Islamisering en islamofobie

OPINIE - Toen ik uit Irak naar Nederland kwam, noemde ik mezelf atheïst. Ik geloofde vanaf mijn pubertijd namelijk in geen enkele God meer. Hoe meer mijn ouders en vrienden probeerden mij wel te laten geloven, hoe verder ik van hun geloof afdreef. En hoe vaker werd geroepen dat Allah groter was, des te kleiner hij voor mij werd.

Geen God dus voor mij, maar met gelovigen heb ik meestal geen probleem. Ik vind het prima dat mensen steun vinden bij hun God en ik vind het prachtig wanneer mensen geïnspireerd door hun godsdienst anderen helpen. Gelovigen verliezen echter mijn respect wanneer ze zo overtuigd beginnen te raken van hun eigen gelijk, dat ze dat aan anderen gaan opleggen. 
Toen ik net in Nederland woonde, genoot ik van de vrijheid waarmee over geloofszaken kon worden gediscussieerd. Ik had open discussies met Nederlandse vrienden, woonde debatten bij van seculiere Marokkaanse en Turkse organisaties en debatteerde in vrijheid met moslims.

Sinds een jaar of tien is dat anders. Moslims, maar zeker ook autochtonen veronderstellen meer dan in het verleden dat ik moslim ben en zijn me veel vaker als moslim gaan aanspreken. Ze vragen me over mijn geloof en mijn geloofsbeleving, ze vragen me afstand te nemen van islamitische terroristen, ze spreken me aan met ‘jullie moslims’, ze laten me weten dat ik een woestijngeloof aanhang, dat ik achterlijk ben en een geitenneuker. Ze vragen me of ik de sharia in Nederland wil invoeren, of mijn vrouw besneden is, wat ik van homo’s of moslimbroeders vind en als ik solliciteer, krijg ik de vraag of ik vrouwen wel een hand geef. Ook mijn kinderen, in Nederland geboren en met een autochtone moeder, krijgen heel vaak vragen over een geloof dat niet het hunne is.

Of we het nou willen of niet, we worden tot moslim gebombardeerd.

Ja, de samenleving is geïslamiseerd. Niet alleen door moslims, maar minstens zo sterk juist door degenen die moeite hebben met de islam.

Vroeger kon ik in Nederland in alle vrijheid liberale progressieve opvattingen over man-vrouw verhoudingen of homoseksualiteit verkondigen en kon ik kritisch over het geloof zijn. Tegenwoordig kan ik dat niet meer. Wanneer ik dergelijke opvattingen nu verkondig, hebben ze een politieke lading gekregen. Ik krijg nu te maken met aan de ene kant mensen die vinden dat ik met kritiek op de islam aan nestvervuiling doe en Wilders in de kaart speel en aan de andere kant met mensen die me doodknuffelen en me als een circus-aapje behandelen omdat ik zo’n keurig ‘geïntegreerde’ ‘ex-moslim’ ben. Ze houden van me, niet omdat ik ben wie ik ben, maar omdat ik op hen lijk en zo goed voldoe aan hun beeld van de geïntegreerde moslim.

Ze koesteren de hardnekkige misvatting dat mijn opvattingen iets met integratie te maken zouden kunnen hebben en stellen impliciet of expliciet dat progressieve, liberale opvattingen buiten de Westerse (joods-christelijke) samenleving niet voor kunnen komen.

Ook al geloof ik nog steeds niet, ik voel me meer moslim dan ik me sinds mijn pubertijd heb gevoeld.

Hoewel ik me zelf dus niet als moslim beschouw, word ik door anderen wel tot moslim gemaakt. Ik ervaar hoe moslims behandeld worden. Discriminatie en uitsluiting van moslims (en andere groepen) zijn in het ooit zo tolerante Nederland een reëel probleem, maar een item wil het maar niet worden.

Politici en journalisten halen verveeld hun schouders op of beginnen een discussie over de definitie van islamofobie. Die term deugt niet omdat fobie duidt op een ziekelijke angst, een psychische stoornis. Klopt, het is een ongelukkige term, net als xenofobie en homofobie trouwens, maar inmiddels wel een internationaal ingeburgerd begrip.

Niks mis met discussies over definities, maar dat moet niet afleiden van het probleem: dat veel moslims gediscrimineerd worden of zich buitengesloten voelen. Dat is van invloed op hun zelfbeeld, hun houding ten opzichte van de Nederlandse samenleving en de wijze waarop ze hun kinderen opvoeden.

Wentelen moslims zich in slachtofferschap? Ja, sommigen doen dat zeker, maar veel anderen niet. Voor hen is discriminatie een realiteit. Over de omvang van het probleem weten we weinig omdat discriminatie van moslims niet apart geregistreerd wordt. Dat moet dus gebeuren.

Maar moslims discrimineren zelf toch ook? Ja, dat moet ook aan de orde gesteld worden, maar dat is geen enkele reden om discriminatie van moslims niet te onderzoeken.

Hoessein is werkzaam in de ICT-sector. Dit artikel verscheen eerder op Republiek Allochtonië.

 1. 1

  Sterk stuk. Op het eind na want ik denk dat al dat melden en registreren van discriminatie juist een onderdeel is van dat wentelen in zelfbeklag. Het MDI vindt ik een onzuiver clubje.

 2. 3

  Tsja, vooroordelen zijn er altijd en overal. En die zijn de afgelopen jaren ten opzichte van moslims zeker toegenomen (helaas).

  Grotendeels door het toedoen van (fundamentalistische) moslims zelf overigens. De tijd dat de islam een positief imago had is wel voorbij denk ik.

 3. 4

  Ze vragen me over mijn geloof en mijn geloofsbeleving, ze vragen me afstand te nemen van islamitische terroristen, ze spreken me aan met ‘jullie moslims’, ze laten me weten dat ik een woestijngeloof aanhang, dat ik achterlijk ben en een geitenneuker. Ze vragen me of ik de sharia in Nederland wil invoeren, of mijn vrouw besneden is, wat ik van homo’s of moslimbroeders vind en als ik solliciteer, krijg ik de vraag of ik vrouwen wel een hand geef. Ook mijn kinderen, in Nederland geboren en met een autochtone moeder, krijgen heel vaak vragen over een geloof dat niet het hunne is.

  Wat een rare mensen kom jij tegen, joh…

 4. 5

  @2 Waar ben je het niet mee eens?

  Zgn. registratie van discriminatie is niet meer dan registratie van klachten en op z’n best vermoedens. Je kunt daar niet veel waarde aan hechten. Mensen die hun zin niet krijgen geven maar al te vaak anderen de schuld i.p.v. eerlijk tegen zichzelf te zijn en te kijken naar hun eigen voorkomen en gedrag. Elk meldpunt wordt opgezet om van te voren geformuleerde denkbeelden bevestigd te krijgen waardoor elke vorm van objectiviteit zoek raakt. Representatief voor een probleem is zo’n registratie dan ook niet.

 5. 6

  Ik heb wel een idee waarom de tolerantie in Nederland afgenomen is. De mensen zijn dommer geworden en dan denkt iedereen meteen dat ik met dom ook “dom” bedoel. Maar nee ik bedoel een ander soort domheid, een domheid die niets met opleiding, arm/rijk of IQ te maken heeft. Ik zeg wel eens dat ik bij een professor hetzelfde soort domheid als bij een tokkie aan kan treffen. Dat soort domheid bedoel ik ik dus. Vorig jaar heb ik weer eens een lange verre motorreis – http://www.facebook.com/RuslandreisDaan – gemaakt naar Armenië. Tijdens die motorreis kwam ik erachter dat de domheid die ik bedoel alleen maar toegenomen is, en het is precies die domheid die deze Iraakse ICT-er beschrijft. Ik ben sindsdien niet meer op vakantie geweest en ga misschien wel nooit meer op vakantie.

 6. 7

  @3: mezelf: misgeformuleerd.. de schrijver is dus geen moslim, maar “ziet er uit” als een moslim.

  Dat doet me dan weer denken aan 1 of ander onderzoek uit Duitsland (geen zin om op te zoeken) waaruit bleek dat een slechte behandeling van allochtonen daar vooral werd “getriggerd” door uiterlijke “klasseverschillen” en minder door huidskleur.

  Even heel kort door de bocht: allochtonen werden slechter behandeld als ze in “traditionele kledij”- of er armoedig bijliepen. Allochtonen die zich verzorgd en modieus presenteerden werden veel beter behandeld. Maar goed, wie zin heeft mag het opzoeken..

 7. 8

  @7 “@3: mezelf: misgeformuleerd.. de schrijver is dus geen moslim, maar “ziet er uit” als een moslim.”

  Mooie correctie. ;) Zeker gezien het stuk waar je op reageert.

  Ik vind het een mooi stuk, een goed omschreven ontwikkeling waar meer mensen zich bewust van zouden moeten worden.
  En los van het feit dat de schrijver, zijn vrouw, en zijn kinderen geen ‘moslim’ zijn, kan dit stuk ook licht werpen op de tendens dat veel wel ‘moslims’ duidelijker en ‘extremer’ worden in uitingen van hun geloof.

 8. 9

  Turven en documenteren zijn erg nuttige dingen. Dat moeten ze zeker gaan doen. De Joden doen dat ook vrij nauwgezet en dat maakt je verhaal als minderheid sterker. Altijd doen!

  Verder ben ik het wel met Kalief eens dat het MDI een uitermate treurig clubje is.

