Electriciteit fors duurder de komende 20 jaar

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
, ,

De Europese burger en het bedrijfsleven krijgt de komende 20 jaar te maken met een flinke stijging in de elektriciteitsprijs. Dit zou komen door de overgang naar een ‘groene’ stroomvoorziening. De Financial Times schijnt een uitgelekt rapport van de EU in handen te hebben dat 5 verschillende scenario’s belicht. Het bericht dan in Nederland de media haalt is kort: dat komt door de voorgenomen transitie naar groen stroom. Koren op de molen van de fossiele lobbyisten?

Wat de berichtgeving in Nederland niet vermeld is de diepere oorzaken van deze stijgingen. De Financial Times gaat hier zelf wel op in (gratis registratie nodig). Enerzijds zijn prijsstijgingen te wijten aan investeringen in met name de windmolenparken. Windenergie zou in 2050 vertienvoudigd moeten zijn (49% van de elektriciteitsvoorziening in de EU) ten opzichte van nu (slechts 5%). Afhankelijk van het gekozen scenario kunnen de prijzen tussen 100% (maximale transitie naar hernieuwbare bronnen) en 43% (nucleair en CCS) zijn toegenomen in 2050.

Het uitgelekte rapport geeft volgens de FT hiervoor twee verklaringen: enerzijds de grote investeringen in infrastructuur die nodig zijn om zoveel mogelijk over te stappen op o.a. zon en wind. Dat is op zich niet verwonderlijk. Maar anderzijds is een belangrijke bron van de prijsstijging de dan te verwachten overcapaciteit van conventionele kolen- en gascentrales. De gemaakte investeringen in deze centrales zullen zich minder snel terugverdienen en die derving wordt verrekend in een hogere electriciteitsprijs.

Het uitgelekte rapport is, behalve bij de redactie van de FT, niet voorhanden en de definitieve versie van deze “Energy Roadmap to 2050” wordt pas aan het einde van dit jaar verwacht. Een diepgaande analyse van het 112 pagina’s tellende stuk is dus nog niet mogelijk. Een overgang naar een duurzamer energiemodel is echter wel nodig, in verband met ongewenste uitstoot van de conventionele centrales en de behoeftes van toekomstige generaties. Kernenergie en CCS zijn echter niet wenselijk door de grote maatschappelijke weerstand hiertegen. Kernenergie is door de winning van uranium en de problematiek rond het afval allesbehalve duurzaam en vooralsnog lijken er maar weinig mensen bereid om boven een CO2-bel te wonen.

Een voorzichtige conclusie kan echter al wel getrokken worden. In Nederland, waar we al prima voor onze eigen stroom kunnen zorgen, wordt echter flink aan de weg getimmerd met een overcapaciteit aan nieuwe kolen- en kerncentrales. Investeringen die zich, zo lijkt het, zichzelf niet gaan terugverdienen de komende decennia en waarvoor de burger uiteindelijk de prijs gaat betalen.

Reacties (29)

#1 Harry

Volgens mij wordt hier het verhaal omgedraaid. Op windenergie.nl staat heel duidelijk dat het uitbaten van een windmolenpark geen profitabele bezigheid is.
De elektriciteitscentrales die op steenkool, olie en gas draaien zijn wel profitabel. De kerncentrale in Borssele keerde hoge dividenden uit aan de eigenaren (uitsluitend provincies en andere overheden) totdat men vond dat men ook windmolens moest geen exploiteren.

De grote windmolenprojecten worden momenteel vertraagd of niet uitgevoerd en het zou mij niet verbazen dat er ooit onderzoeken komen naar het feit waarom wij geld in een windmolentechnologie staken, die ons niets bracht, zelfs geen wetenschappelijke vooruitgang.

