eParticipatie: de overheid is aan zet!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Hieronder volgt een gastbijdrage van eJapio.

Cijfers laten zien dat de opkomst bij verkiezingen in alle West-Europese democratieën gestaag afneemt. Dit is een paradoxale ontwikkeling vergeleken met de door socioloog Inglehart waargenomen verhoogde betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke issues. Een vraag die dit oproept is of de representatieve democratie nog wel voldoet aan de eisen van de hedendaagse burgers?

Gedreven door veranderende culturele waarden en technologische ontwikkelingen bepalen burgers zelf steeds meer wanneer en hoe zij participeren bij maatschappelijke issues. Vooral door de opkomst van web 2.0 heeft de actieve deelname van burgers een stevige impuls gekregen: zij gebruiken web 2.0 applicaties steeds vaker om zich op allerlei manieren te mengen in de ‘publieke zaak’. Zij gaan actief discussies en debatten aan met de overheid, volgen kritisch alles wat de overheid doet en verschaffen via het web de overheid informatie die zijzelf belangrijk vinden.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid en welke rol moet en kan de overheid zelf in deze nieuwe netwerkende wereld spelen? De overheid kan door op een goede afgewogen wijze gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie burgers meer te betrekken bij verbetering van publieke dienstverlening, openbaar bestuur en sociale samenhang, eParticipatie gaat een grote rol spelen. De tijd dat wij eens per 4 jaar een vertegenwoordiger kiezen die ons op alle onderwerpen vertegenwoordigt is voorbij. Op onderwerpen waarbij de burger zich direct betrokken voelt wil hij de mogelijkheid hebben om te participeren op het moment dat het hem uitkomt. De overheid dient zich aan te passen aan deze veranderende eisen.

Op 4 december 2008 worden de eParticipatie Awards 2008 uitgereikt. Dit is een goede eerste stap om overheden te stimuleren meer te doen met eParticipatie. Burgerparticipatie is op dit moment minder een probleem van burgers dan van de overheid zelf: de burger participeert volop, al is dat niet altijd op een manier die de overheid als wenselijk ziet. De belangrijke vraag op dit moment is vooral in hoeverre overheden daarvoor ontvankelijk zijn en er adequaat op in kunnen spelen.

Reacties (17)

#1 KJ

Haal dat ‘2.0’ ‘es gauw weg ! Ik kan gewoon het bos van het artikel niet meer lezen door de bomen van trendiness die ervoor staan.

 • Volgende discussie
#2 esgigt

De overheid aan zet? Doet de huidige overheid niet meer aan problemen afschuiven dan aan problemen oplossen, tenminste waar het de belangen van burgers betreft? Dat geluid hoor ik overwegend om mij heen…. goeie kans dat er ook een grond van waarheid in zit. De zet van de overheid wordt dan een schijnbeweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Napoleon

Hee.. de wiki van Verdonk zit er niet bij. Dat was volgens mij toch een Web 2.0 schoolvoorbeeldje van eParticipatie ultima forma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sytz

Ik snap niet hoe je betrokken kan zijn dmv web 2.0 oid, en dan niet gaat stemmen.
Als je niets vindt om voor te stemmen, moet er toch zeker genoeg zijn om tegen te stemmen?

Dus al die mondige burgers 2.0 zitten in de groep die toch al ging stemmen volgens mij.

Tenzij de televaag.nl ook web 2.0 is natuurlijk :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hemaworstje

E partification, web 2.0 ,
Nu verwacht je zeker medewerking van den burger alhier dat men on line gaat stemmen welk blog een buttplug – award krijgt.
Wat zul je tot de conclusie komen dat nobody cares.

Hoe regel jij je fondsenwerving via Kay of Nedap?

Naar het stemburo gaan , 5 minuten de moeite nemen om een democratische stem uit te brengen.
Echte kiezers, weloverwogen keuze gemaakt omdat het hem boeit welk partijprogram het best bij hem aansluit.
Zijn beslissing nemend achter een velours gordijn omdat hij anoniem wenst te blijven.
Wist U dat de meerderheid thuis blijft komt door kiezersbedrog.
Vandaar het hoog aantal uitvallers onder de tweede keer stemmers maar dat zou U als kenner moeten weten nietwaar?

Het gevaar van on line is dat de grote domme massa op een knop gaat drukken.
Dat kunnen we niet hebben en dat kún je niet. On line iris scans, vingerafdrukherkenning welke D base gebruik je?
Want ik wil niet bij thuiskomst erachter komen dat mijn vrouw reeds voor mij heeft gestemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Napoleon

Maar dat was ook tegelijkertijd een voorbeeld van hoe het niet moet. En dat is ook een beetje mijn kritiek. Ik ben het eens met de analyse van de betrokken, maar steeds kritisch wordende burger die zich steeds minder vertegenwoordigd voelt door de bestaande politieke partijen. Maar als je burgers echt mogelijkheden biedt tot participatie in de voorbereiding van beleid (wat een enigszins beperkte definitie van participatie is omdat men tegenwoordig wel spreekt van verschillende generaties burgerparticipatie, maar mijns inziens wel het belangrijkste aspect daarvan afdekt) dan moet je dat goed doordenken. Dergelijke processen zijn ingewikkeld en de kans op conflicten en het afbraakrisico zijn dan ook groot.