  Verder lijk je een beetje in een identiteitscrises te zitten, je was atheïst, je voelt je moslim, mensen beschouwen je als moslim, maar je bent het niet. Dit is een verwarrend en controversieel onderwerp. Alleen al je er zelf uit bent wie je bent en dat duidelijk en overtuigend naar de buitenwereld communiceert pas dan kunnen mensen het gaan snappen wie jij bent.

  Wat betreft discriminasie, dat zal er altijd zijn. Een grote minderheid van de Nederlanders is gewoon niet in de wieg gelegd voor de politiek correcte discriminasie–vrije samenleving. Artikel 1 vd Grondwet past niet bij het Nederland in de praktijk. Ik ben voor afschaffing, waardoor er ook minder onrealistische en onhaalbare verwachtingen worden gewekt van de Nederlander.

 9. 10

  @9:

  Een grote minderheid van de Nederlanders kan zijn agressie niet beheersen. Daarvoor zijn ze gewoon niet in de wieg gelegd. Laten we de wetgeving wat betreft zware mishandeling en doodslag aanpassen of afschaffen, dat sluit veel beter aan bij de praktijk en is realistischer.

 10. 11

  @euro: “Laten we de wetgeving wat betreft zware mishandeling en doodslag aanpassen of afschaffen,”
  Als we dat doen dan zullen er vrij snel burgerrechtbanken ontstaan waarbij er buurten zich zullen gaan organiseren en specialiseren. Beulen, aanklagers, rechters alles zal zich eerst op een amateuristische manier gaan organiseren, maar al snel zal dat gaan institutionaliseren en uiteindelijk zijn we weer terug bij af. Af bij moord en doodslag zijn gesanctioneerd.

  Artikel 1 vd grondwet is nog maar sinds 1982 in zijn huidige vorm heeft lang zoveel draagvlak niet. Dit über politiek correcte artikel is in mijn ogen een wangedrocht. Twee critici van dit artikel zijn al doodgeschoten hier in Nederland, dan kan de levensduur misschien nog ietsje rekken, maar de tand des tijds zal het niet doorstaan.

 11. 15

  @9: Een grote minderheid van de Nederlanders is gewoon niet in de wieg gelegd voor de politiek correcte discriminasie–vrije samenleving. Artikel 1 vd Grondwet past niet bij het Nederland in de praktijk. Ik ben voor afschaffing, waardoor er ook minder onrealistische en onhaalbare verwachtingen worden gewekt van de Nederlander.

  Inderdaad, dan kan ik gewoon openlijk domme PVV’ers weigeren als ik eens een open vacature heb. Nu moet ik nog steeds een excuus verzinnen. Doe ik natuurlijk niet al teveel mijn best voor, die PVV’ers moeten wel weten dat ik hen afwijs vanwege het feit dat ze dom zijn (want PVV-stemvee), maar wel voldoende dat er juridisch geen speld tussen valt te krijgen.

 12. 16

  De hostiliteit heeft weinig met Islam te maken. Als indo heb ik nooit discriminasi gegeten omdat ik misschien een moslim zou kunnen zijn. Wel omdat ik voor Nederlands-Marokkaan wordt aangezien. Een goede beheersing van het ABN maakt daar echter korte metten mee.

 13. 17

  @Mangler: nog een voorstander!

  Ik als PVV-stemmer wil ook het liefst weten waar ik aan toe ben, geen meel-in-de-mond verhaal of laffe smoes bij een afwijzing.

  Dat omstreden artikel in de grondwet zorgt voor veel achterbaksheid.

 14. 18

  Houssen: ´Niks mis met discussies over definities, maar dat moet niet afleiden van het probleem: dat veel moslims gediscrimineerd worden of zich buitengesloten voelen.´

  Dit betekent dus dat zij hier wel zijn, maar niet welkom.

 15. 19

  Sociale uitsluiting is iets verschrikkelijks, want zoals het artikel aangeeft. Je wordt uitgesloten, je sluit jezelf uit. Logisch gevolg.

  Terwijl er niemand mee vooruit gaat: uitsluiting leidt tot insluiting in andere groep – in deze moslims – waar je je weer fanatieker gaat verweren tegen de andere groep. Zodat de tweedeling en polarisatie compleet is.

  De onverdraagzaamheid, zoals in de laatste twee alinea’s gesteld, gaat zo verder en verder.

  Raar dat er dan nog mensen reageren die dat toejuichen door discriminatie geen probleem te vinden, of het hebben over dat er geen welkom is. Dat zijn dus duidelijk de onverdraagzame geesten aan de ene kant.

 16. 20

  @18.

  Jammer voor jou dat de hoogopgeleide jongeren van allerlei soorten afkomst wegtrekken uit Nederland, die voelen zich inderdaad niet meer welkom. Mede op conto van jouw idool Wilders die de onverdraagzaamheid jegens hen predikt.

  Gelukkig voor jouw blijven de ‘gelukszoekers’ die mogen jouw straks verzorgen als jij oud bent.

 17. 21

  @7: sikbok,

  Als u beweert dat discriminatie van kleding afhangt, en niet van huidskleur (en kleur haar en accent), moet u wel laten zien waar we het onderzoek vinden kunnen.
  Ik heb op internet gezocht, en het niet gevonden.
  Als u het ook niet vinden kunt, mogen wij ervan uitgaan dat het niet bestaat.

 18. 22

  Opvallend vind ik dat Hoessein zich een beetje moslim gaat voelen (ik denk dat hij bedoelt: verwant aan moslims) doordat anderen hem in dat hokje plaatsen.

  Ik verwijt Hoessein niet dat hij zich zo voelt, blijkbaar is dit een effekt van discriminatie.

  En het is zowiezo raar dat iemand aangesproken wordt op z’n afkomst i.p.v. op zijn opvattingen.

 19. 23

  @22: “Opvallend vind ik dat Hoessein zich een beetje moslim gaat voelen

  Temeer omdat het artikel zelf stelt

  Moslims, maar zeker ook autochtonen veronderstellen meer dan in het verleden dat ik moslim ben

  Kennelijk staat toch niet een bepaalde groep centraal (immers alle mensen maken zich aan hetzelfde gedrag schuldig), maar is men er in geslaagd de islam te “branden

  (“branding” is een term uit de reclamewereld, het betekent dat men een bepaald merk (“brand“) zodanig pusht dat het als een icoon in het geheugen gaat zitten).

  Het gebruik van het woord “islamofobie” is hier instrumenteel voor. Wittgenstein zei al dat de betekenis van een woord niet absoluut kan zijn, maar dat het slechts afgelezen kan worden aan het gebruik ervan. Iemand die het woord “islamofobie” gebruikt bedoelt te zeggen: het gaat om de islam, en kritiek van de islam is ongewenst omdat je dan een soort racist bent.

  Daarom kan ik het niet eens zijn met het nogal defaitistische “[islamofobie] …het is een ongelukkige term, net als xenofobie en homofobie trouwens, maar inmiddels wel een internationaal ingeburgerd begrip“. Het suggereert immers dat we ons nu maar neer moeten leggen bij het gebruik van deze term. Maar we leggen ons er dan tevens bij neer dat het merk “islam” in de markt (van de ideeën) wordt neergezet terwijl het ons tevens verboden wordt om niet alleen deze term maar dus ook de hele ideologie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen (zoals we bij alle andere begrippen, concepten en stromingen wél kunnen – en moeten – doen). “Islam” krijgt zo een status aparte en is immuun (voor kritiek) gemaakt, en dat is dan ook precies de bedoeling.

  Het is niet mogelijk om enerzijds de term “islamofobie” te gebruiken (omdat die nou eenmaal internationaal ingeburgerd zou zijn) om je anderzijds te verbazen over het feit dat niet alleen “moslims, maar zeker ook autochtonen” er in gelijke mate door worden aangetast. Als je in deze situatie nog iets wilt onderzoeken dan kan dat alleen nog maar deze term zelf zijn, en de bedoelingen van de ontwerpers van deze term, en de islam zelf, die zo persistent van deze term gebruik blijft maken.

 20. 24

  @8: Toch begrijp ik je niet helemaal. Als mij (in discussies op bijv. “wijblijvenhier”) medegedeeld wordt dat ik een blanke islamofoob ben, en dat ik dus de Amerikaanse “interventie” in Irak (de tweede) wel gesteund zal hebben, dan ga ik toch achteraf niet die interventie alsnog steunen?

  Waarom zou dat bij niet-moslims, die verweten worden “moslim” te zijn dan anders liggen? Omdat ze er als moslim “uitzien”? Ik zie er echter inderdaad als een blanke uit, maar dat leidt mij er niet toe om mijn opvattingen te wijzigen zodat ze meer gaan lijken op de opvattingen die aan blanken worden toegeschreven.

 21. 26

  @23.

  “Iemand die het woord “islamofobie” gebruikt bedoelt te zeggen: het gaat om de islam, en kritiek van de islam is ongewenst omdat je dan een soort racist bent”

  Ha ha, lachen met Joseph Morika.

  Nee, nee, je schrijft het helemaal fout neer, en bewust. De hekel aan de islam heeft een doel. Want om het een menselijk gezicht te geven zijn de moslims de klos. Dus inderdaad een vorm van racisme.

  En dan gaat de spindoctor verder met dat onderzoek naar ‘islam’ verboden zou zijn. Ach, de spinsels van Joseph kennen we nu wel. Er zijn genoeg kritisch stukken over de islam, of elementen uit de islam. En daar heb ik niets op tegen. Je moet alleen niet zo liegen en een foutief beeld schertsen.

