1. 1

  Ach, allemaal leuk bedacht, maar ook de naam “Nederlandse Marokkaan”, of “Nederlandse Turk”, of, of, of… krijgt in no-time weer een negatieve bijklank.

  Vergelijken met de VS is flauwekul. Totaal andere situatie en een totaal andere immigratiegeschiedenis.

 2. 2

  Wij zijn symbolische wezens. Woorden zijn symbolen. Woorden zijn niet de realiteit of werkelijkheid, nog afgezien van het filosofische debat wat realiteit of werkelijk dan inhoudt. Woorden zij pointers, wegwijzers, zij (ver)wijzen ergens naar maar het antwoord is nooit in de woorden zelf te vinden. Woorden staan voor een bepaalde realiteit maar staan daar niet voor in. Iedereen die denkt aan woorden een bepaalde betekenis te kunnen ontlenen, houdt zich bezig met toverij.

 3. 4

  Alle gekheid op een stokje: een zinnig filmpje. De Belgische krant de Morgen heeft hierin al het voortouw genomen, om het woord allochtoon niet meer te bezigen. JK’s voorstel, om het te hebben over ‘eerste’ ‘tweede’ of ‘derde generatie immigranten, zal het net waarin de hh en dd politici de vreemdelingen willen vangen heel ver uitgooien. Maar ja, dat deed ‘allochtoon’ naar de woordenboekletter ook, als JK met zijn Schotse moeder daar ook valt, en eigenlijk niet onder hun doelgroep zal vallen. Een term dus waar je niks aan hebt, maar die het van de insinuatie met hebben. Maar is JK volgens zijn eigen logica dan een “Schotse Nederlander”, een “half-Schotse Nederlander” of ook we een “tweede generatie immigrant”? Het blijft modderen met termen die je willen vastleggen op afkomst.
  Het gaat er natuurlijk ook om *wat* je ermee wil zeggen: het is de toon die de muziek maakt, niet alleen de alloch of autoch. Allochtoon is een prima geuzenterm, zoals het rapfragment waarmee het filmpje opent aantoont. En wat is kwetsend? Als je een politieagent al niet meer voor pannekoek mag uitmaken, mag zak patat dan wel? En als je een agent geen klootzak mag noemen, vroeg iemand zich al terecht af, mag je een klootzak dan wel agent noemen? Als “homo” kwetsend is, is “hetero” dat ook? (Ik word al zo uitgemaakt bij mij in de straat.)
  Ik zeg: sowieso alle woorden die de overheid gebruikt stinken en dienen dus met de neus dicht benaderd te worden.

 4. 5

  Hij schreef zoiets al (veel) eerder in ‘Heb ik iets verkeerd gezegd?’
  En dat zou eigenlijk verplichte lectuur moeten zijn op scholen (en voor iedereen op Sargasso.)

 5. 6

  De meeste begrippen die in ons dagelijks taalgebruik voorkomen zijn geen zuivere abstracties. Het zijn meestal sociale constructies, die in de loop van hun geschiedenis en onder invloed van actuele maatschappelijke omstandigheden hun inhoud en betekenis hebben gekregen. Ze staan onder pressie van de sociale structuur waarin ze ontstaan en functioneren; ze worden gekleurd door het gebruik dat in de samenleving van het begrip wordt gemaakt en krijgen hun stabiele (moeilijk te wijzigen) betekenis als ze zijn ingeburgerd bij maatschappelijke instituties. Begrippen worden opgebouwd, geconstrueerd, in een samenspel van maatschappelijke invloeden. Ze ontlenen hun betekenis aan processen die voortkomen uit sociale omstandigheden.
  Begrippen zijn vaak het resultaat van een beeldvormingsproces waarin de realiteit slechts gedeeltelijk zijn bepalende rol heeft kunnen handhaven: beeld en realiteit staan niet zelden in een spanningsverhouding. Een woord als allochtoon wordt zelden op zijn realiteitswaarde getoetst. Een dergelijke beeldvorming vindt in versterkte mate plaats rond wat in een samenleving als ‘abnormaal’ of ‘afwijkend’ wordt aangemerkt.
  Omdat de sociale constructie van etiketten niet wordt doorgelicht, blijft ook de maatschappelijke betekenis van het etiketteren zelf vaak onduidelijk of onbekend.
  -Gerhard Nijhof-

 6. 7

  Ik vind dat Kuitenbrouwer gelijk heeft. Het woord immigrant is een neutrale aanduiding van de status van iemand, verwijst niet naar een cultuur en heeft veel minder negatieve connotaties voor mijn gevoel. Ook Amerikanen en Europeanen uit andere landen vallen er onder. In de termen allochtoon en autochtoon zit een tegenstelling die politiek misbruikt wordt. En een Marokkaanse Nederlander is ook een Nederlander. Ik denk dat het gebruik van deze termen kan helpen dat besef te laten groeien.

 7. 8

  @7 – Het woord ‘allochtoon’ was ooit ook neutraal. Net als het woord ‘gastarbeider’.

  Voor politiek-correcte opvoeding van de burger hoeft de overheid dus geen nieuwe woorden te introduceren (doet dat trouwens ook niet wat teveel aan George Orwells ‘New-speak’ denken?).

  Wat wel een punt is, is dat de overheid in beleidsstukken zelf bevolkingsgroepen met een kleurtje problematiseert als vreemd element, en dat ook doet voor mensen die hier gewoon geboren zijn en hun kinderen. In principe kan het woord ‘allochtoon’ tot in het oneindige worden opgerekt.

  Daarmee maakt de overheid dus zelf onderscheid op basis van etniciteit (waar de overheid zelf kennelijk karakterologische en beleidsmatige betekenis aan hecht).

  Het voordeel van mensen aanduiden als X-e generatie immigrant, is dat als de overheid dat consequent doet, het al snel zal blijken dat we allemaal bijna nazaten van immigranten zijn. De een is achtste generatie nakomeling van Duitse immigranten, een ander twaalfde generatie nakomeling van Franse immigranten, de volgende achttiende generatie nakomeling van Portugees-Joodse immigranten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren