COLUMN - Meneer Rutte, ik heb al eens eerder betoogd dat u te jong bent voor uw functie, aan de hand van een klassiek filmfragment en wat losse voorvallen die daar bij pasten. Toen was dat eigenlijk niet veel meer dan een vermoeden, maar afgelopen week werd dat méér dan bevestigd, en wel door een passage uit uw rede over de opkomst van egoïsme, hufterigheid en ‘het Dikke Ik’:

En dan de mensen die werkloos worden, vréselijk als het gebeurt, maar hoeveel mensen die op een gegeven moment hun baan verliezen, hebben niet meteen het adres in hun hand van het UWV om een uitkering aan te vragen? Ik snap dat niet. Dan vind ik dat als dat gebeurt in je omgeving, je iemand best even mag bijsturen en zeggen: “Joh, die uitkering, als het écht niet lukt, komt-ie wel. Laten we eerst even kijken of jij niet gewoon weer door kan gaan met werken. Laten we dáár nu eens even voor zorgen.”

U bent niet alleen te jong, u mist ook de juiste levenservaring. Als u die in de loop van uw jonge leven had opgedaan, had één zinnetje in uw bovenstaande tekst namelijk al een hele kerstboom aan alarmlichten moeten veroorzaken: ‘Ik snap dat niet.’ De levenservaring waarover u als premier had moeten beschikken, had u bij die constatering de – niet eens zo héél briljante – gedachte moeten ingeven: ‘Als ik het niet snap, is het wellicht niet bijster snugger om me er een oordeel over aan te matigen.’

Ooit verantwoordelijk geweest voor vrouw en kinderen? Voor het aflossen van de hypotheek? Of zelfs maar de huur? Ooit ontslagen? Of in de omstandigheden geweest dat u wel ander werk móest zoeken? En dat alles bij een salaris dat om en nabij modaal ligt? Voor uw informatie: dat is een kwart van wat u nu verdient. Ooit om moeten scholen? Op eigen kosten, of kreeg u het van de belastingen terug en kon u het een jaar lang voorfinancieren? Ooit chronisch ziek geweest? Nét niet erg genoeg om een beroep op allerlei regelingen te kunnen doen? Ooit een echtscheiding meegemaakt? Boedelscheiding? Alimentatie? Ooit ingestort of out geburned? Een depressie gehad? Een psychose? Wel eens in een daklozenopvang geweest? Wel eens een klant gehad die het verrekte om te betalen? Een beoordelingsfout gemaakt die vervelende consequenties had? Ooit een importbruid gehuwd en van de IND aan een minimum inkomenseis moeten voldoen om haar hier te kunnen houden?

Ként u eigenlijk wel mensen die dat soort dingen wel eens hebben meegemaakt? En die daar met u over kunnen praten? En dan ook zo dat zij praten en u luistert, zodat u er nog eens wat van opsteekt? Mensen die níet – zoals u – als baby in een ketel met Prozac zijn gevallen?

Een kleine dosis depressiva dan maar, in de vorm van wat feiten uit het Leven Zelf:

 • Het aantal werklozen is momenteel zo’n zesmaal zo hoog als het aantal openstaande vacatures.
 • Wie nu werkloos wordt, heeft een kans van 58% dat hij langer dan een jaar werkloos is, als-ie tenminste jonger is dan 55 jaar.
 • Wie zijn leeftijd niet mee heeft, loopt 75% kans langer dan een jaar werkloos te zijn.
 • Een WW-uitkering betekent dat je inkomen er 30% op achteruit gaat.
 • Je vaste lasten zoals aflossing van de hypotheek of huur, ziektenkostenverzekering, eigen risico, gas, water en elektriciteit, dalen niet automatisch mee.
 • Bedraagt het totaal van je vaste lasten de helft van je netto inkomen, dan gaat je besteedbaar inkomen zo’n 60% achteruit.

En dan heb ik het nog niet over het UWV zelf, dat elke begrijpelijke en onbegrijpelijke vergissing onmiddellijk als fraude behandelt en mogelijk direct beboet.

