KSTn | Kinderen van gedetineerden

De Tweede Kamer kan van een afstandje heel reactief over komen. Stemmen over aangeboden wetsvoorstellen en af een toe een motie of amendement daarop indien, klaar. Maar er gebeurt heus meer. Zo dienen kamerleden af en toe zelf wetsvoorstellen in. En heel af en toe een diepgravende nota om daarmee het komen tot een wetsvoorstel af te dwingen.
En zo viel er deze week dus een pak papier op de mat van Lea Bouwmeester (PvdA). Het betreft de initiatienota met als titel “Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer“.
Ze gaat hier in op de situatie dat er enerzijds kinderen zijn die eronder lijden als een van hun ouders naar de gevangenis gaan en anderzijds dat opvang, met name bij eenouder situaties, vaak tekort schiet.
Voor het eerste punt is meer begeleiding gewenst zodat kinderen niet te zwaar beschadigd raken en daar later in hun leven last van krijgen. Voor het tweede punt zijn duidelijke regels en betere coördinatie nodig.

Al met al een duidelijke nota die ook goed een concreet probleem op de agenda zet met mogelijke oplossingen. Een pluim voor Lea.
Een paar interessante passages uit de nota:
Jaarlijks verblijven ruim 3.000 vrouwen in één van de vijf penitentiaire inrichtingen voor vrouwen in Nederland.
Van de vrouwen in detentie is ongeveer 70% moeder van gemiddeld twee kinderen.
Het schadelijke langetermijneffect van detentie op kinderen is volgens Murray groter dan het effect van andere traumatische gebeurtenissen die scheiding van de ouder impliceren, zoals echtscheiding, ziekte of overlijden van een ouder.
Er zijn voorbeelden bekend waarbij de moeder werd opgepakt op het schoolplein en de kinderen alleen achterbleven. Niemand had bij de arrestatie bedacht wat er met die kinderen moest gebeuren die alleen op een schoolplein komen te staan als de school uit gaat.
Ook de situatie waarbij er tijdens detentie van moeder, de woning met een huurschuld van drie maanden werd ontruimd en er ‘opeens’ minderjarige kinderen alleen bleken te wonen, komt vaak voor.

 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Het gaat vooral over gedetineerde alleenstaande moeders. “Gebleken is dat problemen bij alle kinderen van gedetineerde ouders spelen, maar vooral bij kinderen van alleenstaande moeders in detentie. Dan valt immers de enige verzorgende ouder weg. Dat is de reden dat indiener de nota specifiek richt op kinderen van alleenstaande moeders in detentie. Dat betekent ook dat de voorstellen voor de (alleenstaande) gedetineerde vader gelden.”

 2. 2

  De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden en ook voor hun kinderen.
  Je moet flink wat uitvreten kom je in de bajes.
  Uiteraard zijn de kinderen de dupe met zulke ouders.

  Maar het zijn wel de ouders die hun kinderen slachtofferen door zelf het risico te nemen.
  Het is geen recht om te zorgen wanneer het je uitkomt.
  Het is je plicht om te zorgen, omdat het nodig is.

 3. 3

  Ja, en dus?
  Dat is zo, maar het gaat hier over de gevolgen als iemand die keuze dus niet goed maakt.
  Moet de maatschappij dan gewoon maar negeren? Jammer voor die kinderen?