KSTn | Uitkleden omgevingsrecht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Logo kamerstukken van de dagOoit liet Minister Pronk de wet aanpassen zodat gemeenten meer verantwoordelijkheid kregen over het groen gebied. Gevolg: nog meer losse bebouwing in dat groen, want dat leverde lekker veel geld op.
Recent is de crisis- en herstelwet er doorheen gedrukt onder het mom van noodzaak i.v.m. een of andere crisis. Maar eigenlijk was het gewoon een wet om bouwend Nederland meer vrijheid te geven. Gevolg: nog minder groen.
En nu komt de volgende slag er aan. Onder de subtiele titel “Omgevingsrecht vernieuwd” gaat minister Schultz het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht “bundelen, vereenvoudigen, moderniseren en versoberen”.

Daar is toch niemand op tegen? Maar lees gerust tussen de regels door. Dan proef je dat men graag af wil van allerlei verplichtingen (zoals bijvoorbeeld milieu-effect-rapportages) die het snel bouwen in de weg staan.
Het meest duidelijk is dit nog te lezen in de volgende uitspraak:
vereenvoudiging van regels door aan te sluiten bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels. Ook met het oog op een gelijk speelveld binnen de EU.

Vrij vertaald, we halen alle regels uit de Nederlandse wet die strenger zijn dan die van Europa. Klaar ben je.

En ook dit keer kiest men er voor de gemeenten en provincies meer “regie” te geven. Oftewel, ieder voor zich en niemand voor het algemeen belang.

En zo breken we dus stukje bij beetje alle groene wetgeving af die we in de vorige eeuw tegen de stroom in hadden opgebouwd.
Maar goed, deze uitspraak kan past getoetst worden als de voorstellen er komen. Maar optimistisch ben ik niet.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (11)

#1 Yevgeny Podorkin

Groen is voor de VVD slechts een subjectieve waarneming.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Anarchisten zijn het! Toch bekruipt me het gevoel dat wat het regeerakkoord de regering in het hoofdstukje over Bestuur beschrijft als minimale staat, veel communistischer overkomt dan Godwin’s minimale staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Herman

@1 Er zijn ook groene VVD’ers en CDA’ers. Voor hen is groen vooral een zielig pandabeertje of een boompje in de tuin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Anton

Snif snif aaaah, heerlijk die geur van een verse rechtse lente. Het werd ook hoog tijd om het mes in de doorgeschoten donkergroene regelgeving te zetten. We hebben een vergrijzing op te vangen, de rekening van het mislukte multcultie experiment moet betaalt en we hebben oost en zuid Europese ballast (Portugal inmiddels failliet, wie volgt?) in de mik geschoven gekregen. Er moeten euries gemaakt worden, het is niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Meester

@1 Wat is groen dan? Objectief gezien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bullie

Welke wet was dat Steeph, ik dacht dat Pronk met zijn Vijfde Nota juist een dam wilde opwerpen tegen het aaneengroeien van gemeenten door “witte schimmel”-nieuwbouw en dat Balki I die nota ongezien naar de prullenbak verwees?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ernest

@2 leg dat eens uit. Het wordt pas communistisch als de “Wil van de arbeidersklasse” tot uitdrukking moet komen in het bestuur, en dat het bedrijfsleven daar die wil eveneens moet volgen en daar lijkt dit toch allemaal niet op?

Ik lees in dat hoofdstukje van het akkoord eigenlijk niets specifieks over verandering van wetten. Wel onder infrastructuur: milieu: de europese regelgeving volgen, en de ruimtelijke ordening over te laten aan provincies en gemeenten, en dat is precies wat Schultz gaat doen.

En verder dacht ik dat Europese regels in het vaak ook toch strenger zijn dan de nationale?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Peter

@Ernest: jew begrijpt toch ook wel dat de term ‘communistisch’ ironisch is bedoeld? Ik gebruik het hier omdat VVD en CDA natuurlijk niets van communisme moeten hebben en zeker niet van het soort communisme dat geen communisme was maar staatsdictatuur, in plaats van de ‘dictatuur van het volk’.

Het enige dat in de regeringsverklaring daar een beetje in de buurt komt zijn de zinsneden ‘Taken van het bestuur worden op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau
gelegd’ en dat gemeentelijke herindelingen van onderaf tot stand moeten komen.
En ja, wat we nog aan arbeidersklasse hebben, mag de wegen aanleggen, die nu nog zo lastig tot stand komen door die vervelende regels, waar Schultz van af wil.

Nu meer in topic: ik snap het kabinet wel. Economisch gezien heb je ook niks aan een pad, tenzij die geasfalteerd is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bullie

@9 Dat is Professor Arnold Heertje niet met je eens:
“Politici willen een rationele afweging maken en wat onmeetbaar is is irrationeel en telt dus niet mee. Zo zien ze over het hoofd dat natuur en landschap wel degelijk ook in behoeften voorzien.” Heertje is er niet op tegen te proberen de waarde van natuur en milieu in geld uit te drukken, maar voegt er aan toe dat dit slechts beperkt inzicht zal geven. Hij wijst op het gietertje voor het open raam, op tien hoog. “Als dat gietertje naar buiten waait kan ik zo een nieuwe kopen. De prijs is gebaseerd op de reproductiekosten en zo werkt dat voor de meeste dingen. Maar natuur en ook bijvoorbeeld kunst is niet reproduceerbaar, dus is er geen natuurlijke prijs, het is wat de gek er voor geeft. Het enige wat je kan zeggen is dat de relatieve waarde van natuur toeneemt omdat de hoeveelheid afneemt.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 toko_senang

Waar ik me mateloos aan erger is de natuurmakerij in Nederland. We hebben een dichtbevolkt land en dan nog moeten we ontpolderen (ik dacht dat er voedseltekort dreigde), worden boeren van hun land gegooid (Laatste boer van Rotterdam weggepest), dijken doorgestoken, duinen gekerfd. Vervolgens moet er met man en macht worden gewerkt om de natuur natuur te houden en blijft er maar weinig ruimte over om te wonen, te werken en te recreëren.

En dat daar nu een einde aan komt door een minimale invulling van de Europese voorschriften juich ik van harte toe!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie