Emigratiebeurs zuigt hersens krantenredacties leeg!

DATA - Wat voor een kop moet je nou boven een stuk zetten waarin je op nette wijze eigenlijk moet duidelijk maken dat sommige redacties te dom zijn om hun eigen achterwerk af te vegen met de krant waar ze voor werken (want waar is die anders voor geschikt). En dat je dan ook nog duidelijk moet maken waarom het schadelijk is dat ze zo dom bezig zijn omdat andere mensen, minstens net zo dom kennelijk, klakkeloos met de berichtgeving aan de haal gaan.
U begrijpt, ik ben boos.

* haalt diep adem *

Startpunt. Er is een emigratiebeurs. Welk belang heeft een emigratiebeurs?
Juist, zoveel mogelijk mensen die emigreren. Ieder zijn meug.
Wat doet een beetje goede beurs dan?
Juist, die geeft een persbericht uit. Uiteraard geheel in haar eigen belang.
groei belangstelling emigreren” en “Dagelijks verhuizen 305 Nederlanders naar het buitenland” zijn de pakkende zinnen uit het stuk.

Hoppa denken de redacties! Nieuws! Gratis smakelijke content! Niet nadenken, publiceren!
En anderen gaan daar voorspelbaar mee aan de haal.

Dan nu even de feiten.
1. Belangstelling om te emigreren is niet hetzelfde als werkelijk emigreren. Meer beursbezoekers zegt helemaal niets over werkelijke vertrekkers.
2. De emigratie uit Nederland daalt sinds de piek in 2006 tot en met 2009 (cijfers 2010 nog niet bekend)
3. Ja, in 2009 vertrokken er gemiddeld 305 mensen per dag.
4. Nee, dat zijn niet allemaal Nederlanders. In 2009 vertrokken er dagelijks 110 mensen die in Nederland geboren waren. En ook dat aantal daalt al sinds 2006. En natuurlijk zitten er nog heel wat mensen tussen die niet in Nederland geboren zijn, maar inmiddels wel de Nederlandse nationaliteit hadden. Maar daar zeggen de cijfers niets over.

Kortom, koppen als “Steeds meer mensen verlaten Nederland uit ontevredenheid” en “Nederland loopt langzaam leeg” zijn feitelijk onjuist.

Moeilijk hè, cijfertjes checken. Maar het zou wel handig zijn. Want nu zijn er mogelijk weer nog meer mensen bevestigd in hun oordeel dat Nederland een beroerd land is om in te wonen vanwege criminaliteit (daalt overigens) en files. Want immers, anderen vluchten massaal, dus het moet wel waar zijn!

 1. 3

  Ok, maar dan even advocaat van de duivel:
  “Steeds meer mensen verlaten Nederland uit ontevredenheid” kan waar zijn. de aantallen zeggen niets over de redenen voor vertrek, Misschien vertrokken mensen vroeger niet uit ontevredenheid en nu wel.
  “Nederland loopt langzaam leeg” is volgens menige prognose ook wel waar, maar komt dan niet zozeer door emigratie maar door te de onwil zich royaal voort te planten.

 2. 4

  Waar ik al naar zocht, en die vraag had ik ook bij DDS gesteld, is de bron van de beweegredenen. Die worden in de diverse artikelen aangehaald als “bevolkingsdichtheid, files, kosten voor levensonderhoud, criminaliteit en de maatschappelijke problemen rondom de multiculturele samenleving”. Zeer aannemelijk allemaal. Maar waarop gebaseerd?

  In 2009 emigreerden volgens het CBS (zie publicatie CBS, blz 43):
  36.000 Niet-westerse allochtonen (99 per dag)
  47.000 Westerse allochtonen (129 per dag)
  28.000 autochtonen (77 per dag)
  Het document van het CBS gaat vervolgens in op de mogelijke redenen van de groep niet-westerse allochtonen, maar blijft hangen in vermoedens en aannames.

  Is er een enquete gehouden onder deze groepen naar de redenen van hun vertrek? Wat zijn daarvan de resultaten? Wat zijn de verschillen tussen die groepen? Of is dit alleen maar een indruk die is ontstaan bij de organisatie van de emigratiebeurs?

  Vragen, vragen…….