  Het gaat om het uitsluiten van bevolkingsgroepen, en dat gebeurt direct en indirect door islamofoben. Want zij gebruiken de kritiek (soms terecht) op de islam als mechanisme om een buitenlanderhaat te kweken. Kijk naar Wilders en co die dat stelselmatig doen: systematisch uitsluiting en discriminatie anno 21e eeuw.

  Nee, daar mag je niets van zeggen. Want dan ben je dogmatisch (afleiding van Wittgenstein) bezig?

  Dat de islam immuum is geworden voor kritiek zoals jij aangeeft, dat kan, als je in kringen verkeer, waar de islamofobie heerst, zij worden terecht weinig serieus meer genomen. Want hun doel is anders dan ze suggereren.

 22. 28

  Die term deugt niet omdat fobie duidt op een ziekelijke angst, een psychische stoornis

  Het is een ziekelijke angst of psychische stoornis, als dat in medische termen gesteld wordt. Homofobie is geen medische term, en de anderen ook niet. Die termen duiden gewoon op iemand die een afkeer heeft van een bepaalde categorie personen. Fobos (φοβος) in het Grieks betekent ook gewoon angst, geen ziekelijke stoornis. Laat jezelf dat idee svp niet opdringen. Je constateert zelf namelijk ook al, dat politici en journalisten verveeld hun schouders ophalen of een discussie over de definitie van islamofobie beginnen. Daarmee vermijden ze de discussie over het werkelijke onderwerp. We kunnen beter zeggen, dat mensen die een discussie over dat woord beginnen, niet deugen, dan dat we zeggen dat dat woord niet deugt.

 23. 29

  Ref. o.a. cc 21,22

  Nolens volens bij een groep te worden ingelijfd, is doodnormaal en verder een sociologisch gegeven. Discriminatie is daarvan is een aspect, maar net niet dat waar het om draait.

  Wat te doen bij ´nolens´? Zóveel verschillende gevallen doen zich dagelijks overal voor dat een algemene regel hier niet te geven is. Maar over het onderhavige geval Hussein is wel iets te zeggen. Dat hij in Nederland door Nederlanders voor Islamiet wordt aangezien, is – ik weet er ´mut. mut´ alles van – irritant, maar je overleeft het wel. Ben je in Iraq in een Sunnitische enclave en word je er voor Shi´íet of Nestoriaan aangezien, dan ligt de zaak heel, heel anders. Hussein mag dus blij zijn. Verder kan hij gaan werken aan het verbeteren van het image van zijn ongewenste groep. Die wordt dan voor hem vanzelf ´volens´ en komt alles aan het einde nog in orde. Voor Hussein en voor ons, allemaal, iedereen.

 24. 30

  @29.

  Tuurlijk uitsluiting en insluiting is ook doodnormaal, HPax, waarom zo n rare vergelijking? Jij hebt er helemaal geen problemen mee, want je noemt ze ‘niet welkom’ en ‘ongewenste groep’ (reactie 18).

  Het lijkt wel een cursus ‘Hoe maak ik sociale onverdraagzaamheid salonfähig?’ die HPax opvoert.

  En dan het ‘imago verbeteren’ dat wordt zoals eerder door mij gememoreerd hardgrondig tegengewerkt door de PVV en andere xenofoben.

  Voorbeeld:

  PVV houdt er niet van dat ‘moslimmeiden aan werk gaan’

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1825203/2011/01/17/Voormalig-PVV-kandidaat-is-echt-klaar-met-de-partij.dhtml

  Ja, ja, imago verbeteren, HPax vertelt liever over al die bijstandstrekkers onder de allochtonen, dat werkt beter in het kweken van onbegrip.

 25. 31

  Dus volgens @HPax moet Hoessein niet zeuren omdat het allemaal “irritant” maar wel “te overleven” is en het in andere landen veel, veel erger aan toe gaat.

  Dan verwacht ik dat HPax ook stopt met zijn eindeloos en saai gemiep over allochtonen en “massa-immigratie”. Vindt hij irritant die mensen maar hij zal er niet dood aan gaan. En er bestaan tig landen waar de komst van vreemdelingen voor veel, veel meer problemen zorgen. HPax mag dus blij zijn.

 26. 34

  @21 co stuifbergen: kan het onderzoek zelf ook zo snel niet meer vinden..

  Het gaat in ieder geval om een wetenschappelijke stroming die de samenleving vooral cultureel duidt (antropologisch) en minder eenzijdig alleen de nadruk op racisme legt ( = dooddoener). Deze wetenschapper is daar bijvoorbeeld een exponent van en legt daarbij de link met biologie: http://de.wikipedia.org/wiki/Iren%C3%A4us_Eibl-Eibesfeldt

  Die Gruppennorm äußert sich in Sprache, Brauchtum, Kleidung, Körperschmuck und vielen anderen Alltäglichkeiten. Die materielle wie geistige Kultur ist nach ihr ausgerichtet. Kultur erweist sich hier prägend und legt uns als zweite Natur insofern fest, als uns auch der Schatz tradierten Brauchtums nicht allzuviel Bewegungsfreiheit lässt.“[11]

  (↑ a b Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Die Biologie des menschlichen Verhaltens – Grundriß der Humanethologie, Vierkirchen 2004, Blank Media, ISBN 3-937501-01-0, Seite 409)

 27. 35

  @34.

