouter Heide

Resultaten peiling Sargasso.

berichtgevingsargasso2

uwstandpunt2

 1. 1

  lotsverbondenheid

  Volgens mij is dat slechts een synoniem voor solidariteit. En dat verklaren al de nodige groeperingen, vaak gepaard met afwijzing van beide strijdende facties. Toch nog een vies woord?

 2. 3

  @de vraag om een pro-israel stuk: objectiviteit betekent niet dat je beide partijen evenveel aan het woord moet laten en moet doen alsof ze allebei precies evenveel gelijk hebben (wat natuurlijk een gruwelijke fictie is). Het is juist de plicht van de media om een conflict zo neer te zetten als uit de feiten blijkt, in plaats van een versie te schetsen die slechts een zorgvuldig gewogen gemiddelde is van de standpunten van beide partijen.

 3. 5

  … creatie van een adequaat wereldbeleid onder auspiciën van een tot wasdom gekomen VN.

  Ik laat het zegenrijke, wereldreddende werken van die lotsverbondenheid/solidariteit liever over aan de som der vrije delen, aan gewone mannen en vrouwen, die elk hun koers kiezen, zich lokaal organiseren in verbanden die weer verbanden kunnen aangaan, of niet, of nu wel en straks misschien niet meer, met andere verbanden, uit eigener beweging, zonder dwang of sanctie. Mag dat ook, wat jou betreft, beste Wouter?

 4. 7

  Waar het -zeker in Israel-vriendelijk Nederland- de emoties zo hoog oplopen als bij dit conflict, is neutraliteit amper mogelijk. Een zorgvuldige gewogen gemiddelde (als #3 terecht opmerkt) is bij het soort lijden dat hier aan de hand is, zoiets als de kapitein van het slavenschip evenveel ruimte voor reactie te geven als de slaven zelf, of bij een reportage over de bevrijding van de concentratiekampen, ook de SS genoegzaam gelegenheid tot reageren te geven (de voorbeelden heb ik hier even geleend van Robert Fisk). Waar mensenrechten zozeer in het geding zijn als bij de oorlog in de Gaza behoort de kant van de lijdenden gekozen te worden. Daar past geen neutraliteit.
  En overigens – die wereldregering: de VN is helemaal niet zo onmondig (zie de uitspraak van de mensenrechtencommissie van heden); alleen landen als de VS en Israel hoeven daar nou eenmaal geen boodschap aan te hebben.

 5. 8

  @7: Het probleem is dat er aan beide kanten lijdende partijen zijn. Immers, of je door een precisiebom wordt gedood of door een katoesja of door een kogel van je bevrijdingsleger doet er bar weinig toe. Solidariteit dient gegeven te worden aan die partijen die het bloedvergieten willen stoppen, en zeker niet aan de facties die het in stand willen houden.

 6. 10

  Op zich is er met de lotsverbondenheid/solidariteit van de VN niets mis, vind ik. Zie het meest recente statement van de speciale rapporteur voor de bezette gebieden. Het wordt alleen hoog tijd dat die paar grote landen hun vetorecht gaan inleveren, zodat ook de VN een keer echt democratisch wordt. Gaat niet gebeuren natuurlijk, maar is wel hoog nodig.

 7. 14

  Het zou niet kloppen omdat de voornaamste bron die de Israelische krant (Israel is het land dat op dit moment probeert Hamas, het onderwerp van het artikel, uit te roeien, waarbij ze voor het grootste deel dode burgers scoren) gebruikt de Palestijnse oppositiepartij Fatah is, waarvan de leider het door Hamas gevormde democratische bestuur van de Palestijnse Autoriteit heeft afgezet en er partijgenoten voor in de plaats heeft benoemd, terwijl dit volkomen buiten zijn grondwettelijke macht lag.

