Het Saillant | Gemeenten moeten niet experimenteren met schoolkinderen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOMet een sterk beperkte schoolkeuze – zoals in Utrecht – gebruiken overheden kinderen voor sociale experimenten. Niemand is daar bij gebaat.

Het is weer schoolkiestijd in Utrecht. Nadat begin volgende maand de uitslag van de Cito-toets bekend is, mogen kinderen hun voorkeur voor twee scholen kenbaar maken. In de afgelopen weken hielden alle scholen open dagen en proeflessen. En zo was er ook deze twaalfjarige dame die mij vertelde dat ze bij vier middelbare scholen op bezoek geweest. En na de open dagen kwam het Gerrit Rietveld College bij mevrouw als één van de favorieten uit de bus. Een school met 60% allochtone leerlingen en een nieuwe directeur die hard zijn best doet om witte leerlingen aan te trekken met vernieuwende onderwijsvormen. Vooral het Technasium, een soort beta-VWO, was helemaal haar ding. “Veruit het leukste pakket van alle scholen”, vond ze.

Nu is het een meisje dat dit soort zaken serieus neemt. In een netjes gesorteerde map komt alle info te zitten. En met een soort multivariate criteriummatrix scoort ze alle scholen. Het criterium lespakket weegt zwaar (gewicht: 3) en kreeg bij het Rietveld 9 punten. Ook qua afstand en schoolgebouw (beiden gewicht: 1) scoorde de school goed. Maar ja, omdat de open dag op een zaterdag was, was er toch ook wel nieuwsgierigheid naar de sfeer op de school tijdens een niet-open-dag. Niet zonder een traantje werden een paar dagen later factoren die betrekking hadden op sfeer, veiligheid en thuisvoelen gescoord. Jammer, want de aanpak van het Gerrit Rietveld College is zondermeer uitdagend. Maar de cultureel en religieus nogal eenzijdige en onevenwichtige samenstelling van de schoolpopulatie is een enorme drempel.

Nu heeft de gemeente Utrecht het uitstekende plan om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Maar de wijze waarop dit gebeurt is ronduit typisch. Het werkt ongeveer zo: leerlingen mogen zich voor maximaal twee scholen inschrijven. Bij overinschrijving wordt via loting bepaald wie naar welke scholen gaat. Populaire – lees: witte – scholen in en rond Utrecht zijn aan een strikt maximum aantal leerlingen gebonden. Het is een aanpak die in de praktijk de vrije schoolkeuze ernstig beperkt. Hoewel de Utrechtse PvdA-wethouder Rinda den Besten dat vreemd genoeg ontkent.

De praktijk is namelijk dat er wel degelijk een ernstig beperkte keuzevrijheid is. De kans dat het kleine mevrouwtje tegen haar zin alleen nog maar op een ‘zwarte’ school terecht kan is namelijk vrij groot. Tegenargument is natuurlijk dat een school door dit beleid op termijn een minder eenzijdige samenstelling krijgt. Vraag 1 is of je hiervoor de individuele keuzevrijheid moet opofferen, vraag 2 is of de maatregel daadwerkelijk effect heeft.

Er is namelijk nog een ontwikkeling te zien: met allerlei alternatieve onderwijsvormen zoeken ‘witte’ ouders mogelijkheden om hun kids toch elders onder te brengen. Bij scholen met een nadrukkelijke identiteit of onderwijskundige noviteit bijvoorbeeld. Liever je kind op een zwaar evangelische school, dan op een zwarte school. Liever je kind laten meedoen aan een experimentele onderwijsnoviteit, dan aan een experimentele integratiemaatregel. Nu de witte vlucht niet meer naar de randgemeenten kan, gaat de witte vlucht naar nieuwe initiatieven en identiteiten binnen de stad. Wethouder Rinda den Besten kan dwingen en sturen wat ze wil, het zal niet helpen.

