Franse toestanden (of niet)

Foto: copyright ok. Gecheckt 02-03-2022
,

Het Parool opende gisteren met de kop ‘Moslims voelen zich verraden door PvdA”. De krant schreef dat “Amsterdamse moslimprominenten” dit verklaard hadden. De Telegraaf waarschuwt al van Franse toestanden. Maar hoe zit het echt? Ewoud Butter, redacteur van Republiek Allochtonië zocht het uit.

De Telegraaf nam het bericht van het Parool over: “Amsterdam kan worden geconfronteerd met ‘Franse toestanden’, zoals rellen of een volksopstand. Dat zeggen prominente moslims in de hoofdstad. De moslims voelen zich verraden door de politiek en door de PvdA in het bijzonder.” Bij het artikel staat een foto van een brand in een buitenwijk in Parijs.

“Dit is geen waarschuwing, maar een verkapte oorlogsverklaring” schreef het rechtse blog Amsterdam Post.

Maar wie waren dan die prominente Amsterdamse moslims die uitspraken hadden gedaan waarop Het Parool haar bewering baseerde?

Dat waren Said Amrani, de tweede imam van de Amsterdamse Badr-moskee en Yahia Bouyafa, moskeebestuurder uit….IJsselstein. Nou is Bouyafa voorzitter van de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), maar dat is nietde koepel van de Amsterdamse Marokkaanse moskeeen. Dat is namelijk de Raad van Marokkaanse Moskeeen Noord-Holland (RVM). Ik geef toe dat de namen van beide koepels op elkaar lijken, maar een beetje journalist moet dat onderscheid toch kunnen maken?

Meer ‘prominente Amsterdamse moslims’ dan Amrani en Bouyafa kwamen in het Parool-artikel niet aan het woord.

De waarschuwing voor Franse toestanden waarover wordt gerept komt uit een aanmerkelijk genunanceerder artikel in de papieren versie van Het Parool waarin verslag wordt gedaan van een gesprek met de jongerencommissie van de Badr-moskee. Dit is een actieve groep bestaande uit ‘gematigde’ (malikitische) moslims en orthodoxe (salafistische) moslims. Geregeld organiseren ze debatten. Zo wordt samen met stadsdeel west een debat georganiseerd in het kader van de verkiezingen. Eén van de leden van de jongerencommissie, Tarik is bang dat een gebrekkige vertegenwoordiging van moslims gecombineerd met een slechte opleiding en hoge werkloosheid wel eens zou kunnen leiden tot een explosieve situatie en Franse toestanden.

En zo werd een onderdeel van een uitspraak van één lid van de jongerencommissie van één enkele moskee, de mening van ‘ Amsterdamse moslimprominenten’.

De vraag is: zou het Parool een Amsterdamse kapelaan en een bestuurder uit Staphorst ook bombarderen tot ‘prominente Amsterdamse christenen’?  En zou de uitspraak van een lid van een jongerencommissie van een Amsterdamse kerk groot nieuws zijn geweest?

Nee, daar geloof ik geen sodemieter van. Als het om moslims gaat, schieten nog veel journalisten in een kramp. Nieuws over moslims scoort veel aandacht en kennelijk is zorgvuldigheid dan niet meer belangrijk.

Klopt het verhaal dan dat Amsterdamse moslims teleurgesteld zijn in de politiek? Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar het zou me niets verbazen wanneer dat inderdaad het geval is. Een deel van de moslims heeft geen vertrouwen meer in de politiek en voelt zich niet gezien en erkend (bijvoorbeeld door de discussies over ritueel slachten). De PvdA, van oudsher de grootste partij onder allochtonen, zal dat logischerwijs de meeste stemmen kosten.

Maar, breaking news: van een gebrekkig vertrouwen in de politiek hebben niet alleen moslims last. Ook heel veel niet-islamitische stemmers zijn teleurgesteld in de politiek. Sommigen van hen gaan niet meer stemmen, anderen stemmen wel en dan relatief vaak PVV of SP.
Moslims doen exact hetzelfde – zij het dat er maar weinig moslims op de PVV zullen stemmen.

Ewoud Butter is redacteur van Republiek Allochtonië.

