Laatste stemdag Sargasso’s 25-puntenlijst

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag is het de laatste dag dat u uw stem kunt uitbrengen op de Sargasso’s 25-puntenlijst. In de afgelopen twee weken werd er gestemd op punten in vijf verschillende thema’s. Vandaag komt het thema “buitenlands beleid | defensie | OS” aan bod, zorg dat uw stem niet verloren gaat en ga naar het stemformulier.

Er kwam ook veel kritiek op dit initiatief. Kritiek op de kwaliteit van de stellingen en op de vooringenomenheid van de redactie. Maar dit bleken steevast klagers die niet hadden gelezen dat de stellingen juist door de lezers zijn aangedragen en dat de redactie zich er inhoudelijk niet mee bemoeit heeft. Dan had u maar betere stellingen moeten aanleveren! Ook waren er rechts-activistische reaguurders die überhaupt het initiatief van een linkse puntenlijst niet aanstond, sorry maar als u zich hier niet thuis voelt gaat u maar naar een ander blog.

Om u toch volledige transparantie te bieden over wat er wél redactioneel is uitgefilterd, hieronder de punten die terecht kwamen in het bakje Stiekem Rechts, Twijfelachtig of Hilarisch, enjoy:

● Blanke werkende mannen mogen geen openbare gelegenheden zoals zwembaden en parken meer betreden.
● Blanke mannen moeten voortaan 50% meer loonbelasting betalen dan minderheden.
● Blanke mannen krijgen voortaan een rode B in hun paspoort.
● In navolging van het Amerikaanse verbod op “Nigger” een wet aannemen die het gebruik van het woord “Marokkaan” strafbaar stelt.

● Alle mannen met een veroordeling voor iets wat riekt naar geweld, niet meer op straat na zonsondergang/20:00 tenzij onder begeleiding van een vrouwelijk familielid.

● een verbod op gebruik van het woord ‘landsbelang’.
● Geef toe dat het hierheen halen van (economische) vluchtelingen, eh.. goedkope arbeid, alleen maar ten goede komt aan de leden van het VNO/NCW en niet aan onze eigen onderklasse en gooi die grenzen dicht(er).

● En verder had ik graag: Een “i like this comment” knop op Sargasso

● Politiek asiel aanbieden aan George Monbiot, mocht hij het ooit nodig hebben.
● Afschaffen van het CDA, is dat al genoemd?
● Kopvoddensubsidie….(just kidding)
● excuses aan het IPCC
● AOW niet omhoog, maar uitruilen met eenvoudig euthenasiepakket (dat op je 65e met je laatste loonstrookje meegestuurd wordt)

● Koot en Bie terug op tv.

● Het recht om wapens te bezitten ( beperkt tot semi automatisch.) om jezelf te verdedigen tegen losgeslagen rechtse hordes op zoek naar wraak.
● Verplichte sociale migratie van onwillig integrerende blanken naar Friesland ter stimulatie van de spreiding en dragen zorg voor wind bij stilstand van de molens.
● Verplichte omscholingscursus voor een ieder die PVV heeft gestemd of dit heeft aan gegeven te steunen op het internet inclusief het kunnen opzeggen van een paar gebeden uit de Koran.
● Defensiepersoneel zal moeten worden ingezet ten behoeve van biologische tuin en veeteelt om een verdere uitbreiding van gastarbeiders te voorkomen. Wapens ploegschaar. (compromis rechts )
● Elk persoon met een inkomen boven modaal zal iedere woensdagmiddag op het lokale marktplein door de burger ter verantwoording geroepen kunnen worden om de kloof tussen rijk en arm kleiner te maken.

● 20% van alle gevangen krijgen gratie omdat vanwege taalachterstand,sociale omgeving en Nederlandse starheid dát eigenlijk de hoofd oorzaak was van hun gedrag.
● stop nieuwe Islam scholen (via afschaffing art 23, met uitzondering voor alle bestaande scholen of andere juridisch haalbare methode)
● ban religieuze kleding op scholen, bij overheid of werkplekken in het algemeen
● doe aan spreidingsbeleid zodat we niet nog meer allochtonen ghetto’s in steden krijgen
● schaf alle multiculti subsidies af, geen etnisch doelgroepenbeleid meer, alleen nog subsidiebeleid ongeacht cultuur of etnische achtergrond
● alleen erkenning van Islam als religie in dit land als het een aantal rechten erkent: gelijkheid man/vrouw, homo/hetero, vrijheid om te trouwen met niet moslims, vrijheid van geweten (afvalligheid) en erkenning ● scheiding van kerk en staat, dus geen politieke Islam.
● niet buigen voor internationale clubs als de VN mensenrechtenraad of OIC die Islam kritiek strafbaar willen maken

● Herinvoering van de doodstraf, nationalisatie energiebedrijven, geheel bannen van de marktwerking in de zorg, de Nederlandse Antillen onafhankelijk, en Nederland uit de E.U.
● Stop bijstand aan mensen die geen Nederlands kunnen spreken
● Ontneem mensen met dubbel paspoort het Nederlands paspoort na het begaan van een misdrijf in Nederland

● de onafhankelijke mobilisatie van de arbeidersklasse.
● onteigening banken en bourgeoisie
● arbeidersdemocratie

Reacties (5)

#1 Carlos

je begrijpt toch niet hoe die Redactie erbij komt bovenstaande punten niet in stemming te brengen… :-)

  • Volgende discussie
#2 Daniël Hoenderdos

Vooral Koot en Bie terug op teevee had mijn 5 stemmen wel gekregen. Daar had ik desnoods voor durven valsspelen in de database tabellen ;)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Rene

Ik begrijp dat mijn OM schoonmaak nog niet eens als twijfelachtig is overwogen…

Ik kom hier nooit meer!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Olav

Shit. Hoe schaffen we het CDA nu af? Moeten we daar nu echt nog een decennium lang tegenaan kijken?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 spees

De Redactie is een oen. Argumentatie:
“Kritiek op de kwaliteit van de stellingen en op de vooringenomenheid van de redactie.”

“…klagers die niet hadden gelezen dat de stellingen juist door de lezers zijn aangedragen en dat de redactie zich er inhoudelijk niet mee bemoeit heeft.”

“Dan had u maar betere stellingen moeten aanleveren!”

…. om vervolgens een rij ‘minder goede’ stellingen op te sommen, naar de mening van De Redactie. Om te lachen.

Blijkbaar bemoeit De Redactie zich inhoudelijk niet met de stellingen, maar selecteert dezelfde stellingen op basis van inhoud. Vervolgens krijgt de lezer een reeks stellingen voorgeschoteld, variërend van zeer relevant tot volslagen idioot. Kritiek hierop wordt gedegradeerd tot ‘klagen’.

Was het nu echt lastig om iets kritischer naar de stellingen te kijken, lettend op overlap, onzingehalte of heeft-meer-uitleg-nodig?

En was het nu zo moeilijk om wat volwassener met kritiek om te gaan, in plaats van als een bureaucraat naar de regeltjes te verwijzen of modder te gooien naar de ‘klagers’?

EDIT redactie: wat is nu uw punt? Moeten wij hilarisch-rechtse meningen als “verban alle blanke mannen naar Schiermonnikoog” opnemen in een serieuze linkse puntenlijst? Kunt u niet een beetje volwassener omgaan met uw frustratie i.p.v. alles te spiegelen?

  • Vorige discussie