Is hier overigens al bekend dat een aantal onderdelen van de windmolen op het moment niet of nagenoeg niet te recyclen zijn? (kunststof bladen, sommige torenelementen uit kunststof)

 • Volgende discussie
#2 Ernest

In plaats van: “…een flinke stijging in de elektriciteitsprijs. Dit zou komen door de overgang naar een ‘groene’ stroomvoorziening.” kun je beter spreken van “een flinke stijging in de elektriciteitsprijs. Dit valt samen met de mogelijk aanstaande overgang naar een ‘groene’ stroomvoorziening.”
Als iets samenvalt met iets anders hoeft het er nog niet door veroorzaakt te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Niels

Helemaal top, kan me niet duur genoeg worden die electriciteit.. Zijn mijn zonnepanelen, die mijn gehele stroombehoefte dekken, des te sneller winstgevend :)

@Harry: Klok-klepel? Tip: Olie, Gas, steenkool raakt op..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Yevgeny Podorkin - Reactie op #3

Tip 2: koop voor landbouw onbruikbaar land b.v. in Californië en leg het, met subsidie, vol met zonnepanelen (industrie in Silicon Valley is booming)…

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Gentlemaniac - Reactie op #3.1

en daarna verhuizen we met z’n allen naar de VS?

#3.3 Harry - Reactie op #3

Op? Wanneer dan? Voorlopig dalen de gasprijzen overal ter wereld behalve in West-Europa omdat regeringen absoluut willen dat de gasprijzen aan de olieprijs gekoppeld blijven. Namelijk extra inkomsten voor de degenen die uit de staatsruif schransen.
Daarom maakt Poetin ook altijd moeilijkheden. Hij moet het Russische gas tegen een fractie verkopen aan de West-Europese overheden, die het dan tig keer zo duur maken voor de thuisgebruiker. De industriële gebruiker krijgt korting en zeker de grote gebruikers, omdat overheden bang zijn dat die bedrijven of verhuizen, of zelf gaan inkopen.
Ik betaal voor mijn kwh’tje ongeveer 8 cent. De belastingdienst doet er nog eens een dikke 13 cent bovenop.

 • Vorige reactie op #3
#4 esgigt

“door overgang op een nieuw verdienmodel zullen de netto-inkomsten uit energie de komende decennia fors stijgen…”

Dit is kort de vertaling van het artikel. Want waarom zou “groene” energie zoveel duurder moeten zijn dan fossiele energie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 L.Brusselman

Toch maar over op led…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bontenbal

Zonnepanelen op je eigen huis zijn nu al rendabel en ze zullen alleen maar goedkoper worden in de toekomst.

Overigens, om het netwerk geschikt te maken voor decentrale opwekking, zijn we in Nederland al flink meer gaan betalen aan netwerkkosten. En die stijging van netwerkkosten gaat voorlopig wel even door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 roland - Reactie op #6

“rendabel”, tel je de forse subsidie ook mee?

#7 zmmmoc

En als die zonnepanelen niet gaan helpen dan hopelijk dit wel.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/2966109/2011/10/13/Goedkope-koude-kernfusie-kan-niet-bestaat-niet-en-toch.dhtml

*heeft nog altijd goeie hoop*

Elektriciteit wordt spotgoedkoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Weerman - Reactie op #7

Kunnen we de kolencentrales mooi gebruiken voor de productie van waterstof ^_^

#7.2 zmmmoc - Reactie op #7.1

En dan ga je ze 1 minuut per dag aanzetten?:P Men schat dat dat ding ongeveer 0.001 gram waterstof per kilowattuur gebruikt. Dat is ongeveer 1 miljoen kilo waterstof per jaar voor het gecombineerde energieverbruik van Nederland. Met elektrolysekosten van 80kWh per kilogram heb je dan één 8 megawatt centrale nodig om heel Nederland van waterstof te voorzien. Onze kleinste kolencentrale is ongeveer 250 megawatt.

http://bit.ly/qF6C4e

Maargoed, laten we niet vooruitlopen op het al dan niet hoax zijn van de eCat. Maar zelfs als het een hoax is, verdient ie wat mij betreft alsnog de Nobelprijs voor de natuurkunde, zo goed zit ie in elkaar:P

#8 Mark3000

Toen ik dit las dacht ik: No shit sherlock.

Want ja, voor dat dit rapport uitkwam dachten wij allemaal dat elektriciteit fors goedkoper zou worden de komende 20 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Danny

Indien je nu samen een windmolen koopt of zonne-panelen laat plaatsen weet je in ieder geval de prijs over 10, 15, 20 jaar En voor de consument is het niet duurder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Ernest - Reactie op #9

Wedden dat je er tegen die tijd belasting over moet betalen?