Links:

Parool: Moslims voelen zich verraden door PvdA
Telegraaf: Moslims waarschuwen voor rellen
Amsterdam Post: moslims waarschuwen voor rellen

Foto flickr cc Philippe Leroyer

Reacties (27)

#1 Jos van Dijk

Lijkt op een poging de islam alsnog als verkiezingsissue in de strijd te werpen.

 • Volgende discussie
#2 HansR

Als ik zo de reeks van Parool via Telegraaf naar Amsterdam Post zie dan is dit spin. En als er wat kwaadwillende geesten zijn die het oppikken heb je zo echt iets.

Self-fulfilling prophecy?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Maria

Je gaat je zelfs afvragen of Al Qaida het echt voorzien heeft op Den Haag. Komen dit soort berichten nu selectief naar buiten?
In ieder geval was onze superminister van de VVD, die nu alles onder zijn beheer heeft van justitie tot en met politie en parkeerwachters triomfalistisch zijn successen van de misdaadbestrijding aan het opsommen bij K&vdB. Ik ben benieuwd of NRCnext hier nog iets mee kan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bookie

Bouyafa is niet alleen imam, maar tevens een prominent Moslimbroeder (FION):

Hij is voorzitter van de Federatie Islamitische Organisaties Nederland (FION), de Landelijke Moslim Organisaties (LMO), de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) en de liefdadigheidsinstellingen Europe Trust Nederland en Maroc Relief.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/372306/2009/12/21/Bouyafa-met-argusogen-bekeken.dhtml

Amrani bijvoorbeeld is niet alleen imam van de Badr-moskee, maar ook docent van het zeer salafistische Instituut voor Opvoeding & Educatie van Suhayb Salaam.

http://www.carelbrendel.nl/2012/08/29/pvda-maakt-zich-los-uit-de-greep-van-de-moslimprominenten/#more-656

Beide vrij orthodoxe moslims blijkbaar wat door de schrijver wel behoorlijk wordt gedownplayed. Een beetje pot verwijt de ketel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Prediker - Reactie op #4

Dat het nogal orthodoxe moslims zijn, wordt door de schrijver nu juist benadrukt als hij het heeft over “een bestuurder uit Staphorst”.

De vraag is overigens in verband met dat Parool-artikel niet hoe orthodox ze zijn, maar veeleer hoe representatief ze zijn: salafisme is bepaald niet representatief voor hoe Marokkanen (laat staan Turken) het geloof beleven, en de moslimbroederschap is al helemaal een marginale club in Nederland.

Bovendien – en nu komt ‘ie: die uitspraak over Franse toestanden komt niet bij hen vandaan, maar bij een lid van een jongerencommissie van de Badr-moskee, die deze deed tijdens een jongerendebat dat ze onderling had georganiseerd.

Een reusachtige moslimkomkommer dus, dit ‘nieuwsbericht’, waar de Telegraaf mee aan de haal gaat, en de racisten op de Amsterdam Post vervolgens een ‘verkapte oorlogsverklaring’ in lezen.

#4.2 Bookie - Reactie op #4.1

Met zijn “Amsterdamse kapelaan” benadrukt hij de orthodoxie juist weer niet, dat is meer “Jos Brink als dominee”.
Dat het een opgeblazen verhaal is en het voor Tarik een reeele (ongewenste) dreiging geloof ik graag.
Het downplayen van de invloed van de salafistische predikers en het geld van de Moslimbroeders op met name jongeren is echter niet veel minder stupide. Al tienduizenden moslims kunnen we onder de salafisten scharen.

 • Volgende reactie op #4.1
#4.3 Prediker - Reactie op #4.2

“Al tienduizenden moslims kunnen we onder de salafisten scharen.”

Hoe kom je aan die cijfers?