 8. 15

  @anoniem:

  voornaamste bron is egyptische official en egyptische journalist…

  komt idd wel overeen met fatah standpunt, das iets anders

 9. 17

  @poster:

  Dit conflict duurt al zolang juist doordat de hele wereld mee moet praten; de 2 partijen zouden het snel eens worden als je de inmenging en financiering door VS,EU, Iran, Syrie kon afkappen.
  Helaas kan dat niet… ik wacht op china

  @anoniem:
  Pot verwijt de ketel, maar heeft ook wel gelijk vrees ik..

 10. 19

  Mopper, mopper, mopper… Ik ben gvd helemaal niet lotsverbonden met wie dan ook. en al helemaal niet in het Midden-Oosten, China, VS Europa of wat dan ook. Een gezaghebbend wereldforum dat het algemeen belang, de wereldvrede, duurzaam weet waar te maken op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale know how op elk terrein. Whahahahaha. Fenomenaal. De Fenomenologie van de Fenomenaalpauze. Mopper, mopper, mopper. Wat een ongelofelijke flauwekul. kanker, kanker, kanker. Tering wat een wereld.

  Flikker op jojo…
  Een wereldforum.
  Nee, dat gaat werken.

  Ik wacht op de Ron C. de Weijze!

  En ik verwacht stevig rechts gebral met lekkere bruinhemden en flink geschetter over joden en wat Godwins. Gvd. Wat is dat hier op SG. Doe er wat aan. Leuteren met die handel. Kom op., Meer populisme en gezeik.

  Kankeren!!!

 11. 20

  De oprichting van staat Israël in 1948 werd erkend door de grote mogendheden, maar niet door de omringende Arabische landen. De blijvende bezetting door Israël van de na de 6-daagse oorlog in 1967 veroverde Palestijnse gebieden en het daarop volgende proces van landje-pik liggen aan de basis van het Gaza-drama. Dit gezegd hebbende constateer ik dat met betrekking tot het conflict de zogenaamde Israël-lobby in de VS en in ons land van zeer grote invloed is op de meningsvorming. De media en helaas onze regering worden volledig beheersd en gemanipuleerd door deze tot de haarvaten doorgedrongen Israël-lobby. Kritiek op Israël is per definitie antisemitisch, onmiddellijk wordt de holocaust ten tonele gevoerd en degene, die het desondanks waagt zijn mond over het door Israël berokkende leed te reppen, wordt daarmede afgeserveerd. Het doel heiligt de middelen.
  André.

 12. 21

  Kunnen we Reinout Oerlemans niet vragen de Nationale IQ Test op te nemen?
  Een vak Palestijnen tegen een vak Israëliers.
  The Winner Takes All.
  Het volk met het hoogste gemiddelde IQ krijgt het gehele land. En alle maagden van het andere volk.
  Lijkt me nu al een kijkcijfertopper.

 13. 23

  Een ‘stevig’ pro-Israel stuk kan niet geschreven worden op dit moment omdat Israel zo goed is geworden in propaganda, dat alles erdoor vergiftigd wordt. Dat is een onbedoeld en onvermijdelijk zij-effect van een snelle propaganda-oorlog willen voeren. Ik wil echter wel het volgende aantekenen:

