Israël laat 20 organisaties niet meer binnen

OPINIE - Israël. dat zich graag ”de enige democratie in het Midden-Oosten pleegt te noemen, heeft zondag een lijst gepubliceerd van 20 organisaties waarvan de leden niet meer Israël in mogen als gevolg van  het feit dat zij (de organisaties) BDS steunen.  BDS is de van oorsprong Palestijnse aanpak om Israël te treffen met ‘‘Boycot, Desinvestment en Sanctions’.

Opmerkelijk is dat er onder de organisaties een paar zijn met uitsluitend (of overwegend) Joodse leden. De belangrijkste daarvan is de Amerikaanse organisatie ”Jewish Voice for Peace” (JVP). Het is sinds de invallen in Gaza een snelgroeiende organisatie met ruim 70 afdelingen en een aanhang van zo’n 250.000 mensen. Ook een behoorlijk aantal rabbijnen is lid van JVP. Bovendien heeft JVP ongeveer een half miljoen volgers op de sociale media.

Het is zeker niet de eerst keer dat Israël, dat ooit werd gesticht als een toevluchtsoord voor alle Joden, Joodse critici weert (om even niet-Joodse critici buiten beschouwing te laten). Onder meer meer Noam Chomsky en Norman Finkelstein overkwam dat, en het laatst rabbijn Wise Alissa van JVP. Het is echter wel voor het eerst dat Israel structureel grote aantallen Joden weert die zich verzetten tegen de regeringspolitiek. Vreemd genoeg kunnen die Joden overigens nog wel aanspraak blijven maken op het Israelische staatsburgerschap (onder de ”Wet of de Terugkeer” die dat recht automatisch toekent aan iedereen met minimaal één Joodse grootouder) maar ze kunnen dan toch vanaf nu het land niet meer in.

Eén van de gestrafte organisaties is het Amerikaanse ”Friends Service Committee” (AFSC) gestraft. Het AFSC is een Quaker organisatie die in 1947 de Nobelpijs voor de Vrede kreeg als waardering voor haar hulp aan slachtoffers van het nazi regime. En nu dus op de Israëlische zwarte lijst. Ze zijn goed bezig daar in Jeruzalem.

We zijn vanaf nu overgestapt van defensief op offensief,” zei minister van Veiligheid en Strategische Zaken, Gilad Erdan, wiens ministerie beschikt over miljoenenbudgetten om BDS terug te dringen, onder meer via het ”kopen” van  welgevallige artikelen in bladen, het verspreiden van voor Israël gunstig nieuws via sociale media of het zwartmaken van BDS aanhangers. ”Geen land zou critici binnenlaten die komen om het schade te berokkenen.” En minister Arye Deri van Binnenlandse Zaken, wiens ministerie de wet moet uitvoeren, zei dat het gaat om mensen die de gastvrijheid van Israël misbruiken om het land te delegitimeren, ”Ik zal er met alle kracht tegen optreden,” voegde hij eraan toe.

Hopelijk hoef ik, Abu, niet uit te leggen dat het ondemocratisch is tegenstanders van een politiek de toegang tot een land te ontzeggen. Het recht om te boycotten is een democratisch recht om druk op een partij uit te oefenen zoals, bijvoorbeeld, bij de boycot van Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid. BDS is te vergelijken met staken, namelijk het staken van het afnemen van goederen of diensten of het weigeren om bepaalde zaken te leveren. En het stakingsrecht is, zoals bekend, internationaal volledig geaccepteerd.

Tegenstanders willen BDS nog wel eens antisemitisch noemen en het vergelijken met het ”kauft nicht bei Juden” destijds van de nazi’s. Dat is een behoorlijk gezochte vergelijking, die de vraag oproept of het boycotten van Zuid-Afrika destijds dan eigenlijk niet ook anti-blank moet zijn geweest. Intussen verliest dat verwijt van antisemitisme al in hoog tempo aan waarschijnlijkheid klinkt als we ons realiseren dat straks ook honderdduizenden Joden Israël niet meer in mogen.

Tenslotte: vaak wordt ook nog door de tegenstanders gezegd dat de aanhangers van BDS Israël willen vernietigen. Dat is te vergelijken met te zeggen dat een staking voor betere arbeidsvoorwaarden er eigenlijk op gericht is het werk zelf af te schaffen. Kortom: ook dat is zwakzinnige nonsens.

Rebecca Villkomerson, de directeur van JVP, gaf als commentaar op de maatregelen dat de JVP-leden nu in dezelfde categorie zitten als Palestijnen, moslims, gekleurde mensen of andere activisten, van over de heel wereld, die Israël gewoonlijk ook niet binnenkomen. ”Onze JVP-leden twijfelen niet aan de rechtvaardigheid van het opkomen voor de gelijkheid en de vrijheid van alle mensen in Israel/Palestina en aan de legitimiteit van BDS om dat dichterbij te brengen,” aldus Villkomerson.”We zullen ons niet van de wijs laten brengen door deze pogingen ons te straffen voor een principieel politiek standpunt dat in de hele wereld door een toenemend aantal Joden en anderen wordt gesteund.

Voor iemand met  een uitgebreide familie in Israel (wat in Villkomersons geval zo is) heeft dit pijnlijke gevolgen op het persoonlijke vlak. Maar ik geloof ook dat het een indicatie is voor het feit dat de BDS beweging aan kracht wint, en ik hoop dat het de dag dichterbij zal brengen dat de mensen in Israël/Palestina in vrijheid en gelijkheid zullen samenleven.”

Hieronder de (op dit moment) volledige lijst van 20 gebannen bewegingen:

Europese organisaties:
■ Palestine Solidarité (Frankrijk)
■ BDS France
■ BDS Italy
■ The European Coordination of Committees and Associations for Palestine
■ Friends of Al-Aqsa
■ Ireland Palestine Solidarity Campaign
■ Het Noorse Palestina Comité
■ Zweedse Vereniging voor Solidariteit met Palestina
■ Palestine Solidarity Campaign
■ War on Want
■ BDS Kampagne

Amerika:
■ American Friends Service Committee
■ American Muslims for Palestine
■ Code Pink
■ Jewish Voice for Peac
■ National Students for Justice in Palestine
■ US Campaign for Palestinian Rights

Andere
■ BDS Chili
■ BDS Zuid-Afrika
■ BDS National Committee.

Reacties (20)

#1 Le Redoutable

“Het is zeker niet de eerst keer dat Israël, dat ooit werd gesticht als een toevluchtsoord voor alle Joden” Dit is lauter anti Joodse propaganda de Joden komen van oorsprong uit de streek die nu Israel is. Na de grote dekolonisatie zijn zij een nieuw land geworden net als 3/4 van de rest van de wereld, Suriname is ook niet gesticht als toevluchtsoord voor Surinamers.

Volgens mij is, anders dan het stakingsrecht, nergens vastgelegd dat landen personen moeten toelaten die dat land willen schaden en in diskrediet brengen. Israël heeft muren nodig om schadelijke personen buiten de deur te houden, het lijkt me logisch dat ze het paard van Troje dan ook niet via de voordeur binnenlaten.

Terwijl heel de wereld afgeeft op Israel omdat een paar activisten het land niet in mogen gebeuren er onder Palestijns bewind, zowel van Hamas als dat van Fatah, ernstige mensenrechten overschreden, in Gaza wordt je gewoon geëxecuteerd als je kritiek hebt op het bewind. In de Westbank is het iets beter, maar dat is deels door de aanwezigheid van Israelische veiligheidstroepen. In de andere buurlanden van Israel is het al niet veel betere gesteld. Personen die de consequent de Palestijnen bewieroken en de Joden veroordelen zijn dus net zo blind als diegene die in de jaren 40 de ogen sloten voor de boodschap achter ”kauft nicht bei Juden” of erger nog die daar achter stonden.

https://www.hrw.org/news/2016/08/29/palestine-crackdown-journalists-activists

 • Volgende discussie
#2 Spam

@1

Personen die de consequent de Palestijnen bewieroken en de Joden veroordelen

Stropop. @0 doet dat op geen enkele wijze. Hij bewierookt geen Palestijnen en hij veroordeelt geen Joden maar besluiten van de Israelische regering. Ook het recht van Joden om in Israel te wonen wordt niet ter discussie gesteld, dus waarom je daarover begint is mij ook niet duidelijk. Je linkt bovendien naar HRW dat zich druk maakt om mensenrechtenschendingen aan beide zijden van de betwiste grens. Een rechtstreekse invalidatie van je eigen stelling dus.

Als je aanslagen wilt plegen in een land, kan je de toegang inderdaad worden geweigerd. Dreigen of oproepen om bepaalde producten niet te kopen valt echter gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Hoe schadelijk dat ook moge zijn voor de economie. Mensen niet toelaten enkel en alleen om hun mening is volledig in tegenspraak met algemeen aanvaarde mensenrechten waarvan we best mogen verlangen dat die door Israel worden geaccepteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 cbd

Als Israelisch staatsburger kom je alleen als toerist al 16 arabische staten niet eens in. 8 hiervan alleen al als je als bv Nederlander een isralisch stempel in je paspoort hebt, omdat je daar als toerist geweest bent.

En jullie beklagen je over een verbod voor organisaties om Israel in te komen als ze tot doel hebben Israel te beschadigen?

Iets met splnter en balk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Spam

@3 Ja, laten we eerst al het andere onrecht in de wereld oplossen voordat we naar Israel kijken. Whataboutery natuurlijk. Als je niks over dit onderwerp te melden hebt, zeg dan niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@1: “de Joden komen van oorsprong uit de streek die nu Israel is”
Een hele enkele zal zijn voorouders kunnen traceren naar voorouders die van een plaats vandaan komen die binnen de huidige grenzen van Israël ligt, maar de grote meerderheid heeft zijn roots heel ergens anders liggen. Dat de joodse religie ooit in Israël is begonnen is wat dit betreft weinig zeggend (dat geldt bijvoorbeeld ook voor het christendom, maar de overgrote meerderheid van de christenen is in geen velden of wegen met het gebied te verbinden en het zou absurd zijn om op grond van het christen zijn een claim te leggen op het gebied).

” Na de grote dekolonisatie zijn zij een nieuw land geworden net als 3/4 van de rest van de wereld”
Dat is ook niet helemaal waar. De meerderheid van de huidige inwoners Israël heeft grootouders die niet in Israël zijn geboren, de meeste huidige inwoners zijn (nakomelingen van) mensen die pas na de stichting van Israël daar zijn gaan wonen. Onder Nederlandse definities hebben we het over allochtonenmensen met een migratieachtergrond. Er is dus niet zo zeer sprake geweest van een dekolonisatie, als van een kolonisatie. De situatie is met Suriname dusdanig onvergelijkbaar dat daar precies het omgekeerde is gebeurd (de helft van de inwoners heeft dat land na de onafhankelijkheid verlaten, terwijl er geen noemenswaardige stroom immigranten heen is gegaan).

@3: Het gaat ook om een inreisverbod voor nota bene joodse personen, mogelijk zelfs Israëlische staatsburgers (gezien het feit dat joden het wettelijk recht hebben op de Israëlische nationaliteit). Dat gaat zelfs tegen het eigen principe van Israël als tehuis voor joden (en als joodse staat) in. Dat natuurlijk los van het feit dat je hele post whataboutery is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 cbd

Je laat toch ook niet uitgeweken NSB-ers toe in je land, en ook geen ex-Djihadi’s

Als mensen doelbewust je land willen schaden dan moeten ze geweerd kunnen worden, welk ras of nationaliteit ze ook zijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gbh

@5: 60% van de joden in Israël zijn joden die verjaagd zijn uit de Arabische wereld of afstammelingen daarvan mijnheer de schedelmeter, net als het midden-oosten een groot deel van haar christenen heeft verdreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Schedelmeter nog wel gbh, toemaar. Je verwart me wellicht met #1, die de bewering dat de joden van oorsprong uit Israël komen. Punt blijft dat de huidige joodse Israëliërs in grote meerderheid in Israël zeer recente immigranten/kolonisten zijn (in orde van tijd grotendeels overlappend met de immigratie van de veel kleinere groep mensen die we in Nederland allochtonen of Nederlanders met een immigratieachtergrond noemen, om maar bij de nettere termen te blijven) en dat de term dekolonisatie hier dus niet op zijn plaats is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spam

@6 Jawel hoor. NSB-ers zijn gewoon welkom. En als ze strafbare feiten hebben gepleegd die nog niet zijn verjaard, worden ze berecht. Hetzelfde voor terugkerende Jihadi’s. Er zijn wel partijen die dat laatste graag anders zouden zien en die vinden al aardig wat politieke en juridische weerstand op hun weg. Zo normaal is het dus niet om mensen de toegang tot je land te ontzeggen. Ik kan me nog de affaire Poncke Princen herinneren. Dat ging om desertie, niet om oproepen tot een boycot.

En wil je mensen die oproepen om bedrijven te boycotten nu echt vergelijken met mensen die namens ISIS ongelovigen hebben onthoofd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 kneistonie

“Als ik een beetje whataboutery doe is het fout.
Maar als jij het doet dan past het in een valide redenering, want beide kanten bekijken.”

Uhh…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gbh

@8: @1 baseert zich op een historisch boek en niet op raciale zuiverheid zoals jij bij @5

Marokkanen, etc. in Nederland zijn nog recentere immigranten/kolonisten dus wat is je punt? Heeft de PVV gelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Kacebee

Het is echter wel voor het eerst dat Israel structureel grote aantallen Joden weert die zich verzetten tegen de regeringspolitiek.

Het gaat om organisaties die Israël met alle mogelijke maatregelen willen benadelen. Het is toch niet helemaal van de gekke als Israël die organisaties op een koekje van eigen deeg trakteert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kneistonie

@12: Israel mag er rekening mee houden dat zulke bezoekers zich niet zullen inhouden bij het benadelen van inwoners en staat.

Of is dat overdreven, @0 ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Basszje

Israel als regering mag vast van alles. Neemt niet weg dat ze net zozeer aan de foute kant van de geschiedenis staan als het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Geeft niet, dat werd destijds ook tot het einde verdedigt door rechts, met alle mogelijke blinddoeken op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 kneistonie

@14: vrijwel niemand beweerde toen dat de situaties normaal waren. Ook nu niet. En inderdaad, noodtoestand beschrijft het heel aardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Co Stuifbergen

@13: Dus volgens u mag Israel er rekening mee houden dat leden van Jewish Voice for Peace inwoners van Israel dood zullen steken, kinderen bewusteloos knuppelen en huizen in brand te steken?
En natuurlijk afval op straat gooien, als ze zich niet inhouden bij het benadelen van de staat.

Ik zal uw vraag dus maar beantwoorden:
Dat is overdreven.

Ik denk dat israelische kolonisten (en de huidige Israelische regering) hun land (en de andere bewoners) meer benadelen dan vredesactivisten.
Doordat zij Palestijnen een legitieme reden geven om zich tegen Israel te verzetten.

Blijkbaar wil de israelische regering niet, dat de kiezers zich hiervan bewust worden, en worden daarom organisaties geweerd uit Israel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Co Stuifbergen

(dit betekent natuurlijk niet dat Israel de grootste onderdrukker ter wereld is. Vergeleken met Noord-Korea en Syrië is Israel een paradijs. Maar dat zijn dan ook geen democratieën).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gbh
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Folkward

@12

Het gaat om organisaties die Israël met alle mogelijke maatregelen willen benadelen.

Dat is perspectief. Het normaliseren van de relaties tussen bevolkingsgroepen in Israël, maar ook tussen Israël en andere landen, zowel Westers als moslim, zullen die organisaties zien als maatregelen die Israël juist ten goede zullen komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 kneistonie

@19:

adelaarsblik met
helicopterview indruk-
wekkend gesteld dat

– haiku

 • Vorige discussie