#4.4 Ewoud - Reactie op #4.3

Het is niet mijn intentie geweest iets te downplayen. Dat Amrani een salafist is klopt en Bouyafa is zeer waarschijnlijk verbonden (geweest) aan de moslimbroederschap, een overigens bijzonder versplinterde beweging. Dat maakt Amrani en Bouyafa overigens, zoals Prediker ook stelt, alleen maar minder representatief voor de Marokkaanse Amsterdamse moslims, waarvan de meesten malakieten zijn. Amrani behoort tot de politieke salafi’s. Ik heb onderzoek gedaan onder apolitieke salafi’s in Amsterdam die stuk voor stuk weinig moeten hebben van figuren als Amrani die verbonden zijn aan de stichtingen van Ahmed Salam (de imam die Verdonk een hand weigerde). De AIVD schat het aantal salafisten in Nederland overigens op 30.000 (http://www.republiekallochtonie.nl/salafisten-vormen-buffer-tegen-radicalisering)

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Prediker - Reactie op #4.3

@Ewoud; je haalt met dat cijfer volgens mij nu – net als Bookie – twee dingen door elkaar:

Het aantal moslims dat daadwerkelijk een salafistische ideologie aanhangt / lid is van een salafistische moskee of vereniging met het aantal moslims in Nederland dat gevoelig is voor / affiniteit heeft met salafistische prediking.

Die 30.000 moslims zijn dus de maximale klantenpotentieel voor salafistische predikers en verenigingen.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 Bookie - Reactie op #4.3

@prediker
De onderzoekers in 2010 schatte het potentieel hoger in. Met de huidige trend zal dat in 2012 al weer hoger liggen:

“Met 95 procent zekerheid kunnen we op basis van
het onderzoek zeggen dat in de totale onderzoekspopulatie (911,515) het percentage streng orthodoxen uit de onderzochte herkomstlanden ouder dan 15 jaar tussen de 4.36 procent en de 7.14 procent ligt. Dit komt overeen met een populatieaantal streng orthodoxen ouder dan 15 jaar van tussen de 39,706 en 65,082.
http://dare.uva.nl/document/350394

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.7 Prediker - Reactie op #4.3

Blijft hetzelfde punt staan: dat is het klantenpotentieel van moslims die gevoelig zijn voor salafistische prediking.

Maar dat is niet hetzelfde als het daadwerkelijke aantal salafisten. Dat ligt namelijk veel lager.

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.8 Bookie - Reactie op #4.3

Hoe kom je aan deze cijfers, of heb je het over salafi jihadi waarvan het aantal inderdaad een paar duizend is?

 • Volgende reactie op #4.3
 • Vorige reactie op #4.3
#4.9 Prediker - Reactie op #4.3

Ik kom daartoe op grond van een nattevinger-schatting van Martijn de Koning in dit artikel, die het aantal zogenaamde ‘selefies’ (dat is een bepaalde, zeer apolitieke stroming van het salafisme) op zo’n tweeduizend prikt, en het aantal mensen in de salafistische clubjes rond Fawaz Jneid en Ahmed Salaam op zo’n vijfduizend.

Zelfs als je er vanuit gaat dat er nog vijfduizend salafisten elders vrij ronddwarrelen, kom je nog slechts tot dertienduizend mensen.

Ter vergelijking: een obscuur christelijk-fundamentalistisch kerkgenootschap als de Vergadering van Gelovigen kent naar eigen schatting ook al tienduizend aanhangers in Nederland. De Mormonen hebben meer dan achtduizend leden in Nederland. De Zevendedagsadventisten hebben vijfduizend doopleden. En de Jehova’s getuigen hebben meer dan dertigduizend leden in Nederland.

Al die clubjes worden beschouwd als marginale sekten, maar van ultraorthodoxe zwartekousenmoslims raken we in een stuip.

 • Vorige reactie op #4.3
#4.10 Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten - Reactie op #4.1

prediker, het is me bekend dat ik een intens slecht mens ben omdat ik de feiten benoem maar “moslims” zijn geen ras maar zijn mensen van allerlei rassen en hangen een ideologie met een religieus sausje aan welke we islam noemen. Ik hoop dat je iets geleerd hebt vandaag.

 • Vorige reactie op #4.1
#4.11 Prediker - Reactie op #4.10

De uitvlucht ‘moslims zijn geen ras’ heeft een baard welke inmiddels langer is dan die van menige salafistische sjeik, Van Frikschoten.

Ik heb dat riedeltje inmiddels al zo vaak weerlegd, dat ik er niet eens meer aan begin. Redeneren met zeloten die de ramen van hun ideologische huisje dichtgetimmerd hebben en van binnen afgeplakt met spiegelfolie is namelijk zinloos. Types als jij zien en horen enkel wat ze willen zien en horen.