Het beleid in Utrecht is uiteindelijk voor niemand okee. De dame die een school wil kiezen wordt in haar keuze gefrustreerd en gedwongen deel te nemen aan een tot mislukken gedoemd sociaal experiment van de gemeente. De sterke ambities van het Gerrit Rietveld College worden – ten onrechte overigens – gewantrouwd doordat ouders het gevoel krijgen dat hun ‘witte kindjes’ het probleem van anderen moeten oplossen. En uiteindelijk leidt het beleid tot allerlei nieuwe alternatieve scholen en schoolvormen die de segregatie alleen maar scherper maken.

Zijn er dan geen oplossingen? Jawel hoor. Erken de moeite die ouders en kinderen hebben met een dominante aanwezigheid van een niet eigen culturele of religieuze groep. Den Besten gaat daar volstrekt aan voorbij. En maak scholen als het Gerrit Rietveld College aantrekkelijk door daadwerkelijke diversiteit te garanderen. Dwing niet de ouders, want overheidsdwang wekt wantrouwen. Nu wordt van ouders die wel een afgewogen keuze maken gevraagd de problemen op te lossen van ouders die dat niet doen. En als er al dwang moet zijn: dwing dan de scholen, bijvoorbeeld door de nu ‘witte’ scholen een minimum quotum aan kansarme leerlingen toe te wijzen.

Reacties (41)

#1 Karsa Orlong

Het is voor ons pas over 6 jaar relevant maar ik wist eigenlijk niet dat dit beleid was in Utrecht en ik schrik me het apelazerus …

 • Volgende discussie
#2 zmoc

Nijmegen idem dito. Voor basisonderwijs in ieder geval; ik heb nog niet uitgezocht hoe het met middelbaar onderwijs zit. 3 scholen mag je als voorkeur opgeven, toewijzing op basis van postcode door de gemeente. Zonder rekening te houden met onderwijsvorm (denk Jenaplan, Dalton, etc.), aankomende verhuisplannen etc. etc.

Zmoc jr. mag gelukkig nog wat jaartjes geheel schoolvrij blijven, maar de kans wordt op deze manier klein dat hij in zijn eigen stad naar school gaat. Ik woon namelijk in een zorgvuldig geselecteerde semi-groene oase aan de rand van een soort van ghetto en ik heb in het geheel geen behoefte om hem naar een door spruiten van rare religidioten en uitkeringstrekkers gedomineerde school te sturen waar dagelijks een ware kudde burkas (ja ECHTE burkas) staat te kwebbelen. Want daar stikt het hier dus van. We moeten nu ook al de halve stad doorrijden voor een kinderdagverblijf waar de de paniek niet losbreekt als er iets niet-halals naar binnen wordt gefietst (zoals deze haram papa).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Karsa Orlong

Dus eigenlijk geheel on topic voor de gemeenteraadsverkiezingen. Snel nog even wat partijprogramma’s doorspitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJ

@Karsa; bij ons in de stad is het nog veel erger; je mag je maar bij 1 school inschrijven en als je door de loting valt, dan is het… ja, dat weet eigenlijk niemand. Dan heb je drie dagen de tijd om je toch maar bij zo’n mega-college in te schrijven. Ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Plinius van den Akkker

Die lotingen worden hiero wel gesplitst bij de ‘betere’ scholen: een groep met hoge CITO-scores komt sowieso binnen, een groep daaronder moet loten, te lage scores doen niet mee. Afvallen is dan inderdaad een probleem, want de volgende gewenste school zit dan ook al vol.

Er zullen wel drillkampen ontstaan voor CITO-trainingen, en daar zullen dan ook weer bezwaren tegen komen (zielig voor die kleintjes).

Aan de andere kant is het voordeel: prestaties discrimineren niet naar kleur of religie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Karsa Orlong

waar is hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Perik

@5: Cito-bijscholing vindt al plaats. En in het vervolg je kiddo met veel bijles door een Havo of VWO heen loodsen. Huiswerkbegeleiding aan kids die net een niveautje te hoog schoolgaan (en draagkrachtige ouders hebben) is een lucratief bijbaantje voor studenten.

Overigens Cito-scores tellen alleen bij toegang tot een niveau, niet tot een specifieke school. En dat lijkt me redelijk, het zou vreemd zijn dat de beste scholen beter toegankelijk zijn voor de beste leerlingen terwijl het omgekeerde wenselijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

Pfff… linkse burgerij aan het woord hoor. Wel janken over onderbetaalde schoonmaaksters en publieke dienstverlening die onder de maat zou zijn, maar een leerlingenquotum een onaanvaarbare schending van individuele vrijheid noemen. Social engineering? Not in *my* backyard.

Beste Perik, je kan het niet allebei hebben. Zolang je geen alternatief biedt voor het tegengaan van de segegratie (naast het ‘erkennen van de moeite van de ouders om blablabla’, want dat is geen maatregel), is je punt erg zwak. Wat je zegt is dat oplossen van maatschappelijke problemen geen inbreuk mag maken op jouw vrijheid. Tsja, dan moet je ook niet gaan klagen dat die problemen niet worden opgelost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 KJ

@JSK; het gaat niet om het leerlingenquotum – ik begrijp het leerlingenquotum – het gaat om het feit dat je achtergelaten kan worden op een school die bij je kinderen past, door maatregelen die nu bij uitstek ‘links’ zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Perik

@8 JSK: Je snapt mijn punt niet. Het is prima om maatregelen te nemen, desnoods met dwang. Maar leg de dwang daar waar het probleem ligt. Niet bij ouders die in vrijheid een school willen kiezen, maar bij scholen die kennelijk een te hoge drempel hebben voor zwakkere groepen.

Het probleem met de huidige aanpak is dat ‘witte’ ouders toch wel mogelijkheden zien om onder de dwang uit te komen. Desnoods door een eigen school op te richten. Een prima school zoals het Rietveld is er dus niet mee geholpen.

En ja, toen deze kwestie voor mijn kroost actueel was is er uiteindelijk ook gekozen voor een witte school. Als je dat verwijtbaar vindt, so be it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSK

Die *niet* bij je kinderen past, neem ik aan.

Deze uitspraak stoort mij:
De praktijk is namelijk dat er wel degelijk een ernstig beperkte keuzevrijheid is. De kans dat het kleine mevrouwtje tegen haar zin alleen nog maar op een ‘zwarte’ school terecht kan is namelijk vrij groot. Tegenargument is natuurlijk dat een school door dit beleid op termijn een minder eenzijdige samenstelling krijgt. Vraag 1 is of je hiervoor de individuele keuzevrijheid moet opofferen, vraag 2 is of de maatregel daadwerkelijk effect heeft.

Waarom hoor ik het ‘individuele vrijheid’-argument nou nooit in de klimaatdiscussie? “Ik mag toch wel verdomme zelf beslissen of ik SUV rijd of niet?” Omdat er iets bestaat als het algemeen belang waar sommige individuele belangen aan ondergeschikt zijn. Vooral in Nederland hebben wij veel ‘algemene belangen’. Door te zeggen dat *dit* algemene belang (tegengaan segregratie) niet zwaarder weegt dan het individuele recht (op vrije schoolkeuze) is geen argument maar een vorm van intellectuele luiheid.

Nick zou het niet misstaan, maar Perik komt gewoon over als iemand die niet logisch kan nadenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Ik vind het niet verwijtbaar, ik vind het verwijtbaar dat je je (terechte) egocentrisme met idealistische argumenten tracht te verdedigen. Noem een paard een paard: je wil niet je kinderen tussen de Marokkanen plaatsen. Tsja, ik wil geen belasting betalen.

