Hulspas weet het | Nee, Thierry Baudet is het ook niet

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

COLUMN - Misschien was het niet de insteek van de interviewers. Misschien wilden ze echt helemaal niks weten over de inhoudelijke standpunten van Thierry Baudet. Misschien had Baudet daar ook niets bijzonders over te melden – afgezien van de overtuiging dat het bindend referendum een einde zal maken aan alle politieke kwesties.

Hoe dan ook, het NRC Handelsblad publiceerde afgelopen zaterdag twee volle pagina’s interview met Baudet, uitsluitend over bijzaken. Doet u het voor het geld? Waarom bent u zo weinig in de Kamer? Had u in de formatie mee willen praten? Waarom was u (na die sketch met het camouflagepak) niet bij het debat over defensie? En ga zo maar door. Iedereen kon de antwoorden voorspellen.

Toch leren we nog iets. Baudet wil het land redden; de Tweede Kamer is ‘nog oppervlakkiger dan ik dacht’ en ‘het linkse blok heeft de media in handen’. En dan zijn er een aantal uitspraken over ‘de beschaving’. Hij raakt dat thema vier keer aan. Ik citeer volledig:

Ik heb echt het idee dat er iets fundamenteel aan het ontsporen is en het heel erg snel bergafwaarts gaat met onze beschaving. Lange tijd dacht ik dat ik dat van buiten kon bijsturen. Maar zelfs toen we [het Oekraïnereferendum hielden] kregen we niks gedaan. Dus waren er twee opties: of dit loslaten, of de Rubicon oversteken en echt de politiek proberen te veranderen. Ik wist vanaf het begin dat ik de enige zou zijn die dat zou kunnen. Ander talent zie ik op dit moment niet in Nederland. …

… Wat wij nu aan moderne kunst en stedenbouw tot stand brengen komt voort uit dezelfde mindset als ons migratie-  en multiculturalismebeleid. Er is een knak gekomen in het grote beschavingsproject van het Westen; de destructie van de afgelopen honderd jaar. Maar ik sta in de traditie van de drieduizend jaar daarvoor. De tijd van Homerus tot James Joyce, van Odysseus tot Ulysses. Die wil ik behouden, beschermen. …

… Er is sprake van een enorme schizofrenie bij onze “gegoede burgerij”. Die mensen wonen in deftige wijken waarin ze niet geconfronteerd worden met de effecten van massale immigratie, ze hebben figuratieve kunst aan de muur en luisteren naar klassieke muziek. Maar met hun mond belijden ze dat immigratie goed is, dat moderne kunst goed is. Het is een schijnwereld waardoor de universiteiten zijn ontspoord en de kranten zijn gekaapt.

En direct daarna, na het verwijt dat hijzelf uit een elitair milieu komt:

Ik deed nooit mee aan het toneelstukje. Aanvankelijk maakte ik ruzie, ook met mijn ouders, door expliciet en frontaal de discussie aan te gaan. Als ik zeg “er is een probleem met moderne kunst,” roepen mensen heel hard “nee, nee.” Maar als ik zeg ‘figuratieve kunst is toch veel mooier dan wat we tegenwoordig maken,” is eigenlijk iedereen het met me eens. Het is niet waar dat mensen naar rechts opschuiven, maar dat de politieke correctheid die hen in het gareel heeft gehouden zwakker wordt. Mijn ouders zijn dus niet van mening veranderd als wel… minder hypocriet geworden.

Dit soort uitlatingen zijn natuurlijk tragisch. (Je zou bijna denken, een bewijs dat in elk geval het onderwijs ontspoort en heel erg snel bergafwaarts gaat.) Maar anderzijds zijn ze niet relevant – en toch ook weer heel zorgelijk.

Het is tragisch natuurlijk, dat iemand zich tot doel stelt de ondergang der beschaving persoonlijk te keren, en ook nog constateert dat hij de enige is die ‘de politiek kan veranderen’. Dat iemand waarschuwt voor ‘de destructie van de afgelopen honderd jaar’, herkenbaar aan ‘moderne kunst’ en vervolgens zichzelf, zonder één prestatie op zijn naam, plaatst ‘in de traditie van drieduizend jaar daarvoor’. En dan nota bene James Joyce noemt als voorbeeld van dat verleden. (Ulysses, dat monster van moderniteit, verscheen in 1922.)