 • Volgende reactie op #4.10
#4.12 Sikbock - Reactie op #4.11

je hebt jezelf inderdaad in de meest onwaarschijnlijke bochten gewrongen om toch die racismekaart te kunnen trekken.. hulde! * geeft prediker een gulden*

 • Volgende reactie op #4.11
#4.13 Prediker - Reactie op #4.11

En ja hoor, daar is de voorspelbare reactie van mr. Sikbock die zich eveneens aangesproken voelt…

En we zijn weer compleet.

 • Volgende reactie op #4.11
 • Vorige reactie op #4.11
#4.14 Sikbock - Reactie op #4.11

tsja.. ik heb vaak nogal moeite met je logge fuzz prediker.. sorry

 • Volgende reactie op #4.11
 • Vorige reactie op #4.11
#4.15 Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten - Reactie op #4.11

“baard”, “riedeltje”, “zeloten”, “ramen dichtgetimmerd”, “zinloos”, etc. Had je nog iets van een tegenargument op hetgeen ik onder dat nieuwsbericht plaatste? Ik had daar namelijk kritiek op. Hoe dit werd gecommuniceerd.
En wel dit: “Dit is geen waarschuwing, maar een verkapte oorlogsverklaring”.
Ja, daar moet je over nadenken. Dat gaat namelijk wat verder dan hoe zo’n bericht is opgesteld (door wie dan ook!). Ik refereer daar terecht aan eerdere gebeurtenissen die tot “rellen” hebben geleid in Europa maar veel meer nog naar de Koranische bron waarin de profeet klip en klaar voorschrijft dat dit de weg is.
Ik kan me volstrekt niet voorstellen dat zoiets uit de Badr moskee komt, die als vrij gematigd bekend staat. Maar leg het mij maar eens uit oh Prediker!

 • Volgende reactie op #4.11
 • Vorige reactie op #4.11
#4.16 Prediker - Reactie op #4.11

@21; als je de moeite had genomen het artikel van Ewoud Butter hierboven even door te nemen, dan had je geweten, dat die zorg over eventuele ‘Franse toestanden’ werd geuit in een discussie in de Badr-moskee die werd georganiseerd voor en door moslims.

“De waarschuwing voor Franse toestanden waarover wordt gerept komt uit een aanmerkelijk genunanceerder artikel in de papieren versie van Het Parool waarin verslag wordt gedaan van een gesprek met de jongerencommissie van de Badr-moskee. Dit is een actieve groep bestaande uit ‘gematigde’ (malikitische) moslims en orthodoxe (salafistische) moslims. Geregeld organiseren ze debatten. Zo wordt samen met stadsdeel west een debat georganiseerd in het kader van de verkiezingen. Eén van de leden van de jongerencommissie, Tarik is bang dat een gebrekkige vertegenwoordiging van moslims gecombineerd met een slechte opleiding en hoge werkloosheid wel eens zou kunnen leiden tot een explosieve situatie en Franse toestanden.”

Punt 1: Dat is helemaal niet zo’n idiote analyse, die deze Tarik daar te berde geeft, want mensen die het gevoel hebben niet mee te doen en ook niet gehoord te worden, willen nog wel eens naar geweld grijpen. Zie de rellen in Londen, zie de rassenrellen in de VS.

Punt 2: Ik kan daar alleen een verkapte oorlogsverklaring in lezen, als ik bij voorbaat uitga van groteske kwaadaardigheid bij de spreker, vanuit een volstrekt paranoïde voorstelling van moslims en de islam.

Bekeken als onderdeel van om het even welk normaal discours, zoals gangbaar in een debatavond met prominente sprekers, geeft die jongen gewoon zijn zorgen weer.

Iemand zegt: ‘Ja, ik maak me grote zorgen om deze en deze ontwikkelingen, want als zus-en-zus-en-zo, en dit-en-dit-en-dat, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat er Franse toestanden ontstaan.’