Als je als een openbaar bestuur echt wilt inspelen op de veranderende samenleving dan zorg je ervoor dat participatie in al zijn vormen (digitaal en analoog) op adequate wijze ingebed wordt in de bestaande werkwijzen en dat in alle beleidsprocessen de afweging wordt gemaakt over de wijze waarop de burger daarin betrokken kan worden en welke betekenis aan hun inbreng wordt toegekend. En uiteindelijk is ICT daarin een middel.. een belangrijk middel, maar geen doel op zich. En als we eParticipatie gaan lopen hypen a la SecondLife dan slaan we een stap over en het gevolg daarvan zal zijn dat elk gemeenteraadslid denkt dat ie wat via internet moet doen en dat er voor elk geslaagd initiatief dertig mislukken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

“Cijfers laten zien dat de opkomst bij verkiezingen in alle West-Europese democratieën gestaag afneemt.”

Zou ik die cijfers mogen zien? Volgens mij zijn in Nederland bv. in de afgelopen decennium bij elke 2e Kamerverkiezing de opkomstpercentages gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Peter

@7: Dat dacht ik ook, dus die cijfers wil ik ook wel zien.

Verder: het wordt wel tijd dat begrip burgerparticipatie wat duidelijker te krijgen. Voor zover ik het overzie betreft het vooral twee zaken:
1. de overheid werk uit handen nemen, in het kader van inkrimping ambtenarenbestand.
Dat probeert men te bereiken door de burger actief te laten participeren aan het loket: zoek het zelf maar op.

2. het overheidsbeleid er vlot doorheen jassen.
Dat betreft dan al die sites waar die het virtuele dorpsplein zijn, waar burgers samen de opgelegde waarden en normen mogen uitwerken.

Als burgers daar tevreden mee zijn: prima.
Maar waar kan de betrokken burger terecth die een wat grotere vinger in de pap wil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 HansR

…de door socioloog Inglehart waargenomen verhoogde betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke issues.

…bepalen burgers zelf steeds meer wanneer en hoe zij participeren bij maatschappelijke issues.

Zij gaan actief discussies en debatten aan met de overheid, volgen kritisch alles wat de overheid doet en verschaffen via het web de overheid informatie die zijzelf belangrijk vinden.

De overheid dient zich aan te passen aan deze veranderende eisen.

al is dat niet altijd op een manier die de overheid als wenselijk ziet. De belangrijke vraag op dit moment is vooral in hoeverre overheden daarvoor ontvankelijk zijn en er adequaat op in kunnen spelen.

Ik weet werkelijk niet waar ik moet beginnen om de pseudowetenschappelijke flauwekul te ontzenuwen.

Een overheid past zich niet aan anders dan door revolutie. Een overheid speelt niet in op zijn burgers: een overheid gebruikt zijn burgers.

Jongens wat een idealistisch sociologisch geleuter. Gaan we straks ook het klimaat weer in orde brengen omdat de burgers het willen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

Een tekstje van een raamambtenaar die zich niet afvraagt of er wel behoefte is aan zijn plannetjes? En heeft deze persoon wel nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid ervan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 The Horse

He Larie:

Hoe gaat ie? Ik nog steeds in de USA, mijn imperium aan het uitbreiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 larie

Okidokie..ik doe maar wat maar enjoy it.

IN percum zal je bedoelen toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sytz

@7,8
2002 was misschien een trendbreuk, maar het lijkt meer een gestaag neergaande lijn.

Duitsland ook neer van bijna 90 naar onder 80

Wat niet wil zeggen dat ik het met het artikel eens ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 hoxha

Hee, P. Kouwes, wat doe je op Sargasso?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 m44

Ik zie tegenwoordig het verschil niet meer tussen een bevlogen 2.0 democratie-roeper of een plannetje van Kay of een raamambtenaar.

En tussen P. Kouwes en Horse.

Dat was me 5 jaar geleden niet overkomen. Jullie zijn echt veranderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 larie

Even aanschuiven lijkt me, is daar wat mis mee hoxha? Hier gaat men niet iemand op Z’n bosbaan plek ineens bespringen toch..oh nee “tog” natuur lijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Massi

Hee, dit had ik pas nog ergens gezien…

En jawel hoor, hier:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7336

Een gejat stuk dus!

 • Vorige discussie