KSTn | Minder regels, minder milieu

Lastenverlichting en regeldrukvermindering, dat zijn de toverwoorden van deze regering. Dat daarbij natuur en milieu als spreekwoordelijk kind met het badwater weggespoeld worden, is dan wel zo handig gezien de huidige coalitie.

In het voorjaar was het omgevingsrecht aan de beurt. “Conform Europa” maken was het devies. Uitkleden dus.
Daarna kwam Bleker mij zijn Geennatuurwet. Ook hier is het excuus aanpassen op Europa en het effect hetzelfde, uitkleden.
En nu komt Atsma met het voorstel om de regeldruk te verlagen voor het milieuvergunningenstelsel. Maar het blijft uitkleden van de bescherming.

Op zich is het begrijpelijk dat er wat regeltjes geschrapt worden uit die milieuwetgeving. Want het detailniveau (tot en met het kaliber van de geweren van schietverenigingen) is vrij extreem. Maar juist in die situatie is het opschonen een uitgelezen kans om ongemerkt ongewenste regels te verwijderen. Niemand die immers dit soort stukken kan volgen.

Maar leest u bijvoorbeeld hier even een stukje uit het bewuste stuk:
In afwijking van het eerste lid is het toegestaan motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen te wassen in of op een mobiele wasinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de bodem kunnen geraken, met dien verstande dat een mobiele wasinstallatie niet langer dan zes maanden aaneengesloten op eenzelfde locatie is geplaatst.

Subtiel en an sich niet heel ernstig. Maar wel een verschuiving die weer extra toezicht vraagt, wat er waarschijnlijk niet zal komen.

Of dit:
In afwijking van voorschrift 4.4.4 van PGS 30 hoeft een stationaire bovengrondse opslagtank met afgewerkte olie niet te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van water

En dan nog veel meer “in afwijking op” en “vervalt”.
En omdat het hier niet om een wetswijziging gaat maar om een wijziging van het activiteitenregeling, hoeft het volgens mij niet eens langs de Tweede Kamer. Klaar zijn we.

Nog even een leuke vanwege het signatuur van dit kabinet:
Uit onderzoek is bekend dat de beoordelingsperiode van 1 jaar doorgaans tot een betrouwbare schatting van de relevante hinder leidt. Dit is daarom ook gebruikt voor de beoordeling van militair schietgeluid. De enige afwijking hierop is de zondag: geluid op de zondag is waarschijnlijk hinderlijker dan op andere dagen. In voorkomende gevallen kan het bevoegd gezag via maatwerkvoorschrift hier beperkingen aan stellen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn is een selectie uit de stukken die bij de parlementariërs dagelijks op hun bureau landen.

Reacties zijn uitgeschakeld