Griekse eilanden willen concentratiekampen kwijt

ELDERS - Griekenland draagt nog steeds een groot deel van de lasten voor de opvang van asielzoekers en migranten naar Europa

Op 28 oktober viert Griekenland Óchi (Nee)-dag met parades van soldaten en scholieren. Het is een herdenking van de weigering van de Griekse generaal Metaxas om troepen van de Asmogendheden in 1940 toegang te geven tot zijn land. Na het ‘Nee’ van de generaal begon ook voor Griekenland de Tweede Wereldoorlog met een inval van Italiaanse troepen in het noorden.

Voor de parade van de openbare school in Dafni, een voorstad van Athene, won de uit Afghanistan afkomstige Amir (11) dit jaar de competitie voor het dragen van de vlag. Maar de schoolleiding, die elke vorm van discriminatie ontkent, vond hem toch niet Grieks genoeg en liet hem in plaats van de vlag het naambordje van de school dragen. Zijn rol op deze nationalistische feestdag was anderen kennelijk nog steeds een doorn in het oog. Hij kreeg na de parade een steen door de ruit van zijn huis met de boodschap: ‘Vertrek en ga terug naar je dorp’.

Twee jaar na de grote stroom asielzoekers en migranten die via Griekenland Europa binnenkwamen is het economisch zwakke land nog lang niet uit de zorgen.

Het geduld raakt op

Terwijl de aandacht van de media verschuift naar Italië en Libië wachten op Lesbos en Chios nog steeds duizenden mensen in concentratiekampen op de behandeling van hun asielaanvrage. Met de winter in zicht zetten de autoriteiten op de eilanden druk op de regering in Athene. De eilandbewoners hebben de asielzoekers aanvankelijk met alle liefde opgevangen. Maar nu het doorreizen stokt en er ondanks afspraken met Turkije toch weer nieuwe vluchtelingen uit de oorlogsgebieden toestromen raakt het geduld op. Op Lesbos en Samos verblijven 8300 asielzoekers op locaties die eigenlijk niet meer dan 3000 mensen kunnen herbergen. De omstandigheden waaronder zij moeten leven zijn erbarmelijk en enig uitzicht op bevrijding ontbreekt. Een oplossing is niet alleen in het belang van de vluchtelingen, maar wordt ook steeds urgenter voor de lokale bevolking. Elk moment kan de vlam in de pan slaan, binnen of buiten de kampen.

‘Een politiek spelletje’

De Griekse minister van immigratie Ioannis Mouzalas overweegt hotels en cruiseschepen te huren. Op Lesbos en Chios vinden ze dat verre van voldoende. De burgemeester van Chios heeft een rechtszaak aangespannen tegen de minister. De Gemeenteraad van Lesbos beschuldigt de minister hun eiland ‘van menselijkheid, vrede en solidariteit’ te veranderen in een concentratiekamp. Ze eisen meer politie voor de opsporing van mensensmokkelaars. Griekse autoriteiten wijzen op de rol van Turkije. Het is een politiek spelletje, volgens Ioannis Balafas, onderminister voor migratie. Als Turkije de EU onder druk wil zetten draaien ze de kraan open met als gevolg meer vluchtelingen op de Griekse eilanden. In december komt Erdogan naar Griekenland. Tot die tijd houden de Grieken zich rustig tegenover hun buurland.

Hongerstaking

In Athene zijn veertien Syrische vluchtelingen in hongerstaking gegaan voor de Duitse ambassade. Ze wachten op hereniging met hun familieleden die al in Duitsland zijn. In totaal wachten enkele duizenden mensen in Griekenland op hereniging, waar ze volgens het Dublin-verdrag van de EU recht op hebben. Duitsland laat ze echter maar mondjesmaat toe. Minister Mouzalas wijst elke verantwoordelijkheid van de hand. Hij zegt dat Duitsland niet reageert op zijn aanvrage voor chartervluchten. De hongerstakers kregen woensdag steun van 150 demonstranten die riepen: Mama Merkel, open the doors!

Armoede

Intussen groeit de armoede onder de Griekse bevolking nog steeds. Van alle EU-lidstaten is hier de werkloosheid het hoogst, meer dan 20%. Negen van de tien werklozen krijgen geen uitkering en zijn afhankelijk van familie of liefdadigheid. Ook veel mensen die wel werk hebben komen tekort. Ondanks een geringe economische groei en de daling van de staatsschuld is er een toename van armoede onder werknemers. Een derde van de werknemers, meer dan een half miljoen mensen, verdient zo weinig dat ze nauwelijks van hun baan kunnen leven. Verlaging van het minimumloon, met een extra verlaging voor mensen onder de 25, heeft niets geholpen. Bijna 50% van de jongeren onder de 25 zat in 2016 zonder werk. Herstel het minimumloon, was de eis van drieduizend demonstranten gisteren in Athene. De liberalisering van wetgeving geeft werkgevers nu ruim baan voor snel ontslag en extreem lage lonen. Geheel volgens de wensen van de sociaaldemocratische Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem.

In deze omstandigheden kunnen de sociale spanningen  gemakkelijk oplopen. Een steen door de ruit van een immigrant is misschien nog maar het begin.

 1. 3

  Ik maak bezwaar tegen de term concentratiekamp. De mensen in deze kampen kwamen vrijwillig, illegaal en ongevraagd naar Griekenland. Het zijn opvangkampen. Je moet de mensen tenslotte ergens laten. De omstandigheden in de kampen zijn misschien niet optimaal maar als de immigranten(het zijn helemaal geen vluchtelingen) het niet leuk vinden staat het hun vrij om te gaan. Niemand zal hun tegenhouden. Heel anders dan de concentratiekampen van de Nazi’s waar mensen onder dwang naar toe werden gebracht en waar velen stierven van honger en uitputting die opzettelijk werden veroorzaakt met het doel om het verblijf in de kampen zo onaangenaam als maar mogelijk was te maken. Dit kun je niet met elkaar vergelijken. Waar blijft hier de nuance waar Sargasso zich zo graag op beroept?

 2. 4

  @3: De kern van een concentratiekamp is dat mensen heel bewust worden geïsoleerd en van hun vrijheid beroofd omdat men hen niet wil laten mengen met de rest van de bevolking. Ik realiseer me heel goed dat er een groot verschil is tussen deze vluchtelingenkampen en de voorbeelden uit de geschiedenis die jij noemt.
  Overigens waren de nazi’s niet de eersten die deze praktijk hanteerden. Engelsen (Zuid-Afrika) en Amerikanen (Filippijnen) waren hen voor.
  Maar gegeven de meest voorkomende associatie die de term oproept mag je de titel wel als provocatie beschouwen. Bedoeld om de vraag op te roepen hoe ver we nu verwijderd zijn van die vreselijke praktijken uit het verleden.

  De vraag blijft hoe vrijwillig deze ‘opvangkampen’ zijn? Die mensen op Lesbos hadden natuurlijk ook liever via Schiphol gereisd, denk je niet? En waarom bestrijd je hun status als vluchteling? Nooit gehoord van oorlog in die regio? Hier valt nog wel een -genuanceerde- discussie over te voeren.

 3. 5

  De Griekse minister van immigratie Ioannis Mouzalas overweegt hotels en cruiseschepen te huren.

  Is dat een paar jaar geleden hier ook niet al eens voorgerekend? Twee weken budgetresort met zo’n vakantiekoning die achterop de krant adverteert kost evenveel als twee dagen ‘gewone’ AZC-opvang. Je krijgt dat alleen niet uitgelegd aan die arme sloebers die het hele jaar moeten ploeteren voor dezelfde vakantie.

 4. 6

  @4: Het merendeel van de mensen zijn emigranten. Ze hopen hier een beter leven te vinden maar dit is niet de manier om een start te maken. De enige wettige manier is inderdaad via Schiphol en met een visum. Er zijn nu eenmaal wetten en grenzen.
  Ik blijf bezwaar maken tegen de term concentratiekamp.

 5. 7

  @6: Je kunt het ook bezwaarlijk vinden dat de omstandigheden in die onderkomens aan die term doen denken. Daarom stuur ik die getraumatiseerden liever even op vakantie. En dat kan zowaar zonder Schiphol extra te belasten.

 6. 8

  Hoe zat het ook al weer?
  Was het niet rechts, dat in navolging van Verdonk moord en brand schreeuwde om het feit dat een linkse actiegroep/activist zo bijzonder onkies was geweest om in de aanval op het vluchtelingenbeleid een poster met een foto van een concentratiekamp te maken?
  Bleek het gewoon om een Nederlandse illegalenbajes (die bij Schiphol geloof ik) te gaan.

 7. 9

  @4: Eerste keer dat concentratiekampen werden gebruikt was tijdens de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog.
  Zie ook dit interessant artikel (niet achter wachtwoord):
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02582473.2011.567359

  Mensen in die kampen zijn vluchtelingen, gevlucht voor oorlogsgeweld. Maar om geen morele noodzaak te voelen hen op te vangen of asiel te verlenen, worden zij geherdefinieerd als migranten. Dat is net zo goed politiek correct taalgebruik.

 8. 10

  De omstandigheden waaronder zij moeten leven zijn erbarmelijk en enig uitzicht op bevrijding ontbreekt.

  Dan moet dat uitzicht maar eens snel worden verbeterd. Met een paar cruisetochten retour kan al dit humanitaire leed worden beëindigd.

 9. 11

  @10: Stuur je Assad wel ook een berichtje, dat hij genoeg kogels in Latakia inslaat om al dit humanitaire leed te beëindigen als die cruisetochten daar aankomen?