Geen ruimte meer voor oude idealen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Tijger (foto:flickr/belgianchocolate)

De roofdieren hebben bloed geroken, en Duyvendak smaakte naar meer. Hun blik is nu gericht op Minister Cramer, die in 1986 de inbraak in het ministerie van economische zaken “ondersteunde”, door als voorzitter van Milieudefensie een advertentie mede te ondertekenen waarin de inbraak werd ‘opgeëist’.

Cramer zelf heeft de les van Duyvendak goed begrepen. Je sympathie uiten voor een daad die weliswaar onwettig was, maar wel aan het licht bracht dat de toenmalige minister van economische zaken de Kamer had voorgelogen is in het huidige politieke klimaat levensbedreigend.

Ze ontkent dus in alle toonaarden er iets mee te maken te hebben gehad. Ze wist zelfs van niets: “Als ik de advertentie toen had gezien, had ik ervoor gezorgd dat mijn naam goed gespeld was”. Ja natuurlijk, mevrouw Cramer. Met een beetje goede wil kan ik nog geloven dat uw naam er onterecht bijstond, maar dat u er niet van op de hoogte was? Tegenwoordig kan je daar misschien nog mee wegkomen, wie leest er immers nog een krant, maar ruim 20 jaar geleden werd dat stuk dode boom nog verslonden.

Een leugentje dus, voor eigen bestwil. Want de nieuwe politiek correcten, aangevoerd door GeenStijl en De Telegraaf, staan al klaar om de eerste steen te werpen.

Regels zijn regels en daar heb je je als hersenloze zombie maar aan te houden, ook al druisen de gevolgen daarvan tegen al je gevoel in. En zo verdwijnen de oude idealen langzaam uit de Kamer en worden de nieuwe ‘idealen’ van Wilders en Verdonk steeds meer omarmd.

Welkom in het nieuwe Nederland.

Reacties (30)

#1 Peter

Opruimen die zooi. De sixties-hippies kunnen we wel met rust laten. Die zijn ondertussen te oud om nog gevaarlijk te zijn.
De zeventigers heb je ook geen last meer van. Die zij hard bezig hun pensioen veilig te stellen. We moeten er wel nog wat wegwerken door subsidies stop te zetten.

Neem nou die jazz en kraak- en piep orkestjes, die je niet alleen in de concertzaal en het Bimhuis tegenkwam, maar ook bij FNV-demonstraties en anti-apartheidtoestanden stonden te spelen. Nee, die zijn inmiddels mooi “kaltgestellt”.

Maar die tachtigers. Die tref je nog overal volop actief aan. Tot in de regering!
Eigenlijk moet iedereen die met zijn volle bewsutzijn daarbij aanwezig was, het veld verlaten. Tuurlijk, er is verschil tussen iets echt doenb of er naar staan te kijken. Maar als toeschouwer ben je toch minstens medeplichtig.

Laat ze nou niet zeggen: wij hebben het niet geweten.
Zeker een ruime driekwart van regering en parlement kan opkrassen. Meegewerkt aan of toegekeken bij subsidieverstrekking aan dubieuze clubjes, die nog slechter zijn voor ons land, dan nepkaas en en het uitleveren van de Daf aan Mitsubishi.

Ze hebben het geweten en nu zullen ze het dus weten.

 • Volgende discussie
#2 RonvO

Hear hear!

Overigens geldt dat “regels zijn regels” natuurlijk niet voor maximumsnelheden, rode verkeerslichten en te brede dakkapellen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Chris

Ik geloof er geen snars van dat ze het niet wist. Ik vind het argument dat haar naam verkeerd gespeld was wel grappig. Volgens mij was dat de tijd van de Kollektieve Aksies en andere vormen van lijdzaam verzet tegen het juk van het groene boekje.
Dan lijkt Kramer me juist logisch,
al had ik dan wel verwacht dat ze zich ook
Sjakkelien zou noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jay

Het niveau van de reacties onder het Telegraaf-artikel maken van mij weer een onvervalste misanthroop. Mensen zijn verachtelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Peter

@3: Sjakkelien. Juist. Waarmee het bewijs is geleverd dat Jacqueline het niet geweest kan zijn.

Overigens weet je het maar nooit met c’s en jacquelines. Het was toch ook Jackie Kennedy en niet Jacqueline Cennedie?
Ojassis, wat een flauwe witz…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Domino

Het was ook al Duijvendak of Duyvendak. Cramer is al geen sterke minister, maar als je leest wie er van haar allemaal subsidie krijgt vraag je je helemaal af waar deze salon-socialiste mee bezig is. Zie de (hier geroemde) Telegraaf.

Er staat ook beschreven hoe je het aanvragen van subsidie het best kan inkleden. Wel snel zijn, want het zou zomaar kunnen dat het mes erin gaat en Cramer de laan uitgestuurd wordt.

Als ik gevraagd word voor dit hoge ambt zeg ik uiteraard direct JA, zonder nadenken en zonder overwegen. Een kind doet de was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 KnapZak

Ach, advertentietjes al dan niet ondertekenen acht ik nog altijd minder ernstig dan illegale oorlogen steunen en met houwitzers Afghaanse dorpjes naar God schieten. Of je luchtruim openstellen voor ontvoeringen van “terroristen” naar landen waar ze gemarteld kunnen worden. Etc. Etc. Eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Martijn

20 juni, 1986, de telefoon gaat op het secretariaat van Milieudefensie.
“Met Milieudefensie.”
“Hallo, we gaan een advertentie zetten in de Volkskrant ter ondersteuning van de anti-kerncentraleonthullingen van Bluf! Tekent Jacqueline?”
(Roept) “Jacqueline, er komt een advertentie over Bluf! tegen kerncentrales. Of je ook tekent?”
(Kijkt verstoord op) “Tegen kerncentrales? Zet mijn naam er maar bij.”

Het kan best zijn dat Cramer liegt, maar het is echt niet moeilijk een plausibel scenario te bedenken waarbij haar naam verkeerd gespeld zonder dat ze het zich kan herinneren bij de advertentie is gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arnoud

@6: als je de Telegraaf gelooft op haar eenzijdige blik, verwacht je dan nog een serieus antwoord? Dit kabinet verstrekt dezelfde subsidies als de rechtse kabinetten met VVD en LPF hiervoor. Je simplistische kijk maakt je dus helaas ongeschikt om überhaupt in de buurt te komen van een topfunctie. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

Natuurlijk mag een regering iedereen voorliegen, zo lang ze het maar geheim houden. En het openbaren van dat geheim moet als een terroristische misdaad bestreden worden.

De leukste zin hierboven is echter: “Maar als toeschouwer ben je toch minstens medeplichtig”. Dus iedereen, die niet in het verzet tegen de Duitsers zat, was medeplichtig. Tijden veranderen. Dat was nou juist een van die zaken, die je in de jaren 80 nog niet mocht beweren, maar nu rechts vrijheid van belediging op heeft geëist, mag dat blijkbaar wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jan

Schiet mij opeens een leuke titel voor een nieuwe film te binnen: Kramer vs Cramer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@6: “maar als je leest wie er van haar allemaal subsidie krijgt vraag je je helemaal af waar deze salon-socialiste mee bezig is. Zie de (hier geroemde) Telegraaf”…

En waar begint de link waar domino ons naar verwijst dan mee: “De stichting Wise kreeg twee jaar geleden 64.060 euro subsidie”. Een paar zinnen later schrijven zij: “Zijn wij nu gek dat we dit niet begrijpen, of is de verantwoordelijke minister Cramer van VROM mesjogge?”.

Het antwoord op die vraag is simpel, als ze het zelf zo stellen: zij zijn gek. Even rekenen… 2 jaar geleden, dat was, ff wachten, ff m´n rekenmachine pakken… Dat was 2006. Maar wacht eens even… Wie was er toen minister van VROM? Moeilijk. Er waren er 2 dat jaar. Sybilla Dekker en Pieter Winsemius, allebei van die verfoeide linkse subsidieclub de VVD.

Of zou het wel of niet terecht verstrekken van subsidies afhankelijk zijn van de partij, waarvan de betrokken minister lid is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Domino

Eerlijk is eerlijk: pedro je krijgt bij deze een pluim, pardon, een blanco steen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

PS: en als de Telegraaf/GS nu aan zouden tonen, waarom door hen genoemde subsidies onterecht verstrekt zijn (welke subsidies voldoen niet aan de regels voor die subsidie?), of welke door hen genoemde subsidies misbruikt zijn, zouden hun artikelen daarover nog enige meerwaarde hebben. Zo maar een opsomming geven van subsidies, waar je het persoonlijk net mee eens bent, is wel erg gemakzuchtig. Dat kan iedereen.

Zo kun je tegen alle subsidies aan het vrije bedrijfsleven zijn (een bedrijf dat zichzelf niet kan bedruipen, heeft geen bestaansrecht). Tegen alle subsidies aan religieuze instellingen (vrijheid van geloof moet niet gesubsidieerd worden). Tegen subsidies voor het eigen woningbezit (hypotheekrenteaftrek drijft de huizenprijzen omhoog). Enz, enz. Nu heb ik al 3 heel algemene subsidies genoemd en per subsidie al meer zinvolle argumenten aangevoerd dan GS en de Telegraaf (“de voorzitter is de broer van levenspartner van” is niet bepaald een erg sterk of goed onderbouwd argument te noemen, maar wel het enige argument, dat genoemd wordt) bij elkaar.

Of zou het argument -tussen de regels door- zijn dat alle milieusubsidies per definitie fout zijn?

En waarom pikten ze de suggestie niet op, om ook eens te kijken naar de meer dan 1 miljoen euro per jaar, die de Stichting Nederland Maritiem Land ontvangt uit naam van “zeescheepvaart, scheepsbouw, maritieme toeleveringsindustrie, offshore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, maritieme dienstverlening, visserij, Koninklijke Marine en watersportindustrie” voor “verbetering van het maritieme beleid in Nederland en op de verbetering van het imago van de cluster”. Zijn dat sectoren, waar zo weinig in geïnvesteerd wordt, dat subsidie noodzakelijk is? Is er wat mis met het imago van de bedrijven in die sector, dat zo een grote subsidie rechtvaardigt? Of beoordelen Telegraaf/GS de subsidies alleen volgens hun eigen vooroordelen? Dat laatste verklaart dan weer wel het gebrek aan argumenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Chris

@9

Zo zie je maar dat de ambtenaren de echte macht hebben. Weer een reden om daar maar eens flink op te bezuinigen! ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Peter

De provincie Zeeland, de geboortegrond van onze MP, geeft geld aan wat Belgen.
Waarom wordt nu niet op hoge toon geëist dat JP de MP hard ingrijpt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

“de voorzitter is de broer van levenspartner van”

En nu trap je al in de val die de Telegraaf zet. Was de voorzitter de broer van de levenspartner van Cramer (die bovendien niet de minister was die de subsidie verleende aan de stichting waarvan de broer van de levenspartner van een oppositiekamerlid voorzitter was)?

Dat noem ik nog eens vrij associeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Peter

Oh ja en nog even @10 (pedro)
voor alle duidelijkheid: dat van die medeplichtige toeschouwers meende ik in de 80’er jaren rechtgezet te hebben.
Komt er echter een waarden-en-normen offensief, waarbij mensen nu worden opgeroepen elkaar te “corrigeren” als ze een overtreding van die normen en waarden menen te zien.

Ik meen dat er al eens is gezegd dat de aanpak van JP en consorten mensen eerder uit elkaar drijft dan bij elkaar brengt.
In zo’n sfeer zien de Teledinges en GS kennelijk hun kans schoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 jackie O

@5: Het is Onassis, niet Ojassis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@17: Hoho. De broer van de levenspartner van een voormalig oppositiekamerlid. En die subsidie moet nu stopgezet worden, want minister Cramer heeft vroeger misschien wel een oproep ondertekend, waarin steun werd betuigd aan een actieblad, waarvan de levenspartner van de zus van de broer ooit een van de redacteuren is geweest.

@18: wat bedoel je precies met “dat van die medeplichtige toeschouwers meende ik in de 80’er jaren rechtgezet te hebben”?

Oproepen om andere mensen te corrigeren zouden niet nodig moeten zijn, dat zouden we allemaal moeten doen, dan wordt het ook veel minder lastig om dat te doen, want dan weet je dat niet de enige bent. Ikzelf doe dat bijna altijd, zeker als er meerdere mensen in de buurt zijn. Veel mensen zijn onzeker, maar als je het voortouw neemt, komen de meesten je toch wel steunen.

De krakers in de jaren 80 hebben dat ook heel actief gedaan: zij corrigeerden de speculanten, die halve volkswijken leeg lieten staan (bij een toentertijd geweldige grote woningnood) in afwachting van de stadsvernieuwing (lege woningen brachten meer op en de opgeschroefde tussentijdse kosten waren aftrekbaar voor de belastingen). Jaren later heeft de politiek dat opgepikt en is de leegstandswet tot stand gekomen, die er zonder kraakbeweging nooit gekomen zou zijn. Sindsdien is het kraken gemarginaliseerd, maar zo lang er speculanten zullen zijn, zullen er ook krakers blijven.

PS: breaking news: GS pakt nu ook rooie Rita aan, vanwege haar krakersverleden en betrokkenheid bij rellen. Zo komen we meteen te weten, dat de heren bij GS echte rellen, waarbij vernielingen worden aangebracht en geweld wordt gepleegd, minder erg vinden dan inbreken of redacteur van een blad zijn, waarin namen zijn gepubliceerd van mensen, die 20 jaar later verklaren door die publicatie bedreigd te zijn. In het eerste geval is het oude koek, in het tweede geval dienen er direct politieke consequenties getrokken te worden. Het is maar dat u het weet: GS heeft ook “kritiek” op rechtse politici…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Peter

@19: achgestsie, mijn tkg=fout ontdekt…

@20: U zei zelf al (zie #10) dat het in de 80’er jaren niet meer mocht om iedereen die verzetloos WO II doorgekomen was, als medeplichtige te betitelen. Een, in mijn ogen, correcte bijstelling van de geschiedenis.
Met gevaar voor eigen leven, reken ik mij tot de 80’rs, die niet jan-en-alleman overal de schuld van gaven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

@21: “dat het in de 80’er jaren niet meer mocht om iedereen die verzetloos WO II doorgekomen was, als medeplichtige te betitelen.”

Niet meer mocht??? Ik weet natuurlijk niet hoe oud u bent, maar uit eigen ervaring weet ik, dat dat ook in de 60er en 70er jaren in de mainstream politiek ook al ´not done´ was.
Mijn stelling was juist, dat dat nog een van de weinige taboes was in die dagen. Ook toen vond ik al, dat je dat niet zo maar in zijn algemeenheid kan zeggen, maar in die dagen werd iedere discussie daarover nog in de kiem gesmoord. Tot aan die tijd (in de 80er jaren is dat langzaamaan gewijzigd) mocht je alleen echte bewezen NSBers en andere collaborateurs als medeplichtigen aanwijzen. Daarna pas is langzaamaan het besef gegroeid, dat ook iets te gezagsgetrouwe landgenoten enige medeplichtigheid verweten kan worden.

Van een bijstelling van de geschiedenis op dat punt is imho in die tijd dan ook geen sprake geweest. Er heeft in en na die tijd slechts enige nuancering plaats gevonden: niet iedereen, die verzetsloos de oorlog doorkwam, kon zijn handen in onschuld wassen. ´Bevel is bevel en je had maar te doen wat je gezegd werd´ werd vervangen door de eigen verantwoordelijkheid.

Overigens kan ik me wel voorstellen, dat in sommige communistische uithoeken van het land (Beerta?) wel zo gepraat werd, maar dat heeft de mainstream politiek nooit gehaald of geaccepteerd. Misschien dat uw ervaringen daar op zijn gebaseerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Peter

@22: Beerta? Nou, nou, je bent wel op de hoogte, zeg.
Ik hoop voor je dat je geen politieke functie bekleed, want op deze manier haal je met gemak de kolommen van de Teledinges en GS.

Terzijde: dank voor het ouderwetse respect voor de wat oudere generatie, maar “u” is hier echt niet nodig.
Ook dat is al vanaf de 60ér jaen veranderd en dat vinnik wel zo prettig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 pedro

@23: Je begon zelf met “U zei zelf al”.

Ik ben trouwens wel benieuwd nu naar je redenatie achter je 2e zin. Bedoel je daar mee aan te geven, dat iedereen, die kritiek op rechts uit, een doelwit voor Telegraaf/GS is, of geldt dit alleen maar, wanneer ik een politieke functie bekleedt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Peter

@24:
Beide. Maar de laatste categorie heeft het meest te vrezen.
“Iëdereen” staat dan natuurlijk voor alle “mee-lopers”, niet hardwerkende nederlanders (ooit gelauwerd met de titel “werkschuw tuig”) en al wat onder de noemer “die rooien” valt.

Maar met politici die een linkse signatuur wordt verweten, is het beter scoren. Zijn tenslotte ook BN’ers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Jay

@25 ”Iëdereen”

Even volledig offtopic maar dit is wel de meest bijzondere spelfout die ik ooit heb gezien.

Hoe krijg je het voor elkaar om per ongeluk een trema op een e te plaatsen? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joost

Sommige mensen hebben hun toetsenbord zo ingesteld dat als ze “e intoetsen, ze automagisch ë krijgen.

Dat zal het hier zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Peter

Nöü ïk hëb zëlf nïëts mët m’n töëtsënbörd gëdään.
Hët ïs, zöäls Jööst äl zëï, ïëts äütömägïsch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Kropotkin

Je sympathie uiten voor een daad die weliswaar onwettig was,… is in het huidige politieke klimaat levensbedreigend.

Dacht het niet, probleem is de leugenachtige draaikonterij van Du(i,y,ij)vendak, (K)(C)ramer etc.

btw, vond en vind Bluf! en de acties van De Wraak van Jhr. Mr. de Brauw niet geheel verkeerd, idd een soort GS avant la lettre.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

@29: levensbedreigend is het niet, maar er wordt wel meteen hard om je kop geroepen.

Duyvendak heeft in 1995 gelogen en dat mag hem verweten worden. Overigens vind ik, dat een leugentje om je eigen lijf te beschermen (in de Amerikaanse grondwet staat het beroemde 5th amendment, dat je geen verklaring af hoeft hoeft te leggen, waarmee je je zelf beschuldigt, waarop ik me als ik Duyvendak was in dit geval zou beroepen), minder politieke gevolgen zou moeten hebben, dan een ministeriële leugen tegenover de tweede kamer, omdat in de functieomschrijving van de minister staat, dat hij of zij de kamer niet voor mag liegen. We zien echter het tegenovergestelde gebeuren: Duyvendak, die slechts zichzelf beschermde, wordt gedwongen de kamer te verlaten. Van Aardenne, die de kamer voorloog, kon gewoon blijven zitten.

En Cramer zegt niet, dat ze niet getekend heeft, ze zegt slechts zich daar niets van te herinneren. Ze liegt dus in elk geval niet. En of zij of een andere Kramer getekend heeft, zal misschien nooit bekend worden. De anders geschreven naam lijkt er op te wijzen, dat zij niet getekend heeft (ook in du allurniewstu spelling was ut hoogst ongubruikulluk je eigen naam te verbasturrun). In dat geval is ´leugenachtige draaikonterij´ vooralsnog een voorbarige conclusie.

 • Vorige discussie