  – Israel is een baken van westerse democratie in een oceaan van wrede dictaturen. Werkelijk zeer wrede dictaturen, waar geen westers mens zich aan zou moeten willen spiegelen (ook al doen sommigen het nog zo graag). Daar komt ook geen verandering in: het baantje van dictator wordt overal rondom Israel overgegeven van vader op zoon of protege.
  – Afgezien van het feit dat het dictaturen zijn, zijn het ook staten met zeer onstabiele regio’s waardoor je eigenlijk nauwelijks van staten kunt spreken. Als Hezbollah raketten op Israel afvuurt en de regering van Libanon keurt het af, wie heeft er dan iets over wie te zeggen ? Israel voert dus eigenlijk hier en daar oorlog met gewoonweg primitieve stammen die zich ‘toevallig’ in een andere staat bevinden zonder dat zij onder haar jurisdictie vallen.
  – Israel is wel degelijk een experiment van de vroege VN en daarmee van de westerse wereld – hoezeer je ook aanslagen op hotels, verdrijving van bevolking en zesdaagse oorlogen naar voren brengt. Je kunt het land afvallen, maar dat is jezelf afvallen. Al die dingen zijn gebeurd onder het oog van de VN.
  – Een aantal gebieden in Israel wordt steeds meer multiculti. Arabische Israeli’s, christelijke, en zelfs een heleboel ‘niet religieuze joden’, een term die ik gebruik zonder hem te begrijpen overigens, leven zij aan zij in de grote steden. Met of zonder oorlog met Palestijnen zal Israel veranderen in een meer multiculturele staat.

 14. 24

  Ik snap het verhaal eigenlijk niet helemaal.
  Synopsis: lotsverbondeheid is de sleutel tot het midden-oosten conflict: omdat we allemaal willen bestaan, willen we een wereld-regering (in de post was het ‘forum’) hebben die het belang van de wereld-vrede bevordert en dat in stand houdt.

  Nu wil ik niet een buitensporige opmerking maken, maar is dat niet het doel en geest van de reeds huidige U.N.? Is uit diezelfde geest niet het huidige humanitair recht ontsproten? Mijn mening is van wel, en in diezelfde mening heb ik het idee dat die fundamentele stellingen gecapitaliseerd worden door een overheersende elite, middels een ‘consensus systeem’, namelijk de UNSC.

  Wat uit alle ontwikkelingen tot nu toe blijkt is dat de UNSC een sullig machtsvacuum creëert, waardoor individuele en maatschappelijke, menselijke, belangen ondergeschikt raken aan realpolitiek, terwijl de hoop in de U.N. juist het tegenovergestelde heeft.
  Laten we het dus hebben over waar we naar streven, i.p.v. naar hoe we iets kunnen verbeteren dat al van binnenuit bevroten is.
  Ik kan mij dan ook heel erg goed vinden in de post van Hiram (Post nummer 5).

 15. 25

  Ik vind ‘lotsverbondenheid’ een heel erg beladen en eng concept, zeker nadat ik heb meegemaakt wat het allemaal heeft veroorzaakt in de Joegoslavie-oorlogen. Geen enkele actie kon door grote Europese partijen worden ondernomen, vanwege ‘lotsverbondenheid’ met een subgroepje in het voormalig land van Tito: de Kroaten konden niet worden streng worden toegesproken want dan kreeg je stront met de Duitsers, de Serven konden niet worden bestraft want dan kreeg je het aan de stok met de Polen en de Fransen. Wat een verschrikking.

 16. 26

  @23: “Israel voert dus eigenlijk hier en daar oorlog met gewoonweg primitieve stammen die zich ‘toevallig’ in een andere staat bevinden zonder dat zij onder haar jurisdictie vallen.”

  Ten eerste is het (naar mijn idee) echt bekrompen om te zeggen dat Israel “hier en daar oorlog” voert; alsof het een spelletje is mensen te doden.
  Ten tweede is Hisb Allah geen primitieve stam, maar een organisatie die binnen de Libanese politiek het voor elkaar heeft weten te krijgen, middels een blok, een veto stem te veroveren. Ik weet dus niet waar jij je kennis vandaan haalt, maar verdiep je alsjeblieft iets meer in hoe de zaken reilen en zeilen in de regio’s waar je over spreekt.

 17. 27

  Uberhaupt “primitieve stammen [Hisb Allah zeinde] die zich ‘toevallig’ in een andere staat bevinden zonder dat zij onder haar jurisdictie vallen” is al lachwekkend (bij mij dan):
  ‘stammen’, dat wil zeggen, een groep samenhorenden, verbonden door “Het belangrijkste bindende element [..] de gemeenschappelijke cultuur zoals dezelfde onderlinge taal en religie” [Wikipedia].