Ik vind het echt heel tragisch wanneer iemand van vierendertig nog leeft in zijn puberale grootheidswaan, dat hij nog steeds wil discussiëren over de vraag of moderne kunst wel ‘mooi’ is, en dat hij zich daarbij nog steeds afzet tegen zijn ‘hypocriete’ ouders. Werkelijk meelijwekkend. Met name het laatste citaat is ontluisterend. Baudet onthult zijn enige echte drijfveer: twintig jaar na dato wil hij nog steeds de discussie met zijn ouders winnen. En gelukkig, ze zijn wat minder hypocriet geworden. Werkelijk, werkelijk diep tragisch, dit alles.

Maar natuurlijk doet dit er niet toe. Een politicus mag de grootst mogelijk bagger praten over kunst, of over ‘het beschavingsproject van het Westen’, als ware hij een lopende Brockhaus Universal Enzyklopädie uit 1890. Dat soort praatjes zijn irrelevant, zolang hij maar een goed politicus is. Zoals NRC-commentator Tom-Jan Meeus op de pagina ná dat interview schrijft: ‘politiek is nu eenmaal een vak, geen praatjesmakerij.’

Wat dat betreft heeft Baudet nog niets laten zien. De Tweede Kamer is misschien ‘nog oppervlakkiger dan hij dacht’, hij vergelijkt haar even later zelfs met een kleuterschool, maar voorlopig is zelfs dat Haagse kleuterbadje voor hem nog écht te diep. De ene afgang volgt op de andere. Zijn enige talent is en blijft een rotsvast geloof in eigen voortreffelijkheid.

En dat is heel zorgelijk. Er is immers (ik heb het eerder gezegd en geschreven) wel degelijk ruimte voor een mooie politieke partij op rechts. Wilders is een ramp gebleken, een frustraat die een belangrijk deel van het electoraat bindt en buiten de politieke besluitvorming houdt. Een man zonder programma, zonder visie. Het wordt écht hoog tijd dat er voor de rechterflank van het electoraat een actieve, democratische partij opstaat. (Dat zal niet mijn partij zijn, maar dat deel van de kiezers heeft daar gewoon RECHT op).

Eerdere dwaallichtjes zijn roemloos ten onder gegaan. Baudet houdt voorlopig redelijk stand, en lijkt wérkelijk iets los te kunnen maken. Kan hij de comateuze Geert uit zijn lijden verlossen? Is hij een realistisch alternatief op rechts? Laat ik als antwoord daarop een wedervraag op stellen: Moet rechts zijn geld zetten op een kandidaat die zegt dat hij de beschaving komt redden? Die een interview in de NRC gebruikt om na te kauwen over zijn hypocriete ouders? Is dat de man die de impasse op rechts kan doorbreken?

Ik vrees dat Geert niks te vrezen heeft. En dat een groot deel van het Nederlandse electoraat nog heel veel jaren in de kou zal blijven staan. Deze hersenloze late puber gaat het ook niet worden.

Reacties (38)

#1 eline

mooi geschreven!

 • Volgende discussie
#2 eline

soms een beetje ratelig maar ja

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arnold

Is de VVD u niet rechts genoeg, en zo nee, waarom niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Arjan Fernhout

Dat ‘veroveren’ van vrouwen heeft Baudet overigens overgenomen uit ‘Er ist wieder da,’ zag ik via Netflix. Van de hoofdpersoon. Jawohl!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

Werkelijk tragisch is dat die ‘linkse’ media (NRC twee pagina’s, Nieuwsuur zaterdag vrijwel de volledige zendtijd) zoveel aandacht besteden aan een nitwit met dubieuze standpunten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJH

Dat de tweede kamer oppervlakkig is, is geen constatering van Baudet alleen, en toont eigenlijk alleen maar aan dat meedoen in een parlement in een kneuterlandje als het onze, dat de facto al haar beslissingsbevoegdheid over grote vraagstukken al heeft overgedragen aan de EU, niet een full-time job meer hoeft te zijn. Misschien wel niet eens meer een half-time job.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

Een volgende keer kan de krant beter een echte zieleknijper sturen in plaats van een journalist.

