Eurofracties tegen kabinetsplan illegalen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (19)

#1 Cracken

Niet dat ik het eens ben met de plannen van Rutte, maar uhhh, is het vreemdelingenbeleid niet een nationale soevereine verantwoordelijkheid van alle Europese lidstaten. En niet het Europarlement.

 • Volgende discussie
#2 AdriePVV

En ik herhaal het hier nogmaals, links is niet verantwoordelijk voor de massa immigratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 ReinoutS

@1 Ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt de afgelopen weken maar vreemdelingenbeleid is (voor een belangrijk deel in elk geval) beleid dat op Europees niveau gemaakt wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cracken

@3
Gaat dat er niet meer om dat de omstandigheden waarin vreemdelingen worden opgevangen in Griekenland ver beneden de maat zijn?
Dat is toch niet zozeer vreemdelingenbeleid als wel mensenrechtenbeleid.
Wat staten daadwerkelijk wel en niet strafbaar stellen m.b.t. vreemdelingen is toch nog steeds niet aan de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JSK

@Cracken: Stellen dat het vreemdelingen beleid een nationale gelegenheid is als zeggen dat de CO2-uitstoot een nationale gelegenheid is. Een matter of fact maar op geen manier een ideale situatie. Het is makkelijk te zien hoe het asielbeleid van een land grote invloed heeft op de aangrenzende landen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cracken

@5
Het bepalen wie er wel of niet in een land mogen verblijven lijkt me nou juist bij uitstek een nationale aangelegenheid.
Dat een beleid effecten heeft die over de grenzen reiken hoeft toch niet meteen te betekenen dat we maar weer soevereiniteit bij Brussel moeten gaan inleveren.
Als we die stelling zouden hanteren zou ons gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs waarschijnlijk al jaren geleden verdwenen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@4: Welke gevolgen denk je dat het crimineel maken van illegaal verblijf heeft voor de omstandigheden waarin vreemdelingen worden opgevangen?

Daarnaast de behandeling van vreemdelingen is waarschijnlijk vastgelegd in de EVRM en dus geen puur nationale aangelegenheid meer voor de ondertekenaars daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

Dat een beleid effecten heeft die over de grenzen reiken hoeft toch niet meteen te betekenen dat we maar weer soevereiniteit bij Brussel moeten gaan inleveren.

Mij lijkt de logische conclusie precies het tegenovergestelde. Je voorbeeld toont mij gelijk aan: waarom denk je dat de grensregio’s bijzonder hard optreden tegen softdrugs? Of ben je daar ook tegen? Ik zou niet je buurman willen zijn in dat geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cracken

@8
Ik ben er op tegen ja dat softdrugsgebruikers in de grensregio’s inderdaad kennelijk harder worden aangepakt dan die in andere delen van het land.

@7
Zoals ik al in een eerdere post duidelijk maakte heb ik het niet zozeer over hoe vreemdelingen moeten worden behandeld moment dat ze hier zijn. Dat ze niet mensonterend behandeld worden inderdaad.
Maar ik heb het over de regels en wetten die bepalen wie vreemdeling is en welke procedures worden gevolgd om deze wel of niet een verblijfsvergunning te bieden.

En als mensen de wet overtreden worden ze ingesloten, ik ga er van uit dat dat hier ook het geval zou zijn. Zolang deze vrijheidsberoving zich houdt aan de geldende regels en wetten daarvoor, zal hetzelfde gebeuren als met andere veroordeelde criminelen in Nederland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: “Zolang deze vrijheidsberoving zich houdt aan de geldende regels en wetten daarvoor”

Vrijheidsberoving van illegalen houdt zich niet aan de geldende wetten en regels (het EVRM).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJ

Illegaliteit illegaal maken is symbool-politiek. Illegaliteit zou illegaal moeten wezen ja, maar het heeft geen zin. Interneren in een bepaalde vorm doe je ze toch, als je ze hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

@9: Dan ben je iemand die zijn afval over de schutting in de tuin van zn buurman dondert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Tjerk

#12
Een beetje zoals Griekenland doet met haar asielzoekers. Maar ondertussen krijgen ze wel geld van het IMF & EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

Niet echt, aangezien meeste asielzoekers op doorreis zijn naar West Europa… ze worden dan ook niet uitgezet naar Italie (EU-lid) maar naar Turkije (nog geen EU-lid). In principe is de EGKS opgericht vanwege de grensoverschrijdende problemen. Het is merkwaardig om te zeggen dat de EU niks te maken heeft met grensoverschrijdende problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Tjerk

Een asielzoeker die de grens bij Griekenland passeert, mag alleen in Griekenland asiel aanvragen, niet in de rest van de EU-landen. Daar zijn gewoon Europese afspraken over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cracken

@12
Nee, maar ik ben ook niet iemand die zijn buurman laat bepalen wat ik verder wel met mijn vuilnis doe.
Om de vergelijking door te zetten, als zijn vrouw dan continue bij mij de tuin inloopt en mijn vuilnis in hun tuin gooit, is dat niet mijn probleem.

@11
In de EVRM staat toch ook geregeld dacht ik dat je vreemdelingen mag vasthouden als ze in een procedure zitten van uitwijzing.
Dat zijn toch per definitie mensen die hier niet legaal zijn, anders zouden ze toch niet uitgezet kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: het woordje “niet” mist in die EVRM-zin. Je mag ze niet vasthouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cracken

@17
Artikel 5.1.6:
“Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure:
in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure hangende is.”

Staat toch dat je mensen in een uitwijzingsprocedure mag vasthouden volgens mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJ

Anyway, interneren mag dus. En dat gebeurt ook. Of je het nu ‘illegaal’ maakt of niet, maakt dan geen hol uit.

 • Vorige discussie