  Racisme is dooddoener, maar de verschillen moeten hoe dan ook worden onderzocht op een manier die doet denken aan racistische schrijvers/onderzoekers eind negentiende eeuw.
  Zoals ik eerder heb uitgelegd komt het op hetzelfde neer – wij/zij benadrukken, uitsluiting, enz.

 28. 37

  Een wonder dat dit stuk eerder op Republiek Allochtonië is geplaatst, het zijn daar nogal rabiate andersdenkenden. Streep dat denkenden ook maar meteen weer door, ze zijn anders.

  Alles wat er uit ziet als moslim wordt als moslim behandeld, jammer maar helaas. Ik ken een Arabische familie, ik heb wel eens in een ver verleden de virussen van hun computer gehaald. Het zijn Arabieren maar daarnaast ook christen. Ik sprak de afgelopen week iemand en die stelde dat het een vreemde man was (hij doelde op de vader van het gezin), het zou volgens hem wel eens een Soeniet (of een Shi-iet) kunnen zijn (ben vergeten welke groep hij bedoelde). Waaruit maar weer opgemaakt kan worden dat onderling er ook heel erg rolbevestigend wordt gewerkt, of sterker nog men wordt in een keurslijf geperst. Of men wil of niet.

  En dat is heel gek want het gedrag van christen Arabieren en moslimse Arabieren verschilt hemelsbreed!

 29. 38

  @36: Ik weet natuurlijk niet hoe @34 erover denkt. maar laten we het nou eens operationaliseren, laten we nou eens naar iets tastbaars kijken. Ik durf er gif op in te nemen dat er grote groepen in NL zijn die het niet alleen niet erg vinden om substantiële aantallen Christelijke vluchtelingen uit Syrië op te nemen in NL, maar die dat zelfs zouden toejuichen, terwijl ze niets van het opnemen van islamieten moeten hebben. Maar voor die Nederlanders zijn ze echt allemaal even “vreemd” want ze weten net zo weinig van de islam als van het (daar vigerende) Christendom. “Xenofobie” lijkt me dus geen adequate analytische term als het er om gaat “islamofobie” te onderzoeken.

 30. 40

  @26: “Het gaat om het uitsluiten van bevolkingsgroepen, en dat gebeurt direct en indirect door islamofoben”

  Mis, daar gaat het helemaal niet om als het om de islam gaat. “Islam” is geen “bevolkingsgroep”. Kijk maar naar Irak. Kijk maar naar Syrië: daar moorden ze elkaar uit, allemaal uit naam van de islam. De islam verkloot het daar voor iedereen. Is er ergens een relletje, hup, daar komt de islam er weer aan om de zaak nog eens extra op te stoken en van zuurstof te voorzien.

  Het was trouwens precies de kern van mijn reactie @23 dat het begrip “islamofobie” stiekem werd opgevat als iets anders dan het redelijkerwijs zou kunnen betekenen. Je laat het woord “islam” weliswaar vallen, maar daarna begin je het onmiddellijk over groepen mensen te hebben, waardoor je het van het onderwerp (“islamofobie”) én van de inhoud van mijn reactie wegleidt, om het neteen weer in de sfeer van “groepen mensen” en racisme te trekken. Jij doet het óók. Maar je liegt: “Islam” is geen “bevolkingsgroep”.

  Los daarvan, ik had het over een kritiek van de islam, jij maakt daar van: kritiek op of over de islam. Het lijkt een detail, misschien is het dat ook wel, maar het betekent toch niet hetzelfde. Hoe dan ook, het is wel illustratief genoeg voor jouw lees, schrijf- en denkslordigheid of -luiheid om het even te willen melden. Het is niet onopgemerkt gebleven, zal ik maar zeggen.

 31. 41

  Je moet het niet op de islam gooien. Mensen barsten gewoon van de (voor)oordelen over anderen. Oók over niet-op-moslim-lijkende mensen. De schrijver is vervelend genoeg er het slachtoffer van geworden dat hij erg op andere moslims lijkt, en dat de vooroordelen over “moslims” welig tieren.
  Dat is verdomde jammer, maar als hij had geleken op leden van een andere groep, en dan waren hem misschien positieve of weer andere negatieve vooroordelen overkomen.
  Ik ken mensen die vriendelijk zijn en een beetje wazig voor zich uit kunnen kijken en dromerig dansen: iedereen denkt dat ze trippen of blowen. Maar dat doen ze niet. Ik denk dat ook zij last hebben van vooroordelen, maar dat mensen hen dat niet direct laten blijken. Erg vervelend voor ze. Waarschijnlijk krijgen ze niet altijd de baan die ze willen en waar ze voor geschikt zijn. Mensen zijn gewoon bikkelhard als je van de mainstream afwijkt. Het is gewoon algemeen menselijk kuddegedrag, en dat vind je onder iedere groep, onder kinderen, onder moslims en Surinamers en wie dan ook.

