Icarus: de nieuwe Republikeinse partij

Serie:

COLUMN - In de aanloop naar de Amerikaanse Midterm-verkiezingen op 6 november schrijft Joris Canoy een serie columns over wat er zo al achter de schermen gebeurt. Met nieuws dat in de mainstream media niet vaak is te lezen.

Daedalus, architect van Koning Minos, zat samen met zijn zoon Icarus gevangen in een toren op Kreta. Hij besloot twee paar vleugels te maken en bereidde zijn ontsnapping voor. Zijn waarschuwing aan Icarus luidde als volgt: “Icarus, ik waarschuw je, dat je halfhoog vliegt, opdat het niet gebeurt dat als je te laag zult gaan het water de veren zwaar maakt, of als je te hoog gaat, de zon ze verbrandt.

De volgende uitspraak komt vaak voorbij: De Republikeinse partij bestaat niet meer, dit is de Trumppartij. En inderdaad, grofweg 9 van de 10 Republikeinen staat achter de president. Bij het gehele volk scoort hij veel lager: slechts 4 van 10 Amerikanen steunt hem.

Loyaliteit

Deze tegenstelling tussen Republikeinen en de rest van de VS heeft zo zijn gevolgen voor de partij. De VS werkt namelijk met een systeem van voorverkiezingen: partijleden nomineren hun kandidaat in de voorverkiezing, waarna deze het opneemt tegen de kandidaat van de andere partij in de normale verkiezing.

Bij het Republikeinse electoraat in de voorverkiezingen is Trump erg populair maar tevens erg impopulair bij het gehele electoraat in de normale verkiezing. Is de Republikein te veel pro-Trump? Dan kan dat een probleem vormen in de hoofdverkiezing. Is de Republikein anti-Trump? Dan houdt het feest al op bij de voorverkiezing.

Terwijl de Republikeinen als Icarus aan de ene kant de zee van disloyaliteit jegens Trump trachten te vermijden, vliegen zij dicht tegen de verbrandende oranje zon van de president aan. De Republikeinse kandidaten kunnen het onderwerp ‘Trump’ ook niet vermijden. Zo sprak Senator Bob Corker uit Tennessee dat kandidaten hem vertellen dat niemand geïnteresseerd is in de standpunten. De hamvraag is of de kandidaat loyaal aan Trump is.

Inhoudelijk beleid

De Democratische kandidaten spreken helemaal niet zo veel over Trump in hun campagne. Zij spreken over gezondheidszorg, inkomensongelijkheid en integriteit. Ja, zelfs de Democraten in Trumpland richten zich vooral op het beleid. Als de president als onderwerp op tafel komt, zeggen zij nonchalant bereid te zijn samen te werken.

Het idee dat de gehele verkiezing over Trump gaat, is een Nederlandse misvatting. In plaats van te praten over Trump nemen de Democraten de veilige boot van inhoudelijk beleid: De grootste Trumphaters komen vanzelf wel naar de stembus voor hen. Deze strategie lijkt succesvol tot dusver, daar kandidaten met een goed verhaal zelfs in de meest Republikeinse gebieden een kans maken.

Icarus

Daar vliegen zij dan, de honderden Republikeinse kandidaten, als Icarus klimmend naar de zon van fel pro-trumpisme. De Republikeinse Partij is onlosmakelijk met de president verbonden en terwijl de populariteit van de president daalt lijkt het einde voor sommige kandidaten voorbij.

Wat de schade voor de Republikeinse partij bedraagt zullen we pas na 6 november weten. Het einde van Icarus is beroemd: hij vloog steeds verder omhoog en toen Daedalus tijdens de vlucht omkeek zag hij enkele veren drijven op zee. De nieuwe Republikeinse partij vliegt de verkiezing tegemoet.

Reacties (9)

#1 Frank789

[ Wat de schade voor de Republikeinse partij bedraagt … ]

Ik hoop dat er schade is, maar zal niet verbaasd zijn als er geen schade is. Het succes van Trump kan meer voormalige ontevreden niet-stemmers motiveren alsnog voor de Republikeinen/Trump te gaan stemmen. Daarnaast vraag ik me af of Trump stemmers in de polls wel allemaal zeggen dat ze Republikeins/Trump gaan stemmen en/of wel voldoende in de steekproef zijn opgenomen.

Daar komt nog bij dat anti-Trump-republikeinen moeten worden overgehaald op Democraten te stemmen waarbij sommige kandidaten behoorlijk links van Clinton zitten. Ik vrees dat nog steeds veel kiezers liever Trump dan Democraat kiezen, net als in 2016.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

“In plaats van te praten over Trump nemen de Democraten de veilige boot van inhoudelijk beleid”
Zou die “veilige boot” niet altijd het gespreksonderwerp moeten zijn voor verkiezingen? Het gaat immers om volksvertegenwoordigers, die geacht worden om iets meer dan voor of tegen Trump te zijn, namelijk om het (inhoudelijke) beleid te maken van de VS. Het hele idee van de trias politica (met een President/uitvoerende macht, Congres/wetgevende macht en rechtsprekende macht) berust op de verdeling van macht over zoveel mogelijk personen, waarbij elk een eigen afweging maakt en zo samen voorkomt dat één persoon met verkeerde beslissingen het land de foute kant op stuurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 joostdev

De Democraten hoeven het helemaal niet op te nemen tegen de Republikeinen. Ze richten zich op de 100 miljoen niet stemmers. De midterm verkiezingen zijn geen gelopen race en als de Democratische partij niet drastisch blijft vernieuwen en afscheid neemt van het oude establishment, zullen ze in de toekomst nog dieper wegzakken.

Republikeinen die na alle ellende op de Trump kliek blijven stemmen zullen nooit op andere gedachten kunnen worden gebracht. Blijkbaar zijn ze tevreden met de huidige gang van zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joris Canoy

@2: Amen. In Amerika is inhoud niet de standaard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inkwith Barubador

Joostdev zegt het goed: hoe meer mensen gaan stemmen, hoe groter de kans dat de Democraten gaan winnen. Trump heeft gewonnen omdat veel Obama-stemmers afhaakten bij Clinton. Het is niet zo dat de Amerikaanse kiezer een ruk naar rechts heeft gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joris Canoy

@5: Het typische midterm-electoraat is helaas voor de Democraten vrij Republikeins. De Democraten zijn zich bewust van hun problemen en doen nu aan gigantische get-out-the-vote campagnes.
Voorbeelden:
https://www.rockthevote.org/about-us/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/03/turnout-in-this-years-u-s-house-primaries-rose-sharply-especially-on-the-democratic-side/
https://www.tampabay.com/florida-politics/buzz/2018/09/28/michelle-obama-gets-out-the-vote-in-florida-im-frustrated-too/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: “Het typische midterm-electoraat is helaas voor de Democraten vrij Republikeins.”
De reden daarvan sluit nogal aan op de eerste zin van wat #5 zegt: Bij de mid terms is de opkomst abominabel laag (gemiddeld zo’n 15-20% lager dan bij de Presidentsverkiezingen, waar de opkomst ook al niet erg hoog is).

@5: “Trump heeft gewonnen omdat veel Obama-stemmers afhaakten bij Clinton.”
Dat blijkt niet uit de cijfers. De opkomst was hoger tijdens de verkiezingen van 2016 dan tijdens die van 2012 en Clinton kreeg in 2016 amper 100.000 stemmen minder dan Obama in 2012.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joris Canoy

@7: Plus nog het feit dat er naast Obama-Trump stemmers ook een hoop Romney-Clinton stemmers zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Laurent

@1: Ik ben bang dat je wel eens gelijk zou kunnen hebben, maar het kan beide kanten op.

 • Vorige discussie