Geen downloadverbod langs de achterdeur van ACTA

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft altijd ruimte voor gastloggers. Dit stuk is van Judith Sargentini, Europarlementariër van GroenLinks.

Judith Sargentini (Foto: GroenLinks.nl)

ACTA, dat is een afkorting die met stip zal gaan stijgen in 2010. In de onderhandelingen over deze Anti-Counterfeiting Trade Agreement staan de vrijheden van internetters op het spel. De Europese Unie onderhandelt met de Verenigde Staten en een aantal andere landen over een verdrag tegen namaak. Daarbij gaat het ook over de bestrijding van schendingen van auteursrecht op het internet. Vooral de Amerikaanse regering wil daarin heel ver gaan, zo blijkt uit een uitgelekt document (pdf).

Natte droom van de amusementsindustrie
Als het aan Washington ligt, komen er veel meer strafrechtelijke sancties tegen inbreuken op auteursrecht. Zo worden internetproviders aansprakelijk voor allerhande inbreuken door hun klanten – tot en met hyperlinks aan toe -, met als gevolg dat ze al het internetverkeer moeten gaan filteren. Illegaal downloaden dient tot afsluiting van het internet te kunnen leiden. Voor betaalde downloads interoperabiliteit voorschrijven – zodat bijvoorbeeld liedjes die je online koopt op alle soorten spelers te beluisteren zijn -, dat mogen landen niet meer doen. Het wensenlijstje van de VS, kortom, is de natte droom van de amusementsindustrie.

De EU en haar lidstaten zullen zeker niet zonder slag of stoot toegeven aan de Amerikaanse eisen. Zij willen geen regels vastleggen in ACTA die verder gaan dan de bestaande Europese wetgeving. Dat is het uitgangspunt. De vraag is echter of dat uitgangspunt overeind blijft in het onderhandelingsproces. Te meer daar ook een aantal van de Europese regeringen – de Franse voorop – in de zak zit van de entertainmentindustrie.

Alle stukken op tafel
Oplettendheid is dus zeker geboden. En daar ligt nu juist het probleem. De onderhandelingen spelen zich in het grootste geheim af. Het Europees Parlement verlangde vorig jaar al meer openheid, maar daarvan is nog steeds geen sprake. Zo worden de verdedigers van het vrije internet op achterstand gezet.

Vorige week heeft GroenLinkser Mariko Peters van staatssecretaris Heemskerk de toezegging gekregen dat hij snel een overzicht van de stand van zaken in de ACTA-onderhandelingen naar de Tweede Kamer zal sturen. Hopelijk leidt dat tot een stevig Kamerdebat.

Ook het Europees Parlement is misnoegd over de achterkamertjespolitiek rond ACTA. Zonder onze goedkeuring zal het verdrag nooit in werking kunnen treden, maar ondertussen wordt onze eis van openheid genegeerd. Put all papers on the table, now! roept dan ook mijn fractiegenoot, de Zweedse Piraat Christian Engström. Zo niet, dan moeten de onderhandelingen maar worden stilgelegd.

Handvest digitale grondrechten
Zelfs al doet de EU geen toezeggingen die verder gaan dan de huidige Europese wetgeving, dan nog is het maar de vraag of we ACTA wel moeten willen. Zo’n internationaal verdrag maakt het namelijk veel moeilijker om onze regels over intellectuele eigendom bij de tijd te brengen. Terwijl het debat hierover nog volop gaande is. Zie de plannen van de Nederlandse regering om het downloaden uit illegale bron strafbaar te stellen. Vorige week kwam de PvdA tot het inzicht dat het handhaven van zo’n verbod een enorme aanslag op de privacy is. De overheid zou in ieders computer moeten gaan snuffelen. Ook de SP is aan het terugkrabbelen. Als die partij oversteekt naar het kamp van GroenLinks, dan is er een Kamermeerderheid tegen het downloadverbod.

Ik ben een groot voorstander van internationaal recht, maar dat moet dan wel de echte problemen aanpakken. Dat zijn niet de gederfde inkomsten van Hollywood en de muziekindustrie, maar de voortdurende aanslagen op de vrijheden van internetters. Eerst een Internet Bill of Rights opstellen, dan zien of er nog samen te werken valt met de Amerikanen, dat zou de koninklijke weg zijn.

Reacties (11)

#1 Sjaak

Alweer een reden om uiterst kritisch te staan tegenover de EU. Transparantie is ver te zoeken! Ik vind het jammer dat GroenLinks zo’n eurofiele partij is en loopt te verkondigen dat de EU juist de oplossing is voor veel zaken. Voor veel zaken blijkt de EU juist een kwelgeest, geleid door duistere marktfundamentalistische krachten, waarover een één of andere farce van een parlement aan verbonden zit die eerst een 2/3e meerderheid moet krijgen voor een voorstel om iets gedaan te krijgen.

 • Volgende discussie
#2 Anoniem

@Sjaak: het probleem in je redenering is dat je “EU” als één monolytisch “ding” ziet. En dat is het niet.

De groepen binnen de EU die hierover overleggen kennen vele tegenstanders in dezen. Niet als laatste het Europees Parlement.

Moeten we “Nederland” dan ook maar afschaffen omdat binnen Nederland groepen zijn die niet transparant zijn (groep Wilders?) of marktfundamentalistisch. Nee. Nederland is een ‘ding’ waarin vele groepen, personen, instanties en meer, met en tegen elkaar werken aan een goede balans. Jij weet dat een SP die marktfundamentalistische bewegingen bestrijd, in Nederland.
Dat is binnen de EU nét zo. Je moet je aansluiten bij diegenen die de EU een mooi, transparant gebalanceerd systeem willen maken. Er “tegen” zijn is net zo dom als “tegen” Nederland zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Richard Wouters

@Sjaak:
Zonder de EU zou er ook over ACTA onderhandeld kunnen worden. Dan zou het voor de VS des te makkelijker zijn om afzonderlijke Europese landen onder druk te zetten.
De betrokkenheid van de EU, naast de afzonderlijke lidstaten, levert een extra horde op voor ACTA: naast de nationale parlementen moet ook het Europees Parlement het uiteindelijke verdrag goedkeuren. (Het gaat om een ‘gemengde bevoegdheid’ van de EU en de lidstaten.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Gerard Fidom

Heel sterk deze opstelling van GroenLinks!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Niels

Opmerkelijk om te lezen dat Groenlinks nu wel ophef maakt over het feit dat illegaal downloaden tot afsluiting van het internet zou kunnen leiden.
Vorige maand nog stemde Groenlinks in het Europees Parlement nog voor het Europees telecompakket waarmee die controversiële maatregel geïntroduceerd wordt in Europa. In het Europees Parlement bleken alleen de fractie van verenigd links waar de SP deel van uit maakt en de Zweedse Groenen tegen dit voorstel. Wellicht had je toen ook tegen dit voorstel kunnen stemmen Judith, wel zo consistent!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bas

@Niels: Valt wel mee – het europarlementslid van de Piraten Partij (Christian Engström) die zich júist om dit soort dingen bekommeren was ook best tevreden met de uitkomst van dat telecompakket, was op z’n blog te lezen.

En aangezien hij in ’t EP zit precies voor dit soort dingen vertrouw ik wel in z’n mening. Geen reden om niet kritisch te blijven toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Richard Wouters

@Niels:
GroenLinks heeft zich, net als een meerderheid van het Europees Parlement, altijd verzet tegen het afsluiten van downloaders. Het Europese telecompakket schrijft dat geenszins voor, maar geeft internetters juist juridische munitie om nationale 3-strikes-and-you’re-out-wetgeving bij de rechter aan te vechten. Daarom hebben vrijwel alle Groenen in het Europarlement, alsook de Piratenpartij, voor het telecompakket gestemd. Zie de analyse van piraat Christian Engström.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Toch is dat nog de omgekeerde wereld. Het moet niet zo zijn dat jij via de rechter je onschuld moet aantonen om je connectie weer terug te krijgen, maar dat de beschuldigende partij jou schuld bij een rechter moet bewijzen voor je connectie afgesloten wordt.

Door deze formulering wordt juist de deur open gezet voor nationale three-strikes wetgeving, waarbij je internetverbinding afgesloten kan worden zonder tussenkomst van een rechter. Ik ben het met #5 eens dat GroenLinks (en de Groene Fractie in het EP) hier een misser begaan heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Richard Wouters

@Bismarck:
Je wordt door het Europees Parlement op je wenken bediend. Het telecompakket schrijft voor dat moet worden uitgegaan van het vermoeden van onschuld.

Kun je aangeven waar in de formulering van artikel 1.3a de deur wordt opengezet voor nationale 3-strikes-wetgeving?
Die deur stond wagenwijd open (zie de Franse Hadopi-wet) en is nu door het Europarlement van een hogere drempel voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: Eerst stond er letterlijk in de tekst dat er rechterlijke toetsing nodig was voor een aansluiting afgesloten werd. Nu is dat herschreven tot een “onpartijdige afhandeling”, een term die enorm veel ruimte laat (ik vermoed dat de praktijk een overheidsbureau dat de aantijging beoordeelt en eventueel het aanstaande slachtoffer aanhoort zal worden). In de commentaren op Engström’s blog valt ook te lezen dat de Hadopi in Frankrijk binnen deze vage bewoordingen te vatten valt. Ik zeg een wassen neus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Richard Wouters

Het oorspronkelijke amendement 138 van het Europees Parlement was inderdaad beter, maar juristen wierpen tegen dat de EU haar bevoegdheden zou overschrijden door de lidstaten een specifieke procedure – namelijk via de rechter – voor te schrijven. De EU is geen superstaat…
Een meerderheid van het Europarlement bleek gevoelig voor dat bezwaar. Maar de in het compromis vastgelegde juridische waarborgen zijn veelomvattend. Het valt nog maar te bezien of de Franse Hadopi-wet eraan voldoet. Zo omvat het ‘recht om gehoord te worden’ meer dan de mogelijkheid om na een beslissing bezwaar aan te tekenen.

En hoe zit het nu met die deur? Volgens mij kun je een deur die al open stond niet open zetten…

 • Vorige discussie