Niet bij ouders die in vrijheid een school willen kiezen, maar bij scholen die kennelijk een te hoge drempel hebben voor zwakkere groepen

It takes two to segregate. Scheiden doe je niet in je eentje. Dus ik snap niet zo goed wat je hiermee bedoelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karsa Orlong

JSK heeft duidelijk geen kinderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

Duidelijk. Ook geen SUV en betaal geen belasting hoor. Ja misschien BTW.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

Ik bepaal mede waar mijn kinderen naar school gaan (vrouw en kind hebben zelf ook nog een stem allicht), maar ik heb toch wel een paar criteria, verdomme, en daarmee eindig je welhaast automatisch op een witte school. Dat doe ik niet – dat doet het onderwijsbeleid: ik wil namelijk een kleine school en een openbare. Dat zijn toch geen abnormale wensen ? Ik wil klein want ik wil gezelligheid en iedereen kennen en ik wil openbaar want ik ben een overtuigde atheist. Maar kom er maar eens om – het bestaat gewoon niet meer !

Zowel het kleine als het niet religieuze aspect van het door mij gewenste onderwijs is onder druk van de diverse financiele moral hazards van de afgelopen dertig jaar leeggeknepen geworden, en het einde is nog niet in zicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Perik

@12 JSK: De schoolkeuze voor een kind is voor ouders – en kinderen zelf – geen politiek statement, dat lijkt je volstrekt te ontgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 sikbock

ik zou accuut gaan verhuizen.. linkse betweters die met mijn kinderen experimenteren..the horror.. afschieten die bende * maakt zich kwaad *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Pfft

Ik ben voor ghettovorming en aldaar zul je de zwarte scholen vinden. Ze vragen er zelf om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bullie

Perik
De volgende keer als je je aanmatigt iets over Geert Wilders te vinden, neem dan deze parafrase van je eigen woorden even in gedachten:

“Erken de moeite die Nederlanders hebben met een dominante aanwezigheid van een niet eigen culturele of religieuze groep.”

Reality Check: Je kunt je twaalfjarige dame helaas niet laten opgroeien in het nietbestaande Roomblanke Groenlinkse Averechtse Utrecht van je dromen.

Wake up and smell the Turkish coffee, en hey misschien valt het allemaal best mee. Of je verhuist gewoon lekker terug naar Overijssel.

Rinda den Besten probeert in ieder geval iets constructiefs te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bullie

Echt, wat een hypocriet gelul :

“Liever je kind op een zwaar evangelische school, dan op een zwarte school.”
“Maar de cultureel en religieus nogal eenzijdige en onevenwichtige samenstelling van de schoolpopulatie is een enorme drempel.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Pfft

@JSK | 18 February 2010 | 20:14
Ach u is een suv tokkie. Het kan zomaar verkeren.
Vast een zwarte met te donkere ramen. Staat een boete op en terecht.
De individuele vrijheid stopt zodra iemand als u logica probeert in te brengen in een discussie over het gelijk van vrijheid van wapenbezit en vrijheid van onderwijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pom

Hee, Rinda den Besten, van het vrouwenloket in de moskee dat een uur eerder sluit dan het mannenloket “Dan zijn de vrouwen op tijd thuis om te koken.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Plinius van den Akkker

@6 Karsa: Rotterdam.

Gelukkig nog weinig overheidsdwang, maar wel tekort aan plaatsen op goede scholen waar ook kinderen van ver buiten de stad heen willen. Andersom gaan veel allochtone kids naar scholen in de periferie om de zwarte scholen te ontlopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Johannes

Zou voor wat voor de scholen geldt niet ook gelden voor de rest van de maatschappij, overal ter wereld?
Femke Halsema heeft dat al eens fijn verwoord en vervolgens haar kinderen naar een witte school gestuurd, en maar de ‘weldenkende’ uithangen.
En de toestroom maar blijven faciliteren.
Veel behoeftige mensen betekent nl veel werk voor mensen die het allemaal rustigjes aan willen doen met een minimum aan inspanning en met heel veel rechten.
En heel veel dwang met tomeloos veel regels,die de vrijzinnige mens aldoor maar aanzet om zich te weer te stellen. Vijanden kwamen vroeger van buitenaf, nu van binnen uit… en we zijn toch zo voor de vrede en voor goed onderwijs.