@4: Die klaagde toch dat ze ‘klobig’ was?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

@26 Dit is een beetje alsof roepen dat de gemeentepolitiek maar oppervlakkig geneuzel in de marge is en nergens over gaat omdat ze ‘al haar beslissingsbevoegdheid over grote vraagstukken’ al heeft overgedragen aan provincie en het Rijk.

En dan roepen dat we weer terug moeten naar de Middeleeuwse stadsstaatjes, want toen had je als stad tenminste nog soevereiniteit.

Ondertussen wordt er allerlei concrete zaken wel beslist op gemeentelijk niveau, en ja, meebeslissen en controleren vereist dat je saaie dossiers zorgvuldig uitspit, jezelf op de hoogte brengt van wet- en regelgeving (welk orgaan mag wat wanneer beslissen?) n nauwkeurig de vinger aan de pols houdt waar men in het proces zit en wat zo’n proces allemaal met zich meebrengt.

Jij vindt het misschien allemaal geneuzel (alsof het allemaal vanzelf loopt), maar voor de inwoners van een gemeente maakt het wel degelijk uit of de gemeente ineens met een tekort zit omdat ze dacht een slag te kunnen slaan door de aandelen van de energiecoöperatie in de verkoop te doen, en de rentestand nu al jaren tegenvalt.

Zeg maar dág met je handje tegen de kinderboerderij, het zwembad en het lokale theater. Ouderenvervoer? Dat zult u voortaan met vrijwilligers moeten opvangen!

Idem met bomenkap en de plaatsing van een windmolen waar burgers in de omgeving slagschaduw van ondervinden. O, en wist je dat gemeenten convenanten met woningcoöperaties maken over de hoeveelheid sociale woningbouw die ze moeten scheppen wanneer de gemeente dmv het bestemmingsplan als bouwlocatie aanwijst?

Evenzo worden er op Rijksniveau tal van belangrijke beslissingen (beslissingen die de burger gewoon keihard raken in de portemonnee) genomen, en oefent de Nederlandse overheid via allerlei gremia directe en indirecte invloed uit op het Europese beleid.

Als je dat veranderd wilt zien, moet je de spelregels door gaan spitten en binnen de huidige politieke structuren gaan lobbyen om die spelregels zó aangepast te krijgen, dat de meerderheid van de Europese bevolkingen daar blij mee is.

Maar ja, dat vereist honderden, zo niet duizenden uren saai dossierwerk, vergaderen en partijpolitiek en daar hebben jij en Thierry (a) geen kaas van gegeten en (b) geen trek in, want veel te saai.

Thierry heeft namelijk een groter project voor ogen: messiaans stralen op het landelijk toneel – en als ‘ie daarmee klaar is: op internationaal toneel. En maar blasé babbelen en bluffen over zaken waar ‘ie geen sjoege van heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arjan Fernhout

@7: Nee, dat stukje waar hij zijn ‘ontdekker’ (die slome, ja) uitlegt hoe hij met vrouwen om moet gaan (na 30 – 45 minuten of zo in de film). Precies zoals B.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Le Redoutable

Het is geen probleem dat Baudet zo vreemd doet, dat voorkomt dat hij te veel kiezers trekt en er versplintering op rechts komt.

Wilders heeft inderdaad weinig van hem te vrezen, ik denk dat de meeste van zijn kiezers Baudet te elitair rechts vinden, als zij hem al kunnen volgen. Wilders moet eerder vrezen voor het blok SP, GL en PvdA, die schuiven steeds meer zijn populistische kant uit. Als die Henk en Ingrid van de PVV terug zien te winnen kunnen ze het rechts bij de volgende verkiezingen trouwens ook nog knap lastig maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 okto

Goed stuk. Ik snap niet dat die man voor intellectueel doorgaat. Het gewauwel dat hij uitkraamt heeft mijns inziens niets met intellect te maken. En nu valt hij ook nog door de mand met een braafburgerlijke visie op kunst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 AltJohan

Oneens.

