Helft Nederlanders niet meer religieus

DATA - Op basis van de meest recente cijfers van het CBS kunnen we constateren dat de helft van de Nederlanders niet meer religieus is. Hoewel sommigen nog wel geloven, alleen weten ze niet precies in wat.
Het onderzoek naar kerkelijke gezindte toont aan dat inmiddels 49,3% van de Nederlanders geen gezindte aanhangt. En de ontkerkelijking lijkt niet af te nemen.

Hier de metingen vanaf halverwege de 19e eeuw (pas op, geen doorlopende reeks tot 1986).
ontkerk_475

Met name de katholieken en de protestanten hebben de laatste decennia stevig wat aanhang verloren. Hier de verdeling naar diverse gezindtes.
verdeling_kerk_475
NB: Consequente aparte meting van het aandeel moslims vindt pas recent plaats. Daarvoor viel het in de categorie “Overige”.

Update: Het artikel had eerst als titel “Helft Nederlanders gelooft niet meer”. Maar dit was niet correct. Een deel van de mensen die geen kerkelijke gezindte aanhangt geeft nog wel aan ergens in te geloven namelijk.

Reacties (11)

#1 Cerridwen

Leuk!

Twee opvallende dingen:
– het aantal goddelozen stijgt weer sinds ca. 2008, na de 15 jaar daarvoor aardig stabiel te zijn geweest. Dit lijkt te correleren met een afname van het aantal katholieken. De misbruikschandalen geven het laatste zetje aan de katholieken-allen-in-naam?
– Opvallend dat de fusieclub PKN maar zo’n relatief klein deel van de protestanten vertegenwoordigd. De protestanten die daarbuiten bleven, zijn in de meerderheid.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

“Een deel van de mensen die geen kerkelijke gezindte aanhangt geeft nog wel aan ergens in te geloven namelijk.”

Omgekeerd is het ook goed mogelijk dat een deel van de katholieken (en misschien ook wel volgers van andere gezindten) niet gelooft. In Limburg lopen in ieder geval tienduizenden gedoopte (en dus katholieke) mensen rond die helemaal niet geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Folkward

Misschien ook een lijntje aan de linkerkant? Door de verdichting van de jaren zijn de percentages links niet meer goed af te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

Toch zie je bij veel mensen wel een hang naar spiritualiteit – boedhisme, taoisme, en andere gekkigheden. Zeker bij vrouwen die vaak beduveld zijn door mannen waar ze dachten een houvast te vinden. Dan hebben ze zelf een ‘god’ gecreeërd die wel van hun houdt en hun waardeert.

Of dat religious is? Niet volgens de traditionele definitie. Hoewel ik denk dat door de Amerikanisering (die zijn veel religieuzer dan hier) nog altijd wel wat rondwaart. En straks Pinksteren, dan wordt de Heilige Geest weer uitgestort en komt er een nieuw Reveil, zoals we in de 19e eeuw zagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Inkwith Barubador

De cijfers zijn gebaseerd op enquetes via internet, telefoon en huisbezoek. Zeg ik er maar even bij voor de volledigheid.

We zien 4,9% moslims in 2014 en dat percentage is licht groeiend. Geen sprake van een stroom aan moslims of aan islamisering zoals in sommige hoeken wordt beweerd, dus.

Overigens doet van de niet-westerse allochtonen zo’n 30% aan regelmatig bezoek aan religieuze diensten tegenover 15% voor de rest van de bevolking. Massaal in de moskee zitten is er dus ook al niet bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

Niet-westerse allochtonen (Antillianen, Molukkers, Surinamers) zitten vaak in de evangelische hoek. Dat is groeiende, ook trouwens met veel voormalige gereformeerden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inkwith Barubador

@4: In Amerika wordt het in veel kringen als een deugd gezien om jezelf christelijk te noemen. In de praktijk blijken veel van die mensen vrijwel nooit in een kerk te komen, terwijl ze bij enquetes beweren van wel.

In Nederland wordt religieus zijn op zijn gunstigst als iets particuliers beschouwd, en op zijn ongunstigst als iets raars. Daar loop je dus meestal niet mee te koop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

@7.

Klopt in de VS is het meer collectief, bij ons is het particulier. Ik weet niet of je tegenwoordig regelmatig zondag in de kerk moet zitten, iedereen heeft zijn of haar eigen dingetje bedacht.

Ook hebben de kerken in de VS meer invloed, bijvoorbeeld bij armoedebestrijding. Dat krijgen we in NL ook weer bij de uitkleding van de verzorgingsstaat.

In de 19e eeuw was dat de methode om de ontkerkelijking nog enigszins te stoppen, want en dat zie je nu ook weer: moralisering en disciplinering.

Tevens zie je dat bij de nieuwe Paus, een echte popijopie op sociaal en groen gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

Gruwelijk te vernemen, dat dus meer dan de helft van de bevolking lid is van een reliclubje ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

Belangrijk is trouwens of de vergrijzing doorzet, of dat de next generation weer religieus begint te worden. Er is natuurlijk een generatie geweest die zich afzette tegen alles wat met geloof te maken had, hun kinderen zijn zonder religieuze bagage opgegroeid. En wat nu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Christian Jongeneel

@1 Het grootste deel van de hervormden en gereformeerden behoort ook tot de PKN, al geven ze dat niet aan bij een enquête.

 • Vorige discussie