het Saillant | De H van heilige huisjes

SaillantLOGO
Nu zich een meerderheid aftekent tegen het voortzetten van de hypotheekrente in de huidige vorm, is het tijd om daadwerkelijk hervormingen door te voeren. Op termijn de hypotheekrente en de overdrachtsbelasting afschaffen, maar ook de huursubsidie.

Links en rechts hebben beiden hun heilige huisjes. Rechts (CDA/VVD/PVV) weigert aan de hypotheekrenteaftrek te komen. Links (D66/GL) geven wel aan de hypotheekrenteaftrek aan te willen pakken, maar houdt zijn mond over de andere kant van de medaille: de huursubsidie. Het is tijd voor een regering die hierover een verstandig besluit neemt, zeker nu beperking van de HRA volgens onderzoek van de Volkskrant zelfs op steun van de bevolking kan rekenen. Bovendien is het volksverlakkerij om niet te stellen dat het huidige systeem zijn langste tijd heeft gehad. Het subsdiëren van huiseigenaren is gewoonweg niet langer te betalen.

De hypotheekrenteaftrek heeft de woningmarkt grondig verstoord en verpest. Extreem hoge huizenprijzen en steeds meer aflossingsvrije hypotheken. Een groot risico als de huizenmarkt echt instort. In 2006 berekenden de economen van ESB al dat er economische winst te boeken valt door het afschaffen van de HRA. De overdachtsbelasting kan worden afgeschaft, inkomstenbelasting kan omlaag en de economische groei kan omhoog. Hierdoor kunnen de huizenprijzen dalen of stabiliseren gedurende een langere termijn. Lagere huizenprijzen betekenen dat de huren minder hoeven te stijgen. Dus kan op termijn ook de huursubsidie worden afgeschaft. Nog een verstoring van de markt minder.

De HRA is een uit de hand gelopen goedbedoelde regeling en tegenwoordig onvolprezen rechtse hobby. Genoeg mensen hebben geprofiteerd van makelaars tot gemeenten tot huiseigenaars. Nu is het tijd te heroverwegen en te komen tot een oplossing die niet zulke schadelijke neveneffecten heeft.

Reacties (45)

#1 Sacha

De keerzijde van HRA is niet alleen huursubsidie maar met name sociale woningbouw.

Subsidies (linksom en/of rechtsom) verpesten het altijd op de lange termijn. Meestal al op de middenlange termijn.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Ik vind het wat vreemd dat huursubsidie als “de andere kant van de medaille” wordt gezien van HRA. Volgens mij dienen beide totaal andere doelen. Er is ook een fundamenteel verschil. Voor minstens een deel geldt dat huursubsidie (sociale woningbouw ook trouwens) voorkomt dat mensen dakloos zijn. HRA daarentegen is een middel om mensen te stimuleren om zich in schulden te steken.

Ik zou er overigens geen probleem mee hebben als huursubsidie opgeheven zou worden voor mensen die ook zonder een dak boven hun hoofd kunnen betalen (voor zover dat voorkomt), dus beperkt blijft tot de minima. Je zou het zelfs helemaal kunnen opheffen, als je de uitkeringen en minimumlonen evenredig verhoogt. Daar schiet je dan als overheid alleen niet zoveel mee op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Johan Wiersma

Afblijven hypotheekrente aftrek.
De hypotheekrente aftrek is ingebed in een klimaat van excessieve belastingheffing, Nederland behoort tot de top 5 wat belastingheffing betreft, indirecte, directe belastingen, accijnzen, overdrachtsbelasting, eco en millieu heffingen, BTW, BPS daar komen de premies nog eens overheen en dan zijn de lagere overheden aan de beurt inclusief waterschappen. Het enige wat de aftrek afschaffing zou helpen is het onbesuisde leengedrag op hypotheken, omdat het aftrekbaar is worden er top leningen afgesloten van 120%+ van de waarde. Vermeend heeft hier goede ideeen over gelanceerd maak aflossing verplicht van 3.5% van het hypotheek bedrag zodat inderdaad na een 30jr afgelost is.

