“Generatiekloof blokkeert verduurzaming”

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

vlamaardeHet lichtgroene toekomstgerichte blog WorldChanging ziet een generatiekloof bij het onderkennen van de urgentie van milieuproblemen. Juist nu er snel geschakeld moet worden ‘staan de ouwe lullen in de weg…’ zo stelt het blog. In de komende twee decennia zullen bij ongewijzigd gedrag verschillende cruciale planetary boundaries worden overschreden waardoor het leven op aarde ernstig gevaar loopt. Hieronder vallen voor de atmosfeer een CO2-concentratie hoger dan 350 ppm en een grotere daling dan 5% van het ozon gehalte en voor de verzurende oceanen is de ondergrens 80 µmol CO3 per kg-1. Verder zijn er cruciale grenzen aan ontbossing, zoetwatergebruik en biodiversiteitsverlies.Terwijl jongere generaties pleiten voor een snelle transitie zijn het vooral de oudere heren die roepen dat dergelijke veranderingen tijd kosten en onnodig vertragen aldus Worldchanger Alex Steffen (1968).

Eerlijk gezegd vind ik Steffen’s generatiekloof nogal ver gezocht. Zo kan de stokoude milieuactivist Lester Brown (1934) toch behoorlijk drammerig danwel urgentie-bewust overkomen. Dichterbij huis stelt milieumastodont Wouter van Dieren (1941) dat we nog maar 20 jaar hebben om over te schakelen op een duurzame economie. Wubbo Ockels (1946) promoot al jaren vurig een snelle toepassing van duurzame technologieën. Hoezo generatiekloof? Het verschil wordt niet bepaald door leeftijd maar of mensen begrijpen dat de problemen urgent zijn en bereid zijn er iets aan te doen. Maar desalniettemin het blijft een goude leus: Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen staan alleen maar in de weg…

Reacties (38)

#1 klaplong

Die kloof ligt vooral zo tussen eind jaren 60 en eind jaren 70. Op de een of andere manier is er van 67 tot 80 een compleet nutteloze generatie geboren van visieloze, karakterloze mensen. (Wellicht was zonder hen de wereld wel vrij geweest van FOX, RTL 4 en SBS? We zullen het nooit weten. Dat wansmaak hoogtij viert bij deze generatie is sowieso wel duidelijk)

Het is jammer om het te moeten constateren maar als we gewoon reeel zijn kunnen we deze mensen zo gauw mogelijk op een zij spoor zetten en weren uit elke invloedssfeer.

 • Volgende discussie
#2 ReinoutS

Hee, @klaplong. Ik ben van ’77 en ik vind dat je poep praat!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 klaplong

oh…

ik dacht dat ik onwijs gefundeerd een bepaalde groep eruit haalde.

Ben juist bezig een politieke partij op te richten en zoek nog een geloofwaardige zondebok.

Waarschijnlijk begint er na mij weer zo n domoor van jou generatie te zeuren over de val van de muur en dat daarna pas het consumentisme is begonnen. Proofs my point natuurlijk: de echte consumentistische ellende begint bij de mensen die op dat moment 15 zijn ongeveer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gbh

@klaplong, ik ben van ’67 en in de jaren ’80 geloofden we nog met visie in een betere wereld, na de val van de muur was het enigste wat overbleef buy, buy, buy, consumptie als opperste vorm van geluk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 klaplong

@ GBH

Warempel, daar gaan we al! Jouw generatie dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gronk

Ik heb juist het idee dat het net andersom is: de oudere generatie is relatief neutraal, maar onder de jongeren heb je een vrij luidruchtige groep hardcore klimaatveranderingontkenners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jack Random

Visie is zowiezo een schaars goed, ongeacht welke generatie of geboortejaren je neemt.

Maar helaas is er bij ‘mijn’ generatie, dertigers, maar erg weinig animo om de ouwe lullen met een ferme trap onder hun aan het pluche geplakte reet richting bejaardentehuis te schoppen, en zelf eens wat verandering te brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gbh

@klaplong, waar ik voor sta of niet maak ik zelf wel uit, niet jij

volgens de bvd was ik zo visie- en karakterloos dat ik staatsgevaarlijk schijn te zijn

en wat is jouw veredelde generatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 gronk

Ik zie in m’n directe omgeving (overheid) dat sommige ‘jongeren’ in no-time veranderen in verzuurde ambtenaren, of in ‘laten we alles vooral zo laten zoals het is, want verandering is risico is eng’-managers. Daar hoef je dus niet twintig jaar in overheidsdienst te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DrBanner

1.
Ik denk dat de grenzen tussen generaties niet op een jaartal scherp zijn, maar
het is zeer moeilijk iemand die meer dan 10 jaar in leeftijd verschilt met dezelfde mindset.

2.
Sowieso hoe ouder je wordt, hoe conservatiever de neiging en wat dat betreft is momenteel een vergrijzende groep babyboomers en een nixerige groep van net erna wat betreft ‘sense of urgency’ een blok aan het been.

3. Kinderen krijgen hakt er trouwens ook behoorlijk in – qua conformeren aan de huidige situatie, en afnemende ‘visie op’ en ‘enthusiasme voor’ verandering.

