Europarlement lijkt Snowden-onthullingen te negeren

Foto: g4ll4is (cc)

ACHTERGROND - De commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europarlement (kortweg LIBE genoemd) heeft morgen, 21 oktober, een belangrijke stemming in het kader van de grootste wetgevingsoperatie op het gebied van privacy in vijftien jaar. Zoals alles in Brussel ontworpen lijkt te zijn om de passie uit mensen weg te zuigen is ook hier een slaapverwekkende naam aan gegeven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aangezien de rest van de democratische wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, hun wetgeving op die van Europa pleegt te modelleren rust op de schouders van de betrokken Europarlementariërs niet alleen de taak om de toch al fragiele privacy van Europese burgers te beschermen, maar heeft dit op termijn ook implicaties voor niet EU-ingezetenen.

In het licht van de hoorzittingen van diezelfde commissie over de onthullingen van Edward Snowden zou je verwachten dat er serieus gekeken wordt naar de gegevensuitwisseling van onze gegevens met landen buiten de EU. Zoals de Verenigde Staten, dat de rest van de mensheid tot tweederangs mensen met minder recht op privacy dan de eigen burgers degradeert. De grootste gaten in de huidige regels worden daarbij volledig intact gelaten. Terwijl juist nu het politieke momentum er zou moeten zijn om er wat aan te doen. Want laten we ons niet vergissen: Europa is een belangrijke markt voor de Amerikaanse technologiebedrijven. In plaats van dat we die marktmacht gebruiken om de Amerikaanse technologiebedrijven in de Verenigde Staten aan te laten dringen op privacybescherming á la Europeénne, laten we toe dat Amerikaanse technologiebedrijven met ongekend en ongereguleerd lobbygeweld Europa af laat zakken naar Amerikaans niveau.

Een ander punt is dat de toch al ruimhartige redenen waarom privacygevoelige gegevens verwerkt mogen worden uitgebreid worden. Zo is het delen van je gegevens met derden in de huidige situatie altijd onderhevig aan jouw toestemming. Zo niet in de nabije toekomst, waarbij die derde die gegevens mag krijgen zonder jouw toestemming, zolang die derde partij daar een “gerechtvaardigd belang”  bij heeft (waarbij overheidstaken altijd zo’n rechtvaardiging zijn).

Verder wordt er veel minder tegen profiling, het in het kader van big data in hokjes stoppen van mensen, gedaan dan in de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie. Ja, je mag je achteraf verzetten tegen het in de datapakhuizen van grote bedrijven en instellingen gestopt worden van jouw leven, maar er is geen enkele voorafgaande beperking. Helemaal verraderlijk is daarbij dat profilering op basis van “pseudonieme” gegevens buiten dat recht op verzet is gebracht. Een voorbeeld van dergelijke pseudonieme gegevens zijn al je reisbewegingen met een OV-chipkaart. Want alleen maar gekoppeld aan een nummer, niet per se jouw naam.

De stemming morgen is nog niet het laatste station voordat bovenstaande maatregelen wetgeving worden, maar wel zo ongeveer het voorlaatste. Het is ronduit schokkend hoeveel Europarlementariërs in dit proces vooral oog lijken te hebben voor de belangen van bedrijven en overheden en niet zozeer voor die van hun kiezers. Daarbij lijken de media hun rol nauwelijks te pakken, al helpt het natuurlijk niet dat het compromisvoorstel waar morgen over gestemd wordt pas afgelopen donderdag uitlekte. Een compromis wat het gladstrijken van ruim 4000 amendementen van de afgelopen tijd behelst. Wat op zichzelf al een probleem voor de transparantie is. Want wie kan het zich permitteren om zo’n complex pakket met zoveel amendementen door te worstelen zonder een betaalde lobbyist of stafmedewerker van een Europarlementariër te zijn? Hulde dan ook aan de mensen van Bits of Freedom die op dit dossier zitten. Maar of het goed gaat komen waag ik te betwijfelen.

Reacties (24)

#1 houtman

Wat willen we nu eigenlijk ?
Een maand of zes geleden werd er een rechtstreekse dagelijkse vlucht Brussel Washington v.v. ingesteld.
Bovendien heeft de EU kantoren in Washington.
AIPAC vestigde al een jaar of negen geleden een kantoor in Brussel.