Tsja, blijf maar stemmen op de ‘weldenkenden’ dat is goed voor nog jaren van dwang om de ‘onwillige foute’ mensen, weldenkend te krijgen. De 2 deling in de samenleving is allang een feit geworden omdat we zo graag heel veel behoeftige mensen willen hebben, niet omdat de ‘foute’ mensen zich afwenden van deze behoeftigen. Hoe lastig ook om te erkennen: discriminatie is geïmporteerd. Niemand wil een overhand van leef problemen, behalve degenen die daar hun geld mee kunnen verdienen en macht toebedeeld krijgen. Het is helaas niet goed te vatten dat uitgerekend in het onderwijs maar ook in de huisvesting en op het werk de rekening wordt gepresenteerd aan de groeiende stroom behoeftigen. Dat is aan niemand uit te leggen. Er is een oplossing op termijn, ook voor de rest van de aardkloot: geboorte beperking, en die komt met het groeien van de welvaart en goed onderwijs. Maar graag zonder dwang…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 zmoc

Toch nog wat losse flodders:

– Op de langere termijn mensen bij het kiezen van een woning rekening houden met dit nieuwe beleid. Ik wel in ieder geval en velen met mij; ik ken flink wat mensen met verse koters die bij verhuisplannen al expliciet voor een “spierwitte” wijk kiezen omdat al sinds 2007 bekend was dat Nijmegen deze onzin ging invoeren; hun oude wijken worden opvallend snel steeds “zwarter” en de “spierwitte” wijk wordt in toenemende mate ontoegankelijker omdat onroerend goed prijzen er stijgen alsof we nog in de 20e eeuw zitten. De segregatie binnen wijken zal daardoor versterken en dat proces is al aan de gang en is zeer zichtbaar.

– “Zwarte” kinderen maken met dit nieuwe beleid ook minder kans om op een “witte” school tekomen.

– Behalve een waarschijnlijke verbetering in de prestaties van “zwarte scholen” kunnen we ook verwachten dat zeer goed presterende “witte” scholen middelmatiger gaan presteren.

– Het aantal zeer goed presterende scholen zal met name in de steden afnemen en zich concentreren rondom “witte” enclaves. “Zwarte” en “witte” scholen zullen sowieso blijven bestaan omdat deze voor een groot gedeelte voortkomen uit geografische segregatie.

– Op “grijze” scholen is in de pauzes een duidelijke segregatie te zien. Meer kinderen zullen hier nu vroeger mee in aanraking komen en dit eerder als normaal gaan zien.

– Schoolgroottes worden “bevroren”. Groei en krimp wordt niet meer toegestaan (is in Nijmegen een expliciet doel van de inschrijvingsaanpak). Deze marktwerking is waarschijnlijk bijzonder belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het wegnemen hiervan zal onherroeppelijk in zekere mate leiden tot een afname van kwaliteit.

Het valt daarom nog maar te bezien of deze vrijheidsbeperkende maatregel op de lange termijn zoden aan de dijk zet. Het risico is ontzettend groot dat een averechtse moeilijk omkeerbare effecten optreden: meer geografische segregatie, minder “zwarte” kinderen op “witte” scholen, meer “segregatie” binnen scholen zelf, vermiddelmatiging van schoolprestaties.

Of, sterker nog, dat zijn geen risico’s, het zijn zekerheden. De vraag is alleen nog hoe sterk de effecten zullen zijn. Afhankelijk daarvan zou het inschrijvingsbeleid op de langere termijn juist kunnen leiden tot meer segregatie in het onderwijs. Ik acht de kans dat dat gebeurt ontzettend groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JSK

Okee, @zmoc, deze maatregel is wss niet effectief maar dat opmerken zonder een alternatief te komen is wel heel erg makkelijk (@perik, niet aan jou gericht perse).

Ik heb er nog over nagedacht en ik vind het nog steeds NIMBY-gedrag. Omdat ik als kinder- en SUVloze (@Pfff) vooralsnog niemand overtuig gebruik ik een analogie.

