1. 4

  het gaat natuurlijk niet alleen over het 3e rijk, alle totalitaire regimes bedienen zich van populistische retoriek, en dat Wilders zichzelf als een soort dictator zou willen profileren mag toch duidelijk zijn: een ledenloze beweging (‘partij’), samenvoegen BiZa & Justitie (=afschaffing trias politica – politiestaat), dat de benodigde zondebok eveneens een totalitair/populistische beweging (islamisme) is eigenlijk alleen maar meegenomen. Oceanië vs Eurazië of ZuidAzië, maakt geen donder uit, zolang het klapvee maar doordrongen blijft van het feit dat ze niet zonder de Grote Leider/Big Brother/ Führer kunnen

 2. 5

  @piet; samenvoegen BiZa & Justitie (=afschaffing trias politica – politiestaat)

  Dat doet gewoon pijn aan m’n ogen – je hebt toch wel op school geleerd, hoop ik, dat Justitie (OM en politie) gewoon onder de uitvoerende macht valt, en dat de rechterlijke macht onafhankelijk is van een ministerie ?

 3. 6

  @KJ – rechterlijke macht is behalve de rechters zelf de officieren van justitie, de ‘staande magistratuur’ (en nog wat ambtenarenapparaat) – die vallen onder het ‘openbaar ministerie’, het is de minister van justitie die weer verantwoording schuldig is over het openbaar ministerie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie_in_Nederland#Wie_controleert_het_Openbaar_Ministerie.3F
  In België is dat weer anders, misschien dat je daar vandaan komt, daar hebben ook nogal vreemde uitwassen plaatsgevonden binnen het politieapparaat…
  o ja en politie is dus niet justitie maar Biza

 4. 7

  Logisch toch. Nationalistische bewegingen berijden een aantal stokpaardjes en de retorische vormen waarbinnen je zoiets kan doen zijn beperkt.

  Als je het onderwerp en de ideologische inslag weet, dan kan je redelijkerwijs voorspellen welke argumenten worden aangedragen. Daar zijn tussen nu en het verleden veel parallellen te trekken.

 5. 8

  Het is toch frappant hoe steeds weer de arbeiders-elite van de PVV in actie komt, zodra er maar enige kritiek te bespeuren valt op hun grote leider. Vooringenomenheid is hun welbehagende motto. Deze verdwaasden willen maar niet accepteren dat hun ideeen zich richting een doodlopende steeg begeven. Kuitenbrouwer heeft een zeer gedegen boek geschreven. Intussen leest de PVV aanhang verwoed de Donald Duck. Slaap wel.