Wie in zo’n situatie verantwoordelijk is voor – ik noem maar wat – opgroeiende kinderen en toch de euvele moed heeft te denken: “Joh, die uitkering, als het écht niet lukt, komt-ie wel,” verdient het om onmiddellijk uit de ouderlijke macht ontzet te worden. Wie ten behoeve van de tijdelijke verblijfsvergunning van zijn echtgenote moet voldoen aan een minimum inkomenseis en niet álles doet om dat inkomen veilig te stellen – en dus ook zijn uitkering – verdient een vechtscheiding waar de honden geen brood van lusten. Wie de hypotheek moet betalen en dergelijke risico’s neemt, verdient een huisuitzetting. Wie dermate lichtzinnig omgaat met zijn inkomen, zijn pensioen en zijn geestelijk en lichamelijk welzijn, is niet compos mentis. En wie zijn vrienden aanzet tot dergelijke vormen van roekeloosheid, verdient op zijn minst een stevige ontvriending, en niet alleen op Facebook.

Wat u voorstelt aan onze werklozen, is onbesuisd, onbezonnen en onverantwoordelijk. Geen ondernemer die het in zijn hoofd haalt om op zo’n manier zijn BV te leiden. Alleen wie van het Leven Zelf niets heeft meegemaakt en niks heeft opgestoken, die ziende blind en horende doof is geweest, zal uw adviezen aanzien voor verstandige praat. Voor de rest van de mensheid is het geraaskal van een dwaas.

Seriously Mark: you don’t know shit. Get! A!! Life!!!

Deze column verscheen eerder op Les Clochards.

Reacties (21)

#1 Cheradenine Zakalwe

Rutte verdiend alle stront die hij hier over zich heen gestort krijgt, maar de OP slaat de plank volkomen mis als het over leeftijd en levenservaring slaat. Types als Rutte zullen noot tegenslag kennen en hier levenservaring uit op doen, hoe oud ze ook worden, simpelweg dankzij het beschermde milieu waarin ze zich bevinden.

Levenservaring is niet alleen voorbehouden aan 50+´ers; ook dertigers en veertigers hebben gezinnen, hypotheken, werkloosheidsproblemen en andere ellende. Sterker nog, de huidige generatie 50-´ers heeft het moeilijker dan de ouderen van nu, met hun vaste banen, afbetaalde huizen en royale pensioenen. Doe mij dus maar een dertiger of veertiger als PM, dan een oudere die geen idee heeft hoe jongere generaties het hebben.

 • Volgende discussie
#2 Micowoco

Tja, zoiets dacht ik vier jaar terug al: een lachende PM in crisistijd, berg je dan maar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bas van Stapelberg

Ja levenservaring heeft hier inderdaad niets mee te maken. Zag de uitzending waarin die malloot zijn domme gezwets aan het verkondigen was en mijn kleindochter (klas vwo) had bij staatsinrichting al geleerd dat het verplicht is om je te melden bij UWV. En dat stuk onbenul is MP, intriest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inkwith Barubador

Komt nog bij dat je VERPLICHT bent binnen een week na werkloos worden naar het UWV te gaan, anders kan je naar je uitkering fluiten of wordt er gekort.

Makkelijke he, vanuit het pluche van de macht oordelen over anderen? Typisch VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bas van Stapelberg

@ 4 ja eigenlijk triest toch dat je dit in Nederland als MP hebt zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Arjan Fernhout

Prima stuk waar ik de ideologische kant aan wil toevoegen. Mark Rutte presenteert zich als dominee, als herder, en onderliggend maant hij ambtenaren etc. (de herdershonden) aan om uitkeringen tot een absoluut minimum te beperken. Dat over bankiers is een red herring. Dat er iets moet gebeuren aan die ‘moral hazard’ waaraan bankiers worden blootgesteld is duidelijk, maar dat is kinnesinne vergeleken met het feit dat 40% van de totale winst in de financiële sector gemaakt wordt en dat is winst zonder te produceren. Deze extreem perverse prikkel zorgt er o.a. voor dat (grote) bedrijven met hun grote kasreserves liever hun eigen aandelen opkopen dan in de werkelijke economie te investeren. Daar is iets aan te doen via box 2, maar bij dat idee alleen al beginnen werkgeversvoorzitters en VVD-kamerleden te steigeren. Over dikke ikken gesproken. Maar dan nu de ideologische kant waarin tevens duidelijk wordt dat Mark Rutte geen liberaal is, ondanks het gezeur van o.a. Patrick van Schie en Frits Bolkestein die claimen dat er niet zoiets bestaat als neoliberalisme. Via de gereedschapskist van Michel Foucault:

– De bestuurlijkheid van het leven en de levensomstandigheden van mensen in de moderne staat heeft volgens Foucault te maken met de doorwerking van een specifieke machtsvorm: de pastorale macht. Deze machtsvorm gaat volgens Foucault terug op het vroege christendom en zelfs tot het herderschap van het voorchristelijke Oosten. In Sécurité, territoire, population stelt Foucault dat de herder niet alleen let op de kudde schapen als geheel, hij past ook op ieder schaap afzonderlijk, ziet erop toe dat de schapen geen pijn lijden, gaat op zoek naar de beesten die de weg zijn kwijtgeraakt en behandelt ten slotte de dieren die gewond zijn. Het beeld van de herder die de kudde hoedt, leidt en beschermt, wordt voortgezet in het christendom en nog later in het instituut van de kerk, met als belangrijkste doel het verzekeren van verlossing voor elk individu in het hiernamaals. Technieken als de ‘biecht’ leiden tot een hermeneutische opvatting over en verhouding tot de ‘ziel’, die het mogelijk maakt dat individuen zich op een nieuwe manier als subject van hun handelen kunnen gaan zien.
Anders dan de meeste historici ziet Foucault geen breuk maar een duidelijke continuïteit tussen het herderschap, de christelijke functie van het pastoraat (buitenwereldse verlossing) en de bestuurlijkheid die vanaf de achttiende eeuw het maatschappelijk bestel in de moderne staat doortrekt. De overgang van de pastorale bestuurskunst naar de verbestuurlijking door de staat, zo stelt Foucault, is niets anders dan een overgang van een ‘economie van zielen’ naar ‘het besturen van mensen en bevolkingen.’ Terwijl de functie van het pastoraat en de institutionalisering ervan in de christelijke kerk zich richtte op individuele verlossing, is deze verlossing nu verschoven naar de zorg voor collectieve zaken als ‘gezondheid, welzijn (dat is, voldoende welvaart, standaard van leven), veiligheid en bescherming tegen ongevallen’ Dat wil zeggen: de zorg richt zich op de condities waaronder mensen leven en de wijze waarop hun lichaam als drager van biologische processen (bios) functioneert. Foucault noemt dit biopolitiek. De moderne machtsuitoefening is dan synoniem met biomacht.

Biopolitiek

(….) De verschijning van de bevolking op het politieke toneel gaat bovendien gepaard met de opkomst van de nieuwe bestuurspraktijk van het liberalisme. Deze ontleent zijn bestaansgrond niet aan de staat, maar aan de samenleving (societé) en vooral aan het functioneren van de markt. Belangrijk hierbij is dat dit niet tot minder bestuur leidt, integendeel. De voorafgaande bestuurspraktijken ontlenen hun rationaliteit aan de vorm van de staat en het juridische instrumentarium van de wet. De politieke doelstellingen blijven hierbij duidelijk en onproblematisch, beperkt als zij zijn tot het garanderen van het voortbestaan en de versterking van de staat. In het liberalisme gaat het er echter veel meer om de maatschappij volgens haar eigen principes te laten besturen, denk aan de idee van een ‘onzichtbare hand’ waarmee Adam Smith in An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776) de paradox beschreef dat mensen handelen uit eigenbelang en toch bijdragen aan de gemeenschap en het publieke belang. Biopolitiek ontstaat dus precies op het moment dat economie en politiek in elkaar verstrengeld raken. In de woorden van Foucault: ‘De biologische kenmerken van een populatie worden relevante factoren voor economisch managen. Het wordt noodzakelijk een apparaat rond ze te organiseren dat niet alleen hun onderwerping (assujettisement) garandeert, maar tevens de constante toename van hun nut.’ –

http://www.marcschuilenburg.nl/_publications/_articles/biopolitiek.html?module=periodicals&periodical_id=30&issue_id=1445

“De geboorte van de biopolitiek,” een bundeling colleges van Foucault eind jaren ’70, is zeer toegankelijk en opgeschoond van (methodisch) moeilijke taal. Eenvoudiger dan Marc Schuilenberg hier in kort bestek weergeeft. De colleges waren zeer populair en er waren twee zalen voor nodig om de 500 ‘studenten’ te herbergen. Foucault klaagde er over en besloot om ’s ochtends om 8 uur te beginnen. Dat hielp niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Wim Raven

Maar waarom wordt zo iemand dan gekozen, nu al voor de tweede keer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 tigger

@7:
Gekozen? Hij is niet gekozen als MP. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders heeft op zijn partij gestemd. Iets minder dan 90% daarvan heeft op Rutte gestemd als lijsttrekker. Minder dan een kwart van de stemgerechtigden heeft dus op hem gestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Wim Raven

@8: Dat is verontrustend veel. Ze zullen hem ook hebben genomen omdat de bruine stront aan zijn handen, door de omgang met dat andere onzegbare kwart van de kiezers, hem kennelijk niks kan schelen. Een land krijgt toch de regering die het verdient.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Prediker

Okee, prima: Mark is een leeg vat. Zondagskind, geen levenservaring. Rubberen Rutte waait met iedere wind mee ook: links-liberaal, xenofoob-rechts, het maakt allemaal niet uit, zolang hij maar denkt er politiek garen bij te spinnen.

Maar stel nu dat bij de verkiezingen in 2010 de PvdA als grootste uit de bus was gekomen en Job Cohen minister-president was geworden. Zou het beleid dan nu zoveel anders zijn geweest?

Dat zou namelijk wel eens tegen kunnen vallen.

Denk daar eens over na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Micowoco

@10: ik doe niet aan wat-als-vragen, maar het kan zeker erger dan Rutte.
Halve Zoolstra is een Heel Erg Enge Man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 tigger

@11:
Het voordeel van Halbe is dan weer dat hij veel meer tegenstand zou krijgen van het “linkse” blok.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Michel

@10: Inderdaad, daar heb je een punt. Maar dat is dan ook natuurlijk de reden waarom de PvdA nooit de grootste zal worden: voor neoliberaal beleid kun je beter op de VVD stemmen, die komen er tenminste voor uit, behalve dan dat ze het voorvoegsel ‘neo’ weg laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Oma Els Raven

@6: HIJ:….MIN-KUKEL-PROFITEUR,…IS immeres een Vreselijk: Over het Paard:…GETILD:…Menneke!!!!!! ;) (N) (N) (N) BAH!!!!!! (N) (N) (N) ON-begrijpelijk, Dat: HIJ, JA: JUIST: HIJ:..MIS-MUNT-p-TJE IS: Geworden!!!!!! (N) (N) (N) HOE: Bestaat Dat, in: (Vredes-Naam!!!!!!!!!!!!!? SNAPPEN: JULLIE dat: nog?????? NOU; IK dus: NIET hoor!!!!!!!!!!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Oma Els Raven

@6: HIJ:….MIN-KUKEL-PROFITEUR,…IS Immers een Vreselijk: Over het Paard:…GETILD:…Menneke!!!!!! ;) (N) (N) (N) BAH!!!!!! (N) (N) (N) ON-begrijpelijk, Dat: HIJ, JA: JUIST: HIJ:..MIS-MUNT-p-TJE IS: Geworden!!!!!! (N) (N) (N) HOE: Bestaat Dat, in: (Vredes-Naam!!!!!!!!!!!!!? SNAPPEN: JULLIE dat: nog?????? NOU; IK dus: NIET hoor!!!!!!!!!!!!! @10: NEE, dat denk,…Weet ik, haast Wel: ZEKER,..van: NIET:….( Toevallig!!!!) Ik: Bedoel dan: Job-Cohen:…beter???????????? HIJ, weet HELEMAAL: NIX, van WAT er In De: BUITEN-WERELD: Neder-VER-NEDER-Land: Afspeelt, en Heeft DAAR Ook: HELEMAAL, GEEN: INTERESSE voor, Integendeel met:…Emile-Roemer, ONZE: SUPER-SP-MAN. (Y) (Y) (Y) ON-geinteresseerdheid, noemt MEN: Dat!!!!!! BAHHHHH!!!!!! (N) (N) (N). Wat, KAN: MARCIE-RUR-JE-FLUT-JE-NIX-NUT-JE, Dat nou: Schelen: ALLEMAAL. Een: RIJKE-ELITE-LUI-S-ZOON, IS HIJ, ook nog, denk ik: Zo!!!!!! Job-Cohen, IS Zo: Ongeveer,..NET ZO, als: HIJ!!!!!! (N) (N) (N) (N) DUSSSS:…DAT, Wordt “M: OOK: NIET!!!!!
Maar: HIJJJJ:…M.R, MOETTTT: ZEKER: MOVEN/WEGGGGG, & SNEL!!!!!!! ;) (Y) (Y) (Y) Nou; DAT, Is dus zo Ongeveer: Mijn: OPEN, en: EERLIJKE: Mening, en NIXXX:…STIEKUMS/ACHTERBAKS

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Soul

@10: Ik denk ook niet dat dit een pleidooi is voor de PvdA. Degenen die destijds dit siamees gedrocht creëerden met hun strategische stem, verdienen inderdaad deze regering. Hoewel het voor de meeste andere lijsttrekkers van weleer ook zou hebben gegolden. dat we met een vergelijkbare situatie zouden zitten. D66, CDA, CU, SGP, Groenlinks, PVV allemaal hebben ze in het verleden bewezen dat het allemaal pluche is. Ik geloof zelf niet meer in de politiek als oplossing voor de problemen die mede mogelijk werden gemaakt door dit zootje oplichters. Maar voor wie dan toch zo nodig moet stemmen zou ik de SP en PVDD weleens willen zien regeren. Samen met wat partijen met frisse nieuwe ideeën zoals MENS en de Piratenpartij. Regenten, lobbypoppetjes en Bilderbergers eruit, echte volksvertegenwoordigers er in. Hoe moeilijk moet dat zijn als de macht uiteindelijk bij het volk ligt? toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Soul

Je kunt je afvragen of Mark Rutte een verstoorde visie heeft op de werkelijkheid. Of gewoon die positie heeft gekregen omdat hij de meest geschikte persoon is om stoïcijns mensen op het verkeerde been te zetten en te misleiden om belangen veilig te stellen van de krachten achter het neo-liberale gedachtegoed. Vergezocht? Misschien, tenzij geloofwaardiger dan de botte blindheid waarmee Rutte zijn beleid probeert te verkopen. Kijk hier anders eens naar: Sluit denk ik mooi aan: https://youtu.be/UmXeML9j9dE?list=PLiXsS57VqmDzsNpuBDpvRXQkPxORJgR7t

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 EricvdB

@13: Dat is wel nogal een verschil. De VVD profileert zich graag als liberaal, maar is sinds Verdonk alleen nog maar conservatief. Law & order, kleine overheid, dat soort zaken. Ooit bestond de VVD uit een liberale vleugel en een conservatieve vleugel, maar inmiddels doet de conservatieve vleugel zich voor het image voor als liberaal en stemt de voormalige liberale vleugel van weleer D66.

Niet voor niets doet de VVD doet al lange tijd graag zaken met de SGP. Toch de minst liberale partij van de Tweede Kamer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joke

Rutten en consorten zijn een stelletje. Narcissen mijn mening

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 zopie

Ik krijg steeds sterker de indruk dat onze MP, zijn kabinet en de hele tweede kamer als enige doel hebben de aandacht af te leiden van de mensen die echt de beslissingen nemen in dit land.

Brood en spelen. Het amfitheater in Den Haag is Nederland in het klein. In de arena vechten gladiatoren tegen elkaar en wordt af en toe iemand voor de leeuwen geworpen. Wij weer tevreden. Maar enige betekenis heeft het allemaal niet.

Rutte illustreert dat feilloos door al jaren lachend nieuwe diepten te geven aan het nihilisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hm

No 20
ik deel met je ook mijn visie .

 • Vorige discussie