Namelijk, de intensieve veehouderij in het zuiden van het land. Na jaren van stimulering vanuit overheidswege lijkt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de intensieve veeteelt in Noord Brabant weg te vallen. De combinatie van gevaarlijke veeteeltziekten (Q-koorts) en een algemeen trend naar meer dierenwelzijn zet de positie van veeboeren steeds meer onder druk. Lokale activisten verzamelen handtekeningen tegen de uitbreiding van boerderijen, de gemeente verlengt vergunning niet meer en het RIVM (volgens mij) heeft aangeraden de veevrije radius rond de bebouwde kom te verlengen naar 2 kilometer. Op termijn bekent dit de verdwijning van duizenden zoniet tienduizenden veehouderijen.

De duizenden zoniet tienduizenden veeboeren en hun gezinnen zien hun ambities en dromen in duigen vallen, kan ik mij voorstellen. Voor sommigen was het een way of life, voor andere de gok om eigen baas te zijn. Deze mensen hebben geinvesteerd: niet alleen financieel maar ook emotioneel. Ik kan mij voorstellen dat menig huwelijk onder druk is komen te staan vanwege ‘de boerderij’.

In ieder geval, de veeboeren verplichten om hun ambities en dromen op te geven, om maar “ander werk” te gaan zoeken, lijkt mij een flinke inbreuk op hun individuele vrijheid. Toch hoor ik Perik nooit over ‘die arme boeren’. Waarom? Omdat we allemaal als (links)liberale (quasi)intellectuelen beseffen dat de intensieve veeteelt teveel maatschappelijke problemen oplevert. Dus het belang van die paar duizend boeren moet wijken voor algemene belang.

Dus een opmerking als:
De schoolkeuze voor een kind is voor ouders – en kinderen zelf – geen politiek statement, dat lijkt je volstrekt te ontgaan.

vind ik volledig misplaatst. Waar meestal jouw stukjes ademen van staatsbemoeienis en overheidsingrijpen — in feite de politisering van de economie en intermenselijk contact in het algemeen — trek je hier een principiele lijn. “Handen van mijn kinderen”. Naast het gegeven dat het jouw goed uitkomt om daar de lijn te trekken, is het volledige arbitraire lijn.

Wie nu nog leest zal vast aanvoelen waar ik naar toe wil gaan. En zal wellicht reageren met “maar er zijn veel meer ouders dan boeren” of “het gevaar van veeziekten die naar mensen overslaan is veel groter dan die van onderwijssegegratie”. Kortom, dat ik appels met peren vergelijk.

Nou dat betwijfel ik. Ten eerste worden door ‘gedwongen’ onderwijsassimilatie in de grote stad vooral hoger opgeleide ouders getroffen. De ouder in Zoetermeer of Heerhugowaard (laat staat Tynaarlo of Aalten) merkt hier waarschijnlijk niks van. Zeg maar het Sargasso-volk is het grootste ‘slachtoffer’ van dit beleid. Ja jongens, ik vind niet dat jullie het zo zwaar hebben dat je deze last niet kan dragen, in tegendeel.

Daarnaast de schadelijkheid van segegratie. Als we moeten leven zoals in de V.S.: no-go areas, veel hogere geweldscijfers, ben ik bereid aanzienlijk veel op te offeren om dat tegen te gaan. Het lijkt me dat segegratie een aanzienlijk gevaar is, zie van Jan Latten er over schrijft (“Zwanger van segegratie” heet zijn boek volgens mij).

@Bullie: Hulde. Gevat, das cool.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 zmoc

@JSK, #26 Klopt. Maar ik weet eerlijk gezegd niks beters. Ik vraag me sowieso af of we dit probleem als zodanig wel goed kunnen oplossen en ik vraag me bovendien af of we het probleem wel moeten wìllen oplossen.

Ik zie veel meer in een hele lange termijn aanpak waarbij we simpelweg meer investeren in onderwijs en het creeeren van kansen op een vrijheidsverhogende manier. Segregatie is maar een symptoom; het probleem zit heel ergens anders (namelijk opleiding, intellect, inburgering, taalbeheersing, armoede, opvoedkunde) en dat blijft volstrekt onderbelicht in dit verhaal en lossen we bovendien niet op. We vegen het onder het kleed…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bullie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 zmoc

@Bullie: Bijzonder interessant en goed geschreven artikel. Dank!

