Jodenhaat en islam (2)

OPINIE - In mijn vorige stukje betoogde ik dat het opiniestuk van David Suurland in de NRC van zaterdag 19 juli niet tot bedroevend slecht is beargumenteerd. Hij probeerde aan te tonen dat jodenhaat onder moslims voortkomt uit de islam en niets te maken heeft met het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Op zichzelf is een ondeugdelijke argumentatie nauwelijks reden om erop te reageren. In deze blogpost wil ik laten zien dat Suurlands stuk die reactie wel waard is: omdat het gevaarlijk is.

Suurland betoogde in zijn opiniestuk dat moslims die zich opwinden over de behandeling van Palestijnen door Israël, niet geloofwaardig zijn omdat ze zich helemaal niet druk maken over de minstens even erge behandeling die ‘andere moslims’ (hij negeert de niet geringe minderheid christelijke Palestijnen) elders op de wereld ten deel valt, soms zelfs door geloofsgenoten. Ik vond dat niet relevant. Alleen het antwoord op de vraag of protesterende moslims menen wat ze zeggen is in dit verband relevant, niet of hun standpunten consequent worden toegepast of geloofwaardig zijn.

Op een ander aspect ging ik niet in: de bewering dat de standpunten van de tegenstander niet geloofwaardig zijn, omdat ze niet voldoen aan de eigen randvoorwaarden voor geloofwaardigheid. Dat biedt de spreker de mogelijkheid om wat zijn tegenstander zegt, zonder meer naast zich neer te leggen. Ik weet niet wat een mens woedender maakt: iemand zijn huis uit gebombardeerd zien worden of niet serieus genomen worden als hij daar wat van wil zeggen.

Volgens Suurland gold de kritiek die moslims hebben op zionisten eigenlijk joden en was het gebruik van het woord ‘zionisten’ slechts een semantische truc om aperte jodenhaat te verhullen. Ook hier is weer sprake van het niet serieus nemen van de tegenstander: wat die zegt, wordt direct aangezien voor een poging tot misleiding. Ik weet niet wat frustrerender is: met argumenten te worden tegengesproken of te horen krijgen dat je de boel alleen maar aan het belazeren bent.

Het verhaal van Suurland past uitstekend in een visie op de geschiedenis van Israël volgens welke joden naar het Heilig Land kwamen om voor zichzelf een veilig thuisland op te bouwen en daarin slaagden ondanks de gewelddadige tegenwerking van de buurlanden, Palestijnen, ‘terroristen’, ‘Arabieren’, ‘moslims’ of hoe je ze verder ook wil benoemen, die hun tegenwerking om allerlei redenen uitoefenden behalve vanwege het gedrag van de staat Israël. Die visie is in zoverre comfortabel dat supporters van Israël de rol van dat land in het conflict niet eens onder ogen hoeven te zien.

Begrijp mij niet verkeerd: van mij hoeft noch Suurland, noch enige andere supporter van Israël zijn visie op de geschiedenis aan te passen aan welke alternatieve visie dan ook. Maar wie een oplossing in het Midden Oosten niet in de weg wil zitten, zal nolens volens kennis moeten nemen van de visie die zijn tegenstander heeft, zal die niet alleen moeten begrijpen maar er ook begrip voor moeten hebben en zal zich de visie van zijn tegenstander moeten aantrekken, ook wanneer hij het er tot op het bot mee oneens is. Terzijde: het spreekt vanzelf dat dit net zo knalhard geldt voor Israëls tegenstanders.

Suurland is dus in zekere zin, om het Engelse spreekwoord aan te halen, not part of the solution en dus part of the problem. Visies zoals die van Suurland kunnen het conflict alleen maar verergeren. Op het papier van het NRC lijkt dat niet uit te maken, maar ondertussen vallen er op de grond echte doden.

Er is nog een reden waarom Suurland met zijn bijdrage niets oplost en een kleine bijdrage levert aan het alleen maar erger maken van de kwestie: wat hij niet zegt.

