Europees energiegevecht over schaliegas

Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit gesteente. Het is een nieuwe fossiele energiebron die alleen ten koste van ernstige vervuiling aangeboord kan worden. In veel landen is er dan ook hevig verzet tegen de winning van schaliegas. In Nederland zijn proefboringen in de Brabantse gemeente Boxtel omstreden. Minister Verhagen besloot proefboringen tot dit najaar op te schorten en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan, maar onlangs bleek dat dit niet geldt voor alle soorten boringen. Deze maand werd bekend dat Frankrijk, Bulgarije, Roemenië en Tsjechië om milieuredenen hebben besloten het boren naar schaliegas op te schorten. In Tsjechië is een moratorium afgekondigd om de nodige maatregelen ter bescherming van het milieu te kunnen nemen. Maar de milieubeweging hoopt op een definitief verbod. Polen staat voor een groot dilemma. Het land heeft enorme voorraden van schaliegas en zou op den duur minder afhankelijk worden van Rusland als dat gas gewonnen zou kunnen worden. Maar als de anti-schaliegas stemming in Europa doorzet zou Brussel daar wel eens een stokje voor kunnen steken. Oekraïne, dat voor zijn energievoorziening ook graag wat minder afhankelijk is van grote broer Rusland zal geen last krijgen van de EU. Onlangs sloten Shell en Chevron in dit land contracten voor de exploitatie van schaliegas in 2018. Shell hoeft voor zijn reputatie als milieuvervuiler niet te vrezen. Die is toch al kapot. Wat gaat Europa doen? Er worden rapporten geschreven, zegt men. In het Europees Parlement heeft het Poolse lid van de milieucommissie Boguslaw Sonik, partijgenoot van premier Tusk, het standpunt ingenomen dat er geen aanvullende regelgeving nodig is. Zijn Nederlandse collega Bas Eickhout van de Groene fractie vindt het echter onverantwoord dat er bij de boringen naar schaliegas chemicaliën de grond in worden gespoten waarvan de effecten op mens en milieu vooralsnog onbekend zijn. Hij vond vorig najaar al dat de Europese Commissie een moratorium op de winning van schaliegas moet afkondigen. De Commissie is in elk geval tegen een verbod, met steun van Eickhout’s CDA-collega in het Europees Parlement Van Nistelrooij.

Een eerste rapport van de Europese Commissie van februari j.l. riep geheel tegengestelde reacties op. Een vertegenwoordiger van Exxon maakte er uit op dat de bestaande regelgeving voldoende is. Hij relativeert de gevaren van de gebruikte chemicaliën. Het gaat op de eerste plaats slechts om 1% van het materiaal dat ingespoten worden (de rest is zand en water). En de aard van de chemicaliën is onschuldig: dezelfde stoffen zitten ook in wasmiddelen en voedseladditieven. Reinhard Bütikofer, Europarlementslid voor de Duitse Groenen, meende in het rapport duidelijk gelezen te hebben dat de wetgeving moet worden aangepast vanwege de risico’s bij de winning van schaliegas . Twee weken geleden riep de Europese Groene Partij op tot onmiddellijke stopzetting van de boringen naar schaliegas. De EGP wijst op de risico’s van zowel lucht- als watervervuiling, het vrijkomen van radio-actieve stoffen en methaangas, het risico op aardverschuivingen, en de bijdrage die de schaliegaswinning levert aan de CO2-uitstoot. Europa moet geen gehoor geven aan de druk van de grote maatschappijen die in plaats van de plundering van de aarde voor fossiele energie meer zouden moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen.

Intussen lijkt Gazprom in Oost-Europa de lachende derde. In Bulgarije ging het moratorium op de winning van schaliegas vooraf aan de start van de  onderhandelingen voor een nieuwe gaspijpleiding vanuit Rusland.

 

 1. 4

  Niet alleen zijn de gebruikte chemicalien zeer ernstig vervuilend, de olie/gas-maatschappijen weigeren ook nog eens inzicht te geven in wat er precies in zit.

  Doe maar niet dus.

 2. 5

  Vergelijk de gevaren van schaliegas met de vervuiling van kolen, niet de ondergrondse kolenwinning, waarvoor Europa zelfs subsidie toestaat.
  Ook bovengrondse kolenwinning geeft veel vervuiling, waaronder radioaktive stoffen. de klimaatbelasting van kolen is veel groter dan die van gas. Nu blijft het alleen maar risoko’s (waar niet?) en natuurlijk meer onderzoek om adviesgroepen weer meer werk te verschaffen. Die komen natuurlijk met rapporten dat er nog meer onderzoek nodig is.
  Als we kolen vervangen door schaliegas zijn we waarschijnlijk veel beter uit, zolang het energiebesparing niet belemmert.