#10 Share

Beter niet teveel weerstand tegen electriciteit bieden want dan gaat de spanning omhoog en dat kost een vermogen. Haa ha ha. /Seth

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Verbeek

“Koren op de molen van de fossiele lobbyisten?”
Lijkt me niet: fossiele energie wordt ook snel duurder.
In Groot-Brittannië staat de inflatie opeens op 5,2% op jaarbasis:
“The higher-than-expected surge was driven by a jump in utility bills, as gas and electricity increased 13 per cent and 7.5 per cent respectively following price hikes from major energy providers”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Berserk - Reactie op #11

In de UK geraakt gas dan ook op, meer schaarste = duurder.

#12 Bismarck

“vooralsnog lijken er maar weinig mensen bereid om boven een CO2-bel te wonen.”

Ik ben geen voorstander van CCS, maar dit fenomeen heb ik nooit begrepen. Dezelfde mensen hebben zich nooit laten weerhouden door het feit dat er een methaanbel onder hun te bouwen huis lag, die toch echt gevaarlijker is dan een CO2-bel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 zmmmoc - Reactie op #12

Is dat zo? Zijn er methaan-equivalenten van de Nyos-ramp?

#12.2 Bismarck - Reactie op #12.1

Ongeveer alle mijn-explosies? Wikipedia heeft er ook nog een paar. Verder schijnt het Khivu-meer het grote methaanbroertje te zijn van Nyos.

#12.3 zmmmoc - Reactie op #12.2

Vallen daardoor veel doden in de huizen die boven de mijn staan?

#13 roland

“Windenergie zou in 2050 vertienvoudigd zijn 49% t. o.v. nu 5%” Dus het elektriciteitsverbruik tussen 2011 en 2050 blijft gelijk, terwijl het nu jaarlijks stijgt. Vreemde aanname!
Komt die wind van land of van zeeturbines, dat scheelt aanzienlijk in kosten. Is e-opslag meegeteld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AntonB

Het hele “groene” project van de EU gaat nog voor grote sociale prblemen zorgen. Nu al is de energieprijs voor de lagere inkomens een aanzienlijk deel van hun maandelijkse lasten, Gaat dit nog aanzienlijk stijgen, dan zullen de lagere inkomens onheroepelijk in de kou en in het donker terecht komen, terug naar 100 jaar geleden.

Die “overcapaciteit” gaat hier gelukkig voor ons nog een buffer opleveren. Dat we te veel gaan produceren is onwaarschijnlijk, Duitsland moet straks massaal stroom importeren vanwege het uitvallen van kerncentrale’s en dat wordt voor ons een mooie vetpot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 toko senang

Voorspellen blijft moeilijk, speciaal als het over de toekomst gaat. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Windenergie blijft de goedkoopste bron van energie.
Alleen in ons corrupte Nederland hopen fossiele energiebedrijven nog op hogere prijzen

Als je zelf een windpark bouwt, is de prijs constant en laag.
Maar je moet als groep burgers en duurzame bedrijven oorlog voeren tegen de onbetrouwbare rijksoverheid en de fossiele belangen er achter.

Mijd daarom bedrijven die niet duurzame keuzes maken.
Mijd ook de rijks overheid als partner, ze zijn corrupt en onbetrouwbaar in de duurzame energie sector.
Val ze aan in de fossiele sector. Het rijk geeft ca 5 tot 10 miljard subsidie weg in die sector. Dat maakt de betrokken bedrijven lui.
Het trekt zelfs buitenlandse fossiele energie bedrijven aan. 70% van de energie in dit land komt al van die buitenlandse fossielen.

In de regio kun je wel goed duurzame projecten doen, met lokale overheden die wel duurzaam willen worden
Maar zoals met elk corrupt regime, het kost geld en offers om te veranderen.

Participatie patronen voor lokale duurzame energie:
http://www.duurzamebrabanders.nl/Participatie_Patronen_voor_duurzame_energie

Een belangrijke stap is vrijstelling van de energie belasting voor duurzame energie. Zoals de energie belasting oorspronkelijk bedoeld was.
Maar kamerleden zijn gezwicht voor de enorme lobbydruk van de fossiele industrie, ze doen nu erg domme dingen , en beseffen het niet eens

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie