Laffe actie met privédata

Hij kwam dit weekend al binnen als linktip en is vandaag alsnog door iemand in de waan gezet, de site waarop privégegevens staan van mensen die direct dan wel indirect betrokken zijn bij het uit Nederland zetten van asielzoekers. De site is overigens niet/nauwelijks bereikbaar.
Zo is de judoclub genoemd van een vierjarig zoontje van een directeur van een detentiecentrum voor asielzoekers.
Zelf had ik besloten er geen aandacht aan te besteden. In een democratie vind ik het geen gepaste actie om uitvoerders van beleid persoonlijk aan te vallen. En al helemaal niet in hun privéleven.
Het was natuurlijk een sappig item om een discussie op te starten, maar het zou mij medeplichtig maken aan iets waar ik verre van wil blijven. Nu het breder in het nieuws is, kan ik er wel even bij stilstaan.
Maar ik kan er kort over zijn. Ik vind het een laffe, lage, gemene en onoorbare actie. Het is het ultieme zwaktebod als je niet meer met argumenten een debat kunt winnen om dan mensen direct maar aan te vallen om ze zo te blokkeren in de taak die ze opgedragen hebben gekregen.
En het is ultiem laf om zelf anoniem te blijven bij de uitvoering van zo’n actie. En ik heb ook het vermoeden dat de figuren die achter deze actie zitten waarschijnlijk wel moord en brand schreeuwen als opsporingsmethoden uitgebreid worden waardoor hun gegevens in databanken komen te staan.
Bevel is bevel? Mooi niet! Zoek de verantwoordelijken op.” Stond op de site te lezen.
Pardon eikels, dit is een democratisch besluit dat uitgevoerd wordt. Niet een Befehl uit een dictatuur. En hoezeer ik het ook oneens ben met het besluit, het gevecht vindt plaats in Den Haag, met woorden.
Barbaren!

 1. 6

  Zou mij niet verbazen als die actie een hoax blijkt. Zoeken journalisten dat soort dingen tegenwoordig nog uit? Of gaat dat maar ten koste van oplage? Wag the dog? Meteen maar even wetgeving erdoor jassen – en daags later is die site foetsie? Sja ik geloof niks meer.

 2. 7

  Nou ik vind het schandelijk dat dit gebeurd, het is echt te triest voor woorden! Het is idd wat Steeph zegt gewoon lafheid van de makers van de site!

  Daarnaast is het gewoon idealistich om te denken dat dit soort acties zullen leiden tot het stopzetten danwel het sloopen van de z.g.n. deportatiemachine.

  Daarnaast heeft zo’n z.g.n. deportatiemachine de functie om alle uitgeprocedeerde en niet voor asiel in aanmerking komende personen het land uit te zetten, ongeacht de reden waarop hun asiel-aanvraag is afgekeurd! Wat dat betreft lijkt het me een “beulen-baan” en ik denk dat de mensen die daadwerkelijk bezig zijn met het uitzetten van uitgeprocedeerden ook wel degelijk beseffen waar ze mee bezig zijn, en dus niet op zukse wijze in verlegenheid dienen te worden gebracht!

  Daarnaast ben ik van menning dat je als “asielzoeker” of dat je als persoon zijnde een asiel-aanvraag indient rekening dient te houden met het feit dat je asiel-aanvraag kan worden afgewezen. En dus kan worden uitgezet naar het land van herkomst!

  Wat ik de makers van de site “sloop de deportatiemachine” verwijt is dat ze niet met de argumenten kunnen komen die aantoonen dat deze “machine” niet noodzaakelijk is!

  En ik verwijt het ze al hellemaal dat ze geen onderbouwde argumenten/reden hebben met betrekking tot het publiceren van NAW-Gegevens!

  En zo kan ik nog wel even door gaan…

 3. 9

  {sarcasme}
  Voor de die-hards: is het niet gewoon je absolute vrijheid van meningsuiting, om zo’n site te maken? Het zijn toch maar woorden, jongens?
  {/sarcasme}

 4. 10

  Steeph stelt vast dat hier een democratisch genomen besluit wordt uitgevoerd. De implicatie van die vaststelling lijkt te zijn dat het deporteren van mensen daarmee gelegitimeerd is, ook al zijn we het er niet mee eens.

  Dit veronderstelt dat ‘meeste stemmen gelden’ een geldige, door iedereen aanvaarde morele regel is. Dat is niet het geval. Ik onderschrijf die regel niet, bijvoorbeeld, maar ook veel niet-anarchisten zullen zonder moeite voorbeelden kunnen verzinnen van meerderheidsbesluiten tegen de uitvoering waarvan zich de moraal verzet.

  Zo’n verwijzing naar de ‘spelregels’ van de burgerlijke staat gaat bovendien voorbij aan de huiveringwekkende alledaagse praktijk van de democratische besluitvorming: die wordt gekenmerkt door manipulatie, bedrog en rookgordijnen. Is er niet ook ‘democratisch’ besloten tot deelname aan de aanval op Irak? En tot het niet doen plaatsvinden van een parlementair onderzoek naar diezelfde besluitvorming? Ik noem maar een voorbeeld; er zijn er talloze, zoals eenieder weet.

  Voor de duidelijkheid: ook ik keur de methodes van de makers van genoemde website af, al zou dat anders zijn wanneer men zich had beperkt tot namen en werk-telefoonnummers/mailadressen. Dat iemand in zijn of haar functie wordt aangesproken op mensonterend wangedrag (en dat is het deporteren van mensen in mijn ogen te allen tijde) lijkt me alleen maar mooi en goed.

 5. 11

  De capitulatie van Nederland tegenover de Duitsers aan het begin van de Tweede Wereld oorlog is in principe een beslissing die legitiem is genomen. Dat wil zeggen in lijn met de beginselen van de democratische rechtsstaat.

  Steeph beweert hier nu dat wie in opstand is gekomen tegen de duitsers na dat moment, een “eikel” is.

 6. 12

  Even serieus nu: dat verhaal gaat natuurlijk niet op, steeph.

  Deze privacy schendingen zijn ongehoord, dit kan niet en dat staat buiten kijf.

  Maar er is altijd nog leven na het democratische besluit en mogeijkheden tot actie voeren/ obstrueren/dwarsbomen van de uitvoer van onmenselijk beleid.

  Anders zou je een soort van democratische befehl ist befehl cultuur krijgen.

 7. 13

  Wat ik wil zeggen is: een onmenselijk besluit is een onmenselijk besluit of die nou door een dictatuur of door een democratische regering is genomen.

  De democratische regering van Amerika neemt allerhande besluiten die absoluut onmenselijk zijn. Moeten de Amerikanen zich daarbij neerleggen?

 8. 14

  @plofkip … nee de Amerikanen hoeven zich daar niet bij neer te leggen. Maar ze dienen wel op legitieme manier daar tegen in verweer te komen. Door Obama te kiezen, anti-bush verhaaltjes te digg-en of the daily show te kijken. Dat is IMHO Steeph z’n punt.