 3. 7

  Sargasso, wilt u deze post zsm verwijderen? Ik kan me niet voorstellen dat deze “ontevreden expats” gemist worden, en dit soort waarheid werkt contraproductief.

  Laat ze gaan! Is er niet een soort oprotpremiefonds zodat ik dit initiatief kan steunen?

 4. 8

  Hoera voor Steeph, boeh voor gemakzuchtige ‘journalisten’. De media zijn makkelijk voor de gek te houden, zo vond Kabouter Wesley vorig jaar al uit. Ook Luuk Koelman heeft een heel mooie grap in dit genre uitgevoerd.

  Een van de mooiste voorbeelden kwam ik tegen in een Franse persgeschiedenis: de krant La Presse ging aan een hoax ten onder. De Franse vliegeniers Nungesser en Coli vertrokken op 8 mei 1927 vanuit Frankrijk met hun ‘Oiseau Blanc’ met als reisdoel New York. Ze zouden onderweg spoorloos verdwijnen en de mensen die zich bij het Vrijheidsbeeld hadden verzameld stonden vergeefs te wachten. La Presse kwam 10 mei 1927 echter met een juichende voorpagina… Vijf jaar later was de krant verleden tijd.

 5. 9

  Over ontevreden Nederlanders gesproken.

  Puur hypothetisch gezien, als we een provincie, laten we, als volkomen willekeurig voorbeeld overigens en zonder te willen generaliseren, Limburg nemen, nu eens met terugwerkende kracht ‘teruggeven’ aan de Duitsche Bond en laten opgaan in Nordrhein-Westfalen, of we schenken het aan onze zuiderburen en willigen hierbij wat oude 180 jaar oude eisen van de Belgen in, telt dat dan, statistisch bezien voor het CBS, ook als ‘emigratie’?

 6. 10

  De reakties op DDS (ja ik kort ze zo af) zijn van een ontwapenende eerlijkheid. Deze keer echt een toevoeging op Steeph’s verhaal.

 7. 11

  Ik zag begin deze avond ook een stukje op nujij, maar zag niet dat het de ook opnieuw de ‘echte’ pers had gehaald.

  Opnieuw, want ook een jaar geleden kwam hetzelfde ‘nieuws’. Seven, u kent hem/haar nog wel, gebruikte het nieuws nog voor haar/hem propaganda.

  @0 heeft helemaal gelijk met zijn argumenten, maar de tabel van het CBS die hij gebruikt is onzin. Geboorteland zegt niets over nationaliteit of herkomst.

  Inderdaad 305 * 365 = 111 duizend emigranten.

  Het aantal Nederlanders (dat zijn mensen met de Nederlandse nationaleit) dat emigreerde bedroeg 54.000, het aantal immigranten met de NL nationaliteit -wordt altijd vergeten als het zo uitkomt- bedroeg 42.000. Het saldo was dus 12.000. Dat is minder dan 0,1% van de Nederlanders.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37946ned&D1=0-1,3&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&HDR=T,G1,G2,G5&STB=G3,G4&VW=

  Als je kijkt naar het autochtoon zijn, dan had je in 2009 … ach kijk zelf maar:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751ned&D1=6-7,9&D2=2&D3=0&D4=l&HDR=G2,G3&STB=G1,T&CHARTTYPE=1&VW=T

 8. 12

  @10 Toevoeging? Wie trekt de cijfers in twijfel? Maar nog belangrijker dat ook in de Tweede Kamer dit soort onzin wordt geponeerd.

  De VVD:
  “De VVD is voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. Er moet strenger geselecteerd worden aan de poort. Minder mensen en beter opgeleide mensen. Nu wordt het migratiesaldo sterk beïnvloed doordat ook een aanzienlijk deel goed opgeleide Nederlanders ons land vaarwel zegt. De situatie is dus eigenlijk nog zorgelijker. Mensen die ons land verlaten zijn gemiddeld veel beter opgeleid dan degenen die binnenkomen. Er is sprake van een braindrain.”

  Net 2 maanden geleden uitgesproken in de 2e kamer. Volledig artikel, kopje VVD, hier:
  http://www.vkblog.nl/bericht/363088

 9. 13

  @10: inderdaad mooie reacties, alleen dat links de schuld van alles krijgt is toch wel een knap ongelofelijke conclusie van velen op DDS, als we weten hoeveel jaren links in Nederland aan de touwtjes heeft mogen trekken sinds pakweg WO2.

