Het woord Gods in poëtische straattaal

Serie: ,

© UItgeverij Bronmeer Noordboek boekomslag De openbaringen van Jacobus

Afgelopen herfst verscheen bij Uitgeverij Bornmeer | Noordboek de dichtbundel De Openbaringen van Jacobus. De Bijbel in 9 x 9 sonnetten. Auteur: Jacobus. Jacobus vond de tale Kanaäns niet langer leesbaar.

Zijn roeping werd het Oude en Nieuwe Testament te vertalen in begrijpelijke taal, zodat iedereen kennis kon nemen van de Bijbelse boodschap. In 81 sonnetten dicht Jacobus met veel vaart en groot plezier over de wereldgeschiedenis, van de schepping tot aan het einde der tijden. Jacobus is een taalvirtuoos met een toegankelijke en geheel eigen kijk op de bijbel. Jacobus is evangelist en leeft van de wind. Hij gunt ieder een behouden hemelvaart. En op de bundel rust ook de zegen van NRC recensent Kester Freriks, die vond deze vertaling beter dan het origineel.

Speciaal voor deze KerstlockdownSpecial gaf Jacobus toestemming tot plaatsing van twee sonnetten uit de bundel die handelen over de geboorte van Jezus.

Mattheus 2

Het is ons algemeen bekend
Tweeduizend jaar is het geleden
God kwam van boven naar beneden
Zo leert het nieuwe testament

Er was een felle ster en zie
Er kwamen wijzen uit het oosten
Die zich een lange reis getroostten
Er waren enige, geen drie

Ze reisden zonder oponthoud
Naar Bethlehem, omdat daar Jezus
Geboren was, thuis, of all places
Ze brachten wierook, mirre en goud

Ze waren wijs, maar koning? Nee
Dat was de pa van Salomé

***

Lucas 2

Maar wacht, de Heiland kwam niet thuis
Maar in een kribbe op aarde
Waar herdertjes zich rond hem schaarden
Niet in een herberg: buitenshuis!

Hij was op reis uit Nazareth
Omdat het lot hem was beschoren
In Bethlehem te zijn geboren
Waar gauw die krib werd klaargezet

Het hele Rijk was aan de sjouw
De keizer wilde de Romeinen
In stads- en dorpshuis doen verschijnen
Ook Jozef en aanstaande vrouw

De Heiland kreeg als luierbroek
Een smoezelige, ouwe doek

Reacties zijn uitgeschakeld