Ga er eens van uit dat hij gelijk heeft. Dan zal het oplossen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen niets verbeteren, ook al is dat – in theorie – een oplosbaar probleem. Dan is de islam een levensovertuiging die jodenhaat als wezenskenmerk in zich draagt. Met die essentialistische benadering zijn moslims op zijn best potentiële jodenhaters en op zijn slechtst massamoordenaars. Dat probleem is ook oplosbaar, maar daarvoor is het nodig om een religie te laten verdwijnen of te veranderen. Iedereen weet dat zoiets heel erg lang duurt. De kortere weg is niet het laten verdwijnen van de religie, maar van zijn aanhangers.

Ik ga er zonder enige twijfel en voetstoots van uit dat Suurland die oplossing beslist niet op het oog heeft, maar dat hoeft ook niet. Betogen als het zijne dragen ertoe bij dat het weer iets denkbaarder wordt.

 1. 2

  Ik schat in dat de auteur nog slechts 1 artikel nodig heeft om zijn hele onderbuik hier te legen en dan dus te roepen: “Jodenhaat is de schuld van de joden, en dat hebben ze verdient”

 2. 6

  @0: Och och och…. bottomline van Richards 2e stuk is dat mensen als Suurland het schuld zijn als er ooit geweld tegen moslims wordt gepleegd. Moslims zijn de (toekomstige) slachtoffers.
  Hoe krom kun je een redenering trekken…???

 3. 7

  @Sjors: Woorden leggen de basis voor daden. Dat ontslaat de mensen die de de daden “plegen” niet, zij blijven hoofdverantwoordelijk. Maar degenen die het klimaat geschapen hebben waarin zulke daden waarschijnlijker werden zijn ook zeker deels verantwoordelijk.

  Vergelijk het met GeenStijl, dat soms gewoon persoonsgegevens plaatst, en als die persoon dan bedreigd wordt, claimt dat dat niets met hun te maken heeft, en roept “Maar de gegevens waren gewoon elders ook te vinden”.

 4. 8

  @6: Hineininterpretation. Er staat juist dat door de islam gelijk te trekken met jodenhaat je elke mogelijke oplossing onmogelijk maakt.

 5. 10

  @9: Aangezien iedere persoon gelijkwaardig is, zou dat voor meningen ook gelden. Of het de strekking is van het verhaal is dan weer een andere zaak. Dat de ene mening net zo gevaarlijk kan zijn als een andere mening, lijkt me correct

 6. 12

  @6: “De kogel kwam van links” heette het ooit. Oftewel, toen het in de rechtse retoriek goed uitkwam, deed plotseling het begrip ‘demonisering’ zijn intrede. Maar nu rechts zelf demoniseert, is het blijkbaar onzinnig als mensen de gevolgen tussen woorden en daden zien.

 7. 13

  @11 Anti-zionisten ontkennen het bestaansrecht van een Joodse staat Israël en de strekking van het verhaal van de schrijver is:

  “Maar wie een oplossing in het Midden Oosten niet in de weg wil zitten, zal nolens volens kennis moeten nemen van de visie die zijn tegenstander heeft, zal die niet alleen moeten begrijpen maar er ook begrip voor moeten hebben en zal zich de visie van zijn tegenstander moeten aantrekken, ook wanneer hij het er tot op het bot mee oneens is.”

  Dat maakt anti-zionisten gevaarlijk.

 8. 14

  @13: Als je een conflict wil oplossen is begrip voor elkaars standpunten noodzakelijk. Daardoor snap ik niet wat je slotzin van doen heeft met wat je in de alineas daarboven schrijft.

 9. 15

  Goed stuk, goed tweeluik.

  Hij probeerde aan te tonen dat jodenhaat onder moslims voortkomt uit de islam en niets te maken heeft met het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

  Wie er echt induikt gaat vroeger of later zien dat jodenhaat voorchristelijk is en het uiteenslaan van Israël honderden jaren voor christus begon. Joden, zionisten Israëlieten… het zal, maar historisch gezien zijn ze kansloos.

  En inderdaad, islam heeft er niets mee te maken, het is misschien een contemporaine drager van het virus maar ze zijn niet alleen.

  Wie oorzaken wil vinden zal dieper moeten graven.

 10. 17

  Anti-zionisten ontkennen het bestaansrecht van een Joodse staat Israël…

  Zoals ze ook een Vlaanderen voor de Vlamingen, Engeland voor de Engelsen, Turkije voor de Turken of om het even welke nationalistische en racistische idee dat de staat er is ten behoeve van met name één etnische groep verwerpen.

  Een staat wordt namelijk nooit bevolkt door één etnische groep. Turkije wordt bijvoorbeeld ook bewoond door Armeniërs en Koerden. Als Turkije formeel een Turkse staat is, dat wil zeggen: een staat voor en door Turken, dan houdt dat meteen ook in dat niet-Turken tweederangsburgers zijn. Wat in het nationalistische Turkije dan ook zo uitpakt.

  Een humanist wijst natiestaten per definitie af, omdat een humanist zijn uitgangspunt neemt in het individu, niet in collectieve groepen.

 11. 18

  @16

  Golda Meir
  Prime Minister of Israel
  1969 – 1974
  “There is no such thing as a Palestinian people… It is not as if we came and threw them out and took their country. They didn’t exist.”
  – Golda Meir, statement to The Sunday Times, 15 June, 1969.
  “How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.”
  – Golda Meir, March 8, 1969.

  “Any one who speaks in favor of bringing the Arab refugees back must also say how he expects to take the responsibility for it, if he is interested in the state of Israel. It is better that things are stated clearly and plainly: We shall not let this happen.”
  – Golda Meir, 1961, in a speech to the Knesset, reported in Ner, October 1961

  “This country exists as the fulfillment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous to ask it to account for its legitimacy.”
  – Golda Meir, Le Monde, 15 October 1971

 12. 20

  @17
  Een anti-zionist heeft iets tegen een joodse staat. Tegen de 56 islamitische staten verenigd in het OIC (waaronder Turkije) hebben ze over het algemeen niets. Israël is in vergelijking met het gros van deze staten meer seculier al vindt men het joodse karakter belangrijk.

 13. 21

  @18
  Je hebt kennis genomen van de visie zie ik, begrijp je hem, heb je er begrip voor, trek je hem je aan? Zo niet sta je (volgens de schrijver) een oplossing voor het Midden-Oostenconflict in de weg en ben je gevaarlijk.

 14. 22

  @20 Een anti-zionist is tegen het zionisme zoals een anti-fascist tegen het fascisme is. Het is een standpunt tegen een ideologie. Anti-zionisme sluit in die zin niet het bestaansrecht van Israël uit.

 15. 23

  @22
  Inderdaad heeft een anti-zionist niets tegen een volstrekt seculiere of islamitische staat Israël. Een joodse staat Israël is echter een onoverkomelijk probleem.

 16. 24

  Een anti-zionist heeft iets tegen een joodse staat. Tegen de 56 islamitische staten verenigd in het OIC (waaronder Turkije) hebben ze over het algemeen niets.

  @20 – Ja, en de anti-Apartheidsbeweging richtte zich tegen de Apartheid in Zuid-Afrika terwijl er nog zoveel andere foute(re) regimes op de wereld waren. Wat een stelletje anti-blanke racisten waren dat toch, die anti-Apartheidsactivisten!

  Israël is in vergelijking met het gros van deze staten meer seculier al vindt men het joodse karakter belangrijk.

  Je bent nu op een slinkse manier aan het verhullen dat Israël een etnocratie is waar voor de staat de Joodse etniciteit prioriteit nummer één is, en wel door al naar gelang het je uitkomt met de betekenis van het begrip ‘joods karakter’ te husselen.

 17. 25

  @13

  Anti-zionisten ontkennen het bestaansrecht van een Joodse staat Israël

  Je gooit hier nu een aantal dingen op een hoop die je voor de zuiverheid van de discussie beter gescheiden zou kunnen houden.

  De meeste anti-zionisten ontkennen niet het bestaansrecht van de staat Israël, maar wel het bestaansrecht van de staat Israël als “the nation state of one people only – the Jewish people – and of no other people”, zoals Netanyahu dat verwoordt

  Dat onderscheid is uitermate relevant. Zo erkent de PLO het bestaansrecht van de staat Israël als sinds 1993 (Oslo Akkoorden), maar heeft Israël tot op het heden nog nooit de Palestijnse staat erkend.
  Erkenning van Israël als natiestaat van de Joden en van hen alleen, miskent dat een groot deel van de Israëlische bevolking niet-Joods is. Een bevolking ook nog eens die daar ook al woonde toen de staat Israël in 1948 gesticht werd. Die erkenning geven zou betekenen dat vanaf dat moment niet-Joodse inwoners tweederangsburgers zijn, en die ook ook nu al kampen met fikse discriminatie in de Israëlische samenleving.

  Het is ook een uitermate gevaarlijke claim. Want als Israël geclaimd wordt als de natiestaat van alle Joden wereldwijd en Joden wereldwijd in woord en geschrift uitspreken voor die staat en haar acties, is het ook niet zo gek als vervolgens alle Joden wereldwijd aangesproken worden op het gedrag van diezelfde staat.

  Jaap Hamburger, de voorman van Een Ander Joods Geluid, verwoordde dat vandaag in de Volkskrant als volgt:

  Ik ben angstig dat die kritiekloze houding ten aanzien van Israël als een boemerang zal werken. Ik vrees die vorm van identificatie en ik zie met lede ogen dat van anderen, moslims voorop, op hoge toon verlangd wordt dat zij het onderscheid tussen ‘joden’ en ‘de staat Israël’ wel nauwgezet in acht nemen. De joodse instanties laten het hier zelf schromelijk afweten.
  En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat ‘het toenemend antisemitisme’ de beste vriend is van sommigen in de joodse gemeenschap, die zonder antisemitisme dreigen in een identiteitscrisis te vervallen. ‘Der Feind macht uns zum Volk’, schreef Theodor Herzl lang geleden; het lijkt alsof sommigen van die constatering uit progromtijden ook vandaag de dag vooral geen afstand willen doen. Een afgerukte keppel, en twee kartonnen borden met een Hitlersnor en drie ISIS-vlaggen in een ‘pro-Palestina betoging’: ik vind het abject en op geen enkele wijze ‘pro-Palestina’ vooral, maar wie doet of Auschwitz daarvan is gebouwd, heeft geen lor van Auschwitz begrepen of maakt er misbruik van.

 18. 26

  Een joodse staat Israël is echter een onoverkomelijk probleem.

  @23 – Aangezien ongeveer 25% van de inwoners van Israël niet-Joods zijn en daarmee tot tweederangsburgers en demografische bedreiging voor het Joodse karakter van de staat Israël worden verklaard, zou dat voor iedere humanist een probleem moeten zijn.

  Het is namelijk hartstikke racistisch, net als “Vlaanderen voor de Vlamingen!” dat is. In Europa zit je dan bij extreem-rechts, zoals het Vlaams Belang, de BNP of het Front National.

  Maar voor Joden in Israël gelden hele andere standaarden, want Europese schuld aan twee millennia antisemitisme, culminerend in de Holocaust, dus voor hen gelden andere normen.

 19. 27

  @20: Goed, maar dat je iets op iets tegen hebt maakt het niet gevaarlijk. Waaruit blijkt de dreiging van gevaar nu precies?

 20. 29

  @23 Inderdaad heeft een anti-zionist niets tegen een volstrekt seculiere of islamitische staat Israël.

  Het een volgt niet uit het ander. Je berijdt een stropop.

 21. 31

  @26:

  Sterker nog, Israël zegt niet alleen dat het de staat is van alleen haarjoodse ingezetenen, nee, het is zelfs de staat van alle joden ter wereld.

  Een jood die nooit in Israël geweest is, heeft volgens de staat meer rechten dan een Arabier wiens betovergrootouders daar al woonden.