Op populistisch rechts is hij op dit moment het grootste talent. Ik weet niemand anders. Voor de rest heeft hij geen last van valse bescheidenheid, maar dat zie ik niet echt als een enorm bezwaar.

Maar één ding is zeker, geen enkele politicus heeft een oneindige levensduur. Dat zie je ook bij Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@8: Het rijk heeft al die bevoegdheden willens en wetens zelf overgedragen – ze zijn niet gedwongen. Ik pleit voor niks – ik zeg alleen dat gegeven die situatie het parlement een speelgoed-parlement is geworden. Met medeweten van het parlement zelf.

Het parlement is de wetgevende macht, he? Die kan gewoon zeggen, over het afdragen van macht aan de EU en de gemeenten: dat gaat niet door. Maar kennelijk hebben ze daar niet voor gekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 McLovin

@12: ”talent” HAHAHAHAA ja echt nee talent….Baudet is een parodie op Al’n Bastard

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@McLovin: probeer jij het maar eens! Fractievoorzitter van een rechts populistische partij. Ik denk dat het jou vies tegen zou vallen om daar te scoren.

Ik ben een rechts-populistische keizer en zoveel keus is er niet. Ik vind Baudet een welkome aanvulling op Geert Wilders. FvD is ook zo gezellig met Hiddema als tweede man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk van S tot S

@12:

Op populistisch rechts is hij op dit moment het grootste talent.

Hieruit blijkt maar weer eens, hoe droevig het daar gesteld is.
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 AltJohan

@16: als ik naar de peilingen kijk vind ik dat hij het prima doet. Volgens peil.nl staat ie op 12 virtuele zetels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Janos

@6: Wat @8 al heeft gezegd, maar daarnaast: het getuigt van een enorm gebrek aan kennis over wat er allemaal beslist wordt in ‘Den Haag’. Half-time job? Je hebt geen benul. De goede parlementariërs, die daadwerkelijk wat bereiken via moties, amendementen en initiatieven, werken kei- en keihard. Eerder 80 uur dan 40, als je alle dingen die ook nog moeten gebeuren voor ‘de partij’ meetelt (het land door om in kleine zaaltjes met afdelingen, werkgroepen en commissies te praten).

We hebben relatief weinig parlementariërs (bedenk: ze gaan over vrijwel alles: onderwijs, vervoer, politie, leger, zorg, milieu, economie, etc. etc. etc.), en die hebben idioot weinig ondersteuning. Dat is een van de redenen dat de lobby zo’n dikke vinger in de pap heeft: de parlementarisme moeten hun info ergens vandaan halen, en zelf kunnen ze nooit alles weten van alles. Als er iets zou moeten gebeuren zouden er vooral mensen bij moeten. Nu mogen we ons in de handjes wrijven van de fanatiekelingen die achterlijke uren maken, bij het proberen te controleren van de regering, namens ons, het volk. En ik krijg niet het idee dat dhr. Baudet bij die mensen hoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Henk van S tot S

@17:
Ik doelde in #16 met “hoe droevig het daar gesteld is”, op de het beoordelingsvermogen van de populistisch rechtse aanhang.

Maar goed jij hebt je peroxide-ariër Geert aan de dijk gezet ten faveure van.
T.B.
Veel plezier er mee ;-)
Over en uit maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Arjan Fernhout

@17: Dat is niet zo moeilijk, meneer Altjohan. Die virtuele prestatie is up for grabs, nowadays. Neem bijvoorbeeld wat Susan (my kind of girl) Sarandon stelt:

Bringing attention to working-class issues is not a luxury. People are really hurting; that’s how this guy got in. What we should be discussing is not the election, but how we got to the point where Trump was the answer.” (We should also, she says, inching towards the space where the extreme right meets the left, be discussing how “you can’t judge by the mainstream media what’s going on in the country. How did we lose all our journalists and media?”)