Voor de niet-lezers: Paulle pleit voor een zeer zorgvuldig genuanceerd toewijzingsbeleid waarbij allerlei sociaal-economische, geografische en prestatiegegevens worden meegewogen om op _alle_ scholen te komen tot een “magische” verhouding van kansarme en niet-kansarme kinderen die zodanig is dat de kansarmen er voordeel bij hebben ten koste van slechts een verwaarloosbaar nadeel voor de niet-kansarmen. Dat alles naar redelijk bewezen amerikaans voorbeeld.

Utrecht kiest daarentegen voor loting terwijl Nijmegen kiest voor een geografische koppeling. Het heeft er alle schijn van dat geen van de gemeentes haar keuze op wetenschappelijke wijze heeft onderbouwd. Het woord “experimenteren” uit de titel van dit sargasso-artikel slaat dan ook de spijker op zijn kop…

@JSK, #26 (…) zonder een alternatief te komen is wel heel erg makkelijk (…)

Bovenstaande is een alternatief waar ik weinig op tegen kan hebben. Nee, ik zou het zelfs toejuichen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bullie

Gemeente Utrecht is al met Paulle in gesprek (geweest), helaas werken niet alle besturen mee.

Mijn mening: overheid dient forse regie te nemen voor het te laat is en iedereen achteraf weer gaat klagen over politiek correct wanbeleid. En Rinda den Besten doet haar naam misschien nog niet helemaal eer aan, ze steekt wel haar nek uit; zie haar uitspraken over artikel 23.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 KJ

“Wie nu nog leest zal vast aanvoelen waar ik naar toe wil gaan. En zal wellicht reageren met “maar er zijn veel meer ouders dan boeren” of “het gevaar van veeziekten die naar mensen overslaan is veel groter dan die van onderwijssegegratie”. Kortom, dat ik appels met peren vergelijk.”

Ik zie gewoon het algemeen belang niet. En dat is toch de crux van je betoog: ouders moeten meegaan met gedwongen spreiding vanwege het algemeen belang. Volgens mij is het ook linksom of rechtsom niet te bewijzen dat spreiding het algemeen belang dient.

Ten eerste hebben we voorbeelden (voornamelijk van hoe het niet moet) van afgedwongen voorkeur voor (geslacht/kleurtje) in het bedrijfsleven, ten tweede: deze trend (segregatie in het onderwijs) komt en gaat de laatste decennia, en tada ! Het onderwijs staat nog. En de maatschappij ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bullie

@ KJ waar woont u?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bullie

Niet om lulluk te doen, maar als je in Bedum woont ervaar je het algemeen belang wellicht anders dan in Amsterdam West, en daar is de problematiek ook weer anders dan in Oud Zuid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Perik

@20 Bullie, je schreef: “hypocriet gelul”

Onzinargument Bullie. Een voorbeeld: in Barneveld zijn ouders al enige tijd aan het pleiten voor openbaar voortgezet onderwijs. Het christelijke onderwijs daar wordt gedomineerd door ‘zware’ gelovigen. Die dominante cultuur drukt nogal een stempel en de keuze om je kind daar niet naar toe te sturen lijkt me redelijk. Maar jij zegt dan: “Hypocriete Wildersbasher.” Nee, dat is logisch.

Er komt nog iets anders bij. Ik ben namelijk helemaal niet tegen vrije keuze in onderwijs en zelfs niet tegen de vrijheid van onderwijs zoals in in art. 23 is vastgelegd. Ja, het is jammer dat die vrijheid vooral gebruikt wordt door religieuze denominaties. Maar de vrijheid is ook gebruikt om allerlei vernieuwende vormen van onderwijs toe te passen. Neem Jenaplan, waarvan methodieken nu breed worden toegepast. Of Montessori, Dalton, Freinet en noem maar op. Of onderwijsvormen waarin met andere vormen dan klassikaal onderwijs wordt gewerkt. En neem de wijze waarop scholen zich profileren met een accent op cultuur&media of techniek&ontwikkeling.
Kortom: er is voor ouders en kids de mogelijkheid een school te keizen die past bij een individueel kind. Met als gevolg dat kans op slagen toeneemt, en niet alleen voor ‘witte’ kindjes. En ook dat is een algemeen belang. Wat Den Besten doet is kids op basis van beperkende maatregelen de toegang tot de meest geschikte scholen ontzeggen. Die maatregel raak vooral kids met ouders die zich geen duurbetaald alternatief kunnen veroorloven. Tel je zegeningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bullie

Sorry, hypocriet gelul zou het zijn het als je iets anders zegt dan je meent. Dus dat neem ik terug.
Maar het lijkt er wel op dat je mening gestoeld is op een boel gelegenheidsargumenten, die uiteindelijk dienen om de strijdigheid van jouw keuze en je maatschappelijke overtuiging op te heffen.

Ik ga het debat graag eens nader met je aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 KJ

@Bullie; in een van de grootste steden van Nederland.

Het is een feit dat de achtereenvolgende regeringen van Nederland vanaf de jaren tachtig hebben aangedrongen op schaalvergroting. Overal: mijn oude dorp had vroeger een politiebureau, een zwembad, een bibliotheek en twee (kleine) hogescholen. En nu ? Niks. Alles is weg. De enige manier waarop we onze toenemende welvaart dachten te kunnen betalen is door schaalvergroting. Het is bijna belachelijk dat je, als ouder, een kleine school zou willen. Waarom ? Vragen ze je dan. Hetzelfde geldt voor ‘het maar door de vingers zijn dat je moet bidden in de klas’ – fuck off ! De schaarste wordt niet door de ouders veroorzaakt – maar door de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bullie

@36 Eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Juul

Lees artikel net pas. Enkele goede reacties springen er uit.

Veel familie en vrienden van mij hebben kinderen op zwarte scholen in basis- en middelbaar onderwijs(gehad). Veel klachten die ik hoor gaan over agressie tegen met name niet Noord-Afrikaanse kinderen. In mijn familie- en vriendenkring zitten ook Zuid-Amerikanen, Aziaten en zwarten, die daar last van ondervinden.

Als ik gedwongen zou worden mijn eventuele toekomstige kinderen daaraan bloot te stellen is dat een reden voor mij om Amsterdam de rug toe te keren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Perik

@35 Bullie, dank je. Je schreef: “(..) strijdigheid van jouw keuze en je maatschappelijke overtuiging (..)”

Om dat te kunnen zeggen zul je eerst moeten weten op welke maatschappelijke overtuigingen in mijn meningen stoel. En ga je dat doen dan voldoet een links/rechts-kwalificatie niet. Zoals die overigens voor bijna niemand voldoet.

Belangrijk voor mij is bijvoorbeeld dat je als overheid zeer terughoudend ingrijpt bij individuele keuzen, zeker daar waar mensen goed in staat zijn die keuzen verantwoord te maken. Nou, dat is toch eerder liberaal dan links.

Echter, de gave om juiste beslissingen te nemen is nu eenmaal niet aan iedereen gegeven. En daar ligt verantwoordelijkheid voor overheden: maak de verworverheden van zij die het goed hebben toegankelijk voor de minder kansrijken. En probeer daarbij zoveel mogelijk om individuele dwang te vermijden.

Enfin, terug naar Utrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 JSK

Belangrijk voor mij is bijvoorbeeld dat je als overheid zeer terughoudend ingrijpt bij individuele keuzen,

Goh, dat onthoud ik als je weer eens pleit voor een of ander overheidsingrijpen. Iedereen een blijkbaar een VVD’er als het ‘je eiguh’ betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Perik

@40 JSK: komma. Doe eens een cursus interpuntie en u krijgt toegang tot de rijke wereld van de nuance.

 • Vorige discussie