 32. 42

  @40:

  “Islam” is geen “bevolkingsgroep”. Kijk maar naar Irak. Kijk maar naar Syrië: daar moorden ze elkaar uit

  Wie zijn ‘ze’ dan, als dat geen bevolkingsgroepen zijn?

 33. 43

  @40.

  Ik lieg niet, en dat weet je donders goed.

  Ik geef aan dat islamofobie bewust gekoppeld kan worden aan bevolkingsgroepen als Turken en Marokkanen. Dat zie je bij Wilders die een mengeling doet van islam fout dit en verkeerd dat (ik denk voornamelijk vanwege zijn geheimzinnige joodse financiers) en het ook graag over kutmarrokanen en gelukszoekers heeft (want dat snappen de kiezers beter). Wie de link niet ziet …

  Dus liegen? Er borrelen zo al een aantal werkwoorden die op jouw bijdrage van toepassing kunnen worden geacht. Doe ik niet. Teveel eer voor een trol.

 34. 44

  @43: Je liegt wel, en dat weet je donders goed. “Islamofobie” wordt gebruikt om kritiek van de islam de mond te snoeren (en om islamcritici persoonlijk te besmeuren). Een van de zgn “islamophoben” die het meest onder vuur liggen vandaag de dag is Richard Dawkins. De man heeft het niet over “bevolkingsgroepen”. Niet over Turken, niet over Marokkanen en ook niet over de groepen waar het in het UK over gaat. Een voorbeeld van zijn manier van denken is :
  http://www.youtube.com/watch?v=pQzuFrMRA3M Desondanks wordt hij stelselmatig en ge-organiseerd een “islamofoob” genoemd, en iemand die groepen mensen discrimineert, dag in dag uit.

  Je liegt wel degelijk als je suggereert dat de islam een “bevolkingsgoep” is. Het gaat in de islam niet om mensen (“actoren”, zoals een Tweede Kamerlid vlak voor de schorsing zei) want die doen er helemaal niks toe in de islam, die hebben namelijk niks te zeggen in de islam, zegt de islam. En als je vindt dat ik daar naast zit, dan toon je dat maar aan.

  En dat je er “de joden” er weer eens bij sleept is een teken aan de wand: het gaat jou kennelijk niet om de islam maar om heel iets anders.

 35. 45

  @42: “Wie zijn ‘ze’ dan, als dat geen bevolkingsgroepen zijn?

  Het zijn gelovigen, volgers van Mohammed op de een of andere manier, maar een (1) groep zijn al die elkaar bestrijdende devote islamieten niet, ook niet trouwens als ze elkaar niet uit naam van de religie, maar uit andere, meer seculiere motieven naar het leven zouden staan.

  In de Tweede Wereldoorlog vormden de Britten en de Duitsers niet één groep, in het Midden Oosten (en daarbuiten) zijn de moslims ook niet één groep. (Okee, de leer , de theologie, of de filosofie van de islam zegt van wel, maar “groepen” zijn nu eenmaal geen theologische, maar een sociologische term). Daarom is het heel goed mogelijk om een kritiek van de islam te wrochten zonder dat je op welke manier dan ook “groepen mensen” wegzet.

  Deze interpretatie wordt door jouw soort stelselmatig verdacht gemaakt, samen met de mensen die er net zo over denken als ik. Dawkins bijvoorbeeld op dit punt.

 36. 46

  @44.

  Je snapt precies wat ik bedoel, en ga me niet beschuldigen van liegen, want je haalt er van alles bij en wederom een valse beschuldiging, want ja, op Wilders mag ik geen kritiek hebben. Dus als ik het woord ‘joodse’ gebruikt, want dat Wilders zijn financiers, en ja, die kunnen vanuit hun (extremistische) jood-zijn fanatieker zijn. Maar dat is niet politiek correct of zo voor een islamofoob natuurlijk. Al dat linkse tuig is immers anti-semiet.

  Ik heb eerder aangegeven dat kritiek op de islam geen enkel probleem voor mij is. Dat het misbruikt wordt voor stelselmatige haat tegen bevolkingsgroepen die islamitisch zijn, dat is mijn punt.

  Jijzelf ziet dus geen scheiding tussen doelbewuste (niet academische, neutrale) kritiek op de islam en de xenofobie zoals uitgedragen door Wilders en hier op deze site door HPax, de haat tegen buitenlanders van Noordafrikaanse origine.

  Ik heb een hekel aan vreemdelingenhaat en zeker aan degenen die dat ietwat subtieler doen. En dan dat verschuilen achter Dawkins. Tuurlijk, dat is een islamofoob, in jouw ogen. Niet in mijn ogen. Natuurlijk moet je die er met de haren bij slepen. Dat toont weer jouw zogenaamde diepere inzichten. Lachwekkend!

 37. 47

  @45:

  daar moorden ze elkaar uit

  Als je in een zinsverband ‘ze’ gebruikt, is dat een groep en wordt die term gebruikt om een onderscheid met ‘wij’ te maken.

  Als we in WOII de Duitsers (Gott sei mit uns) en de Britten (God is with us) als christenen benoemen en benaderen, vormen zij samen wel degelijk een groep christenen. Daarom is jouw kritiek ook geen kritiek op de islam, maar op de islamieten, en ben je een islamofoob. En je bent alleszins geen Richard Dawkins. Je spreekt ook niet namens hem. Je sleept er weer van alles bij om maar niet op de echte kritiek op jou zelf in te hoeven gaan. Maar goed, we weten allemaal dat jouw soort (de islamofoben) een enorme plank voor zijn kop heeft.

 38. 48

  De toename van discriminatie is een gevolg van het kapitalistische systeem. In de jaren voor aan de tweede wereld oorlog, waren het joden die gehaat werden door de christelijke elite in Nederland en in Europa. Zowel Katholieken als Protestanten moesten niets weten van de Joodse religie. Adolf Hilter kon bouwen op het vreselijke antisemitisme dat heerste in Duitsland!

  Na de tweede wereld oorlog waren de communisten de grote zondebok. Tussen 1945 en 1990 was de Sovjet-Unie slecht en de USA goed. Het kapitalisme probeerde ook Molukkers te discrimineren en zette hun neer als ”gewelddadig”. Islamofobie begon na 1979. We zien dit vooral met de opkomst van de Islamistische Republiek Iran, de stichting van de Taliban en Al-Qeda eind jaren 80. De Amerikanen speelde hier een grote rol in, want het was hun geld en wapens die uiteindelijk de seculiere Republiek Afghanistan ten val brachten. Amerikaanse dollars hielpen ook Osama Bin Landen!

  Kapitalisme kan niet zonder racisme. De heersende klasse speelt een spel van verdeel en heers. Ze zetten de arbeidersklasse tegen elkaar op, Moslims tegen niet-moslims. Natuurlijk moeten we de radciale Islam afwijzen, maar om alle moslims neer te zetten als terroristen is fout. Geert Wilders laat zijn haat tegen de Islam duidelijk merken. Hij wil de Koran verbieden en zo nodig alle Moskeeën sluiten. Zijn standpunten staan haaks op de vrijheid van religie!

  Maar de werkelijke vijand is het grote geld. De mensen die onze economie bezitten en onze welvaart voor zich zelf opeisen. Hun politici zijn te vinden in alle ideologieën. Van liberalisme tot christen democratie, van sociaal democratie tot conservatisme. Het kapitalisme heeft altijd een zondebok nodig. In de Verenigde Staten van Amerika waren dat jaren de communisten, socialisten en alles dat links was. Nu zijn daar ook moslims en liberalen bij gekomen. Je wordt als communist, socialist en zelfs als gematigde sociaal democraat geminacht in veel rechts conservatieve staten ( vooral in de Amerikaanse staat Texas ). Veel Amerikanen tolereren nog liever religieuze moslims dan seculiere democraten. De grootste christelijke theocratie is de VS aan het worden en dat is niet positief!

 39. 49

  @48: Sorry Jorein, maar wat schrijf jij een hoop ondoordachte en foute clichées. Jij schrijft dat het kapitalisme zondebokken nodig heeft, maar jij beschrijft “het kapitalisme” als een zondebok, zonder enige kennis van zaken. Je gooit van alles door elkaar. Daar schiet niemand wat mee op. Ik ben ook bepaald geen fan van het kapitalisme, maar hier word ik niet wijzer van.

 40. 50

  @48: “De toename van discriminatie is een gevolg van het kapitalistische systeem“.

  Voordat je een hele theorie gaat ontvouwen om een bepaald feit aan de kaak te stellen lijkt het me handig om eerst even te kijken of dat feit wel klopt.

  Wat we zien is, dat er op de hele wereld lustig op los wordt gediscrimineerd. Hoe kom je erbij dat “het kapitalistische systeem” daar dan verantwoordelijk voor is? (Terwijl nota bene alleen maar in de westerse wereld meldpunten voor discriminatie zijn en er onderzoek naar gedaan wordt)

  Enne, landen als Rusland, Cambodja en Ruanda of Burundi, of Indonesië, horen die volgens jou bij “het kapitalisme” of niet?