 22. 33

  @25
  Begrijp je mensen als Netanyahu, heb je er begrip voor, trek je hem je aan? Vind hij dat zo’n staat zo maar nodig, of heeft dat te maken met een eeuwenlange antisemitische wereld (Europa, islamitische wereld).
  Zelf denk ik dat deze helaas nog nodig is, alhoewel in principe tegenstander van religieuze staten. Zelfs uit West-Europa vluchten er weer joden.

 23. 34

  @33:

  Wat jij vergeet is dat andere mensen (de al daar wonende Palestijnen) gedupeerd worden als jij daar een staat creëert. Het ene onrecht bestrijd jij dus met ander onrecht.

 24. 36

  @34 – Wat mij opvalt aan de verdedigers van het recht van Joden op een eigen staat, is dat ze schijt hebben aan de rechten van Arabieren, of die op z’n minst ondergeschikt achten aan de rechten, noden en behoeften van Europese rassen en volken.

  Je zou bijna gaan denken dat daar een racistisch, blank superioriteitsgevoel onder steekt.

 25. 40

  @39:

  Leg eens uit, waarom is dat hetzelfde? Ik zie weinig verwantschap met België persoonlijk. En de Belgen weinig met ons, bezoek het maar eens. En als Frankrijk morgen Wallonië inneemt zal me dat echt een rotzorg zijn.

  Het komt op mij over dat Arabieren en moslims over de hele wereld wel het lot van de Palestijnen aantrekken. Bij monde i.e. Feitelijk schoppen ze enkel tegen Israël aan en laten ook zij de Palestijnen in hun hemdjes staan. Dat is frappant. Alsof ze ergens anders door gedreven worden dan die broederliefde die ze zo hartstochtelijk wereldwijd uitdragen…

 26. 41

  Leg eens uit, waarom is dat hetzelfde? Ik zie weinig verwantschap met België persoonlijk.

  Behalve de Vlaamse taal en cultuur, natuurlijk. Vlaanderen maakte tot 1830 gewoon deel uit van de Nederlanden, maar kennelijk heb jij dat niet meegekregen op school.

 27. 43

  @35:

  Een volwassen man van 80 kg zit op een peuter. Dat kind slaat die man en de man slaat terug met een ijzeren staaf.

  Wat jij doet: negeren dat die man op het kind zit, het slaan met die ijzeren staaf ‘zelfverdediging’ noemen en de klappen van het kind ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Ik zou je keihard uitlachen als dit niet zo tragisch was.

 28. 44

  @40: Waarom kom jij dan voor de staat Israel op? Je hebt er zelf geen bal mee te maken. En verder kom je ook niet voor alle andere onrecht in de wereld op. Dus wat zit daarachter? Lijkt wel of je motieven wat troebel zijn. Maar eigenlijk vind ik dat een redenering van niks.

 29. 45

  @40:

  Dus wanneer jij je het lot aantrekt van een buurman die met geweld uit zijn huis verjaagd is dan is het vanzelfsprekend dat jij die man ook bij jou thuis opneemt.

 30. 46

  @40 Of Arabieren wel/geen behoefte hebben aan meer staten is niet relevant. Wat relevant is, is dat de Palestijnen al generaties lang leven in Palestina en dat zij op grond van het zelfbeschikkingsrecht het recht hebben daar hun eigen staat te stichten. Zoals wij én de Belgen elk onze eigen staat hebben, met een (in ieder geval deels) gedeelde taal cultuur en joods-christelijk-humanistische wortels. Is dat zo moeilijk te begrijpen?

  Dan je tweede alinea. Waarom doet het terzake of Arabieren en moslims zich wel of niet het lot van de Palestijnen aantrekken? Is dat van invloed op het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen? Beïnvloedt het hun recht op een eigen staat, op vrijwaring van discriminatie daar waar ze in het huidige Israël wonen?

 31. 47

  @44:

  Die banden zijn er zeker wel. Een familiare band welteverstaan.