 10. 15

  Het klopt dat deze journalisten gemakzuchtig een artikeltje schreven over dit onderwerp, en ja op basis van deze gegevens krijg je dan jammerende stukjes.

  Maar: “Want nu zijn er mogelijk weer nog meer mensen bevestigd in hun oordeel dat Nederland een beroerd land is om in te wonen”, dit hoeft ook niet perse te kloppen want de HARDE cijfers spreken dit toch tegen? Of zijn we meer gaan klagen? Volgens mij zeggen we dat ook ieder jaar over elkaar. Maar Steeph is de man van de cijfers, dus kom maar op.

 11. 16

  Het is ook nooit goed hè? Eerst klaagt men ter extreemrechterzijde dat er teveel allochtonen in Nederland zijn en nou er (vooral allochtone) mensen blijken te vertrekken is het weer rampzalig.

 12. 18

  @hanedop #3: Maar de eerste kop kan je niet maken op basis van het aangeleverde materiaal.
  En dat leeglopen is raar als je de prognoses ziet. NL blijft (zo uit mijn hoofd) tot zeker 2040 langzaam groeien qua bevolking.

  @Snebbert: Got me. (Had die zin anders moeten formuleren, woordje “mogelijk” is niet voldoende)

 13. 19

  Van een politieke elite die weigert de kosten van de massa immigratie uit te rekenen en of de criminaliteit op etnische afkomst te registreren, valt niet te verwachten dat er een zinvolle discussie over de huidige migratie kan plaatsvinden, de cijfers zijn daarvoor te grof. Vast staat wel dat het percentage echte Nederlanders steeds lager wordt, de soep wordt a.h.w. steeds dunner.

  Hieronder wat echte cijfers die de financiele gevolgen van de immigratie van NWA duiden.

  =====
  DEN HAAG – Steeds meer niet-westerse allochtone bijstandstrekkers, zoals Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Turken, verzwijgen dat ze bezittingen of vermogen in het land van herkomst hebben. Veel grootgrondbezitters met eigen landhuizen, appartementen, bedrijven of landerijen lopen nu tegen de lamp.
  =====
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/8964002/__Allochtoon_valt_door_de_mand__.html?p=3,1

 14. 20

  @19: STOP DE PERSEN!! Minstens 95 allochtone bijstandsuittrekkers hebben gefraudeerd met hun bezit!!1!! WE WORDEN KAALGEBPLUKT1!!1!!!

  *beuh*

 15. 22

  # 20

  Het is een bekend feit dat veel Turkse/Marokkaanse verrijkers een huisje in het thuisland bezitten om daar na een “arbeidszaam” leven in Nederland naar terug te kunnen keren. Sommigen pakken het groot aan.

  =====
  HOOGEZAND-SAPPEMEER – Een echtpaar in Hoogezand-Sappemeer heeft de gemeente vermoedelijk voor 200.000 euro opgelicht. De twee ontvingen bijstand maar verzwegen dat zij in Turkije voor ruim 400.000 euro aan onroerend goed bezaten.
  =====

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3503424/__Echtpaar_pleegt_forse_bijstandsfraude__.html

 16. 23

  Ik ga volgend jaar waarschijnlijk in het buitenland werken. Word ik dan geteld als iemand die als rechtgeaarde salonsocialist, academicus bovendien, zich ongewenst voelt door de tsunami van haat en populisme?

  Oftewel is het goed dat een elitaire, blanke, hoogopgeleide, linksstemmende Amsterdammer vertrekt, of is draag ik dan bij aan de braindrain? Ik snap het niet meer, advies graag!!