4. Hopelijk heeft kleinkinderen krijgen een tegengesteld effect op 2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 larie

“nixerige groep” ?

Objection your honour…uhhh welke generatie is U dan !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 DrBanner

Voorhoede post-nix — pre-millenial — als ik mezelf mag indelen :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie

Weetje..ik ben vande grijze golf alleen niet grijs en dik en levend dood. Soms kan ik me niet zo vinden in je #10 bijvoorbeeld, where do i fit in, denk ik dan.

Wel is het zo dat als ik veelal generatiegenoten ontmoet (zie, ik ontmoet ze niet..te ver weg) voel ik zoiets alsof ik met mijn opa praat.

Maar ik ben niet alleen!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 larie

Nu ik je toch even “ontmoet” mijn gedachten qua antropogene invloeden zijn in jouw lijn. Ik geef daar voordrachten over. De directie alhier zal dat beamen. Stempel me niet als anders..

dank u..fraaie avond niet? *palm plant*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Roeland

Voel me getriggerd door deze post omdat ik zelf als (relatieve) jongeling (27) werk in een groot nederlands bedrijf waar de gem. leeftijd rond de 50 ligt. Daar zitten vaak mensen bij die verandering afremmen met de opmerking dat verandering tijd kost.

Wat ik de afgelopen jaren denk te hebben geleerd heb is dat je bij veranderingsprocessen niet teveel moet kijken naar hoe lang ze duren. Natuurlijk moeten we binnen 20 jaar overgestapt zijn op nieuwe vormen van consumeren (en dus produceren) maar bij een verandering gaat het volgens mij om het proces waarbij mensen leren dat er iets anders moet.

Op het moment dat iemand voelt en/of beredeneert dat anders beter is komt de actie. ipv ouderen of jongeren de schuld te geven van de ’traagheid’ kunnen we beter proberen elkaar te helpen inzien wat er anders kan en hoe we dat samen gaan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 larie

Bloemetje voor Roeland:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 larie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Anton

Verandering wordt vooral getriggerd omdat er een noodzaak is om te veranderen. In het geval verhoogd broeikas effect is die noodzaak onvoldoende aangetoond met als gevolg dat er weinig bereidheid tot veranderen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Francois

ik (1956) zeg: onzintheorie
leeftijd zegt niks
intelligentie misschien?
(de broeikasontkenners zijn wel vaak dom, nu ik erover nadenk) :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 alt. johan

@20: Geen 100% ontkenner, maar zeker sceptisch, is hij dom? http://www.klimatosoof.nl/node/899

De meesten leggen teveel nadruk om toekomstige bedreigingen die gewoon lastig te bewijzen zijn.

En ook al zouden wij ons voorbeeldig gaan gedragen dan zijn we nog afhankelijk van andere landen, wat die gaan doen met hun C02 uitstoot.

Men vergeet dat efficiënt energiebeheer nu direct al voordelen oplevert. Minder afhankelijkheid van olieproducenten, innovatie in nieuwe techniek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 DJ

@21, lastig bewijsbaar betekent niet automatisch onwaar.

@19, ‘onvoldoende aangetoond’, nogal een betweterig statement, het bestaan ervan is veel minder onzeker dan de oorzaak, grootste onzekerheid ligt bij de oplossing. De noodzaak om het klimaat binnen de huidige grenzen te houden lijkt mij dusdanig evident dat het aantonen daarvan een studentenwerkstukje is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 seven

De babyboom is gewoon erg welvarend, en mensen die welvarend zijn willen niets veranderen, want ze zijn tevreden en zelfs bang dat ze hun levenstandaard moeten aanpassen naar beneden. Neem ze maar eens een jaar AOW af, dat lukt niet. Zo ook die 2 of 3 vakanties naar het buitenland, ze gaan toch. Vinden dat ze er recht op hebben. Veel protesten voor hun eigen situatie maar alleen voor veel dingen die ten koste gaat van veel dingen na hun tijd, en niet alleen op milieuvlak. Immers wat laten ze als erfenis na? Staatschuld hoog, gasbel grotendeels leeg, onopgeloste sociale problemen, oa immigratie, regelingen die nog wel voor de babyboom gelden, maar niet voor de generaties daarna, behalve dat die jongere generaties het wel mogen betalen (VUT WAO AOW Huizenprijs). Misschien dat ze in het beste geval na een wereldreis nog een spruit in de grond planten.. om te kunnen zeggen dat ze groen bezig zijn, idem PV paneel. Verre reis a 5000 liter kerosine pp maar wel een boompje van 4 euro a 100,- laten planten hoor.. en denken dat het helpt (NOT CO2 opname van gras per m2 is hoger dan bos)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 seven

Hans Labohm in buitenhof http://www.youtube.com/watch?v=DYuDPWGnboQ (deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=59-NSHO4VSI )
0,3 procent is menselijk deel van de totale C02 uitstoot. 99,7 procent (vulkanen, oceanen enz is natuurlijk)
Vele IPPC wetenschappers zijn het niet eens met de samenvattingen van het IPPC. De onderzoeksuitkomsten zelf waren veel genuanceerder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Wemmers

@22
Als we even kijken naar de geologische geschiedenis van de aarde lijkt mij ‘het binnen de huidige grenzen houden van het klimaat’ een /ironie modus aan/ lichte /ironie modus uit/ overschatting van de maakbaarheid van onze wereld.

Alle gekheid op een stokje. Het huidige kabinet heeft rustig de bouw van 5 nieuwe kolencentrales goedgekeurd. Met die acute risico’s valt het dus wel mee.

Lijkt me trouwens verstandig om propaganda (Al Gore) niet te verwarren met wetenschappelijk bewijs. Het eerste hebben we in overvloed, het laatste is flinterdun.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Guus

@25 Leuk dat je de geologische tijdschaal erbij haalt. Wie heeft zich wel eens afgevraagd hoeveel CO2 er de laatste 150 jaar vrij gekomen is door verbranding van fossiele brandstoffen? Wie heeft zich daarna wel eens afgevraagd hoelang het geduurd heeft, ooit in een heel ver verleden, om diezelfde CO2 uit de atmosfeer te halen en vast te leggen in de fossiele brandstoffen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Carlos

Na de roekeloze first post van klaplong ben ik toch wel benieuwd welk bouwjaar deze wandelende ad hominem zelf heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 mescaline

Ik kan wel lachen met klaplongs en gronks explosies. Allebei generatie JSK vermoedelijk. René ook ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 anderS

Algemeen is er meer sprake van het volgende:

Korte termijn belang heersende klasse (elite) is strijdig met lange termijn belang van het geheel (volk).
Ontleend aan: http://www.ted.com/index.php/talks/jared_diamond_on_why_societies_collapse.html

En dat ongeacht de generatie.

Wie de consument nu aanpakt, wordt afgestraft door burger in verkiezingen
Wie de Babyboom verworven rechten probeert op te laten geven, pleegt politieke zelfmoord
Wie de dertigers met opleiding niet te vriend houdt, krijgt straks een boomerang in z’n gezicht.

Ik vindt persoonlijk vooral de ‘babyboom’ generatie erg hypocriet. Van hippie to yuppie, van idealen tot villa’s. Da’s deels het verloop van een leven natuurlijk. Maar kwalijker is, zij hebben Nederland in hoge mate gevormd tot wat het nu is.
En nu daar best wat negatieve aspecten aan blijken te zitten, ligt het aan ‘ons’ de generaties die op hen volgden. En komt er bij elke suggestie tot aanpassing (Zorg, HRA, AOW) een dreigend gegrom uit een bepalende kiezersgroep..

Gek genoeg zijn de +/- babyboomers die ik ken en
spreek zich hier zeer van bewust, zijn zij bereid en zelfs actief in deze verandering.

Maar de groep als geheel werkt niet helemaal. Dat zien we vaker, ook in het laatste 21 minuten onderzoekje niet?

Die anderen moeten allemaal veranderen.
Ik doe allang wat ik kan
Respecteer mijn rechten en vrijheid, en beperk dat ongewenste gedrag aan de overkant aub

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 DJ

NIMBY is toch ook van die generatie …

@25, (azijnmode) wetenschappelijk bewijs is iets bijzonders, komt vooral voor in den wiskunde, de andere disciplines tonen alleen iets aan obv een getoetste hypothese. Je kunt namelijk ook bijzonder moeilijk bewijzen dat er niets in het klimaat verandert is de laatste 150 jaar. Meesten kijken wel verder dan El Goor hier …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 vandyke

Leerzaam weer hoor Sargasso. Ik begrijp nu dat niet de moslims overal de schuld van zijn, maar de babyboomers.
Veel verschil is er niet overigens. Het ‘bewijs’ voor beide stellingen, dat ik tot nu toe gezien heb, is flinterdun.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 DJ

Iedere discussie die een groep overal de schuld van geeft is verdacht … Alsof een oorzaak alles verklaard …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 DrBanner

@26 Laten we de geologische tijdschaal er maar niet bij halen, vorige week (@15 thx) nog gedaan.
https://sargasso.nl/archief/2009/06/27/waterland-2112-het-water-kwam-toch/#comments

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 DrBanner

@31 Bewijs maar eens dat je geen bewijs hebt gezien!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

@34 Wat hij gezien heeft is flinterdun. Dat is toch bewijs genoeg ? Hoeveel meer flinterdun bewijs wil je hebben ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Klaplong

@ Carlos

Sorry, aan de late kant: bouwjaar 1983.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JSK

@32: Alsof je verklaart met een ‘d’ schrijft. Sorry, maar iemand die in een discussie over criminaliteit en etniciteit (paar weken terug) over Markov-ketens begint moet de meest elementaire Nederlandse grammatica kunnen beheersen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 DJ

@JSK, Je hebt gelijk, mijn enige en marginaal valide excuus is een vrije school opleiding … rekenen lukt beter dan schrijven ;) als mijn spellingchecker er niet over valt, ga ik nat … I stand corrected. Helpt ook niet als je de hele dag alleen maar in het Engels communiceert.

 • Vorige discussie