Want niet de hypotheekrenteaftrek drijft de prijzen op maar de helemaal dicht gereguleerde grondpolitiek waarbij elke m2 grond een bestemming heeft waar particulieren nooit van af mogen wijken. Alleen de gemeentelijke grondbedrijven mogen agrarische grond kopen en de bestemming veranderen in woningbouw, ook nog vaak na jarenlange procedures. De prijs van die grond is na het bouwrijp maken ver100voudigd!!!! Het gemeentelijke grondbedrijf steekt de winst in haar zak! De ruimtelijke ordeningswetgeving moet drastisch worden veranderd zodat Nederland weer teruggegeven wordt aan haar inwonende burgers, zoals het nu is worden Nederlandse burgers gedwongen in opgeleukte kippenhokken te wonen in Vinex-wijken voor tonnen per kippenhok.

Alles is op slot gezet door de milieuverdwazing waarbij mensen als Pronk de Nederlandse burger sterk hebben gediscrimineerd tav korenwolven, donderpadden en andere hoogdravende natuurwaarden, de ecologische hoofdstructuur heeft het land van zijn bewoners en eigenaren gestolen. Een grondeigenaar moet zelf weer beschikkingkrijgen over de bestemming van de die grond. De overheid is hier op communistische-socialistische wijze bezig de gebruiksmogelijkheden te stelen van de eigenaren zonder enige compensatie; het is rigide overheidcriminaliteit onder het socialistische mom: het is voor uw eigen bestwil

Het zou zo geregeld moeten zijn dat gemeenten uitsluitend randvoorwaarden mogen stellen ivm ontsluiting, riolering en nutsvoorzieningen of er op een bepaald perceel gebouwd mag worden. Als een particulier zo van een boer een stukje agrarischegrond kan kopen om een huis te bouwen dan gaan de huizen prijzen met 40% omlaag en komen op het niveau van de ons omringende landen, omdat de grondprijzen hier helemaal de pan uitrijzen door de bestemmings wurgwetten. In Vechta een stad in Duitsland vergelijkbaar met Leeuwarden koop je grond voor 40E m2!

Agrarische bestemming moet in een bindende wetgeving tot algemene grond gedefinieerd worden. De Gemeente mag alleen de randvoorwaarden scheppen, zoals die al bestaan en daarop controleren en mag verder niets verbieden Van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek gaan alleen de vaste lasten omhoog terwijl de schaarste onverandert blijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joris Vechter

HRA kan blijven, maar alleen op lineair en annuiteiten.
Wat gebeurt er dan? Alle spaar- en beleggingshypotheken met uitgestelde aflossing verdwijnen uit de markt (want waarom zou je), starters zijn prima gered met een annuiteitenhypotheek, het is systeem is eindeloos te handhaven.
Ik zie vast iets over het hoofd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rik

Hebben we in NL niet gewoon vier “betaal-voor-je-huis” principes? Die elk hun eigen ‘mini-markten’ op zich zijn met bijbehorende prijsniveaus?

– Koop, met HRA, voor mensen met een hoog inkomen
– Koop zonder HRA, lager inkomen (moet wel stabiel zijn)
– Huur zonder HS (boven de HS grens of hoog inkomen)
– Huur met HS (gelimiteerd aanbod)

Volgens mij is er dus drie keer een ‘muur’ aanwezig op de woningmarkt. Voeg daar de grondpolitiek bij waar Johan het over heeft en je hebt idd. een erg starre markt.