  Deze zogenaamde ‘stam’ heeft dan wel een enorm succes geboekt in de Libanese politiek en defensie apparaten, maar het kan hier in Nederland alsnog neergezet worden als een oud vorig-eeuws begrip als ‘stam’. Begrijpen wij nu allen niet dat we hier iets heel simpels en elementairs missen in deze discussie: namelijk dat wat goed is voorzichtig verder uitgezocht moet worden, en dat wat kwaad is, iets is dat kapot maakt en dus verdere ontwikkeling onmogelijk maakt en dus vermeden moet worden?

 18. 28

  De dictaturen waarover KJ het heeft werden wel,
  na de val (in 1917/18) van het Ottomaanse Rijk,
  geïnstalleerd (aanvankelijk onder de vorm van
  koninkrijken, totaal in strijd met de voorbe-
  staande lokale stammenculturen,) door Frankrijk
  en Engeland die er verder een vorm van semi-
  koloniale voogdij bleven over uitoefenen, zulks
  hoofdzakelijk om redenen van politieke en eco-nomische macht. Ook de USA zou dergelijke
  spelletjes spelen, o.a.in Irak met Sadam Housain…
  De VN, onder druk van de Zionistische lobby, in
  de USA én de UK, én de overwinaars van WOII,
  besloten Israël toe te laten om hun eigen slecht geweten omtrent de Holocaust te sussen,
  zulks ten koste van de Palestijnen die sedert-
  dien een toenemende bezettingsdruk ondergaan
  van een (religieus gedreven) Israël dat zich-
  zelve (overeenkomstig een beweerde, enkele
  duizenden jaren geleden aan een zogeheten
  profeet, door hun God gegeven belofte,) wil
  uitbreiden van de Nijl tot de Eufraat…, een
  Israël dat, achter de steeds opnieuw bovenge-
  haalde holocaustvlag, alle VN-resoluties onge-
  straft naast zich neerlegt, in Gaza geconfron-
  teerd met een (twee jaar geleden democratisch
  geplebiceerde) Hamas dat in 1987 als een echte
  politieke beweging voortkwam uit de Egyptische
  Moslimanbroeders (met even religieuze fundamen-
  ten, maar een bijzonder actief sociaal netwerk
  dat de solidariteit levendig weet te houden,
  in contrast met de corrupte Fatah, waarop de
  officiële Palestijnse authoriteit steunt).
  Enkel de militante, militaire vleugel ervan,
  blijft de verdwijning van Israël beogen, waar
  de politieke vleugel meer pragmatisch wil
  terugkeren naar de toestand van voor 1967,
  in overeenstemming met de originele UN-resolutie…, hetgeen Israël zelve echter (ook)
  niét (echt) wil…

 19. 29

  Je kunt het allemaal het begrip ‘stam’ nog zo weinig flatteus of correct vinden, maar dat verandert niets aan het feit dat bij het vorige Hezbollah offensief de regering van Libanon Hezbollah opriep tot stoppen, en dat zij dat gewoon aan hun laars hebben gelapt. Ik weet niet hoe je een groep mensen die kennelijk maar gewoon doen waar ze zin in hebben, binnen een ander land, en wiens structuur geheel gebouwd is op met dodelijk geweld afgedwongen loyaliteit aan een stel peetvaders. Noem het een clan, noem het maffia, of noem het een kliek; ik noem het een stam.

  Maar je probeert me onderuit te halen met semantics, Treb. De term ‘stam’ is niet relevant want ik heb ‘m uitgelegd. Ook het ‘spelletje’ dat jij suggereert is oneerlijk tussen de regels doorlezen; ik bedoel dat niet en ik heb het uitgelegd. Ik mag me misschien meer inlezen (dat moet altijd), maar jij moet niet oneigenlijke argumenten gebruiken.