  @45

  Zeker. Mijn buurman kan altijd bij mij overnachten om te schuilen. Maar ik heb dan ook hele aardige buren..

 32. 48

  @47:

  Nee, die buurman met zijn gezin gaat niet alleen bij je schuilen maar bij je wonen. Er is toch ruimte zat en wat er bij jullie in de straat woont is toch een pot nat. De ene buur kan makkelijk bij de ander wonen.

  Zolang het maar niet gaat over de mensen die jouw buren hebben verjaagd. Die hebben getraumatiseerde grootouders en daar mag je geen kwaad over spreken.

 33. 49

  @40: Het is ook niet zo moeilijk om buiten Israël aanhangers van Israël te vinden die voornamelijk de Palestijnen uitkafferen, hoor. Vooral in de VS hoef je echt niet zo lang te zoeken. Is dat dan wel uitsluitend te verklaren als broederliefde?

 34. 50

  @47: Ok je hebt familie in Israel en je komt op voor de positie van Israel en dat geschiedt op basis van zuivere motieven maar je zet vraagtekens bij de motieven van moslims elders in de wereld als ze opkomen voor de positie van de Palestijnen. Ik volg de logica niet.

 35. 53

  @46:

  Hetzelfde geldt voor Joden. Ook zij hebben er heel lang gewoond, nadat ze verjaagd zijn en wereldwijd nooit langdurig veiligheid hebben genoten in gastlanden.
  Vandaag de dag is trouwens 65% van de Joden in Israël daar geboren en getogen en is de staat Israël internationaal erkend.
  Wat je verhaal met België moet aantonen begrijp ik niet. Nederland heeft er geen speciale band mee, ondanks dat er een paar Vlamingen onze taal spreekt. Belgen hebben zelf ook helemaal niets met Nederland(ers), om het maar zacht uit te drukken. Dus wat is nu je punt? Want de mondelinge verbondenheid die Arabieren en moslims wereldwijd overbrengen lijkt in geen enkel opzicht in de relatie Nederland-België. (alhoewel dat meer lijkt op verbondenheid in anti-Westen-zijn en specifiek tegen Joden. Ze helpen de Palestijnen immers niet, ze vallen Joden lastig) Het begint een beetje te lijken op eurofielen: die hebben het ook altijd maar over joods-christelijk-humanistische wortels en hoe we allemaal zo ontzettend verbonden zijn. Dat Portugezen meer met Brazilië hebben dan met Oslo snappen die mensen ook niet.

 36. 54

  @50:

  Die vraagtekens heb ik omdat er zoveel nare ‘incidenten’ de laatste tijd plaatsvinden in heel Europa. Het lijkt allemaal gericht te zijn tegen Israël en door een grote groep (vaak extreem rechts en moslims) ook tegen Joden. Ik zie zelden mensen geld inzamelen voor Palestijnen. Of bij de ambassade van Egypte protesteren omdat ook zij de Palestijnen in de steek laten. Het is allemaal heel erg anti, tegen zijn. Men kiest daar wellicht onbewust voor, maar de steun blijft daardoor enkel een lippendienst en men zoekt van daaruit een zondebok. Het is toch te zot voor woorden dat Joden niet veilig zijn in Nederland? Het lijkt erop dat er een aanzienlijke groep steeds luider antisemitisch wordt met Israël als excuus.

  Vergelijk het met voetbal fans. De ene fan steunt zijn eigen ploeg. Dat zijn fans. Maar er zijn ook hele volksstammen die naar een wedstrijd gaan om de ander verrot te schelden. Die zijn daar uit haat tegenover Amsterdam of wat dan ook. Die gebruiken dan een ‘eigen ‘voetbalclub als excuus om een ander te vernielen. Dan steun je je ‘eigen’ team alleen mondelijk, maar daden spreken andere taal. Die zijn gericht tegen iemand. Anti.

 37. 57

  @32: dat is helaas geen antwoord. Het is jouw interpretatie. De schrijver zou hier wellicht kunnen helpen. Ik meen te lezen dat de auteur meent dat antisemitisme ingebakken zit in de Islam.