Muurtjes slopen een goed idee? In feite hoeft er maar een muur te zijn (die tussen koop en huur) en zou je sturing anders kunnen toepassen of kunnen besluiten dat mensen elders andere kosten maken (buiten vastgoed) en de woningmarkt dus minder gereguleerd hoeft te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 esgigt

@2: HRA en Huursubsidie zijn beide woonsubsidies. De een weg, dan ook de andere, want wat is er rechtvaardig aan om slechts een groep (die in overgrote mate ook door andere lastenverzwaringen getroffen wordt) weer voor het gelag te laten opdraaien? Heeft dus niets meer te maken met “sterkste schouders” maar alles met een financieel losgeslagen overheid.
Overigens is een afbetalingseis aan de HRA wel redelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 DJ

@6 HRA op aflossingsvrij IS huursubsidie, heeft niets meer met eigendomsrecht of bezit te maken. HRA en HS moet je niet gelijk schakelen en is iets voor minima – die hebben sowieso geen HRA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zmoc

Op de lange termijn zouden we moeten streven naar een zo eenvoudig mogelijk belastingen- en toeslagenstelsel. Wat mij betreft gooien we kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, combinatiekorting (waarom krijg je ineens 1000 euro extra als je je voortplant?!), huursubsidie, hypotheekrenteaftrek, eigen woning forfait, overdrachtsbelasting, BPM, AOW, “innovatie”subsidies en weet ik veel wat allemaal weg.

Maar zo heel gek is het nou ook weer niet om huizenbezitters (en eventueel ook huizenhuurders) een belastingkorting te geven; een huis is een eerste levensbehoefte en zo’n huis moet onderhouden worden. Het lijkt me een prachtig idee als in plaats van de hypotheekrenteaftrek een vaste aftrekpost voor de kosten van de eigen woning wordt ingevoerd. Die koppelen aan een hypotheek is echter belachelijk.

En zo heel gek zijn kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en combinatiekorting nou ook weer niet. Maar waarom zo omslachtig? Gewoon een vaste aftrekpost voor een kind en een extra uitkering per kind voor mensen zonder inkomen. Klaar.

En zo heel gek is de AOW nou ook weer niet. Maar we kunnen het niet betalen en het wordt derhalve nu gebruikt als instrument om ons te dwingen om langer te werken. Flikker gewoon de AOW weg en laat ons zelf (verplicht?) ons pensioentje sparen. AOW van uitkeringstrekkers e.d. kan dan via voortzetting van uitkeringen geschieden.

Waarom moet het allemaal zo moeilijk?!?! Is het wellicht om al die duizenden overbodige ambtenaren van een baan te voorzien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 spees

Ik ben een verschrikkelijke leek op dit fiscale gebied, maar vind dit wel belangrijk omdat ik in de komende kabinetsperiode naar alle waarschijnlijkheid kapitaalkrachtiger zal zijn (afgestudeerd).

Moet ik nu voor of tegen HRA zijn? Mijn profiel: academisch opgeleid, maar in culturele sector (lees: salaris niet buitengewoon hoog, maar wel bovengemiddeld). Vriendin in vergelijkbare positie, dus tweeverdiener. Gooi ik mijn eigen glazen in wanneer ik op een partij stem die de HRA af wil schaffen? Of is dit op de lange termijn goed voor mijn eigen financiële situatie?

AUB geen tirade tegen egoïsme en voor solidariteit, dit soort overwegingen zijn imo representatief voor vele kiezers. Ik wil een afweging maken tussen ideaal en pragmatisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zmoc

@spees, #9 Het maakt allemaal op de lange termijn geen drol uit; HRA betalen we immers zelf. Op de middellange termijn zullen mensen die al een huis hebben er last van hebben; hun koopkracht gaat erop achteruit met dito impact op de economie. Dat kan betekenen dat de huizenprijzen dalen. Echter, het kan ook betekenen dat er minder huizenaanbod is (omdat huizenbezitters vanwege hun koopkrachtdaling langer in hun oude huis blijven zitten) en de prijzen juist stijgen. Tegelijkertijd zal de overdrachtsbelasting echter afgeschaft worden; dat maakt het kopen van een huis juist weer goedkoper. Mogelijk verandert er tegelijkertijd wat aan de huursubsidie; misschien gaan meer huurders kopen? Meer kopers huren?

Kortom, het is moeilijk te zeggen wat de gevolgen voor ieder individu nou precies zijn. Teveel factoren hebben er invloed op. Een ding staat wel vast: er zal een kortstondig economisch hikje zijn en daarna zijn we van het gezeur af. Een pragmatische keuze is daarom lastig en je kunt in alle vrijheid een idealistische keuze maken;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@6: HRA is geen woonsubsidie, het is een leensubsidie. Je kunt er alleen van profiteren als je geld leent (en hoe meer je leent, hoe meer je profiteert). Vergeet niet dat een hypotheek niet meer of minder is dan een lening, met je huis als onderpand. In feite is het huis eigendom van de bank, tenzij jij je lening afbetaalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

@zmoc; Dat gebeurt ook om de zoveel jaar – de laatste keer was nog onder Zalm. Maar dan groeit het langzaam weer dicht, met allerlei extra maatregelen om vriendjes te bevoordelen en vijanden te ruineren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 spees

@10 Dank, zmoc. Ik zie nu twee punten: ten eerste kan mijn brein deze complexiteit niet bevatten, zonder een goed leesbaar onderzoeksresultaat van bijv. economische faculteit.
Ten tweede is zowel de HRA als de HS een economische nivelleringsbeweging waarin Nederland excelleert. Ik vraag me af hoe het met de andere nivelleringskampioenen afgaat, zoals de Scandinavische landen. Nivellering tenietdoen aan de ene zijde (afschaffing HS) is een rechtse stem, nivellering aan de andere zijde (afschaffing HRA) is linkse stem. Maar, over de grote lijn is stemmen TEGEN de economische nivellering überhaupt een rechtse stem, wat een idealistische keuze nog moeilijker maakt, haha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmoc

@KJ, #12 Ja… KISS zou in de grondwet moeten! :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Stickmeister

@9

Je bent ook kapitaalkrachtiger als je minder schulden hebt. ;-)
Is de hra het belangrijkste onderwerp in je keuze voor een bepaalde partij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmoc

@spees, #13: Je zou even moeten googlen; over de afschaf in bv. de UK en scandinavische landen is bijzonder veel te vinden. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de gevolgen in die landen waren ook overal anders. Een “goed leesbaar onderzoeksresultaat” zou sowieso een uitermate hoog koffiedikkijkengehalte hebben. Je kunt de toekomst van complexe systemen niet onderzoeken, je kunt er hooguit globale voorspellingen over doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Plinius van den Akkkker

Het probleem is dat een flinke groep mensen dubbel wordt gepakt:

– ze gaan meer belasting betalen, én
– hun huis wordt minder waard

Bovendien willen de HRA-killers ook de belastingtarieven nog eens verhogen, vooral voor diezelfde doelgroep.

Daarnaast geloof ik er geen barst van dat de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Dat kan de overheid zich alleen maar veroorloven door de HRA nog verder te beperken.

Voor veel mensen die gekocht hebben in een dure markt dus een moeilijker financiële situatie, in sterk contrast met veel huurders die mooi wonen maar de kostprijs niet eens hoeven te betalen. Zo zet je niet alleen de woningmarkt op slot, maar ook de mobiliteit omdate veel mensen niet naar de regio van hun werk verhuizen. Tot slot hevel je nog meer geld over van de particuliere sector naar de overheid, wat natuurlijk hoogst ongewenst is.