 • Volgende discussie
#2 Andy Cap

Complimenten aan Sargasso (en natuurlijk Bits of Freedom) dat hier aandacht aan besteed wordt, want anders had ik hier helemaal niets over gehoord.

En dat laatste is natuurlijk godgeklaagd, ongehoord, schandalig, idioot etc. Is Sinterklaas dan belangrijker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Niet JeZus

En daarom, fuck Europa.
Zoals het nu gaat is het Europa voor the Big Boys, de grote bedrijven, het grote geld. En dat is niet mijn Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inca

Inderdaad. Ik weet weer perfect waarom ik Europa belangrijk vind, en waarom ik destijds tegen heb gestemd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Roland

@3
Het is ook niet mijn Europa. Maar als het alternatief is dat NL zelfstandig dergelijke regelgeving kan bepalen, dan zijn we slechter af, vrees ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

@5: met het huidige politieke klimaat zijn we niet echt veel beter af. Maar tegelijkertijd: hoe groter de organisatie is die de verkeerde belangen behartigt, hoe erger. De EU die dit soort wetgeving toelaat / verzuimt behoorlijk te regelen is erger dan veel losse landen, want in kleinere eenheden kun je eerder verandering bewerkstelligen die zich langzaam verspreidt. Zodra de EU het heeft besloten, krijgen we het zomaar niet teruggedraaid…

Maar goed. Het is ook weer te makkelijk om de EU daar alleen de schuld van te geven, want de Nederlandse politiek kan hier natuurlijk ook standpunten over innemen en het belang van de besluitvorming te laten zien. Maar vanuit de politiek geen behoorlijke informatie over de rol van Europa, want een pasklare zondebok is natuurlijk wel heel praktisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Andy Cap

@6: Nou moeten we die klootzakken toch wel eens een keer duidelijk de rode kaart laten zien. Dus we stemmen SP, of de PvdD, of desnoods op Wilders, maar niet op dat geteisem dat dit soort zaken faciliteert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Henk van S tot S

@3:
Wel makkelijk om hier “Europa” de schuld van te geven:
Europa doet wat door haar leden wordt ingebracht; dus zoals de schijt aan de burgers hebbende regeringen als de Nederlandse ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Olav

@5:

Het is ook niet mijn Europa. Maar als het alternatief is dat NL zelfstandig dergelijke regelgeving kan bepalen, dan zijn we slechter af, vrees ik.

Dat weet ik wel zeker. Nederland (d.w.z. onze regering) is vaak een drijvende kracht in Europa als het gaat om dit soort privacyvijandigheid. Van het Europees parlement gaat soms juist een matigende invloed uit die ik niet zou willen missen. Sterker nog, de positie van dat parlement zou nog versterkt moeten worden t.o.v. commissie en raad.

Laat a.u.b. iedereen zijn cynisme en EU-haat richten op commissie en raad, en voor het parlement gewoon steeds de beste volksvertegenwoordigers kiezen (naar eigen inzicht natuurlijk). Hoe imperfect het ook allemaal werkt, en hoezeer ze soms ook zitten te slapen daar, het parlement vol zetten met randfiguren, populisten en warhoofden lijkt me echt helemaal geen goed idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Andy Cap

@9: “het parlement vol zetten met randfiguren, populisten en warhoofden lijkt me echt helemaal geen goed idee.”

Nee, dat is geen goed idee. En hoe zou je lui omschrijven die er nu zitten? Van Agt noemde dat geloof ik ooit eens: ‘luiaards, ijdeltuiten en non-valeurs’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hanni Bal

En de naam van Snowden is in de titel geplaatst, om -samen met één in de tekst gepropte niet terzake doende verwijzing- meer mensen aan te moedigen dit niets met Snowden te maken hebbende artikel aan te klikken.
Ook op deze website gaat commercieel belang langzamerhand vóór alles. Bedankt hè.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Daniel

Hoe komt dit overeen met het redelijk positieve artikel in NRC Next van deze ochtend? Volgens het artikel moeten buitenlandse bedrijven zich aan de Europese wet houden bij verwerking van gegevens van Europeanen. Zelfs de NSA zou volgens het voorstel eerst een bevel van een Europese rechten moeten hebben voordat ze gegevens bij een Amerikaans bedrijf over een Europeaan mogen opvragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Inca

@12, wie gaat die wetten handhaven? ‘Zou moeten’ is de correcte omschrijving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Daniel

@14: Nope. Artikel is eigenlijk niet publiekelijk toegangelijk, maar toch:
https://www.dropbox.com/s/rszy3rzkcza0uus/NRC_20131021_1_003_article1.pdf
https://www.dropbox.com/s/wtcducp6xoo04wi/NRC_20131021_1_003_article2.pdf
Haal de bestanden over een paar dagen wel weer weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Olav

@10:

Van Agt noemde dat geloof ik ooit eens: ‘luiaards, ijdeltuiten en non-valeurs’.

Het wordt wel eens vergeten omdat hij tegenwoordig zo’n aandoenlijk oud mannetje is, maar Van Agt was tijdens zijn actieve politieke leven een hele grote schoft en stiekemerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 houtman

@16:
Het is natuurlijk vervelend dat Dries van Agt de ogen zijn open gegaan over Israel, dus filosemieten moeten hem niet meer.
Op grond waarvan wordt beweerd dat Van Agt een schoft en stiekemerd was, ik ben benieuwd.
Er zal wel niets komen.
Ik kan hem ook niet in het minst een aandoenlijk oud mannetje vinden, datzelfde geldt voor Chomsky, ook zijn uitspraken zijn niet welkom, hier en daar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Olav

@17:

Op grond waarvan wordt beweerd dat Van Agt een schoft en stiekemerd was, ik ben benieuwd.

O.a. op grond van de smerige wijze waarop hij partijpolitiek bedreef. Divide et empera. Mensen met een gebrekkig geheugen of mensen die nog maar net komen kijken moeten maar aan Maxime Verhagen denken als een recenter voorbeeld van deze politieke stijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 houtman

@18:
Ik kan me niets herinneren uit die tijd, van wat wordt beweerd.
Zijn standpunt over de Drie van Breda vond ik toen moedig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

@16: Was ik niet vergeten.

Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Olav

@20: Zeker. Hij was alleen nog niet gekeerd, en nog ten volle verdwaald, toen hij die uitspraak deed die je aanhaalt in #10.

Welterusten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Andy Cap

@21: Dat klopt. Hij formuleerde dan ook de werkelijkheid met het doel die vervolgens te ontkennen; een truukje dat tegenwoordig veelvuldig door dom rechts wordt toegepast.

“Bekend is zijn uitspraak in december 1977 dat hij het land niet zou opzadelen met een kabinet dat zou bestaan uit ‘luiaards, ijdeltuiten en non-valeurs’.

Dat werd dus het kabinet van Agt-Wiegel, dat den Uyl verweet voor Sinterklaas te spelen en vervolgens het begrotingstekort op liet lopen tot ongekende hoogtes.

Slaap lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 houtman

@22:
Dat kabinet kwam tot stand vanwege het Den Uyl voornemen, gebaseerd op Tinbergen theorieën, van de ‘maakbare samenleving’.
Bedrijfsinvesteringen zouden centraal in Den Haag geregeld gaan worden.
Dries van Agt is één van de weinige politici waar ik respect voor heb, vooral vanwege integriteit, en intellectuele capaciteiten.
Hij en ik hebben gemeen dat wij ons veel te lang door Israelische propaganda in de luren hebben laten leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Noortje

Ohh gelukkig, we hoeven ons nergens zorgen om te maken. Een topdeskundige zegt dat we lekker kunnen gaan slapen (en appen en facebooken en bellen en….)

“BINNENLAND De NSA luisterde in Nederland geen hele telefoongesprekken af, maar verzamelde alleen metadata, waaruit kan worden afgeleid wanneer en tussen wie gesprekken plaatsvonden. Dat schrijft minister Plasterk (PvdA) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Pechtold citeert uit een brief van de NSA:

“The assertions by reporters in France (Le Monde), Spain (El Mundo) and Italy (L’Espresso) that NSA collected 10s of millions of phone calls are completely false. They cite as evidence screen shots of the results of a web tool used for data management purposes, but both they and the person who stole the classified data did not understand what they were looking at.”” http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/31/plasterk-inhoud-nederlandse-telefoontjes-niet-bewaard-door-nsa/

 • Vorige discussie