Het Amazonewoud droogt op

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Volgens het voor de SalonBloggies genomineerde weblog GeenStijl lopen ‘we’ hier al een hele week met een hard on vanwege de klimaattop in Bali. Nu spreekt een zichzelf respecterend salonblogger uiteraard niet over een hard on maar over een ‘stijve plasser’. Maar is er deze week eigenlijk al nieuws van Bali gekomen dat voor een bomenblogger reden was om met een stijve plasser rond te lopen? Nee, eigenlijk nog niet.

Gisteren presenteerde het Wereldnatuurfonds op Bali het rapport The Amazon’s Vicious Cycles; Drought and Fire in the Greenhouse [.pdf] dat een zorgelijk beeld schetst. De Amazone verdroogt, zie hier een figuur uit het rapport dat de daling tussen 1997 en 2005 van de voor planten beschikbare hoeveelheid water in de bodem weer geeft:

Het rapport stelt dat als de mondiale temperatuurstijging groter wordt dan 2 °C het risico bestaat dat het Amazonewoud in een vicieuze cirkel van verdroging en bosbranden terechtkomt. Door de klimaatverandering zal de hoeveelheid neerslag in het Amazonegebied met 20 procent afnemen. Deze droogte tast het bos aan en de kans op bosbranden neemt toe, met als gevolg nog meer verlies van Amazonewoud en meer uitstoot van CO2. Als de bomen worden gekapt en de bodem verdroogt, komt dat broeikasgas vrij. Tussen nu en 2030 kan door de ontbossing in de Amazone 55,5 tot 96,6 miljoen ton CO2 vrijkomen. Dat staat gelijk aan meer dan twee jaar mondiale uitstoot van broeikasgassen. Houtkap, veehouderij en droogte nemen de komende jaren toe en kunnen resulteren in de verdwijning van 55 procent van het regenwoud (Volkskrant)

Om verdere versnippering van het Amazonewoud te voorkomen en daarmee de kans op verdroging en bosbranden te verminderen is het nodig dat de houtkap een halt toegeroepen wordt. Op Bali zal de Wereldbank een voorstel indienen voor een fonds voor het voorkomen van ontbossing. Deze week zegde minister Koenders namens toe 15 miljoen euro in het Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) te storten. Dat is nieuws dat -terugkomend op de stijlloos gesuggereerde hard on– bij bomenbloggers een licht tevreden gevoel in de onderbuik moet hebben opgeleverd.

Reacties (6)

#1 HansR

…een licht tevreden gevoel in de onderbuik moet hebben opgeleverd.

Niet bij mij als bosbouwer – aan de goeie kant van de kap staand zeg ik altijd maar. In Indonesië of all places wordt iets gedaan aan om de kap van de Amazone te verminderen?

Laat me niet lachen!
De Amazone is ten dode opgeschreven.

  • Volgende discussie
#2 cracken

een overzicht van 4 verschillende jaren over een periode van acht jaar is nu al een trend? Het kan volgens mij nog van alles zijn. Voordat iedereen gaat roepen dat het Amazonewoud verdroogt, doe er eerst is even een goede studie over een langere periode overheen gaan.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 mescaline

Minder houtkap moet toch gecompenseerd worden ? Meer plastic uit CO2 dan maar.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: Waarom is 8 jaar volgens jou onvoldoende?

Mij dunkt dat er tussen september ’98 en oktober ’05 voldoende gebeurd is om een meer dan toevallige tijdelijke verandering te zien. Als het volgens jou van alles kan zijn, zou je dan ook kunnen aangeven wat “van alles” allemaal kan zijn (met onderbouwing)? Ik zie vooral een enorme verdroging namelijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Rick

De Noordpool groeit weer aan. Gelukkig is er weer een ander probleem. Amazonewoud. Was dat niet door mensen aangelegd trouwens? Met al die cultivars?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 wout

Mooi, de tropen waren altijd al veel te nat.

  • Vorige discussie