We zijn extreem genivelleerd in Nederland, het zou goed zijn om de politiek opportunistische graaireflex eens te onderdrukken en werk te maken van efficiency en taakbegrenzing bij de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 spees

@15 “Je bent ook kapitaalkrachtiger als je minder schulden hebt.” Goed punt, in dat geval ben ik tegen de afschaffing van HRA, omdat ik naast een groeiend inkomen minder schulden heb.
En nee, het is niet mijn belangrijkste onderwerp in mijn partijkeuze. Maar zo langzamerhand heb ik geleerd dat concrete, pragmatische zaken belangrijker zijn voor mijn politieke stem dan algemene idealen als ‘beter milieu’ of ‘meer veiligheid’. Bovendien zijn de partijen die ik in gedachten heb over de grote lijn eender, dus zijn concrete zaken belangrijker dan het ideaal. Andere belangrijke punten voor mij zijn: belasting voor het milieu, maar die mij tegenwerken en waarvan ik de logica niet begrijp. Zoals een vorm van subsidie voor een gloednieuwe, zware Prius met lithium batterijen, maar meer belasting voor mijn wekelijkse ritje in de twintig jaar oude klassieke auto. Of de complete herbouw van mijn probleemwijk, waar vervolgens diezelfde asocialen weer intrekken. Leuke schaamlap voor onoplosbaar probleem, werkt cynisme in de hand. Autovrij maken van Amsterdamse grachten, waarbij vooral toeristen en kapitaalkrachten (grachtengordelelite!) baat bij hebben, maar tapijthandelaar Ahmed in zijn busje de dupe van is. Dit soort zaken, ad infinitum

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 spees

@zmoc 16: nee, garantie bieden kan niet in het onvoorspelbare leven. Tenzij we de Matrix ontwerpen :p Maar meer grip op de situatie zou helpen. Bijvoorbeeld een rekenmodel met hierin de gevolgen voor inkomen en schuld voor verschillende groepen mensen (verdeeld in inkomensgroepen) zou helpen. Of een vergelijkingsstudie met andere landen. Of een historische vergelijking met de situatie voor de nivellering (vooroorlogs, neem ik aan). Natuurlijk ga ik dit niet doen, ik zit mijn eigen werk al verschrikkelijk uit te stellen :)

@17 Plinius. “We zijn extreem genivelleerd in Nederland, het zou goed zijn om de politiek opportunistische graaireflex eens te onderdrukken en werk te maken van efficiency en taakbegrenzing bij de overheid.” Hierin spreek jij jezelf toch tegen, wanneer we kijken wat er de laatste jaren is gebeurt met managementterminologie als ‘efficiency of taakbegrenzing”. Dit werkt uitstekend in een kleinere, gecontroleerde omgeving als een bedrijf of organisatie. Maar een natie is te complex voor dit managementsysteem en heeft JUIST het typisch menselijke graaireflex in de hand gewerkt: ‘greed is good’, zei een wijs man eens. Diegene die de efficiency en taakbegrenzing bepalen, weten zichzelf er goed buiten te plaatsen, wat juist pleit voor meer nivellering. Hierdoor is deze situatie niet mogelijk. Of maak ik hier een denkfout? U mag het zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 zmoc

@spees, #19 We zitten wellicht al in de Matrix;P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 BooZe

@6, ik begrijp niet wat er redelijk is aan die afbetalingseis. Leg aub eens uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joris Vechter

Omdat nu schulden kunstmatig in leven gehouden worden door de uitgestelde betaling. Dus wordt er kunstmatig belastingvoordeel in stand gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 FR

@BooZe
Ik begrijp niet wat er redelijk is aan de HRA. Leg aub eens uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Plinius van den Akkkker

@19 spees

Jonge vriend, even een realistische blik van een sadder and wiser raadgever.

Politici en ambtenaren zijn geen idealisten. Ze beschouwen het voortbestaan en het uitbreiden van hun macht en werkgebied als de hoogste prioriteit ter wereld. Dat geld voor een chef narcissenperken van de plantsoenendienst tot een minister.

Die mensen zijn misschien ooit begonnen met de idee om de gemeenschap te dienen. De idealisten zijn afgehaakt, de cynici zitten er nog en hebben geld nodig voor hun bezigheden. Het interesseert ze geen moer hoe ze aan dat geld komen, de bevolking is betaalvee.

Vorige week was er een jonge ambtenaar op BNR die vertelde dat er best 10% minder ambtenaren konden zijn (ik denk niet dat hij de Kerst haalt). Waarschijnlijk zouden we op gemeentelijk niveau met 10% minder kunnen, bij provincies en ministeries met 30%. Toch wordt er ieder jaar meer uitgegeven: dat bedoel ik met graaicultuur. Buiten de banken (ook erg ambtelijk) en kartels (advocaten, accountants) bestaat het grootste deel van het bedrijfsleven uit fatsoenlijke ondernemingen die noodgedwongen hun werk beperken tot de essentie: een lichtend voorbeeld van hoe de overheid zou moeten maar nooit zal zijn.

Nivellering? Een reactie van mensen die geen vrede hebben met hun eigen keuzes en daarom anderen willen overheersen. De afgunst van onderpresteerders vertaalt zich helaas in een roep om gedwongen gelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 AntonB

“De overdachtsbelasting kan worden afgeschaft, inkomstenbelasting kan omlaag en de economische groei kan omhoog.”

Ja maar helaas hoor ik links daar niet over. Het gaat alleen om het afschaffen/verminderen, wat er op neerkomt dat ongeveer de helft van Nederland gewoon per maand een paar honderd euro extra inkomstenbelasting gaat betalen. Dat is niet goed voor de economie, dat is desastreus voor de economie.

Op zich prima als de HRA belasting neutraal word afgschaft, maar maak dan een doordacht plan en wacht tot de economie een stootje kan hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 parallax

En ik hoor rechts ook nergens over inhoudelijk dus wat lul je nou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Rik

Hmmmm, gezien het aantal reacties hier in vijf en een half uur tijd zijn HRA en HS wel heilige huisjes ja…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 DJ

@Rik, vind je? Ik zie vooral voorstanders van HRA wijzen naar de HS, zo van ‘hunnie ook’. Doet me hier aan denken: Aandelenbezit beïnvloedt stemgedrag politici
Zelf huur ik overigens, zonder HS uiteraard, voor zij die tegen HRA afschaf zijn, pleit u ook voor een HA voor vrije sector woningen? ik denk van niet … mensen zijn dus net politici … bail out my bank – not their bank …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Spam

HRA vind ik een slecht systeem. Dat vond ik al toen ik nog geen hypotheek had en nu ik zelf de voordelen ervan ervaar vind ik dat alleen nog maar meer.
Mijn aflossingsvrije hypotheek zorgt voor lage lasten die ook nog voor de helft door JanKees betaald worden.
Ook leuk: variabele rente. Als de rente laag is betaal ik lekker weinig. Als de rente stijgt wordt dat door JanKees vergoed.
Het allervreemdste vond ik nog wel dat in het jaar dat ik eindelijk 52% mocht gaan betalen vanwege excessieve beloning, mijn woonsubsidie ook nog eens werd verhoogd.

Natuurlijk is per direct afschaffen van de HRA heel slecht voor vanalles en iedereen. Maar ik geloof niet dat er één partij is die dat van plan is. Rustig afbouwen.

Eerst voor de rijksten en ook dat gewoon in stapjes. Bijvoorbeeld het maximum percentage voor aftrek afbouwen van 52 nar 32. Of alleen voor bedragen boven de 2 miljoen, geleidelijk af te bouwen naar 300.000.
Voor kopers van minder dure woningen (<200.000?) EN met minder inkomen (<40.000?) mag er van mij best een vorm van aftrek blijven bestaan. Een beetje zoals bij HS dus. Ik zie geen reden om HRA en HS verschillend te behandelen. Beide zouden er moeten zijn om mensen met beperkte middelen in staat te stellen om een degelijke woning te bewonen, niet om rijken in nog grotere woningen te laten wonen.

Om het makkelijkste tegenargument vast voor te zijn. Als je vindt dat de rijken al teveel betalen, moet je pleiten voor lagere belasting, niet voor meer subsidie voor het aangaan van (te) grote leningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Karsa Orlong

De grap is inderdaad dat de HRA ons in theorie (te?) progressieve/nivellerende belastingstelsel weer behoorlijk plat maakt. Dus het is zoals ze in pulp fiction zeggen (“It’s the little differences. I mean, they got the same shit over there that we got here, but it’s just – it’s just there it’s a little different.”) en waarom comparative analysis in dit soort socio- economische zaken zo moeilijk is (zie ook de boekbesprekingen in nature en science van een verzameling essays over de vergelijkende methode onder redactie van jared diamond).

Anyway, daar gaat een uitruil (“wisselgeld”) plaatsvinden (de 52% gaat naar beneden als de HRA verdwijnt)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 mescaline

Maar stel je bent een staat. Met een gretige bevolking die steeds meer verdient. En inflatie. En hoge belastingen. Moet je dan niet iets binnen de landsgrenzen hebben wat in waarde groeit ?

Omdat de boel anders omvalt ?

#durfttevragen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Share

Dit is Nederland, dus regeltjes afschaffen – hoe haal je het in je hoofd! Zelfs een terugtrekkende overheid produceert gewoon steeds meer regeltjes met steeds meer ambtenaren en produceert steeds meer gezeik en ellende gemengd met alsmaar groeiende gevoelens van onrecht en genaaid te worden. We offeren zelfs al land op aan water. Dus de fuckers claimen zelfs, dat ze t op een steeds kleiner stukje grond kunnen. Klasse jungs.

En dan mijn 6word story voor Kluun:
“Die één vijftig blijft van mij”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bismarck

@25: Daar wil je misschien niets over horen, maar (Groen)Links heeft het daar wel over. Ik citeer van de website: “De overheid stopt jaarlijks vele miljarden in de aftrek van de hypotheekrente. Dit bevoordeelt vooral de hogere inkomens en drijft de huizenprijzen teveel op. Dat maakt het voor starters moeilijk om een eigen woning te kopen. Groenlinks wil deze aftrek geleidelijk afschaffen over een periode van 30 jaar. Dan kunnen ook overdrachtsbelasting en eigenwoningforfait worden afgeschaft.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Rik

@dj
Ja, huur zelf ook v. sector. Argument achter HA gaat denk ik niet helemaal op want er zit natuurlijk een andere bedoeling acher HRA dan “ontnivelleren” (n.l. bevorderen van vastgoed als investering aangezien veel economen denken dat dat goed is voor een economie).

@KO
Hulde voor de Pulp Fiction referentie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Plinius van den Akkkker

@33

Dat “kunnen” in de laatste zin is polspeak voor “dat zal zeker niet gebeuren”.

Naast natuurlijk de bewuste misleiding dat de overheid miljarden stopt in de aftrek van hypotheekrente. Dat is geld van de burger, niet van de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@35: Al het geld van de overheid is van de burger, maar je moet wel vier k’s in je achternaam hebben om dan misleiding te roepen. Dezelfde oorzaak zal ook wel aan je vreemde interpretatie van de andere zin ten grondslag liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 spees

Nu, ik heb er een nachtje over geslapen. Las ook net een opbeurend bericht van Plinius, hiervoor bedankt op deze lenteochtend, puts me back into the mud.

Zowel de HRA als de HS moet worden afgeschaft, met de kanttekening dat er een HS mag blijven bestaan voor de absolute onderkant van de samenleving als een sociaal vangnet. Ik ken ook teveel studenten de calculerend huren, dus een huurhuis of appartement boven hun budget, omdat er toch nog HS op komt. Lekkere meevaller. Erger ik me kapot aan, misschien omdat ik dit zelf misschien nooit in de gaten heb, stomme naïeveling die ik ben lol. Voor de HRA geld hetzelfde, een middenstander kan geen tophypotheek met dikke HRA krijgen voor zijn watervilla in Almere. Dat hij nu in de problemen zit door de kosten van de hypotheek, onverkoopbaar huis en dreigende afschaffing van de HRA is cru, maar wel eerlijk. Nu draait er iemand anders op voor zijn probleem van nota bene een luxe koop.
Voila, een idealistische keuze dus. Toekomstkijken blijft toch lastig, dus ik zie wel wat de verschrikkelijke gevolgen zijn: de laatste inwoners van Almere zijn genoodzaakt weer terug te trekken naar Amsterdam Noord? De woningmarkt raakt nog meer op slot dan ooit, dus… zullen de prijzen dalen? OEI! Roep Dion Bartels!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Stickmeister

@18

Precies. Het in schulden steken wordt gestimuleerd omdat onze economie op dit moment zo is ingericht.

Ik zocht laatst eens voor de grap uit wat ik eigenlijk aan mijn hypotheek betaal (rente) in die 30 jaar tijd.
Dat is 2x de waarde van m’n huis.
Ik ga daarom ook snel aflossen, banksparen or whatever. Want dat is echt de beste manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 JSK

Ik ken ook teveel studenten de calculerend huren, dus een huurhuis of appartement boven hun budget, omdat er toch nog HS op komt.

Op je budget koop/huur je natuurlijk hooguit een hok Osdorp of Kanaleneiland. Ik denk dat de HRA/HS niet los kunnen worden gezien van de Nederlandse (on)betaalbaarheid van het wonen. Dan zijn we toch weer terug bij de Nederlandse grondpolitiek, de onevenwige verdeling van de economische activiteit en de slechte bereikbaarheid van de Randstad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@38: Het enge is dat iedereen eraan meedoet. Toen ik mijn huis kocht (voor een prijs aanzienlijk onder de getaxeerde waarde ervan), wilde ik eigenlijk maar zoveel hypotheek als ik niet zelf kon betalen (ik had aardig gespaard), waarop mijn hypotheek-adviseurs (en de rest van de bekende wereld) me voor gek verklaarden. Ik moest gewoon zoveel hypotheek pakken als het huis koste, met een optie op nog meer (ben even vergeten hoe dat heette). En natuurlijk geen lineaire of annuïteitenhypotheek, om meer te profiteren van de HRA. Met andere woorden: Je moet een zo groot mogelijke schuld aangaan en zo laat mogelijk aflossen. Zo pervers werkt het!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 vandyke

@37 Het calculerend huren. Je schiet er niets mee op want je houdt niet meer geld over. Als alleenstaande geboren in 1989 krijg je geen toeslag meer als je huur boven de 357 euro is.
Zet allemaal niet zoveel zoden aan de dijk.

Als alleenstaande 23+ krijg je helemaal geen HT meer als je inkomen boven de 21450 ligt. Merkwaardig genoeg krijg je met een huur van 600 wel 144 HT per maand als je inkomen 21400 is.

Dat is wat vreemd en 21450 is niet veel geld want het ligt maar 18% boven het minimumloon van een 23+ jarige. HT komt inderdaad bij de laagste inkomens terecht.

Opvallend is wel dat als je vermogensbelasting betaalt je niet in aanmerking komt voor HT. Moesten ze ook eens bij de HRA doen.

Voor de berekening HT: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/

Ik vraag me wel af of er wat aan de HT te doen is, maar dat is lastig als je niet meer bureaucratie wilt.
Misschien zou je de HT gedeeltelijk tijdelijk moeten maken, tenzij je gehandicapt bent of met fulltime werken niet genoeg verdient of andere omstandigheden verhinderen dat je genoeg verdient. Geeft veel bureaucratie. Lastig hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 vandyke

De bedragen die met de subsidie, direct of indirect, en belasting te maken hebben zijn enorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 vandyke

Maar komt voornamelijk ten goede aan de hogere inkomens:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 vandyke

Hoe de prijzen van huizen uit de hand zijn gelopen.

Bron van grafieken CPB: http://www.cpb.nl/nl/org/homepages/wvm/KVShoofdstuk.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 DJ

Fitch twijfelt aan waardering NHG-hypotheek [x]

 • Vorige discussie