https://www.theguardian.com/film/2017/nov/26/susan-sarandon-i-thought-hillary-was-very-dangerous-if-shed-won-wed-be-at-war
Of neem deze ‘eenvoudige’ dame in Can Europe Stop the Far Right if It Doesn’t Stop Neoliberal Austerity? Enfin, genoeg voorbeelden te geven. Dus, velen begrijpen niet waar (vroegere) regeringsleiders met hun ‘goede bedoelingen’ naar toe willen en er zijn ook een hoop ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’ figuren. Echt eenvoudig is het niet, maar het begint met eenvoudige woorden als – Er waait een misverstand in Europa. Het misverstand dat het in de economie alleen draait om geld … [‘Finanzkapitalismus’ (Du.) is een beter woord voor neoliberalisme – AF] … Zij begrijpen niet voldoende dat het maken van winst veeleer te danken is aan de creativiteit van technici dan aan economen – van Arnold Heertje in “Economie.” Figuren als Baudet maken simpelweg misbruik van deze verwarring door het om buigen naar het ‘culturele.’ Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Of die nu tot de ‘consensus’ behoort of tot de zgn. ‘beschavingherstellers.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lennart

Hm, we hebben op rechts nu dus inmiddels de FvD, PVV, VVD, CDA en SGP. Hoe kom je op het idee dat er ruimte zou zijn voor een zesde rechtse partij ? Ik zou eerder zeggen dat het tijd wordt dat er een paar gaan verdwijnen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJH

@18: Het feit dat je, als je eenmaal op de top van de pyramide bent aangekomen, kunt doen wat je wilt, en je dus besluit om dat dan maar 80 uur lang per week te gaan doen, zegt niets over de inhoud van het werk, en in hoeveel tijd je het eigenlijk had kunnen doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Arjan Fernhout

Er is een niche voor een ‘andere’ rechtse partij waar links een coalitie mee moet kunnen sluiten. En dat is bitter noodzakelijk ook omdat we in Nederland niet kunnen wachten op bijvoorbeeld een demonstratie van 60.000 fascisten zoals recent in Polen. Het loopt (liep) als volgt: contra-ideologie tegen collectivisme dat net zo goed een massabeweging is (Foucault, 1979) genaamd neoliberalisme > Finanzkapitalismus > schuldendictatuur die zelfs kan leiden tot schending van de soevereiniteit > ‘sociaal-democraten’ die zich neerleggen bij de hegemonie van een financiele elite en die ‘austerity’ zum Tode voorschrijven > afbraak van (links) verzet tegen uitbuiting > ruimte voor culturele oorlogen, identiteitspolitiek, etc. > Blut und Boden, fascisme.

(arche)Types (in heden en verleden) op rechts die deze fatale ‘chain of events’ tegen kunnen gaan: Frank Ankersmit, Rory Stewart, Bert de Vries, José Ortega y Gasset, J.L.Heldring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lennart

@23: Je bedoelt het soort coalitie als Rutte 2 ? Tsja, ik vrees dat ik daar toch iets minder enthousiast over ben dan jij lijkt te zijn …

Ik zie veel progressieven tegenwoordig precies dezelfde fout maken die in de jaren ’90 is gemaakt. Toen noemde we die fout “het bewandelen van de derde weg”, maar helaas hebben we er nu nog geen goed woordje voor. Ik zelf denk aan “appeasement”, maar je mag het ook gerust “rechtse kiezers naar de mond praten” noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@22: Behalve dan dat hij het kwaliteitskenmerk al noemde. Wederom zo’n kritisch geluid van jou die geen basis heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Arjan Fernhout

@24: Ik snap echt niks van je reactie, ruimtemijnbouwingenieur …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lennart

@26: Jij had het toch over een rechtse partij waarmee linkse partijen een coalitie konden sluiten ? De VVD is zo’n partij, dus ik begrijp niet zo goed waarom je nog een zesde partij erbij zou willen. Rutte II was precies de coalitie waar jij het over hebt: VVD en PvdA. Ik ben, op zijn zachtst gezegd, niet heel erg onder de indruk van zo’n coalitie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Arjan Fernhout

