GC’s oppositiepartij van het jaar: PvdD

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
PvdD logo

Prinsjesdag is het jaarlijkse hoogtepunt van onze democratie. Maar op de dag zelf staat vooral het beleid van de regering en de coalitie centraal. Democratie kan echter niet zonder een tegengeluid. GeenCommentaar besteedt in de aanloop naar Prinsjesdag daarom extra aandacht aan de oppositiefracties in het parlement. Wat hebben zij het afgelopen jaar bereikt? Elke dag geven wij een partij de kans om hun resultaten aan jullie te presenteren. En vanaf donderdag kunt u aangeven welke partij u vindt dat in uw ogen het afgelopen jaar het best oppositie gevoerd heeft. Dit weekend zijn we afgetrapt met bijdragen van de SP en de VVD en gisteren kon u lezen wat D66 bereikt heeft Vandaag is het de beurt aan de Partij voor de Dieren om onze vragen te beantwoorden.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

Vleesvermindering op de agenda
Het kabinet gaat onderzoeken naar de mogelijkheden om Nederland minder vlees te laten eten (de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten), omdat ook zij inmiddels moet erkennen dat vlees het meest milieuonvriendelijke onderdeel van ons voedselpakket is. De Partij voor de Dieren heeft sinds haar oprichting en sinds zij in de Kamer zit, als enige het debat geëntameerd over vleesvermindering. Deze maand werd door onderzoeksbureau Deloitte bekend gemaakt dat 17% van de Nederlandse consumenten in de laatste drie jaar minder vlees is gaan eten. Genoemde redenen voor de vermindering zijn volgens Deloitte dat de veehouderij teveel voedsel opslokt (in termen van granen voor veevoer) en klimaatproblemen veroorzaakt. Tot voor kort was het feit dat de veehouderij de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect is, onbekend of werd het ontkend door zowel de regering als door andere partijen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgassenuitstoot: meer dan al het verkeer en vervoer samen. Wij zijn de enige die dat punt op de maatschappelijke en politieke agenda gezet hebben.

Aandacht voor dierenwelzijn
Er is nog nooit zoveel over dieren, natuur en milieu in de kamer gesproken als sinds ons entree in de kamer. Zowel de Kamer als de minister van Landbouw heeft tijdens de begrotingsdebatten voor het Ministerie van Landbouw verzucht dat zij nog nooit hadden meegemaakt dat het debat voor 80% over dierenwelzijn ging.

Dierenwelzijn in het regeerakkoord
Het onderwerp dierenwelzijn is voor het eerst in de parlementaire geschiedenis in het regeerakkoord opgenomen. Sinds de Partij voor de Dieren in de Kamer zit zijn de andere politieke partijen harder gaan lopen voor het onderwerp dierenwelzijn. Zo zijn er opeens allerlei wetsvoorstellen (verbod op sex met dieren, verbod op de nertsenfokkerij etc. etc.) van partijen. We hebben de kiezer beloofd dat we de haas in de marathon zouden zijn in de Kamer, de hete adem in de nek van de andere partijen om zo dierenwelzijn hoger op de agenda geplaatst te krijgen. We zien dat we die functie ook inderdaad hebben.

Daarnaast hebben we gezorgd voor een verbod op de verrijkte kooi voor legkippen, verplichte toezichtcamera?s bij veemarkten, openbaarheid (.pdf) van dierexperimenten en komt binnenkort een einde aan de onverdoofde castratie van biggen.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

Gebrekkig toezicht op diertransporten en slachterijen
Begin dit jaar kwam de Voedsel- en Waren autoriteit in opspraak vanwege het gebrekkige toezicht bij diertransporten en op slachterijen. De Partij voor de Dieren heeft, na veelvuldig Kamervragen gesteld te hebben en spoeddebatten te voeren, de minister verzocht te spreken met enkele klokkenluiders die zich hadden gemeld bij de PvdD. Die debatten en gesprekken hebben ertoe geleid dat de minister het probleem niet langer kon bagatelliseren en over moest gaan tot extra controles bij een grote slachterij in Leeuwarden en een onderzoek naar de misstanden bij de VWA. Dit leidde er weer toe dat de slachterij haar deuren sloot en de door het kabinet gewenste fusie tussen de VWA en de Algemene Inspectiedienst op de lange baan geschoven is, tot groot genoegen van de Partij voor de Dieren.

Wie vindt u de oppositieleider en waarom?

Alexander Pechtold omdat hij als enige weerwerk geeft aan Wilders en Verdonk.

Welke partij vindt u het slechtst oppositievoeren en waarom?

Rita Verdonk, omdat zij weinig aanwezig is en weinig kennis van zaken heeft.

Reacties (4)

#1 Baron E

Ik wou dat ik twee issues was, dan kon ik samen spelen.

  • Volgende discussie
#2 Chris

LOL

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Harry

Het is een kwestie van focussen, vertrouw nooit een partij die meer dan één issue heeft. 150 one issuepartjen en als de issues ‘opgelost’ zijn, 150 nieuwe.

Bij de volgende verkiezingen doe ik mee met: ‘Iedere stad een openlucht zwembad’.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Kropotkin

Ik wist niet Wilders en Verdonk de regering vormden of heeft oppositie voeren een eigen PvdD-betekenis?

Begrijp trouwens dat anti-Wilders gebazel van Pechtold niet helemaal. D66 komt samen met de PVV altijd op de 1e en 2e (of omgekeerd) plaats als ik een kieswijzer invul. Ben, ondanks Sorgdrager, tot ca 2002 een D66 stemmer geweest. Het hele slappe D66 van daarna en de verschrikkelijke l*l Brinkhorst waren er tot nu toe teveel aan.

  • Vorige discussie