 3. 7

  Buiten Europa liggen de gasprijzen 7 tot 10 keer lager en in de VS is de chemische industrie bezig met nieuwe ontwikkelingen op basis van dat “nieuwe” gas.
  Gaan wij voorlopig niet meemaken.

 4. 8

  We verstoken steeds meer fossiele brandstof, maar dat willen we liever niet horen, want we zijn tegen energiebesparing, windmolens, biobrandstof, schaliegas …

 5. 10

  Er is een reden waarom we niet met schaliegas begonnen zijn.
  De opbrengst aan gas is veel lager dan uit conventionele gasvelden en de kosten zijn veel hoger. Schaliegas zal veel duurder zijn dan Gronings of Russisch gas.

  Om het huidige Nederlandse gasverbruik uit schalie te gaan winnen zijn honderden boringen nodig, ook bij jou in de achtertuin.
  Een schaliegasbron heeft een beperkte levensduur. De produktie van schaliegas op een lokatie piekt het eerste jaar en de produktie daalt daarna snel.
  Het is geen duurzame oplossing… wat gaan we stoken na het schaliegas?
  Please keep drinking the Koolaid.

 6. 11

  Eens met laatste opmerking. Afbouw van fossiele brandstoffen moet het doel zijn, daarnaast energiebesparing en een overgang op hernieuwbare energie. Deze doelen zijn nog steeds niet sterk genoeg verankerd in het Europese energiebeleid. De plundering van de aarde blijft doorgaan. In dat kader moeten de schaliegas boringen ook worden afgewezen.

 7. 12

  Ja, Hans als we alles van te voren weten, dan wordt het ook zo saai. Overigens, tegen een leuke som mogen ze bij mij best in de achtertuin naar gas boren, heb ik niets op tegen.
  En mocht dat ook geen uitkomst bieden, dan hak ik gewoon die lindebomen bij mij voor de deur om.

  De alternatieve energiebronnen zetten geen zoden aan de dijk, die leveren geloof ik maar 0,3% van het totale vermogen, niet eens genoeg om automatische schakelaars hun werk te laten doen (vooropgesteld dat er alleen elektriciteit geleverd door wind en zon), en dus iedereen in het donker en de kou laten staan.

 8. 15

  We weten alles vantevoren, Harry.
  We weten dat het vanavond weer donker wordt en dat er weer over voetbal gepraat zal worden op TV.
  We weten dat het straks weer herfst wordt en daarna winter. En daarna gelukkig weer lente en zomer.

  Je kunt ervoor kiezen om niet vooruit te kijken en je handelen te baseren op het verleden. Dat doet 99% van de mensen (en politici).

  Ik sta in het moment, in het nu. Het is een fantastische tijd om te leven. Maar maak je geen illusies over de volgende 20 jaar.

 9. 16

  Na alle kolder en onnavolgbare discussies over klimaat, is deze (#15) toch wel een mooie reactie. Kan er niet anders dan mee eens zijn. Ik vind het tenenkrommend dat er honderden miljarden worden gestoken in vormen van energie waarvan we al weten (!) dat het een doodlopende straat is. En iedereen die zegt dat een flink deel van dat geld gestoken zou moeten worden in de ontwikkeling van niet-fossiele energiebronnen die tot ver in de toekomst gebruikt zouden kunnen/moeten worden, worden weggezet als milieugekkies.

  Slechts één waarschuwing Hans: de personen die jij in de gaten houdt om je te voorzien van info over het klimaat zijn zonder uitzondering pro-fossiel en willen niets horen over andere energieopwekking.

  @Harry: jij doet hier een Please In My Back Yard, maar ik zou graag willen dat iedereen die voor schaliegas en -olie is dit ook zwart op wit zou zetten, zonder er uitweg indien het zover zou komen. Het gaat namelijk over een flink aantal back yards. Wedden dat je dan niet verder komt dan een % of 5 van de mensen die hopen ‘dat zal mij toch niet gebeuren’. Men is momenteel te weinig geïnformeerd. Boren naar schaliegas zou een dichtbevolkt, aangeharkt land als Nederland compleet overhoop halen.

 10. 17

  No worries, majava. Ik moet niets hebben van het Heartland Institute en van de drill, baby, drill-types.
  Ik denk dat ik zin en onzin wel van elkaar kan onderscheiden.

  Wattsupwiththat is een mooi blog met veel relevante wetenschappelijke informatie. Er worden veel meetgegevens gepresenteerd, zodat je zelf je conclusies kunt trekken. De onzin-artikelen lees ik niet.