Jij verneemt daarin: ‘Als jullie er niet héél gauw voor zorgen dat wij een dikke uitkering en extragraties masterdiploma’s krijgen, en alle nummers 1 t/m 5 van de politieke partijen belijdend moslim zijn, dan branden wij hier de tent af, hoor je, stelletje koeffaar!!!’

Vervolgens zijn het jouw reaguurders (verstokte xenofoben, zeg maar: de beoogde doelgroep waar AP op mikt) die deze hint begrijpen als het startsein om weer eens lekker al hun vooroordelen en toetsenbordtheorietjes over de islam en moslims uit te braken, en zelfs allerlei geweld tegen moslims voor te stellen.

Frulen zegt: “Tijd om een blikje “Hooligans” open te trekken. Lol voor de groep en goed voor de autochtoon.” (reactie #1)

Francisco Jiménez de Cisneros zegt: “Franse toestanden? Die lui staken hun eigen wijk in de hens. Ik kan niet wachten, lekker laten uitbranden die zooi. Als het kan graag binnen een week. Wie weet is het een mooie stimulans voor de overlevenden om op te rotten naar Marokko en andere derde wereldlanden die nog leven in de 14e eeuw (de hele muzelmannenwereld, kortom).” (reactie #7)

G.Deckzeijl zegt: Zo, zo… dus tapijtvreters in Amsterdam waarschuwen zelfs voor rellen..???
(reactie #12)

Reacties 1 en 12 zijn duidelijke oproepen tot geweld jegens een bevolkingsgroep op grond van religie (en vermoedelijk etniciteit, want hoe ga je die moslims herkennen?), en reactie 7 is nog nét geen oproep om de volgende keer dat een huis van een moslim in de brand staat, de brandweer te verhinderen het te blussen.

Dergelijke oproepen tot geweld zijn gewoon strafbaar, en aangezien deze oproepen een reactie zijn op de opruiende taal die de webmaster en hoofdredacteur zelf bezigt, is er alle aanleiding voor justitie om eens na te gaan of strafrechtelijke vervolging niet gewoon op zijn plaats is (zie art. 137d wvs).

 • Vorige reactie op #4.11
#4.17 jeanclaude - Reactie op #4.10

De slavernij werd indertijd goedgevonden omdat de slaven gekerstend werden, na zeven jaar werken waren ze dood, maar ze kwamen in de hemel.
Dat was natuurlijk geen ideologie met een religieus sausje, wij in het westen zijn goede mensen.
In dat kader brengen wij nu democratie in Irak en Afghanistan.

 • Vorige reactie op #4.10
#5 Kalief

Nieuws over moslims scoort veel aandacht en kennelijk is zorgvuldigheid dan niet meer belangrijk.

Dat komt omdat voor journalisten een debatterende moslim nog steeds zoiets is als een muis met een oor op z’n rug. Het valt in de categorie bizar en opmerkelijk, bedoeld voor leuke en rare pseudofeitjes die niet hoeven te worden gecheckt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Abjectief

Uiterst bizar dat juist het Parool een dergelijke kwestie zo heeft opgeblazen, de Telegraaf zou niet anders doen, het NRC zou daarentegen zelfs daadwerkelijke rellen nog omschrijven als “niks aan de hand”, maar dat het PvdA-sympathiserende (en via SDM’s prioriteitsaandelen deels eigendom van de PvdA zijnde) Parool iets tot dergelijke proporties op blaast is nieuw, dat zal een pittig gesprek worden op de redactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

Oh, ik zie het al. Ik heb alweer een gesubsidieerde ban te pakken om een comment waarin ik het zelfs nog voor de Badr moskee opneem…
De toedels vrienden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 jeanclaude

Wij hebben helemaal geen Franse toestanden.
Franse Moslims zijn opgesloten in ghetto’s, banlieues, voosteden, dat wordt bereikt door elke ‘buitenlander’, die zich daarbuiten waagt, elk kwartier z’n papieren te laten zien.

In die ghetto’s tiert het Moslim fundamentalisme welig, de Franse politie durft er alleen te komen met minstens drie man tegelijk.
Dan nog worden ze soms aangevallen.

Regelmatig zijn er opstanden tegen de politie, kort geleden nog in Amiens, als de politie weer eens iets onhandigs heeft gedaan.

Eens ploft de Franse Moslim tijdbom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie