KSTn – Referenda en rookgordijnen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagNa lange stilte over democratische vernieuwing, maakte ik een vreugdesprongetje toen ik het persbericht van de PVDA las waarin ze een wetsvoorstel voor een correctief referendum aankondigen. Samen met D66 en GroenLinks willen ze hier werk van gaan maken en denken ze een kamermeerderheid te krijgen. Het zou toch mooi zijn.
Maar de vreugde werd wat gedempt door de verdachte timing.
Deze weken zijn namelijk de SP, D66, GroenLinks, PvdD en PVV bezig een ander wetsvoorstel te promoten. Te weten een wetsvoorstel voor een raadplegend referendum over het Europese hervormingsverdrag. En dat voorstel krijgt dan weer niet de steun van de PvdA. Dat terwijl de PvdA bij monde van lid Dubbelboer indertijd aan de basis stond van het oorspronkelijke referendum over de Europese Grondwet.
Hier is toch wel sprake van een rookgordijn. Het wetsvoorstel van de PvdA vraagt zeer waarschijnlijk een veel langere behandeltijd en zal dus niet op tijd komen voor het Europese hervormingsverdrag. Maar in de tussentijd kunnen ze wel doen alsof ze heus voor referenda zijn. Als het hun uitkomt natuurlijk. Beetje jammer.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (10)

#1 Peter

Tja, dat is dus de orde van de dag in het parlement. Vreemd eigenlijk dat de SP niet in het samenwerkingsverband voor het correctief referendum zit. Maar misschien willen ze niet meedoen aan voorstellen waar ook een regeringspartij bij betrokken is.

Overigens ben ik van mening dat elke stemming live op televisie te zien moet zijn. En wel als volgt:
voor elke optie (voor /tegen / onthouding) een vak waar de kamerleden zich verzamelen.
Zijn er geen stemmingen dan kunnen op het parlementaire tv-kanaal de meest recente stemmingen in de herhaling voorbij komen (dat ook op internet via de site http://www.stemminggemist.nl mogleijk moet zijn).

 • Volgende discussie
#2 zmc

Dank Steeph dat u over ons waakt;-)

Nu we het er toch over hebben, even een vraagje aan de hopelijk wat meer ingewijden hier: nou komt binnenkort die Europese Grondwet 2.0 er. En als ik het goed heb, moeten we daarvoor in Nederland de hele grondwetswijzigingsprocedure doorlopen. Dat betekent kort door de bocht dat er eerst een voorstelwet moet worden aangenomen, vervolgens moeten er nieuwe verkiezingen komen en de nieuwe tweede kamer moet die voorstelwet vervolgens met twee derde meerderheid goedkeuren.

Nou zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Begrijp ik het verkeerd? Of verwacht men daadwerkelijk na eventuele verkiezingen een twee derde meerderheid te vinden voor de Europese Grondwet 2.0? En weet iemand wellicht of die voorstelwet al in de maak is?

Alvast bedankt voor uw inzichten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 larie

Rook? draikonten partij is wellicht beter als definitie in deze. Doet me pijn weetudat, na decennia hier mijn rood potlood een rondje te hebben volgkrast.

ps. regio heerschrst…Ik sta voor de regio, de toekomst…wat ik U brom..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Eurocraat

@2: nee, Europese regelgeving (net als andere internationale verdragen) gaat boven nationale wetgeving, dus ook de Nederlandse grondwet. Die hoeft dus niet aangepast te worden. Zodra het parlement het Europese verdrag ratificeert zijn we klaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@1: Ren-je-rot nostalgie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Peter

@Bismarck: waanzinnig! Was bij mij kennelijk uit het geheigen gewist, maar ja, zo iets dus!
Leuk dat je dat gevonden hebt.
Dar format kan wel toegepast worden. Komt de democratie tenminste weer in beweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmc

@2,4,Eurocraat: Pardon, even opgezocht wat ik nou precies bedoel en ik ben hartstikke abuis. Ik bedoelde eigenlijk Artikel 91 van de Nederlandse Grondwet:

Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Dus geen nieuwe verkiezingen. Het komt er echter op neer dat de Tweede Kamer eerst met een gewone meerderheid moet bepalen of het een afwijking van de Grondwet betreft voordat de Tweede Kamer hem zelf met tweederde meerderheid moet goedkeuren. Daar is dus enorm veel ruimte voor interpretatie. Ik begin ineens te begrijpen waarom men zo graag van het “grondwettelijk karakter” van het verdrag af wilde…. we gaan gewoon genaaid worden door die nepdemocratie hier.

Bij het het ratificeren van het verdrag over het Internationaal Strafhof is Artikel 91 nog uit de kast gehaald; hier staat wat gemijmer over de interpretatie ervan:
http://www.eerstekamer.nl/9324000/d/274/w27484no.doc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Fartman

@Steeph

Er zijn krachten aan het werk die

http://tinyurl.com/39mozb

het vrije woord willen ontnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

Als ik de uitslagen van de laatste paar verkiezingen en de peilingen zie, vraag ik me af of de gemiddelde kiezer wel het (sociale)verstand heeft om ook nog referenda te behappen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 D. Rigter

Of het nu gaat om de kredietcrisis, de kwestie rond de woekerpolissen, de voorstellen van de werkgevers over de pensioenen of het al dan niet versoepelen van het ontslagrecht, het gaat steeds om de vraag in welke mate bij dergelijk bedrijfs- of overheidsbeleid rekening gehouden wordt met burgers/consumenten en dus om de vraag hoe democratisch onze samenleving is. Als, om maar een voorbeeld te noemen, 90% van de werknemers zich verplicht bij een bedrijfspensioenfonds moet verzekeren, zo’n 30% van die werknemers lid is van een vakbond die haar belangen vertegenwoordigd in de besturen van die fondsen, dan is ook daar nog een wereld te winnen.

 • Vorige discussie