Kier blijft dicht

Foto: bertknot (cc)

NIEUWS - Begin september zouden de Haringvlietsluizen een miniem stukje opengezet worden en afgelopen donderdag, 15 november, zou minister Van Nieuwenhuizen (I en W) de kier officieel openen.

Bij opkomend tij zitten de Haringvlietsluizen dicht en bij eb gaan ze alleen open om overtollig rivierwater in zee te spuien. In 2013 nam de regering het zgn. Kierbesluit: het minimaal openen van de sluizen heeft tot doel de migratie van anadrome trekvissen te bevorderen en in het westelijk deel van het Haringvliet meer biodiversiteit te creëren.

Belangrijke voorwaarde is dat er ruim voldoende rivierwater wordt aangevoerd, anders stroomt er teveel zoutwater binnen. En officiële opening of niet, de sluisdeuren blijven voorlopig dicht, want door de aanhoudend droogte is er eerder te weinig dan teveel rivierwater.

Het is één van de huidige “watermaatregelen” voortvloeiend (sic) uit de al maanden aanhoudende droogte. Het waterschap Vallei-Veluwe verlengt een sproeiverbod tot 15 januari 2019 en houdt met noodpompen enkele beken op peil.

Ook het waterschap Aa en Maas handhaaft voorlopig een beregeningsverbod en heeft 1000 stuwen dichtgezet in de hoop dat het water in de droge bodem kan zakken. Een uitzonderrijke maatregel volgens de dijkgraaf in het Brabants Dagblad.

En nu, na jaren onderzoek, onderhandelingen met belanghebbenden en wisselende politieke besluiten, ligt de droogte dwars om het Kierbesluit eindelijk eens in praktijk te brengen.

Minister Van Nieuwenhuizen stipte in haar feesttoespraak “de 65-jarige herdenking van de Watersnoodramp” nog aan. Het Deltaplan heeft er voor gezorgd dat we het nadien een stuk droger hebben gehouden. Maar niemand heeft er waarschijnlijk rekening mee gehouden dat niet een aanzwellende zee, maar droogvallende rivieren het probleem van de dag zijn geworden.

Een veel lastiger probleem om oplossingen voor te bedenken. Want overtollig water kun je buiten dijken houden en desnoods nog wegpompen. Maar een tekort aan water, hoe los je dat op?

Reacties (3)

#1 Bismarck

Hoe zit dat eigenlijk met het inlekken van zout water onder de dijken door in het grondwater met deze droogte?

  • Volgende discussie
#2 Lutine

Maar een tekort aan water, hoe los je dat op?

Niet. We leven in een delta en in een delta is zout water een gevaar voor de landbouw en de leefbaarheid. Het is uit het nieuws zo goed als verdwenen, maar de droogte houdt nog altijd aan. Klimaatverandering is niet alleen een paar graadjes er bij of er af, maar betekent ook drastische veranderingen in onze leefomgeving. De effecten die we nu zien zijn al onomkeerbaar, de regering zou ipv kierbesluiten beter eens kunnen gaan nadenken over eventuele gevolgen van de klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan. Wild idee: leg ergens hoog gelegen een spaarbekken aan. Of neem het risico op een ramp.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Lutine

@1

Dat is tegen te gaan door zoet water te injecteren in aquifers, de zoetwaterbel fungeert dan als ondergrondse dijk. Maar dit gaat niet onbeperkt op. In west Nederland woont men in een soort van soepbord door 10 eeuwen bemaling en zeespiegelstijging. Daardoor neemt de druk vanuit zee toe. Hetgeen resulteert in zout kwelwater.

  • Vorige discussie