 17. 25

  Uit onverdachte bron

  =====
  Deze sociaaleconomische achterstelling blijkt uit verschillende indicatoren: lage inkomens, een laag percentage van eigenaars op de huisvestingsmarkt (daar staat wel tegenover dat 60% een eigendom bezit in Marokko), het bewonen van kleine oppervlaktes,… Er lijkt zich een
  cyclisch patroon van intergenerationele armoede te ontwikkelen, en dit voornamelijk in de achtergestelde buurten van de grote steden.
  =====
  https://sargasso.nl/archief/2011/02/08/emigratiebeurs-zuigt-hersens-krantenredacties-leeg/#comment-474294

 18. 30

  Telegraaf is de meest objectieve en neutrale krant in Nederland. Dus AdriePVV moet wel gelijk hebben. Schokkend! Die tientallen mensen die alles flessen, want je kan niets anders concluderen dat ze het dan ook allemaal doen. Die allochtonen. En de hardwerkende belastingbetaler moet inleveren, kan geen twee auto’s meer rijden of vier maal per jaar op vakantie. Zielepeuten!

 19. 35

  Ik wilde het net posten. Uitstekend Steeph, dat je jezelf hier even ‘relativeert’.

  Overigens blijft de suggestie dat Nederlanders vertrekken ‘uit ontevredenheid’ je reinste onzin. De motieven van mensen om te migreren staan niet in het persbericht vermeld.
  Volgens mij zijn er veel kennismigranten, en remigranten. Overigens is de immigratie ook sterk aangetrokken.

  De journalistiek is trouwens helemaal niet bezig met informeren, de journalistiek is bezig met advertenties verkopen. Die trend is al een tijdje aan de gang. Het is geen toeval dat AD (knoeiblad) en Spits (advertentiemagazine voor treinzappers) dit nieuws klakkeloos op hun pagina’s poepen.

 20. 36

  St geeft af op het Nieuws uit kranten over de laatst gehouden emigratiebeurs. Hij vraagt zich – buitenmodel boos – in dit verband af:

  ‘wat voor een kop moet je nou boven een stuk zetten waarin je op nette wijze eigenlijk moet duidelijk maken dat sommige redacties te dom zijn om hun eigen achterwerk af te vegen met de krant waar ze voor werken (want waar is die anders voor geschikt).

  Inhoud en koppen van kranten waarna St verwijst, geven hem niet helemaal ongelijk, maar hij overdrijft, Want de diskwaliteit van de berichtgeving van (bepaalde) kranten over de emigratiebeurs is niet hoger dan die ze t.a.v. ander Nieuws ten toon plegen te spreiden. En is dan in dit ene geval zo te keer gaan absurd. Of verdacht.

  Ik vermoed dat St. zich engageert met een ideologie, en met groepen, die de noodlottige Nederlandse Massa Immigratie (NMI) eerder hebben bevorderd dan tegengewerkt. Die mensen met bezwaren ertegen afwezen en afsnauwden. En die zich deze houding ruimschoots konden veroorloven. Van de maatschappij hadden ze niets te duchten. Zij wáren die maatschappij + kranten. Wie kon ze wat maken? Dat konden ze jou, racist, fascist, rechts-extremist.

  Maar nu. De schaduwzijden van de NMI tekenen zich met de dag scherper, zwarter, omvattender af. Niet meer te onderdrukken berichtgeving draagt daartoe bij. Of kan dat doen. En nu is St zelfs voor verfomfaaid krantennieuw bang. Bang dat de mensen zullen horen wat ze niet mogen horen, maar niet meer te onderdrukken valt: de misère, de waarheid van de NMI

  Daarnaast vraag ik mij af hoe St denkt dat hij ‘mensen op een nette manier duidelijk kan dat ze te dom zijn om hun eigen achterwerk af te vegen’ etc. Deze uitspraak bevat een contradictie.
  Ik wijs hierop en informeer ernaar i.v.m. het volgende feit.

  Opvallend vind ik dat velen op Sargasso zich overgeven aan betuigingen die blijk geven van een anale fixatie. Zij, nogal wat Sargassisten, lijken in een bepaalde infantiele fase van ont-wikkeling te zijn blijken steken. Al bij de geringste intellectuele weerstand die ze ondervinden, zijn het sexismen, faecalismen en (ander) patholoog-anatomisch materiaal waar ze naar grijpen om zich te verdedigen. Of beter: om te intimideren, aan te vallen e.d. De smeerlappen.

  Ik begrijp dat wel, maar blijf het smerig vinden. Misschien kan de redactie van Sargasso eens beginnen met het goede voorbeeld te geven.
  IN HET BELANG VAN SARGASO