@27: Nee. Een Frank Ankersmit lachte Frits Bolkestein uit toen deze stelde dat er geen verschil is tussen liberalisme en neoliberalisme en verliet de VVD. Bert de Vries toonde aan dat Gerrit Zalm de budgetregels achter de begroting eigenhandig op ideologische basis (de neoliberale dus) veranderde zonder echt weerwerk van de volksvertegenwoordiging (‘parlement’). J.L.Heldring stelde de vraag of FB een opportunist is en een vraag van deze scherpe criticus … tsja. Hier in kort bestek de wortels al van de ‘consensuspolitiek’ in de jaren ’90 die uiteindelijk een monstrum als Rutte 2 mogelijk heeft gemaakt. Uw kritiek @24: cognitio ab experientia vaga (kennis uit vage of toevallige ervaring). Tot in het absurde. In mijn @23 schets ik (met onderbouwing) de noodzaak van een coalitie tegen clear and present danger waar de consensusaapjes zich kennelijk niet bewust van zijn. Laat ik uw kritiek verder maar niet kwalificeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lennart

@28: Dus je bent een beetje van de school van Livestro, zeg maar ? Of in ieder geval, dat is wat je voor ogen hebt met een nieuwe rechtse partij ? Klassiek, intellectueel onderbouwd liberalisme of conservatisme ? Tsja, daar hoor ik 20 jaar af en toe mensen naar verzuchten, maar die partij gaat er niet komen. Livestro’s Yalta is ook jammerlijk gefaald, alhoewel je er tegenwoordig af en toe nog wel eens een goed stukje vindt.

Het probleem is, PVV en FvD trekken alle aandacht naar zich toe met hun identiteitspolitiek. Je kan dan wel met een intellectueel rechts verhaal aankomen, maar daar gaat niemand naar luisteren. Daarom zie je zowel VVD als CDA tegenwoordig zo “populistisch” doen; dat zijn wanhopige pogingen om bij de kiezers in de smaak te vallen. De meeste mensen aan de rechterkant die nog enigszins nadenken zijn al lang naar D66 vertrokken. Een nieuwe conservatieve of klassiek liberale partij maakt geen enkele kans.

Je hebt ook helemaal geen nieuwe partij nodig als je de fascisten wilt stoppen. Wat je moet doen is stoppen met elkaar de maat nemen, en serieus gaan nadenken over hoe je je doelen bereikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Arjan Fernhout

Pffffff … muziekje voor je. Sorry hoor, ik kan niks met @29. Zoek maar iemand anders om je vage associaties aan op te hangen. Livestro??? Dag, meneer Lennart, tot de volgende keer.
P.S. ik stem al 20 jaar SP in lijn met mijn voorgaande consistentie hoewel er maar één echte politieke partij is en dat ben ik zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Lutine

@21

Ik zou zeggen, laat maar zo. Die 5 partijen hebben samen 77 zetels en er is dus een knetterrechtse meerderheid in dit land. Een beetje verdeeldheid op knetterrechts kan geen kwaad. Desnoods maar 77 partijtjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lennart

@30: Mijn excuses, ik dacht dat ik wel ongeveer had begrepen wat je bedoelde met je woordenbrij, maar kennelijk had ik het verkeerd. Maar wat bedoel je dan wel ? Hoe zie die door jouw gewenste rechtse partij er precies uit ? Welke mensen zie je daar wel een rol in spelen ? En welk electoraat verwacht je dat er op die partij gaat stemmen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 willem

@1: Wat een bagger woordenbrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 willem

@5: Aldus een nitwit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Meneer Kronkel

@33/@34: goede, overtuigende, en vooral inhoudelijke argumenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 McLovin

@33: @34:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Henk van S tot S

@35:
hij heeft minder kronkels dan in z’n schedel ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 AltJohan

bijgevoegd artikel geeft een heel ander sfeer.

Binnen een jaar 17.000 leden, de VVD heeft er 28.500 na al die jaren!

Baudet en FvD doen het goed.

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/het-filosofisch-elftal-waarom-is-baudet-zo-populair-~ac6ed76c/

 • Vorige discussie