Europese Unie als garantie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGODe Europese Commissie onderzoekt of de Nederlandse centrale database met vingerafdrukken wel mag van het internationaal recht. Als het op burgerrechten aankomt, bewijst de Europese Unie ons de laatste tijd goede diensten.

Eurocommissaris Vivian Reding gaat op verzoek van parlementariër Sophie in ’t Veld (D66) de Nederlandse centrale database voor vingerafdrukken onder de loep nemen. Iedereen die een paspoort aanvraagt, moet zijn vingers op een plaat leggen en die afdrukken worden digitaal opgeslagen in een centrale databank, zodat ook opsporings- en veiligheidsdiensten erbij kunnen. Dit alles wordt bewaard door een Frans defensiebedrijf.

Van een kilometer afstand ruik je al dat dit een onnodig, buitenproportioneel en hoogst onzalig plan is dat thuishoort in gezellige staten als Egypte en Israël. Goed dat Nederland internationaal de les wordt gelezen, want respect voor de lokale mensenrechten lijkt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid geregeld te ontbreken.

De Europese Unie, zowel Commissie als Parlement, werpen zich de laatste tijd op als hoeders van onze burgerrechten en dat is best even wennen. De lidstaten, waaronder Nederland, vinden het prima dat de VS kan grasduinen in uw internationale overschrijvingen of uw passagiersgegevens, zonder daar enige concrete garanties voor te vragen. Het Europarlement heeft tenminste nog een paar garanties weten af te dwingen. Het resultaat is zeker niet ideaal, maar beter dan wat de lidstaten bedongen – of eigenlijk weigerden te bedingen.

Het is de Europese Unie die de Hongaren bij de oren pakt vanwege de mediawet. Het is de Europese Commissie die Frankrijk publiekelijk op de pijnbank legt inzake de behandeling van de Roma. Het is de Europese Commissie die Griekenland ter verantwoording roept voor zijn asielbeleid – of wellicht het gebrek daaraan.Het is de Europese Commissie die vraagtekens plaatst bij de wenselijkheid van een Bewaarplicht van alle telecomgegevens. Het is het Europees Parlement dat druk uitoefent om ACTA openbaar te krijgen.

De Europese Unie is verre van democratisch en transparant en er liggen nog wel een paar enge plannen klaar. Maar sinds het Verdrag van Lissabon (en het vertrek van Eurocommissaris en Berlusconisist Franco Frattini) is er wel een nieuw elan. En dat stemt in ieder geval tot gematigd optimisme.

Reacties (4)

#1 Bismarck

Dit lijkt me een hypothese die al meermaals wordt bevestigd. helaas staat daar tegenover dat Nederlandse ministers diezelfde EU gebruiken als smoesje om met dit soort onzalige ideeën te komen: De vingerafdrukken moesten immers van de EU afgenomen worden.

Daarnaast geldt zolang de ministerraad in de EU meer te zeggen heeft dan het EP (en dat zal voorlopig zo wel blijven, want verankerd in het verdrag van Lissabon), er een nogal nauwe verstrengeling blijft bestaan tussen nationale en EU-politiek: Ministers voeren hun nationale beleid gewoon via Brussel, als het in het eigen parlement niet goed te verkopen is.

  • Volgende discussie
#2 Sil

Hedenochtend was de uitspraak in de zaak van privacy first tegen de staat.
Wij, 21 mede-eisers, zijn niet ontvankelijk verklaard omdat een individuele Rechtsgang via de bestuursrechter voldoende gewaarborgd is.

De bal ligt dus weer mevrouw in ’t Veld. (bedankt voor uw tomeloze inzet in deze)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Tjerk
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Tsja

De Europese Commissie speelt niet bepaald een elegant spelletje in de evaluatie van de richtlijn bewaarplicht telecomgegevens:

https://www.bof.nl/2010/12/08/data-retention-directive-evaluation-expect-the-unexpected/

  • Vorige discussie